خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بناي فرهنگي با رويکرد هويت ايراني – با طراحي نمونه موردي مرکز همايش هاي مردمي تحت pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بناي فرهنگي با رويکرد هويت ايراني – با طراحي نمونه موردي مرکز همايش هاي مردمي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بناي فرهنگي با رويکرد هويت ايراني – با طراحي نمونه موردي مرکز همايش هاي مردمي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بناي فرهنگي با رويکرد هويت ايراني – با طراحي نمونه موردي مرکز همايش هاي مردمي تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: 17
نویسنده(ها):
اسماعیل کاویانی چراتی – مهندسی معماری ، بابلسر خ ش بهشتی ک ش احمد نیا بن بست یاس
رضا قنبری سیدکلایی – مهندسی معماری ، ساری خ بعثت ک 7 نبش ک الهام

چکیده:
تعیین ماهیت اشیا، پدیدهها و موجودات و بهاصطلاح تبیین هستی آنها را هو ی ت آنها میدانند. ازاینرو، هو ی ت را میتوان ملاک تمایز یک مجموعه در برابر دیگر مجموعهها دانست که موجبات بقا و تداوم آنها را فراهم میکند. اگر به حوادثتاریخی سرزمین ایران با دیده ماهیت فرهنگی بنگریم و در پس فراز و نشیبها و نسلها و سلسلهها به دنبال درک هویت ایران باشیم، به مفهومی با عنوان ایرانشهر مواجه میشویم که گویاهمواره در بستر هویتی مردمان این سرزمین وجود داشته است. چنین هو یتی تحت تأثیر مبانی اعتباری قرون جدید و از زمان مشروطه به بعد به سمت ارائه تعریف یا بازتعریفی از خویشتنخویش در پرتو هو یت مل ی پیش رفت، اما تا زمان پیدایش سلسله پهلوی، زمینههای لازم را برای تشکیل دولت و مل ت در مفهوم سیاسی بهدست نیاورد. هویت بنا و هویت معمار میتواند یکحقیقت تلقی شود. در این وضعیت پیوندی حقیقتجویانه میان بنا یا معمار و دیگران برقرارمیشود. سکونت کننده در اثر به قرار و آرام میرسد. به سخن دیگر معمار اثر یا بنایی که حاصل فهم او از هستی و زندگی یا هویت خود اوست برای سکونتبرپامیکند. به طور کلی میتوان معماری ایرانی را در این 8 اصل مشاهده کرد: 1 درونگرایی 2 پرهیز از بیهودگی 3 مردم – – – واری 1 خودبسندگی 8 نیارش. در دوران معاصر تلاشهای عمده ای، – -در جهت باز زنده سازی مکانهای عمومی )که عموماً در بافت قدیمی شهرها واقع شده( صورت گرفته است. متخصصان با تزریق کاربری های فرهنگی اجتماعی جدید به مراکز عمومی واقع در بافت های کهن به قصد و احیاء مکانهای گمشده ی این بافت ها به فکر باززنده سازی خصوصیات گذشته فضاهای عمومی شهرها پرداختند . مرکز همایش های مردمی مازندران به منظورپاسخگویی به برخی نیازهای فرهنگی اجتماعی و تأمین مکانی مناسب و در خور شخصیت شهر ساری به عنوان مرکز استان مازندران و یکی از توریستی ترین شهرهای استان جهت برگزاریجلسات و همایش ها و سمینارها و سایر فعالیت های مردمی و جمعی و مکانی جهت استقرار نهادهای مردمی ) NGO ( ها و تشکل ها و نمایندگی ارگانهای دولتی و غیردولتی مختلف مرتبط با مردم در نظر گرفته شده است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تضعيف نوفه اتفاقي از داده‌هاي لرزه‌اي با استفاده از تبديل کسينوس گسسته تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تضعيف نوفه اتفاقي از داده‌هاي لرزه‌اي با استفاده از تبديل کسينوس گسسته تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تضعيف نوفه اتفاقي از داده‌هاي لرزه‌اي با استفاده از تبديل کسينوس گسسته تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تضعيف نوفه اتفاقي از داده‌هاي لرزه‌اي با استفاده از تبديل کسينوس گسسته تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

سعید رحمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک (لرزه شناسی)، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه
محمدعلی ریاحی – دانشیار گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

