خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي رابطه نوسانات قيمت سهام و انواع شرکتها در بازار بورس اوراق بهادار (مطالعه موردي: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي رابطه نوسانات قيمت سهام و انواع شرکتها در بازار بورس اوراق بهادار (مطالعه موردي: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي رابطه نوسانات قيمت سهام و انواع شرکتها در بازار بورس اوراق بهادار (مطالعه موردي: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي رابطه نوسانات قيمت سهام و انواع شرکتها در بازار بورس اوراق بهادار (مطالعه موردي: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
حمید روان پاک نودژ – دکترای حسابداری- مدیرگروه مؤسسه آموزش عالی قشم- مسئول مکاتبات
علی امیری – دکترای حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
اکبر جلوداری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی مؤسسه آموزش عالی قشم

چکیده:
قیمت گذاری سهام یکی از مهم ترین و درعین حال پیچیده ترین مراحل عملیاتی در هر بورس می باشد. در بازارهای اقتصادی، قیمت گذاری دارایی های قابل معامله نقش اساسی را در تخصیص منابع به عهده دارد. پساز قیمت گذاری اولیه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شاهد تغییرات قیمت های یاد شده با ارزش های تعیین شده توسط بازار معاملات سهام هستیم. یکی از عوامل مخرب و نابودکننده بازار سرمایه تشکیل نوسانهای قیمتی سهام می باشد. هدف از این پژوهش، رابطه ی بین نوسانات قیمت سهام و نوع شرکتها در بازار بورس می باشد. جامعه ی آماری پژوهش، شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از سال 1387 تا 1392 در بورس فعال بوده اند که بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای، هرصنعت به عنوان یک طبقه انتخاب و از هرطبقهابتدا با استفاده از فرمول کوکران n=z2s2/d2 حجم نمونه تعیین شد که حدود 40 شرکت می باشد، سپس با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده طبق جدول اعداد تصادفی این 40 شرکت انتخاب شدند. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از روش آزمون اقتصادسنجی همجمعی و همچنین آزمون دقیق فیشر، شرکت های مزبور مورد آزمون قرار گرفته اند. تجزیه و تحلیل آزمون های آماری نشان میدهد که رابطهی آماری معناداری بین نوسانهای قیمتی سهام و نوع شرکتهای مذکور وجود ندارد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تدوين استراتژي بازاريابي با به کارگيري تکنيک هاي SWOT و سناريونويسي تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تدوين استراتژي بازاريابي با به کارگيري تکنيک هاي SWOT و سناريونويسي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تدوين استراتژي بازاريابي با به کارگيري تکنيک هاي SWOT و سناريونويسي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تدوين استراتژي بازاريابي با به کارگيري تکنيک هاي SWOT و سناريونويسي تحت pdf :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
مژده رضائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته MBA دانشگاه علوم فنون بابل
پریسا احمدی طباطبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته MBA دانشگاه علوم فنون بابل
سیدعلی حدیقی – عضو هیئت علمی آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران-محمودآباد

چکیده:
کشور ایران با توجه به وجود تنوع زیست محیطی و اماکن تاریخی-باستانی در مقایسه با دیگر کشورهای جهان برای رسیدن به شرایطاستفاده بهینه از مواهب موجود و جذب گردشگر و بهره برداری از آن فاصله زیادی دارد. در این میان استان مازندران به خاطر شرایطویژه منطقه ای و برخورداری از مواهب طبیعی و تاریخی دارای پتانسیل بالقوه ای است که باید به فعالیت مطلوبتری برسد. این مقاله باشناسایی و معرفی عوامل موثر بر محیط داخلی و خارجی صنعت گردشگری استان، نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرصت آن رابررسی کرده و ماتریس SWOT را ترسیم و نهایتا به معرفی هنر سناریونویسی در تدوین استراتژی می پردازد و آنرا با با تکنیک SWOT مقایسه می کند تا بتوان راهبرد گردشگری استان را مشخص نمود و در تدوین استراتژی بازاریابی گام موثری برداشت.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نقش و جايگاه وکيل درمقررات ديوان کيفري بين المللي در پرتو اسناد بين المللي تحت pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش و جايگاه وکيل درمقررات ديوان کيفري بين المللي در پرتو اسناد بين المللي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نقش و جايگاه وکيل درمقررات ديوان کيفري بين المللي در پرتو اسناد بين المللي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش و جايگاه وکيل درمقررات ديوان کيفري بين المللي در پرتو اسناد بين المللي تحت pdf :

