خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله مطالعهي عمليات قطع – تبديل درختان بادافتاده درجنگلهاي سري 4 منطقه سيه ژيه شهرستان آستارا تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعهي عمليات قطع – تبديل درختان بادافتاده درجنگلهاي سري 4 منطقه سيه ژيه شهرستان آستارا تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مطالعهي عمليات قطع – تبديل درختان بادافتاده درجنگلهاي سري 4 منطقه سيه ژيه شهرستان آستارا تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعهي عمليات قطع – تبديل درختان بادافتاده درجنگلهاي سري 4 منطقه سيه ژيه شهرستان آستارا تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: 6
چکیده:
هدف مطالعه کارایی گروه های بهره برداری درمناطق بادافتاده و عوامل تاثیر گذار درتولید چوب می باشد داده ها پس ازبرداشت با نرم افزارSpss16 و با رگرسیون خطی چندمتغیره آنالیز شدندنتایج نشان داد فاصله بین درختان و شیب بیشترین تاثیر را برزمان حرکت ارتفاع درخت بیشترین تاثیر را برزمان اندازه گیری قطردرخت بیشترین تاثیر را برزمان جدانمودن و تبدیل درختان به خود اختصاص دادند تبدیل و سرشاخه زنی با 56 درصد زمان خالص یک نوبت چوبکشی بیشترین زمان را به خود اختصاص داد مطالعه زمانهای ناخالص نشان داد که 49درصد کل زمان مربوط به عملیات بهره برداری درختان است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسي عوامل مؤثر بر کاربست فناوري اطلاعات در آموزش و پرورش (مطالعه موردي: مدارس شهرستان مسجد سليمان) تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي عوامل مؤثر بر کاربست فناوري اطلاعات در آموزش و پرورش (مطالعه موردي: مدارس شهرستان مسجد سليمان) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي عوامل مؤثر بر کاربست فناوري اطلاعات در آموزش و پرورش (مطالعه موردي: مدارس شهرستان مسجد سليمان) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي عوامل مؤثر بر کاربست فناوري اطلاعات در آموزش و پرورش (مطالعه موردي: مدارس شهرستان مسجد سليمان) تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش علمي پژوهشي يافته هاي نوين علوم مديريت، کارآفريني و آموزش ايران

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کاربست فناوری اطلاعات در مدارس شهرستان مسجد سلیمان صورت گرفته است. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، همبستگی و علی (علت و معلولی) می باشد. جامعه آماری در این پژوهش نزدیک به 850 نفر از کارکنان این مدارس بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی 266 نفر می باشد. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شده است. از نرم افزارهای SPSS و لیزرل برای تجزیه و تحلیل استفاده شد. از ظریف همبستگی پیرسون و روش معادلات ساختاری برای بررسی فرضیه ها استفاده شد. نتایج نشان داد رابطه عوامل خارجی، سهولت درک شده، سودمندی درک شده و اعتماد با کاربست فناوری اطلاعات معنادار می باشد. ضمن اینکه نتایج تحلیل مسیر نشان داد عوامل خارجی، سهولت درک شده، سودمندی درک شده و اعتماد بر کاربست فناوری اطلاعات تأثیر معنادار دارد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 8 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

نقش جنگل ها و مراتع استان در مبارزه با ريزگرده ها و آلودگي هوا تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش جنگل ها و مراتع استان در مبارزه با ريزگرده ها و آلودگي هوا تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نقش جنگل ها و مراتع استان در مبارزه با ريزگرده ها و آلودگي هوا تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نقش جنگل ها و مراتع استان در مبارزه با ريزگرده ها و آلودگي هوا تحت pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

