خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من
تاريخ : 18 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله مدلسازي کيفي رودخانه بابلرود توسط نرمافزار QUAL2K تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدلسازي کيفي رودخانه بابلرود توسط نرمافزار QUAL2K تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدلسازي کيفي رودخانه بابلرود توسط نرمافزار QUAL2K تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدلسازي کيفي رودخانه بابلرود توسط نرمافزار QUAL2K تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
تعداد صفحات: 10
چکیده:
فاضلاب های صنعتی، خانگی و کشاورزی به طور دائم وارد رودخانه بابلرود می گردد. در این تحقیق به منظور بررسی برخی پارامترها نظیر اکسیژن محلول و اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی، 5 ایستگاه در طول رودخانه مشخص گردید و در سال 1390 از آنها نمونه برداری گردید. رودخانه بابلرود یکی از رودخانههای مهم استان مازندران مىباشد که از آب این رودخانه جهت کشاورزی در روستاهای اطراف استفاده مىشود. در این تحقیق از مدل کیفی qual2k جهت شبیهسازی پارامترهای کیفی اکسیژن محلول و اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی استفاده شده است. از مقادیر پارامترهای کیفی رودخانه و سایر اطلاعات به دست آمده از مطالعات صحرایی جهت واسنجی و پیش بینی مدل استفاده گردیده است. نتایج حاصل از مدل تا حدود زیادی گویای شرایط واقعی رودخانه مىباشد که این امر نشان دهنده توانا بودن مدل qual2k در شبیهسازی پارامترهای کیفی است. با در نظر گرفتن اینکه اندازهگیری عوامل کیفی آب در رودخانهها بسیار پرهزینه مىباشد، مىتوان برای کاهش این هزینهها استفاده از مدل qual2k را در پیش بینی پارامترهای کیفی توصیه نمود. طبق بازدیدهای به عمل آمده، عمده آلودگی رودخانه بابلرود، نه از واحدهای صنعتی، بلکه از فاضلابهای شهری مىباشد که یا مستقیماً توسط ساکنین کنار رودخانه، به آن وارد مىگردند و یا به وسیله کانالهای شهری جمعآوری شده، سپس در یک نقطه وارد رودخانه مىشود. با توجه به نتایج حاصل از شبیهسازی مىتوان گفت که کیفیت آب رودخانه بابلرود برای کشاورزی از وضعیت مناسبی برخوردار است ولی برخی از نقاط آن برای عبور آبزیان نقاط بحرانی محسوب مىشوند که افزایش اکسیژن محلول سرآب رودخانه تا mg/L5 و همچنین افزایش اکسیژن محلول فاضلاب شهری ورودی تا حد mg/L3 باعث از بین رفتن نقاط بحرانی مىشود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ارزياتي اثر پساب آبزي پروري برجوامع بزرگ بي مهرگان کفزي و کيفيت رودخانه پروز چهارمحال و بختياري تا استفاده از شاخص (HFBI) هلسينهوف تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزياتي اثر پساب آبزي پروري برجوامع بزرگ بي مهرگان کفزي و کيفيت رودخانه پروز چهارمحال و بختياري تا استفاده از شاخص (HFBI) هلسينهوف تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزياتي اثر پساب آبزي پروري برجوامع بزرگ بي مهرگان کفزي و کيفيت رودخانه پروز چهارمحال و بختياري تا استفاده از شاخص (HFBI) هلسينهوف تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزياتي اثر پساب آبزي پروري برجوامع بزرگ بي مهرگان کفزي و کيفيت رودخانه پروز چهارمحال و بختياري تا استفاده از شاخص (HFBI) هلسينهوف تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي پژوهش هاي محيط زيست و کشاورزي ايران

