خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من
تاريخ : 25 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي نقش فضاي باز (حياط) و پوشيده در ساختار خانه ايراني تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي نقش فضاي باز (حياط) و پوشيده در ساختار خانه ايراني تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي نقش فضاي باز (حياط) و پوشيده در ساختار خانه ايراني تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي نقش فضاي باز (حياط) و پوشيده در ساختار خانه ايراني تحت pdf :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
مریم فاضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد دامغان
مهدی فریدنیا – کارشناسی ارشد علوم تحقیقات واحد شاهرود
محمد کرباسچی – استاد راهنما، دانشگاه ازاد واحد دامغان

چکیده:
معماری به مثابه یک هنر بصری، تجلی گاه کالبدی مجموعه ای از روابط، پدیدها و عواملی است که تمامی نیازهای انسان رادر فضا تحقق می بخشد.نیاز به خانه و سرپناه یکی از ابتدایی ترین و اساسی ترین نیازهای انسان است. یکی از مهمترین خانههای سنتی تنوع فضایی می باشد. این امر مسبب شکل گیری شبکه ایی سه بعدی در ساختار فضایی معماری ایران شده است.رسیدن به این نکات در هنگام شکل گیری الگوها، از طریق تعریف و ترکیب فضای باز، پوشیده و بسته مهیا می شود و سببتنوع و انعطاف فضاها، به عنوان یک محیط پاسخده می شوند و بدین سبب، اهمیت فضای باز و پوشیده در شکل یافتن ساختارخانه معاصر طرح می شود. در انتها با تاکید بر این امر، پیشنهاد می شود که در شکل گیری خانه معاصر نیز می بایست هرچهبیشتر بر حضور فضاهای باز و پوشیده، مانند حیاط و ایوان تاکید کرد و این امر می تواند به عنوان الگویی جهت شکل یافتنمسکن موثر واقع گردد. الگوی بهینه برای خانه ایرانی که همراستا با روح زمانه می باشد و در عین حال، پاسخگو به ارزشها وکهن الگوها نیز هست. نظر به مطالب ارائه شده، فرض اصلی این مقاله طرح اهمیت فضای باز و پوشیده در طرح خانه معاصر، بهعنوان سازمان دهنده اصلی است و باور نگارنده بر آن است که طرح خانه معاصر، باید متاثر از اهمیت و ویژگی های فضای باز وپوشیده بوده و در راستای باز احیای نقش پویای حیاط، حیاط – تراس و بام گام برداشت.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 25 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مطالعه تاثير تنگ شدگي ناگهاني مقطع بر مشخصات جريان تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه تاثير تنگ شدگي ناگهاني مقطع بر مشخصات جريان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مطالعه تاثير تنگ شدگي ناگهاني مقطع بر مشخصات جريان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعه تاثير تنگ شدگي ناگهاني مقطع بر مشخصات جريان تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
غلامرضا عزیزیان – استادیارگروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان
حمیدرضا کربلائی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه – – های هیدرولیکی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:
جریان های چرخشی یکی از جریان های مورد بررسی در علم هیدرولیک هستند که به علت تنگ شدگی یا باز شدگی در مسیر کانال ویا وجودموانعی در مسیر کانال مانند پایه های پل وعوامل دیگر بوجود می آیند . در این تحقیق اثر تغییرات دبی بر سرعت و الگوی جریان در مقاطع تنگشده در طول کانال به کمک نرم افزار MIKE 21 در حالت دو بعدی بررسی و نتایج با هم مقایسه شده اند. اساس حل این مدل، روش حجم محدود غیر هم پوشان می باشد. شبکه بندی بی ساختار در مدل سازی هندسه کانال بکار رفته و در ناحیه تنگ شدگی از مش ریزتری بهره گرفته شده است. نتایج گویای تأثیر سرعت جریان و تغییرات عمق بر مشخصات جریان در تنگ شدگی است بطوریکه با افزایش سرعت جریان و تغییرات عمق جریان های ثانویه و چرخشی در اطراف تنگشدگی افزایش می یابد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي تنوع ژنتيکي دوازده ژنوتيپ گياه باقلا(Vicia faba) با استفاده از صفات مرفولوژيکي تحت pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تنوع ژنتيکي دوازده ژنوتيپ گياه باقلا(Vicia faba) با استفاده از صفات مرفولوژيکي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تنوع ژنتيکي دوازده ژنوتيپ گياه باقلا(Vicia faba) با استفاده از صفات مرفولوژيکي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي تنوع ژنتيکي دوازده ژنوتيپ گياه باقلا(Vicia faba) با استفاده از صفات مرفولوژيکي تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
میثم زمانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز
داریوش نباتی احمدی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز.
حمید رجبی معماری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز.
محمدرضا سیاهپوش – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز.

