خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من

برای دریافت اینجا کلیک کنید

تعيين ميدان فشار آکوستيکي اطراف پوسته استوانه اي مغروق توسط دو روش تحليلي و عددي تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعيين ميدان فشار آکوستيکي اطراف پوسته استوانه اي مغروق توسط دو روش تحليلي و عددي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تعيين ميدان فشار آکوستيکي اطراف پوسته استوانه اي مغروق توسط دو روش تحليلي و عددي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تعيين ميدان فشار آکوستيکي اطراف پوسته استوانه اي مغروق توسط دو روش تحليلي و عددي تحت pdf :


سال انتشار : 1390

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش بين المللي صنايع فراساحل

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

نویز در زیر آب صدایی است که در داخل آب تولید شده و در آن انتشار پیدا میکند. عوامل مختلفی این نویزها را در زیر آب تولید میکنند. مقدار نویزهای تولید شده توسط شرایط دریایی به ارتفاع موج، سرعت باد، بارش باران و عوامل مشابه بستگی دارد. یکی از عوامل بسیار مهم تولید نویز در دریا وجود سازه های دریایی و حرکت شناورهای سطحی و زیرسطحی در آن میباشد. با اندازه گیری اینگونه نویزها میتوان به وجود سازه، نوع و نحوه کاربرد آن پی برد. بنابراین شناخت منابع تولید صوت در زیر آب و نحوه انتشار صوت تولید شده در آب از اولین کاربردهای مهندسی و نظامی آکوستیکی در آب است. در این مقاله حل تحلیلی میدان آکوستیکی در اطراف یک پوسته استوانه ای مغروق به عنوان بدنه یک شناور زیرسطحی در آب تحت برخورد جریان با استفاده از معادله لایت هیل ارائه شده است و با استفاده از رابطه تحلیلی بدست آمده تحلیل عددی توسط نرم افزار فلوئنت FVM صورت گرفته شده و میدان آکوستیکی اطراف آن اندازه گیری گشته است. از کاربردهای بسیار مهم استفاده از نتایج این کار پژوهشی در این مقاله انتشار و اندازه گیری میدان آکوستیکی بدنه شناور زیرسطحی و تاثیرات موج به وجود آمده بر سازه های ساحلی است که در مراحل بعد میتوان با استفاده از کوپل دو روش FEMوBEM اثرات بر هم نهی سازه و سیال را مورد مطالعه قرار داد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 10 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله مطالعه کاريوتيپي ژنوتيپهاي مختلف بادام وحشي ( Amygdalus scoparia. L) تحت pdf دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه کاريوتيپي ژنوتيپهاي مختلف بادام وحشي ( Amygdalus scoparia. L) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مطالعه کاريوتيپي ژنوتيپهاي مختلف بادام وحشي ( Amygdalus scoparia. L) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعه کاريوتيپي ژنوتيپهاي مختلف بادام وحشي ( Amygdalus scoparia. L) تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
تعداد صفحات: 3
چکیده:
بادام وحشی از جنس بادام (Prunus) و خانواده Rosaceae دارای اهمیت دارویی و تجاری بوده و بذر تلخ تولید می نماید. با توجه به اهمیت شیرین بودن بذر این گونه ازنظر اقتصادی و نیز به منظور ارزیابی ذخایر ژنتیکی در عرصه های طبیعی، در این تحقیق، مطالعات کاریوتیپی با هدف بررسی روابط خویشاوندی بین دو ژنوتیپ از گونه بادام کوهی (A.scoparia) با بذر شیرین و تلخ انجام گرفت. روش بررسی به این نحو بود که از سلولهای مریستم ریشه چه استفاده شد. در هر نمونه هفت صفحه متافازی مناسب که مورفولوژی کروموزمها در آن ها کاملآ واضح بود انتخاب و عکسبرداری شد. کاریوتیپ استاندارد برای ژنوتیپها به طور جداگانه تهیه و ویژگی های کروموزمها شامل طول بازوی بلند، طول بازوی کوتاه، طول نسبی بازوها و طول نسبی کروموزوم ها اندازه گیری شد. نتایج نشانگر آن بود که، هر دو نمونه مورد مطالعه دیپلوئید بوده وتعداد کروموزمها در آنها 2n=16 و عدد پایه کروموزم x=8 بود. اندازه متوسط کروموزم ها 0/05±1/6 میکرون و فرمول کاریوتیپی برای هر دو ژنوتیپ 12m+4sm بود. دو ژنوتیپ از نظر طول بازوی کوتاه و بلند و طول کل کروموزوم در یک دسته ولی از نظر نسبت S/L, L/S در دسته های مجزا قرارداشتند . تقارن کاریوتیپی با توجه به مقادیر TF% و DRL در هر دو حاکی از کاریوتیپ کاملا متقارن با کروموزوم های متاسانتریک بود. با توجه به تفاوتهای اثبات شده از نظر پارامترهای کاریوتیپی در بین ژنوتیپ های مورد بررسی، این روش برای مطالعات تنوع سیتوژنتیکی گونه بادام کوهی قابل توصیه میباشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 10 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسي روند بهسازي و بازسازي بافت فرسوده شهر فاروج تحت pdf دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي روند بهسازي و بازسازي بافت فرسوده شهر فاروج تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي روند بهسازي و بازسازي بافت فرسوده شهر فاروج تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي روند بهسازي و بازسازي بافت فرسوده شهر فاروج تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي گردشگري، جغرافيا و محيط زيست پايدار

