خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله روش فازي چندهدفه در انتخاب بهينه پورتفوليو با استفاده از الگوريتم ژنتيک تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله روش فازي چندهدفه در انتخاب بهينه پورتفوليو با استفاده از الگوريتم ژنتيک تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله روش فازي چندهدفه در انتخاب بهينه پورتفوليو با استفاده از الگوريتم ژنتيک تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله روش فازي چندهدفه در انتخاب بهينه پورتفوليو با استفاده از الگوريتم ژنتيک تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش بین المللی مدیریت
تعداد صفحات: 11
چکیده:
همواره هدف سرمایه گذاران کسب حداکثر بازده مورد انتظار در یک سطح قابل قبول از ریسک می باشد. این مقاله به ارائه یک الگوریتم ژنتیک بر مبنای روش فازی چندهدفه برای حل مسأله انتخاب پورتفولیو می پردازد. انتخاب بهینهپورتفولیو توأماً با هدف حداکثر کردن بازگشت سرمایه دارایی های انتخاب شده و کاهش ریسک حاصل از آن صورت می- گیرد. چون الگوریتم ژنتیک نیاز به اطلاعات مشخصی از مسأله ندارد، بنابراین قابلیت انعطاف بیشتری نسبت به سایرروش ها دارد. همچنین این الگوریتم قادر به مدلسازی رفتار غیرخطی سهام در بازار میباشد. در این مقاله از روش جمع وزنی جهت حل مسأله چند هدفه پیشنهادی استفاده میشود. ضرائب وزنی توابع هدف با استفاده از روش فازی و با توجه به نظرات تصمیم گیرنده به دست می آیند. همچنین با حل مسئله برای ضرائب وزنی مختلف، منطقه کارا توابع هدفبازدهی و ریسک محاسبه میشود. کارایی روش پیشنهادی با استفاده از مطالعه موردی قیمت بسته شده چندین سهام شرکت های تجاری بزرگ اثبات شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله ارزيابي فني و هيدروليکي سيستم آبياري قطره اي زيرسطحي اجرا شده در باغات تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزيابي فني و هيدروليکي سيستم آبياري قطره اي زيرسطحي اجرا شده در باغات تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزيابي فني و هيدروليکي سيستم آبياري قطره اي زيرسطحي اجرا شده در باغات تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزيابي فني و هيدروليکي سيستم آبياري قطره اي زيرسطحي اجرا شده در باغات تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی بحران آب
تعداد صفحات: 11
چکیده:
کاهش چشمگیر کمیت و کیفیت منابع آب در دسترس و قرار گرفتن کشور ما در منطقهی خشک ونیمه خشک منجر به توجه بیشتر به سیستم های نوین آبیاری به منظور افزایش بازده آبیاری و کاراییمصرف آب می شود. از جمله این روشها آبیاری قطرهای زیرسطحی است که تلفات را به حداقل مقدار می رساند.اگر بدون توجه به کیفیت اجرای این سامانهها سعی در گسترش کمی آنها شود، قادر به ارائه فوایداسمی خود نمی شوند. در پژوهش حاضر با پایش سیستم اجرا شده در باغ مرکبات شهرستان کردکوی واقع در استان گلستان به ارائه شاخصها و توصیههای فنی مورد نیاز در طراحی، بهره برداری و نگهداری یکسامانه آبیاری قطرهای زیرسطحی اقدام شد. پایش مزرعهای سیستم اجرا شده شامل پارامترهای کیفیت آب، بافت و کیفیت خاک، میزان گرفتگی قطرهچکانها و یکنواختی پخش آب، عمق نصب،فاصله قطرهچکانها ازیکدیگر و تنه درختان بود. نتایج نشان داد ضریب یکنواختی دبی قطره چکانها در حد قابل قبول و ضریب 0 به دست / تغییرات دبی در حد غیر قابل قبول طبقه بندی شد. چون مقدار عملکرد قطرهچکانها کمتر از 2 آمد نتیجهگیری می شود که یکنواختی پخش پایین ناشی از عدم تنظیم فشار، ضعف طراحی، نوسانات غیر مجاز سامانه می باشد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله ارزيابي مطالعات نيمه تفصيلي آبهاي زيرزميني غرب کشور با تکيه بر استان کرمانشاه تحت pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزيابي مطالعات نيمه تفصيلي آبهاي زيرزميني غرب کشور با تکيه بر استان کرمانشاه تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزيابي مطالعات نيمه تفصيلي آبهاي زيرزميني غرب کشور با تکيه بر استان کرمانشاه تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزيابي مطالعات نيمه تفصيلي آبهاي زيرزميني غرب کشور با تکيه بر استان کرمانشاه تحت pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه

تعداد صفحات: 16

چکیده:

با توجه به شرایط آب و هوایی کشورمان ایران بطور کلی و منطقه غرب بطور اخص بخش قابل توجهی از منابع آب قابل بهره برداری را آبهای زیرزمینی تشکیل می دهد، و از طرف دیگر با توجه به محدودیت این منابع و بهره برداری بی رویه و بیش از حدی که ازاین منابع صورت می گیرد. می طلبد که مدیریت بهره برداری اصولیتری بر این منابع صورت گیرد.مطالعات نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی اصلی ترین پیش نیاز مدیریت براین منابع آب است، لذا بنظر می رسد ارزیابی کمی و کیفی این مطالعات و ارائه راههای ارتقاء آنها قدم مؤثری در بهبود وضعیت موجود این قبیل مطالعات و استفاده صحیح تر از این منابع آب باشد.هدف اصلی تحقیق حاضر در این راستا می باشد.روش تحقیق به کار رفته برای نیل به هدف فوق ابتدا جمع آوری مطالعات نیمه تفصیلی انجام گرفته در محدوده غرب کشور بوده و سپس براساس و ترتیب فهرست خدمات مطالعات مرحله نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی تهیه شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو، معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها، نشریه شماره 213 از انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1380 ، اجزاء مطالعات مورد نیاز مبنای کار قرار گرفته و اقدامات انجام گرفته مورد ارزیابی قرار گرفته است و این سؤال اساسی مطرح شده است که آیا با توجه به امکانات مطالعات کافی و صحیح بوده است یا ناقص می باشد و بعلاوه چه تصحیحاتی در مطالعات پایه می توان اعمال نمود که به نتایج بهتری رسید. ایا پیش نیازها کافی بوده اندو بطور کلی چطور می توان مطالعات را ارتقاء داد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 29 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله مشخصات پروفيل آب شکستگي پايين دست حوضچه آرامش واگرا تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مشخصات پروفيل آب شکستگي پايين دست حوضچه آرامش واگرا تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مشخصات پروفيل آب شکستگي پايين دست حوضچه آرامش واگرا تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مشخصات پروفيل آب شکستگي پايين دست حوضچه آرامش واگرا تحت pdf :

سال انتشار: 1380

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

آبشستگی بستر و دیواره رودخانه ها ، پدیده ای است که به صورت طبیعی در اثر عبور جریان آب ایجاد می شود و به عنوان بخشی از تغییرات مورفولوژیکی رودخانه شناخته می شود . آبشستگی گاهی به صورت غیرطبیعی و به دلیل تغییرات ایجادشده توسط بشر ایجاد می شود مثل ایجاد س ازه های هیدرولیکی مختلف در مسیر رودخانه . گودال های ایجاد شده در اثرآبشستگی در اطراف این سازه ها ممکن است خطرات جدی را به همراه داشته باشد . تجربه نشان داده که شکست های برشی وپدیده تراوش ایجاد شده در اثر پدیده آبشستگی باعث خرابی در انتهای بستر محافظت شد ه گردیده است . از این رو بررسی مکانیزم آبشستگی بخصوص در پایین دست حوضچه های آرامش از اهمیت زیادی برخوردار است.طول کف بند حوضچه آرامش تاثیر بسزایی در کاهش میزان فرسایش دارد و چنانچه طول مناسبی برای آن در نظر گرفته نشود پرش هیدرولیکی روی مصالح منتقل شده و باعث آبشستگی شدیدی می شود . در مورد طول کف بند مطالعات زیادی انجام شده ولی یکی از راههای کاهش طول کف بند استفاده از دیواره های هدایت کننده واگرا می باشد که مطالعات کمتری در این زمینه صورت گرفته است، لذا نتایج تحقیقات آزمایشگاهی انجام شده در این پروژه نشان دا د که با افزایش زاویه واگرایی دیواره های هدایت کننده جانبی حوضچه آرامش، عمق گودال آبشستگی کاهش می یابد ولی پروفیل آبشستگی با تغییر این زاویه مشابه بوده و در حالت بدون بعد مستقل از زاویه واگرایی دیواره های جانبی، دبی، عدد فرود جریان روی مصالح فرسایش پذیر و زمان می باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقايسه شبکه هاي هم نويسندگي در حوزه هاي مختلف علوم انساني و اجتماعي: مطالعه موردي دانشگاه شهيد بهشتي تحت pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقايسه شبکه هاي هم نويسندگي در حوزه هاي مختلف علوم انساني و اجتماعي: مطالعه موردي دانشگاه شهيد بهشتي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقايسه شبکه هاي هم نويسندگي در حوزه هاي مختلف علوم انساني و اجتماعي: مطالعه موردي دانشگاه شهيد بهشتي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقايسه شبکه هاي هم نويسندگي در حوزه هاي مختلف علوم انساني و اجتماعي: مطالعه موردي دانشگاه شهيد بهشتي تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي اطلاعات، ارتباطات، مردم و جامعه

