خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من
تاريخ : 26 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله رابطه سبک هاي هويت با افسردگي دانش آموزان دبيرستاني تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه سبک هاي هويت با افسردگي دانش آموزان دبيرستاني تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رابطه سبک هاي هويت با افسردگي دانش آموزان دبيرستاني تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رابطه سبک هاي هويت با افسردگي دانش آموزان دبيرستاني تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: 8
چکیده:
هدف این تحقیق تعیین رابطه سبک های هویتی با افسردگی دانش آموزان دبیرستانی بود. روش تحقیق توصیفی واز نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر قزوین تشکیل می دادند که به روش نمونه گیری خوشه ای و به صورت تصادفی 8 مدرسه و 16 کلاس ودر مجموع 402 دانش آموز به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، شرکتکنندگان تحقیق پرسشنامه های سبک های هویتی برزونسکی وپرسشنامه افسردگی بک را تکمیل نمودند .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازضریب همبستگی پیرسون وآزمون رگرسیون نشان داد که از بین مولفه های سبک های هویت فقط سبک هویت اجتنابی/ سردرگم و تعهد هویت توانستند متغیر افسردگی رابه صورت مثبت پیش بینی کنند و در مجموع 8 درصد از واریانس این متغیر را تبیین نمایند. این یافته ها بیانگر آن است که برای کسب هویت موفق نوجوانان باید به خانواده ها، دوستان و; نوجوانان آموزش های لازم داده شود تا موجبات کاهش افسردگی در این قشر فراهم گردد .


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله ارزيابي ضرايب مدل انگستروم پيشنهادي فائو 56 در چندنمونه اقليمي کشور در برآورد تبخير و تعرق مرجع تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزيابي ضرايب مدل انگستروم پيشنهادي فائو 56 در چندنمونه اقليمي کشور در برآورد تبخير و تعرق مرجع تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزيابي ضرايب مدل انگستروم پيشنهادي فائو 56 در چندنمونه اقليمي کشور در برآورد تبخير و تعرق مرجع تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزيابي ضرايب مدل انگستروم پيشنهادي فائو 56 در چندنمونه اقليمي کشور در برآورد تبخير و تعرق مرجع تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: 8

چکیده:

برآورد صحیح تبخیر و تعرق مرجع به جهت نقش کلیدی درتعیین نیاز آبی و افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی از اهمیت بسزایی برخوردار است این پژوهش به بررسی اثر کاربرد مدل تابش پیشنهادی فائو بدون کالیبراسیون منطقه ای در برآورد تبخیر و تعرق مرجع پرداخته است ابتدا مدل تابش انگستروم – پریسکات توسط آمار بلندمدت روزانه تابش در پنج ایستگاه اصفهان، اهواز رشت، سنندج، و مشهد کالیبره و ضرایب جدید برای هر ایستگاه حاصل شد به طوریکه ضریب a بین 0/16 تا 0/27 و ضریب b بین 0/42 تا 0/69 متغیر بوده و کاربرد این ضرایب منجر به تغییرات قابل توجهی در برآورد تابش می گردد کاربرد مدل تابش بدون کالیبراسیون در برآورد تبخیر و تعرق مرجع منجر به فروبرآورد 4/8 ، 6 و 9/1 میلی متر در سال به ترتیب در ایستگاههای سنندج ، اصفهان ، رشت و فرابرآورد 30/3 و 79/5 میلی متر در سال در ایستگاههای مشهد و اهواز خواهد شد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله کاربرد TSK غير خطي بهينه در کنترل باردر فرکانس سيستم قدرت با محدوديت توليد تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کاربرد TSK غير خطي بهينه در کنترل باردر فرکانس سيستم قدرت با محدوديت توليد تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کاربرد TSK غير خطي بهينه در کنترل باردر فرکانس سيستم قدرت با محدوديت توليد تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کاربرد TSK غير خطي بهينه در کنترل باردر فرکانس سيستم قدرت با محدوديت توليد تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
تعداد صفحات: 8
چکیده:
تنظیم فرکانس سیستم های قدرت که از آن با نام کنترل بار- فرکانس یاد می شود. یکی از مسائل کنترلی مهم در طراحی و بهره برداری از سیستم های قدرت محسوب می شود. عملکرد موفق سیستم قدرت نیازمند برابری توان تولیدی با مجموع توان مصرفی و تلفات می باشد. در گذر زمان نقطه کار سیستم قدرت همواره تغییر می کند. بنابراین هممکن است فرکانس و توان تخصیص داده شده به واحد ها دچار انحرافاتی شود. این انحرافات می تواند باعث ایجاد تأثیرات ناخواسته ای در شکبه گردد. کنترل بار- فرکانس به همراه کنترل خودکار تولید یکی از مهمترینموضوعات و چالش ها در طراحی و بهره برداری سیستم های قدرت به منظور کارایی بهتر و قابلیت اطمینان بالاتر می باشد. در این مقاله کنترلر فازی TSK غیرخطی برای سیستم بار- فرکانس 2 ناحیه ای با درنظر گرفتن محدودیت نرخ تولید پیشنهاد می شود. و از الگوریتم بهینه سازی فاخته برای بهینه سازی ضرایب خروجی کنترلر پیشنهادی استفاده شده است. در ادامه عملکرد کنترل کننده های فازی میدانی، فازی TSK و فازی TSK غیرخطی بر اساس 2 معیار ITSE, RMS مورد مقایسه قرار گرفته است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي اثرمحلولهاي حاوي گلاب نعناع برطول عمرگل بريده آفتابگردان تحت pdf دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي اثرمحلولهاي حاوي گلاب نعناع برطول عمرگل بريده آفتابگردان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي اثرمحلولهاي حاوي گلاب نعناع برطول عمرگل بريده آفتابگردان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي اثرمحلولهاي حاوي گلاب نعناع برطول عمرگل بريده آفتابگردان تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: 3

