خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من

برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسي ارتباط توانمند سازي منابع انساني با کارايي متعادل آنها در صنعت مطالعه موردي شرکت نفت تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي ارتباط توانمند سازي منابع انساني با کارايي متعادل آنها در صنعت مطالعه موردي شرکت نفت تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي ارتباط توانمند سازي منابع انساني با کارايي متعادل آنها در صنعت مطالعه موردي شرکت نفت تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي ارتباط توانمند سازي منابع انساني با کارايي متعادل آنها در صنعت مطالعه موردي شرکت نفت تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت ،حسابداري ، علوم اجتماعي

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

واژهی توانمندسازی بهعنوان عامل محرک کار درونی تعریف میشود، ازاینرو عاملی مهم برای خلق ویژگیهای مورد نیاز در افراد سازمان است. نیروی انسانی مهمترین عامل ارزشآفرین در سازمانها میباشد. امروزه به نیروی کار بهعنوان سرمایههای سازماننگریسته میشود. ازاینرو نیروی انسانی با آموزش مناسب، ایجاد محیط شغلی امن، رضایت شغلی و ایجاد انگیزه میتواند به عاملی برای خلق ارزش تبدیل گردد؛ که این امر در راستای توانمند سازی نیروی انسانی میسر میگردد. ازاینرو هدف ازاین مقاله بررسیارتباط میان توانمندسازی و کارایی متعادل کارکنان صنعت نفت میباشد و با استفاده از نظریات محققان داخلی و خارجی در این زمینه سعی براین بوده است تا با ارائهی الگویی مناسب، به توانمندسازی کارکنان شرکت نفت پرداخته شود جامعه اماری این تحقیق شامل کارمندان شرکت مدیریت اکتشاف نفت بوده است که حدود 120 نفر برآورد شده است که از طریق فرمول کوکران 91 نفر به- عنوان نمونه تحقیق شناخته شدهاند. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته بوده است و با استفاده از نرمافزار SPSS و آمارتوصیفی تحلیلی و استنباطی به تحلیل دادهها پرداخته شد. نتایج نشان داد که طبق فرضیه اول بین توانمندسازی منابع انسانی با کارایی رابطه معنی داری وجود دارد و بر اساس فرضیه دوم بین توانمندسازی منابع انسانی با انسجام منابع انسانی رابطه معنی داری ویود دارد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 18 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله Stability in Nano Fluids تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Stability in Nano Fluids تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Stability in Nano Fluids تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Stability in Nano Fluids تحت pdf :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: 9

چکیده:

Nanofluid is prepared using nanoparticles suspended into a base fluid. The higher thermal conductivity as well as heat transfer coefficients encourages researchers to pay attention to the preparation and characteristics of different kinds nanofluids. One of the serious problems encountered in preparation of nanofluid is referred to agglomeration of the particles which results in unstable solution. In this paper after
theoretical explanation of suspension, dispersion and dispersion forces, the various methods employed by researchers to makes stable nanofluids are introduced and the advantages and disadvantages of these methods are discussed.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 18 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسی گرافیک ارتباط تصویری و عكاسی تبلیغاتی تحت pdf دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی گرافیک ارتباط تصویری و عكاسی تبلیغاتی تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چكیده‌پایان‌نامه

? هدف‌پژوهش: آشنایی طراحان گرافیك به نقش و جایگاه عكس در تبلیغات و
آشنایی با امكانات عكس در خدمت گرافیك

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول: مبانی در عكاسی 1
رنگ 2
رنگ چنانچه هست و آنچنان كه ما می‌بینیم 2
درجه حرارت رنگ 3
نور سفید و رنگها 4
هنر دیدن 5
عناصر گرافیكی تصویر 6
كادر هنری 6
نقطه دید 7
خط 8
خطوط و ریتم 8
سایه و روشن 9
سایه‌ها 10
ضدنور 10
بافت 11
تن 11
شكل و طرح 12
كمپوزیسیون تصویر 13
عدم تقارن 14
احساس عمق و بعد 14
هم‌آهنگی 15
نظم و ترتیب یا آشفتگی؟ 15