چکیده

یکی از حقوق بنیادین واساسی اشخاص تحت تحقیق وتعقیب ومحاکمه که میتواند عادلانه بودن دادرسی منصفانه را تضمین کند حق دسترسی به مشاوره ومعاضدت حقوقی و داشتن وکیل است که باید از همان آغاز فرایند کیفری تامین گردد.این حق در اسناد ومقررات بین المللی مورد تصریح قرار گرفته است.رعایت این حق نه تنها در محاکم ملی بلکه در محاکم بین المللی هم ضروری است .از جمله محاکم کیفری بین المللی، دیوان کیفری بین المللی می باشد که برای رسیدگی به جرایم بین المللی تشکیل یافته است که این حق در اساسنامه ومقررات دیگر دیوان کیفری بین المللی مورد تصریح قرار گرفته است.با امعان نظر به اینکه مرجع مذکور بین مظنون ومتهم تفاوت قائل شده است وبرای هرکدام حقوقی را قائل شده است. .نوشتار حاضردرصدد است ضمن بررسی نقش وجایگاه وکیل در دیوان کیفری بین المللی به ارزیابی مقررات آن از منظر اسناد ومقررات بین المللی بپردازد.

کلید واژه:وکیل،دیوان کیفری بین المللی،حقوق متهم،دادرسی عادلانه،نقش وکیل

1

مقدمه

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی1 در واقع دو مرحله دادرسی کیفری پیش بینی کرده است ،در مرحله اول ودر نخستین مراحل مقامات مسئول تحقیق به بررسی فرضیه ها ی احتمالی راجع به منشا جرم وعاملانی که احتمال میرود در جرم نقش داشته باشند می پردازند در این فرایند مقامات تحقیق ملزم به جستجو وتحقیق درباره اشخاص وپرسش وبازجویی از آنها هستندیعنی در واقع دادستان در این مرحله ادله قابل اعتمادی دارد که مبین آن است که وی ممکن است مرتکب جرم شده باشد.در این مرحله شخص مورد تحقیق را نمی توان »متهم«2 عنوان کرد بلکه تحت عنوان »مظنون«3خطاب می شود4

ولی از هنگامی که مقامات صالح تعقیب انتساب جرم را به طور رسمی به »شخص « مطرح میکنند وبرای او تقاضای مجازات می نمایند تبدیل وضعیت وتغییر موقعیت حادث میشود یعنی شخص از موقعیت »مظنون«به موقعیت »متهم«منتقل می شود.5

حال با این وصف که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی6 دو مرحله تعقیب ودو موقعیت پیش بینی شده است اساسنامه دیوان برای هریک از این مراحل حقوقی تحت عنوان»حقوق اشخاص در طول تحقیقات«و»حقوق متهم«قائل شده است که از جمله این حقوق؛حق بهره مندی از وکیل ومعاضدت حقوقی است(رك؛میرمحمدصادقی،1383 ؛ساك کیتی ،(1387 که در اساسنامه به طور رسمی به رسمیت شناخته شده است..اینکه نقش وکیل در هر دو مرحله یعنی در طول تحقیقات » قبل ازتایید اتهامات «ومرحله دادرسی» بعد از تایید اتهامات «به چه وضعیتی است؟ وجایگاه وکیل در دیوان کیفری بین المللی چگونه است؟ وچه شرایط وضوابطی برای وکیل در مقررات دیوان پیش بینی شده است ؟وهمچنین برخورداری از وکیل مختص متهم است یا قربانیان نیز می توانند از این حق وحمایت دیوان برخوردار شوند مقاله حاضر به بررسی آنها در پرتو اسنادبین المللی می پردازد.

