خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله سلامت جسمي شهروندان در شهرهاي جديد، بررسي نقش طراحي شهري در ميزان فعاليت هاي فيزيکي، نمونه موردي: شهر جديد هشتگرد تحت pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سلامت جسمي شهروندان در شهرهاي جديد، بررسي نقش طراحي شهري در ميزان فعاليت هاي فيزيکي، نمونه موردي: شهر جديد هشتگرد تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله سلامت جسمي شهروندان در شهرهاي جديد، بررسي نقش طراحي شهري در ميزان فعاليت هاي فيزيکي، نمونه موردي: شهر جديد هشتگرد تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله سلامت جسمي شهروندان در شهرهاي جديد، بررسي نقش طراحي شهري در ميزان فعاليت هاي فيزيکي، نمونه موردي: شهر جديد هشتگرد تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: نخستین همایش توسعه شهری پایدار

تعداد صفحات: 17

نویسنده(ها):

سیدحسین بحرینی – عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
حسین خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده شهرسازی، گروه طراحی شهری، پردیس هنرهای

چکیده:

مشکلات و عوارض فزاینده ناشی از چاقی مفرط و کم تحرکی در جهان و ایران محققان را به چاره جویی در این زمینه انداخته است . دردورانی که محدودیت های زندگی مکانیکی به انسا ن اجازه در نظر گرفتن زمانی مشخص برای ورزش را نمی دهد، پیاده روی در فضاهای شهری و به اهدافی همچون خرید و یا رفت و آمد، بهترین محل سرمایه گذاری برای فعالیت های فیزیکی است. از طرف دیگر تحقیقات نشان دهنده تاثیرات محیط ساخته شده بر میزان پیاده روی اشخاص است. بر این اساس هدف تحقیق یافتن کیفیات کالبدی -فضایی موثر بر میزان پیاده روی در فضاهای شهری ایران بوده و در چند بخش صورت گرفته است. در مرحله اول از طریق پرسشنامه میزان پیاده روی هفتگی ساکنین اندازه گیری شده، در مرحله بعد، با روش تحقیق اکتشافی و از طریق مصاحبه عمیق، موانع پیاده روی از نظر مردم استخراج و نهایتا در مرحله بعد میزان همپیوندی بین موانع مستخرج و میزان پیاده روی مردم اندازه گیری شد . در آخر نتایج تحقیق نشان میدهد که مهمترین کیفیات کالبدی-فضایی موثر در میزان پیاده روی پیوستگی فضایی، پیچیدگی فضایی و مقیاس انسانی است. در صورتی که این کیفیات در طراحی و برنامه ریزی شهرهای جدید لحاظ شود میتوان به محیط های پیاده-محور دست یافت.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي تغييرات مکاني هدايت الکتريکي و سختي آب زيرزميني حوضه آبخيز ششتمد با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تغييرات مکاني هدايت الکتريکي و سختي آب زيرزميني حوضه آبخيز ششتمد با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تغييرات مکاني هدايت الکتريکي و سختي آب زيرزميني حوضه آبخيز ششتمد با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي تغييرات مکاني هدايت الکتريکي و سختي آب زيرزميني حوضه آبخيز ششتمد با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي تحت pdf :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
شهرام بهرامی استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه حکیم سبزواری
