خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تاثير تلقيح باکتري رايزوبيوم و مصرف نيتروژن بر گره زايي، ميزان کلروفيل و سطح برگ يونجه Medicago sativa L. تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثير تلقيح باکتري رايزوبيوم و مصرف نيتروژن بر گره زايي، ميزان کلروفيل و سطح برگ يونجه Medicago sativa L. تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثير تلقيح باکتري رايزوبيوم و مصرف نيتروژن بر گره زايي، ميزان کلروفيل و سطح برگ يونجه Medicago sativa L. تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثير تلقيح باکتري رايزوبيوم و مصرف نيتروژن بر گره زايي، ميزان کلروفيل و سطح برگ يونجه Medicago sativa L. تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: 13
چکیده:
به منظور بررسی تأثیر کود نیتروژن بر گره زایی و تثبیت بیولوژیک نیتروژن در یونجه آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 5 تکرار در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار در سال1931 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو سطح تلقیح باکتری رایزوبیوم تلقییح و دیدم تلقییح و پنج سطح کود نیتروژن نیترات پتانسیم یک میلی مول و سه میلی مول، فسفات آمونیوم یک میلی مول و سه میلی مول و تیمار شاهدعدم استفاده از کود نیتروژن بودند. برای انجام این آزمایش از محیط کشت شنی استااده گردید نتای نشان داد در شرایط تلقیح یونجه، شاهد بدون استااده از هر نوع کود نیترن با134/6 گره بیشترین میزان گره را تولید کرد. تعداد گره تولیید شیده همبسیتگی منایی معنیی دار زییادی بیایی 39 درصد با سطح برگ گیاه نشان داد. در شرایط تلقیح با افزایش کود نیتروژن سطح برگ افزایش یافت و فساات آمونیوم یک میلی مول بیشترین مقدار سطح برگ را تولید کرد. در شرایط عدم تلقیح بیشترین مقدار وزن خشک برگ و سطح برگ در سطح یک میلی مول فساات آمونیوم و نیتیرات پتاسیم مشاهده شد . در رابطه با میزان کلروفیل در شرایط تلقیح، فساات آمونیوم سه میلی مول بیشترین میزان کلروفیل و کمترین آن در تیمار شاهد وجود داشت.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تاثير کنترل غيرشيميايي سوسک شاخک بلند رزاسه روي Rosa damascena در شهرستان قروه، استان کردستان تحت pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثير کنترل غيرشيميايي سوسک شاخک بلند رزاسه روي Rosa damascena در شهرستان قروه، استان کردستان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثير کنترل غيرشيميايي سوسک شاخک بلند رزاسه روي Rosa damascena در شهرستان قروه، استان کردستان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثير کنترل غيرشيميايي سوسک شاخک بلند رزاسه روي Rosa damascena در شهرستان قروه، استان کردستان تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: 1
چکیده:
گل محمدی با نام علمی Rosa damascena Mill متعلق به خانواده رزاسه است و نسبت به شرایط محیطی سازگاری خوبی دارد. کشور ما سابقه طولانی در کشت و پرورش این گیاه داشته است و با اینکه شهرستان قروه قطب کشاورزی استان کردستان میباشد، اغلب در حاشیه باغات، چاههای آب کشاورزی و باغچه منازل بصورت زینتی پرورش داده میشود. گل محمدی همانند سایر گیاهان در معرض حمله آفات مختلف قرار دارد و طی بازدیدهای تکمیلی از باغات و مزارع در سالهای 1388-1390 علائم خشکیدن شاخه ها، ضعف عمومی، پژمردگی ناگهانی اندامهای هوایی در رزها مشاهده گردید و لاروهایی برنگ زرد روشن با بدن استوانهای و چروکیده، بطول حداکثر 30 میلیمتر درون شاخه های آلوده در حال تغذیه رویت شدند که از داخل شاخه ها کانالهایی به سمت پایین ایجاد کرده و در انتهای دالان درون شاخه قرار داشتند. با این وصف، با استفاده از منابع معتبر در دسترس کلید شدند و سوسک شاخک بلند رزاسه (Col.Cerambycidae) Ospheranteria coerolescens بعنوان یک آفت گسترده معلوم گردید و ارجاع بوته های آلوده به کلینیکها گویای مطلب است. لذا به منظور مدیریت صحیح جمعیت، توصیه ها اغلب به کاربرد روشهای مکانیکی و حفظ دشمنان طبیعی استوار بود و کارایی هرس به موقع و چند سانتیمتر پایینتر از محل خشکیدگی، سوزاندن سرشاخه های آلوده بلافاصله پس از ظهور علائم، کوددهی و آبیاری منظم، حمایت از دشمنان طبیعی و حذف پاجوشها در باغات به ترتیب 60/9%، 13%، 92%، 83%، 8/6% بوده است و از سال 1391 تاکنون رزهای هرس شده فاقد خسارت آفت می باشند. بنابراین توجه به مدیریت تلفیقی ضروری بنظر میرسد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي آلاينده هاي صنعتي و کشاورزي در تالاب شادگان و ارائه راهکارهاي مديريتي و حفاظتي تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي آلاينده هاي صنعتي و کشاورزي در تالاب شادگان و ارائه راهکارهاي مديريتي و حفاظتي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي آلاينده هاي صنعتي و کشاورزي در تالاب شادگان و ارائه راهکارهاي مديريتي و حفاظتي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي آلاينده هاي صنعتي و کشاورزي در تالاب شادگان و ارائه راهکارهاي مديريتي و حفاظتي تحت pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: 9

چکیده:

تالاب ها یکی از اکوسیستم های ابی مهم در جهان هستند، که دارای کاربری های متفاوت مانند کنترل سیلاب، تثبیت اراضی، تغذیه آبهای زیر زمینی، کنترل فرسایش ابی و غیره می باشد. تالاب شادگان با مساحت 537730 هکتار در بخش دست رودخانه جراحی در استان خوزستان یکی از تالابهای مهم و بین المللی ایران می باشد. این تالاب دارای اکوسیستمهای متنوع آبی شامل تالاب آب شیرین که از رودخانه جراحی تغذیه می شودپهنه جزر و مدی که تحت تاثیر جزر و مد خلیج فارس است و منطقه ساحلی که بخش آب شور تالاب را تشکل می دهد. که به دلیل گسترش فعالیتهای صنعتی و کشاورزی درحاشیه ی تالاب در سالهای اخیر دچار دگرگونی های شدیدی درحیات تالاب گردیده است. که در این مقاله سعی شده الاینده های صنعتی وکشاورزی پیرامون تالاب را بررسی کردهراهکارهای مدیریتی برای کنترل فعالیت های انسانی درجهت بهینه سازی شرایط بوم شناحتی تالاب ارائه نماید.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 27 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله Dynamic simulation of the Fischer–Tropsch synthesis in slurry bubble column reactors تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Dynamic simulation of the Fischer–Tropsch synthesis in slurry bubble column reactors تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Dynamic simulation of the Fischer–Tropsch synthesis in slurry bubble column reactors تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Dynamic simulation of the Fischer–Tropsch synthesis in slurry bubble column reactors تحت pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: 12

چکیده:

This work deals with the dynamic simulation of a commercial size slurry bubble column reactor (diameter 7 m and dispersion height 30 m) for catalytic conversion of syngas (CO.H2) to liquid hydrocarbons (Fischer-Tropsch synthesis).The reactor was assumed to operate in the heterogeneous or churn-turbulent flow regime and the complex hydrodynamics of the slurry bubble column was described by means of the model. Suspension of liquid and solids is assumed to form a pseudo slurry phase.Back-mixing in all phases, is accounted for using the axial dispersion model (ADM). The reaction kinetics was chosen from the literature and referred to an iron based catalyst. A change in gas flow rate caused by the chemical reaction is considered. Energy balance of the slurry phase is also included in the model. With present transient simulation we can see the effect of catalyst deactivation on CO conversion. Thus present model may estimates the main characteristics of the reactor dynamic behavior successfully.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 27 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

تحقيق بررسي تاثير تحصيلات مادر بر رشد اجتماعي دانش آموزان تحت pdf دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق بررسي تاثير تحصيلات مادر بر رشد اجتماعي دانش آموزان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق بررسي تاثير تحصيلات مادر بر رشد اجتماعي دانش آموزان تحت pdf

فصل اول
کلیات پژوهش    
1-1- مقدمه    
1-2- تعریف و بیان موضوع پژوهش    
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش    
1-4- متغییرهای اساسی پژوهش    
1-5- اهداف پژوهش    
1-5-1- هدف کلی    
1-5-2- اهداف جزئی    
1-6- فرضیه های پژوهش (سوالات پژوهش)    
1-7- تعارف مفهومی و عملیاتی واژه ها    
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش    
الف) مبانی نظری    
2-1- نظریات مربوط به رشد    
2-1-1- از دیدگاه اسلام    
2-1-2- مراحل رشد قبل از تولید    
2-1-3- مراحل رشد بعد از تولد    
2-1-4- تاثیر عامل خانواده بر رشد از دیدگاه اسلام    
2-2- نظریات رشد اجتماعی    
2-3- درونی سازی و نقش زبان    
2-4- مرحله یک رشد روانی – اجتماعی : اعتماد در برابر بی اعتمادی    
2-5- مرحله دو رشد روانی – اجتماعی: خود گرانی و  اتکاء به نفس در برابر شرم و شک    
2-6- مرحله سوم رشد روانی – اجتماعی : ابتکار در برابر گناه    
2-7- مرحله چهارم رشد روانی – اجتماعی : کوشایی در برابر حقارت    
2-8- مرحله پنجم رشد روانی – اجتماعی: هویت در برابر گم گشتگی    
2-9- مرحله ششم رشد روانی – اجتماعی : در برابر انزوا    
2-10- مرحله هشتم رشد روانی – اجتماعی : یکپارچگی در برابر نا امیدی    
2-11- مراحل رشد شناختی    

ب)پیشینه پژوهشی    
2-12- پژوهشهای داخلی    
2-13- پژوهشهای خارجی    
فصل سوم
روش پژوهش    
3-1- مقدمه    
3-2- روش پژوهش     
3-3- جامعه آماری    
3-4- نمونه و روش نمونه گیری    
3-5- ابزار پژوهش    
3-6- روش های تجزیه و تحلیل داده ها    
فصل چهارم
تحلیل داده ها    
4-1- مقدمه    
4-2- آمار توصیفی (تحلیل سوالات پرسشنامه)    
4-3- یافته های استنباطی (تحلیل فرضیات یا سوالات اساسی پژوهش)    
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات    
5-1- بررسی و مقایسه نتایج پژوهش با یافته های پژوهش های پیشین    
5-2- نتایج فرضیه های تحقیق    
5-3- کاربرد یافته ها     
5-4- پیشنهادهای پژوهش    
5-6- محدودیت های پژوهش    
فهرست منابع    
پیوست
پرسشنامه    

جدول 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان با توجه به نوع مدرسه    
جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن    
جدول 4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان با توجه به معدل    
جدول 4-4- توزیع فراونی پاسخگویان میزان تحصیلات مادر    
جدول 4-5- توزیع فراونی پاسخگویان وضعیت اشتغال مادر    
جدول 4-6- فراوانی نمرات وابستگی بین فردی برای گروه های پنچ گانه    
جدول 4-7-  شاخص های توصیفی (مرکزی و پراکندگی) نمرات وابستگی بین فردی برای گروه های پنچ گانه    
جدول 4-8- آماره های آزمون t گروه های مستقل( دانش آموزان دختر با مادرانی با تحصیلات دانشگاهی و دانش آموزان دختر با مادرانی با تحصیلات دیپلم و پایین تر     
جدول 4-9- آماره های آزمون t گروه های مستقل( دانش آموزان دختر با مادرانی با تحصیلات دانشگاهی و دانش آموزان دختر با مادرانی با تحصیلات دیپلم و پایین تر    
جدول 4-10- آماره های آزمون t گروه های مستقل( دانش آموزان دختر با مادرانی با تحصیلات دانشگاهی و دانش آموزان دختر با مادرانی با تحصیلات دیپلم و پایین تر    
جدول 4-11- آماره های آزمون t گروه های مستقل( دانش آموزان دختر با مادرانی با تحصیلات دانشگاهی و دانش آموزان دختر با مادرانی با تحصیلات دیپلم و پایین تر    
جدول 4-12- آماره های آزمون t گروه های مستقل( دانش آموزان دختر دبیرستانی و دانش آموزان دختر کار و دانشی)    
جدول 4-13- آماره های آزمون t گروه های مستقل( دانش آموزان دختر دبیرستانی و دانش آموزان دختر هنرستانی)    
جدول 4-14- آماره های آزمون t گروه های مستقل( دانش آموزان دختر دبیرستانی و دانش آموزان دختر هنرستانی)    
جدول 4-15- آماره های آزمون t گروه های مستقل( دانش آموزان دختر دبیرستانی و دانش آموزان دختر هنرستانی)    

نمودار 4-1- توضیع فراوانی افراد با توجه به نوع مدرسه    
نمودار 4-2- توضیع فراوانی افراد با توجه به سن    
نمودار 4-3- توضیع فراوانی افراد با توجه به معدل    
نمودار 4-4- توضیع فراوانی افراد با توجه به میزان تحصیلات مادر    
نمودار 4-5- توضیع فراوانی افراد با توجه به وضعیت اشتغال مادر    

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق بررسي تاثير تحصيلات مادر بر رشد اجتماعي دانش آموزان تحت pdf