بطور کلی ریز گردها شامل عناصر معدنی خاک حاصل از قرسایش آبی و بادی که در نتیجه خشکسالی های متمادی بوجود می آید و توسط باد همراه با عناصر آلاینده در هوا منتشر و به دیگر نقاط انتقال میابد. از طرفی آلودگی هوا چه در مناطق شهری بوسیله وسایل دودزا و کارخانجات وسایر منآبع آلوده کننده و چه در مناطق بیآبانی در اثر حرکت و جابجائی ماسه ها و گرد و غبار بوسیله باد وجود دارد. مواد سمی موجود در هوای شهرها فقط از لوله اگزوز ماشینها و یا دودکشی کارخانه های داخلی شهر خارج نمی شود بلکه بادهایی که از اطراف می وزند سبب می گردند که گرد و غبار و گازهای کارخانههای اطراف را هم وارد شهر نمایند و به غلظت مواد سمی هوای مناطق مسکونی بیافزایند. درختان در جلوگیری و کاهش آلودگی هوا که در بالا ذکر شد نقش اساسی دارند. بطور مثال یک درخت صد ساله راش با 2.5 تن وزن (وزن چوب خشک) در طول عمر خود 12.5 میلیون متر مکعب گاز کربنیک هوا را جذب کرده است تا بتواند این مقدار چوب را تولید کند. همچنین درختان باد حاملی ذرات ریز را شانه می کنند و میتوانند در هر هکتار جنگل تا 68 تن گردوغبار را هر بار در خود رسوب دهند[. این موضوع برای مناطق بیآبانی و شهرهایی که مورد تهاجم شن های روان قرار می گیرند. بسیار حائز اهمیت است چون با ایجاد کمربند سبز می توان از ورود گرد و غبار بداخل شهر جلوگیری کرد. همگام با شانه کردن گرد و غبار هوا، جنگل مقدار زیادی از باکتریها و میکروبهای معلق در هوا را در لای شاخ و برگ خود رسوب می دهد. مقدار باکتریهای موجود در هوای جنگل به مراتب کمتر از مناطق غیر جنگلی است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 8 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله جوان و شيوه هاي تشويقي او به نماز تحت pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جوان و شيوه هاي تشويقي او به نماز تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله جوان و شيوه هاي تشويقي او به نماز تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله جوان و شيوه هاي تشويقي او به نماز تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج
تعداد صفحات: 1
چکیده:
تشویق و گرایش جوانان به نمازیکی ازدغدغه های اصلی خانواده ها می باشد همه خانواده های مسلمان برآنند که فرزندانی سالم و صالح داشته و با گرایشات مذهبی و دینی خود تحویل جامعه دهند و لذا زندگی دنیوی متعالی را سپری کند بسیاری ازخانواده ها به راحتی می توانند با استفاده ازتعالیم ودستورات تربیتی صحیح فرزاندان خود را دراین مسیر هدایت کرده و درنهایت به سرمنزل مقصود برسانند بررسیها نشان میدهد که درجوامع و خانواده های عصرحاضر گرایشات و تمایلات جوانان به نمازبیشتر شده است یکی از علل اصلی و مهم این مساله نحوه نگرش خانواده به مساله نماز است به طور منطقی گرایشات جوانان به دین و نماز تابعی است ازبرخوردهای دینی و مذهبی والدین با فرزاندان خود هرچه والدین با مسائل دینی فرزندان خود به طور منطقی و صحیح برخود کند میزان گرایشات جوانان به نماز و مسائل دینی بیشتر خواهد شد وظیفه دیگر خانواده ها و جوامع تربیت صحیح فرزندان است اگرخانواده و جامعه بتوانند محیطی سالم و عاری ازآسب های دینی و اجتماعی را برای جوان و نوجوان فراهم کنند به مسائل دینی و مذهبی اهمیت داده و مسائل مربوط به خود را بهتر و صحیحتر انجام دهند پایه های لازم برای موفقیت جوان درزمینه گرایشات دینی را مستحکم و محکم بنا میکنند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 8 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

گردشگري روستايي انرژي نهفته در توسعه استان گلستان تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گردشگري روستايي انرژي نهفته در توسعه استان گلستان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي گردشگري روستايي انرژي نهفته در توسعه استان گلستان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن گردشگري روستايي انرژي نهفته در توسعه استان گلستان تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي معماري و شهرسازي بومي ايران

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

انجام فعالیتهای گردشگری که مشاغل گوناگونی را هم به دنبال دارد در هر کشوری به عنوان بخشی از فعالیتهای اقتصادی در کنار بخش صنعت و کشاورزی موجب رونق و پیشرفت اجتماعی- اقتصادی آنان می گردد. استان گلستان یکی از مکانهای بسیار مساعد برای گردشگری می باشد. بویژه فضاهای روستایی و طبیعت بکر، جنگل ها ، آبشار ها ، و روستاهای پای کوهی و کوهستانی و باغات و مجموعه روستاهای می تواند وسایل آرامش جسم و جان گردشگران را فراهم نماید و نیز برای توسعه روستاهای این منطقه صنعت گردشگری می تواند بسیار مؤثر باشد. در این مقاله سعی براین است که با بیان تعاریف مربوط به گردشگری و گردشگری روستایی و دیدگاه ها و نظریات مرتبط بیان شده و در نهایت هم برنامه ریزی و ارایه راهکار هایی برای گسترش توریسم روستایی در استان گلستان آمده است


