خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي اثر کود بيولوژيک فسفات باروردر 2 بر شاخصهاي مرفولوژيک زيره سبز( Cuminum Cyminum)تحت تنش خشکي تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي اثر کود بيولوژيک فسفات باروردر 2 بر شاخصهاي مرفولوژيک زيره سبز( Cuminum Cyminum)تحت تنش خشکي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي اثر کود بيولوژيک فسفات باروردر 2 بر شاخصهاي مرفولوژيک زيره سبز( Cuminum Cyminum)تحت تنش خشکي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي اثر کود بيولوژيک فسفات باروردر 2 بر شاخصهاي مرفولوژيک زيره سبز( Cuminum Cyminum)تحت تنش خشکي تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: 5
چکیده:
به منظور بررسی اثر کود بیولوژیک بر شاخص های مرفولوژیک زیره سبز، تحت تنش خشکی آزمایشی در سال 92-91 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران انجام شد. این آزمایش بر پایه طرح فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی با 2 تیمار و 3 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: آبیاری در سه سطح (قطع آبیاری از مرحله سبز شدن، قطع آبیاری از مرحله گلدهی به بعد، قطع آبیاری از مرحله دانه بندی به بعد) به عنوان کرت اصلی وکود بیولوژیک در دو سطح (تلقیح با کود بیولوژیک، بدون تلقیح) به عنوان کرت فرعی بودند. در پایان فصل رشد صفات ارتفاع بوته، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، تعداد شاخه فرعی، طول بذر، قطر بذر اندازه گیری شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس حاکی از این بود، که اثر کودهای بیولوژیک بر اکثر صفات اندازه گیری شده در سطح 01/0 معنی دار شد. تنش خشکی تاثیر معنی داری بر ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، طول بذر و قطر بذر داشت. اثر متقابل کود بیولوژیک و تنش خشکی بر هیچ کدام از صفات اندازه گیری شده معنی دار نشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 10 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله Radio Frequency Identification (RFID): A Technology for Enhancing Computerized Maintenance System (CMMS تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Radio Frequency Identification (RFID): A Technology for Enhancing Computerized Maintenance System (CMMS تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Radio Frequency Identification (RFID): A Technology for Enhancing Computerized Maintenance System (CMMS تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Radio Frequency Identification (RFID): A Technology for Enhancing Computerized Maintenance System (CMMS تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه با رویکرد بر امنیت
تعداد صفحات: 7
چکیده:

While Computerized Maintenance Management System (CMMS) enables maintenance managers and supervisors to access information about equipment,manpower and maintenance policies, there is still a need to facilitate getting data/information into the backend database where it can be utilized by the organizationas information to make decisions regarding the operation of the organization. Significant gains can be yielded through the use of the internet and the new connectivetechnologies such as Radio Frequency Identification (RFID). The aim of this article is to demonstrate integration of the two subjects. For this purpose, CMMS and RFID have been introduced and their integration has been demonstrated and discussed. Thefindings imply that RFID can provide competitive advantages to organizations as a prerequisite and supportive technology for CMMS


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسي آزمايشگاهي تاثير وجود ناهمگني و شکاف در محيط متخلخل برروي پديده ي انگشتي شدن ناشي از اختلاف ويسکوزيته در ميکرومدل تحت pdf دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي آزمايشگاهي تاثير وجود ناهمگني و شکاف در محيط متخلخل برروي پديده ي انگشتي شدن ناشي از اختلاف ويسکوزيته در ميکرومدل تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي آزمايشگاهي تاثير وجود ناهمگني و شکاف در محيط متخلخل برروي پديده ي انگشتي شدن ناشي از اختلاف ويسکوزيته در ميکرومدل تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي آزمايشگاهي تاثير وجود ناهمگني و شکاف در محيط متخلخل برروي پديده ي انگشتي شدن ناشي از اختلاف ويسکوزيته در ميکرومدل تحت pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشيمي خليج فارس