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر با مطالعه تغییرات ساختار جمعیتی و تنوع بزرگ بی مهرگان کفزی به منظور پایش اثرات پساب مزارع پرورش ماهی قزلآلای رنگین کمان رودخانه پروز استان چهارمحال و بختیاری با انتخاب سه مجتمع پرورش ماهی در مسیر هشت کیلومتری از سرچشمه با هفت ایستگاه در منطقه مورد مطالعه صورت گرفت. نمونه برداری از بزرگ بی مهرگان کفزی در طول یک سال از فروردین ماه 93 تا اسفند ماه 93 هر ماه یک بار توسط دستگاه سوربر 40×40 با سه بار تکرار در هر ایستگاه انجام گردید. نمونه های جمع آوری شده توسط فرمالین %4 تثبیت و در آزمایشگاه جداسازی، شناسایی و شمارش گردید. نتایج به دست آمده از شاخص زیستی هلسینهوف که با تکیه بر شمارش گروه های زیستی شاخص موجود می باشد، نشان داد میزان این شاخص از 4/02 تا 4/50 درحال تغییر بوده است. این شاخص تحمل به آلودگی (آلی) در اجتماعات موجودات کفزی را در یک عدد واحد خلاصه می کند. بر این اساس برای هر خانواده از ماکروبنتوزها یک ارزش مقاومتی بین صفر (حساس ترین) و ده (مقاوم ترین) در نظر گرفته می شود. در ماه های مختلف نمونه برداری، کیفیت آب رودخانه در اردیبهشت ماه در بهترین حالت و درجه آلودگی آن در حداحتمال آلودگی به مواد آلی کم بود و در مابقی ماه ها کیفیت آب در وضعیت خوب با درجه (برخی آلودگی ها به مواد آلی) بوده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقايسه الزامات طرح لرزه اي ستونها درمبحث دهم مقررات ملي ساختمان ويرايش 92 با آيين نامه AISC 2005 تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقايسه الزامات طرح لرزه اي ستونها درمبحث دهم مقررات ملي ساختمان ويرايش 92 با آيين نامه AISC 2005 تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقايسه الزامات طرح لرزه اي ستونها درمبحث دهم مقررات ملي ساختمان ويرايش 92 با آيين نامه AISC 2005 تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقايسه الزامات طرح لرزه اي ستونها درمبحث دهم مقررات ملي ساختمان ويرايش 92 با آيين نامه AISC 2005 تحت pdf :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي سازه ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

دی ماه سال 92 آخرین ویرایش از مبحث دهم مقررات ملی ساختمان منتشر شد که در آن تغییرات نسبتا زیادی نسبت به ویرایش قبلی(سال 87 ) این آیین نامه مشاهده میشود که مهمترین آن الزام استفاده از روش حالت حدی به جای روش تنش مجاز در طراحی سازه های فولادی است. به مناسبت انتشار نسخه جدید مبحث دهم و گذار از روش تنش مجاز به روش طرح سازه های فولادی در حالت حدی تصمیم به بررسی و مقایسه اجمالی ضوابط مبحث دهم ویرایش 92 با آیین نامه AISC 2005 به لحاظ الزامات طرح لرزه ای فقط برای ستونها گرفتیم. مشخص گردید که در بسیاری از موارد ضوابط طرح لرزه ای ستونها در مبحث دهم مقررات ملی ویرایش 92 از ضوابط طرح لرزه ای آیین نامه AISC 2005 مستقیما استفاده گردیده یا به نوعی از آن استفاده شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله مقايسه ارزش دو تکنيک راديوگرافي پارالل و ن يير پارالل در تشخ يص ضا يعات ر يشه دندانها ي پ يش آس يا و آسيا در گربه تحت pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقايسه ارزش دو تکنيک راديوگرافي پارالل و ن يير پارالل در تشخ يص ضا يعات ر يشه دندانها ي پ يش آس يا و آسيا در گربه تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقايسه ارزش دو تکنيک راديوگرافي پارالل و ن يير پارالل در تشخ يص ضا يعات ر يشه دندانها ي پ يش آس يا و آسيا در گربه تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقايسه ارزش دو تکنيک راديوگرافي پارالل و ن يير پارالل در تشخ يص ضا يعات ر يشه دندانها ي پ يش آس يا و آسيا در گربه تحت pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: 1