ابوالقاسم امیراحمدی – دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه حکیم سبزواری
مهدی ملایی سریش – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده:
کیفیت آب از جمله مهمترین عوامل مشخص کننده به منظور کاربرد آن در مصارف آب به شمار می رود. در این تحقیق کهبه بررسی کیفیت آب آب زیرزمینی حوضه ششتمد از لحاظ سختی و قابلیت هدایت الکتریکی آب پرداخته شد، پس از دریافتاطلاعات شیمیایی آب از شرکت آب منطقه ای خراسان، نقشه های میزان شوری و قابلیت هدایت الکتریکی تهیه و بااستانداردهای جهانی مقایسه گردید. نتایج بررسی ها نشان داد که میزان شوری آب در حد استاندارد جهانی است اما از لحاظسختی در خروجی حوضه (پادگانه آبرفتی)، میزان سختی در حد خیلی بالاست. لذا پیشنهاد می گردد در صورت استفاده جهتآشامیدن تدابیر لازم اندیشیده شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي تاثير جنس خاک و عمق گيرداري بر عملکرد ديوارهاي حائل طره اي بتني تحت شرايط ديناميکي تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تاثير جنس خاک و عمق گيرداري بر عملکرد ديوارهاي حائل طره اي بتني تحت شرايط ديناميکي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تاثير جنس خاک و عمق گيرداري بر عملکرد ديوارهاي حائل طره اي بتني تحت شرايط ديناميکي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي تاثير جنس خاک و عمق گيرداري بر عملکرد ديوارهاي حائل طره اي بتني تحت شرايط ديناميکي تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)
تعداد صفحات: 4
نویسنده(ها):
امیر حسین عارضی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک گروه کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک و پی، اراک، ایران
مصطفی یوسفی راد – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده:
دیوار حائل از جمله سازه های مهم در حفظ و نگهداری خاک و سایر مصالح ریزشی در مقابله با فشار جانبی وارده می باشد. فشار جانبی ناشی از مصالح ریزشی در پشت دیوار حائل موجب پدید آمدن حالت های مختلفی از ناپایداری و گسیختگی در این نوع سازه ها می گرد. امروزه طراحی بهینه دیوارهای حائل به یکی از مسائل مهم مهندسان عمران تبدیل شده است. در این مقاله به بررسی تاثیر جنس خاک و عمق گیرداری بر عملکرد دیوارهای حائل طره ای بتنی تحت شرایط دینامیکی پرداخته می شود. مدل سازی براساس تغییر جنس خاک و عمق گیر داری به ترتیب برای دو نوع خاک و 7 عمق گیرداری متفاوت تحت شرایط بارگذاری دینامیکی انجام میگیرد. در پایان براساس آنالیز انجام گرفته تاثیر تغییرات نوع خاک و عمق گیر داری بر روی لنگر، تنش برشی و توزیع فشار خاک مورد بررسی قرار میگیرد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي سطوح و ميزان آمادگياستان اصفهان درمقابله با حوادث وبلايا تحت pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي سطوح و ميزان آمادگياستان اصفهان درمقابله با حوادث وبلايا تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي سطوح و ميزان آمادگياستان اصفهان درمقابله با حوادث وبلايا تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي سطوح و ميزان آمادگياستان اصفهان درمقابله با حوادث وبلايا تحت pdf :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

