خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تعيين منحني توزيع ضريب اطمينان در مقابل بيرون کشيدگيتسمه هاي فولادي به کار رفته در ديوارهاي حائل مسلح با استفاده از توابع احتمالي توزيع نرمال تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعيين منحني توزيع ضريب اطمينان در مقابل بيرون کشيدگيتسمه هاي فولادي به کار رفته در ديوارهاي حائل مسلح با استفاده از توابع احتمالي توزيع نرمال تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تعيين منحني توزيع ضريب اطمينان در مقابل بيرون کشيدگيتسمه هاي فولادي به کار رفته در ديوارهاي حائل مسلح با استفاده از توابع احتمالي توزيع نرمال تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعيين منحني توزيع ضريب اطمينان در مقابل بيرون کشيدگيتسمه هاي فولادي به کار رفته در ديوارهاي حائل مسلح با استفاده از توابع احتمالي توزيع نرمال تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک
تعداد صفحات: 7
چکیده:
یکی از انواع دیوارهای حائل مسلح از ترکیب خاک وتسمه های گالوانیزه بدست می آید. گسیختگی در تسمه ها به دو صورت پارگی و بیرون کشیدگی می تواند رخ دهد . تعیین ضریب اطمینان در مقابل گسیختگی از مهم ترین بخش های محاسباتی می باشد که همواره با منابع مختلف عدمقطعیت همراه است. قسمتی از این عدم قطعیت ناشی از تغییرات خصوصیات توده خاک در نقاط مختلف آن می باشد. روش های قطعیDeterministic)طراحی تسمه ها, ضریب اطمینان را با استفاده از مقادیر ثابت پارامترها محاسبه می کنند که حاصل آن تنها یک مقدار ضریب اطمینان در مقابل گسیختگی تسمه ها می باشد. با استفاده از روش های احتمالاتی می توان منحنی توزیع ضریب اطمینان را بدست آورد که در نتیجه آن نحوه تغییرات, حدود تغییرات و سایر مسائل مربوط به آن در صورت تغییر در مقادیر پارامترهای موثر قابل بررسی خواهد بود. در این مقاله به محاسبه منحنی توزیع ضریب اطمینان در مقابل بیرون کشیدگی تسمه ها با استفاده از توابع احتمالی توزیع نرمال پرداخته شده است. به منظور انجام محاسبات برنامه ای در محیط نرم افزارMATLAB نوشته شده و یک مثال با استفاده از آن بررسی شده است. در نهایت مقایسه ای بین نتایج حاصل از این روش و روش مونت کارلو ارائه گردیده که گواهی بر دقت و صحت روش مورد استفاده می باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 8 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله مديريت ريسک سيلابهاي شهري تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مديريت ريسک سيلابهاي شهري تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مديريت ريسک سيلابهاي شهري تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مديريت ريسک سيلابهاي شهري تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری

تعداد صفحات: 9

چکیده:

وقوع خطرات هرلحظه در کمین بشر است رخ دادن مخاطرات طبیعی امر جدیدی نیست بشر از دیرباز همواره با انواع مخاطرات دست به گریبان بوده است و علیرغم پیشرفتهای شگرف در تکنولوژی هنوز انسانها در برابرحوادث طبیعی مثل سیل در مانده اند با توجه به اینکه بشر ناچار به رویارویی بابلایایی همچون سیل است راهکارهای بسیاری را برای کاهش خطرات و پیشگیری از وقوع حوادث پیشنهاد کرده است از انجایی که مدیریت خطر در برنامه ریزی شهری از اهمیت و جایگاه ویژه ای برای کاهش حجم اسیبها و تلفات انسانی ناشی از سیل برخوردار است در اینمقاله تاکید اصلی برروی ریسک سیل در شهر و مدیریت ریسک سیلابهای شهری است که این نوع از مدیریت منجر به کاهش ریسک سیل در شهر شده و تلفات جانی مالی ناشی از سیل را تا حدزیادی کاهش میدهد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله رابطه مولفه هاي توسعه پايدارباکارآمدي مديريت شهري نمونه موردي شهريزد تحت pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه مولفه هاي توسعه پايدارباکارآمدي مديريت شهري نمونه موردي شهريزد تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رابطه مولفه هاي توسعه پايدارباکارآمدي مديريت شهري نمونه موردي شهريزد تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رابطه مولفه هاي توسعه پايدارباکارآمدي مديريت شهري نمونه موردي شهريزد تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: 15
چکیده:
این تحقیق با هدف آرمانی ارتقای شرایط کار و شاخصهای زندگی شهری در همه ابعاد اجتماعی ،اقتصادی وزیست محیطی با در نظر گرفتن تمامی جمعیت و اقشار ساکن در شهر انجام گرفت و این سوال مطرح شد که آیا مولفه های توسعه پایدار(محیطی، نهادی، اقتصادی و اجتماعی) بر کارآمدی مدیریت شهری موثر است.در این تحقیق از روش توصیفی زمینه یابی استفاده شده است.در پژوهش حاضر با توجه به محدودیتهای موجود از نظر اطلاعات ، منابع رسمی و منتشره علاوه بر بهره گیری از روش کتابخانه ای برای به روز آوری اطلاعات از روش تحقیق میدانی با استفاده از مصاحبه با خبرگان(مدیران عامل ،ارشد و میانی) استفاده شده است. فرضیات تحقیق را از طریق میدانی (پیمایشی) و پرسشنامه محق ساخته وبا توجه به روش های آماری مربوط مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری کلیه مدیران ارشد ومیانی در امر مدیریت شهری شهر یزد به تعداد 43 نفر می باشد در نتیجه نمونه گیری به صورت سرشماری صورت گرفته است یعنی تمام افراد جامعه در نمونه گیری شرکت داشته اند. در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آماری توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار Spss انجام شد. نتایج نشان داده همه مولفه ها دارای تاثیری بالاتر از میزان متوسط بر مدیریت شهری دارند


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 8 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله حقوق بنيادين شهروندي از ديدگاه امام علي (ع) تحت pdf دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حقوق بنيادين شهروندي از ديدگاه امام علي (ع) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله حقوق بنيادين شهروندي از ديدگاه امام علي (ع) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله حقوق بنيادين شهروندي از ديدگاه امام علي (ع) تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: 27

چکیده:

مقاله حاضر بر مبنای سیره نظری و عملی امام علی (ع) به بررسی و تحلیل مصادیق حقهای بنیادین حقوق شهروندی می پردازد بدین ترتیب این مقاله کوشش می کند تا برپایه اموزه های نظری و الگوی عملی امام علی (ع) ضمن پرهیز از ورود به مباحث محض تاریخ اسلام و دوری از نگرشهای روایی غیرضروری با تعمق درمنابع دینی برداشتی متناسب با فهم تاریخی و استنباطهای برگرفته از ایات و روایات پدید آورد روش تحقیق مورد استفاده تحلیل محتوای کیفی بوده لذا ابتدا به بررسی مبانی و چارچوب نظری موضوع تحت عنوان ضرورت و اهمیت تووجه به حقوق شهروندان ویژگیها و چیستی حقوق بنیادین پرداخته و سپس شناخت و به اقتضای بحث موشکافی مصادیق حقوق بنیادین را از جمله امنیت ازادی ، برابری ، عدالت و پایبندی به تعهدات شهروندی ، محبت و مهربانی با مردم، توجه به حقوق کلیه طبقات جامعه و تقدم حقوق اکثریت بر اقلیت شهروندان را مورد واکاوی قرار داده است


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 8 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله اثر لغزش چرخ بر مقاومت حرکتي تاير هاي لاستيکي تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر لغزش چرخ بر مقاومت حرکتي تاير هاي لاستيکي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر لغزش چرخ بر مقاومت حرکتي تاير هاي لاستيکي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر لغزش چرخ بر مقاومت حرکتي تاير هاي لاستيکي تحت pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: 10

چکیده:

تحقیقات متعددی در دنیا در خصوص مکانیک زمین گیرایی و عوامل موثر بر آن انجام گرفته و مدل های پیش بینی چندی تدو ین شده ولی تاکنون در مورد تاثیر لغزش بر مقاومت حرکتی یا غلتشی رابطه ای ارائه نشده است . در این تحقیق علاوه بر مقایسه مقادیر اندازه گیری شده عوامل عملکردی زمین گیرایی تایر لاستیکی با مقادیر محاسبه شده توسط سه مدل معتبر از مدل های موجود، اثر لغزش بر عوامل عمل کردی زمین گیرایی نیز مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت . آزمایش ها ضمن ساخت و تجهیز مخزن خاک سر پوشیده آزمایشگاهی در شرایط کنترل شده اجرا و داده برداری توسط سیستمی شامل حسگرها، مبدل های مختلف، تقویت کننده، دیتالاگر و رایانه انجام گرفت . متغیرهای مستقل آزمایش شا مل سه سطح لغزش، سه سطح سرعت پیشروی، شش سطح مقاومت خاک و سه سطح بار عمودی بودند که در قالب آزمایش فاکتوریل و بر پایه طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار مورد اندازه گیری و بررسی قرار گرفتند . متغیرهای وابسته آزمایش شامل نسبت های نیروهای زمین گیرایی ناخالص، زمین گیرایی خالص، مقاومت حرکتی و بازده زمین گیرایی بودند . نتایج اثر متقابل متغیرهای مستقل آزمایش بر عوامل عملکردی زمین گیرایی، ضمن تائید دستاوردهای محققین قبلی، نشان داد که لغزش بر هر چهار متغیر وابسته آزمایش واز جمله نسبت مقاومت حرکتی اثری بسیار معنی دار دارد . بنابراین با تکیه بر این نتایج مدلی رگرسیونی برای نسبت نیرویمقاومت حرکتی تدوین گردید که علاوه بر پارامترهای وارد شده در مدل های پیشین، اثر لغزش و سرعت پیشروی نیز در آن دیده می شود . مدل پیش بینی نسبت مقاومت حرکتی (MRR) تدوین شده بشکل زیر می باشد : (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) که در آن S لغزش بصورت اعشاری و Va سرعت پیشروی واقعی برحسب کیلومتر بر ساعت است، Cn نیز عدد پویایی یا تحرک می باشد .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 8 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله پوزولان ها تحت pdf دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پوزولان ها تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله پوزولان ها تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پوزولان ها تحت pdf :

سال ها قبل، انسان به این کشف مهم و ارزنده نائل آمد و دریافت که وقتی مواد سیلیسی بسیار ریز با آهک مخلوط می شود، سیمان های دارای خواص هیدرولیکی تولید می‌نماید. یک نوع از این مواد، خاکستر آتشفشانی تحکیم یافته یا توف بود که در حوالی پوزولی ایتالیا پیدا شد. پس از آن، واژه پوزولان به هر نوع ماده ای با خاصیت مشابه فوق صرف نظر از منشأ زمین شناسی آن، اطلاق گردید.
ASTM-C618 پوزولان را به این صورت تعریف می کند: «ماده سیلیسی یا سیلیسی آلومیناتی که به خودی خود ارزش چسبندگی ندارد، اما به شکل ذرات بسیار ریز و در مجاورت رطوبت با درجات حرارت معمولی با هیدروکسید کلسیم واکنش شیمیایی داشته و ترکیباتی را به وجود می آورد که خاصیت سیمانی و چسبندگی دارد.» بنابراین، پوزولان یک ماده طبیعی یا مصنوعی است که حاوی سیلیس فعال است. لازم است که ماده پوزولانی به شکل پودر شده باشد، زیرا فقط در این صورت سیلیس می تواند در حضور آب با آهک (که بر اثر هیدراتاسیون سیمان پرتلند ایجاد می گردد) سیلیکات های کلسیم پایدار را که دارای خواص چسبندگی اند، تشکیل دهند. ضمناً در بررسی کلی پوزولون ها باید متذکر شد که سیلیس آنها باید بی شکل (آمورف) باشد، زیرا قابلیت ایجاد واکنش سیلیس متبلور بسیار کم است.
سیمان پرتلند پوزولانی به مخلوط های توأم آسیاب شده یا مخلوط شده سیمان پرتلند و مواد پوزولانی اطلاق می گردد. غالباً مواد پوزولانی از سیمان پرتلندی که جایگزین آن می شوند ارزانترند.
ولی امتیاز عمده آنها در هیدراتاسیون کند و بنابراین، روند توسعه حرارت کم نهفته است. در ساختمان های انبوه بتنی این امر اهمیت زیادی دارد و دقیقاً در این نوع ساختمان هاست که غالباً سیمان پرتلند پوزولانی با جایگزینی بخشی از سیمان پرتلند با مواد پوزولانی مصرف می شود. همچنین سیمان های پرتلند پوزولانی در برابر حمله سولفات ها و بعضی دیگر از عوامل مخرب مقاومت خوبی از خود نشان می دهند. این امر به دلیل واکنش پوزولانی است که مقدار کمتری آهک به جا می گذارد تا به خارج راه یابد و نیز نفوذپذیری بتن را کاهش می دهد. لیکن مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن تا سنین بعدی که واکنش عمده پوزولانی تخلخل خمیر سیمان را کاهش داده است، نمی تواند ایجاد شود. باید به خاطر داشت که آثار خوب و بد مواد پوزولانی بسیار متغیرند و بدین جهت توصیه می شود که هر ماده پوزولانی آزمایش نشده ای در ترکیب با سیمان و سنگدانه هایی که در ساختمان واقعی مصرف خواهند شد، مورد آزمایش قرار گیرد. به علت کنش آهسته پوزولان ها باید عمل آوردن پیوسته مرطوب و دمای عمل آوردن مناسب برای مدتی بیشتر از آنچه به طور معمول لازم است، فراهم شود.