چکیده:

استفاده ازراد یوگرافی دندانی برا ی تشخیص صحیح ضا یعات ر یشه دندان در گربه ضروری است . همچنین به کاربردن تکنیک ها ی مناسب رادیوگرافی امکان بدست آوردن عکسها ی با کیفیت بالاترو کمترین پرتو گیری مضررا فراهم می آورد . در مطالعه ا ی که در درمانگاه دامها ی کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران انجام شد،از 10 گربه که ابتدا به وسیله معا ینات کامل دندانی ورادیوگرافی توسط حالت گماری خارج دهانی و تکنیک نییر پارالل به کمک فیلمها ی ماموگرافی مشخص گشته بود که دارای جراحات جذبی ادونتوکلاست یک پیشرفته در دندانها ی آسیا و پیش آسیای خود هستند، به طور مجدد توسط حالت گماری داخل دهانی با تکنیک پارالل و به کمک فیلمها ی مخصوص راد یوگرافی دندانی عکس دندانی تهیه گرد ید . با استفاده ازتکنیک پارالل،به دلیل تداخل استخوان قوس گونه ای درپرتوگیری صحیح ر یشه دندانها ی پیش آسیا و آسیای فک بالا تمامی جراحات بخو بی قابل تشخیص نبوده ولی جراحات ا یجاد شده در دندانهای پیش آسیا و آسیای فک پایین در هر دو روش بطور یکسان تشخیص داده شد . ازاینرو بنظرمی رسد استفادهازتکنیک خارج دهانی نییرپارالل در تشخیص ضا یعات ر یشه دندانها ی پیش آسیا و آسیا درگربه به دلیل صرف هزینه و وقت کمتروبه خصوص عدم ا یجاد تداخل استخوان قوس گونه ا ی درپرتوگیری صحیح ر یشه دندانها ی مذکور درفک بالا از تکنیک داخل دهانی پارالل مناسبترمی باشد .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 18 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله Modeling and Simulation of Dimethyl Ether Production from Methanol Dehydration by Reactive Distillation تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Modeling and Simulation of Dimethyl Ether Production from Methanol Dehydration by Reactive Distillation تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Modeling and Simulation of Dimethyl Ether Production from Methanol Dehydration by Reactive Distillation تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Modeling and Simulation of Dimethyl Ether Production from Methanol Dehydration by Reactive Distillation تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها

تعداد صفحات: 4

چکیده:

In recent years, chemical industries have shown increasing interest in the development of reactive distillation process for production of dimethyl ether (DME). Reactive distillation has several advantages, i.e., high reaction yield and selectivity, overcoming thermodynamic restrictions and reduction in energy over the traditional two step process, reaction and distillation. In this work, attempts were made to develop and simulate an equilibrium dynamic model for multicomponent catalytic distillation for dehydration of methanol to produce dimethyl ether. A combination of material balance, phase equilibrium, summation equations and enthalpy balance were used to model equilibrium stages and a Langmuir- Hinshelwood/Hougen-Watson (LHHW) mechanism was used to calculate the rate of DME production. To simulate the process, MATLAB software, version (7.8.0) under operating system of windows Xp was used. Variation of concentrations with time for each component was obtained along the column and as expected high purity DME was obtained from the top of the column.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 18 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسی و شناخت شخصیت انوشیروان از باستان تا دوره اسلامی تحت pdf دارای 190 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و شناخت شخصیت انوشیروان از باستان تا دوره اسلامی تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چكیده