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل و مقایسه شبکه های هم نویسندگی پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی در حوزه هایمختلف علوم انسانی، اجتماعی انجام شده است.روش: پژوهش حاضر نوعی مطالعه کاربردی است که با استفاده از شاخص های تحلیل شبکه های اجتماعی انجام شده است.جامعه پژوهش از 282 مدرک تولید شده توسط پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی در حوزههای علوم اجتماعی، انسانیتشکیل شده است که تا 1 مارس سال 2014 میلادی ( 10 اسفند 1392 شمسی) در پایگاه وب علوم نمایه شده اند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای تحلیل شبکه یو.سی.آی.نت و وی.او.اس.ویوور انجام شد. شبکه هم نویسندگیپژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی در حوزه های موضوعی روانشناسی و علوم تربیتی، مدیریت، ادبیات و علوم انسانی، تربیتبدنی، علوم اقتصادی، حقوق و الهیات تحلیل و مقایسه شد. برای بررسی عملکرد پژوهشگران در هر حوزه موضوعی ازشاخص های خرد مرکزیت درجه، بینیت، نزدیکی، بردار ویژه و همچنین شاخص های علم سنجی بهره گرفته شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که از سال 1989 که اولین مقاله پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی در حوزه های علوم انسانی واجتماعی در پایگاه وب علوم نمایه شده است تا زمان گردآوری نتایج پژوهش حاضر، در مجموع 282 مدرک حاصل مشارکتعلمی پژوهشگران این دانشگاه و 121 موسسه علمی دیگر از 24 کشور جهان، منتشر شده است. بررسی عملکرد پژوهشگراندر حوزه های موضوعی مختلف نیز نشاندهنده این است که حوزه روانشناسی با تولید حدود 40 درصد کل مدارک، سهمچشمگیری در میزان تولیدات حوزه های مورد نظر داشته است. شبکه هم نویسندگی پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی درحوزه های علوم انسانی و اجتماعی از 625 گره (پژوهشگر منحصر به فرد) و 1574 پیوند (هم تألیفی) تشکیل شده است.بحث و نتیجه گیری: ترسیم و تحلیل شبکه های مشارکت علمی می تواند تصویر دقیقی از همکاری های علمی در حوزه هایموضوعی مختلف را در اختیار پژوهشگران قرار داده و از سوی سیاستگذاران علمی نیز جهت برنامه ریزی های پژوهشی مورداستفاده قرار گیرد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

تکنولوژي يادگيري سيار، قابليتي حياتي در مديريت موسسات آموزش از راه دور تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تکنولوژي يادگيري سيار، قابليتي حياتي در مديريت موسسات آموزش از راه دور تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تکنولوژي يادگيري سيار، قابليتي حياتي در مديريت موسسات آموزش از راه دور تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تکنولوژي يادگيري سيار، قابليتي حياتي در مديريت موسسات آموزش از راه دور تحت pdf :


سال انتشار : 1389

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي مديران آموزش و پژوهش

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

اصطلاح یادگیری سیار، اشاره به یادگیری از طریق تکنولوژی های قابل حمل و نقل دارد که می تواند در یک مکان ثابت، مانند یک کلاس درس به کار گرفته شود؛ به عبارت دیگر، یادگیری سیار نوعی از یادگیری از راه دور است که به طور هم زمان و غیر همزمان از طریق یک ابزار الکترونیکی مانند گوشی تلفن همراه صورت می گیرد. تاکید این نوع یادگیری بر روی فعالیت یادگیرنده و تعامل او با تکنولوژی های ثابت یا قابل حمل و نقل است.یادگیری سیار، امکان دسترسی به تمام مواد یادگیری متفاوت موجود را فراهم می کند. اشتراک میان تمام افراد دیگری که از همان محتوا و مواد آموزشی استفاده می کنند ، به صورت بی واسطه و فوری صورت می گیرد. همچنین، یادگیری سیار قابلیت های عجیبی را به علت جایگزینی کتاب ها و نوشته ها در یک حافظه کوچک با خود به همراه می آورد. به علاوه، این نوع یادگیری دلچسب و سرگرم کننده است. بنابراین، استفاده از یادگیری سیار برای تجارب اثر بخش تر و دلپذیر تر، به آسانی امکان پذیر می باشد . یادگیری سیار، می تواند محدودیت های مکانی یادگیری را از میان بردارد و می تواند نوید یادگیری همیشگی را از طریق استفاده از رسانه های قابل حمل، تحقق بخشد. در این صورت، دیگر یادگیری محدود به محیط مدرسه و کلاس درس نمی گردد. در این مقاله ابتدا به تعریف یادگیری سیار و تاریخچه ی آن می پردازیم و جایگاه آن را در آموزش از راه دور مشخص می سازیم. در ادامه، سپس مزایا و محدودیت های این روش آموزشی را بیان می کنیم و در پایان به تبیین این موضوع که یادگیری سیار به چه سمتی پیش می رود، خواهیم پرداخت.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله ارزيابي روش ها و تجهيزات رايج خودروشماري در حمل و نقل جاده اي ايران تحت pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزيابي روش ها و تجهيزات رايج خودروشماري در حمل و نقل جاده اي ايران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزيابي روش ها و تجهيزات رايج خودروشماري در حمل و نقل جاده اي ايران تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزيابي روش ها و تجهيزات رايج خودروشماري در حمل و نقل جاده اي ايران تحت pdf :