مسعود شجری پور موسوی – اداره کل بیمه خدمات درمانی استان اصفهان – دانشگاه علوم پزشکی وخدمات ب
فرهاد مشاوری – اداره کل بیمه خدمات درمانی استان اصفهان – دانشگاه علوم پزشکی وخدمات ب
غلامرضا عسگری – اداره کل بیمه خدمات درمانی استان اصفهان – دانشگاه علوم پزشکی وخدمات ب

چکیده:

روشهای مناسب برای مقا بله با بلایا برای هر جامعه ایی ضرورت دارد ، و هیچ جامعه ای از بلایای طبیعـی و یـا سـاخته انـسان کاملاً مصون نیست ؛ وجود برنامه های واقعی ، تمرین و هماهنگ شده برای مواجهه با بلایا و مدیریت آنها و پیـشگیری از بـروز بحرانهای مرتبط ضرورت دارد .
( و توسـعه برنامـه و Risk Assessment ( ( ، سنجش میزان خطر Hazard Identification ) « شناسایی مناطق پر خطر » عملیات اجرایی سیستم هشدار اولیه و نیزبکارگیری تکنیک های انتشار اطلاعات در مناطق مختلـف نقـش اساسـی در کـاهش آسیب های ناشی از بلایا داشته ومی تواند به آمادگی بیشتر ومدیریت مناسب در مواجهه با بلایا یاری رساند . با این حـال برنامـه مدیریت امور بلایا ضرورتاً از نقطه ای به نقطه دیگر براساس میزان خطر ، منابع ، ظرفیت و توان پاسخ دهی و با توجه به دیگـر متغیرها متفاوت است البته بیشتر امور برای پاسخگویی در مدیریت همه بلایا مشترک اند و وجود یـک برنامـه از پـیش تعیـین شده می تواند به پاسخگویی منطقی به امور رسیدگی به بلایا بیانجامد . مزایای آمادگی برای مواجهه با بلایا می تواندشامل کاهش تلفات ، ترس ، اضـطراب وزیانهـای مـرتبط باشـد و از تـاثیر نهـایی ونامطلوب بلایا بکاهددر این میا ن سطوح آمادگی می تواند شامل س طوح : شهروندی ، منطقـه ایـی ، ایـالتی ( اسـتانی ) ودولـت فــدرال ( اســتانداری یــاوزارت کــشور ) بــوده و بــه شــکل هرمــی باشــد کــه در قاعــده آن ســطح شــهروندی ودر راس آن دولــت فدرال ( استانداری یاوزارت کشور ) قرار داشته باشد بدیهی است که آمـادگی در سـطح شـهروندی ازبیـشترین میـزان واهمیـت برخوردار است . در این مطالعه علاوه بربررسی مروری مقالات مرتبط با سطوح وچگونگی آمادگی دربلایا ونیز مطالعه تطبیقـی آنهـا بـه بررسـی توصیفی تحلیلی وضعیت آمادگی سطوح مختلف ازجمله شهروندان اصفهانی درمقابله با زلزله پرداختـه وبـابهره گیـری از ابـزار پیش بینی وباخلق سناریوها ی لازم میزان آمادگی سطوح مختلف و شهروندان سنجیده شده است وبسته ) ) Package مناسب آمادگی وچک لیست آن برای چک کردن اقلام ومواد لازم خانوادهها درهنگام بروز بلایا ارایه شده است .


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 17 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

پاورپوينت نگه داري گل ها تحت pdf دارای 13 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوينت نگه داري گل ها تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است


لطفا به نکات زیر در هنگام خرید

دانلود پاورپوينت نگه داري گل ها تحت pdf

توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه 

دانلود پاورپوينت نگه داري گل ها تحت pdf

قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 12 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار داده نشده است


بخشی از متن پاورپوينت نگه داري گل ها تحت pdf :

نگه داری گل ها

مقدمه

عوامل متعددی در طول عمر پس از برداشت یك محصول قبل از عرصه به بازار تأثیر می گذارند. محصول در بالاترین درجه كیفیت برداشت می شود و برای جلوگیری از افت كیفیت آن باید تكنیك هایی به اجرا درآید. آنچه مسلم است برای افزایش عمر پس از برداشت گل های گلدانی یا شاخه بریده، باید از خصوصیات آن گونه و رقم اطلاعات كافی در دست باشد. برای خریدار (مصرف كننده ) طول عمر گل در واقع معادل كیفیت تلقی می شود و گل هایی با طول عمر زیاد، ارزش مضاعف داشته و تقاضا برای این گلها همیشه ادامه خواهد داشت.

به طور كلی مزایای نگهداری گل های شاخه بریده به قرار زیر می باشد :

1- تنظیم بازار و تعدیل نوسانات شدید قیمت در بازار عمده فروشی 2- كاهش زوال ناشی از كم شدن تقاضای پیش بینی نشده 3- پیش بینی تعطیلات و مناسبت های خاص 4- بهبود راندمان تولید و كاهش مصرف سوخت 5- امكان نقل و انتقال طولانی گل و افزایش صادرات 6- عرضه كل خارج از فصل

به 10
علت مهم كاهش طول عمر گل های شاخه بریده اشاره می شود : 1- كاهش ذخیره مواد غذایی موجود در ساقه یا برگ های گل 2- حمله باكتری ها، قارچ ها و عوامل بیماری زا 3- بلوغ و پیری طبیعی 4- پژمردگی، تنش آبی و انسداد آوندی 5- خراشیدگی، لهیدگی و آسیب دیدگی 6- نوسانات دمایی حین دوره انبارداری و حمل و نقل 7- تغییر رنگ گلبرگ ها، ساقه ها و برگ ها 8- تجمع اتیلن در هوای اطراف گل ها 9- كیفیت پایین آب برای نگهداری گل های شاخه بریده 10- شرایط و تكنیك های پایین تر از حد مطلوب

حال چگونه و با چه روش هایی می توان طول عمر گل های شاخه بریده را افزایش داد؟

گذشته از عوامل ژنتیكی كه روی ماندگاری پس از برداشت گل های شاخه بریده اثر معنی دار و چشمگیری دارند، یكسری عوامل قبل از برداشت از قبیل : انتخاب گونه و رقم مناسب، خالك مناسب از نظر PH، زهكش، EC و غیره ;;. نور، دما، كوددهی، و تغذیه، آبیاری، رطوبت نسبی، آفات و بیماری ها، گازهای موجود در هوای اطراف گل و رعایت بهداشت روی این امر دخالت دارند.

