خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من
تاريخ : 12 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله ارائه فيلتري نوين مبتني بر روش بيزين براي شناسايي هرزنامه ها تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارائه فيلتري نوين مبتني بر روش بيزين براي شناسايي هرزنامه ها تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارائه فيلتري نوين مبتني بر روش بيزين براي شناسايي هرزنامه ها تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارائه فيلتري نوين مبتني بر روش بيزين براي شناسايي هرزنامه ها تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
تعداد صفحات: 7
چکیده:
امروزه ایمیل به یکی از رایج ترین ابزار ارتباطی در زندگی روزمره بشر تبدیل شده است. این ارتباط چه یک مکالمه ساده دوستانه باشد چه یک موضوع مهم تجاری، ایمیل متدی سریع و ارزاق قیمت برای برقراری این ارتباط است. متأسفانه همین عمومیت و سادگی استفاده از ایمیل باعث شده تا مورد سوء استفاده هرزنامه نویسان و کلاهبرداران اینترنتی قرار بگیرد. مسئله ای که روزی کم اهمیت جلوه می نمود امروزه به معضلی جدی برای میلیون ها کاربر ایمیل بدل شده است و استفاده از ابزار و متدهایی برای شناسایی و فیلتر هرزنامه ها ضرورتی غیر قابل انکار است. در این مقاله با اعمال تغییرات در فرمول های الگوریتم بیزین، فیلتری نوین مبتنی بر روش بیزین برای شناسایی هرزنامه ها طراحی و پیاده سازی شده است که با استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین، کار کلاس بندی متن را روی پیام های متنی ایمیل انجام می دهد. در ابتدا فیلتر با 4200 پیام اسپم و 4200 پیام غیر اسپم از دیتاست Enron آموزش داده شده است و سپس با 1200 پیام مورد تست و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تست نشان می دهد که با اعمال تغییرات پیشنهادی در محاسبه احتمال ها و ترکیب آن ها می توان تا حد زیادی کارایی و دقت فیلتر بیزین را بهبود بخشید.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ارتباط مديريت دانش با عوامل استفاده بهينه از زمان مديران مدارس متوسط استان مازندران تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارتباط مديريت دانش با عوامل استفاده بهينه از زمان مديران مدارس متوسط استان مازندران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارتباط مديريت دانش با عوامل استفاده بهينه از زمان مديران مدارس متوسط استان مازندران تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارتباط مديريت دانش با عوامل استفاده بهينه از زمان مديران مدارس متوسط استان مازندران تحت pdf :


سال انتشار : 1392

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حماسه سياسي (با رويکردي بر تحولات خاورميانه) و حماسه اقتصادي (با رويکردي بر مديريت و حسابداري)

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط مدیریت دانش با عوامل استفاده بهینه از زمان مدیران مدارس متوسطه استان مازندران انجام شد. روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران مدارس متوسطه استان مازندران که شامل 617 نفر می باشند. تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انجام گرفته و بر این اساس، تعداد 238 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه مدیریت دانش با 23 سؤال و نیز پرسشنامه مدیریت زمان حاوی 21 سؤال می باشد که این پرسشنامه ها برگرفته از سوالات پور عزیزی و همکاران (1390) است و توسط مدیران پاسخ داده شد. روایی محتوایی پرسشنامه از نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و ضریب پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هر کدام از پرسشنامه ها به ترتیب 0/85 و 0/86 محاسبه شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین مدیریت دانش با تفویض اختیار و تقلیل حجم کارمدیران رابطه معنی داری وجود دارد ولی بین مدیریت دانش با میزان حذف عوامل مزاحم مدیران رابطه معنی داری وجود ندارد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 12 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله واکنش هاي عملکرد و کيفيت بذر ارقام کلزا به پساب کارخانجات قند تحت pdf دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله واکنش هاي عملکرد و کيفيت بذر ارقام کلزا به پساب کارخانجات قند تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله واکنش هاي عملکرد و کيفيت بذر ارقام کلزا به پساب کارخانجات قند تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله واکنش هاي عملکرد و کيفيت بذر ارقام کلزا به پساب کارخانجات قند تحت pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: 3

چکیده:

به منظور بررسی اثر پساب کارخانه قند بر عملکرد و ویژگی های دو رقم کلزا، پژوهشی مزرعه ای در محدوده کارخانه قند کوار در استان فارس در سال زراعی 1386-1385 یه صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل دو رقمکلزا (طلایه و اکاپی) و دو سطح آبیاری شامل آبیاری با فاضلاب و آبیاری با آب چاه (شاهد) بود. نتایج پژوهش نشان داد در تیمار آبیاری با پساب درصد عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم در اندام هوایی در هر دو رقم طلایه و اکاپی افزایش یافت و در صد این عناصر در رقم طلایه و در تیمار آبیاری با پساب بیشتر از رقم اکاپی بود.غلظت آهن در تیمار آبیاری با پساب در هر دو رقم کلزا کمتر از تیمار شاهد بود و بیشترین غلظت بور از تیمار شاهد در مقایسه با تیمار آبیاری با پساب در هر دو رقم کلزا بدست آمد. واکنش عملکرد دانه به تیمارهای آبیاری متفاوت بود. عملکرد دانه تحت تیمار آبیاری با پساب، در هر دو رقم کلزا کاهش یافت و رقم اکاپی کمترین عملکرد دانه را در این تیمار داشت. عملکرد دانه در رقم طلایه در تیمار آبیاری با پساب در مقایسه با تیمار شاهد 36/27 درصد کاهش و در رقم اکاپی 39/37 درصد کاهش داشت. بنابراین، نتایج نشان داد که کاربرد پساب در زراعت کلزا می تواند عملکرد دانه و ویژگی های شیمیایی بذر ارقام کلزا را به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 12 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تاريخ موسيقي ايران تحت pdf دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاريخ موسيقي ايران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاريخ موسيقي ايران تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاريخ موسيقي ايران تحت pdf :

تاریخ موسیقی ایران

فهرست مطالب
تاریخ موسیقی در ایران 3
ترانه های فـولکـوریک ایران 14
موسیقی سازی 16
آلات موسیقی بادی 19
آلات موسیقی زهـی 20
سازهای مضرابی ( زهـی – کوبی ) 24
تاریخ موسیقی ایران قبل از اسلام 29
منابع 36

تاریخ موسیقی در ایران
تاریخ موسیقی ایرانی که همواره با هنر و ذوق ایرانی همراه و همقدم بوده است را می توان به دو قسمت قبل و بعد از اسلام تقسیم کرد . مورد بعد از اسلام را تا موسیقی معاصر ادامه می دهیم اما در مورد قبل از اسلام باید تقسیم بندی هایی را انجام دهیم : دوره ی قبل از مادها . مادها . پارس ها و هخامنشیان . پارت ها و اشکانیان . ساسانیان .

قبل از مادها
این دوره که از هشت قرن قبل از میلاد تا قبل است شواهد بسیاری از جمله سنگ ها و سطوح حکاکی شده کتاب ها و دست نوشته ها را با خود به همراه دارد . مهمترین اثر یافت شده در مورد موسیقی این دوره ” مهر چغامیش ” می باشد که متعلق به 3500 سال قبل از میلاد است .
برای بررسی این دوره باید اثر تمدنهایی چون بابل و اشور و ایلام را – که متاسفانه چیز زیادی از انها باقی نمانده – مورد بررسی قرار داد . اما شواهد اندک پیدا شده نیز خود صحت وجود موسیقی را در این دوره تصدیق می کند . به طوری که ساخت سازهای سنتور و تنبور را به این دوره نسبت داده اند .

دوره ی مادها
مادها – که در اصل اریایی بودند – دولتی در ایران باستان تاسیس کردند . مهمترین موسیقی ان دوران نغمات موسیقایی گات بوده است .

دوره ی هخامنشیان ( 320 تا 550 سال قبل از میلاد )
در کنار نغمات گات ها نوع دیگری از موسیقی با نام موسیقی رزمی و همچنیم موسیقی بزمی در این دوره ساخته شد . طبل های این دوره جنگجویان را با انگیزه به میدان های نبرد راهی می کردند و تنبورها و نی ها از انها در جشن پیروزی به گرمی استقبال می کردند .

دوره پارت ها ( 250 قبل از میلاد تا 224 بعد از میلاد )
این دوره که با حمله اسکندر به ایران همراه شد ( قابل ذکر است که بعضی از مورخان وجود اسکندر و نبرد او با ایران را بزرگترین دورغ تاریخ می دانند و بر این باورند که شخصی با این نام و با این ملیت وجود نداشته است و اسکندر صرفا جنگجویی ایرانی و از مخالفان داخلی هخامنشیان بوده است . نویسنده ) موسیقی جدیدی را به ایران وارد کرد . وارد شدن موسیقی به این معنا نبود که موسیقی را از کشوری دیگر به ایران وارد کنند بلکه در این دوره موسیقی ازاد و مردمی شد و از بند دولت و دربا گریخت .
در این دوره افرادی چون : بخشی ها در خراسان یا گوسان ها در تمامی مناطق ظهور کردند .

دوره ی ساسانیان (224-652 بعد از میلاد )
در این دوره باید به پیدایش ” باربد ها ” در تیسفون ( پایتخت ساسانی ) اشاره کرد . این دوره با پیدایش هفت خسروانی همراه بود که به جرات باید گفت سرمنشا موسیقی امروز ایران بوده است .