مقاله ارزيابي روش ها و تجهيزات رايج خودروشماري در حمل و نقل جاده اي ايران تحت pdf که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1389 در مطالعات مدیریت ترافیك از صفحه 111 تا 128 منتشر شده است.
نام: ارزیابی روش ها و تجهیزات رایج خودروشماری در حمل و نقل جاده ای ایران
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودروشمار
مقاله حجم ترافیک
مقاله آشکارگر مکانیزه
مقاله حمل و نقل جاده ای

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اطلاعات داده ای دقیق از میزان ترافیک انواع وسیله نقلیه در شبکه راه ها به امر بهسازی و گسترش سیستم حمل و نقل جاده ای کمک شایانی می کند. برای رسیدن به این مهم، روش های مختلف برداشت میدانی و ثبت داده های آماری از دیرباز در جمع آوری اطلاعات ترددشماری برای انواع راه ها مورد استفاده بوده است. هدف از این مقاله تعیین بهینه روش و تجهیزات ترددشماری ترافیکی با توجه به شرایط محیطی، هزینه و نوع راه در ایران می باشد. به این منظور ابتدا انواع روش های خودروشماری رایج در ایران بررسی می گردد، سپس تجهیزات آشکارگر مکانیزه مورد استفاده در حمل و نقل راه های کشور و روش های کاربرد آنها ارزیابی می شود، در ادامه مزایا و معایب هر کدام از دستگاه های خودروشمار با توجه به شرایط شبکه راه ها مورد تحلیل قرار می گیرد تا کاربرد بهینه این دستگاه ها مشخص گردد، در پایان بر اساس شرایط مختلف و نوع راه مناسبترین دستگاه های الکترونیکی در ترددشماری ترافیکی برای شبکه حمل و نقل جاده ای ایران طبقه بندی و پیشنهاد می شود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 29 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

ديدگاه هاي ترکيبي توسعه نرم افزار و لزوم به کارگيري انها تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ديدگاه هاي ترکيبي توسعه نرم افزار و لزوم به کارگيري انها تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ديدگاه هاي ترکيبي توسعه نرم افزار و لزوم به کارگيري انها تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ديدگاه هاي ترکيبي توسعه نرم افزار و لزوم به کارگيري انها تحت pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي فناوري اطلاعات، ارتباطات و محاسبات نرم

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

نقطه عطف توسعه نرم افزار به سال 2001 باز می گردد که بیانیه چابک انتشار یافت. پیاده سازی متدهای چابک در عمل با مشکلاتی مواجه شد بنابراین تئورسیها و متخصصین نرم افزار با هدف بهره گیری همزمان از مزایای متدهای سنتی و چابک دیدگاه یا ترکیبی توسعه نرم افزار را ایجادنمایند.در این دیدگاه معمولا از یک طرفه RUP به عنوان یک متد سنتی کامل با یک یا دو متد چابک از طرف دیگر در هم ادغام می شوند تا مساله ناکارامدی متدهای توسعه نرم افزار برطرف گردد روند تکامل متدهای توسعه هنوز دارای ضعفهایی می باشد چرا که یک مساله کیفی است و مانند همه امورکیفی دیگر یک فعالیت مداوم و فاقد نقطه پایان خواهد بود. در این تحقیق پس از بیان خصوصیات متدهای نتی وچابک جدیدترین کوششها برای دستیابی به مدلهای ترکیبی بررسی گردیده و مشخص شدهاست که این مدلهای نسبت به متدهای غیر ترکیبی دارای بهره وری بیشتر و کارایی افزون تری بوده اند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 29 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله Nanostructured manganese oxide/carbon nanotubes, graphene and graphene oxide as waterدرoxidizing composites in artificial photosynthesis تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Nanostructured manganese oxide/carbon nanotubes, graphene and graphene oxide as waterدرoxidizing composites in artificial photosynthesis تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Nanostructured manganese oxide/carbon nanotubes, graphene and graphene oxide as waterدرoxidizing composites in artificial photosynthesis تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Nanostructured manganese oxide/carbon nanotubes, graphene and graphene oxide as waterدرoxidizing composites in artificial photosynthesis تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی
تعداد صفحات: 7
چکیده:

Herein, we report on nano-sized Mn oxide/carbon nanotube, graphene and graphene oxide as water-oxidizing compounds in artificial photosynthesis. The composites are synthesized by different and simple procedures and characterized by some methods. The wateroxidizing activities of these composites are also considered in the presence of cerium(IV) ammonium nitrate. Some composited are efficient Mn-based catalysts with TOF (mmolO2/molMn.s) ~ 2.6 .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 29 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله نورد کاري تحت pdf دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نورد کاري تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نورد کاري تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نورد کاري تحت pdf :