تا به حال روش های مختلفی برای تضعیف نوفه‌های اتفاقی از داده‌های لرزه‌ای ارائه شده است که یکی از این روش ها استفاده از فیلتر پیشگو در حوزه فرکانس می باشد. با توجه به اینکه فشردگی انرژی در حوزه DCT در مقایسه با حوزه DFT بیشتر است، استفاده از تبدیل معرفی شده به جای تبدیل فوریه گسسته برای تضعیف نوفه های تصادفی مفیدتر خواهد بود. در این مقاله برتری استفاده از روش فیلتر پیشگو با استفاده از تبدیل کسینوس گسسته (DCT) در مقایسه با تبدیل فوریه گسسته (DFT) برای تضعیف نوفه های اتفاقی بر روی مقاطع داده‌های لرزه ای مصنوعی و حقیقی نشان داده شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزيابي محلات شهري با تأکيد بر احساس تعلق و هويت محله اي (نمونه موردي: محلات شهر قزوين) تحت pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزيابي محلات شهري با تأکيد بر احساس تعلق و هويت محله اي (نمونه موردي: محلات شهر قزوين) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزيابي محلات شهري با تأکيد بر احساس تعلق و هويت محله اي (نمونه موردي: محلات شهر قزوين) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزيابي محلات شهري با تأکيد بر احساس تعلق و هويت محله اي (نمونه موردي: محلات شهر قزوين) تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: 14
نویسنده(ها):
زهره داودپور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی وقزوین
رقیه بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانگاشه آزاد اسلامی قزوین

چکیده:
محلات شهری سلول های حیاتی و سازنده پیکره شهرها می باشند که در حیات و زوال شهرها تأثیر بسزایی دارا هستند. با مطرح شدن رویکرد توسعه پایدار محله ای و توجه به توسعه پایدار در این مقیاس، صاحبنظران برای سنجش پایداری محلات هری معیارها و شاخص های بسیاری را مطرح کردند. از جمله اشتراکات م وجود در میان دیدگاه های گوناگون طرح شده، تدکید ه مگی آنها بر هویت محله ای و احساس تعلق ساکنین محلات نسبت به محله می باشد. در این تحقیق به ارزیابی محلات شهر قزوین بر اساس احساس تعلق و هویت محله ای پرداخته شده و محلات بر اساس میزان احساس تعلق ساکنین به محله شان و ه ویت محله ای در انها رتبه بندی گردیده است.نوزده محله مورد بررسی در این ت حقیق به روش نمونه گیری خوشه ای از میان محلات شهر قزوین تعیین شده اند. روش تحقیق از نوع تحلیلی- توصیفی وکاربردی می باشد. متغیرهای تحقیق از نوع کیفی می باشند که با استفاده از طیف لیکرت کمی سازی گردیده اند. داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه در میان 570 نفر از ساکنین محلات مورد بررسی که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند و هر محله به تعداد 30 پرسشنامه، جمع آوری شده است. در این ت حقیق به جهت سنجش روایی و پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار آن 072 حاصل گردیده است. برای رتبه بندی محلات در این تحلقی از روش تاکسونومی استفاده شده که در نهایت محله 5 (محله عبید زاکان) که محله ای در بافت قدیمی و سنتی شهر است حائز رتبه برتر شده است در مجموع، رتبههی برتر محلاتی قدیمی در بافت مرکزی شهر بودند و رتبه های انتهایی، محلاتی در توسعه های جدید شهر را شامل می شوند. بنابراین در محلات قدیمی همچنان هویت و احساس تعلق ساکنین قویتر از سایر محلات است و محلات جدید نتوانتسه اند این احساس را در ساکنین خود ایجاد نمایند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي اثر دما بر خواصساختاري و اپتيکي لايهنازک دياکسيدتيتانيوم تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي اثر دما بر خواصساختاري و اپتيکي لايهنازک دياکسيدتيتانيوم تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي اثر دما بر خواصساختاري و اپتيکي لايهنازک دياکسيدتيتانيوم تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي اثر دما بر خواصساختاري و اپتيکي لايهنازک دياکسيدتيتانيوم تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

میترا عموعموها دانشکده فیزیک پلاسما،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،تهرا
محمدرضا حنطه زاده – دانشکده فیزیک پلاسما،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،تهرا
سیدمحمد الهی – دانشکده فیزیک پلاسما،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،تهرا
شهرام سلیمانی – باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

در این مقاله ویژگی های ساختاری و اپتیکی لایه های نازک متشکل از نانو ذرات TiO2 تهیه شده به روش کندوپاش مغناطیسیی مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از آنالیزهای میکروسکوپ نیرویاتمیAFM) پراشاشعهایکس XRD) وطیفسنج نوریUV-Visible به بررسی اثر تغییر دما بر موررفولوژی، خواص ساختاری و خواص اپتیکی دیکسیدتیتانیوم پرداختهشد. افزایش ضخامت لایه که در اثر تغییرات دما حاصل شد سبب کاهش گاف نواری Tio2 شد که میتوان آنرا باتوجه به خصوصیات ساختاری توجیهکرد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي تاثير آرايش بوته( تراکم) بر عملکرد سوخ و ويژگي هاي زراعي 2 رقم پياز خوراکي در روش نشايي کشت زمستانه در منطقه جيرفت. تحت pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تاثير آرايش بوته( تراکم) بر عملکرد سوخ و ويژگي هاي زراعي 2 رقم پياز خوراکي در روش نشايي کشت زمستانه در منطقه جيرفت. تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تاثير آرايش بوته( تراکم) بر عملکرد سوخ و ويژگي هاي زراعي 2 رقم پياز خوراکي در روش نشايي کشت زمستانه در منطقه جيرفت. تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي تاثير آرايش بوته( تراکم) بر عملکرد سوخ و ويژگي هاي زراعي 2 رقم پياز خوراکي در روش نشايي کشت زمستانه در منطقه جيرفت. تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
شهین ملائی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت.
یدالله میرزایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی جنوب استان کرمان

