خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من
تاريخ : 26 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي ضرورت فضاهاي باز و نيم باز در محيط هاي آپارتماني و مسکوني تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي ضرورت فضاهاي باز و نيم باز در محيط هاي آپارتماني و مسکوني تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي ضرورت فضاهاي باز و نيم باز در محيط هاي آپارتماني و مسکوني تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي ضرورت فضاهاي باز و نيم باز در محيط هاي آپارتماني و مسکوني تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
تعداد صفحات: 8
چکیده:
فضای باز تا به امروز بخش تفکیک ناپذیر زندگی انسان را تشکیل می داده است و انسان از طریق ارتباط با فضای باز زندگی کرده است، اما در واحدهای مسکونی امروزی در برخوردی آمرانه انسان مجبور شده است که سکونت عمودی را انتخاب کند و حضور طبیعت و ارتباط با آنر را به کلی نادیده بگیرد. حذف شدن این تمایل فطری و نیاز انسان به فضای باز سبب شدهکه مفهوم آپارتمان در مقایسه با خانه ناقص تصور گردد. در این تحقیق سعی شده است به بررسی مزایای استفاده از تراسهای بزرگ آپارتمانها (حیاط) بر آسایش زندگی ساکنین پرداخته شده و عوامل مهمی که تأثیر آن را بیشتر مینمایند مانند عمق و ارتفاع تراس شناسائی شوند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

تعيين و تحليل الگوي جهت گيري توسعه فيزيکي کلانشهرتبريز با استفاده ازمدل قطاعي در جغرافيايي و ميزان انطباق پذيري آن با کريدورهاي ورودي تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعيين و تحليل الگوي جهت گيري توسعه فيزيکي کلانشهرتبريز با استفاده ازمدل قطاعي در جغرافيايي و ميزان انطباق پذيري آن با کريدورهاي ورودي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تعيين و تحليل الگوي جهت گيري توسعه فيزيکي کلانشهرتبريز با استفاده ازمدل قطاعي در جغرافيايي و ميزان انطباق پذيري آن با کريدورهاي ورودي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تعيين و تحليل الگوي جهت گيري توسعه فيزيکي کلانشهرتبريز با استفاده ازمدل قطاعي در جغرافيايي و ميزان انطباق پذيري آن با کريدورهاي ورودي تحت pdf :


سال انتشار : 1391

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنگره بين المللي جغرافيدانان اسلام

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

شهرسازی فعالیتی است علمی و روشمند که سعی دارد با استفاده ازدیدگاه ها و الگوهای نظری مختلف چهارچوب کاربردی مناسبی جهت هدایت و ساماندهی توسعه شهرها فراهم کرده و شرایط لازم برای نیل آنها به سمت وضعیت مطلوب و بهینه را ایجاد نماید رشد فیزیکی اغلب شهرها درادوار گذشته بصورت نسبتا پیوسته و ارام و تقریبا درتمامی جهات بدون احتساب موانع فیزیکی صورت می پذیرفته است اما امروزه جریان توسعه کالبدی شهرها با سرعت بیشتری دنبال میگردد و سیستم ترابری دراین میان درتعیین مکان فعالیت ها ومسکن نقش محرکی را بازی می کند و اغلب موجب توسعه ناموزون مناطق پیراشهری می گردد رشد مناطق حومه ای با افزایش فعالیت های اقتصادی و استقرار صنایع بیرون ازشهر برفرصت های شغلی موجود و رشد سکونتگاه ها و ادغام تعدادی ازنقاط روستایی به شهر افزوده و موجبات افزایش حرکت های برون درون شهری درمسیرهای توسعه را فراهم می سازد ساختارنوین بخشهای حومه شهر تجلیگاه پیامدهای ناشی ازعوامل اجتماعی اقتصادی سیاسی و جمعیتی است که الگوهای بهره گیری اززمین حرکت کالها و مردم را نشان میدهد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 26 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله Determination and Estimation of Hydraulic Flow Units from Core and Well Log Data by NeuroدرFuzzy Approach تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Determination and Estimation of Hydraulic Flow Units from Core and Well Log Data by NeuroدرFuzzy Approach تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Determination and Estimation of Hydraulic Flow Units from Core and Well Log Data by NeuroدرFuzzy Approach تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Determination and Estimation of Hydraulic Flow Units from Core and Well Log Data by NeuroدرFuzzy Approach تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
تعداد صفحات: 8
چکیده:

Porosity-permeability relationships in the framework of hydraulic flow units can be used to characterize heterogeneous reservoir rocks. AHydraulic Flow Unit (HFU) with identical hydraulicproperties shows Flow Zone Indicator (FZI) with close values. In the present study, we attempt to makea quantitative correlation between flow units and well log responses using Neuro-fuzzy method in the Shaly sandstone Balakhani Formation at the Shahdenizoilfield, South Caspian. First, HFUs are determined to improve the prediction of flow units ininterval/wells. These measures are based on porosityand permeability of cores. A popular Neuro-fuzzy method, i.e., Adaptive Network-based Fuzzy Inference Systems (ANFIS), that is based oncombination of adaptive neural networks and fuzzy inference systems (FIS) is then used to offer a powerful tool for improving the flow units prediction.The results of this study demonstrate that there is a significant agreement between the core-derived and ANFIS-based logs derived flow units. The conductedexperimental results show that ANFIS method is efficient for modeling the flow units from well logs at well locations of which no core data was available


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 26 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تخمين زاويه چرخش سر با مدل مقيد محلي سه بعدي تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تخمين زاويه چرخش سر با مدل مقيد محلي سه بعدي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تخمين زاويه چرخش سر با مدل مقيد محلي سه بعدي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تخمين زاويه چرخش سر با مدل مقيد محلي سه بعدي تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
تعداد صفحات: 6
چکیده:
ما یک مدل مقید محلی سه بعدی برای استخراج ویژگی های چهره مقاوم به چرخش سر ارائه می دهیم . راه حل ما ترکیبی از اطلاعات شدت روشنایی و اطلاعات عمق چهره در قالبی مشترک می باشد که در این مقاله ارائه شده است. از این مدل می توان جهت تخمین زاویه سر در جهت های سه گانه در تصاویر دوبعدی و همچنین استخراج نقاط مهم چهره مقام با چرخش سر برای کاربردهای دیگر نیز استفاده کرد. ما نشان می دهیم که تخمین زاویه سر در تمام جهات با استفاده از این راه حل سرعت بالایی در کارهای بلادرنگ و به صورت تمام اتوماتیک و تغییرات روشنایی و مستقل از شخص خواهد داشت. از این تخمین زاویه سر می توان برای کارهایی چون تشخیص چهره مقاوم با چرخش سر و تعامل انسان با کامپیوتر نیز استفاده کرد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 26 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

Transient Stability Enhancement Using STATCOMBased ANN Controller تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد Transient Stability Enhancement Using STATCOMBased ANN Controller تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي Transient Stability Enhancement Using STATCOMBased ANN Controller تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن Transient Stability Enhancement Using STATCOMBased ANN Controller تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کاربردي

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

In present scenario, the major concern of the power engineers is to increase the power transfer capability of the existing system and powersystem stability for increasing system performance and reliable operation. This led to the development of FACTS technology. FACTScontrollers enhance power transfer capability as well as power system stability. In this paper an ANN controller is designed for STATCOM toenhance the transient stability of the power system. The ANNs controller is designed using a radial basis network. Radial basisnetworks can be used to approximate functions. The control signals to the ANNs controller are the generator speed and its derivative and thetarget is the voltage source inverter firing angle alpha. The nonlinear ANNs controller is used to overcome the problems generated bydifferent uncertainties existing in power systems when designing electro- mechanical oscillation damping controllers. Proposed controlleris implemented on a SMIB system to confirm the performance of the controller through simulation results.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله ليزينگ مواد شيميايي مدلي نوين جهت کاهش خسارت ها و هزينه هاي محيط زيستي تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ليزينگ مواد شيميايي مدلي نوين جهت کاهش خسارت ها و هزينه هاي محيط زيستي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ليزينگ مواد شيميايي مدلي نوين جهت کاهش خسارت ها و هزينه هاي محيط زيستي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ليزينگ مواد شيميايي مدلي نوين جهت کاهش خسارت ها و هزينه هاي محيط زيستي تحت pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: 8