طبقه بندی و مشخصات استاندارد برای پوزولان ها
پوزولان ها را از لحاظ منشأ وجودی به پوزولان های طبیعی و مصنوعی تقسیم می کنند. پوزولان های طبیعی شامل خاک های دیاتمه، چرت های اپالینی و شیل ها، توف ها و خاکستر آتشفشانی است. منابع اصلی پوزولان های مصنوعی عبارتند از کوره های استخراج فلزات تولیده کننده آهن خام، فولاد، مس، نیکل، سرب، سیلیس و آلیاژهای فروسیلیس، و نیروگاه هایی که از زغال سنگ به عنوان سوخت استفاده می کنند. امروزه این مواد مصنوعی که با قیمت کم عمدتاً قابل دسترس اند، به عنوان جایگزین بخشی از سیمان پرتلند مصرفی در بتن مورد استفاده وسیعی قرار گرفته است. به علاوه، بدیهی است که بیشتر این مصنوعات قادرند مقاومت نهایی و دوام بتن با سیمان پرتلند را بهبود بخشند.
یکی از اولین طبقه بندی ها برای پوزولان های طبیعی توسط میلنز پیشنهاد گردید. در این سیستم طبقه بندی، پوزولان های طبیعی بر اساس شش نوع فعالیت دسته بندی شدند. جدیدترین طبقه بندی که توسط ماسازا پیشنهاد گردید، پوزولان های طبیعی را به سه دسته تقسیم می نماید. گروه اول، شامل سنگ های پیروکلاستیک که مواد با منشأ آتشفشانی اند. توف های پوزولانی و تراس از این دسته محسوب می شوند. گروه دوم، مواد تغییر یافته با درصد سیلیس زیاد است که طی یک روند شامل ته نشین ساختن مواد با منشأهای متفاوت، شکل داده شده اند. گروه سوم، موادی با منشأ کلاستیک، شامل رس‌ها و خاک های دیاتمه است.
ASTM-C618 طبقه بندی زیر را برای پوزولان ها ارائه می دهد:
- پوزولان ردهN: پوزولان های طبیعی خام یا کلسینه شده شامل خاک های دیاتمه، چرت های اپالین و شیل ها، توف ها و خاکسترهای آتشفشانی یا پومیسیت ها، بعضی شیل ها و رس های کلسینه شده.
- پوزولان ردهF: خاکستر بادی با منشأ زغال سنگ قیری.
- پوزولان ردهC: خاکستر بادی، خاکستر لیگنیت با منشأ زغال سنگ قیری.
- پوزولان ردهS: هر نوع مواد دیگر شامل پومیسیت های عمل شده، بعضی دیاتمه ها، رس ها و شیل های کلسینه شده و آسیاب شده.