چکیده:
شناخت کافی از تنوع ژنتیکی و طبقهبندی ژرم پلاسمها بر اساس صفات مشترک مورد دلخواه جهت انتخاب والدین مناسب برای اهداف بهنژادی لازم و ضروری است. برای بررسی تنوع ژنتیکی 12 ژنوتیپ باقلا در سال1390-91 آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت. صفات اندازهگیری شده شامل: وز نتر، وزن خشک، ارتفاع گیاه، درصد جوانه زنی، شاخص سطح برگ، تعداد روز تاگلدهی، تعداد روز تا رسیدگی، تعداد دانه در غلاف و عملکرد تن در هکتار بود. تجزیه واریانس دادهها، تفاوت معنیدار در سطح یک درصد برای تمامی صفات نشان داد. در تجزیه به عاملها، سه عامل مشخص گردید که بیش از 78 % از تنوع را در رابطه با صفات اندازهگیری شده توجیه نمود و تجزیه کلاستر دادهها به روشWards آنها را در 4 گروه قرار داد، که ژرم پلاسم هایی نظیر بهبهان ومصر و خمین قادر به بروز حداکثر تنوع ژنتیکی بودند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي ميزان وعوامل موثر بر استرس پرستاران بيمارستان تهران کلينيک تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي ميزان وعوامل موثر بر استرس پرستاران بيمارستان تهران کلينيک تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي ميزان وعوامل موثر بر استرس پرستاران بيمارستان تهران کلينيک تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي ميزان وعوامل موثر بر استرس پرستاران بيمارستان تهران کلينيک تحت pdf :

سال انتشار: 1390
محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
حمیدرضا بهرامی دکتری مدیریت دولتی،استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد
رضوان نوری علویجه – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد نراق
فاطمه اسدی – کارشناسی ارشد آمار