2-1- زمان و نحوه برداشت گل

زمان و نحوه برداشت گل های شاخه بریده از اصلی ترین عوامل تعیین كننده طول عمر پس از برداشت آن می باشد. سه عامل برداشت به موقع، چگونگی و محل دقیق برش و نحوه برش از مهم ترین عوامل در برداشت گل های شاخه بریده هستند. گل های شاخه بریده برای عرضه به بازار بایستی در مرحله نموی مناسبی برداشت شوند. بهترین مرحله برداشت، به نوع محصول و نیاز بازار بستگی دارد. در گل شاخه بریده میخك، بهترین مرحله برداشت در ارقام استاندارد مرحله لبرنگی یا قلمویی.

مفهوم دوم بهترین زمان برداشت، بهترین زمان در طول شبانه روز است. گل های شاخه بریده می بایست در سردترین زمان روز و زمانی كه آب شبنم یا باران روی سطح گیاه باشد، برداشت شوند. معمولاً صبح زود و پس از خشك شدن شبنم بهترین وقت برداشت است. اواخر عصر یا غروب نیز خوب است چرا كه گیاهان در طول روز كربوهیدرات كافی ذخیره كرده اند و ذخیره غذایی خوبی برای ماده گیاهی فراهم است.

2-2- دما

پیش از سرد كردن از جمله تیمارهایی است كه به سرعت دمای گل ها در مزرعه را به دمای مناسب انبار

كاهش می دهد. دمای كم باعث كاهش میزان تنفس گل ها شده و به آنها كمك می كند تا عمر بیشتری داشته باشند. سرد كردن به وسیله فن هایی صورت می گیرد كه هوای سرد را از روی دسته های گل عبور می دهند و بهترین روش برای سرد كردن می باشد. این كار می تواند زمانی انجام شود كه گل ها در سطل های آب یا در جعبه های خشك قرار دارند. پیش سرد كردن مرحله مهمی در ارسال گل به بازارهای دور دست و یا انبار كردن بلند مدت آن هاست.

2-3-
رطوبت نسبی

كمبود رطوبت نسبی (كمتر از 70 تا 95 درصد) باعث از دست دادن آب گل های شاخه بریده شده و
میخك با از دست دادن 20 درصد وزن تر اولیه خود، در آستانه پژمردگی قرار خواهد گرفت.

2-5- استفاده از محلول های نگه دارنده

یك سری مواد با هدف افزایش عمر گلدانی گل های شاخه بریده به آب اضافه می
شود. این مواد شامل یك میكروب كش، یك منبع غذایی، یك تنظیم كننده pII ، آب و گاهی اوقات یك مویان یا هورمون است. عمر گلدانی گل هایی كه در محلول های نگه دارنده نگهداری می شوند به صورت معنی داری بیشتر از گل هایی است كه فقط در آب دی یونیزه نگهداری می شوند.

2-5-1- میكروب كش
برای كنترل باكتری ها، مخمرها و كپك های قارچی استفاده می شوند. این میكروارگانیزم ها ا
ز