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تحليل سازوكارهاي مشاركتي به منظور بازسازي مسكن هاي آسيب ديده در روستاهاي زلزله زده شهرستان بم تحت pdf دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحليل سازوكارهاي مشاركتي به منظور بازسازي مسكن هاي آسيب ديده در روستاهاي زلزله زده شهرستان بم تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تحليل سازوكارهاي مشاركتي به منظور بازسازي مسكن هاي آسيب ديده در روستاهاي زلزله زده شهرستان بم تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحليل سازوكارهاي مشاركتي به منظور بازسازي مسكن هاي آسيب ديده در روستاهاي زلزله زده شهرستان بم تحت pdf :

مقاله تحليل سازوكارهاي مشاركتي به منظور بازسازي مسكن هاي آسيب ديده در روستاهاي زلزله زده شهرستان بم تحت pdf که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در پژوهش های روستایی از صفحه 121 تا 142 منتشر شده است.
نام: تحلیل سازوكارهای مشاركتی به منظور بازسازی مسكن های آسیب دیده در روستاهای زلزله زده شهرستان بم
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بم
مقاله توسعه روستایی
مقاله مشاركت
مقاله روستاهای زلزله زده
مقاله بازسازی
مقاله مسكن آسیب دیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی زمینه ها و عوامل تاثیرگذار بر میزان مشاركت روستاییان در روند بازسازی مسكن های روستایی آسیب دیده از زلزله سال 1382 شهرستان بم صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف آن كاربردی است، از لحاظ درجه كنترل و نظارت از نوع میدانی، و از نظر روش نیز همبستگی است و مشتمل بر 19 متغیر مستقل و یك متغیر وابسته (مشاركت در بازسازی مسكن آسیب دیده روستایی) است. جامعه آماری تحقیق، كلیه سرپرستان خانوار روستایی منطقه زلزله زده شهرستان بم است، به گونه ای كه نمونه ای به حجم 156 خانوار با روش نمونه گیری چندمرحله ای با انتساب متناسب از بین آنها انتخاب گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه است. به منظور سنجش روایی از روش پانل مشتمل بر كارشناسان و صاحبنظران امور مشاركت و توسعه روستایی استفاده شد و برای سنجش پایایی از آلفای كرونباخ استفاده گردید، كه مقدار آن 084 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های تحقیق بیانگر آن است كه میزان مشاركت روستاییان در زمینه مالی «بسیار كم»، در مورد تامین نیروی انسانی در حد «متوسط»، و در زمینه تصمیم گیری و برنامه ریزی نیز در حد «متوسط» است. نتایج تحلیل همبستگی بیانگر آن است كه متغیرهای تحصیلات، تعداد افراد باسواد خانوار، رضامندی، انسجام اجتماعی، پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی، انگیزه پیشرفت، سابقه اشتغال كشاورزی، عضویت در نهادهای عمومی روستا، نوع مالكیت اراضی، استفاده از منابع اطلاعاتی، سابقه اشتغال كشاورزی، مدیریت مطلوب و هماهنگی بین نهادهای مسوول، مشوق ها، فعالیت شورای اسلامی روستا دارای ارتباط مثبت و معنی دار با متغیر وابسته تحقیق و متغیرهای وابستگی به دولت، میزان خسارت و تعداد اعضای از دست رفته خانوار دارای ارتباط منفی و معنی دار و همچنین متغیرهای سن، بعد خانوار، و ثروت فاقد ارتباط و همبستگی با مشاركت در بازسازی مسكن آسیب دیده اند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 8 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

چارچوب سيستم حمايت از پژوهش براي وب کاوي تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد چارچوب سيستم حمايت از پژوهش براي وب کاوي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي چارچوب سيستم حمايت از پژوهش براي وب کاوي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن چارچوب سيستم حمايت از پژوهش براي وب کاوي تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

امروزه طراحی و پیاده سازی یک سیستم پشتیبانی تحقیق و پژوهش، به چالشی برای محققان مایل به استفاده از اطلاعات مفید، تبدیل شده است .این مقاله چارچوبی برای پشتیبانی سیستم های وب کاوی پیشنهاد می کند .این سیستم ها به منظور شناسایی، استخراج، فیلترسازی و تجزیه و تحلیل داده ها از منابع وب طراحی شده اند .همچنین این سیستم ها، بازیابی وب و تکنیک های داده کاوی را با هم جهت ارائه زیر ساختی کارآمد به منظور پشتیبانی اطلاعات وب کاوی برای تحقیق ترکیب می کنند