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر محلولهای حاوی گلاب نعناع برطول عمرگل بریده آفتابگردان تحقیقی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در4تکرار به روش نگهداری بصورت تیمار مداوم به اجرا درآمد گلهای بریده افتابگردان درظرفهای پاستیکی که حاوی محلول های 0و100و200و300 سی سی گلاب در1 لیتر آب حاوی 30گرم ساکارز و تیمار شاهد بودند قرار گرفتند طول عمرگل اندازه گیری و توسط نرم افزار MSTAT-C آنالیز شد نتایج نشان داد فقط تیمار 200 سی سی گلاب نعنا توانست طول عمرگل شاخه بریده آفتابگردان را نسبت به تیمار شاهد افزایش دهد و تفاوت معنی داری دربین تیمارها وجود نداشت.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تأثير هشت هفته تمرين استقامتي و تجويز ليتيوم کلرايد بر سطح سرمي عامل نکروز دهنده ي توموري آلفا بر رت هاي ماده مبتلا به آلزايمر تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثير هشت هفته تمرين استقامتي و تجويز ليتيوم کلرايد بر سطح سرمي عامل نکروز دهنده ي توموري آلفا بر رت هاي ماده مبتلا به آلزايمر تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تأثير هشت هفته تمرين استقامتي و تجويز ليتيوم کلرايد بر سطح سرمي عامل نکروز دهنده ي توموري آلفا بر رت هاي ماده مبتلا به آلزايمر تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تأثير هشت هفته تمرين استقامتي و تجويز ليتيوم کلرايد بر سطح سرمي عامل نکروز دهنده ي توموري آلفا بر رت هاي ماده مبتلا به آلزايمر تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
تعداد صفحات: 4
چکیده:
زمینه و هدف: آلزایمر بیماری تحلیل برنده سلول های عصبی غیر قابل برگشت و تدریجی است، که به تدریج باعث زمین گیر شدن و مرگ بیمار می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر هشت تمرین استقامتی و تجویز لیتیوم کلراید بر سطح سرمی فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا در رت های ماده مبتلا به آلزایمر می باشد. روش بررسی: 70 رأس رت ماده نژاد اسپراگ داولی به طور تصادفی به هفت گروه شامل: (1) کنترل، (2)، شم ، (3) لیتیوم کلراید 20، (4) لیتیوم کلراید 40 ، (5) تمرین استقامتی (6) تمرین استقامتی و لیتیوم کلراید 20، (7) تمرین استقامتی و لیتیوم کلراید 40 تقسیم شدند. طی هشت هفته رتهای گروه 5، 6، 7 روی نوار گردان بدون شیب با سرعت 15 تا 20 متر در دقیقه به مدت 15 تا 30 دقیقه در هر جلسه و پنج جلسه در هفته دویدند. همین طور به گروه های 3و 6 روزانه به میزان 20 میلی گرم بر کیلوگرم وزن حیوان لیتیوم کلراید و به گروه های 4 و 7 روزانه به میزان 40 میلی گرم بر کیلوگرم وزن حیوان لیتیوم کلراید به مدت 14 روز تجویز شد. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از واریانس دو طرفه و تست تعقیبی توکی استفاده شد. یافته ها: یافته های این تحقیق نشان داد که سطح سرمی فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا در گروه های تست به طور معنی داری پایین تر از گروه شم بودند (0/05>=p). نتیجه گیری: بر اساس این یافته ها می توان نتیجه گرفت که که تمرین استقامتی، لیتیوم کلراید و اثر تعاملی آنها در رت های ماده مبتلا بهآلزایمر باعث کاهش سطح سرمی فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا می شوند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله مدلسازي و آناليز فني و اقتصادي سيستم هيبريد فتوولتائيک / باد براي دانشگاه رازي با نرم افزار homer تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدلسازي و آناليز فني و اقتصادي سيستم هيبريد فتوولتائيک / باد براي دانشگاه رازي با نرم افزار homer تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدلسازي و آناليز فني و اقتصادي سيستم هيبريد فتوولتائيک / باد براي دانشگاه رازي با نرم افزار homer تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدلسازي و آناليز فني و اقتصادي سيستم هيبريد فتوولتائيک / باد براي دانشگاه رازي با نرم افزار homer تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش داخلی برق
