خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تعيين ميزان فلزات سنگين (سرب، کادميوم) در بافت کبد و عضله ماهي گيش خال سفيد Carangoides malabaricus در بندرعباس (هرمزگان) تحت pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعيين ميزان فلزات سنگين (سرب، کادميوم) در بافت کبد و عضله ماهي گيش خال سفيد Carangoides malabaricus در بندرعباس (هرمزگان) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تعيين ميزان فلزات سنگين (سرب، کادميوم) در بافت کبد و عضله ماهي گيش خال سفيد Carangoides malabaricus در بندرعباس (هرمزگان) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعيين ميزان فلزات سنگين (سرب، کادميوم) در بافت کبد و عضله ماهي گيش خال سفيد Carangoides malabaricus در بندرعباس (هرمزگان) تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی پژوهشهای محیط زیست ایران
تعداد صفحات: 14
نویسنده(ها):
مهناز سادات صادقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشگاه علوم و فنون دریایی
مریم مطیعیان نجار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، کارشناسی ارشد بیولوژی دریا

چکیده:
به منظور بررسی و مقایسه میزان تجمع دو فلز سنگین سرب و کادمیوم در ماهی گیش خال سفید Carangoides malabaricus در آبهای خلیج فارس (محدوده استان هرمزگان) نمونه برداری از ماهی مذکور طی دو فصل زمستان 90 و تابستان 91 حدفاصل بندر تیاب تا شهر بندرعباس صورت پذیرفت. بعد از زیست سنجی نمونه ها از لحاظ طول کل، طول چنگالی و وزن کل بدن، نمونه های بافت کبد و عضله جداسازی و توسط روش Microwave digestion آماده و سپس توسط دستگاه جذب اتمی شعله ای میزان غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافت های کبد و عضله اندازه گیری گردید. براساس نتایج بدست آمده، حداکثر میانگین تجمع فلزات در بافت های کبد و عضله متعلق به سرب به ترتیب با 235/0 ± 1470/0 و 0125/0 ± 0399/0 میکروگرم بر گرم و حداقل آن در بافت های کبد و عضله متعلق به کادمیوم به ترتیب 0105/0 ± 0297/0 و 0005/0 ± 0036/0 میکروگرم بر گرم می باشد. میانگین غلظت سرب و کادمیوم بین بافت های کبد و عضله تفاوت معنی داری را نشان می دهد (05/0 p<) . میانگین غلظت سرب و کادمیوم در بافت های کبد و عضله بین دو فصل تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد (05/0 p>). مقایسه نتایج این تحقیق با استانداردهای جهانی UK, EPA, WHO نشان دهنده پایین تر بودن میزان تجمع این فلزات از حد مجاز جهانی می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 25 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله چالش هاي روبروي بانکداري الکترونيک تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله چالش هاي روبروي بانکداري الکترونيک تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله چالش هاي روبروي بانکداري الکترونيک تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله چالش هاي روبروي بانکداري الکترونيک تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
امین قربانپور – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه قم، قم
علی روحانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه قم، قم

چکیده:
بانکداری الکترونیک به سبب نقش آفرینی در توسعه تجارت الکترونیک، کیفیت ارایه خدمات بانکی، صرفه جویی در وقتمیلیون مشتری، کاهش معضلات اجتماعی و ;. از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. کارکردهای یاد شده باعث شده استکه بانکداری الکترونیک نه فقط به عنوان یک مجموعه خدمات بانکی، بلکه به عنوان یک الزام ملی و به عنوان یکی از زیرساختهای مهم توسعه کشور قلمداد شود. به رغم اهمیت موضوع، بانکداری الکترونیک در کشور ما به واسطه محدودیت قانونی، فنی وفرهنگی از توسعه مناسبی برخوردار نبوده است و رفع موانع مربوطه به تنهایی از عهده مجموعه بانکی کشور خارج است. اینمقاله ضمن تبیین مفهوم، مزایا و سیر تاریخی بانکداری الکترونیک، به بررسی موانع، مشکلات و چالش های پیش روی بانکداریالکترونیک در ایران می پردازد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 25 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مديريت رمز نگاري در پايگاه دادههاي رابطه اي تحت pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مديريت رمز نگاري در پايگاه دادههاي رابطه اي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مديريت رمز نگاري در پايگاه دادههاي رابطه اي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مديريت رمز نگاري در پايگاه دادههاي رابطه اي تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
مریم عالی وند – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، گروه کامپیوتر، اهواز، ایران