موضوع این پایان‌نامه بررسی شخصیت انوشیروان است. ابتدای فصل اول این پژوهش به تاریخ ساسانیان تا دوره قباد می‌پردازد ادامه فصل اول، خسرو انوشیروان در تاریخ (=جنگها، اصلاحات، شخصیت، سكه‌ها، دانش و عهد بزرگ تمدن ادبی و فلسفی ایران در دوره وی) را مورد بررسی قرار می‌دهد. پایان فصل نیز به بررسی ویژگی و شكل ظاهری ایوان مداین كه پژوهشگران بنای آنرا به خسرو انوشیروان نسبت داده‌اند اختصاص دارد.
فصل دوم به بررسی خصوصیات خسرو انوشیروان در آثار و ادبیات باستانی ایران اختصاص دارد. در ابتدای این فصل نام خسرو انوشیروان در ادبیات باستانی ایران مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان فصل به بررسی ویژگیهای خسرو انوشیروان در آثار فارسی میانه زرتشتی در شش اثر (= بندهش، زند وهمن یسن، كارنامه انوشیروان، اندرز خسرو قبادان، گزارش شطرنج و توقیعات بجای مانده از ایشان) اختصاص دارد.
فصل سوم كه فصل آخر این پژوهش می‌باشد به بررسی شخصیت و تاریخ دوره خسرو انوشیروان در آثار دوران اسلامی بر اساس دیدگاههای فردوسی، دینوری، حمزه اصفهانی، گردیزی، ابن اثیر، ابن خلدون و مسعودی اختصاص دارد كه تدقیق و مطالعه در این آثار نشان دهنده عظمت و شوكت سلسله ساسانیان در دوره خسرو انوشیروان می‌باشد.
بخش پایانی این پژوهش به جمع بندی و نتیجه‌گیری از مباحث بررسی شده می‌پردازد و حاوی مطالبی در رابطه با ویژگیهای شخصیتی خسرو انوشیروان و استنتاج از اقدامات وی می‌باشد در پایان نیز فهرست منابع فارسی و لاتین و چكیده انگلیسی درج گردیده است.فهرست مطالب

چكیده یك
پیشگفتار سه
فصل اول: ‌ساسانیان
1-1- دودمان ساسانی 1
1-2- پادشاهی ساسانیان تا قباد 3
1-3- مزدك و جنبش مزدكیان 25
1-4- خسروانوشیروان در تاریخ 27
1-4-1- جنگ اول با بیزانس 28
1-4-2- جنگ دوم با بیزانس 29
1-4-3- جنگ با هیاطله 30
1-4-4- دست نشاندگی یمن 30
1-4-5- جنگ با تركها 31
1-4-6- جنگ سوم با بیزانس 31
1-5- اصلاحات خسرو انوشیروان 33
1-5-1- برقراری نظم و آرامش 33
1-5-2- مالیات 34
1-5-3- اصلاحات ارضی 36
1-5-4- اصلاحات در تقسیمات كشوری و نظامی 38
1-6- شخصیت و خصال انوشیروان 40
1-7- سكه های انوشیروان و جام خسرو 43
1-7-1- سكه های انوشیروان 43
1-7-1-1- كلیات 43
1-7-1-2- سكه‌های دوره انوشیروان 46
1-7-2- جام خسرو 54
1-8- دانش در دوره خسرو انوشیروان 55
1-9- ایوان مداین یا طاق كسری 61
فصل دوم : خسرو انوشیروان در ادبیات باستانی ایران
2-1- بررسی نام خسروانوشیروان 64
2-2- خسرو انوشیروان در آثار فارسی میانه زرتشتی 66
2-2-1- بندهش 66
2-2-2- زند وهمن یسن 67
2-2-3- كارنامه انوشیروان 70
2-2-4- اندرز خسرو قبادان 73
2-2-5- گزارش شطرنج و وضع نرد 75
2-2-6- توقیعات انوشیروان 77
فصل سوم: خسرو انوشیروان در كتابها و آثار دوران اسلامی
3-1- شاهنامه فردوسی 80
3-2- پادشاهی خسرو انوشیروان به روایت مورخان دوران اسلامی 120
3-2-1- مسعودی 120
3-2-2- دینوری 122
3-2-3- حمزه اصفهانی 123
3-2-4- گردیزی 125
3-2-5- ابن اثیر 126
3-2-6- ابن خلدون 127
نتیجه‌گیری 129
فهرست منابع فارسی 131
فهرست منابع تصاویر 136
فهرست منابع لاتین 137
چكیده انگلیسی 138فهرست منابع فارسی