تعداد صفحات: 6
چکیده:
نیاز روز افزون جهان به انرژی و رو به پایان بودن منابع فسیلی همچنین تولید گازهای گلخانه ای و هزینه بالای استفاده از این منابع ضرورت استفاده از منابع تجدید پذیر را روز به روز نمایان تر می نماید. جهت غلبه بر تناوبی بودن منابع تجدیدپذیر نظیر باد، خورشید از ترکیب این منابع برای تولید انرژی با قابلیت اطمینان بالا استفاده می کنیم. این مطالعه بروی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شده است. هدف از انجام مقاله امکان سنجی و طراحی یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی پاک و دست یابی به بهترین طرح از لحاظ اقصتادی و زیست محیطی برای تامین انرژی الکتریکی این دانشگاه می باشد. به این منظور طرح های برتر معرفی شده توسط نرم افزار مورد بررسی قرار می دهیم. ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی این مقاله با استفاده از نرم افزار homer انجام شده است. مطالعه در دو حالت متصل به شبکه و مستقل از شبکه بررسی شده است. عمر پروژه 20 ساله می باشد. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که حالت اتصال به شبکه اقتصادی تر و آلودگی کمتری دارد. طرح انتخاب شده شامل شبکه، توربین بادی، دیزل ژنراتور، باتری و مبدل می باشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 26 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله اهميت ژئوپلتيکي شبه جزيره کريمه در هندسه سياسي جهان امروز تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اهميت ژئوپلتيکي شبه جزيره کريمه در هندسه سياسي جهان امروز تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اهميت ژئوپلتيکي شبه جزيره کريمه در هندسه سياسي جهان امروز تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اهميت ژئوپلتيکي شبه جزيره کريمه در هندسه سياسي جهان امروز تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: 10
چکیده:
اگر تاریخ روسیه بررسی گردد ، مشاهده می شود که روسیه بر پایه یک جبر جغرافیایی و در راستای جبر ژئوپلیتیک چاره ای جز دسترسی تضمین شده به آبهای گرم دریای سیاه به عنوان دروازه ورود بهمدیترانه و پیگیری اهداف منطقه ای و فرامنطقه ای خود در آن را نداشته است. این دسترسی به عنوان یکی از بزرگترین دغدغه های این کشور در چند سده اخیر بوده است. یعنی بسیاری از کنش هایسیاسی در تاریخ روسیه توسط رهبران این کشور در دوره های تزاری و.. عمدتا تحت تاثیر تنگناهای ژئوپلتیکی روسیه در دسترسی به آبهای آزاد بوده است. امروز روسیه اگر در کریمه درگیر شدهاست،عمدتا به دلیل بحث دسترسی و اینکه بتواند از مجرای آبهای گرم به سمت اروپا و نفوذ کند مد نظر بوده است. آنها قبلا درگیری های زیادی با عثمانی ها و اروپایی ها بر سر کریمه انجام داده اند که گاه بهشکل رقابت های شدید و جنگ های سختی انجام شده است. امروزه بحران کریمه به یکی از مهم ترین رویدادهای بین المللی به ویژه میان شرق و غرب و به محلی برای تقابل میان این دو رقیب دیرینه تبدیل شده است ، تا بدین حد که برخی تحلیلگران از آن به عنوان جنگ سرد دوم نیز یاد کرده اند. مقاله حاضر با استفاده از روش پژوهشی توصیفی و استنادی موضوع بسیار مهم و اساسی اهمیت ژئوپلتیکی – شبه جزیره کریمه در هندسه سیاسی جهان امروز را مورد بررسی و واکاوی قرار داده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 26 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله اثر اضافه کردن مخلوط خام بر استحکام بدنه هاي مولايتي متخلخل تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر اضافه کردن مخلوط خام بر استحکام بدنه هاي مولايتي متخلخل تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر اضافه کردن مخلوط خام بر استحکام بدنه هاي مولايتي متخلخل تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر اضافه کردن مخلوط خام بر استحکام بدنه هاي مولايتي متخلخل تحت pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: اولین همایش ملی دیرگداز و کوره

