خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من
تاريخ : 7 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

ضوابط ومقررات تاثيرگذاردرساماندهي نماهاي ساختماني و منظرشهري تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ضوابط ومقررات تاثيرگذاردرساماندهي نماهاي ساختماني و منظرشهري تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ضوابط ومقررات تاثيرگذاردرساماندهي نماهاي ساختماني و منظرشهري تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ضوابط ومقررات تاثيرگذاردرساماندهي نماهاي ساختماني و منظرشهري تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس علمي پژوهشي افق هاي نوين در علوم جغرافيا و برنامه ريزي، معماري و شهرسازي ايران

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

شهرنشینی درایران طی دهه های گذشته رشدچشمگیری داشته است که درپی آن گرایش به شهرنشینی و توسعه افسار گسیخته شهرها سبب شده تا چالشی درزمینه ساماندهی نماهای ساختمانی و منظرشهری بوجود آید عوامل چندی درشکل دادن به منظرشهر موثرند که یکی ازمهمترین آنها نمای بیرونی بناهای شهری است امروزه ما شاهد آن هستیم که شهرها درمحل خود نمایی هریک ازتک بناها درارتفاع رنگ نوع مصالح و ... شده اند فقدان هویت نابه سامانی و اغتشاش بصری ازمهمترین انتقادهایی است که به منظرشهر ایرانی میشود دراین روند فقدان قوانین و ضوابط کافی باعث شده است که نما جزئی ازمنظرشهری محسوب نشده و درنهایت منظرشهررا به نمایشگاهی ازسبک ها و گرایشهای مختلف معماری بدل ساخته است هدف این تقحیق تحلیل نقش ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی به عننوان عاملی موثر درساماندهی نماهای ساختمانی و منظرشهری است روش تحقیق مطالعات کتابخانه ای و تحلیل است یافته های این تحقیق گویای این است که عدم توجه به ضوابط و مقررات طراحی نماهای شهری باعث شده که جنبه های کیفی نمای ساختمانی فدای کسب سود بیشتر شود و صاحبان بنا نماها را فرصتی مناسب برای به رخ کشیدن سرمایه و ساخت وساز خود میدانند و درپی آن موجبات نابسامانی منظرشهری را فراهم کرده اند


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله اثر پرايمينگ بذور با اندازه هاي مختلف رازيانه با غلظت هاي مختلف عصاره آللوپاتيک علف هرز تاج خروس در زمان هاي مختلف بر کنترل بيماري هاي بذر زاد رازيانه تحت pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر پرايمينگ بذور با اندازه هاي مختلف رازيانه با غلظت هاي مختلف عصاره آللوپاتيک علف هرز تاج خروس در زمان هاي مختلف بر کنترل بيماري هاي بذر زاد رازيانه تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر پرايمينگ بذور با اندازه هاي مختلف رازيانه با غلظت هاي مختلف عصاره آللوپاتيک علف هرز تاج خروس در زمان هاي مختلف بر کنترل بيماري هاي بذر زاد رازيانه تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر پرايمينگ بذور با اندازه هاي مختلف رازيانه با غلظت هاي مختلف عصاره آللوپاتيک علف هرز تاج خروس در زمان هاي مختلف بر کنترل بيماري هاي بذر زاد رازيانه تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: همایش ملی گیاهان دارویی

تعداد صفحات: 1

چکیده:

در سال های اخیر به دلیل عوارض جانبی داروهای شیمیایی و افزایش قیمت آن علایق نسبت به استفاده از داروهای گیاهی مجددا افزایش یافته است لذا توجه به عوامل کاهنده رشد و عملکرد این گیاهان دارویی و کنترل آنها جهت بهره برداری بیشتر از خواص دارویی این گیاهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است از جمله این عوامل که در ایران جزو مشکلات عمده بر سر گیاهان زراعی می باشد بیماری های گیاهی می باشد. در رازیانه بیماری های بذر زاد از جمله عوامل عمومی می باشد از جمله عوامل دیگر کاهنده عملکرد گیاهان زراعی علف های هرز می باشد اما گزارشات متعددی وجود دارد که ترکیبات آللوپاتیک علف های هرز به طور موثری بیماری های گیاهی را کنترل می کنند بنابراین با برداشت علف های هرز از سطح مزرعه هم می توان رقابت آنها را در مزرعه کاهش داد و هم با عصاره آللوپاتیک انها اقدام به کنترل بیماری های بذر زاد نمود از جمله عواملی که شدت تاثیر این عصاره های را مشخص می کند غلظت و مدت تماس است لذا با کنترل این عوامل می توان بیماری ها را به نحوی کنترل کرد که روی جوانه زنی و رشد گیاهچه های خود گیاه تاثیر نداشته باشد لذا این بررسی نیز به صورت دو آزمایش جداگانه جهت بررسی تاثیر مدت زمان های مختلف پرایمینگ بذور با اندازه های مختلف رازیانه با غلظت های مختلف ترکیبات آللوپاتیک علف هرز عمده منطقه یعنی تاج خروس بر کنترل بیماری های بذر زاد رازیانه و جوانه زنی و رشد گیاهچه های گیاه دارویی رازیانه در سه تکرار انجام پذیرفت تا میزان تاثیر ترکیبات آللوپاتیک در کنترل بیماری های بذر زاد رازیانه بدون تاثیر معنی داری روی جوانه زنی و رشد گیاهچه ها و همچنین تاثیر پرایمینگ و اندازه بذر بر روی کنترل خسارت ترکیبات آللوپاتیک بررسی گردد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که پرایمینگ و اندازه بذر تاثیر مهمی را نسبت به عکس العمل بذور ترکیبات آللوپاتیک دارند با توجه به نتایج این آزمایش جوانه زنی بذور بزرگ به ترکیبات مقاومتر است بنابراین می توان از غلظت های بیشتر عصاره آللوپاتیک برای کنترل موثرتر بیماری های بذر زاد استفاده کرد در این آزمایش ترکیبات آللوپاتیک به طور بسیار موثری بیماری های بذر زاد رازیانه را بدون تاثیر معنی داری در جوانه زنی و رشد گیاهچه ها کنترل کرد به طوری که عصاره 1 به 10 علف های هرز با مدت زمان پرایمینگ 10 ساعت با وجودی که روی جوانه زنی تاثیری نداشت اما باعث کاهش 95 درصدی بیماری های بذر زاد رازیانه شد لذا نتایج نشان داد که مدت زمان تماس ترکیبات آللوپاتیک با بذر و عصاره اندام های مختلف دو عاملی هستند که به شدت بر روی پاتوژن های بیماری زا تاثیر می گذارند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ارزيابي تاثير رفتار سازماني مثبت گرا در بهره وري يروي انساني ( مورد مطالعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوين ) تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزيابي تاثير رفتار سازماني مثبت گرا در بهره وري يروي انساني ( مورد مطالعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوين ) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزيابي تاثير رفتار سازماني مثبت گرا در بهره وري يروي انساني ( مورد مطالعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوين ) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزيابي تاثير رفتار سازماني مثبت گرا در بهره وري يروي انساني ( مورد مطالعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوين ) تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، مديريت و حسابداري

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر در پی بررسی تاثیر رفتار سازمانی مثبت گرا در بهره وری نیروی انسانی می باشد این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش در برگیرنده کارکنان سازمان صنعت معدن و تجارت استان قزوین می باشد ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه است نتایج پژوهش نشان می دهد که بین رفتار مثبت سازمانی و ابعاد آن ( اعتماد به نفس، امید، خوش بینی و تاب آوری ) رابطه مثبت و معناداری با بهره وری نیروی انسانی وجود دارد و امید بیشترین تأثیر را بر بهره وری نیروی انسانی بدنبال دارد. با توجه به رو به رشد بودن مبحث مثبت گرایی در کار نتایج این تحقیق می تواند رویکردها و ابزارهای نوینی را در مسیر توسعه منابع انسانی برای سازمان ها ارائه کند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله ارائه يک الگوريتم جديد بر اساس مدل مخلوط گاوسي براي تشخيص اختلالات تنفسي بر پايه تحليل صداي تنفس تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارائه يک الگوريتم جديد بر اساس مدل مخلوط گاوسي براي تشخيص اختلالات تنفسي بر پايه تحليل صداي تنفس تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارائه يک الگوريتم جديد بر اساس مدل مخلوط گاوسي براي تشخيص اختلالات تنفسي بر پايه تحليل صداي تنفس تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارائه يک الگوريتم جديد بر اساس مدل مخلوط گاوسي براي تشخيص اختلالات تنفسي بر پايه تحليل صداي تنفس تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
تعداد صفحات: 12
چکیده:
اختلالات تنفسی یکی از انواع بیماریها می باشد که در آن تنفس فرد دچار مشکل شده است. این بیماریها ممکن استت با صدا همراه بوده و یا اینکه صدایی نداشته باشند. هدف ما در این مقالته تشخیص نوع بیماری تنفسی از روی صدای تنفس ضبط شده است. در سالهای اخیر، تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده و روش های متعددی برای این کارارائه گردیده است. هدف از تحقیقات صورت گرفته، تشخین بیماری بصورت خودکار و کمک به پزشک برای بهترتشخیص دادن بیماری است. همچنین یکی دیگر از هدف های این کارها کاهش هرینه های درمان می باشد.در این مقاله ابتدا، روش مدل مخلوط گاوسی را به عنوان یکی از روش های مدل سازی بیماری ها توضیح داده و بعد ازشرح روش های مدل سازی، روشی که برمبنای مدل مخلوط گاوسی معرفی و بیاده سازی شده است را شرح می دهیم.آزمایشهای ما بر روی ی مجموعه چهار کلاسه شامل سه کلاس برای بیماری های تنفستی خس خس، کراکل،استریدور و یک کلاس برای صدای تنفسی سالم، نشان می دهند که این روش می توانتد بخوبی بیماری ها را از صدایطبیعی جدا کرده و همچنین نوع بیماری ها را تشخیص دهد. روش بر مبنای مدل مخلوط گاوسی توانسته کار شناساییبیماری را با دقت 9829 درصد انجام دهد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 7 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله شناسايي و تحليل عوامل مؤثر بر کارايي ايمني در پروژه هاي عمراني تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شناسايي و تحليل عوامل مؤثر بر کارايي ايمني در پروژه هاي عمراني تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله شناسايي و تحليل عوامل مؤثر بر کارايي ايمني در پروژه هاي عمراني تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شناسايي و تحليل عوامل مؤثر بر کارايي ايمني در پروژه هاي عمراني تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها

تعداد صفحات: 7

چکیده:

عوامل مختلفی در بروز حوادث در پروژه هایعمرانی دخیل هستند. این مطالعه با شناسایی و بررسی میزان تأثیر این عوامل بر سطح ایمنی کارگاه های عمرانی پرداخته و نتایج یک تحقیق پرسش نامه ای را ارائه می دهد. با مطالعه تحقیقات گذشته و انطباق آنها با شرایط موجود پروژه های عمرانی کشور تعداد بیست و پنج عامل انتخاب شدند. از 38 پرسش شونده خواسته شد تا بر اساس تجربه و دانش خود به هر عامل امتیازی بدهند. این افراد شامل مدیران پروژه، سرپرستان کارگاه، سرکارگران و افسران ایمنی با متوسط سابقه کاری 8 سال بودند. برای اولویت بندی عامل ها مقدار متوسط هر عامل معیار اندازه گیری قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد مهمترین عامل ها به ترتیب عبارتند از: آگاهی کافی مدیران نسبت به اهمیت موضوع ایمنی، مسئولیت پذیری و کوشش مدیریت برای ارتقاء سطح ایمنی، شناسایی فعالیت های پرمخاطره و استفاده صحیح از تجهیزات حفاظت فردی


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي رابطه آموزش هاي ضمن خدمت کارکنان در اثربخشي و ارتقاء بهبود کيفيت خدمات (مطالعه موردي : دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود) تحت pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي رابطه آموزش هاي ضمن خدمت کارکنان در اثربخشي و ارتقاء بهبود کيفيت خدمات (مطالعه موردي : دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي رابطه آموزش هاي ضمن خدمت کارکنان در اثربخشي و ارتقاء بهبود کيفيت خدمات (مطالعه موردي : دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي رابطه آموزش هاي ضمن خدمت کارکنان در اثربخشي و ارتقاء بهبود کيفيت خدمات (مطالعه موردي : دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود) تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
تعداد صفحات: 16
چکیده:
آموزش ضمن خدمت عبارت است از بهبود نظام دار و مداوم مستخدمین از نظر دانش، مهارت ها و رفتارهایی که به رفاه آنان وسازمان محل خدمتشان کمک کند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزشهای ضمن خدمت کارکنان در ارتقای بهبود کیفیت انجام شده است. نمونه اماری این پژوهش مدیران و سرپرستان واحد را تشکیل می دادند، که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده ا نتخاب شدند. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع زمینه یابی است. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه به شیوه بسته پاسخ با طیف لیکرت بوده است. پس از گرداوری داده ها به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل ناپارامتریک مجذور خی(کای-مربع) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد از دیدگاه مدیران اموزش ضمن خدمت بیشترین تاثیر را بر کارایی و مهارت کارکنان داشته است. که این موضوع منجر به ارزیابی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان در ارتقاء بهبود کیفیت خدمات کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شاهرودشده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 7 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي اثرات شيب زمين و سيلاب بررودخانه گل رودبار در شهرستان سمنان تحت pdf دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي اثرات شيب زمين و سيلاب بررودخانه گل رودبار در شهرستان سمنان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي اثرات شيب زمين و سيلاب بررودخانه گل رودبار در شهرستان سمنان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي اثرات شيب زمين و سيلاب بررودخانه گل رودبار در شهرستان سمنان تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا

تعداد صفحات: 19

چکیده:

بررسی و ارزیابی الگوهای مدیریت منابع آب و خاک و گیاه و روشهای احیا و عمران آبخیزهای تخریب شده و مدیریت آنها و تدوین استانداردهای کاربردی برای مدیریت بهینه حوزه های آبخیز با استفاده از فناوریهای نوین در این گرایش مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد. یکی از اطلاعات مورد نیاز عملیات آبخیزداری ، حفاظتخاک، کنترل سیلاب و ساماندهی رودخانه ها و آبراهه ها، طراحی پخش سیلاب و تعیین ابعاد سازه های آبی، میزان جریان سیلابی با احتمالات وقوع مختلف می باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 7 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

