خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من
تاريخ : 7 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

تعيين عوامل زيست محيطي در مکان يابي شهرهاي جديد در دو دهه اخير در ايران تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعيين عوامل زيست محيطي در مکان يابي شهرهاي جديد در دو دهه اخير در ايران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تعيين عوامل زيست محيطي در مکان يابي شهرهاي جديد در دو دهه اخير در ايران تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تعيين عوامل زيست محيطي در مکان يابي شهرهاي جديد در دو دهه اخير در ايران تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي معماري،عمران و محيط زيست شهري

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

ایجاد شهرهای جدید به منطور پاسخگویی به نیازهایی مانند جذب سرریز جمعیتی، تأمین مسکن و بسیاری از عوامل دیگر صورت می گیرد، اما به خاستگاه آنها در فرآیند توسعه پایدار از دیدگاه برنامه ریزی و طرح ریزی محیطی توجهی نمی شود. مقایسه پارامترها با مدل اکولوژیکی توسعه شهری، روستایی و صنعتی و معیارهای پیشنهادی در این تحقیق مشخص می نماید که، عواملی مانند شیب، جهت جغرافیایی، سنگ مادر، عمق و ساختمان خاک و پوشش گیاهی در طبقه یک مک هارگ (طبقه مناسب) قرار می گیرند و دیگر عوامل، در طبقه دو مگ هارگ (طبقه تقریباً مناسب) قرار داشته و هیچ یک از پارامترها در طبقه نامناسب قرار ندارند. بنابراین، مکان یابی شهر جدید هشتگرد از نقطه نظر پارامترهای محیط زیستی، مطابق با استاندارد مک هارگ بوده و از موقعیت مناسبی برخوردار است. از طرفی با توجه به معیارهای پیشنهادی در این تحقیق، برخی از پارامترها مانند لرزه خیزی و آلودگی هوا هرچند از موقعیت مناسبی برخوردار نیستند ولی میتوان با در صورت اجرای آن، چنین مشکلاتی را کاهش داد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاسه اثربخشي انگيزه پيشرفت وپيشرفت تحصيلي برهوش هيجاني و نگرشنسبت به مدرسه(مطالعه موردي:دانش آموزان دختر و پسر پايه ششم ابتدايي) تحت pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاسه اثربخشي انگيزه پيشرفت وپيشرفت تحصيلي برهوش هيجاني و نگرشنسبت به مدرسه(مطالعه موردي:دانش آموزان دختر و پسر پايه ششم ابتدايي) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاسه اثربخشي انگيزه پيشرفت وپيشرفت تحصيلي برهوش هيجاني و نگرشنسبت به مدرسه(مطالعه موردي:دانش آموزان دختر و پسر پايه ششم ابتدايي) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاسه اثربخشي انگيزه پيشرفت وپيشرفت تحصيلي برهوش هيجاني و نگرشنسبت به مدرسه(مطالعه موردي:دانش آموزان دختر و پسر پايه ششم ابتدايي) تحت pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و علوم انساني

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی با انگیزه پیشرفت، نگرش نسبت به مدرسه و پیشرفتتحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی میباشد. روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است.جامعه ی آماری نیز کلیه ی دانش آموزان دختر و پسر پایه ششم ابتدایی مدارس دولتی شهر قاین ( 865نفر) درسال تحصیلی 93 -1392می باشند که از این میان 50دختر و 50پسر از دو مدرسه به طور تصادفیانتخاب شدند.در این پژوهش از سه پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز (2005)نگرش نسبت به مدرسه و انگیزهپیشرفت هرمانس (1970 )استفاده گردید و جهت بررسی پیشرفت تحصیلی نیز معدل نیم سال اول دانشآموزان مدنظر قرار گرفت. داده های بدست آمده توسط نرم افزار spss20و با استفاده از آزمون تی دو نمونهمستقل و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست آمده نشان داد که هوش هیجانی بر انگیزهپیشرفت، نگرش نسبت به مدرسه و پیشرفت تحصیلی تأثیرگذار است و ضمناً بین هوش هیجانی، انگیزهپیشرفت، نگرش نسبت به مدرسه و پیشرفت تحصیلی دختران و پسران تفاوت وجود دارد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 7 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد فرش ايران از آغاز تا به امروز تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد فرش ايران از آغاز تا به امروز تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد فرش ايران از آغاز تا به امروز تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد فرش ايران از آغاز تا به امروز تحت pdf :

فرش ایران از آغاز تا به امروز

هوشنگ پادشاه ایران اولین کسی بود کهدر ملک خویش آهن آورد و برای صناعات از آن ابزار ساخت و بفرمود تا حیوانات درنده را بکشند و از پوست آنان لباس و فرش تهیه کنند.
حسب روایات تاریخی، زندگی هوشنگ پادشاه ایران زمین به بیش از دو هزار سال پیش از میلات مسیح باز میگردد و در آنها به استفاده از پوست حیوانات به عنوان فرش اشاره شده است.
میتوان چنین نتیجه گرفت که از پوست حیوانات به عنوان فرش استفاده میشد یا اینکه از پشم و موی آنها فرش میبافتند.

این تاکید تاریخی میتواند مؤید تاریخ چهار هزار ساله فرش در ایران باشد. در متون تاریخی آمده است: از سال پنجاهم تا صدم بگفت تا ابریشم، پنبه و کتان و دیگر رستنیها را بریسند و ببافند و رنگ کنند. همان گونه که از این متون برمیآید هنگامی که ایرانیان عهد جمشید با مفاهیمی چون عدالت، ظلم، سلاح، کاشت، برداشت، پرورش کرم ابریشم و بافت و رنگرزی آشنا میشوند، به یقین در فرشبافی به مرحلهای از رشد رسیدهاند که آن را با شکلی مشخص ببافند و براساس علائق، سلیقهها، آروزها و تفاوتهای قومی، رنگ آن را تعیین کنند.
فرش ایران همواره یکی از مهمترین مسائل مورد علاقه شرق شناسان بوده است. اولین کشفیاتی که دال بر وجود هنر قالیبافی در عهد مفرع است. یافتن کارد قالیبافی از گورهای عصر مفرغ در ترکمنستان و شمال ایران است.