نورد کاری

مقدمه
مداركی در دست است كه نشان می دهد یك فرانسوی در سال 1553 برای تولید ورق با ضخامت یكنواخت جهت نقش زدن سكه های نقره و طلا از غلطك استفاده نموده است . حتی در آن زمان نیز مشخص نبود كه نورد می تواند تولید افزونتری از چكش كه مورد استفاده عموم بود بنماید .
پدر نورد مدرن به هر حال شخصی است به نام هنری كورت كه در سال 1783 میلادی بعضی از اصول اساسی مربوط به نورد را كه هم اكنون نیز مورد استفاده است ، به دنیا شناساند .

سه عامل مهم بر پیشرفت و تكامل پروسه عملیات نورد تأثیر گذاشت كه عبارتند از:
الف) نیاز به تولید ورق هایی با ضخامت كمتر، كه تولید ورق های نازك تر نیاز به اعمال فشارهای بیشتری دارد كه این مسئله منجر به بوجود آمدن خمش بیشتر در غلتك ها و محدودیت كاربرد دارد.

ب) نیاز به تولید ورق های عریض تر، را می طلبید و گذشته از آن مسئله كنترل صاف بودن سطح ورق را دشوارتر می كرد.
ج) نیاز به تولید مقاطعی غیر از مقاطع تخت، معمولاً حدود 4/3 تولیدات (اكثراً فولاد) از طریق نورد انجام می گیرد و 4/1 بقیه از دیگر روش ها محدود می باشد. بهتر است حدود 80 درصد از تولیدات نورد به صورت ورق باشد و بقیه به صورت مقاطع هندسی، زیرا ورق ماده اولیه است، ولی مقاطع هندسی مثلاً تیرآهن یك تولید نهایی می باشد.

تعریف نورد
پروسه نورد عبارت است از شكل دادن فلزات، به طور سرد یا گرم، توسط عبور دادن از بین دو غلتك كه می توانند صاف یا كالیبردار باشند. غلتك ها معمولاً با یك سرعت مساوی ولی در خلاف جهت یكدیگر می چرخند. در نورد، فلز توسط نیروهای اصطكاكی مابین غلتك ها به داخل گپ غلتك ها كشیده می شود و بر اثر نیروهای فشاری اعمال شده توسط غلتك ها تغییر فرم پلاستیك می دهد. ماده اولیه عموماً از تولیدات ریخته گری (مداوم) می باشد كه پیش از گرم شدن و انجام یك سری نورد گرم برای به دست آوردن ابعاد دقیق نهایی از نورد سرد عبور داده می شود، یا می توان تولیدات نیمه تمام را گرم كرده و اعمال فوق را روی آنها انجام داد.

قدرت لازم موتورهای دستگاه نورد را ابتدا به ساكن می توان از روی گشتاور پیچشی مورد نیاز برای نورد، محاسبه كرد. گشتاور پیچشی موتور دستگاه نوردی كه در آن سرعت قطعه به هنگام عبور از میان غلتك ها ثابت بماند، برابر است با مجموع گشتاور پیچشی نیروهای لازم برای تغییر شكل فلز و گشتاور پیچشی نیروهای اصطكاك – عامل اول گشتاوری است كه برای تغییر شكل فلز در غلتك ها لازم است و عامل دوم گشتاور نیروهای اصطكاكی است كه در یاتاقان ها و جعبه دنده های مجموعه انتقال حركت ظاهر می شوند. در دستگاه های نوردی كه سرعت نورد متغیری دارند،‌ گشتاور لازم برای شتاب دادن به موتور به هنگام ازدیاد سرعت، نیز باید منظور شود. این گشتاور، گشتاور دینامیكی خوانده می شود.

در مراحل نورد ، شمشها یا محصولات ریخته گری پیوسته تبدیل به محصولات كامل یا نیمه كامل می شوند . محصولات می توانند به صورت صفحه ، نوار ، ورق و مفتول باشند .

میزان تغییر شکل جسم مورد نورد کاری در هر مرحله غلتک کاری تابع استحکام فلز و زاویه از حد معین بزرگتر شود ممکن است قسمتی که از غلتک عبور می کند از قسمت در حال ورود به غلتک جدا شود.

همچنین تغییر شکل خیلی کم در هر مرحله , به دلیل اتلاف وقت و مصرف انرژی زیاد مقرون به صرفه نیست و موجب بالا رفتن هزینه تولید می شود .بنا بر آنچه که گفته شد میزان کاستن از فاصله بین دو غلتک با کاهش ضخامت قطعه در هر مرحله غلتک کاری باید طبق محاسبات دقیق و اصولی انجام گیرد .
حرارت غلتکها با پاشیدن آب کنترل می شود و از گرم شدن بیش از حد آنها جلوگیری میکند.