1- آلتهایم، فرانتس و استیل، روت، تاریخ اقتصاد دولت ساسانی، ترجمه هوشنگ صادقی، 1382.
2- آموزگار، ژاله و تفضیلی احمد، زبان پهلوی ادبیات و دستور آن، تهران، 1377.
3- ابن اثیر، عزالدین، تاریخ كامل، ترجمه ابوالقاسم حالت، جلد 5، تهران، 1362.
4- اصفهانی، حمزه، تاریخ پیامبران و شاهان، ترجمه جعفر شعار، تهران، 1346.
5- بوسایلی، ماریو، هنر پارتی و ساسانی، ترجمه یعقوب آژند، تهران، 1374.
6- بهار، مهرداد، بندهش، تهران، 1380.
7- بهار، مهرداد، پژوهشی در اساطیر ایران، تهران، 1362.
8- بیانی، ملك زاده، تاریخ سكه، 1339.
9- پروكوپیوس، جنگهای ایران و روم، ترجمه محمد سعیدی، تهران، 1382.
10- پورداود، ابراهیم، یشتها، جلد 2، تهران، 1373.
11- پیرنیا، حسن، ایران قدیم، تهران، 1373.
12- تبریزی، محمدحسین ابن خلف، برهان قاطع، ج 1 و 2، تهران، 1375.
13- تفضلی، احمد، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، به كوشش ژاله آموزگار، تهران، 1378.
14- ثعالبی، عبدالملك ابن محمد، غرر اخبار ملوك الفرس و سیرهم، تحقیق هـ . زتنبرگ، ترجمه محمد فضائلی، جلد اول، تهران، 1368.
15- ثعالبی مرغنی، حسین ابن محمد، شاهنامه كهن، ترجمه سید محمد روحانی، مشهد، 1372.
16- حقیقت، عبدالرفیع، فرهنگ شاعران زبان پارسی، تهران، 1368.
17- خسروی، خسرو، جامعه دهقانی در ایران، تهران، 1357.
18- دبیر سیاقی، سید محمد، نامور نامه باستان، تهران، 1379 .
19- دنت، دانیل، مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسلام، ترجمه محمدعلی موحد، تهران، 1358.
20- دهخدا، علی اكبر، لغت‌نامه، ج پنجم، تهران، 1373.
21- دینوری، ابوحنیفه احمدابن داود، اخبارالاطوال، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران، 1364.
22- دینوری، ابوحنیفه احمد بن داود، مجمل التواریخ و القصص، تصحیح محمدتقی بهار، تهران، 1378.
23- راشد محصل، محمدتقی، زند وهمن یسن، تهران، 1378.
24- رستگار فسایی، منصور، فرهنگ نامهای شاهنامه، جلد 2، تهران، 1379.
25- ریپكا، یان، تاریخ ادبیات ایران، ترجمه عیسی شهابی، تهران، 1354.
26- زرین‌كوب، روزبه، “ایران: ساسانیان” ، دایره المعارف بزرگ اسلامی، جلد 10، تهران، 1380.
27- زرین‌كوب، عبدالحسین و زرین‌كوب، روزبه، تاریخ ایران باستان، تهران، 1379.
28- زرین‌كوب، عبدالحسین، در قلمرو وجدان، تهران، 1369.
29- سامی، علی، تمدن ساسانی، شیراز، 1342.
30- سلوود، دیوید، “سكه‌های ساسانی“، در: یار شاطر، احسان و دیگران، تاریخ ایران از سلوكیان تا فروپاشی دولت ساسانیان: پژوهش دانشگاه كیمبریج، ترجمه حسن انوشه، جلد سوم، قسمت اول، تهران، 1380، ص 452-429.
31- شهبازی، ع. شاپور، “خداینامه در متن یونانی”، در: افشار، ایرج و رویمر، هانس روبرت، سخنواره: پنجاه و پنج گفتار پژوهشی به یاد دكتر پرویز ناتل خانلری، تهران، 1376، ص 586-579.