فصل‌دوم: ابزار و تكنیك 16
اساس عكاسی رنگ 17
عكاسی سه رنگ 20
وسایل نورپردازی 20
فلاش الكترونیك 21
انواع فلاشهای‌الكترونیك 21
محاسبه نور 22
كلك‌های عكاسی 22
كاربرد عكس 24
«عكس موفق» و «عكس خوب» 25

فصل سوم: موضوع عكاسی 27
بینش و عكسبرداری 28
نكاتی درباره سوژه‌های فتوژنیك 28
سوژه فتوژنیك و ویژگی‌های آن 28
فنون و شیوه‌های فتوژیك 29
نكاتی درباره سوژه‌های فتوژنیك 30
فنون و شیوه‌های غیرفتوژیك 31
سیاه و سفید گرافیك 32
مركز توجه 33
تغییر شكل: بدنمایی و كج شكلی 33
عكسهای گروهی 34
تصاویر كار 34
تصاویر حیوانات 34
تصاویر ورزشی 35
حركت 37
مردم 37
عكسهای شبانه 38
در داخل خانه 39
فصل چهارم: نقد 40
تعریف نقد 41
انواع نقد 42
روابط منتقد و هنرمند 43
تعریف توصیف 44
توصیف فرم 45
اهمیت توصیف برای خواننده 45
تفسیر عكس 46
تعریف تفسیر 47
نظریه‌زیبایی شناسی 48
نوشتن درباره عكس 49
مشاهده اثر و یادداشت‌برداری 50
سخن‌گفتن درباره عكس 51

فصل پنجم: عكاسی و تبلیغات 52
تعریف تبلیغ 53
نظام تبلیغ 54
تبلیغ در مقایسه با منابع اطلاعاتی و انتشاراتی 54
تبلیغ در مقایسه با بخش خدمات 54
اصول كار تبلیغ 55
مشكل‌یابی و مشكل‌گشایی 55
ترویج خوداتكایی 55
فراگیری زبان تبلیغات 56
توجه آرمانهای اسلامی و فرهنگ ملی 56
در نظر گرفتن امكانات ملی 56
همبستگی با نهادهای مردمی 56
پرهیز از روزمرگی و قالبهای كلیشه‌ای 57
آموزش مداوم عناصر تبلیغی 57
فلسفه وجودی نظام تبلیغ 57
مقصود از «روانشناسی تبلیغات» چیست؟ 59
دیر باوران 60
روشهای تبلیغاتی 60
روش نفی و اثبات 60
روش شرطی 61
روش طرح ناگهانی 62
روش استدلال 63
شبه استدلال 63
عرصه‌های كاربر و روشهای تبلیغاتی 64
تبلیغات سیاسی 64
تبلیغات فرهنگی 64
تبلیغات تجاری 65
هدف تبلیغ 65
رابطه مبلغ و تبلیغ 66
ارتباطات 67
روشهای ابلاغ 68
تبلیغ رخ به رخ (انفرادی) 69
تبلیغ گروهی 70
تبلیغ طریقه‌ای 70
تبلیغ نتیجه‌ای 70
تبلیغ انبوهی 71
الهام از قرآن 71
نتیجه گیری 74
فهرست منابع 76