دوره هخامنشی
با اطمینان میتوان گفت آنچه که در سال 1949 میلادی کشف شد. تنها نادره فرشی از دوران هخامنشیان است که تا به امروز به عنوان یگانه سند موجود از قالیبافی آن عهد، مورد توجه فرش شناسان و محققان شرقی قرار گرفته است.

در سال 1949 میلادی سرگئی رودنکو، باستان شناس روس، هنگام کاوش در گروهای اقوام سکایی در منطقه پازیریک در دامنه جنوبی کوههای آلتای سیبری، دستبافتهای یافت که تاریخ فرشبافی را یک باره دگرگون کرد.
دره پازیریک، که از نظر باستان شناسی بسیار غنی است. در دهه 1920 میلادی کشف شد و متعاقبا در ادامه کشفیات، پنج تپه در این دوره شناسایی و مورد اکتشاف قرار گرفت و فعالیتهای اکتشافی بار دیگر در سال 1947 با حمایت آکادمی علوم روسیه و موزه آرمیتاژ آغاز شد و حفاریها به چهار سرزمین دیگر بسط یافت. مدارک کشف شده از زیر تپهها حاوی برخی یافتههای اساسیمربوط به سال 430 قبل از میلاد است و حکایت از زمانی دارد که این قبایل از دره پازیریک به عنوان گورستان استفاده میکردهاند نوشته به دست آمده روی چوب حاکی است که پنج گورستان طی دوره زمانی هشت ساله ساخته شده است. یافتههای به دست آمده در این پنج گور عبارتند از: دهها وسیله زندگی، ابزار شکار، لباس، زیور آلات و; که در بازسازی روش زندگی این جوامع،

یعنی قبایل بیابانگرد سکایی، نقش بنیادی دارند. اما مسحور کنندهترین عبارت است از فرشی به شکل تقریبا مربع به ابعاد 89/1 در 98/1 متر و از آنجا که همراه این فرش ابزار و وسایل دیگری همچون یک دستگاه گاری نیز پیدا شده عدهای نظرات خاصی در مورد کاربرد این قالیچه دادهاند و حتی فرض بر این است که از آن برای مفروش کردن سطح روی گاری استفاده میشده است. این فرش کاملا از پشم به طور شل، سه بار بین هر دو ردیف گره پیچیده شده است. رج شمار این فرش تقریبا برابر با 3600 گروه در هر دسیمتر مربع است و تعداد 39 گره در هر 5/6 سانتی متر در مقایسه با فرشهای امروزی در رده فرشهای خوب و نسبتا نفیس قرار میگیرد. نوع گره مورد

استفاده در این فرش از نوع گره معروف به ترکی است. رنگ این فرش در طول زمان تعییر یافته و رنگ اصلی به سایههای صورتی روشن و سبز کم رنگ تبدیل شده و احتمالا در اصل، رنگ بسیار روشنی داشته است.

اگرچه زمستانهای پر از یخ سیبری باعث سالم ماندن این فرش شد، تابستان به اندازه کافی گرم بود تا اجازه دفن روسای قبایل و جادوگران در گذشته را به قبایلشان بدهد. هوای گرم تابستان همچنین به باستانشناسان قرن بیستم اجازه داد که با گروه خود به این منطقه کوچ کرده و تخته سنگهای این گورها را جابه جا کنند و با کار تهور آمیز خود به کشف این دفینهها بپردازند. آنها یخها را به کمک آب جوش آب کردند.
پروفسور سرگئی رودنکو اولین کسی نبود که به سراغ این قبرها میرفت. دزدان زمان کوتاهی پس از دفن برای غارت طلاهایی که همراه مردگان دفن میشد به این مقبرهها دستبرد میزدند. خوشبختانه این دزدها اعتنایی به دیگر اشیای این مقبرهها از قبیل نمد و منسوجات نداشتهاند

. دزدان به طور ناخواسته و به واسطه کار خویش، بزرگترین لطف را در حق آیندگان انجام دادند؛ شکافی که آنها ایجاد کرده بودند باعث ورود آب به این مقبرهها شد که در سرمان زمستان این مقبره را به گورستان همیشگی از یخ تبدیل کرد و همین قطعات یخی سبب شد تا دو هزار و پانصد سال بعد از دفن این اشیا ما بتوانیم آنها را تقریبا سالم کشف کنیم و از مطالعه آنها لذت ببریم. رودنکو پس از مشاهده این قالیچه افسانهای که از گور پنجم بازیریک به دست آمد.
به جهت شباهت بسیاری از تصاویر آن با شاهکارهای هنر هخامنشی، بیدرنگ گفت: تخت جمشید را به یاد میآورد.

دوران ابهام
دوران حکومت طولانی و مهم پادشاهان اشکانی، که حدود پانصد سال دوام یافت. از مبهمترین روزگاران تاریخ ایران به ویژه در ابعاد هنری آن است و مهمترین دلیل آن معدود بودن اسناد لازم در خصوص موقعیت آن روز ایران و در نهایت هنر بافندگی و قالیبافی است.
تنها سندی که با تردید میتوان به دوران حکومت اشکانیان نسبت داد، بافتههایی است که در کاوشهای سال 1967 در شهر قومس انجام شد. این کاوشها، توسط دو تن از باستان شناسان

غیر ایرانی به نامهای دیوید استروناخ و جان هانسمان، بین سالهای 1967 تا 1970 انجام شد. تا قبل از این کشفیات، عمده نظرات در مورد فرشبافی در زمان اشکانیان و ساسانیان منحصر به نوشتهای مورخان عرب زبان بود. شهر قومس در صحرای خشک شمال شرقی ایران، نزدیک دامغان کنونی قرار داشت. باستان شناسان اعتقاد دارند. شهر قومس در کنار شهر صد دروازه، که یونانیان فاتح بعد از اسکندر آن را ساختند. بنا شده بود. این شهر در سالهای بین قرن سوم قبل از میلاد و قرن سوم بعد از میلاد در دوران پارتیها (اشکانیان)، که یونانیها و رومیها تلاش زیادی برای تصرف