32- صفا، ذبیح‌ا...، دانشهای یونانی در شاهنشاهی ساسانی، تهران، 1330.
33- عبدالرحمان ابن محمد، ابوزید، تاریخ ابن خلدون، ترجمه عبدالمحمد آیتی، جلد اول، تهران، 1342.
34- عریان، سعید، متون پهلوی، تهران، 1371.
35- فرای، ر.ن.، “تاریخ سیاسی ایران در دوره ساسانیان”، در: یارشاطر، احسان و دیگران، تاریخ ایران از سلوكیان تا فروپاشی سلسله ساسانیان: پژوهش دانشگاه كمبریج، ترجمه حسن انوشه، جلد سوم، قسمت اول، تهران، 1380، ص 276-217.
36- فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه فردوسی، تصحیح ژول‌مول، تهران، 1381.
37- كریستین سن، آرتور، سلطنت قباد و ظهور مزدك، ترجمه احمد بیرشك، تهران، 1352.
38- قبادیانی بلخی، ناصر ابن خسرو، دیوان، به كوشش مجتبی مینوی و مهدی محقق، تهران، 1353.
39- كریستین سن، آرتور، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، تهران، 1378.
40- كلسینكف، آ.ای.، ایران در آستانه یورش تازیان، ترجمه م.ر. ریاحی، تهران، 1375.
41- گردیزی، ابوسعید عبدالحی، زین‌الاخبار، تصحیح سعید نفیسی، تهران، 1332.
42- گیبون، ادوارد، انحطاط و سقوط امپراتوری روم، ترجمه فرنگیس شادمان، جلد دوم، تهران، 1370.
43- گیرشمن، رمان، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، تهران، 1355.
44- لاكهارت، لارنس، “تاریخ سیاسی ایران”، ترجمه شاپور راسخ، ایرانشهر، شماره بیست و دوم، تهران، 1342، ص 528-268.
45- مسعودی، ابوالحسن علی ابن الحسین، مروج الذهب و معادن الجواهر، ترجمه ابوالقاسم پاینده، جلد اول، تهران، 1365.
46- مسكویه رازی، ابوعلی، تجارب الامم، ترجمه ابوالقاسم امامی، جلد اول، تهران، 1369.
47- مكنزی، دیوید نیل، فرهنگ كوچك زبان پهلوی، ترجمه مهشید میرفخرایی، تهران، 1379.
48- نخجوانی، محمد ابن هندوشاه، صحاح الفرس، به كوشش عبدالعلی طاعتی، تهران، 1334.
49 - نفیسی، سعید، تاریخ تمدن ایران ساسانی، تهران، 1331.
50- نفیسی، علی اكبر، فرهنگ نفیسی، جلد اول، تهران، 1342.
51- نولدكه، تئودور، تاریخ ایرانیان و عربها درزمان ساسانیان، ترجمه عباس زریاب خویی، تهران، 1358.
52- ویسهوفر، یوزف، ایران باستان، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران، 1370.
53- ویلسن، جی. كریستی، تاریخ صنایع ایران، ترجمه عبدا... فریار، تهران، 1376.
54- یار شاطر، احسان، “كیش مزدكی”، ترجمه م. كاشف ایران نامه، سال دوم، شماره اول، پاییز 1362.
55- یار شاطر، احسان، “آیین مزدكی”، در: یار شاطر، احسان و دیگران، تاریخ ایران از سلوكیان تا فروپاشی دولت ساسانیان: پژوهش دانشگاه كیمبریج، ترجمه حسن انوشه، جلد سوم، قسمت دوم، تهران، 1380، ص 476-447.فهرست منابع تصاویر