طریق تولید اتیلن، انسداد آوندهای چوبی، تولید توكسین و افزایش حساسیت به دماهای كم خسارت می زنند. تعداد 100-10 میلیون باكتری در یك میلی لیتر محلول، جذب آب را مختل می كند و 3 میلیارد باكتری در یك میلی لیتر باعث پژمردگی گل ها می شود. 8- هیدروكسی كینولین، هیپوكلرید سدیم (ماده موثر وایتكس ) و كلرین از مهمترین موادی هستند كه جهت میكروب كشی استفاده می شوند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزيابي وضعيت ايمني تونلهاي راه بروش سلسله مراتبيAHP مطالعه موردي محور کرج – چالوس تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزيابي وضعيت ايمني تونلهاي راه بروش سلسله مراتبيAHP مطالعه موردي محور کرج – چالوس تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزيابي وضعيت ايمني تونلهاي راه بروش سلسله مراتبيAHP مطالعه موردي محور کرج – چالوس تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزيابي وضعيت ايمني تونلهاي راه بروش سلسله مراتبيAHP مطالعه موردي محور کرج – چالوس تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

رامین کیامهر – عضو هیئت علمی گروه نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
محمدرضا احدی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حمل و نقل
شهاب الدین غزائی – کارشناس ارشد راه و ترابری

چکیده:

به منظور ارزیابی وضعیت ایمنی تونلهای راه به جهت پیشگیری از وقوع تصادفات درتونل ها عوامل مختلف و تاثیر گذار در ایمنی تونلهای راه مورد بررسی و مطالعه قرارگرفتند. روشنایی تونل وجود قوس درمحدوده تونل روسازی داخلتونل زهکش و عایق کاری تونل و علایمافقی و عمودی ترافیکی به عنوان مهمترین عوامل مشخص شدند. با وزندهی به این عوامل براساس تحلیل سلسله مراتبی میزان تاثیر هریک از عوامل تعیین گردید و باانجام بازدید ایمنی و نمره دهی به وضعیت موجود هریک از عوامل شاخص ایمنی تونل ها تعیین می گردد و برای نمونه تونلهای محور کرج چالوس مورد ارزیابی وضعیت ایمنی قرار میگیرند نتایج تحقیق بیانگر این نکته بود که بیشترین اثر را در شاخص ایمنی تونل ها معیار روشنایی و قوس در مسیر تونل دارند و می توان با اصلاح و بهسازی این دو شاخص های ایمنی را بطور قابل توجه افزایش داد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي اثرات پيش تنيدگي در رفتار خرابي اعضا کششي سازه هاي فضاکار کش بستي تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي اثرات پيش تنيدگي در رفتار خرابي اعضا کششي سازه هاي فضاکار کش بستي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي اثرات پيش تنيدگي در رفتار خرابي اعضا کششي سازه هاي فضاکار کش بستي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي اثرات پيش تنيدگي در رفتار خرابي اعضا کششي سازه هاي فضاکار کش بستي تحت pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

حجت محمدی ثانی آذر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه ارومیه
محمدرضا شیدایی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
کریم عابدی – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

سازه های فضا کار کش بستی نوع جدیدی از سازه های فضاکار می باشند که در آنها از کابل ها به عنوان اعضا کششی استفاده می شود. به عبارت دیگر وجه تمایز این سازه ها با سیستم های خرپای فضایی معمولی جایگزینی کابلها با میله های مورد استفاده در سیستمهای معمول است. از مزایای این سازه ها می توان وزن کم، راحتی حمل و نقل، شکل معماری زیبا و راحتی نصب آنها را نام برد. با توجه به اینکه سختی این سازه ها تابعی از میزان پیش تنیدگی اعضا کششی می باشد، لذا مطالعه تاثیر مقادیر مختلف پیش تنیدگی روی رفتار این سازه ها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در این تحقیق، تاثیر مقادیر مختلف پیش تنیدگی کابلها برای بافتار ناپیوسته عضو فشاری در حالت خرابی ناشی از گسیختگی کابلها بررسی شده است. در بررسی رفتار سازه اثرات غیر خطی های هندسی و مصالح در نظر گرفته شده است. تاثیر مقادیر مختلف پیش تنیدگی روی رفتار سازه به ازاء پارامترهای متغییر لاغری اعضا فشاری، ناکاملی اعضا فشاری و سطح مقطع اعضا کششی بررسی شده است. در نهایت تاثیر پیش تنیدگی روی مکانیزم خرابی، ظرفیت باربری و سختی مورد مطالعه قرار گرفته است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 17 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Flow Field Structure and NanoدرParticle Deposition in Human Bronchial Model تحت pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Flow Field Structure and NanoدرParticle Deposition in Human Bronchial Model تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Flow Field Structure and NanoدرParticle Deposition in Human Bronchial Model تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Flow Field Structure and NanoدرParticle Deposition in Human Bronchial Model تحت pdf :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: 15