قبل از دوره ی دستگاهی :
این دوره دوره ای بود که مسلمانان دعوت اسلام را پذیرفته بودند (البته به عقیده ی برخی مورخان : نه حمله ی اعراب دعوت به حساب می امد و نه اجبار مسلمانان به پذیرفتن پاسخ دادن به این دعوت بود. نویسنده) و دروازه های ایران را بسوی ارمانهای اسلام بروی خود گشوده بودند.
امدن اسلام از هر دیدی که بنگریم در کشور ما باعث وقوع اتفاقاتی شد . به خوب و بد موضوع کار نداریم که از این مجال خارج است اما باید اقرار کرد که هم در فرهنگ و هم در زندگی ما تاثیر بسزایی گذاشت. موسیقی ما هم طبیعتا از این روند خارج نبود.

موسیقی ما در این دوره کمی ایینی تر جلوه کرد . ایرانیان – که در تمام دوره ها هوش و ذکاوت خود را در حفظ ارمانهای ایرانی نشان داده بودند – این نوع موسیقی ایینی را به سمت عرفان ایرانی سوق دادند . در این میان به نی نوازی مولانا جلال عارف نامی این مرز و بوم باید اشاره کرد که بهترین نوع موسیقی ایینی بوده است.
در برحه ای از زمان اکثر نقاط ایران خود را به عنوان خطه ای صاحب موسیقی و علاقه مند معرفی کردند این واقعه حدود صد سال بعد از نوع مشابه ان در ژاپن رخ داد . به طوری که صد سال پیش از ایرانیان موسیقی ژاپن از چنگ راهبان و خدایان و درباریان خارج شد و به عامه‌ی مردم رسید. نویسنده و موسیقی مقامی در ایران شکل گرفت . به خاطر زیر سلطه بودن ایران در زمان اعراب امروزه کشورهای عربستان عراق و ; را نیز می یابیم که دارای موسیقی مقامی می باشند اما لازم به ذکر است که اولین نوع این موسیقی متعلق به ایرانیان بوده است .

به خاطر تنوع طلبی ایرانیان و اینکه ایرانیان همیشه خواهان برتری نسبت به سایر اقوام بودند چندین سده بعد از پیدایش موسیقی مقامی موسیقی دستگاهی در ایران شکل گرفت .

دوره ی دستگاهی
این دوره اوج اعتلای موسیقی در ایران می باشد . شروع ان از چندین سده بعد از اسلام است و تا کنون در میان ایرانیان به عنوان موهبتی تاریخی نگاه داشته می شود . بله ; نگاه داشته شدن نه به عنوان میراثی شی گونه . بلکه به عنوان فرهنگی که امروزه انرا فرهنگ فاهی می نامند . فرهنگی که در ان انسان به اوج انسانیت دست می یابد. در کنار موسیقی درس عشق می گیرد و نظام اخلاقی خویش را استوار می سازد .

موسیقی دستگاهی از جمع اوری تک تک مقام ها ( از خراسان گرفته تا خوزستان ) گرد امده است .
گنجها را فشرده کردند و مانند نگینی در انگشتر پایتخت قرار دادند .
و امروزه شاهد موسیقی دستگاهی – ردیف هستیم. آنرا می‌آموزیم. آموزش می‌دهیم. می‌نوازیم و از خود یادگاری می‌گذاریم. ردپایی یا سندی در تاریخ بر موجودیت موسیقی درست و اصیل ایرانی که متاسفانه امروزه رو به زوال رفته و با موسیقی سنتی اشتباه گرفته می‌شود ;

موسیقی ایران
نقوش و حجاری ها و نگـارگـری های به جای مانده از دوران باستان تا زمان اسلام نشان دهـنده عـلاقه و ذوق ایرانیان به هـنر موسیقی می باشد. در دوران پس از اسلام موسیقی به دلیل مخالف ها، شکوفایی دوران پـیشین خود را از دست داد. ولی به هـر حال به حیات خود ادامه داد. این استمرار را می توان در زمان صفویه در بنای کاخ چهـلستون و اتاق موسیقی کاخ عالی قاپو مشاهـده کرد.