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

پدیده ی انگشتی شدن که درفرایند تزریق آب به علت اختلاف درویسکوزیته های سیال جابجا شونده نفت و سیال جابجا کننده آب اتفاق می افتد یکی ازمشکلات عمده درفرایندهای تزریق آب است چون باتوجه به سرعت بیشتر سیال جابجا کننده بهدلیل کم بودن اصطکاک بین لایه های سیال آن جابجایی ازحالت پیستونی بین آب و نفت خارج شده و آب تزریق شده خودر ا سریع تر به چاه تولیدی می رساند دراین مقاله با شبیه سازی محیط متخلخل ازجهت تراوایی و تخلخل محیط ماتریکس و شکاف هایی با جهت های مختلف درمسیرجریان با میکرومدل شیشه ای به بررسی تاثیر سرعت تزریق سیال جابجا کننده و تخلخل و تراوایی افزایشی درطول مسیر جریان و همچنین شکافهای زاویه ای و موازی با مدل بدون شکاف پرداخته شده است و نتایج حاصل ازآن گویای تاثیر کلیه پارامترهای ذکر شده برالگوهای ایجادشده توسط سیال تزریقی و تاثیر این عوامل برمیزان نفت تولیدی است


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 10 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله گياه شناسي تحت pdf دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله گياه شناسي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله گياه شناسي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله گياه شناسي تحت pdf :

بخشی از فهرست مقاله گياه شناسي تحت pdf

I - مقدمه
1- گیاه شناسی
2- منشاء
3- رشد، مرفولوژی و فنولوزی( گل و میوه)
4- اهیمت تغذیه ای
5- ارقام
6- آب وهوا
7- آبیاری
8- خاک
9- تغذیه
10- برداشت
11- هر س و تربیت و تأثیر آن بر فیزیولوژی گیاه
12-تکثیر( پیوند) و تأثیر آن بر فیزیولوژی گیاه
13- ریزش و علل عمده آن
14- روغن زیتون و سه فاکتور اساسی در تولید ماکزیمم آن
II - شرایط محیطی و اثرات فیزیولوزیک آن
1- نور
الف- شدت نور
ب- کیفیت نور
2- دما
الف- دمای بالا
ب- دمای پائین
3- آب
الف- میزان آب مورد نیاز
ب- استرس خشکی و تأثیر آن بر فتوسنتز، مانیتول و پتانسیل اسمزی
ج- استرس غرقابی
4- مواد غذایی
الف- نیازغذایی
ب- استرس غذایی
5- نمک
6- آلودگی های زیست محیطی
الف- ازن
ب- UV-B
7- نتیجه گیری

مقدمه
1-گیاه شناسی:
دانه داران Phyllum division :Spermatophta : شاخه
نهاندانگان: sub division: Anigosprems : زیرشاخه
دولپه ها: Dicotyledon Class: زده
پیوسته گلبرگان Gamopetales : sub class : زیرکلاس
پیوسته گلبرگان تخمدان فوقانی : Seri
گل منظم: Group
Geutinales : راسته
Oleaceae : تیره
Oleodieae : زیر تیره
1-L europaea Olea : جنس- گونه
این خانواده در سال 1809 بعنوان یک خانواده مجزا و مستقل به رسمیت شناخته شد. این جنس حداقل 35-30 گونه دارد(5).
زیتون در ختی است زیبا و همیشه با برگهای متقابل و پایا که در مناطق مدیترانه ای رویش دارد. میوه آن سفت و برای تهیه روغن استفاده می شود (1) .
این درخت کوچک بومی قسمت نواحی مدیترانه ای است(7-5). مصریان، یونانیان، و رومی های دوران باستان و بقیه ملت های مدیترانه زیتون را بخاطر میوه های روغنی آن کشت می کردند(7).
2 -منشاء
به احتمال زیاد منشاء اولیه زیتون سوریه و لبنان بوده است و از آن به بقیه نقاط راه یافته است(2).
ولی عده ای معتقدند که منشاء زیتون به 6 هزار سال قبل و به آسیایی صغیر و ترکیه کنونی برمی گردد.(8)
در ایران، گرگان، رودبار و منجیل در ختان کهنسالی هستند که شاید بیش از 2000 سال قدمت داشته باشند(3). امروزه بیشترین ز یتون دنیا در منطقه مدیترانه پرورش یافته و مصرف می شود و مصرف عمده آن به صورت روغن زیتون است بطوریکه 90% از درختان زیتون مدیترانه جهت روغن کشی پرورش می یابند و بخشی از آن نیز به صورت سبز( نارس) یا سیاه( رسیده) مصرف تاره خوری یا رومیزی دارد(6) .