ایران به عمل آوردند. رو به آبادانی گذاشت. منطقه اطراف شهر قومس توسط جاده ابریشم قطع میشد و تجارت پرمنفعتی که از این طریق انجام میشد، ابریشم و ادویهجات شرق را به غرب و شیشههای رومی و اسب را به مشرق زمین میرساند و این امر منطقه را تبدیل به ناحیهای ثروتمند کرده بود.
منسوجات شهر قومس در مکانهای سه طبقهای که از خشت ساخته شده بودند، کشف شد در اواخر دوران پارتیها این گونه بناها به عنوان گورستان استفاده میشد. دفن مردگان در این گونه بناها به جای دفن آنها در گورستانهای زیرزمینی به یک سنت زرتشتی بازمیگردد که باعث آلودگی کمتر زمین میشد. باستانشناسان از یمان این کشفیات، قدیمیترین نمونه را به نیمه اول قرن یکم قبل از میلاد نسبت میدهند این قطعه نمدی پشمی و قهوهای رنگ و قسمتی از یک جلیقه دارای آستین است. اندازه این جلیقه نمدی که با بندی ابریشمی به اندازه دور گردن همراه است. آن را متعلق به یک بچه معرفی میکند و این قدیمیترین لباسی است که تا به حال در ایران پیدا شده است.

همچنین بند ابریشمی به اندازه دور گردن همراه است، آن را متعلق به یک بچه معرفی میکند و این قدیمیترین لباسی است که تا به حال در ایران پیدا شده است. همچنین بند ابریشمی، این جلیقه قدیمیترین تکه ابریشم ایرانی است. رنگ این بند ابریشمی آبی مایل به سبز است تکههای دیگر منسوجات از گورستان دومی به دست آمده است که متعلق به قرن ششم میلادی است و این تاریخ براساس سکههای دوره ساسانی مربوط به هرمز چهارم، پادشاه ساسانی(8-587 میلادی) تخمین زده میشود. این قطعهها به واسطه تنوع گوناگونی که دارند شگفت آور هستند. یکی از ای

ن تکههای پشمی دارای رنگ قهوه ای سیر همراه با نوار سفید است.
اما برجسته ترین و ناب ترین قطعهای که از حفاریهای شهر قومس به دست آمده قطعه منسوجی است پرزدار به صورت پرزهای فرفری شکل که اگرچه به عقیده عدهای خیلی بد شکل به نظر میرسد، شاید قدیمی ترین قرش پرزدار ایرانی باشد که پیدا شده است؛ البته تکه پرزدار و فردار دیگری که از حفاریهای منطقه حسنلوی ایران به دست آمده است و در موزه دانشگاه پنسیلوانیا نگهداری میشود، خیلی قدیمیتر و متعلق به 800 سال قبل از میلاد مسیح است، ولی شاید نتوان آن را نوعی فرش قلمداد کرد از لحاظ ساختار و اسلوب بافندگی تکه فرش شهر قومس دارای پرزهایی است که به طور ساده تارها را در میان گرفتهاند، پرز این تکه فرش از پشم رنگ نشده ای است که به رنگ کرم است. قطعه فرش مذکور پس از کشف بلافاصله از گل و لای زدوده شد و نگهداری و آزمایشهای مذکور در موزه متروپولیتن نیویورک بر آن آغاز شد. این تکه برای نمایش در کنفرانس بین المللی فرشهای شرقی (ICOC) به موزه انسان شناسی لووی دانشگاه کالیفرنیا در برکلی قرض داده شد.
در مورد دوران پادشاهی ساسانیان اطلاعات بیشتری از مورخان و تاریخ نگاران باقی مانده است

. گفته میشود که در تخت طاووس، 30 قطعه فرش وجود داشته که هر یک مخصوص 30 روز ماه بوده و نیز چهار نوع فرش که هر یک گویای یک فصل سال بوده است. اما مهمترین فرش ساسانی که اطلاعات کاملی از آن توسط مورخان بر جای مانده فرش بهارستان معروف به بهار خسرو است. گفته شده که این قالی را خسرو انوشیروان برای سرسرای کاخ ساسانی در تیسفون سفارش داده بود. براساس اطلاعات گزارش شده توسط مورخان پس از حمله اعراب و تسخیر غنیمت بین سپاهیان تقسیم شد.

فرش، پس از ورود اعراب
منابع تاریخی که از قرون اولیه هجری بر جای مانده حکایت از آن دارد که در قرون اولیه اسلامی و در فاصله سالهای قرن 1و 5 هجری قمری، که سلسلههای مختلف ایرانی همچون طاهریان، سامانیان، آل بویه و ; در مناطق مختلف ایران و تحت امر خلفای عرب حکومت میکردند، در بسیاری از مناطق ایران قالیبافی وجود داشته است. از مهمترین این منابع کتاب حدود العالم است که در سال 372 هـ . ق تألیف شده است. مؤلف این کتاب در بخشهای مختلف و متعدد در وصف شهرها به محصولات هر شهر اشاره می کند، از جمله می نویسد: آمل شهر عظیم و قصبه طبرستان است . از وی جامه کتاب و دستار خیش و فرش طبری و حصیر طبری خیزد. که به همه جهان، جای دیگر نبود و گلیم سه گوش و گلیم دیلمی زربافت و دستارچه زربافت.؛
پارس ناحیتی است که مشرق آن کرمان است و از آن جامههای گوناگون از کتان و پشم و پنبه و; بساط و فرشها و زیلوها و گلیمهای با قیمت خیزد. و جهرم شهری است خرم و از وی زیلو مصلای نماز، نیکو خیزد.
نویسنده این کتاب از دیگر شهرها و ولایات ایران که قالیبافی در آنها رواج داشته نیز نام برده که از جمله آنها سیستان، آذربایجان و فارس است.

اوج دوران فرش

به شهادت تاریخ، اوج هنر فرشبافی ایران را باید در دوران حکومت سلسله صفویان جست و جود کرد. در واقع برخی از عالیترین قالیهای ایران، که تنها نمونههای باقی مانده از دوران عظمت این هنر است، متعلق به دوران حکومت پادشاهی صفوی است. در دوره حاکمیت سلسله صفویان و در زمان حکومت شاه اسماعیل (931-908 هـ . ق) و شاه طهماسب (984- 931 هـ . ق ) شهر تبریز یکی از بزرگترین مراکز هنر از جمله قالیبافی شد. مراکز مهم دیگر عبارت بودند از: کاشان، همدان، شوشتر و هرات.