چکیده:
ایمنی یکی از چالشهای اساسی، در تحقیق در دادههای اطلاعات و صنعت است و این چالش به خاطر محبوبیت تجارت الکترونیکی شدت یافته است. در این مقاله به بررسی حفاظت پایگاه داده ها از نقطه نظر رمز نویسیمی پردازیم. ما نشان می دهیم چگونه می توان فناوری رمز نویسی مدرن را با سیستم مدیریت پایگاه داده های رابطه ای، برای حل مشکلات عمده ایمنی درهم آمیخت. تحقیقات نشان می دهد که پشتیبانی رمز نویسی ، جزء لاینفک، برای سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای است که بواسطه آن، محیط برای ذخیره و پردازش داده های تجاری بیشمار، ایمن است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله استراتژي هاي مديريت ريسک خشکسالي و چالش هاي فراروي آن در بخش کشاورزي تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله استراتژي هاي مديريت ريسک خشکسالي و چالش هاي فراروي آن در بخش کشاورزي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله استراتژي هاي مديريت ريسک خشکسالي و چالش هاي فراروي آن در بخش کشاورزي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله استراتژي هاي مديريت ريسک خشکسالي و چالش هاي فراروي آن در بخش کشاورزي تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
سارا رضائی – دانشجوی ارشد مدیریت کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی،مهاباد

چکیده:
فعالیت در بخش کشاورزی یکی از پر مخاطره ترین فعالیت های اقتصادی است، زیرا در فعالیت های کشاورزی انواع مخاطرات طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و عمدی دست به دست هم داده و مجموعه شکننده و آسیب پذیری را برای تولیدکنندگان در این بخش فراهم میآورند. امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا به پدیده خشکسالی به عنوان یک ناهنجاری اقلیمی که پیامدهای زیانبار و پرهزینه ای بر جای میگذارد مینگرند. ازاینرو برای کاهش آسیب های برآمده از پدیده خشکسالی برنامه های مختلف پایش و پیشبینی خشکسالی را در دستور کار خود قرار داده و مدیریت ریسک خشکسالی را جایگزین مدیریت بحران نمودهاند. در این زمینه مهمترین استراتژی، فرایند تصمیم سازی مدیران مزرعه در اداره و کنترل ریسک ها و تبدیل آنها به فرصت ها میباشد. مدیران مزرعه با شناخت و آگاهی از ریسک خشکسالی، به کارگیری روش ها، ابزارها و سیاست های مختلف یا به عبارت بهتر ساز و کارهای مدیریت ریسک خشکسالی، میتوانند اثرات منفی خشکسالی را کاهش دهند. لذا هدف کلی پژوهش بررسی استراتژی های مدیریت ریسک خشکسالی در بخش کشاورزی میباشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شناخت مناطق تالابي مستعد حفاظت «درياچه گهر دورود، فيروزه اي بر دامن اشترانکوه» تحت pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شناخت مناطق تالابي مستعد حفاظت «درياچه گهر دورود، فيروزه اي بر دامن اشترانکوه» تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله شناخت مناطق تالابي مستعد حفاظت «درياچه گهر دورود، فيروزه اي بر دامن اشترانکوه» تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شناخت مناطق تالابي مستعد حفاظت «درياچه گهر دورود، فيروزه اي بر دامن اشترانکوه» تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
تعداد صفحات: 16
نویسنده(ها):
محمدعلی یاراحمدی – دکتری ژئومورفولوژی و مدیریت محیطی (سازمان آموزش و پرورش استان لرستان- مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دورود، دبیرستان شاهد پسران
غلامرضا خادمی – کارشناس ارشد زبان شناسی همگانی، سازمان آموزش و پرورش لرستان، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دورود
مرضیه اسلام دوست – کارشناسی ارشد تاریخ، سازمان آموزش و پرورش استان لرستان، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دورود