1- The International Criminal Court(ICC) 2- Accused
3– suspect

– 4 هر چند دادگاههای کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق ورواندا از اصطلاح »مظنون«استفاده کرده اند ولی دیوان کیفری بین المللی از واژه مظنون استفاده نمی کندبلکه تاپیش از تایید اتهام کلمه »شخص«را به کار می برد.
– 5 مواد55و61 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
– 6 دیوان بینالمللی کیفری (The International Criminal Court) یا ICC ، اولین دادگاه دائمی بینالمللی است که به منظور رسیدگی به جنایات بینالمللی تشکیل شده است.اساسنامه این دیوان 17 ژوئن سال 1998 به تأیید نمایندگان 120 کشور در شهر رم رسید و پس از تصویب 60 کشور از اول جولای سال 2002 لازمالاجرا شد.حدود 100 کشور عضو اساسنامه دیوان هستند و 139 کشور اساسنامه را امضاء کردهاند . مقر این دادگاه دائمی بینالمللی در شهر لاهه قرار دارد.دیوان بینالمللی کیفری را نباید با دیوان بینالمللی دادگستری اشتباه گرفت. دیوان بینالمللی دادگستری در مجموعه سازمان ملل قرار دارد و به شکایت دولتی علیه دولتی دیگر رسیدگی میکند، در حالی که دیوان بینالمللی کیفری اشخاص حقیقی را محاکمه می کند.دیوان بینالمللی کیفری دارای چهار رکن است: ریاست، دادستانی، شعب دادرسی و دبیرخانه.قضات دیوان 18 نفر هستند و در رشته حقوق بینالملل یا حقوق کیفری تخصص دارند. رسیدگی در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صورت میگیرد.قضات دیوان بینالمللی کیفری در سال 2009 سانگ هیون سونگ قاضی اهل کره جنوبی را به ریاست این دیوان انتخاب کردند

2

.1نقش وکیل در مرحله قبل از تایید اتهام

پیش از بررسی اصل موضوع باید یادآور شد که در منشورها وقواعد دادرسی دادگاههای نظامی بین المللی1 از تضمینات موثربرای حقوق اشخاص در مرحله مقدماتی خبری نبود مقررات ناقص این منشورها هیچ حقوق را به طور مشخص به اشخاص در مرحله تحقیق نمی داد.ومرحله تحقیق خارج از قلمرو آن بودوحتی در مرحله دادرسی نیز سطح حمایت پایین ترین حد و مورد بیشترین انتقادها را بر اجرای غیر منصفانه قواعد بود(فضائلی، (1389

در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ماده 55 بند» ج «و» د « به حقوق اشخاص وحمایت از آن2 در مرحله تحقیق یعنی آغاز فرایند کیفری پرداخته است که از جمله آنها حق داشتن وکیل به عنوان یکی از حقوق وتضمینات بنیادین دادرسی عادلانه می باشد.در اصل اول از اصول اساسی راجع به نقش وکلا3 در تایید این مساله آمده است»همه اشخاص حق دارند از معاضدت وکیل منتخب خود برای حمایت واحراز حقوقشان ودفاع از خویش در تمام مراحل دادرسی کیفری بهره ببرند«همچنین قطعنامه پانزدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا(10سپتامبر(1994حق دسترسی به وکیل را از مراحل ابتدایی تشکیل پرونده پیش بینی نموده است(خزانی، (1375در بررسی پیمان نامه های حقوق مدنی وسیاسی(4(1966 و پیمان نامه آمریکایی حقوق بشر(5(1978 ومنشور آفریقایی حقوق بشر وخلق ها(6 (1981وکنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشروآزادیهای سیاسی(7(1950 ملاحظه می شود که حق بر داشتن وکیل یا مشاور حقوقی در مراحل قبل از محاکمه ذکر نشده است(ضیائی فر،(1386 وشاید علت آن بوده است که اسناد فوق بر خلاف اساسنامه دیوان بین مظنون و متهم تفاوت قائل نشده است وشروع رسمی تحقیقات مقدماتی را زمانی می دانند که فرد رسما متهم شناخته شود.