نویسنده(ها):

Shahsavarifard – PhD student of mechanical engineering at Shiraz university, Shiraz, Iran, Mechanical engineering dept., shiraz university , iran
Abouali – assistant professor of mechanical engineering at Shiraz university, Shiraz, Iran Mechanical engineering dept., shiraz university , iran

چکیده:

A three dimensional numerical model of human bronchial airways (GI-G3) is constructed considering azimuthal angle between consecutive bifurcations. Reynolds averaged Navier-Stokes (RANS) and k-o turbulence model equations are solved to find the flow field. Nano-particles dispersion and deposition are studied using an Eulerian approach. The convection-diffusion mass transfer equation including Brownian effect is solved and concentrations of nano-particles are found. The results show that secondary flows have less effect on nano-particles transport compared with micro-particles. Also it is shown that flow field and concentration distribution are almost the same for tiny nano-particles and maximum deposition for 100 nm particles is smaller than that of 1 and 10 nrn particles.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مثال نقض از فضاهاي باناخ براي چندين سوال درباره فضاهاي باناخ تحت pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مثال نقض از فضاهاي باناخ براي چندين سوال درباره فضاهاي باناخ تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مثال نقض از فضاهاي باناخ براي چندين سوال درباره فضاهاي باناخ تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مثال نقض از فضاهاي باناخ براي چندين سوال درباره فضاهاي باناخ تحت pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

وحید پروانه – دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

یک فضای باناخ تفکیک پذیر X بادوگان تفکیک ناپذیر وجود دارد بطوری که 1 در X نشانده نمی شود (1، X را در بر ندارد) و هر دنباله بطور ضعیف پوچ نرمال شده و در X زیر دنباله ای هم ارز پایه ی متداول c0 دارد. همگرایی دنباله ای ضعیف و همگرایی در نرم دنباله ها در *X بر هم منطبقند (*X واحد خاصیت شور است). چند خاصیت دیگر X و *X هم بررسی می شوند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 17 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ACCURACY EVALUATION OF FEMA440 Modified Coefficient EQUIVALENT NONLINEAR PROCedure FOR IRREGULAR STEEL MOMENT RESISTING FRAMES تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ACCURACY EVALUATION OF FEMA440 Modified Coefficient EQUIVALENT NONLINEAR PROCedure FOR IRREGULAR STEEL MOMENT RESISTING FRAMES تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ACCURACY EVALUATION OF FEMA440 Modified Coefficient EQUIVALENT NONLINEAR PROCedure FOR IRREGULAR STEEL MOMENT RESISTING FRAMES تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ACCURACY EVALUATION OF FEMA440 Modified Coefficient EQUIVALENT NONLINEAR PROCedure FOR IRREGULAR STEEL MOMENT RESISTING FRAMES تحت pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

Ali Momtahen – M. Sc. Graduate, Civil and Environmental Engineering Dept., Shiraz University, Shiraz, Iran
Mahmoud-Reza Banan – Assistant Professor, Civil and Environmental Engineering Dept., Shiraz University, Shiraz, Iran
Mohammad-Reza Banan – Associate Professor, Civil and Environmental Engineering Dept., Shiraz University, Shiraz, Iran & Visiting Professor at Civil Engineering Dept., American University of Sharjah, Sharjah, UAE

چکیده:

One of well-established procedures for the equivalent nonlinear static procedure is FEMA440 Modified Coefficient Method (MCM) utilizing a displacement modification procedure in which several empirically derived factors are used to modify the response of a single-degree-of freedom model of the structure assuming that it remains elastic. This paper presents a detailed investigation on performance of FEMA440 MCM for estimating frame maximum roof displacement, base shear, and median story drifts of steel moment resisting frames with irregularities in elevation. Results of nonlinear dynamic analyses of 44 irregular frames subjected to a family of 14 ground motions and nonlinear equivalent static analyses of all frames up to the target roof displacement computed by MCM are compared to evaluate the accuracy and conservatism of FEMA440 MCM.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,