چکیده:

به طور سنتی مواد شیمیایی که به مصرف کننده فروخته می شوند ، مصرف کننده خود مسئول استفاده منطقی از آن ماده و انبار و دفع نهایی آن ماده است و تولید کننده به دلیل سود اقتصادی مایل به افزایش مقدار فروش است در مقایسه با این دیدگاه ایده لیزینگ مواد شیمیایی (chemical leasing) مطرح است .دراین ایده تولید کننده ماده شیمیایی، مسئول محصول تولیدی خود در تمام طول چرخه حیات آن محصول می باشد در این دیدگاه تولیدکننده تلاش می کند تا کارایی ماده شیمیایی را به حداکثر برساند در نتیجه میزان مصرف ماده را کاهش داده و در عین حال شرایط را برای بازیافت آن محصول بهتر نماید تا مقدار مصرف کاهش یافته در نتیجه آلودگی محیط زیست کمتر شود .کاربرد مدل های ChL ، راه حل هایی موثر جهت مدیریت کارا مواد شیمیایی فراهم کرده و روش هایی را برای کاهش اثرات منفی رها سازی مواد شیمیایی به محیط زیست ایجاد می کند .در مدل های تجاری ChL تولیدکننده تنها ماده شیمیایی تولید نمی کند بلکه می داند چطور مصرف را کاهش داده در حالی که در مدل های سنتی مسئولیت تولیدکننده با فروش ماده شیمیایی خاتمه می یابد در این مقاله ابتدا فرایند اجرایی ChL بیان شد در ادامه به مقایسه روش سنتی و روش ChL پرداخته و با توجه به مشکلات محیط زیستی موجود در روش سنتی در قسمتهای مختلف تولید – حمل و نقل و انبارداری راهکارهای روش ChL جهت رفع هر یک از مشکلات موجود بررسی و راهکار اجرایی رفع مشکل بیان می شود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله مطالعه ي تغيير اقليم نيمه شرقي ايران بر اساس تحليل دماي حداقل و حداکثر مطلق دما تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه ي تغيير اقليم نيمه شرقي ايران بر اساس تحليل دماي حداقل و حداکثر مطلق دما تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مطالعه ي تغيير اقليم نيمه شرقي ايران بر اساس تحليل دماي حداقل و حداکثر مطلق دما تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعه ي تغيير اقليم نيمه شرقي ايران بر اساس تحليل دماي حداقل و حداکثر مطلق دما تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: 13

چکیده:

دما به منزله یکی از مهمترین شاخص های آب و هوایی است که وضعیت کلی هوای یک منطقه را نشان می دهد و کمتر دست خوش تغییر واقع می شود و مستقل از زمان است. تغییر اقلیم و افزایش دما یکی از مسایل مهم زیست محیطی است که در سالهای اخیر مطالعات زیادی در مورد آنها انجام شده است. منطقه ی مورد مطالعه ، نیمه شرقی کشور ایران است که بین (17 54) تا (20 62) طول شرقی و (50 25) تا (26 37) عرض شمالی قرار دارد.در این مقاله به منظور آشکار سازی تغییر نیمه شرقی کشور داده های دمایی 46 ایستگاه سینوپتیک طی دوره ی آماری (1951 تا 2005) مورد مطالعه قرار گرفته است. به دلیل اهمیت تغییر اقلیم و به ویژه ، تغییر دمای کره ی زمین ، نخست ، دیدگاه های مختلف در مورد پدیده ی تغییر اقلیم بررسی شده و سپس ، با استفاده از روشهی آماری و نیز ، با کمک نرم افزار ArcGIS نقشهی هم دمای نیمه ی شرقی کشور بر اساس روشهای مختلف درون یابی تهیه خواهد شد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 26 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