1  احمدی، علی اصغر. اشتغال مادران و سازگاری اجتماعی فرزندان. نشریه فرهنگ و پژوهش شماره 127
2  اسودی، مریم. (1377). بررسی اثر تفکرات غیر منطقی بر رضایت مندی زناشویی. دانشگاه مشهد.(13/12/1392)
3  اعتمادی، عذراء قاسمی ارگنه، حامد و زیلا بی سندگانی، امین. بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی مادران شاغل و غیرشاغل  با رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی، دختر شهر اصفهان.(23/1/1391)
4  افخمی اردکانی، فاطمه. (1383). بررسی عوامل مؤثر بر رشد اجتماعی نوجوانان از نگرش فرهنگیان. (پایان نامه کارشناسی در رشته علوم تربیتی) دانشگاه پیام نور اردکان
5  ایزدیفر، داریوش . مقایسه رشد اجتماعی و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان فاقد پدر (شاهد،ایتام معمولی) با دانش آموزان دارای پدر در دبیرستان های شهرکرد.(17/2/92)
6  پاس، تاوارس و والدایرا،ماریلیاد.(1352) تأثیر شاغل بودن مادران بر فرزندان ،تهران
7  پدر شکوری شارمی ،فاطمه و موحدی ،احمدرضا (عابدی)احمد. تأثیر بازی های کودکانه سنتی و مدرن بر رشد اجتماعی دانش آموزان دفتر اول ابتدایی ،دوفصلنامه رشد و یادگیری حرکتی– ورزشی ،شماره 7،بهار و تابستان 1390ص 147
8  حیدری ، حسین (1387) ، روان شناسی رشد شناختی اجتماعی کودکان و نوجوانان ، ناشر: رشد فرهنگ
9  دلاور،علی(1382). روشهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی .(سلسله انتشارات آزمایشی متون درسی چاپ بیستم)
10  راس وستا، مارشال هیث، اسکات میلر.(1386). رشد اجتماعی و عاطفی کودکان ، فرشته درویش قدیمی (مترجم)، مهدی خزعلی (ویراستار)،  ناشر: اباصالح
11  زارع زاده بیدکی ،سمیه .(1387) .بررسی میزان تأثیر شاغل بودن مادران بر تربیت فردی و اجتماعی فرزندان، ( پایان نامه کارشناسی در رشته علوم تربیتی) دانشگاه پیام نور اردکان
12  سرمد،زهره و بازرگان ،عباس و حجازی،الهه . (1379) . روش های تحقیق در علوم رفتاری ،تهران : آگاه
13  سیدآبادی ، زهرا . (1391) . نقش و وظایف مادر از دیدگاه علوم و قرآن و سنت در دوران کودکی .( 23/1/1391)
14  شاکر اردکانی ، فاطمه (1390). بررسی تفاوت رشد اجتماعی فرزندان مادران شاغل و خانه دار در مقطع ابتدایی اردکان(پایان نامه کارشناسی در رشته علوم تربیتی) دانشگاه پیام نور میبد
15  شاکر اردکانی ،مریم .(1391).  بررسی تأثیر شاغل و غیر شاغل بودن مادران بر عزت نفس دانش آموزان دفتر پایه پنجم ابتدایی مدارس دولتی ناحیه 2 کرج در سال تحصیلی 90-1389 ( پایان نامه کارشناسی در رشته علوم تربیتی ) دانشگاه پیام نور اردکان
16  طباطبایی ، سیده راضیه . (1386) . تأثیر آموزش و مهارت های اجتماعی بر افزایش مهارت های اجتماعی و بهبود روابط با همگان در کودکان پسر مبتلا به اختلال کمبود توجه/ پیش فعالی مقطع ابتدایی. (17/2/92)
17  کارتلج، میلبرن ،جی اف، آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان .(ترجمه ی محمدحسین ، نظری نژاد) مشهد : انتشارات آستان قدس رضوی ،سال 1369
18  لطیفی ، زهره ، بررسی تأثیر شاغل بودن بانوان بر ویژگی های روانی آنان در پرسشنامه 95 scl
19.  محمودی ، محمدتقی(1376) . بررسی رابطه اشتغال مادر و ویژگی های شخصیتی بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت فرزندان در بین دانش آموزان دبیرستان های مناطق 2،5،9 شهر تهران 
20  مقتدری ، نازفردرفاهی ،ژاله . اثربخشی آموزش ارزش های زندگی بر رشد اجتماعی کودکان و خودکارآمدی والدین آنان . فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی ، شماهر 30، پاییر
21  منصور، محمود. (1378). روان شناسی ژنتیک. تهران: انتشارات سمت
22  موسوی خوزستانی ، جواد (1382) توسعه، نظریه های اجتماعی ، ناشر : توسعه
23  مهدویان ، فاطمه .(1367) . تأثیر آموزش ارتباط بر رضایت مندی زناشویی و سلامت روان ، تهران انیتستو
24  نظیری ، سیما .(1371) . رشد اجتماعی نوجوانان و جوانان . تهران : انجمن اولیاء و مربیان
25  وسائل الشیعه ج 15
26  وندر زندن، جیمز. (1379). روان شناسی رشد. ترجمه حمزه گنجی. تهران: انتشارات بعثت
27  هافمن ، کارل و ورونوی ،مارک و دورنویی ،حودیت .(1379) . روان شناسی عمومی (از نظریه تا کاربرد). (مترجم سیامک نقشبندی و دیگران). تهران : انتشارات ارسباران. چاپ دوم
28  هیلگارد، ارنست؛ اتکینسون، ریتال؛ و اتکینسون، ریچارد. (1381). زمینه روانشناسی. ترجمه براهنی، محمد نقی؛ شاملو، سعید؛ گاهان، نیسان؛ کریمی، یوسف؛ هاشمیان، کیانوش. تهران: انتشارات رشد. چاپ دهم
29  نجاتی,حسین,روانشناسی رشد,تهران,نشر مرشاد,(1371),چاپ اول

چکیده

در این تحقیق برآنیم تا به بررسی تاثیر تحصیلات مادردر دوطبقه ی زیر دیپلم و دیپلم ِ فوق دیپلم وبالاتر بر رشد اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان اردکان  بپردازیم

جامعه آماری در این پژوهش دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان در اردکان است که تعداد آنان طبق آماری که توسط سازمان آموزش و پرورش شهرستان اردکان ارائه شده است1490 نفر بودند

در این روش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای (یا طبقه بندی شده )،تعداد40 نفر دانش آموز انتخاب شدند.روش تحقیق علی- مقایسه ای یا روش پس رویدادی بوده است  به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از پرسشنامه وابستگی بین فردی (BDI) (رشد اجتماعی ) هیر شفیلد برای نوجوان16-19 ساله برروی آزمودنی به اجرا در آمده است.ونتایج حاصل با استفاده از نرم افزار spss17 ودر سطح معنی دار 005/0و روش های آمار توصیفی (میانه ،میانگین،نما ،کمترین نمره ،بیشترین نمره،واریانس و انحراف استاندارد )و آمار استنباطی (ازمون لون و آزمون تی )مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .در این پژوهش مورد نظر دارای 8فرضیه می باشد که یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که

1-    میزان وابستگی بین فردی در بین دانش آموزان دختر با مادرانی با تحصیلات زیر دیپلم ودیپلم و دانش آموزان دختر با مادرانی با تحصیلات فوق دیپلم وبالاتر تفاوت معنادار وجود ندارد

2-    میزان اتکای عاطفی به دیگران در بین دانش آموزان دختر با مادرانی با تحصیلات زیر دیپلم ودیپلم و دانش آموزان دختر با مادرانی با تحصیلات فوق دیپلم وبالاتر تفاوت معنادار وجود ندارد

3-    میزان کمبود اعتماد به نفس در بین دانش آموزان دختر با مادرانی با تحصیلات زیر دیپلم ودیپلم و دانش آموزان دختر با مادرانی با تحصیلات فوق دیپلم وبالاتر تفاوت معنادار وجود ندارد

4-    میزان اعلام استقلال در بین دانش آموزان دختر  با مادرانی با تحصیلات زیر دیپلم ودیپلم و دانش آموزان دختر با مادرانی با تحصیلات فوق دیپلم وبالاتر تفاوت معنادار وجود ندارد