در زمان سلطنت طولانی شاه طهماسب، قالیبافی رشد قابل توجهی کرد؛ وی علاقه وافری به فرش داشت و آن را تا مقام یک هنر ارتقا داد. فرش معروف اردبیل که از بزرگترین گنجینههای موزه ویکتوریا و آلبرت در لندن است و در سال 942 ، یعنی 12 سال پس از به سلطنت رسیدن شاه طهماسب بافته شده و فرش شکارگاه در میلان که حتی از آن هم قدیمیتر است و به سال 929 یعنی سالهای آخر سلطنت پدر طهماسب (اسماعیل اول) تعلق دارد. بر این امر صحه میگذارند. گفته میشود فرش اردبیل به سفارش شاه طهماسب و برای هدیه به مقبره اجدادش که در شهر اردبیل قرار داشت. بافته شد.
در مورد بافندگی فرش در دوران شاهان صفوی، اطلاعات تا به آن حد است که حتی موقعیت یکی از کارگاههای شاهی در میدان با شکوه نقش جهان (میدان امام امروز) حد فاصل عمارت هشت بهشت و مسجد شاه بوده است. به هر تقدیر توجه و التفات شاهان صفوی به انواع هنر، باعث شکوفایی هنر ایرانی در آن عهد شد. نقاشی، تذهیب، خطاطی، صحافی، کتاب سازی، معماری، قالیبافی، نساجی و قلمزنی از مهمترین آنها بودند که قالیبافی در میانشان از اهمیت بالایی برخوردار است. خوشبختانه تعداد نسبتا زیادی از قالیهای عهد صفوی باقی مانده و نمونههایی نیز در موزه فرش ایران موجود است.

قالی ایران پس از صفویه
پس از حمله افغانها به سال 1135 هـ ق سلسله صفوی به طور کامل فروپاشید و کشور دچار هرج و مرج و آشفتگی شد. از وضع قالیبافی دوره مذکور اطلاع دقیقی در دست نیست. چرا که به جز اندک شماری قالی چیزی بر جا نمانده است. نادر شاه که در سال 1148 هـ .ق قدرت را به دست گرفت و تا سال 1160 هـ . ق پادشاهی کرد، چنان در تلاش برای توسعه کشور پهنانورش بود که کمترین توجهی به ترویج امور هنری از خود نشان نداد. وی تنها به بر پا کردن کلات نادری در شمال خراسان همت گماشت و نیز در ضمن اجرای آن برنامه ساختمانی، دستور داد دیوارهای کوشک نوبنیادی را به سلیقه او بانگاره یک بوته گلدار، مقتبس از شیوه نگاری گری هند بیارایند. چنان که مشهور است نادرشاه در بازگشت از نبرد پیروزمندانه هند، بسیاری از هنرمندان از جمله نگارگران آن سامان را در التزام رکابش به ایران آورد. یک پرده چهره سازی از نادر شاه کشیده شده که وی را به زانو نشسته بر روی یک تخته قالی زعفرانی رنگ نشان میدهد و حاشیهاش با نقش گلهایی ملهم از نگارنگری هندی تزیین شده است. در زمان نادر به رغم بسیاری از ناآرامیهای ناشی از نبردها و لشکرکشیهای او، براساس آثار باقی مانده میتوان بر تداوم سنت قالیبافی در برخی مناطق تاکید بیشتری داشت. کرمان از جمله این مناطق است که در آن تا اواسط قرن دوازدهم،