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله توانايي توليد اتانول از چغندر قند گامي مهم در استفاده از محصول چغندر قند تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله توانايي توليد اتانول از چغندر قند گامي مهم در استفاده از محصول چغندر قند تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله توانايي توليد اتانول از چغندر قند گامي مهم در استفاده از محصول چغندر قند تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله توانايي توليد اتانول از چغندر قند گامي مهم در استفاده از محصول چغندر قند تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
تعداد صفحات: 9
چکیده:
در مدت زمان طولانی، هزینه های فرآوری اتانول چغندرقند بدلیل پیشرفت های تکنولوژی مثل روش های آزمایش شده در اینمقاله کاهش پیدا کند. با این وجود، سوخت های زیستی پیشرفته تا نسبی برای مثال: مراحل تولید اتانول از چغندرقند نسبتا خوبپیشرفت کرده است و هزینه ها را بهبود بخشیده است. علاوه بر این دیگر ایالات که مزیت های نسبی بیشتری برای تولیدچغندرقند دارند می توانند از این نوآوری استفاده کرده و قیمت چغندر را برای سوددهی کمتر کشورهای مرزی مثل واشنگتنکاهش دهند. تولید اتانول از چغندرقند را ممکن است از شیوه معمول تولید اتانول از چغندرقند اقتصادی تر باشد را خلاصه کردیم. و به طوراخص، براساس تکنولوزی جدید استفاده از تفاله چغندرقند به عنوان ماده خام تولید اتانول از طریق هیدرولیز( علاوه بر محتوای سوکروز چغندرها ) پتانسیل کاهش هزینه های تولید اتانول از طریق این متد را توضیح خواهیم داد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي سازوکارهاي تاثيرگذار بر توانمندسازي کارآفريني زنان در تعاوني هاي روستايي مطالعه موردي: تعاوني هاي روستايي شهرستان جهرم تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي سازوکارهاي تاثيرگذار بر توانمندسازي کارآفريني زنان در تعاوني هاي روستايي مطالعه موردي: تعاوني هاي روستايي شهرستان جهرم تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي سازوکارهاي تاثيرگذار بر توانمندسازي کارآفريني زنان در تعاوني هاي روستايي مطالعه موردي: تعاوني هاي روستايي شهرستان جهرم تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي سازوکارهاي تاثيرگذار بر توانمندسازي کارآفريني زنان در تعاوني هاي روستايي مطالعه موردي: تعاوني هاي روستايي شهرستان جهرم تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش علوم جغرافیایی ایران
تعداد صفحات: 8
چکیده:
مطالعه حاضر بررسی سازوکارهای تاثیرگذار بر توانمندسازی کارآفرینی زنان در تعاونی های روستایی شهرستان جهرم را در دستور کار خود قرار داده است. جامعه آماری پژوهش متشکل از 726 نفر از زنان عضو شرکت های تعاونی روستایی شهرستان جهرم که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 138 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردیدند. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، اسنادی، مشاهدات میدانی و همچنین پرسشنامه ای بود که روایی آن به وسیله نظرات جمعی از متخصصان تایید گردید. در ادامه مطالعه پیش آهنگی نیز جهت نیل به پایایی ابزار پژوهش انجام و ضرایب آلفای کرونباخ برای قسمت های مختلف پرسش نامه بین 0/71 تا 0/83 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSSwin16 استفاده گردید. نتایج حاصل از همبستگی بین متغیرها ارتباط مثبت و معنی داری را بین توانمند سازی کارآفرینی زنان با متغیرهای عوامل حمایتی ، اقتصادی، آموزشی و مدیریتی نشان داد. شواهد حاکی از آن است که بین سابقه عضویت در تعاونی ها و توانمندسازی کارآفرینی زنان، رابطه منفی معنی داری وجود دارد نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره به روش گام گام نشان داد که عوامل حمایتی ، اقتصادی، آموزشی و مدیریتی به ترتیب به عنوان مهم ترین عوامل تاثیر گذار در مجموع 53/8 درصد از تغییرات متغیر توانمندسازی کارآفرینی زنان را تبیین کرده اند. در پایان بر اساس یافته های تحقیق توصیه هایی برای بهبود توانمندسازی کارآفرینی زنان در تعاونی های روستایی ارائه گردیده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 8 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله امنيت مطبوعاتي با تاکيد بر مساله کتب ضاله تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله امنيت مطبوعاتي با تاکيد بر مساله کتب ضاله تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله امنيت مطبوعاتي با تاکيد بر مساله کتب ضاله تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله امنيت مطبوعاتي با تاکيد بر مساله کتب ضاله تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
تعداد صفحات: 10
چکیده:
با توجه به ارتباط اساسی حقوق مطبوعات با منابع فقهی و همچنین رفع شبهات ایجاد شده توسط ملحدین در مطبوعاتموجود بودن تحقیقی کاربردی در ارتباط کتب ضاله و حقوق مطبوعات لازم می آمد لذا این تحقیق تا در حد بضاعتمحقق پاسخگوی این مهم خواهد بود . در این تحقیق سعی شده است مفهوم لغوی و اصطلاحی ضلال و کتب ضاله وهرگونه پیام گمراه کننده توضیح داده شود . سپس تحقیق به روش پدیده شناسی با مصاحبه هایی بدون ساختار ازاساتید واصحاب علم فقه و حقوق در حوزه و دانشگاه مورد بررسی و کنجکاوی قرار گرفت . . در پایان تحقیق یافته ها ،محدودیتها ، و پیشنهادات و خلاصه و نتیجه ارائه شده و فرضیه های مطرح شده در آغاز به اثبات رسیده است.این تحقیقهرچندکه به روش توصیفی – کیفی ( پدیده شناسی) انجام شده است تعمیم کتب به هرگونه پیام تاحدودی کاربردیگردیده است .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله مقايسه ميزان ترسيب کربن آلي خاک درتيپ هاي گياهي ncanescens Salsola و Haloxylon persicum درشمال غربي کوير ميقان تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقايسه ميزان ترسيب کربن آلي خاک درتيپ هاي گياهي ncanescens Salsola و Haloxylon persicum درشمال غربي کوير ميقان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقايسه ميزان ترسيب کربن آلي خاک درتيپ هاي گياهي ncanescens Salsola و Haloxylon persicum درشمال غربي کوير ميقان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقايسه ميزان ترسيب کربن آلي خاک درتيپ هاي گياهي ncanescens Salsola و Haloxylon persicum درشمال غربي کوير ميقان تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: 4