موسیقی ملی ایران، مجـموعه ای است از نواهـا و آهـنگ هایی که در طول قـرن هـا، در این سرزمین به وجود آمده و پـا به پای سایر مظاهـر زندگی مردم ایران تحول وتکامل یافتـه، و بازتابی از خصوصیات اخلاقی، وقایع سیاسی، اجـتماعـی و جـغـرافـیایی ملتی است که تاریخـش به زمان های بسیار دور می رسد. ظرافت و حالت تعـمق ویـژه موسیقی ایرانی انسان را به تـفـکر و تعـقل و رسیدن به جـهـانی غـیر مادی رهـنمون می سازد.
موسیقی ملی ایران، که مبـنا و سابقه ای بسیار کـهـن دارد، شامل شاخه های مخـتـلف به شرح زیر است:

1 – قـبل از اسلام: موسیقی های اقوام کهـن ایران شامل : بـخـتـیـاری، کردی، لری و ;..
2 – بعـد از اسلام:
الف – موسیقی مقامی ( حماسی، تعـزیه، عـزا )
ب – ردیفـی ( دستگـاه های موسیقی سنـتی )
در دوره حاضر این تـقـسیم بـندی به شرح زیر است:
1 – قـبل از اسلام
2 – بعـد از اسلام
3 – موسیقی های محـلی ایران و نغـمه های سنـتی ( ملودی های دو گـروه قـبل ) و تـنـظیم و تهـیه کلاسیک آنهـا.

طبق روش طبقه بـندی جـدید در آواز و مقامات، که از حدود صد سال پـیش برقـرار شده، آواز و موسیقی سنـتی ایران را در دوازده مجـموعه قرار داده اند.

از دوازده مجـموعـه تـقـسیم بـندی شده، هـفت مجموعـه که وسعـت و استـقـلال بـیـشـتری داشتـه اند، دستگـاه نامیده شده و پـنج مجموعـه دیگـر را که مستـقل نـبوده و از دستگـاهـهای مزبور منشعـب شده اند، آواز نامیده اند.
بنا براین موسیقی سـنتی امروز ایران، که باقی مانده مقامات دوازده گـانه قـدیم است، قـبلا مفـصل تر بوده و امروز جـزئی از آن در دستـرس است.
بر هـفت دستگـاه اصلی و پـنج آواز، تعـدادی گـوشهاستواری و الگـوی نوازندگـان و خوانـندگـان امروزی است.

شمار این گـوشه ها را 228 ذکـر کرده اند، ردیف های مخـتـلف و مشهـور استادان موسیقی سنـتی صد ساله اخـیر مانـند آقا حسیـنـقـلی، میرزا عـبدالله، درویش خان و صـبا نـیـز از هـمین نـظم پـیـروی می کـند.

اسامی دستگـاه ها و آوازهـا در موسیقی سنـتی ایران
نام هـفت دستـگـاه اصلی عـبارت است از شور، ماهـور، هـمایون، سه گـاه، چـهـارگـاه، نوا و راست پـنجـگـاه؛ نام پـنج آواز بدین شرح است: اصفـهـان، ابوعـطا، بـیات ترک، افـشاری و دشتـی.
اجـزای دستـگـاه و آواز
برای اجرای یک دستگـاه با یک آواز تـرتـیـبی را باید رعـایت کرد که معـمولا این چـنـیـن است:
درآمد، آواز، تصنـیف و رنگ، از زمان مرحوم درویش خان و به ابـتکـاری وی پـیش درآمد و چـهار مضراب نیـز به این سلسله مراتـب اضافه شده است.

ترانه های فـولکـوریک ایران
زنده یاد خالـقی، در این باره چـنـین می نویـسد:
یکی از منابع ذیـقـیمت موسیقی هـر کشور آهـنگ هـا و نغـمات و ترانه هایی است که در نقاط مختـلف آن مملکـت، خاصه در دهـات، قصبات دور از شهـر به وسیله مردم بومی و روستایی خوانده می شود و چون این نوع موسیقی کـمتـر تحـت تاثـیر افـکار مردم شهـر نـشـین واقع شده، طبـیعی تر و به موسیقی حقیقی و اصیل و قدیمی آن کشور نزدیکـتر است؛ جمع آوری آنهـا عـلاوه بر اینکـه باعـث حـفـظ و نگـهـداری آنهـا است، کمکی هـم به تحـقـیق درباره مخـتصات آن مـمـلکـت می کـند، و چـگـونگی و کـیفـیت آن را معـلوم می نماید.

چـون در ایران اقوام مخـتـلفی ساکـنـند که از نظر فرهـنگ و قـومی تـفاوت های بـسیاری با یکـدیگـر دارند، بنابراین موسیقی فولکوریک ایران دارای خصوصیات بسیار متـنوعی از نظر طرز بـیان و لحـن موسیقی است. مثـلا موسیقی آذربایجـانی، گـیلانی، خراسانی، بـخـتـیاری، کردی، شـیرازی و بلوچی نـه تـنـها ملودی هـا، که در گـویش نـیز با یکـدیگـر بـسیار متـفاوتـند، از نظر فرم موسیقی می توان از دو نوع موسیقی بومی در ایران نام برد:
1 – تـرانه های بومی آوازی که به صورت انـفرادی یا دسته جمعـی خوانده می شود.
2 – رقص های محلی سازی که با سازهـای محلی به اجرا در می آید.