5- میزان وابستگی بین فردی در بین دانش آموزان دختر دبیرستانی و دانش آموزان دختر هنرستانی تفاوت معنادار وجود ندارد

6- میزان اتکای عاطفی به دیگران در بین دانش آموزان دختر دبیرستانی و دانش آموزان دختر هنرستانی تفاوت معنادار وجود ندارد

7- میزان کمبود اعتماد به نفس در بین دانش آموزان دختر دبیرستانی و دانش آموزان دختر هنرستانی تفاوت معنادار وجود ندارد

8- میزان اعلام استقلال در بین دانش آموزان دختر دبیرستانی و دانش آموزان دختر هنرستانی تفاوت معنادار وجود ندارد

1-1- مقدمه

انسان اصالتاٌ موجودی اجتماعی است. هوش ، استعداد ، توانمندی های بالقوه وخصیصه های شخصی انسان درفرآیند زندگی اجتماعی و تعامل بین فردی ظاهر شده شکل می گیرد، رشد وشکوفایی و کمال ابعاد وجودی انسان نیز در سایه ی زندگی جمعی و پذیرش مسئولیت اجتماعی میسر می گردد چرا که انسان اساساً هوشمند ومختار وبالطبع مسئول ومتعهد آفریده شده است. بر این اساس همواره در هدف­های کلی تعلیم وتربیت بر جنبه­های اجتماعی آن تاکید شده است. لذا خود شناسی،برقراری روابط مؤثر ومتعالی با دیگران پذیرش مسئولیت های اجتماعی ونیل به کفایت های اقتصادی از مهمترین  هدفهای تعلیم وتربیت است. اساس مکتب اسلام نیز مبتنی بر اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی است. در واقع بزرگترین رسالت پیامبراسلام (ص) نیز در تربیت اخلاق اجتماعی انسان ها خلاصه می شود(وندر زندن،1379)

  اجتماعی شدن فرآیندی است که در آن هنجارها، مهارتها،انگیزه ها، نگرش ها ورفتارهای فرد شکل می گیرد تا ایفای نقش کنونی یا آتی او در جامعه مناسب ومطلوب شناخته شود

در این فرآیند،اکتساب وبه کارگیری مهارت های اجتماعی و چگونگی برقراری ارتباط و تعامل با دیگران،یکی از مولفه های اصلی رشد اجتماعی به خصوص دربین کودکان ونوجوانان محسوب می شود. بنا به تعریف،مهارتهای اجتماعی به رفتارهای آموخته شده و مقبول جامعه اطلاق می شود،رفتارهایی که شخص می تواند با دیگران به نحوی ارتباط متقابل برقرار کند که به بروز پاسخ های مثبت و پرهیز از پاسخ های منفی بینجامد (کارتلج ومیلبرن 1985،ترجمه نظری نزاد،1369)

در این راستا،رفتار اجتماعی بر تمامی جنبه های زندگی کودکان ونوجوانان سایه می افکند وبر سلامت روانی،سازگاری وشادکامی بعدی آنها تاًثیر می گذارد. توانایی فرد از نظر کنار آمدن با دیگران و انجام رفتار های اجتماعی مطلوب ،میزان محبوبیت او را میان همسالان و نزد معلمان ،والدین و دیگر بزرگسالان مشخص می کند

میزان توانایی فرد در مهارت­های اجتماعی به طور مستقیم به رشد اجتماعی فرد و کمیت و کیفیت رفتارهای اجتماعی مطلوبی که از خود نشان می­دهد،مربوط می­شود (متسون و اولندیک ،1988،ترجمه به پروژه،1384)

دانش آموزی که مهارتهای اجتماعی لازم را کسب کرده است،دانش آموزی است که می تواند به خوبی با محیطش سازش کند و با این که می تواند از طریق بر قرار کردن ارتباط با دیگران از موقعیت های تعارض آمیز کلامی وفیزیکی اجتناب کند. این گونه دانش آموزان رفتارهایی از خود نشان می­دهند که منجر به پیامد­­­­­های مثبت روانی_اجتماعی،نظیر پذیرش توسط همسالان و رابطه موثر با دیگران می شود. از سوی،دیگر کسانی که مها رتهای اجتماعی لازم را کسب نکرده اند،اغلببه اختلالهای رفتاری مبتلا می شوند،از طرف همسالان پذیرفته نمی شوند،در میان همسالان و بزرگسالان محبوب نیستند و با معلم ویا سایر افراد حرفه ای به خوبی کنار نمی آیند(گرشام وهمکاران ،2001)

بنابراین این فرآیند در دوران شیرخوارگی شروع ودر دوران کودکی و نوجوانی پیچیده تر وگوناگون تر می شود. نخستین فردی که کودک نو پا در آغاز مرحله اجتماعی شدن،با او ارتباط پیدا می کند مادر است. زن عضو موثری از جامعه است از این رو می تواند نقش پیش گامانه خود را که در برخی از مسئولیتها متبلور است ایفا کند. بر خلاف عقاید معمول مبنی بر این که تحصیلات مادر تاثیر زیادی بر روی کیفیت زندگی وتربیت کودک ندارد. شواهد نشان می دهد که ممکن است برای کودک فوایدی هم داشته باشد. کودکان مادران با تحصیلات بالا با کودکان مادران با تحصیلات پایین غالباٌ سازگار شخصیتی و اجتماعی بهتری در مدرسه دارند و چون تاثیر تحصیلات مادردر سازگاری اجتماعی شخصیتی دخترها بهتر از پسرها ست. لذا جهت تاثیر رابطه ی تحصیل مادر در رشد احتماعی دختران مقطع دبیرستان این بررسی به عمل آمد و ملاحظه شد زن باید چنان آگاهی داشته باشد که مشکلات مادری بر او گران نیاید. ومادری را رسا لت خویش بداند

خداوند نظام هستی را براساس خلقت عامه ی که بر هر انسان به اندازه توان او تکلیف گذاشته است بنیاد نهاده است. بنابراین بر هر انسان لازم است توانش رادر مسئولیتی که از او بر می آید به کار گیرد

 با توجه به یا یافته های روانشناسان که در رابطه با رشد انجام داده اند و آن را از لحظه انعقاد نطفه تا لحظه مرگ در نظر گرفته اند،می توان رشد اجتماعی را نیز همانند تمامی ابعاد رشد (جسمی ، شناختی ، عاطفی) در همین محدوده در نظر گرفت

البته رشد اجتماعی بیشترین نمود خود را پس از تولد نشان می دهد از زمانی که نوزاد در می یابد که وجود مادر برای ارضای نیاز هایش ضروری است و همچنین، با اولین تماس چشمی که با مادر برقرار می کند اولین زمینه های آگاهی از عوامل اجتماعی شکل می گیرد(وندرزندن ،1379)

1-2- تعریف وبیان موضوع پژوهش

رشد عبارت است ازتغیراتی که در جهت پیشرفت و کمال با یک نظم و ترتیب خاصّی به عمل می­آید وهیچ و­قت متو­قف نشده و به عقب بر نمی­گردد(نجاتی،1371،20)