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

قدمت محلات شهر ایرانی و عدم توسعه درونی آنها، فرسودگی بافت مرکزی شهر را به همراه داشته است. پهنه های فرسوده شهری اغلب در مرکز حرکتی و فرهنگی- اجتماعی شهرها واقع شده اند؛ هرچند که گاهی، به علت عدم شناخت ظرفیت های موجود در آنها و برخورد کالبدی با فرسودگی های ناشی از قدمت بناهاف معابر و تأسیسات شهری، در بسیاری موارد صرفاً به عنوان معضلات شهری شناسایی شده اند. لذا امروزه اکثر شهرهای قدیمی به علت ارزش نهفته فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مراکز کهن شهریف چاره ای جز بازسازی و بهسازی این فضاها را ندارند. در این پژوهش به بررسی نقش مشارکت شهروندان و حکومت شهری در بازسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر پرداخته و با استفاده از راهکارهای ترکیبی و همچنین از مطالعات کتابخانه ای و اطلاعات سازمانی به عنوان روش های گردآوری اطلاعات استفاده گردیده است. دستاوردهای پژوهش حاکی از آن است که اجرای طرح های توسعه شهری در پهنه های فرسوده شهری با چالش اجتماعی و مسئله مشارکت مردمی و مدیریت شهری می باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تعيين توزيع فنوتيپ هاي پاراکسوناز سرم به روش دو سوبسترايي در بيماران مبتلا به بيماري عروق کرونر تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعيين توزيع فنوتيپ هاي پاراکسوناز سرم به روش دو سوبسترايي در بيماران مبتلا به بيماري عروق کرونر تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تعيين توزيع فنوتيپ هاي پاراکسوناز سرم به روش دو سوبسترايي در بيماران مبتلا به بيماري عروق کرونر تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعيين توزيع فنوتيپ هاي پاراکسوناز سرم به روش دو سوبسترايي در بيماران مبتلا به بيماري عروق کرونر تحت pdf :