ترانه های محلی ایرانی از نظر ملودی بـسیار غـنی و پـر مایه است که از این نـظر یـکی از غـنی ترین، زیـبا ترین و متـنوع ترین تـرانه های فـولکوریک دنـیا هـستـند. این ترانه ها که نشانهً طرز فکر و تـمدن و فرهـنگ کـشور هـستـند، سینه به سینه نقـل شده و از نسلی به نسل دیگر می رسد و آئینه تمام نمای افکـار و اندیشه های مردمی اند که خود خالق و آفـریـنـنده آن بـشمار می رونـد. این تـرانه ها از وضع اجـتماع، طرز فکر، نوع زندگی و طبـیعـت که در سرزمیـن ایران وجود دارد، یکی از غـنی ترین منابع فـرهـنگی ایران به شمار می آیـند. این تـرانه ها نمایانـندهً ملت و گـذشته ایران هـستـند و می توانـند بهـترین الهام بخـش موسیقیدانان در پـدید آمدن آثار موسیقی عـلمی قرار گـیرند.

نمونه هایی از موسیقی فـولکوریک ایران:
موسیقی بـخـتـیاری، لرستان و فارس
موسیقی گـیلان و تالش
موسیقی کردستان
موسیقی سواحل جنوب ایران

موسیقی سیستان و بلوچستان
موسیقی خراسان
موسیقی ترکمن
موسیقی آذربایجان
نمونه هایی از موسیقی فولکوریک

موسیقی سازی
موسیقی ایرانی از زمان های بسیار قدیم عـمدتا با ساز و آواز توام بوده است و در کـتب تاریخی نیز هـرگـاه به موسیقی اشاره شده بـیـشتر نام الحان و ترانه‌ها بر جای مانده است. ولی شکی نیست که موسیقی سازی نیز دارای اهـمیت بوده است.
در حدود صد سال قـبل موسیقی سازی به تـدریج راهـی مشخص در پـیش گـرفـت، و در این رشته نوازندگـان و آهـنگـسازانی به وجود آمده و نوآوری هایی در این زمینه انجام دادند. به طور کلی موسیقی سازی ایرانی دارای دو بخش اساس است:

الف – تکـنوازی که بر پایه موسیقی سنـتی و بداهـه نوازی قـرار دارد.
ب – هـمنوازی که بر پـایه کارهـای جمعـی اعـم از گـروه هـای کوچک یا بـزرگ یک صدایی و یا چـند صدایی استوار است.

تکـنوازی
تکـنوازی در موسیقی مشرق زمین از اعـتبار و اهـمیت فراوانی برخوردار است. به تعـبـیری می توان آن را مربوط به فـلسفه و عـرفان شرق و ایجاد ارتـباط معـنوی با عالم بالا دانست. چـرا که نوازنده شرق با ساز و موسیقی خود به نوعی عبادت خصوصاً در کـنج خلوت و تـنهـایی خود می پـردازد.
هـمنوازی

از دورهً ناصرالدین شاه قاجار کار گـروه نوازی چـه در زمینه موسیقی و سازهای سنتی و چه با رعایت اصول و قواعـد موسیقی ارکستر غربی که به وسیله مسیو لومر ( معـلم موسیقی فرانسوی که برای تـدریس در دارالفـنون آن زمان و رشتـه موسیقی نظام به ایران دعـوت شده بود) در قالب موسیقی نظام و سازهای غـربی به ایران آورده شد، بـیشتر معـمول گـردید. بعـدهـا کم کم کار گـروهی رونق بـیـشتری گـرفت، و با اضافه شدن سازهای غـربی به جـمع سازهای ایرانی و اجرای قطعـات ایرانی بر روی آنهـا با فـرم تازه معـمول شد.

ایرانیان در مقاطع مختـلف تاریخی از آلات متعـدد موسیقی، به ویژه قـدیمی ترین آنهـا یعـنی نی و دایره استـفاده می نمودند. انواع آلات موسیقی که مورد استـفاده قـرار می گـرفته و هـنوز هـم در گـوشه و کـنار این کشور پـهـناور استـفاده می شود به هـمراه یک تـقـسیم بـندی کـلی به این شرح است:

آلات موسیقی بادی
نی
نی از قـدیمی ترین این نوع است و شامل یک لوله استوانه ای از جـنس نی بوده که دارای هـفت بـند و شش گـره است. نی از دسته سازهـای محـلی است و تـقـریـبا در تمام نقاط ایران معـمول و رایج است.