اصول و معيارهاي پايداري در آثار نورمن فاستر تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اصول و معيارهاي پايداري در آثار نورمن فاستر تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اصول و معيارهاي پايداري در آثار نورمن فاستر تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اصول و معيارهاي پايداري در آثار نورمن فاستر تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي معماري شهرسازي عمران و گردشگري توسعه پايدار شهري

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

نورمن فاستر، از جمله معمارهایی می باشد که ساختمان های باارزشی را با رویکرد پایداری طراحی کرده است. هدف از این مقاله این است که با معرفی آثار نورمن فاستر و تحلیل و بررسی آنها به اصول و معیارهای پایداری دست مییابیم.روشی که در این مقاله از آن بهره می گیریم روش توصیفی است و نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که ذخیره سازی آب باران و بهره برداری از اشعه خورشید، توسط حسگرهای نوری از عمده راهکارهای فاستر در جهت پایدار کردن ساختمان هایش محسوب می گردد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 7 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله حسابداري مديريت زيست محيطي تحت pdf دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حسابداري مديريت زيست محيطي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله حسابداري مديريت زيست محيطي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله حسابداري مديريت زيست محيطي تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: 20

چکیده:

دراین مقاله سعی شده است حوزه ای نو از حسابداری با عنوا ن حسابداری مدیریت زیست محیطی به تصویر کشیده شود از انجا که حسابداری مدیریت زیست محیطی را ازیرمجموعه ای از حسابداری زیست محیطی میدانند لذا ابتدائا مهمترین تعاریف حسابداری زیست محیطی ارائه شده سپس تعاریف حسابداری مدیریت زیست محیطی و همچنین مفهوم هزینه های زیست محیطی عرضه گردیده است در ادامه فواید و کاربردهای حسابداری مدیریت زیست محیطی از قبیل پشتیبانی تصمیم، اندازه گیری عملکرد، بهبود پاسخگویی زیست محیطی، پشتیبانی گزارشگری زیست محیطی برون سازمانی توضیح داده شده است در پایان نیز روشهای بهایابی زیست محیطی ای را که می توان با هدف پیاده سازی حسابداری مدیریت زیست محیطی به طرق مختلف به کاربرد معرفی گردیده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

بهسازي تيرهاي عميق بتني ترک خورده به وسيلهFRPبا استفاده از روشNSMو مدلسازي با نرم افزارABAQUS تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بهسازي تيرهاي عميق بتني ترک خورده به وسيلهFRPبا استفاده از روشNSMو مدلسازي با نرم افزارABAQUS تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بهسازي تيرهاي عميق بتني ترک خورده به وسيلهFRPبا استفاده از روشNSMو مدلسازي با نرم افزارABAQUS تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بهسازي تيرهاي عميق بتني ترک خورده به وسيلهFRPبا استفاده از روشNSMو مدلسازي با نرم افزارABAQUS تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي علوم زمين و توسعه شهري

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

بهسازی سازه ها و اعضای بتنی به علت تغییر شرایط بارگذاری و یا شرایط محیطی وغیره یک از کارهای جدایی ناپذیر در امر سازه های بتنی به حساب می آید.استفاده از روش و مصالحی که بهترین نتیجه ممکن را بدست دهد مهمترین عامل در فرایند بهسازی است.استفاده از میله هایFRPکه به روش نزدیک به سطح نصب می گردند روشNSM یکی از روشهای تقریبا جدید و کارآمد در این زمینه می باشد.نوع جنس این میله ها در میزان کاهش تغییر شکل های اعضا بتنی بخصوص تیر های عمیق از اهمیت برخورداراست.انواع میله هایFRP در جنس های کربنی ،شیشه ای و آرامیدی در حال حاضر در دسترس می باشد.در این پژوهش بر اساس نتایج حاصل از مدلسازی تیر عمیق بتنی با نرم افزارABAQUSبیان می شود که شرایط تکیه گاهی تاثیر زیادی در نتایج نهایی بهسازی نداشته و میله های کامپوزیتی از جنس کربن و شیشه GFRP و CFRP بیشترین تاثیر را در کاهش خیز و کرنش (درنتیجه کنترل عرض و میزان ترک ها) دارند و با استفاده از آنها به میزان حداقل(یک میله) به نتیجه مطلوب در این امر خواهیم رسید.استفاده از میله های کامپوزیتی آرامیدی بعلت تاثیر کم بجز در مواردی که با توجه به شرایط محیطی ملزم به استفاده از آنها هستیم توصیه نمی شود


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,