روانشناسان وکارشناسان علوم تربیتی از نظر رشد فرد، به اصطلاحاتی همچون رشد تربیتی رشد عاطفی، رشد ذهنی، رشد اخلاقی، رشد شخصیت و سرانجام رشد اجتماعی اشاره داشته اندکه شاید بتوان گفت رشد اجتماعی، مهمترین جنبه وجود هرشخص است

رشد اجتماعی یعنی تغییراتی که در نتیجه تاثیر متقابل با اشخاص، اوضاع و احوال اجتماعی و سازماندهی در فرد پیدا می­شوند و به بیانی دیگر سلسله تغییرات و پیشرفتهایی که از هنگام تولد تا مرگ در رفتار اجتماعی احساسات،گرایش ها، ارزش ها و; رخ میدهند

معیارهای اندازه گیری رشد اجتماعی هر کس ،میزان سازگاری او با دیگران است. این دیگران از دوستان و آشنایان، همکاران افراد خانواده وبستگان ما گرفته تا همسایگان وحتی کسانی که برای اولین بار با آنها برخورد می کنیم را شامل می­شود

رشد اجتماعی نه تنها در سازگاری با اطرافیان که هم اکنون با آنها سروکار داریم موثر است، بلکه در موفقیت تحصیلی، پیشرفت شغلی، انتخاب همسر و رضایت مندی از زندگی زناشویی و ارتقاء منزلت اجتماعی مانیز تاثیربسزایی دارد

هرچقدر که ما بیشتر می آموزیم و تجربه های زیادی می اندوزیم، به این واقعیت بیشتر پی

می بریم که از راه مبادله عواطف و احترام با دیگران است که رضایت به دست می آید و روز به روز بیشتر یقین میکنیم که احساس مفید بودن و خوشبختی ما به میزان رشد اجتماعی ما بستگی دارد

رشد اجتماعی به صورت طبیعی حاصل نمی شود بلکه مثل ورزش شنا که قواعدی دارد باید آموخته و مرتبا تمرین و تکرارشود و به وسیله افراد با تجربه تصحیح شود، منتها موفقیت در این روند بیشتر از همه به کوشش و خواست خود ما بستگی دارد

اعضای خانواده و بستگان، همکاران، دوستان و پهلوانان و قهرمانان ورزشی که به جهتی مورد ستایش ما هستند و آنان را الگوی خود قرار می دهیم کتاب ها و مجلاتی که می خوانیم سریال های تلویزیونی و فیلم های سینمایی که می بینیم و از همه مهمتر سرگذشت زندگی شهدای گرانقدر و جانبازان عزیزمان از عواملی هستندکه در رشد اجتماعی تاثیر دارند

یک فرد رشد یافته از نظر اجتماعی دارای نشانه هایی می تواند باشد که توجه ما را به خود جلب می کند، پس چنین فردی

1_ خدا جوست و در همه کارها توکلش به خداست

2_ خدمت به خلق را سر لوحه کارخود قرار می دهد و دارای تعهد اجتماعی است

3_ درترویج ارزشهای والای انسانی نقشی به سزا دارد

4_ قدر شناس والدین وخانواده خویش است

5_ دارای استقلال است و شخصا امور خویش را اداره می کند

6_ در مورد امور شخصی خود تصمیم گیرنده است ودر صورت نیاز با افراد متخصص مشورت می کند

7_ خواهان استقلال مالی است تا شخصاً دخل و خرج خود را تنظیم کند

8_ دارای احساس مسئولیت بوده و هرکاری را که بر عهده میگیرد، به بهترین وجه ممکن انجام می دهد

9_ برای تندرستی خویش از نظر جسمی، روانی و اجتماعی می کوشد

10 _از افراط و تفریط می پرهیزد

11_ در فعالیت های گروهی شرکت کرده و سهم خود را به خوبی انجام می دهد

12_ قضاوت او در مورد اشخاص منحصرا بر اساس رفتارهای خود افراد است و تحت تاثیر پیش داوری و بد داوری های گروهی نیست

13_ می داند که با هر کس چگونه برخورد مناسب داشته باشد

14 _از خود تصویر کمال مطلق ندارد. ضعف های خود را می پذیرد و در صدد رفع و جبران آنها بر می آید

15_ از انتقاد نمی هراسد و نمی رنجد وبه موقع انتقادات خود را با بیانی ملایم و دور از غرض ورزی ابراز می کند

16_ کوشش می کند که با افزودن همه جانبه برغنای شخصیت خویش، اعتماد به نفس لازم را به دست آورد

17_ خوش بین ومثبت است و نمی گذارد شکست ها او را به یاس بکشانند

18_ سعی می کند تمایلات خویش را در مسایل جنسی و ازدواج محدود نگه دارد و معیار های خویش را معین ومشخص کند تا به موقع بتواند همسر مورد نظر را انتخاب و با او ازدواج کند.(کاظمی ،1390)

تعریف تحصیل

در مورد تعریف تحصیل می توان گفت منظور از تحصیل افزایش میزان دانش وکوشش در جهت رسیدن  به علم وعلم عبارت است از تراکم منظم  و سیستماتیک اطلاعات و پی بردن  به اطلاعات در شرایط خاص

تعریف زنان تحصیل کرده

 مراد از زنان تحصیل کرده بانوان آموزش دیده در مراکز آموزشی جدید یا سنتی می باشند

1-3- اهمیت وضرورت پژوهش

حضرت فاطمه (س)در بیانی زیبا می فرمایند

نزدیکترین حالت زن به پروردگارش زمانی است که مشغول رسیدگی به کارهای خانه وتربیت فرزندانش می­باشد (زارع زاده ،1387،ص 7)

بی­تردید سرنوشت هر انسانی ریشه در روحیات و خصلت های کسانی دارد که دوران طفولیت ،نزدیکترین انسانها به او بوده اند .از این رو مادر نزدیکترین فرد به انسان بوده و نقش سازنده اودر تعیین مسیر فرزند، بی نهایت در خور توجه وامعان نظر است

ممکن است بپرسید اصلاٌ رشد اجتماعی به چه دردی می­خورد و چه اثری در زندگی دارد ؟پاسخ این است:انسان موجودی اجتماعی و ادامه زندگی به صورت انفرادی ،برای او تقریباٌ غیر ممکن است ،به محض تولد و با دریافت نخستین احساس، شما در رابطه با دیگران قرار

می گیرید. منتها این دیگران در ابتدا محدودند و شامل گروه کوچک خانواده شما است. بعداٌ با گروههای بزرگتر روبرو می شوید دوستان ،همکلاسان، معلمان، همشهریها ،و بالاخره کل جامعه بشری، شما بخشی از هر یک از این گروهها هستید .رشد اجتماعی مناسب به طور طبیعی حاصل نمی شود .مانند بازی والیبال قواعدی دارد که باید آموخته شود و مرتباٌ تکرار و تمرین گردد و به وسیله افراد با تجربه تصحیح شود منتها موفقیت و رسیدن به رشد اجتماعی کامل بیشتر از همه به کوشش وخواست خود شما بستگی دارد حقیقتی است که همه ما نا گزیریم با آن روبرو شویم و آنرا بپذیریم و آن این است که (آنچه که دیگران درباره ما می اندیشند مهم است و خیلی هم مهم است )(نظری ،رشد اجتماعی ،ص9)