به روال دوره صفوی قالیهای بزرگ و مرغوب بافته میشد. حتی شمار دیگری از قالیهای کرمان که تاکنون محفوظ مانده است، گواه آن است که قالیبافی به رغم آشفتگیهای همچنان به فعالیت خود ادامه میداده است. در سال 1172 بود که صلح و آرامش دست کم در جنوب کشور برقرار شد و این مهم به دست کریمخان زند انجام گرفت که شیراز را پایتخت پادشاهی خود قرار داد و در اندک مدت آن را تبدیل به شهری زیبا و دلگشا کرد. قاب بندیهای از سنگ کنده کاری و کاشیهای منقوش به گل و گیاه، که بازتابی بود از تزئینات شیوه هوندی به کار رفته در کلات نادری ، هر چه بیشتر زینت بخش مساجد و کاخها شدند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسي تاثير ارزشهاي حاکم بر جامعه و جنسيت، بر تعيين جايگاه افارد در هرم سلسله مراتب نيازهاي مازلو تحت pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي تاثير ارزشهاي حاکم بر جامعه و جنسيت، بر تعيين جايگاه افارد در هرم سلسله مراتب نيازهاي مازلو تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تاثير ارزشهاي حاکم بر جامعه و جنسيت، بر تعيين جايگاه افارد در هرم سلسله مراتب نيازهاي مازلو تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي تاثير ارزشهاي حاکم بر جامعه و جنسيت، بر تعيين جايگاه افارد در هرم سلسله مراتب نيازهاي مازلو تحت pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس جهاني روانشناسي و علوم تربيتي، حقوق و علوم اجتماعي در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی میازن تاثیر ارزشهای که جامعه و محیط تعریف می کنند و همچنین جنسیت بر جایگاه و انگیزه افراد برای نزدیک شدن به راس هرم در سلسله مراتب نیازهای مازلو می باشد برای دستیابی به این اهدف دو فرضیه بیان می شود بریا فرضیه اول که تاثیر تفکر و ارزشهای حاکم بر جامعه بر جایگاه افراد در هرم سلسل مراتب نیازهای مازلو بود از روش کیفی واستفاده گردید و برای فرضیه دوم ه تاثیر جنسیت و گذر زمان بر جایگاه افراد در هرم نیازهای مازلو بود از روش کمی استافده شده که در اینباره از پرسشنامه با روایی و پایایی روایی بعد از اول 0/37-0/64 در سطح معناداری 0/043-0/000 روایی بعد دوم0/38-0/60 در سطع معناداری 0/039-0/001 روایی بعد سوم 0/036-0/000 روایی بعد چهارم 0/37-0/68 پایایی بعد دوم 0/73 پایایی بعد سوم 0/83 و پایایی بعد چهام 0/55 به دست آمد و از انجایی که مقدار الفای کرنباخ بعد چهارم 0/55 بود و این مقدار کمتر از حد مورد نظر بود این بعد پایایی موردنظر را نداشت و حذف شد. که در مجمع بین 200 نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس شامل چهار از شش مرکز: شهید بهشتی اقلید، شهید مطخهری آب باریک برادراتن و سلمان فارسی شیراز و زینب کبری کازرون خواهران مورد بررسی قرار گرتفت فرضیه های مطرح شده در این پژوهش به صورت معناداری در جایگاه افراد در هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو موثر به نظر می رسند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 7 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله Stability analysis of sand slopes under dynamic loading تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Stability analysis of sand slopes under dynamic loading تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Stability analysis of sand slopes under dynamic loading تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Stability analysis of sand slopes under dynamic loading تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
تعداد صفحات: 13
چکیده:
یکی ازمهمترین مسائل درمهندسی ژئوتکنیک محاسبه و تخمین فشارآب حفره ای دراخک های دانه ای می باشد دراثروقوع زلزله نیروهای اندرکنشی بین دانه های خاک در حالت اشباع به دلیل انتقال تنشهای قائم ازدانه های خاک به آب کاهش مییابد درنتیجه فشار اب حفره ای به تدریج افزایش یافته تا جایی که مقداری ان با مقدار تنش کل برابر شده و دراین شرایط تنش موثر صفرمیشود و وقوع روانگرایی بسیار متحمل است لغزشهای زمین درشرایط بسیارمتفاوتی به وقوع می پیوندد این لغزشها ممکن است سیب های طبیعی را عارض شود و یا موجب بهم خوردن پایداری شیروانیه ای حاصل عمل انسان ها شود وقوع این لغزشها ممکن است یکباره صورت گیرد و یا چندین ماه و حتی سالها بطول انجامد درحالت شیب های طبیعی گسیختگی ها معمولا به مسائل مربوط به جریان اب یا فرسایش پای توده دراثراب شستگی رودخانه یا دریا و با وقوع زلزله مربوط میشود مسائل گسیختگی درازمدت دراین موارد بیشتر مطرح است دربسیاری ازبناهای ساخته شده نیز گسیختگی دراثرلغزش ملاحظه میشود شیروانی ها درانی حالات حاصل عملیات خاکبرداری یا خاکریزی هستند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ارزيابي غلظت BOD و COD فاضلاب در شبکه فاضلاب شهري و ارائه مدل پهنه بندي (مطالعه موردي: ايراندر شهر بيرجند) تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزيابي غلظت BOD و COD فاضلاب در شبکه فاضلاب شهري و ارائه مدل پهنه بندي (مطالعه موردي: ايراندر شهر بيرجند) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزيابي غلظت BOD و COD فاضلاب در شبکه فاضلاب شهري و ارائه مدل پهنه بندي (مطالعه موردي: ايراندر شهر بيرجند) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزيابي غلظت BOD و COD فاضلاب در شبکه فاضلاب شهري و ارائه مدل پهنه بندي (مطالعه موردي: ايراندر شهر بيرجند) تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي بهداشت محيط، سلامت و محيط زيست پايدار

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

سیستم های جمع آوری فاضلاب شهری و انتقال آن به یک مکان مناسب جهت تصفیه و بازیافت مجدد آب در جهت استفاده یک راهکار مدیریتی در این بخش محسوب می شود. در این مطالعه به بررسی وضعیت کیفی شبکه فاضلاب شهر بیرجند که بیش از دو دهه از راه اندازی آن گذشته و در حال حاضر نیز در بخش هایی در حال اجرا می باشد، پرداخته شد. سه دور نمونه برداری کیفی در 19 نقطه از شبکه فاضلاب شهر با اندازه گیری غلظت BOD, COD انجام شد. پس از تحلیل آماری داده ها به منظور استفاده از روش های درون یابی، تحلیل واریوگرام با استفاده از نرم افزار GS+ انجام و پس از انتخاب واریوگرام منتخب با استفاده از جعبه ابزار Geo-statistic Analyst در نرمافزار Arc GIS10.1 درون یابی با استفاده از چهار روش معکوس فاصله وزنی، تابع شعاعیف کریجینگ معمولی و کریجینگ بیزین انجام شد. به منظور انتخاب روش مناسب جهت پهنه بندی از روش Cross validation با استفاده از دو پارامتر آماری ضریب تبیین و همبستگی اسپیرمن بین داده های مشاهده شده و داده اهی برآورد شده روش کریجینگ بیزین جهت پهنه بندی و تحلیل نتایج انتخاب شد. نتایج پهنه بندی با استفاده از روش کریجینگ بیزین نشان داد که تغییرات غلظت BOD و COD در منطقه شمال شهر، ابتدای شبکه، بیشتر می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده از روش درون یابی و بالابودن غلظت BOD و COD در شبکه فاضلابرو مشخص می شود که تجزیه مواد آلی به کندی انجام شده و به منظور تسریع بخشیدن در تجزیه بیولوژیکی اعمال راهکارهای هیدرولیکی در شبکه فاضلاب بسیار مهم خواهد بود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 7 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي نقش و جايگاه پدافند غير عامل در رويکردهاي نوين آمايش سرزمين تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي نقش و جايگاه پدافند غير عامل در رويکردهاي نوين آمايش سرزمين تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي نقش و جايگاه پدافند غير عامل در رويکردهاي نوين آمايش سرزمين تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي نقش و جايگاه پدافند غير عامل در رويکردهاي نوين آمايش سرزمين تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
تعداد صفحات: 12
چکیده:
پدافند غیر عامل به عنوان یکی از مؤثرترین و پایدارترین روشهای دفاع در مقابل تهدیدات مدرن و مخرب آفندی قرن حاضرهمواره به عنوان اصلی لایتغیر در اکثر کشورهای جهانمورد پذیرشو بعضا در تعریف مفهموم آمایش سرزمینابتدا مفهوم دفاعیو بعد مفهوم توسعه ای آن مورد توجه قرار میگیرد، بی تردید تهدید و یا امنیت، با آمایش سدرزمین از رابطده متقابدل و معنداداری برخوردار بوده که بکار گیری اصول و معیارهای آمایش سرزمینی در ابعاد مختلف دفداعی و توسدعه ای مدی تواندد درتکمیل زنجیره دفاعی، مدیریت بحران وامنیت ملی موثر واقع گردد. کشدور ایدران بدا وجدود دارا بدودن مدوقعیتی خداص بدهلحاظژئوپلتیکی و دارا بودن ثروتهای غنی طبیعی، با ورود به عرصه فناوری نوین، همواره در معرض آسیب از سوی دشدمنانمنطقه ای و بین الملی قرار داشته و دارد، از این رو شناخت دقیق تر از مفاهیم، نقش و جایگاه پدافند غیدر عامدل در آمدایشسرزمینی و ارائه الگوهای متناسب با سازماندهی فضا و ترتیبات امنیتی به عنوان دانشی ندوین کده در حدال حاضدر در داخدلکشور در حال شکل گیری، پایش و پویش فنی می باشد، می تواند اقدامی موثر به جهت آمادگی و مقابله با حوادث احتمالی،کاهش آسیب پذیری وافزایش پایداری باشد.در این مقاله سعی گردیده؛ازروشتحلیلی توصیفیوبهرمندی ازاطلاعاتکتابخانهای -و اسنادی)کتب، مقالات، گزارشات( ونیز جستجو در وبگاه های مجازی، ضمن تشریح اهداف و اهمیت پدافندد غیدر عامدل،نقش و جایگاه آن در تدوین سند آمایش سرزمین مورد بررسی قرار گیرد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي تغييرات ميزان اسموليت هاي سازگار(پرولين,گلايسين بتائين و قندمحلول) تحت تنش شوري در سه ژنوتيپ از گياه آهو ماش زرد (Lotus corniculatus L) تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تغييرات ميزان اسموليت هاي سازگار(پرولين,گلايسين بتائين و قندمحلول) تحت تنش شوري در سه ژنوتيپ از گياه آهو ماش زرد (Lotus corniculatus L) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تغييرات ميزان اسموليت هاي سازگار(پرولين,گلايسين بتائين و قندمحلول) تحت تنش شوري در سه ژنوتيپ از گياه آهو ماش زرد (Lotus corniculatus L) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي تغييرات ميزان اسموليت هاي سازگار(پرولين,گلايسين بتائين و قندمحلول) تحت تنش شوري در سه ژنوتيپ از گياه آهو ماش زرد (Lotus corniculatus L) تحت pdf :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی

تعداد صفحات: 6

چکیده:

شرایط متغیر محیطی در مراتع فاکتور مهمی در تغییرات میزان رشد و تولید گیاهان علوفه ای و مرتعی است.یکی از این شرایط که گیاه را در معرض کاهش تولید قرار می دهد تنش شوری است.گیاهان برای مقابله با این تنش راهکارهایی دارند که به آنها کمک میکند شرایط نامناسب را تحمل کنند.یکی از این راهکارها ایجاد اسمولیت های سازگار در گیاه به ویژه در اندام هوایی است. در این بررسی برای تعیین ژنوتیپ مقاوم از بین سه ژنوتیپ گیاه آهو ماش زرد(جمع آوری شده از مناطق کرج,اردبیل و جلفا) و همچنین تغییرات میزان اسمولیت های سازگار در این گیاه تحت تنش شوری , بذرهای سه ژنوتیپ در محیط هیدروپونیک کشت شدند و تحت 4 تیمار از نمک کلرید سدیم وبا 3 تکرارقرارگرفتند.میزان پرولین,گلایسین بتائین ومیزان قند (0,50, 100, 150m M) آنالیز گردید. نتایج نشان داد 16 version, SPSS, محلول در برگها سنجیده شد.یافته ها باکمک نرم افزار آماری در محیط میزان هر سه اسمولیت سازگار به طور معنی داری در هر سه ژنوتیپ که با افزایش میزان کلرید سدیم افزایش می یابد ولی این افزایش در ژنوتیپ جلفا نسبت به بقیه بیشتر بود. در این بررسی ژنوتیپ جلفا از دو ژنوتیپ دیگربا توجه به یافته ها مقاومتر می باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 7 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

تحقيق اقتدار دين در پالايش جامعه از انحرفات اجتماعي تحت pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق اقتدار دين در پالايش جامعه از انحرفات اجتماعي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقيق اقتدار دين در پالايش جامعه از انحرفات اجتماعي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقيق اقتدار دين در پالايش جامعه از انحرفات اجتماعي تحت pdf :

چکیده:
ربط و نسبت دو مقوله دین و پیشگیری از انحرافات اجتماعی هم برای کسانی که دغدغه دین و اجتماع دارند به خصوص آنان که در جامعه دینی زندگی می‏کنند، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد، اینکه دین در این زمینه چه وظیفه ای دارد و از چه ظرفیت‏های و کارکردهای در قبال این موضوع برخوردار است و اینکه انحرافات اجتماعی چه جایگاهی دارند و چه نسبتی میان آنها و گناه شرعی و انحرافات اخلاقی برقرار است، در این نوشتار به اختصار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. لازم به ذکر است هر چند چاره جویی برای انحرافات اجتماعی ـ که با گناه فقهی و اخلاقی نسبت عموم و خصوص من وجه دارد ـ لزوماً و در همه موارد نمی‏باید از منظر دینی پی جویی شود و علوم تربیتی و تدبیرهای حکومتی بیشترین مسئولیت را در این زمینه دارد، اما دین به ویژه دین همه جانبه نگر، معنوی و اجتماعی اسلام، اگر به خوبی فهم و تطبیق شود، می‏تواند نقش تعیین کننده ـ به ویژه در مرحله پیشگیری و واکسینه نمودن ـ ایفا نماید.
مفاد تعالیم دینی، اعم از نظم، انضباط، محدودیت‏های سازنده و جهت دار و مایه‏های عمیق معنوی ادیان به ویژه در دین اسلام، بخشی از توانمندی‏های دین است که در همه زمینه‏های فردی و اجتماعی و از جمله در مقابله با انحرافات اجتماعی بکار می‏آید.
واژگان کلیدی:
انسان، دین، گناه، الگو، اراده، نظم، انحرافات اجتماعی، نیاز درونی.
در طول تاریخ انحرافات اجتماعی از جمله معضلات جوامع بوده است، بدین سبب فلاسفه، جامعه شناسان، روانشناسان و حقوق دانان با توجه به تخصص‏های مربوطه راهکارهایی برای مقابله و پیشگیری از انحرافات به جوامع ارائه می‏دهند، نکته قابل تأمل آن است که آیا دین در این مقوله هم می‏تواند نقشی ایفا نماید؟ و آیا می‏توان از اهرم دین برای این امر بهره برد؟ به جهت اهمیت این سؤالات در نوشتار ذیل از منظر دینی و فلسفی به آنها پاسخ داده می شود و در شماره آتی با رویکرد جامعه شناختی این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 7 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تحقيقات انتقادي در حسابداري1 به کجا مي رود؟ تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحقيقات انتقادي در حسابداري1 به کجا مي رود؟ تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تحقيقات انتقادي در حسابداري1 به کجا مي رود؟ تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحقيقات انتقادي در حسابداري1 به کجا مي رود؟ تحت pdf :