سرنا
سرنا ساز دیگـری از خانواده آلات موسیقی بادی است که در تـمان نقاط ایران معـمول است و شامل سرنای بـخـتـیـاری و آذربایـجانی است. در ایران این ساز به هـمراه دهـل و یا نقاره نواخـته می شود. لازم به ذکر است که نواخـتن این ساز در نقاط مخـتـلف کشور در مواقع خاصی و به منظورهای مخـتـلف انجام می شود. در کردستان با نواخـتن دهـل و سرنا مرگ کسی را خبر می دهـند و در شمال ب هـمراهی طناب بازهـا سرنا نواخـته می شود و در آذربایجان غـربی، روستائیان در عـروسی ها حین رقص چوبی، سرنا می نوازند.

کـرنا
کرنا: سازی قدیمی و تاریخی است که در استان های مخـتـلف ایران به شکـل های متـفاوت ساخـته و اجرا می شود. مهـمترین کرناهـا، کرنای شمال، گـیلان و کرنای مشهـد است. این ساز بـیـشتر در کردستان و آذربایجان مورد استـعـمال قرار می گـیرد.

نی انبان
نی انبان بـیـشتر در جنوب ایران مورد استـفاده قـرار می گیرد و در بعـضی نقاط ایران آن را ” خـیک نای ” نـیز می نامند و در نقاطی از آذربایجان نیز نواخته می شود.

آلات موسیقی زهـی
کمانچـه
یکی از قـدیمی ترین سازهای زهـی، کمانچه است که اولین شکل ویولون امروزی است. این ساز نـقـش تک نواز و هـمـنواز، هـر دو را به خوبی اجرا می کند. کمانچه سازی ملی است. در تمام استان های ایران نواخـتن آن متداول است و بـیشتر در میان طوایف ترک و ترکـمن رواج دارد.

بربط
بربط: سازی از خانواده سازهای رشته ای مفـید که به آن ” ال عـود یا لوت ” نیز می گـویـند. ساخـتمان این ساز شـبـیه گـلابی است که از درازا به دو نـیم شده است. دارای کاسه ای بـزرگ و دسته ای کوتاه که در آغاز سه رشته سیم داشته است.

رباب
رباب: این ساز زهـی است از چـهـار قـسمت شامل شکم خـربزه مانـند، سینه، دسته و سر تـشـکـیل شده است. سیم های رباب در قدیم از روده و امروز از نخ نایلون ساخـته می شود و مضراب رباب از پـر مرغ ساخـته شده است. این ساز اساساً سازی محلی است و بـیـشتر در نواحی خراسان معـمول است و هـمچـنـین در نواحی سیستان نیز نواخـته می شود.

تار
تار: یکی از سازهای زهی اصیل ایران است که یک شـکم چـند قـسمتی دارد و دارای شش تار می باشد. از این گـروه ســــازهــا، سـه تار و دو تار را می توان نام برد که نوازندگی دوتار در تـرکـمن صحرا و نواحی خراسان بـسیار معـمول می باشد.
آلات موسیقی ضـربی
از سازهای ضربی معـروف ایرانی دهـل، طبل و تـنـبک می باشـند.
دهـل
دهـل: این ساز از استوانه کوتاهی از جـنس چـوب که قـطر دایره آن حـدود یک مـتر و ارتـفاع آن 25 تا 30 سانتی متر است تـشکـیل شده و بر دو سطح دایره ای شکـل آن پـوست کـشـیده شده است. مضرابـش دو چـوب یکی به شکـل عـصا و دیگـری ترکه ای نازک می باشد. دهـل سازی کاملا محـلی و بـیـشـتر هـمراهـی کـنـنده با سرنا است. در مناطق فارس، بلوچستان و کـردستان بـیش از سایر جاها مورد استـفاده قـرار می گـیرد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 12 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله The Calculation of Torsional Natural Frequencies of a Crank Shaft Using Analytical Wave Propagation Method تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله The Calculation of Torsional Natural Frequencies of a Crank Shaft Using Analytical Wave Propagation Method تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله The Calculation of Torsional Natural Frequencies of a Crank Shaft Using Analytical Wave Propagation Method تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله The Calculation of Torsional Natural Frequencies of a Crank Shaft Using Analytical Wave Propagation Method تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: 6

چکیده:

In this paper, torsional natural frequencies of a crank shaft based on analytical wave propagation method are presented. The wave propagation method for a continuous system which has eccentricity is expanded in this work. This method avoids the necessity of having to assume some hypothetical mode shapes which is vital but at the same time, a restriction in some well-known methods as Rayleigh-Ritz and Stodala methods. This method also gives the frequency characteristic equation, by which all the frequencies could be calculated. This method also avoids the trial and error method of Myklestad and Holzer method, as well.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 12 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

Test case reduction by using fuzzy clustering with new measure similarity تحت pdf دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد Test case reduction by using fuzzy clustering with new measure similarity تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي Test case reduction by using fuzzy clustering with new measure similarity تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن Test case reduction by using fuzzy clustering with new measure similarity تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در علوم،مهندسي و فناوري با محوريت پژوھشھاي نياز محور