چکیده:

به منظور بررسی و مقایسه میزان ترسیب کربن درتیپهای گیاهی حفاظت شده و احیا شده حاشیه کویر میقان تیپ گیاهی دست کاشت Haloxylon persicumزردتاغ و تیپ طبیعی Salsola incanescens شورخاکستری درشمال غربی کویر میقان انتخاب شدند و درهر تیپ مقدار کربن آلی خاک و برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی خاک دردو عمق 15-0 و 30-15 مورد بررسی قرارگرفت درتیپ گیاهی Salsola incanescens مقدارکربن آلی خاک درعمق اول بیشتر ازعمق دوم بود ولی درتیپ گیاهی Haloxylon persicum درعمق دوم کربن بیشتری ترسیب شده بود هرچند که از نظر آماری اختلاف معنی نبود کل کربن آلی خاک ترسیب شده درعمق 30-0 تیپ گیاهی incanescens Salsola23/86 تن درهکتار و درتیپ گیاهی Haloxylon persicum 19/78 تن درهکتار بود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 8 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله سيري در آثار باستاني عراق تحت pdf دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سيري در آثار باستاني عراق تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله سيري در آثار باستاني عراق تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله سيري در آثار باستاني عراق تحت pdf :

سرآغاز هر‌کدام از شهرهای باستانی کشور عراق، دوره‌ای از ادوار تاریخی را با سیر تطوٌر و تحول شتابان تمدن پشت‌سر نهاده است. اَلْحضراء (هاترا) نیز عصر درخشانی را در شرایط منحطی که در آن بود، در صحنه تاریخ آن‌زمان سپری نمود، باآنکه در اقطار جنوب‌غربی آسیا تمدنهای اعراب و آرامی و آشوری و ایرانی و یونانی و رومی و مصری حضور داشتند. درآن دوره پرآشوب که کشورهای مقتدر و متخاصم راه‌انداختند و صدمات آن به اکثر مناطق رسید، حضر (هاترا) همچنان از این حوادث خانمان‌برانداز برحذر بود و لذا به هنر و صنایع خود (در آن بحبوحه حوادث) رنگ و شکلی تازه بخشید، و اعتقاد و باورهای خود را برروی بناها و حجاریهای بسیار بر سنگ به نمایش گذاشت. همه این هنرنمایی حاصل فکر و قٌاد و آگاه و روشن و مجرٌب، و نیز برخواسته از روح و روانی صاف و بی‌آلایش و آرام مردمانی بود که در چنان محیطی استعدادها را برمی‌انگیزاند و با جان و دل در فضای بادیه احساس می‌شد. محیطی که نه مرزی و حدودی برای آن وجود داشت و نه بیگانه‌ای بر آن حکم می‌راند. شهر حضر (هاترا) با موقعیت جغرافیایی ویژه خود در بادیه‌های سرزمین عراق، در دوردست‌ترین مناطق نفوذ کشورهای متخاصم واقع بود، که با داشتن قلعه‌ها و باروها و خندقهای عمیق در اطرافِ آن، از حوادث دوران محفوظ و مصون ماند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,