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسي ويژگيهاي فضاهاي باز و سبز شهري نمونه موردي :شهر الشتر ،استان لرستان تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي ويژگيهاي فضاهاي باز و سبز شهري نمونه موردي :شهر الشتر ،استان لرستان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي ويژگيهاي فضاهاي باز و سبز شهري نمونه موردي :شهر الشتر ،استان لرستان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي ويژگيهاي فضاهاي باز و سبز شهري نمونه موردي :شهر الشتر ،استان لرستان تحت pdf :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز مؤثر در اشکال گوناگون آن قابل مقایسه نیست. شهر ها به عنوان کانون های تمرکز فعالیت و زندگی انسان ها برای اینکه بتوانند پایداری خود را تنظیم کنند چاره ای جز پذیرش ساختار و کارکردیمتأثر از سیستم های طبیعی ندارند.در این میان فضاهای سبز شهری به عنوان جزء ضروری و لاینفک پیکره یگانه شهر ها در متابولیسم آنها نقس اساسی را دارا می باشد که کمبود آنها می توانند اختلالات جدی در حیات شهرها به وجودآورد.هدف این مقاله ارزیابی کمبودها و نقصان های فضاهای باز و سبز در شهر الشتر می باشد.روش تحقیق این مقاله ازنوع توصیفی و پیمایشی بوده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فضاهای سبز شهر الشتر دارای بازدهی اجتماعی واکولوژیکی پایینی هستند و دارای مشکلاتی نظیر فقدان مقیاس انسانی، فقدان تحریک بصری، کمبود گیاهان رنگارنگ،یکنواختی در فضای سبز و پوشش گیاهی، نبود نشانه های کافی، آگاهی اندک از نشانه و احساس فضای بی دفاع و فقدان مکان های کاربر پسند هستند


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله انعطاف پذيري مالي و تصميمات سرمايه گذاري اثبات و گواهي راجع به شرکتهايي که از اهرم پايين استفاده مي کنند تحت pdf دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انعطاف پذيري مالي و تصميمات سرمايه گذاري اثبات و گواهي راجع به شرکتهايي که از اهرم پايين استفاده مي کنند تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله انعطاف پذيري مالي و تصميمات سرمايه گذاري اثبات و گواهي راجع به شرکتهايي که از اهرم پايين استفاده مي کنند تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله انعطاف پذيري مالي و تصميمات سرمايه گذاري اثبات و گواهي راجع به شرکتهايي که از اهرم پايين استفاده مي کنند تحت pdf :

چکیده مطالب: ما فرضیاتی را که بیان می کنند که سیاست و خط مشی اهرمی همراه با انعطاف پذیری مالی توانایی سرمایه گذاری را بالا می برد را مورد بررسی قرار دادیم. تحلیل های ما نشان داد که پس از یک دوره استفاده از اهرم پایین، شرکتها قادرند مخارج سرمایه ای و میزان سرمایه گذاری های غیرعادیشان را افزایش دهند. میزان تأثیر برقراری وضعیت انعطافی در شرکت از لحاظ آماری و اقتصادی قابل ملاحظه است. سرمایه گذاری های جدید از طریق ایجاد انواع جدیدی از بدهی به وجود آمده اند، که این، شرکتها را به اهرم هدف مطلوب پیش بینی نزدیک تر می کند.
اولین نسخه: ژوئن 2006
این نسخه: سپتامبر 2007
کلمات کلیدی: انعطاف پذیری مالی، سرمایه گذاری، اهرم پایین، میزان حساسیت جریانهای نقدی
بررسی های اخیر نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی تصمیمات عمده و ابتدایی تصمیم گیرندگان را تحت تأثیر قرار می دهد. منعطف بودن در قادر سازی مسئولین برای عهده دار شدن سرمایه گذاری در آینده بسیار مهم است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله مدل دو بعدي توزيع آلودگي در رودخانه اترک با استفاده از CFD مطالعه موردي پساب پتروشيمي خراسان تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدل دو بعدي توزيع آلودگي در رودخانه اترک با استفاده از CFD مطالعه موردي پساب پتروشيمي خراسان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدل دو بعدي توزيع آلودگي در رودخانه اترک با استفاده از CFD مطالعه موردي پساب پتروشيمي خراسان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدل دو بعدي توزيع آلودگي در رودخانه اترک با استفاده از CFD مطالعه موردي پساب پتروشيمي خراسان تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: 9

