خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله ارايه روشي مبتني بر هستي شناسي براي مدلسازي مديريت دانش در مراکزدانشگاهي تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارايه روشي مبتني بر هستي شناسي براي مدلسازي مديريت دانش در مراکزدانشگاهي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارايه روشي مبتني بر هستي شناسي براي مدلسازي مديريت دانش در مراکزدانشگاهي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارايه روشي مبتني بر هستي شناسي براي مدلسازي مديريت دانش در مراکزدانشگاهي تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
تعداد صفحات: 6
چکیده:
دانش قدرت است و سازمانها در عصر حاضر باید بتوانند دانش مورد نیاز خود را تولید، حفظ، منتقل و تکامل بخشیده یا به عبارت دیگرمدیریت نمایند. مدلسازی یکی از روش های بهبود فعالیتهای مرتبط با مدیریت دانش است. در این مقاله روشی از بکارگیری هستیشناسیبه عنوان ابزار مناسب مدل سازی مدیریت دانش ارایه شده است. با هستیشناسی می توان بر مفاهیم اصلی حوزه مدیریت دانش و ارتباط عناصراصلی آن حوزه فارغ از نگاه به داده ها و اطلاعات، تمرکز نمود. مدل سازی انجام شده با نرم افزار protégé که ابزارهای پیاده سازی هستی شناسی ها محسوب می گردد، وضعیت فعلی مدیریت دانش را در یک مرکز دانشگاهی به تصویر کشیده و امکان بهبود فرآیندهای مدیریت دانش در آن مرکز را فراهم مینماید.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید





ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ارزيابي تاثيرات اجراي پروژه هاي بهسازي بر اساس مدل مفهومي کيفيت زندگي مطالعه موردي: محله درب الاحمر در قاهره تحت pdf دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزيابي تاثيرات اجراي پروژه هاي بهسازي بر اساس مدل مفهومي کيفيت زندگي مطالعه موردي: محله درب الاحمر در قاهره تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزيابي تاثيرات اجراي پروژه هاي بهسازي بر اساس مدل مفهومي کيفيت زندگي مطالعه موردي: محله درب الاحمر در قاهره تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزيابي تاثيرات اجراي پروژه هاي بهسازي بر اساس مدل مفهومي کيفيت زندگي مطالعه موردي: محله درب الاحمر در قاهره تحت pdf :


سال انتشار : 1392

نام کنفرانس یا همایش : نخستين همايش ملي مديريت يکپارچه شهري و نقش آن در توسعه پايدار

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

مرمت بافت های تاریخی زمینه ساز استفاده موثر از منابع درونی شهر و حفظ ارزش های تاریخی، اقتصادی و اجتماعی این بافت ها خواهد گردید. ارزیابی طرح های مرمت شهری موجب آگاهی از کارایی اجرای این طرح ها شده و می تواند راهنمای مناسبی را برای برنامه ریزان بوجود آورد. یکی از مدل های مفهومی مرتبط با ابعاد مختلف پایداری که می تواند اجرای سیاست های مرمت شهری را مورد ارزیابی قرار دهد، مدل مفهومی کیفیت زندگی شهری است. در این مقاله از طریق تحلیل متون معتبر، فرآیند برنامه ریزی راهبردی طرح بهسازی محله درب الاحمر استخراج شده است. در ادامه به منظور مقایسه وضعیت کیفیت زندگی در دو زمان قبل از اجرای طرح بهسازی و بعد از اجرای آن، با استفاده از روش دلفی و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، نظرات کارشناسان استخراج گردیده است. یافته ها نشان می دهد که بعد از اجرای طرح بهسازی امتیاز کیفیت زندگی در محله درب الاحمر از 0429 به 0571 ارتقا یافته است. در واقع در اکثریت زیر معیارهای کیفیت زندگی بهبود حاصل شده است و دو زیرمعیار آب و هوا و یا مشارکت سیاسی مردم قبل و بعد از اجرای طرح بهسازی تغییری نداشته اند. به طور کلی اجرای طرح بهسازی نقش مهمی را در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محله درب الاحمر ایفا کرده است و فرآیند طی شده برای بهسازی بافت تاریخی در این پروژه، می تواند راهنمای موثری برای سیاست گذاران توسعه باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید





ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 10 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

Computing approximate solutions to fractional Lax SeventhدرorderSawadaدرKoteraدرIto equation by using fractional [دقيقا مثل مقاله]درexpansion تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد Computing approximate solutions to fractional Lax SeventhدرorderSawadaدرKoteraدرIto equation by using fractional [دقيقا مثل مقاله]درexpansion تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي Computing approximate solutions to fractional Lax SeventhدرorderSawadaدرKoteraدرIto equation by using fractional [دقيقا مثل مقاله]درexpansion تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن Computing approximate solutions to fractional Lax SeventhدرorderSawadaدرKoteraدرIto equation by using fractional [دقيقا مثل مقاله]درexpansion تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي رياضيات و کاربردهاي آن در علوم مهندسي

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

In this paper, we have established the simplest equation method to find approximate solutions for time-space fractional Lax seventh-order Sawada-Kotera-Ito equation by using fractional (G /G) -expansion. This method is an effective method in finding approximate traveling wave solutions of onlinear fractional evolution equations (NLEEs) in mathematical physics. The present approach has the potential to be applied to other nonlinear fractional differential equations. All of the numerical calculations in the present study have been performed on a PC applying some programs written in Mathematica.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید





ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 10 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

تحقيق نقش خط در ايجاد فضاي تجسمي تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق نقش خط در ايجاد فضاي تجسمي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقيق نقش خط در ايجاد فضاي تجسمي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقيق نقش خط در ايجاد فضاي تجسمي تحت pdf :

خط ، گاه بر اثر تلاش مستقیم در جهت ایجاد آن پدید می آید و گاه در اثر ارتباط دوسطح یا دو رنگ یا کناره شکل و فرم در ارتباط با فضا، ایجاد می شود.
در حالت اول، خط تجسمی پدید آمده، نیرویی متحرک و پنهان را در طول مسیر حرکت خود جا به جا نموده، از بار عاطفی و حسی برخوردار است.
در حالت دوم، خط جنبشی محسوس نداشته و احساس یا کیفیت تجسمی خاصی را در خود خلاصه ندارد.
خط خطی کردن دوران کودکی از اولین تجربیات انسان است. کودک احساسات خود را با کشیدن بر روی کاغذ دیوار یا هر شی و در دسترس نشان می دهد سپس در مدرسه با خطوطی آشنا می شود که مفاهیم خاصی دارند و برای نوشتن الفبا، اعداد و ترسیم اشکال هندسی، از آنها استفاده می کند. انسان حتی خطوطی را تجربه می کند که تنها تصور ذهنی اوست. اگر کف دو دست خود را بهم بچسبانید، در مرز میان دستها خطی را می بیند که در حقیقت وجود ندارد. از همه جالب تر خط میان آسمان و زمین است که در ذهن، ایجاد می شود و همه ما می دانیم که چنین خطی وجود ندارد اما آن را می بینیم. بنابراین تشخیص و تجسم خط بصری مشروط است به این که در چه وسعتی، با چه فاصله ای و از کدام زاویه دید عناصر بصری را در یک ترکیب تجسمی قرار دهیم . در تعریف تجسمی خط عبارت است از حرکت یا شکل کمتر بصری خواه بدون ضخامت و به صورت مجرد و خواه با داشتن ضخامت و برجستگی، مثل مرزهای پیرامون یک مسطح، محل برخورد دو سطح با دو زاویه مختلف، مرز حاصل از تباین دو سطح رنگین با تیرگی متفاوت و اثر حرکت مداد، قلم مو یا یک شیء نوک تیز بر یک صفحه.

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید





ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 10 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله جايزه بهره وري و تعالي شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوي تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جايزه بهره وري و تعالي شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله جايزه بهره وري و تعالي شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله جايزه بهره وري و تعالي شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوي تحت pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: 12

چکیده:

شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی با زیرمجموعه امورها و ادارات خود که در حدود 60 شهر می باشد و یکی از بزرگترین شرکت های خدماتی از بعد گستردگی محدوده جغرافیایی و تعداد مشترکین در کشور می باشد، از سالها پیش و در حدود بیش از یک دهه قبل از دغدغه ارائه خدمات بهتر را داشته و برای تحقق آن تجربیاتی را اندوخته که آخرین آن تدوین و اجرای جایزه بهره وری و تعالی است. اگر به حرکت های کیفیت خواهی در کشور نگاهی بیاندازیم، در می یابیم که ما در زمینه مفاهیم کیفیت و تعالی قصور بزرگی داشته ایم و آن اینکه متاسفانه اقدامی موثر به منظور بومی نمودن آنها تاکنون صورت نگرفته است و این خلا بزرگ هر روز عمیق تر می شود. شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی در راستای ماموریت محوله به آن و به منظور انجام هر چه بهتر آن بر خود این وظیفه را تکلیف نموده تا با بهره گیری از مدلهای وارداتی و لحاظ شرایط درون سازمانی و کشوری، مدلی را به جهت ارزیابی عملکرد امورهای آب و فاضلاب شهری اجرا می نماید. مجموعه اقدامات صورت گرفته و بهبود مستمر آنها منجر به اندوختن تجربه پیش روی است که از سال 1377 تا کنون محقق شده و توانسته است شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی را در شناسایی جایگاه خود و زمینه های قابل بهبود در واحدهای صفی کمک نموده و نتایج اجرای آن در کسب رتبه های برتر آن واحدها در سطح شهرستان و یا در شهر خود حاکی از اثربخش بودن مدل می باشد. در ادامه این تجربه سعی شده است ضمن معرفی مدل، مروری بر تجربه کسب شده داشته باشیم تا بتوان از نتایج آن در دیگر سازمان هایی که دارای واحدهای صفی و یا نمایندگی هایی ارائه خدمان می باشند بهره جست.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید





ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 10 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

نقش و ويژگي هاي معلم در تعليم و تربيت ديني دانش آموزان تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش و ويژگي هاي معلم در تعليم و تربيت ديني دانش آموزان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نقش و ويژگي هاي معلم در تعليم و تربيت ديني دانش آموزان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نقش و ويژگي هاي معلم در تعليم و تربيت ديني دانش آموزان تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سراسري دانش و فناوري علوم تربيتي مطالعات اجتماعي و روانشناسي ايران

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

ما در این مقاله به خاطر اهمیت مقطع ابتدایی و آموزش مفاهیم دینی و تاثیراتی که معلم در تمام عوامل دارد به نقش معلم و ویژگی های او در تعلیم و تربیت دینی دانش آموزان مخصوصا در مقطع ابتدایی پرداخته ایم. چون دوره سنی دانش آموزان ابتدایی طوری هست که الگو پذیری در آن ها زیاد است و معلم می تواند نقش الگویی داشته باشد. به عوامل جذب دانش آموزان همچون مقبولیت، محبوبیت و... و نحوه برخورد با دانش آموز پرداخته وهمچنین معلم موفق را از منظر امام علی (ع) نیز در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار داده ایم. تاثیر و نقش معلم در تمام موضوعات انکار ناپذیر هست ولی در مورد تربیت دینی که در این مقاله بحث و بررسی شده مورد تاکید قرار گرفت. روش پژوهش ما در این مقاله به صورت کتابخانه ای می باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید





ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 10 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله Ageدرrelated Macular Degeneration (AMD) is the most important cause of irreversible blindness in the developed world. In AMD new blood تحت pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Ageدرrelated Macular Degeneration (AMD) is the most important cause of irreversible blindness in the developed world. In AMD new blood تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Ageدرrelated Macular Degeneration (AMD) is the most important cause of irreversible blindness in the developed world. In AMD new blood تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Ageدرrelated Macular Degeneration (AMD) is the most important cause of irreversible blindness in the developed world. In AMD new blood تحت pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران

تعداد صفحات: 1

چکیده:

vessels grow underneath the retina in a process called choroidal neovascularisation (CNV). There is much interest in the quantification of the angiographic features of CNV, as these parameters are used as markers for monitoring a therapeutic response. To date, the techniques used in angiographic analysis are based on subjective interpretation by experienced clinicians. The objective of the present study was to develop a suitable algorithm for CNV denoising and segmentation using confocal laser imaging system .
Materials and Methods: The algorithm includes adaptive wiener filtering technique, top-hat morphology method and a segmentation method. In which thresholding method based on modified Otsu was applied. The developed algorithm was used to analyze 12 patients with CNV . Results: We obtained area in millimeter for each lesion and compared with subjective interpretation evaluation of CNV. The performance of the algorithm is established through statistical analysis. The result was compared with an observer. This analysis indicates that the proposed algorithm have sensitivity , specificity, positive predictive value and negative protective value equal to 0.77 ± 012, 076 ± .0151, and 1 respectively . Discussion and conclusion: This study confirms that the proposed algorithm based on modified Otsu can be used to identify certain types of CNV in retinal images particularly those that are hyperfluorescent. Compared with subjective evaluations, this approach provides an advantage for evaluating responses to treatment that may increase the value of ICGA applications in clinical trials. The recent studies show that suitable methods for CNV segmentation have not been applied.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید





ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 10 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي کيفيت آب چشمه روزيه و تاثير آن بر کيفيت آب مصرفي سمنان تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي کيفيت آب چشمه روزيه و تاثير آن بر کيفيت آب مصرفي سمنان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي کيفيت آب چشمه روزيه و تاثير آن بر کيفيت آب مصرفي سمنان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي کيفيت آب چشمه روزيه و تاثير آن بر کيفيت آب مصرفي سمنان تحت pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: 8

چکیده:

از زمانهای قدیم دو موضوع مهم زیر مورد توجه انسان قرار داشته است : الف – حفاظت و اصلاح کیفیت آب ب – ساده ترین روش استخراج و انتقال آب . درزمانهای گذشته که تجمع انسان در محل زندگی کم بود آلودگی منابع آب اهمیت چندانی نداشت و از منابع موجود به راحتی و بدون نگرانی از مسائل آلودگی می توانستیم استفاده کنیم . پوشش های مربوط به اصلاح کیفیت آب آشامیدنی هم چنان ادامه داشته و بشر امروز سعی در بهتر ساختن کیفیت آب مصرفی خود دارد . هدف از این طرح بررسی و مقایسه کیفی آب شهرسمنان قبل و بعد از بهره برداری از آب چشمه روزیه می باشد . نقاط نمونه برداری در طول مسیر مشخص شده ونمونه برداری ها در فواصل زمانی معین ، طبق آ خرین روش های استاندارد آزمایشات آب و فاضلاب انجام شد . نمونه ها از لحاظ میکروبی ( باکتری های هتروتروف و اشرشیا کلی گرماپای ) و فیزیکوشیمیایی ( آنیون ها و کاتیو ن ها ، هدایت الکتریکی ، میزان جامدات محلول و سختی کل ) مورد بررسی قرار گرفت . نتایج در بانک اطلا عاتی Access ثبت و در محیطExcel نمودار های مربوطه ترسیم گردید . . با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی نوعی نمادسازی رایانه ای از فاکتور های فیزیکوشیمیای صورت گرفته و در محیط Arcview GIS زمینه را برای ایجاد یک پهنه بندی رنگی طبق موارد زیر فراهم می آو ریم . بیشترین مقدار EC ، TDS و سختی کل در سال 85 به ترتیب 2350 ، 1180 و 576/ 18 بود که این مقدار در سال 86 به 1328 ، 687 و 348/5 کاهش یافت . بیشترین و کمترین تعداد باکتری های هتروتروف درسال 85 به ترتیب 52 و 15 ودر سال 86 به ترتیب 30 و صفر گزارش شد . لازم به ذکر است میزان MPN تغییرخاصی نداشت و مورد مثبتی مشاهده نشد . میانگین مقادیر EC ، TDS و سختی کل در مخازن شهرستان سمنان در سال 85 و 86 تفاوت قابل ملاحظه ای را نشان داد که حاکی از بهبود کیفیت شیمیایی آب شرب می باشد . . بررسی ها نشان داد که تغییر محسوسی در میزان کلر و کدورت مشاهده نشد . میزان HPCدرنمونه های هر دو سال در حد مطلوب و استاندارد بوده و نمونه ی مثبتی در آزمون اشرشیا کلی گرماپای نیز مشاهده نشد .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید





ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 10 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تأثير الگوهاي پايدار معماري سنتي ايران در سرزندگي فضاهاي شهري تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثير الگوهاي پايدار معماري سنتي ايران در سرزندگي فضاهاي شهري تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تأثير الگوهاي پايدار معماري سنتي ايران در سرزندگي فضاهاي شهري تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تأثير الگوهاي پايدار معماري سنتي ايران در سرزندگي فضاهاي شهري تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: 13
چکیده:
در فضاهای شهری همواره روح زندگی جاری است و مردم به این فضاها احساس تعلق می کنند. اگر شهر را به مانند یک موجود زنده فرض کنیم برای ادامه زندگی به سرزندگی و نشاط نیازمند است. نقش فضای شهری، یابه عبارتی فضایی که در آن تعاملات اجتماعی شهروندان شکل می گیرد و فرهنگ جامعه در بستر آن ارتقا می یابد، در ک شور ما روز به رز در حال افول است. کالبد شهرها بستری هستند متشکل از بناهای م عامری که به بازنمایی رابطه بین انسان و فرهنگ شایع در آن جامعه می پردازند. در این محیط است که فرهنگ از طریق فعالیتها و ارتباطات انسانی به جریان درمی آید و ارزش ها و سنت های هم زیستی را عینیت می بخشد. به عبارت دیگر اصول و ارزش های فرهنگی و جهان بینی جامعه از مهمترین عوامل القاء معنا و مفهوم به انسان می باشند که از طریق شکل محیط و ویژگی های کالبدی آن مؤثر واقع می شوند. بدیهی است در شکل گیری محیط مصنوع خانه ها عواملی چون سمبل ها، تناسبات، اجزاء و نشانه های بصری، شکل، رنگ و دیگر بازه هایش همگی به دیگر انسان ها انتقال داده شده و به نوعی در تحولات فرهنگی ایفای نقش می نمایند. تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر معماری اسلامی و تأثیرات آن بر سرزندگی و محیط شهر، به نقش ارزش های اعتقادی، اجتماعی و دستاوردهای بومی پرداخته است. از این رو با استفاده از روش تحقق توصیفی (تفسیری- تاریخی) به دنبال بهره گیری از رابطه فرهنگ و شکل گیری نظام این م بانی در دوران اسلامی خواهیم بود و در فرایند انجام تحقیق با استفاده از روش تطبیقی- مقایسه ای به روش توصیف و تفسیر و ارائه مصادیقی از معماری اسلامی به بازنمایی این رابطه خواهیم پرداخت.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید





ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

تحليل تاثير عرق ملي و فرهنگ اقتصاد مقاومتي بر مزيت رقابتي استراتژيک مورد مطالعه: شرکتهاي توليدي قطعات خودرو تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحليل تاثير عرق ملي و فرهنگ اقتصاد مقاومتي بر مزيت رقابتي استراتژيک مورد مطالعه: شرکتهاي توليدي قطعات خودرو تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحليل تاثير عرق ملي و فرهنگ اقتصاد مقاومتي بر مزيت رقابتي استراتژيک مورد مطالعه: شرکتهاي توليدي قطعات خودرو تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحليل تاثير عرق ملي و فرهنگ اقتصاد مقاومتي بر مزيت رقابتي استراتژيک مورد مطالعه: شرکتهاي توليدي قطعات خودرو تحت pdf :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و اقتصاد

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

با توجه به شرایط کشور ایران که در یکی از حساس ترین موقعیت های زمانی است و باتوجه به شرایط تحریم ها در ایران اقتصاد ایران نیازمند برنامه ریزی خاصی است که در طی این روند دو مفهوم عرق ملی و فرهنگ اقتصاد مقاومتی ویژه پیدا کرده اند. عرق ملی توجه به عقاید استانداردها و کدهای رفتاری هر فرد و تمایلی که فرد را به برتر دانستن خود نسبت به دیگران وا میدارد. از طرف دیگر سازمانها در این عصر برای حفظ جایگاه خود و پیشرفت نیازمند راهکارهای کسب مزیت رقابتی هستند مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندیهایی است که همواره شرکت را به نشان دادن به عملکردی بهتر از رقبا قادر می سازد. در این پژوهش هدف مطالعه تاثیر عرق ملی و فرهنگ اقتصاد مقاومتی بر مزیت رقابتی استراتژیک در شرکتهای تولیدی قطعات خودرو می باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید





ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,