چکیده:
این پژوهش با هدف تعیین میزان تاثیر گذاری عوامل مختلف شغلی(نوع کار، نقش فرد درسازمان،روابط با همکاران وساختار سازمانی) بر میزان استرس پرستاران بیمارستان تهران کلینیک انجام شد. در این پژوهش 51 نفر از 111 پرستار بیمارستان تهران کلینیک انتخاب وبا استفاده ازپرسشنامه استرس شغلی مورد بررسی قرار گرفتند و نمونه گیری نیز به صورت تصادفی ساده بود.با توجه به یافته های پژوهش بعد نوع کار بیشتر از سایر ابعاد در ایجاد استرس شغلی پرستاران بیمارستان تهران کلینیک تاثیر گذار است.پس در بروز استرس لازم است مدیران برنامه هایی را برای پیشگیری از استرس شغلی به اجرا در آورند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي خواص دارويي گياه بومادران (Achillea millefolium L) در شهرستان گيلانغرب تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي خواص دارويي گياه بومادران (Achillea millefolium L) در شهرستان گيلانغرب تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي خواص دارويي گياه بومادران (Achillea millefolium L) در شهرستان گيلانغرب تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي خواص دارويي گياه بومادران (Achillea millefolium L) در شهرستان گيلانغرب تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
اله یار کمری – مدرس دانشگاه پیام نور
بهمن شفیعی – مدس دانشگاه پیام نور
فرحناز نورایی – هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:
تحقیق حاضر مربوط به یک مطالعه فلوریستیکی در منطقه گیلانغرب در استان کرمانشاه با وسعتی در حدود 2230 کیلومتر مربع بین 34 درجه و 7 دقیقه عرض جغرافیایی و 35 درجه و 55 دقیقه طول جغرافیایی می باشد در این تحقیق خواص دارویی گیاه بومادران مطالعه شده است در کشور ما نیز به دلیل مفاخر علمی کهن و غنای فلورگیاهی از همان دوران قدیم، گیاهان دارویی از جایگاه ویژه ای در طب سنتی برخوردار بوده اند از جمله این گیاهان، یاه معروف بومادران با نام علمی (Achillea millefoluml) از خانواده compositae می باشد در نتیجه بررسی و تحقیق مشخص شد که بومادران جهت القای تعریق و برای توقف خونریزی زخم، جهت کاهش درد و خونریزی شدید قاعدگی، جهتب بهبود بیماری های گوارشی، برای ترومبوز مغزی و کرنروی جهت کاهش فشار خون بالا و کاهش التهاب بهبود گردش خون و تقویت سیاهرگ های واریسی استفاده می شده است فعالیت های ضد میکروب دارد ، منبع طبیعی برای طعم دهی غذا است و در نوشیدنی های الکلی و تلخ استفاده می شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 25 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي ضريب تغيير شکل خاک بازيافتي تثبيت شده با سيمان تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي ضريب تغيير شکل خاک بازيافتي تثبيت شده با سيمان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي ضريب تغيير شکل خاک بازيافتي تثبيت شده با سيمان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي ضريب تغيير شکل خاک بازيافتي تثبيت شده با سيمان تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
رضا عرفانیان نیا کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی مدرس موسسه آموزش عالی خاوران
صدف صانعی – دانشجوی کارشناسی مدیریت پروژه موسسه آموزش عالی خاوران
زینب جامی – دانشجوی کارشناسی مدیریت پروژه موسسه آموزش عالی خاوران

چکیده:
عملکرد مناسب خاک بازیافتی یکی از مهمترین دغدغه های استفاده کنندگان از این تکنولوژی است. بنابراین بررسی خصوصیات و رفتار این خاک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از طرفی با توجه به اینکه پروژه های مختلف شرایط و خصوصیات مربوط به خود را دارد بررسی های موردی نیز در هر پروژه ای لازم و ضروری است. در این مقاله بررسی تاثیر سیمان بر خاک بازیافتی بدست آمده از راه فرسوده و استفاده مجدد در راه جدید پرداخته شده است. برای ارزیابی مقاومتی از آزمایش V.S.S استفاده شده است نتایج نشان می دهد که با افزودت سیمان به خاک موجود ضریب تغییر شکل افزایش پیدا می کند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 25 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد نتيجه ازدواجهاي خياباني تحت pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد نتيجه ازدواجهاي خياباني تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد نتيجه ازدواجهاي خياباني تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد نتيجه ازدواجهاي خياباني تحت pdf :

براساس آمار شماری از مراجعه کنندگان به دادگاهها نو عروسانی هستند که هنوز عروسی نکرده اند و اندکی از تاریخ عقدشان گذشته است که درخواست طلاق دارند. این موضوع نشان می دهد که بعضی از دختران در انتخاب همسر دچار شتابزدگی شده اند، و بدون تحقیق درباره خصوصیات اخلاقی و دینی جوان مورد نظر و بدون مشورت با والدین و ریش سفیدها، پس از دیدار سطحی در خیابان راضی به ازدواج می شوند در نتیجه پس از چندی پشیمان گشته و زندگی شان با شکست مواجه می شود.

سرپرست مجتمع قضایی خانواده، در این مورد می گوید:
آیا برای ازدواجی که نطفه آن در دیدارهای سطحی خیابان بسته می شود و ملاک ها، تنها صورت ظاهر و به رخ کشیدن ثروت و نشان دادن پیراهن و شلوار براساس مد روز باشد سرنوشتی جز این را می توان انتظار داشت؟!
اگر چه دختر و پسر باید یکدیگر را بشناسند و ببینند همانطوری که اسلام عزیز به آن عنایت دارد ولی این دیدار نباید به شکل غربی در کوچه و خیابان باشد. بلکه باید این دیدارها در خصوص والدین و بزرگترها صورت می گیرد تا جوانان مخصوصا دختران به وسیله دلسوزانشان راهنمایی شوند و ملاک و معیار در شناخت افراد به کمک آنها برایشان بیان شود.
عامل فساد و ظلم، سقط جنین و سایر گناهان
اگر در یک کشور دین و مذهب حاکم نباشد، هیچ قدرتی قادر به جلوگیری از جنایات و جرایم در آن جامعه نیست اگرچه از نظر نیروی انسانی، تجهیزات و اطلاعات قوی باشد، زیرا نیروی پلیس و ;