چکیده:
تحقیقات بنیادی بشر اصلی و نقش پایه ایی غیرقابل انکاری در تحقیقات کاربردی دارند. اشکال سطح زمین می توانند راهنمایی در جهت شناخت عامل نولد خود باشند. البته هرگاه عامل های مولد، متعدد و عمل کردی ترکیبی داشته باشند و یا از نظر زمانی نیز از یک نظم مطلوب برخوردار نباشند کاراسان نخواهد بود (مقیمی، محمودی 1383). یخچال ها، آثار و عملکرد رسوبات آنها بر جنبه های مختلف زندگی انسان و محیط زیست تأثیر دارد؛ لذا مطالعه ی آنها برای درک و پیش بینی تغییرات زیست محیطی مفید است. (Knight 2006; Hastenrath 2008). از طرفی مطالعه لندفرم های عصرهای یخ بندان اطلاعات ارزشمندی از شرایط پالئوکلیما فراهم می آورد (Loso at al 1998). محمودی (1367) شواهد زئومورفولوژی یخچالی را یکی از مشخص ترین میراث های تحولات اقلیمی دوره ی کواترنر در ایران باید دانست (مقیمی، 1389).توجه به تغییرات اشکال از نظر حجمی و انعکاس طیفی رسوبات از جمله روشهایی است که برای درک تغییرات و جابجایی رسوبات کواترنری می توان استفاده نمود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 25 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله طراحي و ارزيابي سدهاي باطله تحت pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحي و ارزيابي سدهاي باطله تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله طراحي و ارزيابي سدهاي باطله تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طراحي و ارزيابي سدهاي باطله تحت pdf :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

ابراهیم حسینی – دکتری فراوری استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
امیر حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش استخراج معدن دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه بدلیل پیشرفت های صنعتی و نیاز روز افزون بشر به مواد معدنی، سنگ هایی با عیار پایین استخراج می شود که این امر باعث تولید مقدار زیادی باطله می شود. اینباطله ها باید در سدهای باطله انبار شوند تا ازمیزان اثرات منفی آنها بر روی محیط زیست کاسته شود.
این مقاله شامل 2 بخش اصلی است. دربخش اول انواع محوطه های نگهداری باطله، شکل های مختلف ساختمان خاکریز و مواد بکار رفته در ساختمان آنها و روش های دفع باطله معرفی می گردد. در بخش دوم با توجه به اهمیت بسیاز زیاد آب در عملیات فراوری، کنترل و مدیریت آب در معادن، با استفاده از آستر بندی سد باطله و شبکه زه کشی بررسی شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي تغييرات ساختارجريان دوفازي لخته اي دراثرتنگ شدگي مقطع درتونل مستطيلي تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تغييرات ساختارجريان دوفازي لخته اي دراثرتنگ شدگي مقطع درتونل مستطيلي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تغييرات ساختارجريان دوفازي لخته اي دراثرتنگ شدگي مقطع درتونل مستطيلي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي تغييرات ساختارجريان دوفازي لخته اي دراثرتنگ شدگي مقطع درتونل مستطيلي تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
کاظم گمار – کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
سیدمحمود برقعی – استاددانشگاه صنعتی شریف