موضوع تحقیق حاضر از چند لحاظ حائز اهمیت است. اهمیت وضرورت انجام پژوهش حاضر از لحاظ تجربی و عملی، به طور کلی در ارتقای سطح کیفی و کمی عملکرد تحصیلی و شغلی، بهبود روابط زناشویی، روابط اجتماعی ودیگر مهارت های روانشناختی و اجتماعی را شامل می شود، اما به نظر می رسد ، موارد مذکور زیر از جمله پیامدهای مهم نتایج پژوهش حاضر باشد

1-بهبود و ارتقای اعتماد به نفس

2-بهبود و ارتقای خود ابرازی

3-بهبود و ارتقای  شادمانی و مثبت نگری

4-بهبود و ارتقای مهارت دوست یابی و دیگر روابط اجتماعی

5-بهبود و ارتقای مدیریت استرس و بحران

6-بهبود و ارتقای حل تعارض و مسئله

7-بهبود و ارتقای عملکرد تحصیلی

8-بهبود و ارتقای انتخاب همسر

9-بهبود و ارتقای مهارت کار یابی

10-کاهش انحرافات در جامعه نظیر اعتیاد ،سرقت ،قتل ،احرافات جنسی و نظایر اینها

11-پیشگیری از بروز بیماریها و اختلالات روانی نظیر روان رنجورخویی ، افسردگی و حتی بیماری های جسمانی در افراد

1-4- متغیرهای اساسی پژوهش

متغیر

متغیر عبارت است از ویژگی واحد مورد مشاهده . متغیر کمیتی است که می تواند از واحدی به واحد دیگر یا از یک شرایط مشاهده به شرایط دیگری مقادیر مختلفی را اختیار کند .به بیان دقیق تر ،متغیر نمادی است که اعداد یا ارزش ها به ان منتسب می شود(خاکی،1379،167)

متغیر مستقل

یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب ،دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر دیگر (متغییر وابسته) مشاهده شود(همان)

متغیر مستقل در  این پژوهش تحصیل مادر است

متغیر وابسته

متغیری است که تغییرات آن تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می گیرد(دلاور،1390،38)

در این پژوهش متغیر وابسته رشد اجتماعی دانش آموزان است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 27 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

Assessing the Engineering Properties of Travertine Using Their Physical Properties (A case study on Sarab mine) تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد Assessing the Engineering Properties of Travertine Using Their Physical Properties (A case study on Sarab mine) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي Assessing the Engineering Properties of Travertine Using Their Physical Properties (A case study on Sarab mine) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن Assessing the Engineering Properties of Travertine Using Their Physical Properties (A case study on Sarab mine) تحت pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين کنفرانس بين المللي اقتصاد و مديريت

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

Travertine in sarab-goltape mine can be used in engineering projects as borrow materials,construction stones (malone,rubble) as well as non-structural lightweight concrete. It is importantto investigate petrographic, physical, and engineering geology characteristics of these rocks inorder to optimize their use. In this study, physical and petrographic characteristics of these rockshave been studied to assess the geotechnical and engineering properties. This study shows thatthe existence of micritic cement leads to an increase in uniaxial compressive strength. Moreover,intergranular porosity is considered in assessing the trsvertine strength and of highly affects thestrength and efficiency of rock samples.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 27 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

کنترل نيمه فعال ساختمان کف جدا بر مبناي بازخورد سرعت بوسيله ميراگر MR تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کنترل نيمه فعال ساختمان کف جدا بر مبناي بازخورد سرعت بوسيله ميراگر MR تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کنترل نيمه فعال ساختمان کف جدا بر مبناي بازخورد سرعت بوسيله ميراگر MR تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کنترل نيمه فعال ساختمان کف جدا بر مبناي بازخورد سرعت بوسيله ميراگر MR تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري و زيرساخت هاي شهري

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در این مطالعه اثر میراگر MR در کاهش ارتعاشات لرزه ای بوسیله الگوریتم بازخورد سرعت بر روی یک قاب برشی یازده طبقه مورد مطالعه قرار می گیرد. هدف از این بررسی کاهش نسبت حداکثر پاسخهای جابجایی نسبی بین طبقات و شتاب طبقات در حالت کنترل شده به مقادیر مشابه در حالت کنترل نشده می باشد همچنین برای سازه کنترل شده به صورت غیر فعال با جداگر پایه تحت تحریکهای نزدیک گسل امکان گسیختگی هست که این موجب ناپایداری سازه خوهد شد . بنابراین این قاب برشی تحت هفت زلزله نزدیکی گسل در حالت کنترل نشده، کنترل غیر فعال و کنترل نیمه فعال مورد بررس قرار گرفته خواهد گرفت بدین منظور پس از تعیین ماتریس های جرم، سختی و میرایی سازه، معادلات حرکت سازه در فرم ضای حالت نوشته شده و حل می گردد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله نگاهي تحليلي به ديوار نگاري هاي حمام شاه مشهد از منظر مردم شناسي تحت pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نگاهي تحليلي به ديوار نگاري هاي حمام شاه مشهد از منظر مردم شناسي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نگاهي تحليلي به ديوار نگاري هاي حمام شاه مشهد از منظر مردم شناسي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نگاهي تحليلي به ديوار نگاري هاي حمام شاه مشهد از منظر مردم شناسي تحت pdf :

مقدمه

دیوارنگاری به عنوان یکی از اشکال هنری در طول تاریخ همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. نقاشی دیواری یکی از هنرهای تجسمی است که از دیوارنگاری غارها به طرح هایی روی دیوار کاخ ها، حمام

ها،قهوه خانه ها و دیوار شهرها مبدل شده است.

نقاشی دیواری راه و روشی است برای برقرارکردن ارتباط با مخاطب از طریق نقاشی. علاوه بر این نقاشی دیواری خوب با آن گونه نقاشی ای که صرفا بر سطوح دیوار کشیده شده باشد،حتی اگر هم اثر هنری برجسته ای باشد،فرق دارد.نقاشی دیواری ،برای مرتبط ساختن قطعات دیوار و کل معماری ساختمان ،نیازمند سبکی مطابق با اصول منطقی نقاشی دیواری است به طوری که اثر دیواری باید در محل مناسبی از معماری ساختمان گردد که حس تحسین بینندگان را بر انکیزد.(کفشیان مقدم،(1383

نقاشی دیواری در بستر زمان بنابر محدوده تاریخی معنای متفاوتی را در بر می گیرد که هر کدام از این معانی جای بحث و بررسی دارد.

هر دوره به طور عام در آفرینش آثار هنری دارای روشی مشترک و سبک خاصی است که متناسب با اصول واحد و درک مشترک زیبایی شناسی حاکم بر همان برهه زمانی است.به طور خاص آثار هنری دوره قاجار نیز از این قاعده مستثنی نیست.بنابراین مجموع اثار خلق شده در دوره قاجار اعم از معماری،نقاشی، موسیقی و نگارگری و غیره را به قاجار نسبت داده اند. آثار هنری این دوره را “سبک قاجار” نامیده اند. در حقیقت تکوین آثار دوره قاجار بر اساس میزان درک از زیبایی در آن دوره بوده است.ِ هنرمند قاجار بخشی از این زیبایی را با رویت آثار اروپاییان درک کرد، و همین امر دلیل خلق برخی آثار به شیوه آنان است.این شیوه از زمان صفویه در ایران مرسوم شد و »فرنگی سازی« نام گرفت .(جلالی جعفری،(1382

حال برای بررسی موضوع مورد بحث یعنی دیوارنگاری های حمام شاه مشهد که یکی از نمونه حمام هایی است که نقاشی های دیواری آن از لحاظ سبک ،فن زیبایی شناسی و مفاهیم و محتوا مورد تامل می باشد،ملزم به شناخت نقاشی دیواری دوره قاجار می باشیم .بنابراین ابتدا به شناخت مختصری از ویژگی های کلی دیوارنگاری دوره قاجار در حین کارپرداخته میشود سپس علت و چرایی وعوامل نقش آفرینی این تصاویر بر دیوار و سقف حمام پژوهش خواهد شد.