این مطالعه بااستفاده از نظریه های گوناگون در حسابداری انتقادی وکنکاش در سیرتاریخی دیدگاه انتقادی وبررسی تحقیقات متفاوت به شناخت لایه های گسترده ساختارهای دیدگاه انتقادی در تاریخ تحقیقات حسابداری که برآنالیزحسابداری عصرحاضرتاثیرگذاراست می پردازد تا بااستفاده ازشناخت لایه های گسترده ساختارها در تحقیقات انتقادی حسابداری از منظر درک انتقادی ,علل وجودی تحولات انتقادی توسط مکاتب گوناگون , تاملی در سیرتحولات حسابداری انتقادی نقش دولت , نقش اخلاق , نقش مسولیت محیطی واجتماعی حسابداری همچنین به رویاروی اقتصاد وحسابداری به مقصد نهایی تحقیقات انتقادی درحسابداری که همان اعتلای حرفه حسابداری و نقش تاثیرگذارآن در جامعه است برسیم همچنین ارائه برخی راههای پیش رو در تحقیقات حسابداری وتحقیقات حسابداری اجتماعی و افشای حسابداری اجتماعی را موردنقدوبررسی قرارمی دهیم

×واژگان کلیدی : گستره ساختارها ,دیدگاه حسابداری انتقادی ,تاریخ تحقیقات حسابداری
×

×مقدمه

تاکنون حسابداری با دیدگاه های مختلفی مدنظر قرار گرفته است، مثل مدل تصمیم گیری ، تحقیقات بازار سرمایه، تحقیقات رفتاری و غیره. در همه این دیدگاه ها ، بر سه نکته تاکید میشود. اول، تامین اطلاعات مورد نیاز مدیران برای اخذ تصمیم های مناسب اقتصادی. دوم، تهیه اطلاعات مورد نیاز گروه ×هایی که نیاز به ارزیابی مدیران یا شرکت ها دارند این گروه عبارتندازسهامداران،اعتباردهندگان ،بانکها و سایر گروهای اجتماعی که به نحوی در کار

×

1 Critical research of accounting

شرکتهای تجاری و نتایج اقتصادی آنها ذینفع می باشند.سرانجام سوم، گزارش سود یک دوره مالی به نحوی که مبنایی منصفانه برای محاسبه مالیات بر درآمد ایجاد گردد(شباهنگ (1373 ×اما آیاواقعاًحسابداری توانسته است به اهداف خود برسد؟آیا حسابداری و حسابداران ، اطلاعات را بصورت منصفانه ارائه می کنند؟

حسابداری ادعا میکند که اطلاعات ارائه شده بیطرفانه وبدون سوگیری است. ولی شواهد نشان میدهد که حسابداری همانند ابزاری در دست عده ای است که تنها منافع گروه خاصی را تامین کرده و منافع دیگران را نادیده می گیرند. درحقیقت، حسابداری آگاهی یا شعوری تصنعی را برای استفاده ×کنندگان به وجود میاورد.(بلکویی(22000 اما هم اکنون دیدگاهی در حسابداری مطرح شده است که تاکید بر نقش حسابداری دارد. این دیدگاه را دیدگاه انتقادی نامیده اند بر اساس این دیدگاه ،

عمل حسابداری به حمایت از اقتصاد، ساختار اجتماعی و تحکیم توزیع نابرابر قدرت و ثروت در جامعه گرایش دارد.
بر اساس این دیدگاه، بخش عمده ای از تحقیقات حسابداری بر پایه این نقطه نظر انجام شده است که واقعیت های موجود در دنیا، ماهیت قابل تعیین دارند و از طریق انجام تحقیقات می توان به آن واقعیت ها پی برد. در این دیدگاه واقعیت های عینی، مستقل از عامل انسانی مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه ، عامل انسانی به عنوان به وجود آورنده واقعیت ها دیده نشده، بلکه عاملی تلقی شده که صفات آن را می توان از راه مشاهده توصیف کرد(شباهنگ(2000

تعریف دیدگاه حسابداری انتقادی

حسابداری انتقادی شاخه ای از تئوری حسابداری است که دران به نقش محوری حسابداری درقضاوت بین شرکت های مختلف وحوزه های اجتماعی ×مثل مصرف کنندگان وعموم مردم تاکیدمی گردد (نیمارک وتینکر3(1989

بنابراین دراین دیدگاه به نقش حسابداری درجامعه توجه می شودهمچنین تینکر(4(2005 یکی از بنیانگذاران حسابداری انتقادی تعریف زیررا ارائه می دهد: تمامی اشکال اعمال اجتماعی که باهدف به وجوداوردن تغییرات سریع درمفاهیم روشها وحوزههای سیاسی حسابداری قابل ارزیابی باشد درتعریف فوق مفهوم عمل اجتماعی یک عامل مهم است پراکسیس5 باعمل فردی متفاوت است درعمل اجتماعی عالم وعلم و ارزش و واقعیت بهم امیخته می شوند وجداسازی انها به اسانی میسرنیست به عبارت دیگر عمل اجتماعی واقعیت وارزش را باهم دربرمی گیرد(سروش(1378