برای دست یابی به تصاویر 1- 7-1- (3) (2) 1 رك:
http:/www.grifterrec.com/coins/Sassanian/html

فهرست منابع لاتین

1- Bartholomae, ch. Altiranische woreterbuch,Berlin, 1961.
2- Freiman, A pand namag zardust, Wien, 1906.
3- Justi, Ferdinand, Geshichte Irans von den altesten zeiten bis Zum, Ausgang der sasaniden, grudriss der Irani shen philologie,Berlin,vol 2, 1974.
4- Mochiri, M. I. , Etude de numismatique,Iranienne sous les sassanides et Arab- sasanides, tome, 2. Belgique , 1983.
5- Modi, j.j., cama oriental institute papres, Delhi, 1928.
6- Nyberg, S.H, A Manual of Pahlavi,Wiesbaden, part 2, 1974.
7- Paruk, F.D.J, Sassanian Coins,Bombay, 1965.
8- Thorrsian,H., Histoire de l' Armenie et du peuple armenien, Paris, 1957.
9- Unvala, j. M. , notes sur des monnaies trouve'es a suse,Paris, 1934.


Abstract:
Studying personality of Anoushiravan is the subject of this thesis. At the beginning of the first chapter of this research, the history of Sassanid up to Ghobad period has been inserted and in the following Khosrow Anoshiravan (=fights, amendments, personality, coins, knowledge, and great literary and philosophic civilization at his period) has been studied. Studying immaculateness and appearance of Madaen hall that was accredited to Khosrow Anoushiravan were studied at the end of first chapter.
Second chapter is about personalities of Khosrow Anoushiravan at Iranian ancient works and literature. At the beginning the name of Anoushiravan has been studied at Iranian ancient literature. At the end of this chapter, personalities of Anoushiravan at persian middle Zoroastrian works has studied for six aspects (=boundaheshn, Zand Vahman yasen, Karnameh Anoushiravan, Advice of Khosrow Ghobadan, report of chess and toghiat the lefts from him).
Third chapter that is the last chapter of this research studies the personality and period of the Khosrow Anoushiravan and the works of Islamic period based on viewpoints of Ferdosi, Dinvari, Hamzeh Esfahani, Gardizi, Ebn Athir, Ebn Khaldon and Masoudi. Paying attention and studying on these works shows majesty and enormity of Sassanid dynasty at Khosrow Anoshiravan period.
The last section is about conclusion of the studied arguments and consists of the information about personalities of Khosrow Anoshiravan and extrapolation of his operations. At the end, Persian and English references and English abstract are inserted.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تحليل استاتيکي ورق رايسنر روي بستر الاستيک دو پارامتره با شرايط مرزي گوناگون تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحليل استاتيکي ورق رايسنر روي بستر الاستيک دو پارامتره با شرايط مرزي گوناگون تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تحليل استاتيکي ورق رايسنر روي بستر الاستيک دو پارامتره با شرايط مرزي گوناگون تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحليل استاتيکي ورق رايسنر روي بستر الاستيک دو پارامتره با شرايط مرزي گوناگون تحت pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: 8

چکیده:

دراین تحقیق از روش دیفرانسیل کوادرچر تعمیم یافته برای تحلیل استاتیکی ورق نازک و ضخیم روی بستر الاستیک دو پارامتره براساس تئوری ورق رایسنر، با شرایط مرزی گوناگون استفاده شده است. براساس تئوری ورق رایسنر، روابط حاکم برمساله شامل سه معادله و سه مجهول می باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسي وضعيت ورزش دانش اموزي مدارس متوسطه شهرستان زاهدان بر مبناي تحليل سوات تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي وضعيت ورزش دانش اموزي مدارس متوسطه شهرستان زاهدان بر مبناي تحليل سوات تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي وضعيت ورزش دانش اموزي مدارس متوسطه شهرستان زاهدان بر مبناي تحليل سوات تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي وضعيت ورزش دانش اموزي مدارس متوسطه شهرستان زاهدان بر مبناي تحليل سوات تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت ورزش مدارس متوسطه شهرستان زاهدان بر مبنای تحلیل SWOT است. نوع پژوهش توصیفی - کاربردی بوده که جامعه آماری پژوهش معلمان تربیت بدنی مدارس متوسطه شهرستان زاهدان می باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع همه شمالی بود که کل جامعه آماری شامل 64 نفر دبیر تربیت بدنی شاغل در اداره آموزش و پرورش به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پرسش نامه محقق ساخته و تحویل swot شامل 41 سؤال و در قالب چهار مؤلفه نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها بوده. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی شامل فراوانی، در صد، میانگین و آمار استنباطی شامل،تحلیل عاملی، آزمون در جمله ای و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج آزمون نشان داد از دیدگاه افراد مورد مطالعه، مهم ترین نقطه قوت در نمونه تحت بررسی توان بالقوه فکری و اجرایی در آموزش درس تربیت بدنی، مهم ترین. ضعف کمبود و کاهش منابع مالی، مهم ترین فرصت برخورداری از جمعیت جوان و استعدادهای سرشار، و مهم ترین تهدید در نمونه تحت بررسی افزایش رقبا در کسب عناوین کشوری می باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 18 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله The effect of enzymatic hydrolysis on amino acids composition of Persian sturgeon (Acipenser persicus) viscera protein hydrolysate تحت pdf دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله The effect of enzymatic hydrolysis on amino acids composition of Persian sturgeon (Acipenser persicus) viscera protein hydrolysate تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله The effect of enzymatic hydrolysis on amino acids composition of Persian sturgeon (Acipenser persicus) viscera protein hydrolysate تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله The effect of enzymatic hydrolysis on amino acids composition of Persian sturgeon (Acipenser persicus) viscera protein hydrolysate تحت pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: 3