افزايش بازدهي بخاري هاي معمولي از طريق تبديل به سيستم فن دار تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد افزايش بازدهي بخاري هاي معمولي از طريق تبديل به سيستم فن دار تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي افزايش بازدهي بخاري هاي معمولي از طريق تبديل به سيستم فن دار تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن افزايش بازدهي بخاري هاي معمولي از طريق تبديل به سيستم فن دار تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : هشتمين همايش ملي مهندسي مکانيک

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

امروزه با توجه به افزایش جمعیت جهان و محدود بودن منابع انرژی و مصرف بی رویه از سوخت های فسیلی و الودگی های ناشی از آن، کاهش مصرف انرژی و بهره وری بهتر از سیستم های مورد استفاده در تأمین انرژی به یک معضل جهانی تبدیل شده است. لذا در این مقاله به افزایش راندمان حرارتی یک بخاری گاز سوز معمولی و ارتقاء آن به یک سیستم پربازده تر با مصرف سوخت کمتر پرداخته شده است. مدل سازی محفظه احتراق بخاری گاز سوز ابتدا به صورت محاسبات دستی و سپس با نرم افزار EES انجام پذیرفته تا میزان انتقال حرارت بخاری با محیط اطراف مشخص گردیده و سپس با نصف فن میزان بهبودی حاصل شده در بازدهی حرارتی و کاهش مصرف سوخت مشخص شود. نتایج حاصل از مدل سازی نشان می دهد که تخریب ضریب جابجایی طبیعی به جابجایی اجباری در بخاری مصرف گازبه میزان قابل قبولی کاهش یافته و بازده حرارتی بخاری بهبود خوبی پیدا کرده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 26 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

چالشهاي سازمانها در برخورد با نسل جديد نيروها تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد چالشهاي سازمانها در برخورد با نسل جديد نيروها تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي چالشهاي سازمانها در برخورد با نسل جديد نيروها تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن چالشهاي سازمانها در برخورد با نسل جديد نيروها تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي يافته هاي نوين علوم مديريت، کارآفريني و آموزش ايران

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

چالشهای به کار گیری و ورود نسل جدید نیروها امروزه در سازمانها به امری اجتناب ناپذیر بدل گشته است.آیا مدیران به راحتی میتوانند با نسل جدید نیروها هماهنگی داشته باشند؟ در این مقاله سعی شده است که ویژگیهای نسل جدید نیروها یعنی نیروهایدانشگر، چالشهایی چون انتقال مشکلات از محیط قبلی، آموزش کارکنان دانش محور، مورد بررسی قرار گیرد و علاوه بر بررسی عواملموثر بر حفظ و نگهداشت کارکنان متخصص دانشگر، استراتژی هایی به منظور نگهداری این کارکنان ارائه گردد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 26 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل excel (اکسل) ارائه میگردد

لیست شرکتهای تولید کننده مواد غذایی تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Execl می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل اکسل لیست شرکتهای تولید کننده مواد غذایی تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توضیحات:
لیست شرکتهای تولید کننده مواد غذایی تحت pdf (تلفن ثابت-فکس- دفتر مرکزی)، در قالب فایل اکسل.

این فایل شامل اسامی شرکتها و فکس و شماره تلفن ثابت کارخانه و در صورت وجود، شماره تلفن دفتر مرکزی و ایمیل شرکت می باشد.
تعداد کارخانه های تولیدی که اطلاعات آنها در این لیست شرکتهای تولید کننده مواد غذایی تحت pdf
فهرست درج شده است، حدود 2700 عدد می باشد.
برخی از کارخانه ها تعطیل شده و یا شماره آنها موجود نبود که در فایل اکسل با رنگ قرمز مشخص شده اند.

اطلاعات شرکتهای تولید کننده مواد غذایی در دسته بندی های کلی زیر به تفکیک ارائه شده است:
- کنسرو، پروتئینی، عسل
- شکلات، غذایی
- مایعات (آب معدنی،گلاب، چای ...)
- آرد و نان و ماکارونی
- لبنی


تاریخ بروزرسانی فایل: 1395/11/15
برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,