تاریخچه :
نظریه انتقادی بخش از نظریه نئومارکسیستی است ومنشا ان به موسسه تحقیقات اجتماعی در شهرفرانکفورت المان باز می گردد این موسسه اولین موسسه مطالعاتی مارکسیسم درجهان سرمایه داری غرب بوده که درسال 1923دردانشگاه فرانکفورت تاسیس وبعدها به مکتب فرانکفورت مشهور گردید. ازسال 1930این موسسه تحت رهبری یکی از فلاسفه برجسته به نام مارکس هورکهایمر6 قرارگرفت .اعضای موسسه دردوران حاکمیت نازیسم مجبوربه تبعیدبه خارج المان ازجمله امریکا گردیدند ودراوایل دهه 1950به المان بازگشتند .به تدریح با گذشت زمان موسسه تحقیقات اجتماعی به مرکزی برای ارائه تفسیرنوین ازجامعه فرهنگ سیاست واقتصاد درامد.

belkoui Neimark&tinker tinker praxis

Marx horkehaimer

2

3

4

5

6

توسعه وتکامل نظریه انتقادی عمدتا مرهون فعالیتهای علمی وپژوهشی اندیشمندان برجسته ای چون مارکس هورکهایمر رئیس موسسه وتئودورادورنوجامعه شناس وموسیقی شناس و هربوت مارکوزه فیلسوف و والتر بنیامین نویسنده ومتفکرالمانی ونقادونظریه پرداز ادبی وفریدریش پولوک اقتصاددان و;.
دراثرفشارها وسیاستهای هیتلردرسال1934به امریکا رفتند وبه موسسه تحقیقات اجتماعی پیوستند . تحقیقات این موسسه پیرامون مسایل مهم دوران پس از جنگ وشامل موضوعات عدیده ای چون توسعه وتکامل نظریه های انتقادی ماهیت وظهورفاشیسم خانواده هنر فرهنگ و;.بود یکی از اهداف مهم این نظریه ارائه تحلیل های انتقادی درباره مسایل ومعضلات جامعه بود به همین دلیل این نظریه اساسا یک نظریه ارزشی به شمارمی رودبه عبارت دیگر نظریه انتقادی نظریه ای است که در ان قضاوت ارزشی وجود دارد .

نظریه انتقادی با مکتب اثبات گرایی که معتقدبه غیرارزشی بودن علوم اجتماعی وعلوم انسانی است شدیدا مخالف است مکتب اثبات گرایی وضع موجود را توصیف وتایید می کند اما نظریه انتقادی درباره جامعه یک تفکر ارمانی دادرد ووضع مطلوب را ارائه می نمایددرنظریه

انتقادی رشته های متعددعلوم انسانی واجتماعی نظیر جامعه شناسی واقتصادو;.برای تجزیه وتحلیل مسایل ومشکلات جامعه موردنقدوبررسی قرارمی گیرند. مبانی اولیه فکری نظریه انتقادی عمدتا براین فرض استواراست که جامعه سرمایه داری به تدریج تحت هدایت وکنترل گروهی تمامیت خواه قراخواهد گرفتکه به دنبال ثروت ومنافع شخصی خودهستند لذابه عقیده طرفداران مکتب انتقادی نظام سرمایه داری ودموکراسی موجود دران قابل اعتمادنیست . (نیکومرام وبنی مهد(1388

تحقیقات انتقادی در حسابداری به کجا می رود؟

تاریخ تحقیقات حسابداری گواهی روشنگری ها و دسته بندی های مختلف از فعالیت ها بوده است- یا آنچه که می توان گستره ساختارها نامید- برخی از آنان در شکل دهی شخصیت آنالیز حسابداری7 بسیار موثر بوده اند. اگر کسی علاقه مند به درک این شخصیت در حال حاضر است، بنحوی که بهتر بتواند برخی از احتمالات فعال شده آن را درک کند،بهتر است که از باز کردن جنبه های چند لایه شروع کند.لایه ها در گستره ساختارها، و برخی اوقات در هنگام تغییرات و تلاش برای بهترین ها تشکیل شده اند- تحقیقات حسابداری هم دردرون خود و هم بیرون آن اما بر مسیر تاریخی آن اثر گذاشته اند. چنین آنالیز تاریخی کارهای تحقیقاتی خطرها و تهدیدها را در لحظه و خارج از دسته بندی هایی که فعالیت را طبقه بندی میکنند، می بیند. و چنین آنالیزی مشخص می کند که این خطرات و تهدیدات به چه میزانی جدی گرفته شده اند.بنابراین، شخصیت آنالیز حسابداری مسئله ای پیچیده است، در حالی که مسیرهای جذابی برای تحقیقات حسابداری پیشنهادشده است.یک کلمه خاص که توجه ما را نیز جلب کرد، مفهوم “انتقادی” است که در تحقیقات حسابداری بیان شده است. ما فکر می کنیم که این که چطور این واژه توسعه یافته و در تحقیقات حسابداری با آن برخورد شده، اثرات قابل توجهی بر آنالیز حسابداری داشته است.این مفهوم روش های بررسی کردن حسابداری از جمله از منظر سوالات تحقیق را شکل داده است. این مفهوم همچنین حالت های ارائه استدلال را شکل داده است. اساسا این مفهوم شخصیت گفتگو راجع به حسابداری را هم در دانشکده های حسابداری و هم بصورت کلی درون دانشگاه ها و درون جامعه تحت تاثیر خود قرار داده است.این مفهوم راه های انجام دادن یا انجام ندادن را به ما پیشنهاد داده اند.برای تمرکز بیشتر بر دغدغه اصلی ما در این تحقیق، ما بررسی می کنیم که چطور گستره ساختارها همان طور که در بالا شرح داده شد، بروی ساخت “حسابداری اجتماعی” در تحقیقات حسابداری اثر گذاشته است.این مساله همچنین به ما اجازه می دهد که پیشنهادات دقیق تری برای توسعه تحقیقات انتقادی بر “حسابداری اجتماعی” داشته باشیم.

ساختار این مقاله بدین شرح است: درک انتقادی ازبرخی از گستره ساختارها مهم در تاریخ تحقیقات حسابداری، تامل بر مفهوم تحقیقات انتقادی؛ تمرکزی بر تحقیقات “حسابداری اجتماعی” با چند راه (حل) پیش رو و نظرات پایانی.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,