طراحی و طبقه بندی دستگاه های نورد
دستگاه نورد از واحدهای اصلی زیر تشكیل شده است:
1- یك یا چند پایه غلتك
2- موتور اصلی

3- جعبه دنده
4- قفسه چرخ دنده
5- چرخ لنگه
6- مجموعه چرخ دنده های درگیر بین واحدها
دستگاه نورد روی پی یكپارچه ای نصب شده است.
پایه غلتك ها
پایه غلتك ها اصلی ترین واحد دستگاه نورد است زیرا نورد واقعی فلز در آن صورت می گیرد. این واحد مركب از دو محفظه با پایه ها و صفحه زیرین كه ستون ها روی آنها قرار می گیرند، تیر عرضی كه محفظه ها را به یكدیگر متصل می كند، سرپوش محفظه، غلتك ها، گوه ها كه متعلق به غلتك های پایینی، میانی و بالایی هستند با یاتاقان های مربوطه، مكانیزم تنظیم غلتك یا پیچ تنظیم و دستگاه موازنه غلتك بالایی است.

محفظه ها (قفسه ها)
غلتك ها را در بر گرفته اند و بارهای وارد به غلتك ها از طریق گوه ها و سرمحورهای غلتك به محفظه منتقل می شود. سر محور غلتك ها داخل یاتاقان های ساده یا بدون اصطكاك قرار می گیرند. محفظه ها ممكن است دوتكه یا یكپارچه باشند، محفظه های یكپارچه امكان نورد اشكال مختلف را با دقت بسیار فراهم می آورند، ولی تعویض غلتك در آنها مشكل تر از محفظه های دوتكه است. محفظه های یكپارچه در دستگاه های نورد مقطع شكن سنگین و دستگاه های نورد

صفحات و ورق ها، كه تحت نیروی نورد زیادی قرار می گیرند (تا 2000 تن) به كار برده می شود، با استفاده از واگن روباز صورت می گیرد. پایه غلتك های نهایی نیز محفظه های یكپارچه ای دارند. محفظه های دوتكه در دستگاه های نورد مقطع شكن و ضخیم كاری، در مواردی كه صلابت محفظه ها از اهمیت زیادی برخوردار نیست، بكار می روند. غلتك ها عمل واقعی كاهش ضخامت فلز و ایجاد شكل مورد نظر در آن را انجام می دهند.

در عملیات تغییر شكل فلز، غلتك ها تحت تأثیر نیروهایی كه از طرف فلز به آنها وارد می شود قرار می گیرند و آنها نیز به نوبه خود این نیرو را، به یاتان ها منتقل می كنند. غلتك نورد شامل اجزای اصلی زیر است: بدنه كه در عملیات نورد مستقیماً با فلز در تماس است، گلوهای غلتك كه روی هر دو سر بدنه ایجاد می شوند و داخل یاتاقان ها قرار می گیرند و گلوهای لنگ كه غلتك را به هرزگرد متصل می كنند.

جنس غلتك ها
جنس غلتك ها ممكن است از چدن یا فولاد باشد. غلتك های چدن خاكستری نرم، كه در قالب های ماسه ای ریخته گری می شوند، در گذرهای ضخیم كاری فولاد بكار می روند. غلتك های چدن خاكستری سخت كه در قالب های فلزی ریخته گری می شوند، لایه سطحی سخت مبردی دارند و در دستگاه های نورد ورق ها و صفحات و در دستگاه های نورد نهایی پروفیل ها و میله گردها كاربرد بسیاری پیدا كرده اند.

غلتك های فولادی ریخته گری یا پتك كاری شده، كه قادر به تحمل تنش های خمش زیادی هستند، در دستگاه های نورد شمشه و تختال، در مراحل مقطع شكن، دستگاههای نورد پروفیل های سنگین و در دستگاه های نورد سرد به كار می روند. غلتك های پتك كاری شده از غلتك های ریخته گری شده كمی مقاوم ترند اما 5/1 تا 2 برابر گران ترند.

غلتك های ساخته شده از فولاد آلیاژی در دستگاه های نورد ورق ها و صفحات به كار می روند. چنین غلتك هایی اغلب از فولادهای كروم – نیكل یا كروم – مولیبدن ساخته می شوند. گلوی غلتك ها درون یاتاقان های غلافی یا یاتاقان های غلتك دار كه در پایه غلتك ها قرار دارند حركت می كنند.
شكل غلتك و چگونگی گنترل آن :

شكل غلتك ها در دستگاه نورد با عملیات سنگ زنی كه روی آن انجام می شود ، مشخص می گردد. بهر حال تا حد زیادی شكل غلطك ها بستگی به چگونگی استفاده اپراتور از وسایل كنترل آن دارد . بنابراین ، یك اپراتور خوب ، بایستی به خوبی از چگونگی استفاده از وسایل كنترل تغییر شكل غلطك اطلاع كافی داشته باشد . برای سهولت در تفهیم مطالب ، از نورد دو غلطكی و شكلها و بخش های مربوط به آن استفاده می كنیم . اصطلاح های زیر به درك مطالب كمك می نماید :
شكل غلتك
گراوان : این اصطلاح بیان وضعیتی است كه در آن مركز غلطك دارای قطر بیشتری از كناره ها می باشد .
گراوان منفی : وضعیتی است كه در‌ آن اندازه قطر مركزی غلطك از كناره ها كمتر باشد .