چکیده:

Protein hydrolysate was prepared from visceral waste proteins of Persian sturgeon (Acipenser persicus), an Iranian major sturgeon. Hydrolysis was performed at 55 ° C, 205 min, pH 8.5 by 0.1 AU/g protein E/S Alcalase 2.4L. Protein content forhydrolysate was 65.82%, and lipid content was 0.18%. The highest degree of hydrolysis was observed in conditions of 55°C after 205 min. (46.13%) (P<0.05). The results showed that the amino acid profiles of the Persian sturgeon viscerahydrolysates were generally higher in essential amino acid profiles compared with the suggested pattern of requirement by FAO/WHO for adult humans and could fulfill this requirement


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 18 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

نقش ساختار فضاي شهري در حمل و نقل تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش ساختار فضاي شهري در حمل و نقل تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نقش ساختار فضاي شهري در حمل و نقل تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نقش ساختار فضاي شهري در حمل و نقل تحت pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين مسابقه کنفرانس بين المللي جامع علوم مهندسي در ايران

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

جابجایی یکی از نیازهای اساس جوامع کارا و مدرن است.امروزه دیگر هیچ شهری بدون یک سیستم حمل و نقل عمومی نمی تواند کارایی داشته باشد. با در نظر گرفتن ارزش حقیقی جابجایی برای جامعه حمل ونقل عمومی به شکل کاملا واضحی با صرفه ترین روش جابجایی برای تمامی اقشار جامعه در شهرهاست. حمل و نقل عمومی امکان دستیابی به آموزش خدمات بهداشتی فعالیت های اقتصادی و عملکرد موثر شهروندان را فراهم آورده و وسیله ای ضروری برای اتصال دوباره شهروندان محروم به ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه است.این موضوع در کشورهای فقیر که در آنها جمعیت شهری با آهنگی نمایی رو به رشد، وخیم تر می باشدیکی از اولین گامها برای از بین بردن محله های فقیر نشین در کشور های کمتر توسعه یافته حمل و نقل عمومی است. تفکیک اثرات کاربری مختلط اراضی و طراحی شهری از اثرات تراکم، کار دشواری است و علت آن بر می گردد به کیفی بودن و غیرقابل اندازه گیری بودن متغیرهای کاربری های مختلط و طراحی شهری. و تعیین شاخص های آن به دلیل کیفی بودن می بایست یا با متغیرهای مجازی صفر و یک یا با شاخص های کیفی زیاد، متوسط و کم درجه بندی شوند که تحلیل و کمی نمودن آن بسیار دشوار است ولی در مقابل نقش تراکم با شاخص های اندازه گیری دقیق اثرات آن قابل اندازه گیری است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,