چکیده:

نوشتار پیش رو به بحث و بررسی پیرامون مدلسازی دو بعدی آلودگی در رودخانه اترک اختصاصدارد ورود الاینده ها به یک محیط که باعث ناپایداری اختلاس و یا آسیب در آن محیط برای موجودات زنده شوند را الودگی می گویند یکی از متداولترین انواع الودگی ها ی محیط زیست آلودگی آب می باشد که به تغییر و تحولات کیفی آب ناشی از فعالیت های مستقر در مجاورت منابع آب حوزه ابریز اطلاق می شود دراین نوشتار الگوی دو بعدی توزیع جریان و آلودگی در رودخانه اترک با استفاده از زبان برنامه نویسی FORTRAN شبیه سازی می شود همچنین این الگو قابلیت تاثیر پارامترهای کیفی آب نظیر پارامترهای شیمیایی و بیولوژیکی در رودخانه های با عرض عمق و مسیر متغیر با استفاده از توابعی زمانی در تمامی نقاط شبکه را نیز دارا است فرمول بندی معادلات حاکم در مدل فوق در دستگاه مختصات کارتزین بوده و معادله دو بعدی جابجایی / انتشار حاکم با استفاده از روش تفاضل محدود حل می شوند تحلیل توزیع آلودگی در مدل به صورت غیردائمی در نظ رگرفته شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسي عملکرد کيتوسان و جذب مس از محلولهاي آبي به وسيله کيتوسان با استفاده از تکنولوزي نشاندن مولکولي تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي عملکرد کيتوسان و جذب مس از محلولهاي آبي به وسيله کيتوسان با استفاده از تکنولوزي نشاندن مولکولي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي عملکرد کيتوسان و جذب مس از محلولهاي آبي به وسيله کيتوسان با استفاده از تکنولوزي نشاندن مولکولي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي عملکرد کيتوسان و جذب مس از محلولهاي آبي به وسيله کيتوسان با استفاده از تکنولوزي نشاندن مولکولي تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش ملي کاربردهاي شيمي در فناوري هاي نوين

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین مباحث زیست محیطی حذف آلاینده از آب است. فلزات سنگین ترکیبات آلی و ترکیبات معدنی مهمترین آلاینده ها هستند نسبت به سایر روشهای جداسازی جذب سطحی بدلیل بازدهی بالا و مقرون به صرفه بودن کاربرد فروانی در تصفیه اب دارد . در این پژوهش کیتوسان نشانده شده تهیه و برای حذف یون مس از آب مورد بررسی قرار گرفته است از جمله دلایل اصلی استفاده از کیتوسان جهت حذف آلاینده ها و فلزات سنگین ظرفیت جذب سطحی بالا و ارزانی تولید آن می باشد در این پژوهش ویژگی های جاذب سنتز شده با تکنیکهای میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف سنج مادون قرمز و BET مورد بررسی قرار گرفت تاثیر پارمترهای از قبیل مقدار جاذب PH غلظت اولیه محلول و زمان تماس در فرایند جذب یون مس توسط کیتوسان نشانده شده نیز مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج حاصل از آزمایشها بالاترین راندمان جذب در غلظت 10 میلی گرم بر لیتر PH برابر 5 زمان تماس 120 دقیقه و 0/15 گرم جاذب در 50 میلی لیتر محلول مشاهده شد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 8 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مکانيزم سرخ کردن عميق موادغذايي تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مکانيزم سرخ کردن عميق موادغذايي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مکانيزم سرخ کردن عميق موادغذايي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مکانيزم سرخ کردن عميق موادغذايي تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : بيست و سومين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