موج در وسط (Belly , full center , cano ) : وضعیتی از ورق یا فویل است كه در آن قسمت میانی عرضی ورق یا فویل نازكتر از لبه ها می باشد . در نتیجه قسمت میانی درازتر می شود و چون كلی برای گسترش و رفتن فلز وجود ندارد ، بصورت شل و یا بر آمده در آمده در حالیكه لبه ها محكم می باشد .
موج در لبه ( wavy Edges ) : این وضعیت هنگامی در ورق پیش می آید كه لبه های ورق بیشتر نورد شده و در نتیجه ضخامت آن كمتر از قسمت میانی می باشد ، از لبه ها درازتر از قسمت میانی می گردد.

سیستم نورد کاری با توجه به گستردگی عمل نورد از تجهیزات مختلفی تشکیل می شود که مهمترین آنها عبارتند از :

– غلتکهای تغییر شکل
– وسایل حمل و نقل و هل دهنده قطعه
– بازو های مکانیکی چرخاندن جسم در هر مرحله غلتک کاری
– قیچی برش سر و ته شمش لوحه و برش محصول به ابعاد استاندارد .
– غلتکهای صاف و مسطح کننده

طبقه بندی دستگاه های نورد براساس طراحی پایه غلتك ها
پایه غلتك ها، براساس تعداد و ترتیب قرار گرفتن آنها به پنج گروه تقسیم می شوند:
1- پایه های دو غلتكی
2- پایه های سه غلتكی
3- پایه های چهار غلتكی
4- پایه های چند غلتكی
5- پایه های اونیورسال

-نوردهای دو غلتکی :معمولی ترین دستگاههای نوردی که در تولید ورق های فلزی مورد استفاده قرار می گیرند دو غلتکی هستند

این دستگا ها به دو نوع موتور محرکه یک طرفه و موتور محرکه دو طرفه تقسیم می شوند .در موتور محرکه یک طرفه قطعه مورد نورد فقط در یک جهت نورد می شوند و اگر بخواهند بار دیگر قطعه را نورد کنند باید فلز فرم داده رااز بالای دستگاه به درون سیستم نورد برگردانند .در این روش لازم است قطعه سبک باشد .

در نوع دوم که موتور محرکه دستگاه دو طرفه است قطعه مورد نورد می تواند در جهت عکس رفت و برگشت کند و در هر رفت و برگشت , با کم شدن فاصله بین غلتکها یک مرحله نورد کاری روی آن انجام می گیرد . در این روش نوردکاری به غلتک توقف دستگاه در هر رفت و برگشت و حرکت مجدد , به قدرت زیاد نیاز دارد.

در این روش شمش با لوحه در هر مرحله تغییر شکل 90 درجه حول محور می چرخد و نورد می شود این عمل برای دستیابی به نورد کاری یکنواخت جسم انجام می گیرد اگر از غلتکهای شیار دار استفاده شود در هر رفت و برگشت جسم از داخل یکی از شیارها عبور داده می شود .

پایه های دو غلتكی نیز خود به دو دسته تقسیم می شوند:
1- پایه های دو غلتكی یك طرفه
2- پایه های دو غلتكی دو طرفه
پایه های دو غلتكی یك طرفه، دو غلتك با جهت دوران ثابت حول محورهای افقی دارد. چنین پایه هایی در دستگاه های نوردی كه قطعه فقط یك بار از آنها عبور می كند (دستگاه های نورد باز یا پایه های نهایی، دستگاه های نورد با ترتیب متوالی پایه ها و…) و دستگاههای نورد یك طرفه صفحات، زیاد به كار برده می شوند، كه این نوع غلتك ها عموماً در نورد سرد استفاده دارند و دستگاه های نورد سرد مورد بحث در این مجموعه شامل چنین پایه های دو غلتكی می باشند (دروازه ها).
نوردهای سه غلتکی : دستگاه های دو غلتکی برای رفت و برگشت به نیروی زیادی نیاز دارند , با استفاده از یک غلتک اضافی ,قطعه به جای رفت و برگشت ,در یک مرحله از میان غلتک میانی و در مرحله بعد از بین غلتک میانی و بالایی عبور میکند و درهر مرحله ,مقداری از ضخامت آن کاسته می شود .

نوردهای چهار غلتکی:این دستگاه از دو غلتک محرک با قطرهای کم و دو غلتک متحرک با قطر های زیاد تشکیل می شود .عمل تغییر شکل توسط غلتکهای کوچک انجام می شود و غلتکهای بزرگ نیروی لازم را تامین میکنند .در بعضی از روشهای نورد کاری گرم , غلتکهای کوچک وظیفه تامین دمای مورد نیاز را بر عهده داند.