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

Software testing is a process which is used for determining the accuracy, completeness and quality of advanced computer software. Software tests via a set of inputs named test case. Test case is set of operations which are implemented in order to consider one of the special features or application software. In the designing test case, redundant test cases are created without any utilization that it is very costly and time-consuming for test unit. Our purpose in this article is to reduce time spend on testing by reducing the number of test cases with fuzzy clustering algorithm which has new measure distance similarity. Because may have more efficient and accurate results. Fuzzy clustering helps test cases that have similar feature to classify, so in this case we can avoid spending time on unnecessary test cases. In addition for more efficient fcm clustering we used new measure similarity which combines from two measures that had less objective function compare to Euclidean and for more evaluate we use it in k means and fcm clustering and in the end we compare it with three measures (Euclidean, Manhattan, Minkowski) which has less objective function compare to Euclidean.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي مقايسه استفاده از رنگهاي مصنوعي در زولبيا باميه سطح استان کرمانشاه درماه مبارک رمضان سال 19 و92 تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي مقايسه استفاده از رنگهاي مصنوعي در زولبيا باميه سطح استان کرمانشاه درماه مبارک رمضان سال 19 و92 تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي مقايسه استفاده از رنگهاي مصنوعي در زولبيا باميه سطح استان کرمانشاه درماه مبارک رمضان سال 19 و92 تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي مقايسه استفاده از رنگهاي مصنوعي در زولبيا باميه سطح استان کرمانشاه درماه مبارک رمضان سال 19 و92 تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: سومین همایش ملی امنیت غذایی
تعداد صفحات: 7
چکیده:
رنگها جز افزودنی های مواد غذایی محسوب شده که برای افزایش جذابیت به مواد غذایی افزوده می شوند رنگها می توانند عوارضی شبیه آسم , تضعیف سیستم ایمنی و یا حتی اثرات سرطان زایی داشته باشند. هدف ازاین مطالعه بررسی استفاده از رنگهای مصنوعی( از نوع مجاز و غیر مجاز ) در تهیه زولبیا و بامیه مصرفی در سال 1390 درماه مبارک رمضان و مقایسه آن باسال 1391 می باشد. در این مطالعه برای تشخیص رنگ های شیمیایی غیرمجاز به روش کروماتوگرافی TLC و HPLC انجام شد و نتایج نشان دهنده این بود که از 201 نمونه زولبیا و بامیه سال 1390، 113 نمونه (56/22 درصد ) و در سال 1391 از 219 نمونه ، 184 نمونه (84درصد ) دارای رنگ مصنوعی (از نوع مجاز و غیر مجاز) بودند که مقایسه این دو سال نشان داد که افزایش 27/78 درصد ی در استفاده از رنگهای مصنوعی وجود داشت.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 12 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

نقش معماري و طراحي شهري در پيشگيري وکاهش جرم تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش معماري و طراحي شهري در پيشگيري وکاهش جرم تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نقش معماري و طراحي شهري در پيشگيري وکاهش جرم تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نقش معماري و طراحي شهري در پيشگيري وکاهش جرم تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي معماري و شهرسازي بومي ايران

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف پیشگیری از جرم، کاهش فرصت ها و انگیزه هایی است که منجر به وقوع پیوستن جرم میگردد، واین در حالی است که قرن حاضر علی رغم پیشرفت علوم وفنون وداشتن امکانات خاص مقابله با این عمل میتوان از طریق راهکار مهندسی معماری نیز با توجه به شناخت محیط وروانشناسی آن همراه با رفتار شناسی عموم جامعه در حوزه وحیطه معماری وطراحی شهری بدان پرداخت. واین روند طراحی میتواند بر خلاف قوانین نظامی بازدارنده که پیچیدگی و گستردگی خاصی درخصوص کشف جرم و هزینه های گزافی کهدر پی دارد، موثر تر باشد. در این راستا، مقاله حاضر از طریق مطالعات کتابخانه اى و با استفاده از روش توصیفى- تحلیلى ورجوع به کانون های اصلاح وتربیت و منابع نوشتاری مورد استفاده قرار گرفته اند.که نتایج مطالعات بیانگر این است که طراحان میتوانند بر اساس تمرکز بر نظم بصری افراد،روانشناسی محیط به پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیط وبر اساس تعریفی خاص از طراحی معماری، بعنوان نمونه ای از راهکارهای مختلف بازدارنده برسند تا تاثیر محیط بر روان افراد ونیز عوامل بازدارنده آن مورد ارزیابی قرار بگیرد. چرا که در جهت پیشگیری از وقوع جرم، ایجاد ترس از جرم با نوع طراحی و ایجاد انسجام محیط اجتماعی در بین مردم، تعامل پلیس با مردم از طریق تعریف یک محیط شهری، ونیزلحاظ کردن مسیری متعارف وتحلیل شده در طراحی برای ایجاد تعامل هرچه بیشتر مردم با محیط موثرمی باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 12 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مديريت بحران خشکسالي در مناطق عشايري اردبيل تحت pdf دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مديريت بحران خشکسالي در مناطق عشايري اردبيل تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مديريت بحران خشکسالي در مناطق عشايري اردبيل تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مديريت بحران خشکسالي در مناطق عشايري اردبيل تحت pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي مخاطرات طبيعي و بحران هاي زيست محيطي ايران، راهکارها و چالش ها