سرخ کردن عمیق یک فرآیند پخت خشک می باشد که شامل غوطه ور کردن عمیق قطعات و تکه های ماده غذایی در روغن گیاهی داغ(دمای 150- 190 C )می باشد.غذاهای سرخ شده دارای عطر و طعم و رنگ مطلوب و بافت ترد هستند که موجب محبوبیت آنها نزد مصرف کننده است. انتقال جرم و حرارت همزمان از روغن ،ماده غذایی و هوا طی سرخ کردن عمیق رخ می دهد و روغن همچنین به عنوان یک رسانه حرارت عمل می کند. زمان سرخ کردن،مساحت سطح ماده غذایی، دمای سرخ کردن،رطوبت ماده غذایی،نوع تست،میزان و مقدار روغن نفوذ کرده و جذب شده توسط ماده غذایی بر کیفیت سرخ تاثیر گذار است.هدف عمده و اصلی فرآیند سرخ کردن عمیق حفظ عطر و طعم و مواد در یک پوسته ترد و شکننده به وسیله غوطه ور کردن ماده غذایی در روغن داغ می باشد. انتقال حرارت از روغن به ماده غذایی باعث تبدیل رطوبت داخل ماده غذایی به بخار می شود که منجر به ایجاد یک اختلاف فشار شده به طوری که سطح خشک می شود.در رطوبت های بالا وجود بخار آب باعث ممانعت از نفوذ روغن به درون ماده غذایی می شود،پس از خارج کردن ماده غذ ایی از روغن دما کاهش می یابد و بخار درون خلل و فرج ماده غذایی کنداکس می شود که باعث ایجاد خلاء شده و موجب مکش روغن چسبیده به سطح ماده غذایی به درون بافت ماده غذایی می شود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 8 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

اثربخشي خودهيپنوتيزم در پيشگيري از بازگشت افراد وابسته به مواد افيوني تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثربخشي خودهيپنوتيزم در پيشگيري از بازگشت افراد وابسته به مواد افيوني تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثربخشي خودهيپنوتيزم در پيشگيري از بازگشت افراد وابسته به مواد افيوني تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثربخشي خودهيپنوتيزم در پيشگيري از بازگشت افراد وابسته به مواد افيوني تحت pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و علوم انساني

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین اثربخشی خودهیپنوتیزم بر پایه ذهن آگاهی در پیشگیری از بازگشت و انگیزش در افراد وابستهبه مواد افیونی بود. این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی با شرکت 22مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان آمل بود. ابزاراندازهگیری در هر دو مرحله پیش آزمون پس آزمون و مراحل پی گیری علاوه بر پرسشنامه جمعیت شناختی و مصاحبهی بالینی،پرسشنامهی GHQ-28بود. در این پژوهش، از 22نفر شرکت کننده در برنامه های مداخله، 2نفر قبل از پایان طرح پژوهش، ازبررسی خارج شدند. از 20نفر باقیمانده، 10نفر در گروه شناخت درمانی محض، و 19نفر در گروه مداخله ترکیبی (شناختدرمانی همراه با هیپنوتراپی) قرار گرفتند. داده ها با آزمون تی مستقل و همبسته در نرم افزار SPSSتجزیه و تحلیل شدند. نتایجنشان داد: از مجموع دو گروه نه نفر (%45 )پس از سه ماه در ترک باقی ماندند، و 11نفر ( %55)عود داشتند. از 10نفر گروههیپنوتراپی، هفت نفر (%70 )در ترک باقی ماندند، و سه نفر ( %30)عود داشتند. در گروه گواه، دو نفر (%20 )هنوز در ترک بودند،و هشت نفر ( %80)عود داشتند. همچنین نتایج تی مستقل و همبسته نشان داد: تفاوت معناداری در دو گروه مداخله نسبت بهکاهش علائم ترک در بیماران وجود دارد، و این نتیجه برای علائم جسمانی ( t=5/1؛ df=18؛ p=0/000)؛ برای علائم اضطرابی واختلال خواب ( t=5/8؛ df=18؛ p=0/000)؛ برای کارکردهای اجتماعی ( t=4/95؛ df=18؛ p=0/000)؛ و برای علائم افسردگی( t=7/8؛ df=18؛ p=0/000)بود. همچنین در بررسی اثربخشی هیپنوتراپی نتایج تی همبسته در گروه آزمایش نشان داد:هیپنوتراپی در کاهش علائم جسمانی ( t=3/7؛ df=9؛ p=0/002)؛ کاهش علائم اضطرابی و اختلال خواب ( t=6/67؛ df=9؛p=0/002)؛ افزایش کارکردهای اجتماعی ( t=3/6؛ df=9؛ p=0/005)؛ و در کاهش علائم افسردگی ( t=5/47؛ df=9؛ p=0/000)مؤثر بود. در حالی که در گروه گواه (شناخت درمانی محض)، هیچ یک از چهار آزمون تی همبسته برای چهار مقیاس سلامت روانمعنادار نبود


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,