تعداد صفحات: 5

چکیده:

دراین کار از مخلوط پودرهای رس ایرانی و آلومینای ژاپنی برای سنتز فاز مولاریت استفاده گردید. بررسی تشکیل فاز مولایت با حرارت دهی نمونه های پودری در دماهای 1400 ، 1500 و 1600 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت انجام گرفت. نمونه های نهایی از اختلاط گرانول های کلسینه شده همراه با درصدهای مختلف مخلوط خام ( 20 ، 30 و 50 درصد وزنی) و حرارت دهی آنها در 1600 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت تهیه شد و تراکم، تخلخل و استحکام آنها اندازه گیری گردید. نتایج نشان دهنده کاهش تخلخل و افزایش استحکام با افزایش میزان مخلوط خام بود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 26 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسي هوش هيجاني ورزشکاران پرورش اندام تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي هوش هيجاني ورزشکاران پرورش اندام تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي هوش هيجاني ورزشکاران پرورش اندام تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي هوش هيجاني ورزشکاران پرورش اندام تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

امروزه ثابت شده است ورزش و سلامت، آمادگی جسمانی، تعادل و ثبات هیجانی تأثیرگذار است و یکی از مؤلفه های روان شناختی که اخیراً در حیطه بهداشت روانی توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب نموده است هوش هیجانی است که با توانایی فهم و آگاهی، کنترل و تظاهر هیجانات مرتبط است. با توجه به ماهیت ورزش پرورش اندام، هدف از پژوهش حاضر بررسی هوش هیجانی در ورزش کاران مهد پرورش اندام شهرستان چابهار بود. 29 ورزش کار در رشته های مختلف پرورش اندام با میانگین سابقه تمرین 5/68=M می باشد که میانگین نمره کل به دست آمده از آزمون 328/1=M است و وضعیت هوش هیجانی ورزش کاران مهد پرورش اندام شهرستان چابهار در شرایط متوسط به بالا قرار دارد. نتایج به دست آمده نقش پیش آینده سازه ی هوش هیجانی برابر پیامدهای سازگارانه و به تبع آن سلامت روان شناختی را فار ، از نوع رشته ورزشی تایید نمود و می توان گفت، در کنار تاثیر پرورش اندام و سیستم فیزیولوژیکی و نقش آن در سیستم ایمنی، همچنین به موفقیت اجتماعی و روابط بین فردی، شادکامی و هوش هیجانی بالا منجر می شود. از طرفی برنامه های آموزشی تقویت هوش هیجانی میزان احتمال موفقیت ورزش کاران را بهبود می بخشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تغييرات بوقوع پيوسته در مديريت راهبردي سامانه دفع پساب کارخانه فرآوري معدن طلاي آق دره در گذر زمان تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تغييرات بوقوع پيوسته در مديريت راهبردي سامانه دفع پساب کارخانه فرآوري معدن طلاي آق دره در گذر زمان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تغييرات بوقوع پيوسته در مديريت راهبردي سامانه دفع پساب کارخانه فرآوري معدن طلاي آق دره در گذر زمان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تغييرات بوقوع پيوسته در مديريت راهبردي سامانه دفع پساب کارخانه فرآوري معدن طلاي آق دره در گذر زمان تحت pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: 11

چکیده:

فرآوری طلا در کارخانه آق دره با روش کربن فعال صورت می گیرد، سیانور نیز بعنوان جز لازم فرایند مذکور بشمار می رود . انتشار سیانور بدون در نظر گرفتن ملاحظات ایمنی و محیط زیستی تبعات جبران ناپذیری برای اکوسیستم منطقه تکاب در پی دارد . باطله تولیدی کارخانه فرآوری طلا با بهره گیری از سد باطله مدیریت می شود؛ از طرفی به منظور کاهش تبعات، استفاده از سامانه PPSM نیز مورد توجه قرار گرفت؛ سامانه مذکور تلفیق تیکنر و فیلتر است که باطله خمیری تولید کرده و از فاز آبی باطله می کاهد. در نوشتار حاضر ضمن معرفی سامانه PPSM، تغییرات مدیریت باطله کارخانه طلای آق دره در گذر زمان مورد بررسی قرار گرفته است . مطابق بررسی های دوره ای طی 4 سال اخیر، پس از راه اندازی سامانه PPSM شاهد بهبود عملکرد مدیریت و کاهش مقیاس سد باطله بودیم . با اینحال اهمال کاری های مقطعی نیز طی دوره بررسی، مشاهده شده که در صورت توجه بیشتر حداقل آسیب به محیط زیست وارد می شود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,