البته مفروض است که اشخاص مورد تحقیق باید از آن دسته حقوق مقرر برای متهم که نسبت به وضعیت آنها نیز قابل اعمال است برخوردار باشند چرا که اولا منطقی به نظر نمی رسد شخصی که هنوز هیچ اتهامی بر او وارد نشده است ،حقوقی کمتر از متهم داشته باشد یا به بیان دیگر موجه نیست که حقوق اشخاص پیش از متهم شدن نسبت به پس از آن کمتر باشد وثانیا اینکه طبعا هر متهمی ابتدا مظنون است واین موقعیت وشرایط مظنون است که زمینه ساز متهم شدن او می گردد پس میتوان ادعا کرد که اگر فردی از حق خاصی هنگام متهم شدن برخوردار می شود چگونه میتوان اجازه داد این حق پیش از برخورداری از حمایت ویژه نقض شود چه آنکه نقض اولیه آن می تواند حمایت بعدی را نیز بی ثمر کند(فضائلی،.(1389


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 25 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تحليلي بر ويژگيهاي قناتهاي دشت کرمان (جوپار) تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحليلي بر ويژگيهاي قناتهاي دشت کرمان (جوپار) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تحليلي بر ويژگيهاي قناتهاي دشت کرمان (جوپار) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحليلي بر ويژگيهاي قناتهاي دشت کرمان (جوپار) تحت pdf :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

محمد نکوآمال کرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری، دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز
حمید تراز – هیات علمی جهاد دانشگاهی استان کرمان
بهرام بختیاری – دانشجوی دوره دکتری هواشناسی کشاورزی، گروه آبیاری و آبادانی، دانشگاه ت
مریم جلالی کمالی – کارشناس اقتصاد کشاورزی، جهاد دانشگاهی استان کرمان

چکیده:

از زمانهای باستان در بسیاری از مناطق و دشتهای کشور، قناتها یکی از مهمترین روشهای بهره برداری ابهای زیر زمینی محسوب می شده است. این بنا یکی از شاهکارهای فن مهندسی آب در ایران بوده است. سیستم قنات به گونه ای است که بدون صرف انرژی، آب را از سطوح پایینی زمین به سطوح بالاتر منتقل می نماید. اما استفاده بی رویه از ابهای زیر زمینی ،کمبود نزولات جوی در مقیاسسالانه و همچنین عدم مدیریت و رسیدگی به قناتهای موجود در دشت کرمانموجب خشک شدن تعداد زیادی از انها و یا کم آب شدن تعدادی دیگر شده است. در این مطالعه ویژگی های قنات و چگونگی تغییرات مقدار بارندگی با میزان ابدهی قنوات جوپار در استان کرمانمورد بررسی قرارگرفته است. روند تغییرات نشان می دهد که ابدهی قنوات جوپار با عمق مادر چاه و طول قنات رابطه مستقیم بصورت خطی دارد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 25 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Influence of Frozen Storage on Polyunsaturated Fatty Acids of Tuna Roe تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Influence of Frozen Storage on Polyunsaturated Fatty Acids of Tuna Roe تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Influence of Frozen Storage on Polyunsaturated Fatty Acids of Tuna Roe تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Influence of Frozen Storage on Polyunsaturated Fatty Acids of Tuna Roe تحت pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