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

زندگی جامعه عشایری درمیان سه جامعه انسانی موجود درایران به دلیل بروز بحرانهای ناشی از خشکسالی که اثرات تخریبی فراوانی در زندگی عشایر داشته وانها را با چالشهای متعددی مواجه کرده وتاثیر ات زیادی بر اقتصاد و معیشیت آنها داشته بطوریکه راهبردهای گذشته در زمینه مدیریت خشکسالی در نواحی عشایری چندان موفقت آمیز نبوده و نتوانسته است مسائل همچون کمبود آب وکاهش مراتع و مهاجرت را حل نماید.هدف پژوهش حاضر بررسی مدیریت بحران و تأثیر این پدیده در زندگی عشایر (اردبیل) می باشد.یافته های تحقیق نشان می دهد خشکسالی ها اثرات مخرب شدید بر اقتصاد و معیشت عشایر در استان اردبیل داشته است و عدم مدیریت صحیح چه قبل و چه حین و چه بعد از وقوع خشکسالی باعث کاهش وزن دام (وزن لاشه) ، تلفات دام ، درآمد حاصل از دامداری ، نرخ اشتغال ، سرانه تولید ، راندمان تولید هر رأس دام ، کاهش ذخیره های آب زیرزمینی وکیفیت منابع آبی و ...... شده است . در نهایت احداث مجتمع های آبرسانی یکی از عوامل بازدارنده یا بهترین راهکار پیشگیرانه از خشکسالی است که در استان اردبیل با 146 آبادی اجرا و در حال بهره برداری می باشد که این امر باعث افزایش درآمد، امید به زندگی و ماندگاری آنان در آبادی ها شده است .یکی از مشکلات عظیم روستاها و نجات از بحران های کم آبی و خشکسالی ها که باعث سخت شدن زندگی برای روستائیان و عشایر شده است تأمین آب شرب استقرارگاههای روستایی و عشایری می باشد و کشور را دچار بحران شدید نموده است لذا با توجه به این مشکلات می طلبد برنامه ریزان کشور یک کار انقلابی و ضرب العجلی انجام داده و نسبت به تأمین یک منبع آب پایدار اقدام لازم را بعمل آورد البته این فشارها دولت را وادار کرده که یک فکر اساسی برای این کار انجام دهند که ریاست محترم جمهوری در همایش روستا در 13مهر ماه در سالن همایش های ملی قول 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی کشور جهت تأمین آب شرب روستاها و مناطق عشایری را دادند که یک آب پایدار و مطمئن برای عشایر برای روستا تأمین گردد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله (IPMC) استفاده از شبکه هاي عصبي برايشناسايي ماهيچه مصنوعي از نوع کامپوزيت يوني پليمر – فلز تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله (IPMC) استفاده از شبکه هاي عصبي برايشناسايي ماهيچه مصنوعي از نوع کامپوزيت يوني پليمر – فلز تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله (IPMC) استفاده از شبکه هاي عصبي برايشناسايي ماهيچه مصنوعي از نوع کامپوزيت يوني پليمر – فلز تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله (IPMC) استفاده از شبکه هاي عصبي برايشناسايي ماهيچه مصنوعي از نوع کامپوزيت يوني پليمر – فلز تحت pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: 6

چکیده:

ماهیچههای مصنوعی از نوع کامپوزیتهای یونی پلیمر -فلز (IPMC) 1 محرکهای فعالی هستند که تغییر شکل زیادی در حضور ولتاژ کم تولید میکنند . در این تحقیق با استفاده از دادههای بدست آمده از پردازش تصویر ,2 یک شبکه عصبی بازگشتی برای شناسایی نوار IPMC آموزش داده شده است . این شبکه بازگشتی " مدل غیرخطی خود بازگشتی با ورودی های برون زا " یا مدل 3NARX نامیده می – شود . نتایج حاصل از شبیهسازی نشان میدهد که مدل شبکه عصبی , رفتار نوارIPMCرا با خطای قابل قبولی پیشگویی میکند


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,