مقاله تعيين توزيع فنوتيپ هاي پاراکسوناز سرم به روش دو سوبسترايي در بيماران مبتلا به بيماري عروق کرونر تحت pdf که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1390 در كومش از صفحه 259 تا 265 منتشر شده است.
نام: تعیین توزیع فنوتیپ های پاراکسوناز سرم به روش دو سوبسترایی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزیع فنوتیپ
مقاله پاراکسوناز سرم
مقاله آریل استراز
مقاله گرفتگی عروق کرونر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به فراوانی افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر (Cornary artery disease, CAD) در ایران و نقش مفید و مهم پاراکسوناز سرم (Paraoxonase, PON1) در این بیماری، در مطالعه حاضر، توزیع فنوتیپ های PON1 در بیماران مبتلا به CAD تعیین گردید.
مواد و روش ها: 61 بیمار با گرفتگی عروقی کم تر از 50 درصد و 63 بیمار با گرفتگی عروقی بیش تر از 70 درصد در این مطالعه وارد شدند. فعالیت های پاراکسونازی و آریل استرازی به ترتیب با سوبسترای پاراکسون و فنیل استات اندازه گیری گردیدند. فنوتیپ های پلی مورفیسم Q/R192 آنزیم با روش دو سوبسترایی و محاسبه نسبت فعالیت پاراکسونازی تحریک شده با نمک به فعالیت آریل استرازی تعیین گردید.
یافته ها: بیماران با گرفتگی عروقی کم تر از 50 درصد در نسبت های 214 و 599 و بیماران با گرفتگی عروقی بیش تر از 70 درصد در نسبت های 242 و 591 به سه فنوتیپQ ، QRو R تقسیم شدند. در بیماران با گرفتگی عروقی کم تر از 50 درصد، فراوانی فنوتیپ هایQ ، QRو R به ترتیب 41، 46 و 13 درصد بود. فراوانی این فنوتیپ ها در بیماران با گرفتگی عروقی بیش تر از 70 درصد، به ترتیب 48، 41 و 11 درصد به دست آمد.
نتیجه گیری: از داده های مطالعه حاضر و مطالعات دیگری که در ایران انجام شده، شاید بتوان این نتیجه کلی را مطرح کرد که در جمعیت ایرانی توزیع فنوتیپ های PON1 برای پلی مورفیسم Q/R 192 در بیماران مبتلا به CAD (چه با گرفتگی عروقی زیاد چه با گرفتگی عروقی کم) و افراد سالم تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسي ميزان تاثير آميخته بازاريابي بر ارزش ويژه برند و ارزش طول عمر مشتريان شرکت مواد غذايي فاليزان تحت pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي ميزان تاثير آميخته بازاريابي بر ارزش ويژه برند و ارزش طول عمر مشتريان شرکت مواد غذايي فاليزان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي ميزان تاثير آميخته بازاريابي بر ارزش ويژه برند و ارزش طول عمر مشتريان شرکت مواد غذايي فاليزان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي ميزان تاثير آميخته بازاريابي بر ارزش ويژه برند و ارزش طول عمر مشتريان شرکت مواد غذايي فاليزان تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي ايده هاي نوين در علوم مديريت و اقتصاد

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با عنوان بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی و ارزش ویژه برند بر ارزش طول عمر مشتریان شرکت مواد غذایی فالیزان به تحلیل اثر مولفه های آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند و ارزش طول عمر مشتریان میپردازد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه اجرا توصیفی پیمایشی و از نظر ماهیت همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مصرف کنندگان محصولات فالیزان در شهر اصفهان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده صورت گرفته است. روایی پرسشنامه ها به روش محتوایی و تحلیل عاملی تأیید شده و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه آمیخته بازاریابی 0/87 و برای ارزش ویژه برند 0/91 و ارزش طول عمر مشتریان 0/77 تأیید گردید. از 250 پرسشنامه توزیع شده بین مشتریان فالیزان، 233 پرسشنامه بازگشت و جهت تحلیل استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده به وسیله نرم افزارهای SPSS و Amos از طریق آزمون نرمال بودن،تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل مسیر، فریدمن و آنالیز واریانس به همراه سطح معنی داری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده فرضیه اصلی پژوهش (آمیخته بازاریابی و ارزش ویژه برند بر ارزش طول عمر مشتریان تاثیر معناداری دارد) مورد تایید قرار گرفت همچنین فرضیه های فرعی مورد تایید قرار گرفت ولی فرضیه فرعی پنجم پژوهش (محصول بر ارزش طول عمر مشتری تاثیر معناداری دارد) مورد تایید واقع نگشت. همچنین تاثیر غیر مستقیم و کل عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش طول عمر مشتریان معنادار و مورد تایید قرار گرفت.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 10 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله Flexural behavior of TRC composites تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Flexural behavior of TRC composites تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Flexural behavior of TRC composites تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Flexural behavior of TRC composites تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 5
چکیده:

TRC composites (textile reinforced concrete) are a new class of cementitious composites with higher flexural strength. In this research, first, proper mixture design for TRC was obtained, then the flexural behavior of TRC composite made of polypropylene fabric with different structures was investigated, and the effect of different parameters such as the number of layers and the mesh size of fabric structure on flexural strength was studied. Meanwhile for studying in details the pictures from fabrics and flexural cracks of concrete were taken. The results show that by increasing the number of layers and decreasing the mesh size of fabric, the flexural strength ofcomposite was increased but there is an optimum point. Increasing the number of layers and decreasing the mesh size should be developed until the adhesion of cement matrix and fabric been kept. This point was obtained for each case.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 10 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله نقش گردشگري شهري در توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: شهر اصفهان) تحت pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش گردشگري شهري در توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: شهر اصفهان) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نقش گردشگري شهري در توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: شهر اصفهان) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش گردشگري شهري در توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: شهر اصفهان) تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: 14
چکیده:
صنعت گردشگری به عنوان زمینه و گستره ی مؤثری در توسعه اقتصادی- اجتماعی مناطق مطرح می باشد. شهرها به عنوان نماد اصلی درجه ای از تکامل اجتماعی انسانها در بردارنده مراکز مهم اقتصادی- علمی- تفریحی- پزشکی و غیره بوده و افزون بر این، از جاذبه های طبیعی و م یراث فرهنگی نیز بهره مند بوده اند، به همین دلیل مهمترین کانونهای جذب گردشگر هستند. در این راستا گردشگری پایدار به عنوان یک راهکار و الگوی ماندگار با دیدگاهی بلند مدت در برنامه ریزی شهری می تواند جوامع را به سوی توسعه پایدار هدایت نموده و با وجود برآورده ساختن نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تفریحی برای نسل امروز در جهت حفظ و نگهداری منابع تجدید ناپذیر منابع آب و خاک و سایر نعمات الهی برای نسل های فردا بسیار مؤثر عمل کند. چرا که بیشترین سهم توسعه گردشگری متکی بر جاذبه ها و فعالیت های مربوط به محیط طبیعی، میراث تاریخی- فرهنگی مناطق گردشگری مربوط می شوند. هدف از این مقاله بررسی نقش گردشگری در توسعه پایدار شهری اصفهان می باد. روش استفاده شده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در اسناد و مدارک کتابخانه ای می باشد. نتاج بررسی ها نشان می دهد که اصفهان با توجه به موقعیت محیطی و جاذبه های تاریخی و مذهبی توانمندی های فراوانی در زمینه گسترش هر چه بیشتر صنعت گردشگری داشه که با سیاستگذاری های مناسب می توان با استفاده از این صنعت گامی مؤثر در زمینه توسعه پایدار شهری برداشت.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله گزارش يک مورد احتمالي از نورپاتي ارثي اتونوميک با نبود حساسيت به درد تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله گزارش يک مورد احتمالي از نورپاتي ارثي اتونوميک با نبود حساسيت به درد تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله گزارش يک مورد احتمالي از نورپاتي ارثي اتونوميک با نبود حساسيت به درد تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله گزارش يک مورد احتمالي از نورپاتي ارثي اتونوميک با نبود حساسيت به درد تحت pdf :