Hanieh Ziaeian Nourbakhsh – Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources Islamic Azad University Bushehr Branch

چکیده:

Changes in the polyunsaturated fatty acid profile of the long tail tuna (Thunnus tonggol)roe were investigated during 10 months of frozen storage at -18C. The most abundant polyunsaturated fatty acid in the fresh and frozen roes was C22:6(n-3). After ten months of frozen storage, polyunsaturated fatty acids (PUFAs) decreased from 34.5% to 24.3%, respectively. The results showed that n-3 and n-6 fatty acids in fresh roe were 32.7 and 1.6%, respectively, which decreased to 23.0 and 1.3%, respectively, after 10 months of frozen storage.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 25 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله برنامهريزي جهت امکانات رفاهي درياچههاي پشت سد تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله برنامهريزي جهت امکانات رفاهي درياچههاي پشت سد تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله برنامهريزي جهت امکانات رفاهي درياچههاي پشت سد تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله برنامهريزي جهت امکانات رفاهي درياچههاي پشت سد تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

علیرضا دانشمند شیخ الاسلامی – کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
محمدجواد خانجانی – استاد گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباسعلی قزل سوفلو – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

در سالهای اخیر تفریحات در طراحی و برنامهریزی برای دریاچه ها نقش مهمی داشته است .پیشبینیها نشان میدهد استفاده از دریاچههای پشت سد جهت تفریح، سریعتر از دیگر اهداف سدها گسترش خواهد یافت، به طوریکه تفریحات می تواند مهمترین منبع اقتصاد محلی باشد. در این مطالعه ، پارامترهای مختلف برنامهریزی جهت امکانات رفاهی دریاچههای پشت سد، تعیین ظرفیت بهینه و تخمین سود حاصل از تفریحات مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت به تعیین سود خالص سالیانه حاصل از تفریحات جهت دریاچه دیوی در ایالات متحده پرداخته شد که برابر 870،000 دلار بدست آمد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ژئوموروفوتوريسم و قابليت سنجي ژئومورفوسايت هاي و مديريت زمان – اقليم با بهره گيري از روش Pralong، (نمونه موردي درياچه زريوار) تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ژئوموروفوتوريسم و قابليت سنجي ژئومورفوسايت هاي و مديريت زمان – اقليم با بهره گيري از روش Pralong، (نمونه موردي درياچه زريوار) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ژئوموروفوتوريسم و قابليت سنجي ژئومورفوسايت هاي و مديريت زمان – اقليم با بهره گيري از روش Pralong، (نمونه موردي درياچه زريوار) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ژئوموروفوتوريسم و قابليت سنجي ژئومورفوسايت هاي و مديريت زمان – اقليم با بهره گيري از روش Pralong، (نمونه موردي درياچه زريوار) تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
امیرحسین حلبیان – استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
محسن عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل
جعفر گنجعلی – مدرس دانشگاه پیام نور، گروه جغرافیا، تهران، ایران