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بهينهسازي تخمين اوليه الگوريتم توزيع شده نقطهايي جهت مدلسازي آناتومي قلب در تصاوير پزشکي تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بهينهسازي تخمين اوليه الگوريتم توزيع شده نقطهايي جهت مدلسازي آناتومي قلب در تصاوير پزشکي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بهينهسازي تخمين اوليه الگوريتم توزيع شده نقطهايي جهت مدلسازي آناتومي قلب در تصاوير پزشکي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بهينهسازي تخمين اوليه الگوريتم توزيع شده نقطهايي جهت مدلسازي آناتومي قلب در تصاوير پزشکي تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: 5

چکیده:

در این تحقیق مدلی ساده و انعطاف پذیر بر مبنای تکنیک مدلهای توزیع شده نقطهایی برای بیان تغییرات شکل و ظاهر قلب در تصاویر رادیوگرافی قفسه سینه ارایه شده است. در این راستا، محدوده مرزی قلب در تصاویر توسط مجموعهایی از نقاط راهنما مشخص شده و پراکندگی تغییرات از تفاوت نحوهی توزیع این نقاط راهنما بین میانگین اشکال و شکل آناتومی قلب در هر تصویر تعیین شده است. روش پیشنهاد شده جهت ساخت مدل، بهینه و دارای پیچیدگی محاسباتی خطی است. این مدل میتواند در بسیاری از الگوریتمهای اتوماتیک سگمنتسازی، جستجو و تشخیص سرطان مورد استفاده قرار گیرد. روش ارایه شده بر روی مجموعهایی شامل 247 تصویر رادیوگرافی قفسه سینه آزمایش گردیده است. بر اساس نتایج بدست آمده، هشتاد و سه درصد تغییرات فقط توسط تعداد محدودی از پارامترهای مدل توصیف میشود. بنابراین یکی از مزایای استفاده از این مدل کاهش قابل ملاحظه در حجم محاسبات است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله اقتضائات عدالت کيفري پيرامون اطفال بزه‌ديده از جرائم خشونت‌بار و مبتلا به اختلال PTSD تحت pdf دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اقتضائات عدالت کيفري پيرامون اطفال بزه‌ديده از جرائم خشونت‌بار و مبتلا به اختلال PTSD تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اقتضائات عدالت کيفري پيرامون اطفال بزه‌ديده از جرائم خشونت‌بار و مبتلا به اختلال PTSD تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اقتضائات عدالت کيفري پيرامون اطفال بزه‌ديده از جرائم خشونت‌بار و مبتلا به اختلال PTSD تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان
تعداد صفحات: 28
چکیده:
مقاله، پس از بیان نواقص نظری و اجرایی دادرسی کیفری غیرترمیمی که نه تنها سبب کاهش تنش ودرمان، بلکه موجب افزایش فشار بر بزه‌دیدگان به‌خصوص اطفال می‌شود، فرایندهای ترمیمی در واکنش جزایی به جرم را تشریح کرده، بهبود فزاینده وضعیت بزه‌دیدگان طفل مبتلا به PTSD «اختلال فشار روانی پس آسیبی» را در نظام کیفری ترمیمی در مقایسه با نظام کیفری فعلی و سنتی به عنوان نتیجه تحقیق به « پس‌آسیبی اثبات می‌رساند و از این رهگذر مدیران ارشد سیاست جنایی ایران را به ترمیمی کردن استراتژی نظام حقوقیکشور با توجه به ظرفیت‌های حقوق داخلی و اقتضائات بین‌المللی رهنمون می‌شود.پژوهش‌های داخلی و خارجی در این حوزه، یا تنها از دید دانش پزشکی به ارائه رهیافت‌های درماناختلال مذکور پرداخته و یا صرفاً با رویکردی حقوقی، به پیشنهاد راهکارهایی کلی برای حمایت از بزه‌دیدگانکلیه جرائم بسنده کرده‌اند. مقاله حاضر از این حیث که تأثیر اتخاذ سیاست جنایی ترمیمی در تسریع روند بهبودی اطفال بزه‌دیدهی مبتلا به اختلال روانی مذکور را اثبات نموده است، نقطه تلاقی دو علم پزشکی و جرم‌شناسی است و مسبوق به پیشینه نیست


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,