حداکثر کاری که می کند ظواهر کشور را از لحاظ مفاسد حفظ می کنند و از باطن کار خبر ندارند.
بنابراین باید یک نیروی دیگر در کنار این نیروی ظاهری باشد، تا جامعه از انحطاط رهایی یابد و آن نیروی دیگر را از دین باید فراگرفت، زیرا قدرت دینی در روح انسان نفوذ می کند و همیشه در خلوت و آشکار همراه انسان هست و او را به کارهای خوب تشویق می کند و از انجام امور زشت باز می

دارد. این نیرو که همان ایمان به مبدأ و معاد است از میلیونها پلیس برای جامعه مفیدتر است و تا زمانی که امروز مجهز به این قدرت درونی و اعتقادی نشود، آمار جنایت و مفاسد زیادتر می گردد.
اینک برای روشنی اذهان بخصوص جوانان عزیز به وضع اسفبار جوامع غربی نظری می افکنیم.

افزایش آمار طلاق و فروپاشی کانون خانواده
به گزارش تحقیقاتی که از سوی اداره مطالعات آمار جمعیت انگلیس تهیه گردیده، زوجهای انگلیسی که قبل از ازدواج با هم روابط نامشروع داشته اند ظرف 15 سال اول زندگی خود حداقل 40% بیشتر از سایرین در معرض خطر طلاق قرار دارند. و در سالهای پس از آن نیز، با احتمال 60% زندگی زناشویی آنان به طلاق و جدایی منجر خواهد شد.

بر اساس همین گزارش آمار مربوط در کشورهای آمریکا، کانادا و سوئد. به مراتب بدتر از آمار مربوط به طلاق در انگلستان است.
شبکه (سی.ان. ان) در یک گزارش از وضعیت کنونی خانواده در آمریکا گفت: طی سال گذشته 16270 مرد آمریکایی خانواده هایشان را بی خبر گذاشتند و رفتند. استمداد زنان این خانواده ها از پلیس فدرال آمریکا تنها منجر به بازگرداندن 7 هزار تن از شوهران گریزپا به خانواده هایشان گردیده است.
دلایل این عده برای فرار از خانه، بداخلاقی، سلطه جویی، خرج تراشی، سبکسری همسر، پشیمانی از ازدواج، شیطنت فرزندان، مزاحمت مادرزن، میل به تجرّد و عشق به زن دیگر عنوان شده است.

بین سالهای 1986 و 1992 در آمریکا 800 هزار نفر از همسرانشان جدا شدند و فرانسه، آلمان، سوئد، ایتالیا و انگلستان نیز با فاصله کمی به دنبال آمریکا هستند.
به گزارش سی. ان. ان. برآورد موسسات بین المللی و پیگیری امور خانوادگی نشان می دهد که از هر سه ازدواج در آمریکا، یکی به طلاق کشیده می شود و همین امر باعث می شود که کودکان مورد آزار و اذیت ناپدریها و نامادریها قرار گیرند و حتی به دست آنان کشته شوند.
فلسفه حجاب در قرآن کریم
بشارت و امید

شاید کسی در اثر نداشتن آگاهی مرتکب گناهان زیادی از جمله گرفتار گناه بد حجابی شده است، و به خاطر همین گناه جامعه و جوانان بسیاری را آلوده کرده است، اکنون که متوجه شده و وجدانش او را زجر می دهد، و پیش خود می گوید چه کنم؟ آیا خداوند مرا می بخشد یا نه؟ در این جا خداوند مهربان می فرماید: «وَ کانَ اللَهُ غَفُوراً رَحِیماً»
(خداوند بخشنده و مهربان است)
در واقع خداوند بزرگ به بنده اش می فرماید: ای بنده گناهکارم که پشیمان شده ای و از ته دل توبه کرده ای نه تنها گناهانت را می بخشم بلکه به خاطر توبه و اعمال خیری را که انجام می دهی درهای رحمتم را برایت می گشایم.