نورد های شش غلتکی :این دستگاه از دو غلتک با قطرهای کوچک جهت ایجاد تغییر شکل و چهار غلتک با قطر های بزرگ برای وارد کردن نیرو تشکیل شده است .

نورد های دوازده غلتکی و بیشتر :این دستگاه ها اخیرا مورد استفاده قرار گرفته اند .قطر نورد های شش غلتکهای کوچک این دستگاه خیلی کم (بین 10 الی 30 میلیمتر)است و همین مسئله تولید ورقهای بسیار نازک (حدود 01 میلیمتر )را ممکن ساخته است .
در اینجا بر عکس نوردهای قبلی نیروی متحرک به غلتکهای قطر کم داده داده نمی شود و این غلتکها عملا متحرک هستند , در نتیجه نیروی محرک را غلتکهای بزرگ تامین می کنند .

نوردهای انیورسال :
این دستگاه از دو غلتک افقی برای تغییر شکل و کاستن ضخامت و دو غلتک عمودی برای تنظیم و صاف و گونیا کردن عرض ورق تشکیل شده است .

وسایل حمل و نقل و هل دهنده ورق :
یکی از تجهیزات دستگاه های نورد وسایل انتقال و هل دادن قطعه و همچنین جابه جا کردن آن است .برای به حرکت در آوردن فلز گرم معمولا از نقاله ها , و برای هل دادن آنها ازاهرم های مخصوص استفاده می شود. نقاله ها مجموعه ای از غلتکهای مقاوم هستند که با وسایل مکانیکی کنترل شدنی به حرکت در می آیند و قطعه گداخته را به هر جهت که لازم باشد منتقل میکنند.
هل دهنده ها اهرم های مکانیک هستند که فطعه گداخته را به سوی غلتکها سوق می دهند .

بازو های برگردان شمش یا لوحه :برای یکنواختی عمل نورد کاری , قطعه را در مراحل اولیه پس از قدری نورد شدن از طول 90 درجه حول محور خود بر می گردانند و از عرض نورد می کنند تا صفحه به عرض لازم برسد .نورد کاری را در همان جهت طول ادامه می دهند تا آن را به ابعاد لازم برسانند .به این ترتیب ,صفحه در طول و عرض خود دارای مقاومت کششی یکسان خواهد شد .

قیچی برش :
در عملیات نورد کاری به دو منظور از قیچیها استفاده می شود ,یکی بریدن قسمتهای معیوب سر و ته شمشها یا لوحه در حین نورد کاری و دیگری بریدن کناره های محصول و تقسیم کردن آن به ابعاد استاندارد .سر و ته جسم به دلیل ناصافی باید بریه شود .این عمل توسط قیچی های مخصوص انجام می گیرد. تیغه بابیتی این قیچی ها ثابت است و محصول بین دو تیغه آن قرار میگیرد و با پایین آمدن تیغه بالایی عمل برش انجام می شود.

فشار وارد به لبه تیغه قیچی ها بالغ بر 3 هزار تن است که با انرژی الکتریکی یا هیدرولیکی تامین می شود .قطعات بریده شده توسط نقاله ها و سطوح شیب دار به درون جعبه های مخصوص ضایعات ریخته می شود و پس از پر شدن جعبه ها ,آنها را توسط جرثقیلها روی واگنهای حمل , انتفال می دهند و برای ذوب مجدد به کار گاه های تولید فولاد می فرستند .

تقسیم کردن محصول به ابعاد استاندارد نیز توسط قیچی های گیوتین انجام می شود اما برای بریدن کناره های محصول معمولا به وسیله قیچی هایی با تیغه های مدور صورت میگیرد .این قیچی ها از دو غلتک گوه ای شکل تشکیل شده اند که با حرکت دورانی لبه های ناصاف جسم را برش می زنند .

لبه های ناصاف را پس از بریدن در هم می پیچند و به عنوان ضایعات به کارگاه های تولید فولاد منتقل می کنند .
غلتک های صاف و مسطح کننده :
محصولات تولید شده در مراحل مختلف نورد کاری و به دلیل تغییرات دما کج و ناصاف می شوند .برای مسطح کردن آنها از غلتکهای مخصوص مطابق شکل زیراستفاده می کنند .

این غلتکها به گونه ای قرار گرفته اند که مراکز آنها رئوس یک مثلث را تشکیل می دهند و ورق ناصاف , ضمن عبور از بین آنها صاف و مسطح می شود.ورقهای ضخیم تولید شده پس از این مرحله توسط نقاله ها به طرف بسترهای خنک کننده هدایت می گردند .بستر های خنک کننده متناسب با دما و دبی هوای دمیده شده در زمانهای مختلف ورقها را خنک می کنند .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,