چکیده:
درتحقیق حاضربه بررسی ازمایشگاهی تغییرات ساختارجریان دوفازی لخته ای آب و هوا درگذر ازتنگ شدگی دریک تونل مستطیلی پرداخته شده است درمحل تغییر مقطع از دونوع تبدیل ناگهانی و تدریجی استفاده شده و ازمایشات مختلف با مقادیر مختلف دبی آب و هوا انجام گرفته است بررسی ها نشان دادند که درپایین دست تنگ شدگی تعدادلخته ها افزایش اندازه آنها کاهش یافته و آشفتگی جریان بسیارافزایش می یابد با افزایش نسبت دبی هوا به آب الگوی جریان درپایین دست تنگ شدگی ازحالت لخته ای خارج شده و الگوهای دیگر جریان دو فازی ایجاد میش وند همچنین مشخص شد که تبدیل ناگهانی باعث بروز نوسانات بیشتر فشار و آشفتگی بیشتر جریان نسبت به تبدیل تدریجی شده و همچنین سرعت لخته ها درپایین دست تبدیل ناگهانی بیشتر ازتبدیل تدریجی می باشد که با افزایش عدد فرود این اختلاف کاهش می یابد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله پتروگرافي و کاني شناسي توده نفوذي شمال شرق مهيار جنوب شرق اصفهان تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پتروگرافي و کاني شناسي توده نفوذي شمال شرق مهيار جنوب شرق اصفهان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله پتروگرافي و کاني شناسي توده نفوذي شمال شرق مهيار جنوب شرق اصفهان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پتروگرافي و کاني شناسي توده نفوذي شمال شرق مهيار جنوب شرق اصفهان تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

هاجر غلامیان – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
علیخان نصراصفهانی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
جمشید احمدیان – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده:

توده گرانیتی مورد مطالعه درشمال شرق مهیار قرار دارد و از نظر ساختاری بخشی از زون سنندج – سیرجان می باشد این توده براساس شواهد زمین شناسی به ژوراسیک فوقانی منتسب می باشد مطالعات پتروگرافی نشان داده است که مجموعه نفوذی شمال شرق مهیار شامل طیف ترکیبی از تونالیت گرانودیوریت گرانیت وگرانیت الکالن می باشد که بخش گرانیتی بیشترین حجم را به خود اختصاص داده است انکلاوهایی از نوع سورومیکاسه نیز درتوده نفوذی وجوددارد که تیره تر و ریزدانه تر از سنگ دربرگیرنده شان هستند مهمترین بافتها در این مجموعه شامل پروفیروئید گرانولار، میکروگرانولار، پویی کلیتیک، میکروگرافیکی ، میرمکیتی و سیمپلکتیک می باشد. کانی اصلی توده نفوذی مورد مطالعه شامل کوارتز، فلدسپات الکالن ، پلاژیوکلاز و مهمترین کانی فرومنیزین در سنگ بیوتیت می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي تبديل ضايعات نان خشک درتوليدورمي کمپوست به عنوان مکمل غذايي کرم هاي زباله خوار تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تبديل ضايعات نان خشک درتوليدورمي کمپوست به عنوان مکمل غذايي کرم هاي زباله خوار تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تبديل ضايعات نان خشک درتوليدورمي کمپوست به عنوان مکمل غذايي کرم هاي زباله خوار تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي تبديل ضايعات نان خشک درتوليدورمي کمپوست به عنوان مکمل غذايي کرم هاي زباله خوار تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
عزت الله مافی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی وطن پرست – استادیار دانشگاه آزاد واحد قوچان
هیراد رضائیان – معاونتخدمات شهری شهرداری مشهد
علیرضا صفاری – سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد

چکیده:
با اجرای شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها و آزاد سازی نرخ نان میزان ضایعات نان از 30% به 15%-10% کاهش یافته است به علت آلوده بودن ضایعات نان به سم آفلاتوکسین مصرف آن در دامداریها سلامت و بهداشت دام را به خطر می اندازد و باعث آلودگی فراورده های دامی و نهایتا سرطان زایی درانسانها می گردد حتی نانهای خشکی که کپک نزده اند به مرور زمان مشکلاتی را برای دام ایجاد می کنند این تحقیق به منظور بررسی تاثیر ضایعات نان در تولید ورمی کمپوست با هدف حذف انبارهای ضایعات نان درسطح شهر مشهد و جلوگیری از ورود ضایعات نان به دامداریها و ارزیابی آن به عنوان مکمل غذایی در پرورش کرم ها صورت گرفت بدین منظور ازمایشی درقالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار کمپوست پسماند شهری برگ خرد شده چیپس چوب ونان خشک و سه تکرار در سالن تولید ورمی کمپوست کارخانه کود آلی سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد انجام گرفت نوع کرم زباله خوار مورد استفاده Eisenia foetida بوده و تیمارها به مدت 60 روز تحت بررسی قرارگرفتند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي روند تفريق و خاستگاه تکتونيکي گابروهاي بند زيارت واقع در کمپلکس افيوليتي کهنوج ، جنوب کرمان تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي روند تفريق و خاستگاه تکتونيکي گابروهاي بند زيارت واقع در کمپلکس افيوليتي کهنوج ، جنوب کرمان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي روند تفريق و خاستگاه تکتونيکي گابروهاي بند زيارت واقع در کمپلکس افيوليتي کهنوج ، جنوب کرمان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي روند تفريق و خاستگاه تکتونيکي گابروهاي بند زيارت واقع در کمپلکس افيوليتي کهنوج ، جنوب کرمان تحت pdf :

سال انتشار: 1382

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

غلامرضا قدمی – دانشگاه شهید باهنر کرمان – دانشکده علوم، بخش زمین شناسی
محسن آروین – دانشگاه شهید باهنر کرمان – دانشکده علوم، بخش زمین شناسی
سیدضیاء حسینی – دانشگاه شهید باهنر کرمان – دانشکده علوم، بخش زمین شناسی

چکیده:

کمپلکس افیولیتی کهنوج واقع در غرب فرو رفتگی جازموریان بخشی از کمربندافیولیتی مکران است که ما بین دو گسلجیروفت و سبزواران با روند شمالی – جنوبی رخنمون یافته است. بخش عمده ای از این کمپلکس افیولیتی را گابروهای کهنوج یا کمپلکس بند زیارت تشکیل می دهند که بر اساس شواهد صحرائی ، پتروگرافی و ژئوشیمیایی به دو بخش تحتانی و فوقانی تقسیم بندی می شود. گابروهای تحتانی عمدتا از گابروی لایه ای، الیوین گابرو و لوکوگابرو تشکیل شده اند که در آن مقدار کمی تراکتولیت و قطعات شناور تکتونیکی دونیت وجو دارد.نواربندی اولیه آذرین و خط وارگی ثانویه به موازات آن، کم و بیش در گابروهای تحتانی قابل رویت است. لایه بندی متناوب نیز قابل مشاهده است. گابروهای فوقانی عمدتا شامل گابروهای اورالیتی شده، هورنبلند گابرو، میکروگابرو ، لوکوگابرو و مقدار کمی گرانودیوریت است. بافت آنها گرانولار غیر همسان دانه است. قسمت اعظم گابروی فوقانی تحت تاثیر دگرسانی شیست سبز رنگ قرار گرفته است. از لحاظ مینرالوژی گابروها عمدتا از مینرالهای اصلی کلینوپیروکسن ، پلاژیوکلاز ، الیوین، هورنبلند و کریستالهای اوپاک بصورت فرعی تشکیل شده اند.
وجود پلاژیوکلاز کلسیم دار (An85-91) ، الیوین (Fo61-81)، فقیر شدگی در Y,Zr می تواند شواهد دال بر ارتباط گابروها بازون فرو رانش باشد که در اینقالب افیولیت های کهنوج می توانند بخشی از افیولیت های سوپراسابداکشن تتیس قلمداد گردند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,