چکیده:
لندفرم های ژئومورفولوژیکی، توانایی بالایی در زمینه جذب ژئوتوریسم دارند. ارتباط لندفرم ها با بحث گسترش مدنیت و آثار باستانی، تاریخی، فرهنگی و همچنین مباحث ورزشی، توانمندی های لندفرم ها را در زمینه جذب توریسم دوچندان می کنند. چشم اندازهای ویژهی ژئومورفولوژیک، از مفاهیم جدیدی است که با تاکید بر تعیین مکان های ویژه و باارزش گردشگری، وارد ادبیات جغرافیایی و گردشگری شده است. ژئومورفوسایت ها با ترکیب مواریث فرهنگی، تاریخی و اکولوژیکی، توان های بالقوه ای را در راستای گردشگری پایدار عرضه می کنند. در این مقاله تلاش شده است با بهره گیری از روش پرالونگ و مطالعات میدانی، ژئومورفوسایت دریاچه طبیعی زریوار مورد ارزیابی قرار گیرد. در روش حاضر عیارهای چهارگانه که از نظر توانمندی بالقوه ژئومورفوسایت ها مورد ارزیابی قرار می گیرند؛ شامل عیار زیبایی ظاهری، علمی، تاریخی فرهنگی و اجتماعی – اقتصادی می شوند و در مرحله ی بعد دو متغیر میزان ارزش بهره وری و کیفیت بهره وری، ارزیابی می شوند. نتایج تحقیق نشان داد، در این ارتباط ژئوسایت دریاچه طبیعی زریوار بیشترین امتیاز را کسب نمود. همچنین از نظر ارزش میزان و کیفیت بهره وری ژئوسایت دریاچه طبیعی زریوار بیشترین امتیاز را بدست آورده، که برنامه ریزی در این زمینه را توسط مسئولین می طلبد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي اثر آللوپاتيک گياه دارويي اسفند (Peganum harmala L) برجوانه زني و رشد علفهاي هرز تاج خروس و يولاف وحشي تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي اثر آللوپاتيک گياه دارويي اسفند (Peganum harmala L) برجوانه زني و رشد علفهاي هرز تاج خروس و يولاف وحشي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي اثر آللوپاتيک گياه دارويي اسفند (Peganum harmala L) برجوانه زني و رشد علفهاي هرز تاج خروس و يولاف وحشي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي اثر آللوپاتيک گياه دارويي اسفند (Peganum harmala L) برجوانه زني و رشد علفهاي هرز تاج خروس و يولاف وحشي تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

مریم مکی زاده تفتی – دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه تبریز و کارشناس ارشد موسسه
روزبه فرهودی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

به دنبال پیامدهای حاصل از مصرف علفکشها روشهای بیولوژیکی قابل قبولی در رابطه با کنترل علف های هرزشناسایی شده است. در این زمینه آللوپاتی میتواند پتانسیل ارزشمندی برای کنترل اقتصادی – بیولوژیکی از طریق آزادسازی مواد آللوشیمیایی از گیاهان زنده و یا مواد گیاهی در حال تجزیه نشان دهد. این تحقیق با هدف بررسی اثرآللوپاتیک عصاره هیدروالکلی گیاه دارویی اسفند بر جوانهزنی و رشد علفهای هرز تاجخروس و یولاف وحشی بصورت،2/ 5 ،1 ،0/5 ،0/25 ،0/ آزمایشگاهی و گلخانهای انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل عصاره گیاه اسفند در 6 غلظت 15 درصد و آب مقطر (شاهد) بود. نتایج نشان داد غلظتهای مختلف عصاره گیاه اسفند کاهش معنی داری در درصدجوانه زنی و طول ریشهچه و ساقهچه بذور علف های هرز در آزمایشگاه و درصد سبز شدن، وزن تر و خشک بوته وارتفاع بوته در گلخانه ایجاد میکند. غلظت 1 درصد عصاره گیاه اسفند در گلخانه درصد سبز شدن بذور تاج خروس ویولاف وحشی را به ترتیب میزان 50 و 40 درصد نسبت به شاهد کاهش میدهد و غلظت 5 درصد عصاره تقریبا باعث توقف سبز شدن بذور تاج خروس می شود. نتایج نشان میدهد عصاره گیاه اسفند دارای اثرات آللوپاتیکی قوی بوده و ازجوانه زنی بذور علف های هرز جلوگیری مینماید که این امر میتواند در تولید علفکش هایی با منشا طبیعی مورداستفاده قرار گیرد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تشخيص سالمونلا انتريکا سروتيپ تايفي موريوم درگوجه فرنگي به روش PCR با استفاده ازپرايمرهاي اختصاصي ژنhilA تحت pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تشخيص سالمونلا انتريکا سروتيپ تايفي موريوم درگوجه فرنگي به روش PCR با استفاده ازپرايمرهاي اختصاصي ژنhilA تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تشخيص سالمونلا انتريکا سروتيپ تايفي موريوم درگوجه فرنگي به روش PCR با استفاده ازپرايمرهاي اختصاصي ژنhilA تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تشخيص سالمونلا انتريکا سروتيپ تايفي موريوم درگوجه فرنگي به روش PCR با استفاده ازپرايمرهاي اختصاصي ژنhilA تحت pdf :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: 14