مقدمه
سالهای سال پیش، حتی قبل از اینكه عكاسی اختراع و تصویر ثبت شود، اساس آن یعنی جعبه تاریك وجود داشت و مورد استفاده قرار می‌گرفت: این وسیله ساده را ابن‌هیثم دانشمند مسلمان در قرن پنجم هجری/یازدهم میلادی برای مشاهده كسوف به كار برده بود و نقاشان ایتالیایی از قرن شانزدهم میلادی آن را برای طراحی دقیق منظره‌ها و ملاحظه دورنمایی صحیح به كار می‌بردند.
سیاه‌شدن املاح نقره در اثر تابش نور نیز از طرف برخی از دانشمندان، از جمله شولتسر آلمانی از سال 1727 مورد مطالعه قرار گرفته بود. در سال 1802 وج وود انگلیسی بر روی سطح‌های حساس شده با نیترات نقره نقشهای شفافی به دست آورد. این سال در تاریخ عكاسی اهمیت زیادی دارد. اما در حقیقت شناسایی این اعمال جدا از هم،‌ به معنای كامل كلمه، اختراع عكاسی را تشكیل نمی‌داد.
بالاخره بین سالهای 1822، 1826 یك مخترع فرانسوی به نام نیسفورنی‌یپس برای اولین بار، توانست تصویر پدید آمده در جعبه تاریك را ضبط و ثبت كند و تا حدی به آن ثبات ببخشد. وی دانشمند بزرگی بود، اما برای عملی ساختن و توسعه بخشیدن به اختراع خود به همكار ثروتمندی نیاز داشت. تا اینكه در سال 1829 با یك فرانسوی دیگر، كه نقاشی مرفه بود و ضمناً تجربه‌های با ارزشی در زمینه عدسیها و جعبه تاریك داشت شریك شد و هر دو در راه كشف ثبت تصویر روی صفحه‌های مسی نقره اندود («لوحه سیمین») قدم برداشتند.
آن روزها اختراع جدید هنور اسمی نداشت. بعد از مرگ نی‌یپس (1833)، شریكش این شیوه را دگرئوتیپی و تصاویر آن را داگرئوتیپ نامید، زیرا اسم خودش لویی‌داگر بود. سالها بود،‌ واژه فتوگرافی مركب از دو كلمه یونانی فتوس (photos) به معنی نوروگرافس (graphos) به معنای نوشتن جای نام قبلی را گرفت.
در سال 1835 شیمیدان انگلیس تالبوت توانست روی كاغذهای شفاف نگاتیوهای بهتری به دست آورد. بالاخره در سال 1874، یك شركت انگلیسی اولین شیشه‌های خشك عكاسی را به بازار عرضه كرد و عكاسی جنبه عملی به خود گرفت. اما حمل و نقل مقدار زیادی شیشه، از لحاظ سنگینی و شكنندگی، هنوز دایره عمل را محدود می‌كرد، تا اینكه چندی بعد فیلم جای شیشه را گرفت و عكاسی آماتوری
رواج قابل ملاحظه‌ای یافت.

فهرست منابع
- اهمیت و ضرورت تبلیغات، نویسنده: احمد رازقی، تهران، 1375.
- تكنیك عكاسی، نویسنده: آندریاس فی‌نینگر، ترجمه: نصرا… كسرائیان، انتشارات شباهنگ.
- تكنیك و هنر عكاسی، نویسنده: عباس آل یاسین، انتشارات تلاش.
- فن و هنر عكاسی، نویسنده: هادی شفائید، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی (شركت سهامی)، تهران، 1372.
- نقد عكس، نویسنده: تری‌برت، ترجمه: اسماعیل عباسی، كاوه میرعباس، تهران، 1379.
- مبانی تبلیغ، نویسنده: محمدحسن زورق، انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) تهران، 1368.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تصفيه بيولوژيکي خاکهاي آلوده به هيدروکربنهاي نفتي توسط راکتورهاي ناپيوسته با عمليات متوالي در فاز دوغابي تحت pdf دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تصفيه بيولوژيکي خاکهاي آلوده به هيدروکربنهاي نفتي توسط راکتورهاي ناپيوسته با عمليات متوالي در فاز دوغابي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تصفيه بيولوژيکي خاکهاي آلوده به هيدروکربنهاي نفتي توسط راکتورهاي ناپيوسته با عمليات متوالي در فاز دوغابي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تصفيه بيولوژيکي خاکهاي آلوده به هيدروکربنهاي نفتي توسط راکتورهاي ناپيوسته با عمليات متوالي در فاز دوغابي تحت pdf :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: 2