در همین راستا می خواهیم بدانیم در این دوره، موضوع و علت انتخاب نقاشی های حمام شاه چه بوده است؟موضوعات نقاشی دارای چه مفاهیم و مضامینی است؟اهمیت این نقاشی دیواری دردوره قاجار چیست؟و نقاشی دیواری از چه سبک و فنی پیروی میکند؟

تحقیق به شیوه مشاهده و به روش گرد اوری اطلاعات با مراجعه به کتب واسناد به شکل مطالعه کتابخانه ای انجام شده است.در این تحقیق نوع و جنس مواد به کار برده شده در نقاشی های حمام به منظور دستیابی به اهمیت فن به کار برده شده در نقاشی حمام به طور دقیق مشخص و میسر نشد زیرا که بحثی تخصصی است و گسترده که اطلاعات در این زمینه محدود واندک بود.نکته دیگر این که دسترسی به لایه زیرین که مربوط به زمان ساخت حمام است یعنی دوران صفویه حاصل نشد.بنابراین با نظر به اسناد موجود به بررسی شناخت نقاشی دوره قاجار یعنی اخرین لایه نقاشی از نگاه مردم شناسی پرداخته شد.

2

تاریخچه و موقعیت حمام شاه مشهد

حمام مهدی قلی بیک که در زمان خود به ” حمام شاه” معروف بوده است،واقع در ضلع غربی حرم امام رضا(ع) در کنار مقبره امیر غیاث الدین ملک شاه می باشد .کالبد قدیمی بنا،گرمابه ای است که در سال 1027هجری قمری 985) ه.ش) توسط مهدی قلی بیک ، میر آخور شاه عباس صفوی وقف آستان قدس رضوی شده است.مرمت و بازسازی این اثر ارزشمند هنری نزدیک به هفت سال طول می کشد تا سرانجام از بنایی مخروبه در گوشه ای خلوت از شهر مشهد،شاهکار عصر صفوی دوباره متولد می شود.

بنای حمام شاه نمونه ای شاخص از ابنیه دوران اسلامی است که در ابتدا، قبل از شروع عملیات مرمتی شامل بخش های مختلفی چون ورودی،سربینه ،گرم خانه و سرویس بوده که به صورت منفرد و به مساحت 1875متر مربع در نزدیکی بازارهای محله ،پایین تر از سطح زمین ساخته شده است.

حمام شاه علاوه بر محاسبات دقیق و تناسبات ریاضی در معماری کل بنا ،از لحاظ تزئینات و نقاشی های دیواری،از منظر مردم شناسی و زیبایی شناسی قابل توجه و بررسی است.
زیباترین بخش حمام ، قسمت سربینه حمام است که علاوه برظرافت و ریزه کاری های معماری شده،دیوارنگاری های آن با رنگ بندی و تناسبات خاص در برگیرنده مفاهیم فرهنگی و مضامین اخلاقی است که ارزش و جلوه گری نقاشی ها را دوچندان کرده است.

این بنا از جهت تعدد لایه های نقاشی که در طول زمان و ادوار تاریخی بر روی یکدیگر کشیده شده دارای ارزش و سبک خاصی است.اما تمامی لایه ها در زیر یکدیگر مدفون شده و تنها لایه قابل مشاهده و بررسی، نقاشی های عصر قاجار است.

ویژگی های دیوارنگاری عصر قاجار

نقاشی دوره قاجار حتی زندیه را میتوان مرحله مهمی برای گذر از نقاشی سنتی ایران به شیوه جدید

و تکوین یک مکتب تقریباً ایرانی با تلفیقی از سنتهای نگارگری و دستاوردهای هنر غربی دانست. از نظر رویکردهای صوری، نقاشی دوره ی قاجار بر تصویر کردن پیکره ها و چهره های انسانی به همراه تزیینات افراطی استوار است. شاید ریشه ی برخی از این تمایلات در گرایش به عظمت باستانی ایران، بازآفرینی تاریخ

و فرهنگ درخشان ایرانی، و معرفی قدرت و شکوه دربارقاجار باشد. افزودن برخی عناصر تزیینی به پیکره ها به ویژه جواهرات گوناگون و بهره گیری از نقش و نگارها، بهره گیری از شیوه ی فرنگی سازی، غلبه ی با رنگ های گرم، اجرای دورنماها و درختان و آسمان در پس زمینه ها، تمایل به تقارن ساختاری و جایگزینی اکثر پیکره ها در میانه تابلو، استفاده ی محدود از سایهB روشن و حجم نمایی، سایه های نرم و ملایم در چهره ها

و ابروهای به هم پیوسته از ویژگی های نقاشی دوره قاجاراست.( گودرزی دیباج،(1388

دردوره قاجار، دیواارنگاری روی گچ بر خلاف آثار نگارگری کتب دارای ابعادی بزرگ است و از محدودیت کتاب و بوم آزاد، زیرا برای زیباسازی و تزیین درون و بیرون خانه ها، باغ ها و کاخ ها، سردر گرمابه ها، زورخانه ها و سقاخانه ها، تکیه ها و حسینیه ها، گذرگاهها و دروازه ها به کار برده می شدند.
نقش های دیوارنگاری گچی دنباله سنت مینیاتور و قالی بافی است، با همان طرح های پرانحنای اسلیمی، گل و مرغ، اسب و سوار و شکار جانوران شکاری. و رزم و بزم بیشتر درونمایه ها برگرفته از داستان های شاهنامه، منظومه های عاشقانه و سرگذشت های پیامبران و امامان است. در نتیجه این نقاشی در صورت و محتوا پیرو سرمشق های پیشین خود است. در این نقاشی رنگ ها شاد، سرزنده و قلم گیری ها آزاد هستند.

3

رنگهای این آثار معمولا طیفها و زمینههای قرمز و مخصوصا قرمز ارغوانی و اخرا، سیاه، سبزهای زنگاری و زمردی و ترکیب های بینا بین، مخلوط قرمز و قهوهای و یشمی و بطور کلی رنگهای شیرین زنده و شاداب هستند.