معنای حجاب در کلام رهبر عظیم الشأن انقلاب
مسأله حجاب به معنای منزوی کردن زن نیست. اگر کسی چنین برداشتی از حجاب داشته باشد، این یک برداشت کاملا غلط است. مسأله حجاب به معنای جلوگیری از اختلاط و آمیزش، بی قید و شرط زن و مرد در جامعه است. زیرا آمیزش و اختلاط بی قید و شرط هم به ضرر جامعه و هم به ضرر زن و مرد به خصوص به ضرر زن است.

حجاب دختران از چه سالی لازم است؟
گاهی در کوچه و خیابان دیده می شود که دختر خانمی که سن او از شش الی هفت سال تجاوز نمی کند. بدون پوشش همراه پدر و مادرش بیرون آمده است. و در بعضی از اوقات علاوه بر آنکه پوششی ندارد، با پوشاندن لباسهای بسیار زیبا و رنگارنگ و با حالت و شکلهای مختلف به موها دادن نظر هر بیننده ای را به دخترک به آن کوچکی جلب می کند.

وقتی به پدر و مادر این دختر خانمها گفته می شود حداقل یک روسری سر دخترتان می کردید برخی در جواب می گویند: این هنوز نه سالش تمام نشده است.
چنین مادرانی گمان می کنند وقتی نه سال دخترشان تمام شد باید روسری و چادر سر او نمایند. در حالیکه وقتی نه سال تمام شد نماز و روزه بر او واجب می شود و باید واجبات را انجام دهد و محرمات را ترک نماید. حتی اسلام عزیز می فرماید:
فرزندانتان را قبل از رسیدن به سن تکلیف به نماز و روزه در حد توانشان وادار نمایید تا قبل از رسیدن به بلوغ، احکام الهی را بیاموزند و روح و جسمشان آمادگی قبول تکلیف حضرت احدیت را داشته باشد.
و اما حجاب دختر بچه ها اولا حجاب قبل از تکلیف یک نوع تمرین و عادت برای اوست و ثانیا روش امامان معصوم (ع) را به ما نشان می دهد که لازم است دخترانمان را در این سنین بپوشانیم و اینک از باب تبرک به حدیثی توجه نمایید.
راوی می گوید:
زمانی چند تن از بنی هاشم اما رضا (ع) را به مهمانی دعوت نمودند. در خانواده آنها دختر کوچکی حضور داشت و آنان طبق معمول دختر را نزد خود نشاندند و مورد نوازش قرار دادند بعد از آنکه دختر نزد امام (ع) آمد.

سَأَلَ عَن سِنِّها فَقیلَ: خَمسٌ فَنَحاها عَنهُ
حضرت پرسید چند سال دارد؟ گفته شد پنج سال. بعد (به اشاره امام(ع) ) او را از محضر امام علیه السّلام دور کردند.
فلسفه حجاب
حجاب از نظر روانی
حجاب، حریمی میان زن و مرد نا محرم است و سبب فروکش کردن غریزه جنسی می شود. خاموشی این شعله و در مسیر طبیعی قرار گرفتن آن باعث می گردد بسیاری از مشکلات نظیر قتل و جنایت از جامعه رخت بر بندد. و اگر چنین حریمی برداشته شود و آزادی بی قید و شرط به میان آید، باید شاهد زندگی حیوانی باشیم که در آن صورت، افراد دچار اضطرابهایی می شوند، زیرا غریزه جنسی نیرومند و چون اسبی سرکش است که هرچه بیشتر اطاعت شود و افسارش رهاتر گردد، سرکش تر می شود و ضربه ای کاری تر بر انسان وارد می کند یا همچون آتشی است که هر چه به آن بیشتر هیزم بدهند، شعله ورتر می شود.

برهنگی زنان و آرایش و عشوه گری آنان، مردان مخصوصاً جوانان را در تحریکی دایم قرار می دهد؛ تحریکی که سبب کوفتگی اعصاب ایشان و ایجاد هیجانهای بیمارگونه عصبی می شود و گاه سرچشمه امراض روانی است.