چکیده:

با گسترش مصرف فرآورده های نفتی، آلودگی خاکها به هیدروکربنهای نفتی نیز افزایش یافته است. آلودگی خاک به این ترکیبات در کشور نفت خیزی چون ایران بسیار حائز اهمیت است. خاکهای آلوده به هیدروکربنهای نفتی دارای ترکیبات سمی هستند که باید قبل از اینکه در معرض انسان قرار گیرند تصفیه شوند. یکی از روشهای مفید خارج از محل در تصفیه چنین خاکهای آلوده ای استفاده ازرأکتورهای بیولوژیکی است که در این میان رأکتورهای بیولوژیکی در فاز دوغابی (bioslurry reactors)با توجه به سرعت زیاد وراندمان بالای حذف از مقبولیت زیادی برخوردارند. در این تحقیق تصفیه خاکهای منطقه عظیم آباد در جنوب پالایشگاه تهران بوسیلهراکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی در فاز دوغابی(SS-SBR:Soil Slurry-Sequencing Batch Reactors) مورد بررسیقرار گرفته است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله فعاليت برخي آنزيم هاي خاک در سطوح مختلف شوري در حضور و عدم حضور گياه تحت pdf دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فعاليت برخي آنزيم هاي خاک در سطوح مختلف شوري در حضور و عدم حضور گياه تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله فعاليت برخي آنزيم هاي خاک در سطوح مختلف شوري در حضور و عدم حضور گياه تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله فعاليت برخي آنزيم هاي خاک در سطوح مختلف شوري در حضور و عدم حضور گياه تحت pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: یازدهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: 2

چکیده:

نتایج مطالعات و بررسی های گذشته نشان می دهد که گیاهان و میکروب های خاکزی منشا اغلب آنزیم ها هستند بنابراین هرگونه تغییر در رشد این موجودات، ناشی از تنش شوری، ممکن است سنتز و تولید آنزیم های برون سلولی و درون سلولی را کاهش دهد. مهم تر آن که میکروب ها به دلیل فعالیت مستمر و تولید بیوماس بیشتر در مقایسه با گیاهان، مقدار زیادتری آنزیم سنتز و وارد محیط خاک می کنند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 18 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

خلاصه کتاب ترجمه متون ادبی تالیف محمود علیمحمدی + تست تحت pdf دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف خلاصه کتاب ترجمه متون ادبی تالیف محمود علیمحمدی + تست تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي خلاصه کتاب ترجمه متون ادبی تالیف محمود علیمحمدی + تست تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن خلاصه کتاب ترجمه متون ادبی تالیف محمود علیمحمدی + تست تحت pdf :

توضیحات:
خلاصه کتاب ترجمه متون ادبی براساس کتاب محمود علیمحمدی از انتشارات پیام نور، مناسب برای دانشجویان رشته مترجمی زبان انگلیسی با کد رشته 1212071، به انضمام بانک سوالات امتحانی پایان ترم دانشگاه پیام نور به همراه پاسخ نامه که در قالب فایل pdf تهیه و تدوین شده است.

محتویات محصول:
- نکات مهم فصل های مختلف کتاب در قالب pdf و در 47 صفحه
- بانک سوالات امتحانی پایان ترم دانشگاه پیام نور:
نیمسال دوم 94-93 به همراه پاسخ نامه تشریحی
تابستان 1393 به همراه پاسخ نامه تشریحی
تابستان 1394 به همراه پاسخ نامه تشریحی
نیمسال اول 94-93 به همراه پاسخ نامه تشریحی
نیمسال اول 93-92 به همراه پاسخ نامه تشریحیدانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 17 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 17 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,