مقاله گزارش يک مورد احتمالي از نورپاتي ارثي اتونوميک با نبود حساسيت به درد تحت pdf که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1390 در مجله دندانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی شیراز – Journal Of Dentistry از صفحه 180 تا 183 منتشر شده است.
نام: گزارش یک مورد احتمالی از نورپاتی ارثی اتونومیک با نبود حساسیت به درد
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حساسیت نداشتن به درد
مقاله زخم دهانی
مقاله نوروپاتی ارثی اتونومیک (CIPA)

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیان مساله: نورپاتی ارثی اتونومیک، ناهنجاری نادر همراه با حساسیت نداشتن به درد و حرارت است، که به پنج گروه بخش می شود. گونه چهار آن با عنوانCongenital insensivity to pain with anhydrosis (CIPA) ، شایع ترین گونه این اختلال است. CIPA حالت ارثی اتوزمال مغلوب دارد و بیمار دوره هایی از تب ایدیوپاتیک، کاهش میزان عرق با وجود داشتن غدد طبیعی، حساسیت نداشتن به درد و تغییرات حرارتی، خود آزاری و عقب ماندگی ذهنی ناچیز را نشان می دهد. نشانه های دهانی شدید ناشی از خود آزاری در این بیماران چشمگیر و گاز گرفتگی زبان، لب ها و دیگر مخاط دهان گزارش شده است.
گزارش مورد: یک کودک پسر 15 ماهه دارای زخم های دهانی و سوختگی شدید انگشتان هر دو دست که به علت تماس با بخاری ایجاد گردیده بود، معاینه شد. بررسی های آسیب شناسی و توجه به جنبه های تخصصی آشکار نمود، که بیمار نسبت به درد و تغییرات حرارتی حساسیت ندارد و احتمال ابتلا به CIPA برای وی مطرح گردید.
بحث: CIPA، یک ناهنجاری اتوزمال مغلوب بسیار نادر است، که در دوران کودکی به گونه حساسیت نداشتن به درد یا خود آزاری بروز می کند و به گونه پاسخ ندادن عینی نسبت به درد در افراد دارای سیستم عصبی محیطی و مرکزی طبیعی است. نقص ژنی تیروزین مربوط به ژن کد کننده اسیتوز غشایی تیروزین کنیازنوروتروفیک در این بیماران شناسایی شده است. جهش در این ژن با حساسیت نداشتن مادزادی به درد، تب در هوای گرم به علت ناتوانی در عرق کردن(Anhydrosis) ، خود آزاری، عقب ماندگی ذهنی و سرطان همراه است. بیشتر از نیمی از بیماران پیش از سن سه سالگی می میرند.
نتیجه گیری: علایم دهانی همراه با این سندرم مانند آسیب زبان و فقدان دندان های قدامی می تواند در تشخیص زودهنگام بیماری کمک کننده باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي اثرات ناشي از تراکم حامل هاي موجود در نيمه هادي سازنده آنتن هادي نور و نيز حداکثر توان ليزر تابشي بر پالس تراهرتزي توليد شده توسط آنتن هاي هادي نور تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي اثرات ناشي از تراکم حامل هاي موجود در نيمه هادي سازنده آنتن هادي نور و نيز حداکثر توان ليزر تابشي بر پالس تراهرتزي توليد شده توسط آنتن هاي هادي نور تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي اثرات ناشي از تراکم حامل هاي موجود در نيمه هادي سازنده آنتن هادي نور و نيز حداکثر توان ليزر تابشي بر پالس تراهرتزي توليد شده توسط آنتن هاي هادي نور تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي اثرات ناشي از تراکم حامل هاي موجود در نيمه هادي سازنده آنتن هادي نور و نيز حداکثر توان ليزر تابشي بر پالس تراهرتزي توليد شده توسط آنتن هاي هادي نور تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
تعداد صفحات: 5
چکیده:
امواج تراهرتزی می توانند توسط کلید هادی نور نیمه هادی تولید شوند، این نوع از کلیدها توسط امواج لیزری، که دارای تناوب فمتو ثانیه هستند. تحریک می شوند. مشخصات امواج تابشی آنتن هادی نور (PCA) گالیوم آرسناید، در حالی مورد مطالعه قرار می گیرد که بلور گالیوم آرسناید، در دماهای پائین، در نقص های باردار شبکه، وجود داشته باشد و طبق آن، دامنه میدان تراهرتزی تابشی، تحت تأثیر چگونگی توزیع میدان بین دو الکترود قرار می گیرد. سرانجام به این نتیجه دست می یابیم که هر گونه افزایش در میزان تراکم حامل ها، اثر افزایشی در توان تابشی آنتن های هادی نور داشته و نیز می توان نتایج حاصله را به صورت توابعی از توان لیزر تابشی و نیز تراکم حامل مورد بررسی قرار داد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله سدهاي کوتاه و خارج از بستر به عنوان روشي مناسب براي مديريت منابع آب مطالعه موردي سد خاکي شيان تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سدهاي کوتاه و خارج از بستر به عنوان روشي مناسب براي مديريت منابع آب مطالعه موردي سد خاکي شيان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله سدهاي کوتاه و خارج از بستر به عنوان روشي مناسب براي مديريت منابع آب مطالعه موردي سد خاکي شيان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله سدهاي کوتاه و خارج از بستر به عنوان روشي مناسب براي مديريت منابع آب مطالعه موردي سد خاکي شيان تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: 10