نمودهای مختلف دیوارنگاری دوره قاجار عبارتند از: – دیوارنگاری درباری(کاخ ها)

-دیوارنگاری خانههای رجال شاهزادگان (طبقات و وابستگان به دربار) -دیوارنگاری خانههای تجار، بازرگانان و متمولین شهر

-دیوارنگاری عامیانه یا مردمی (حمامها ، تکیه ها،سقا نفارها ،خانقاهها، قهوه خانهها ) موضوع تابلوهای درباری تک چهره شاه و شاهزادگان و بزرگان دولتی است.و آنچه مربوط به دربار و

محیط و حوادث اطراف شان ازجمله رقاص و نوازنده که سرگرمی درباریان است به مفهومی دیگر مجالس بزم یا کشیدن صحنه های شکار و پرندگان شکاری یا بازی چوگان از موضوعات دیگرتابلوهاست.(مسکوب ،(1982
در خانه شاهزادگان و اعیان و رجال قاجار دیوارنگاری هایی وجود داشته که از نظر مضمون و موضوع متفاوت بوده اند. در اتاق های خصوصی تر کاخ ها چهره دخترکان زیباروی را نقش میزدند و صحنه های شکاری بیرون شهرها نقاشی می کردند.خانه های اعیان و اشراف هم با دیوارنگاره ها تزئین می شد.(آژند، (1385

نقاشان مکتب قهوه خانه از میان اصناف برخاسته بودند به طوری که غالبا حرفه دیگری چون کاشی سازی،گچ بری،نقاشی ساختمان و غیره داشته اندو بنابه ایمان و علاقه خود و از طریق تجربی فن پرده نگاری رنگ روغنی را آموخته بودند.در این شیوه هدف هنرمندصراحت و سادگی بیان و اثر گذاری هرچه بیشتر بر مخاطب است. از همین رو غالبا در پرده اش نام اشخاص را در کنار تصویرشان می نوشت.شخصیت اصلی را بزرگتر از اشخاص فرعی نشان میدهد و یا از قراردادهای تصویری معینی برای تاکید بر جنبه های مثبت یا منفی شخصیت ها استفاده می کند.ولی پایبندی به روایتگری هیچ گاه اورا از خیال پردازی و تمثیل سازی باز نمی دارد.(رویین پاکباز،(1383

4

نقاشیهای حمام شاه

شکل : 1 نقاشی های سربینه حمام شاه

ساخت حمام شاه مربوط به دوره صفویه و زمان حکومت شاهعباس اول میباشد. با این حال، آخرین لایه نقاشی دیواری بخش سربینه که قابل مشاهده میباشد، تعلق به سال 1343هـ.ق یعنی اواخر حکومت قاجار دارد.
این بنا از جهت تعدد لایههای نقاشی که در طول زمان و ادوار تاریخی برروی یکدیگر کشیده شده دارای ارزش خاصی است. این حمام در اعصار مختلف برحسب نیاز و سلیقه دچار تغییراتی گشته است که این کاستها و افزودها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بر تزئینات سربینه حمام تأثیرگذار بوده است.
نقاش بدون توجه به پرســـپکتیو و دوری و نزدیکی، به تصـــویرگری پرداخته و در واقع درهر بخش شخ صیتهای مهم و ا صلی را بزرگ و سایر شخ صیتها را با توجه به اهمیت و ارتباط آنها با پر سوناژهای اصلی کوچکتر نقاشی نموده است.

همچنین فضاهای گسترده و باز را جهت بزرگان (شخصیتها و عناصر اصلی) و فضاهای درهم و فشرده را برای افراد دیگر در نظر گرفته است.
به طور مثال در دا ستان بهرام گور و کنیزک، علاوه بر بهرام و کنیزک که شخ صیتهای ا صلی دا ستان میبا شند پلههایی که کنیزک هر روز از آنها گو ساله را بالا میبرده ا ست، نیز تر سیم شده ا ست، چون مغز اصلی داستان در آن نهفته است.

رنگ در تصاویر دور و نزدیک یکسان است و هیچ تفاوتی از نظر شفافیت در آنها دیده نمیشود. تمامی فضاها و نقشها در میان کادرهای مشکی و قرمز احاطه شده است. چگونگی و در واقع سبک نقاشی در کلیه لایها به نظر نســبتاً یکســان و از تفاوتهایی جزئی برخوردار اســت که این تفاوتها به مهارت و نوع رنگ و چگونگی استفاده از آن باز میگردد.

5

در لایههای زیرین که مربوط به ادوار تاریخی دیگر است. برخی از قسمتهای آن بر اثر ریزش و یا عوامل دیگر ظاهر شده است که میتوان این تفاوتها را مشاهده کرد.
مثل کادرهای قرمز و مشکی با دقت بیشتری ترسیم شده است و مانند بسیاری از خطوط در لایه سطحی دچار آشفتگی در ضخامت و رنگ نیست بلکه ضخامت خط در تمام طول مسیر یکسان است و دارای شفافیت یکدستی است.

اشتراک‌گذاری:


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 27 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله Damping of Power System Oscillations Using PSS and TCSC Controllers Based PSO and Chaos Algorithms تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Damping of Power System Oscillations Using PSS and TCSC Controllers Based PSO and Chaos Algorithms تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Damping of Power System Oscillations Using PSS and TCSC Controllers Based PSO and Chaos Algorithms تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Damping of Power System Oscillations Using PSS and TCSC Controllers Based PSO and Chaos Algorithms تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو

تعداد صفحات: 6

چکیده:

In this paper a robust method presents the design of the TCSC and the PSS controllers based on PSO and Chaos algorithms for power system stability enhancement. Single Machine Infinite Bus (SMIB) system with TCSC located at the transmission line has been considered to evaluate the proposed controllers. Quick damping of oscillations of generator is the aim of designing of optimum controllers for TCSC and PSS whether the input power of generator has been changed suddenly. From the first, for normal loading condition, the system with proposed controllers has been simulated while the input power of generator has been changed suddenly, then the dynamic responses of generator have been presented with and without controllers. Thereafter, for three states viz light loading condition, normal loading condition and heavy loading condition, to show the robustness of proposed controllers, the system with previous disturbance has been simulated, then the dynamic responses of generator have been shown. Eigenvalues analysis exposes exceptional performances of the proposed controllers. The simulation results show that the system composed with proposed controllers has suitable operation in fast damping of oscillations of generator.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله طراحي بهينه قاب هاي بتني با در نظر گرفتن اثر اندکنش خاک و سازه با استفاده از الگوريتم جامعه پرندگان تحت pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحي بهينه قاب هاي بتني با در نظر گرفتن اثر اندکنش خاک و سازه با استفاده از الگوريتم جامعه پرندگان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله طراحي بهينه قاب هاي بتني با در نظر گرفتن اثر اندکنش خاک و سازه با استفاده از الگوريتم جامعه پرندگان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طراحي بهينه قاب هاي بتني با در نظر گرفتن اثر اندکنش خاک و سازه با استفاده از الگوريتم جامعه پرندگان تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
تعداد صفحات: 14
چکیده:
در اکثر موارد در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه باعث افزایش مقادیر تغییر مکان های نسبی طبقات مخصوصاً در سازه های بلندتر نسبت به مدل بدون اندرکنش می شود. از این رو صرفنظر کردن از اثرات اندرکنش خاک و سازه می تواند باعث خارج شدن یک طرح لرزه ای از حاشیه ی اطمینان شود. مقاله حاضر کاربرد الگوریتم جامعه پرندگان جهت بهینه کردن هزینه قاب بتنی تحت بارهای ثقلی و جانبی با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه را ارائه می دهد. الگوریتم جامعه پرندگان یک الگوریتم جستجوی تصادفی و الهام گرفته از طبیعت است. در این تحقیق بهینه سازی در نرم افزار MATLB کد نویسی شده و تحلیل سیستم خاک و سازه در نرم افزار OpenSees انجام شده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,