نویسنده(ها):

محمدرضا شفاعتی – کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
مریم شفاعتی – کارشناس ارشد
محمدرضا رشیدی – کارشناس ارشد
سجاد یزدان ستاد – دانشگاه آزاد دامغان

چکیده:

سالمونلا به عنوان یک عامل شایع بیماریهای گوارشی که ازطریق مواد غذایی و محصولات آلوده منتقل می شوند سالیانه موارد بسیارزیادی از بیماری ومرگ و میر را موجب می شود تشخیص مولکولی سالمونلا به روش PCR برای بسیاری از محصولات حیوانی مورد استفاده قرارگرفته ولی درموارد کمی برای ردیابی آن درمحصولات کشاورزی ساده از این متد بهره گیری شده است گوجه فرنگی به عنوان یکی ازمحصولات کشاورزی که به شکل خام مصرف می شود یکی ا زمنابع عفونت سالمونلایی شناخته شده است دراین مطالعه تجربی PCR براساس پرایمرهای اختصاصی برای ژن hil A سالمونلا برا یردیابی آن درسطح و درون گوجه فرنگی های تلقیح شده به روش مصنوعی بصورت مستقیم و پس از غنی سازی استفاده شد پرایمرها براساس نتایج بدست آمده برای سالمونلا اختصاصی می باشند. نتایج این مطالعه نشان میدهد که PCR با پرایمرهای اختصاصی hilA روشی حساس و قابل قبول برای ردیابی سالمونلا می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثير تراکم کاشت بالا و سيستم تربيت بر رشد و عملکرد درختان سيب تحت pdf دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثير تراکم کاشت بالا و سيستم تربيت بر رشد و عملکرد درختان سيب تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثير تراکم کاشت بالا و سيستم تربيت بر رشد و عملکرد درختان سيب تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثير تراکم کاشت بالا و سيستم تربيت بر رشد و عملکرد درختان سيب تحت pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: 2

نویسنده(ها):

عباس هاشمی منش – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
علیرضا طلایی – استاد و مربی گروه باغبانی پردیس کشاورزی
محمدعلی عسکری – استاد و مربی گروه باغبانی پردیس کشاورزی

چکیده:

دراین آزمایش اثر سیستم تربیت بر رشد عملکرد و کیفیت محصول ارزیابی شد این آزمایش در سال 1387 در مرکز تحقیقات گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاههتران انجام گرفت ازمایش روی درختان گلاب کهنز ، دلباراستیوال ، استارکینگ ، گالا و فوجی که برروی پایه های MM106 پیوند شده اند در قالب طرح بلوک کامل تصادفی CRBD با 5 تیمار و 4 تکرار انجام گرفت. فاصله درختان روی ردیف 2/5 متر است درحالیکه فاصله بین دو ردیف برابر 4 متر است درختان به شکل محور مرکزی Central Leader تربیت شدند. نتایج نشان داد که ارقام مختلف از نظر درصد تشکیل میوه دارای اختلاف معنی داری هستند رقم فوجی بالاترین درصد تشکیل میوه را در بین ارقام دارا می باشد. در حالیکه رقم گالا دارای کمترین درصد تشکیل میوه می باشد با توجه به اینکه سطح مقطع تنه یکی از شاخصهای مهم رشد رویشی میباشد و در اغلب درختان میوه همبستگی مثبتی بین سطح مقطع تنه و میزان رشد رویشی وجود دارد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,