حجاب از جهت معنوی
حجاب باعث می شود که زن کمتر دچار لغزش و گناه شود. و به دنبال آن زن و بطور کلی جامعه بیشتر می توانند مراتب معنوی و انسانی را طی نمایند بر این اساس رهبر معظّم انقلاب می فرمود:
ما که این قدر به حجاب مقیّد هستیم به این دلیل است که حفظ حجاب به زن کمک می کند تا بتواند به آن رتبه معنوی عالی خویش برسد و دچار لغزشگاههای بسیار لغزنده ای که سر راهش قرار دارد نشود و درست نقطه مقابل این فرهنگ رومی حاکم بر امروز اروپاست.
حجاب از نظر سیاسی
ستمگران و غارتگران جهان هرگاه از راه تهدید، ارعاب، ترور و ; نتوانستند ملتی را به بند بکشند، به گسترش فحشا و منکرات می پردازند و برای دستیابی به اهداف پلیدشان، با نام آزادی و دفاع از حقوق زن و تمدن عریانی را در جامعه ترویج می کنند تا ملتها را از درون و فرهنگی بی هویت نمایند.

حجاب در تورات
تورات و انجیل فعلی که به دست بعضی از شاگردان حضرت موسی و عیسی علیهما السّلام نوشته شده بر موضوع پاکدامنی و حجاب زن و دوری از هر ناز و عشوه گری جز در برابر شوهر تأکید نموده است.
تورات درباره رِفقه (دختر بتوئیل) که با نامحرم برخورد می کند چنین می گوید:
رِفقَه چشمان خود را بلند کرده، اسحاق را دید و از شتر خود فرود آمد. و از خادم پرسید: این مرد کیست که در صحرا به استقبال ما می آید؟ خادم گفت: آقای من است. پس بُرقُع (نقاب) خود را گرفته، خود را پوشاند.

تورات در مورد دختر مو آبیّه می گوید:
بُوعَز بُروت گفت:
ای دخترم مگر نمی شنوی! به هیچ کشت زار، دیگر برای خوشه چینی مرو و از اینجا مگذر، بلکه با کنیزان من در اینجا باش و چشمانت به زمینی که می دَرَوند نگران باشد و در عقب ایشان برو. آیا جوانان را حکم نکردم که تو را لمس نکنند.
بُوعَز گفت: زنهار کسی نفهمد که این زن به خرمن آمده است، و گفت چادری که بر تو است بیاور و بگیر.
حجاب در انجیل
به بخش هایی از انجیل درباره لزوم رعایت تقوی و پاکدامنی زنان توجه فرمایید:
وظیفه زنان از نظر انجیل
اما تو سخنان شایسته تعلیم صحیح را بگو، که مردان پیر هوشیار و با وقار و خرداندیش و در ایمان و عفت و صبر صحیح باشند.

و همچنین زنان پیر در سیر متقی باشند و نه غیبت گو و نه بنده شراب زیاده بلکه معلّمات تعلیم نیکو، تا زنان جوان را خرد بیاموزند که شوهر دوست و فرزند دوست باشند و خرداندیش و عفیفه و خانه نشین و نیکو و مطیع شوهران خود که مبادا کلام خدا متهم شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي رابطه سبکهاي مختلف مديريت کلاسي معلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي شهر شيراز تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي رابطه سبکهاي مختلف مديريت کلاسي معلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي شهر شيراز تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي رابطه سبکهاي مختلف مديريت کلاسي معلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي شهر شيراز تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي رابطه سبکهاي مختلف مديريت کلاسي معلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي شهر شيراز تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
نوشین فرقانی – دانشجوی دکترای تخصصی رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
پریسا فرخی نژاد – دانشجوی دکترای تخصصی رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
فاطمه فارسی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان

چکیده:
در این پژوهش رابطه سبکهای مختلف مدیریت کلاس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی شهر شیراز مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه مورد پژوهش شامل 240 نفر از معلمان مقطع راهنمایی ( 120 نفر زن، 120 نفر مرد) بود. جهت انتخاب افراد نمونه 24 مدرسه راهنمایی ( 12 مدرسه دخترانه، 12 مدرسه پسرانه) که معرف جامعه معلمان شهر شیراز بودند انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری از پرسش نامه سبک مدیریت کلاس نیز استفاده شد و معدل کل دانشآموزان هر کلاس بهعنوان شاخص پیشرفت تحصیلی منظور گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک مدیریت کلاسی معلمان و میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد. بینمیانگین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در کلاسهای رابطه مدار و کلاسهای ضابطه مدار و تفاوت وجود داردوسبک رابطه مدار منجر به موفقیت بیشتر دانش آموزان میشود. بین سابقه کاری معلمان و سبک مدیریت کلاسی آنها رابطه وجود دارد.یافته ها نشان داد میزان تحصیلات بر سبک مدیریت کلاسی معلمان تأثیر نمیگذارد.و در عین حال بین سبک مدیریت کلاسی معلمان زن و مرد تفاوت وجود داردومعلمات زن بیشتر از سبک مدیریت رابطه مدار استفاده میکنند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 25 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي هيدروژئولوژيکي چشمه کارستي کورسا دهدشت تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي هيدروژئولوژيکي چشمه کارستي کورسا دهدشت تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي هيدروژئولوژيکي چشمه کارستي کورسا دهدشت تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي هيدروژئولوژيکي چشمه کارستي کورسا دهدشت تحت pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

خدارحم شفیعی مطلق – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ده
غلامرضا لشکری پور – استاد دانشگاه فردوسی مشهد، گروه زمین شناسی

چکیده:

آبخوانهای کارستی غالبا جریان متمرکز خود را بک یک چشمه بزرگ تخلیه می کنند و تغییرات کمی و کیفی این چشمه ها تا حدود زیادی بیانگر خصوصیات سیستم کارستی منطقه می باشد. چشمه ی کورسا یکی از چشمه های کارستی پر آب منطقه جنوب غرب ایران است، که در 27 کیلومتری شرق شهرستان دهدشت قرار دارد. این چشمه در کنتاکت لایه ای سازند سروک (کرتاسه میانی) و سازند گورپی (کرتاسه بالایی) قرار دارد. برای بررسی شرایط هیدروژئولوژیکی این چشمه از نمونه برداری های ماهانه استفاده شده است. در این نمونه برداری ها، آنالیز های هیدروشیمیایی انجام و همزمان آبدهی این چشمه نیز اندازه گیری شده و سپس با استفاده از منحنی زمان- لگاریتم آبدهی، ضریب فروکش در رژیم های مختلف این چشمه بررسی شده است. همچنین نتایج آنالیز هیدروشیمیایی مخصوصا در مورد هدایت الکتریکی و نسبت Ca/Mg مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به این مطالعات مشخص گردید که چشمه کورسا از سازند آهکی سروک تغذیه میگردد و با توجه به مورفولوژی منطقه و تراکم بالای درز و شکاه ها، شیب زیاد حوضه ی آبگیر و نسبت بالای ماکزیمم و مینیمم، آبخوان کارستی کورسا از نوع مجرایی- افشان است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 25 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله STUDY OF THE EFFECT OF CASPIAN SEA COASTLINE CHANGESON LANDFORMS OF MIANKALEH COASTS تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله STUDY OF THE EFFECT OF CASPIAN SEA COASTLINE CHANGESON LANDFORMS OF MIANKALEH COASTS تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله STUDY OF THE EFFECT OF CASPIAN SEA COASTLINE CHANGESON LANDFORMS OF MIANKALEH COASTS تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله STUDY OF THE EFFECT OF CASPIAN SEA COASTLINE CHANGESON LANDFORMS OF MIANKALEH COASTS تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
تعداد صفحات: 4
نویسنده(ها):
Parham Pad – M.Sc. of Road and Transportation – Pouya Tarhe Pars consulting engineers
Khabat Derafshi – Ph.D. Student of Geomorphology – Pouya Tarhe Pars consulting engineers

چکیده:

The issues such as sea water level changes, alongshore sediment transport, river redirectionon coastal plains, and etc. are the cases which justify necessity of coastal area managementplan [1].


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,