چکیده:

دشت شیان از قطب های کشاورزی شهرستان اسلام آباد غرب و واقع در است ان کرمانشاه بوده که با 3200 هکتاراراضی زیر کشت عمدتا گندم ، جو و چغندرقند ، قابلیت توسعه تا دو برابر سطح اراضی مذکور را دارا می باشد . تامین آب دشت شیان از طریق چشمه شیان به ظرفیت 300 لیتر برثانیه انجام شده و به لحاظ آنکه سطح زیر کشت تقریبا طی سالیان متمادی ثابت بوده لذا با توسل به اعمال مدیریت صحیح بهره برداری از منابع آب ، این امکان فراهم شده که ب ا احداث سازه های مناسب و برگرفته از تفکر مهندسی و تغییر الگوی کشت بتوان وضعیت کشاورزی منطقه رابهبود بخشید . شناسایی مکانی برای احداث مخزن با کمترین خسارت و ترجیحا خا رج از بستر اصلی آبراهه و اجرای سد در زمانی کوتاه و با کمترین هزینه و حجم 9 میلیون متر مکعبی جهت دخیره سازی آب چشمه شیان در فصل غیر زراعی و رها نمودن آبهای ذخیره شده هنگام کشت و کوتاه نمودن فاصله انتقال آب برای مصرف ، از جمله دلائل افزایش راندمان انتقال بوده اند . با نگرش دیگری ، شبکه سنتی و محلی به یک شبکه آبیاری و زهکشی تحت فشار تغییر یافته و با استفاده از اختلاف ارتفاع بوجود آمده بین مخزن احداثی و محل توریع آب در سطح شبکه ، بهره برداری از شبکه مذکور اجرایی شده و با تغییر الگوی کشت ، بالطبع راندمان توزیع و مصرف نیز افزایش یافته است . مطالعات سد وشبکه ، اجرای بدنه سد و بهره برداری از آب تنظیم شده در یک دوره زمانی 1383 الی 1387 به عنوان الگوی مناسبی که از طرف بهره بردار بدان عمل گردیده ، بیان شده و سپس روش بهبود راندمان آبیاری از طریق مشارکت های مردمی بحث و بررسی شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,