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر آرایش بوته( تراکم بوته) بر عملکرد سوخ و ویژگی های زراعی دو رقم پیاز خوراکی در روش نشایی کشت زمستانه در منطقه جیرفت آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار ( در سال 93-1392 ) اجرا گردید. دراین بررسی فاکتور اول ( A) ارقام در دو سطح شامل: a1 = رقم تکزاس ارلی گرانو 502 پی آر آر ( Gano 502 PRR Texas Early ) و a2= وایت گرانو ( White Grano ) و آرایش بوته ( تراکم بوته) به عنوان فاکتور دوم (B) در پنج سطح شامل : b1 = آرایش بوته 10×8 سانتی متر ( معادل 1250000 هزار بوته در هکتار) ، b2 = آرایش بوته 10 × 10 سانتی متر ( معادل 1000000 در هکتار ) ، b3 = آرایش بوته 15 × 8 سانتی متر ( معادل 837500 در هکتار) ، b4 = آرایش بوته 15 × 10 سانتی متر ( معادل 670000 بوته در هکتار ) ، b5 = آرایش بوته 20 × 10 سانتی متر ( معادل 500000 بوته در هکتار ) درنظر گرفته بود. در طی دوره داشت و برداشت علاوه بر مراقبت های زراعی، اندازه گیری های لازم شامل: ارتفاع بوته، تعداد برگ، قطر گردن، میانگین وزن سوخ، ارتفاع سوخ، قطر سوخ،درصد ماده خشک سوخ ،درصد بولتینگ،تعداد فلس و عملکرد، اندازه گیری و ثبت شد. داده های بدست آمده مورد تجزیه وتحلیل آماری قرارگرفت.نتایج این پژوهش نشان داد ،اثرارقام برارتفاع بوته ودرصد بولتینگ درسطح آماری 1% و بر درصد ماده خشک سوخ در سطح آماری 5% معنی دار وبر تعدادبرگ،تعدادفلس،قطر طوقه،ارتفاع سوخ،قطر سوخ،میانگین وزن سوخ وعملکرد غیر معنی داربود،اثرتراکم (آرایش بوته) بر ارتفاع بوته، قطر طوقه،ارتفاع سوخ،درصدبولتینگ،میانگین وزن سوخ وعملکردسوخ در سطح آماری 1% معنی دار وبرتعدادبرگ درسطح آماری 5% معنی داربودوبرتعدادفلس ودرصدماده خشک سوخ از نظر آماری معنی دار نشد.اثرمتقابل دوفاکتورارقام وتراکم بوته بردرصد بولتینگ وعملکرد از لحاظ آماری درسطح 5% معنی دارگردیدو برسایرصفات مورد اندازه گیری معنی دارنگردید.با توجه به جمیع شرایط موجود حاکم براین بررسی آرایش بوته 10 × 10 سانتی متر ( معادل 1000000 بوته در هکتار) برای دورقم مورد بررسی دراین تحقیق در روش نشایی کشت زمستانه در منطقه جیرفت قابل توصیه است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 17 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کنترل هزينه پروژه با بکارگيري سيستم مديريت ارزش کسب شده (EVMS) تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کنترل هزينه پروژه با بکارگيري سيستم مديريت ارزش کسب شده (EVMS) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کنترل هزينه پروژه با بکارگيري سيستم مديريت ارزش کسب شده (EVMS) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کنترل هزينه پروژه با بکارگيري سيستم مديريت ارزش کسب شده (EVMS) تحت pdf :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

اقبال شاکری – استادیار گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فریدون فرداد – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از دغدغه های اصلی متولیان و مدیران پروزه این است که بتواند پروژه را بر طبق برنامه زمانبندی از پیش تعیین شده و بودجه تخصیصی به پایان برسانند، و واقعیت نسبت به برنامه دارای مغایرتهای اندکی باشد. کنترل یکپارچه و دقیق یک پروژه منوط به دسترسی به موقع، مناسب و صحیح اطلاعات پروژه می باشد.
یکی از محدوده های استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOX) مدیریت ارتباطات پروژه میباشد. طبق این استاندارد مدیریت ارتباطات مجموعه فرآیندهای مورد نیاز جهت اطمینان از تولید، جمع آوری، دسته بندی و ذخیره و توزیع اطلاعات پروژه (مطابق ویژگی های هر یک) در زمان مقرر و به طور متناسب می باشد. یکی از فرآیندهای مهم در این مدیریت ، فرایند گزارشات عملکرد می باشد. گزارشات عملکرد می بایستی حداقل حاوی اطلاعات مربوط به محدوده، زمانبندی ، هزینه و کیفیت پروژه باشد و تجزیه و تحلیل جامع و مانع از هزینه و زمانبندی پروژه ارائه داده و با استفاده از نتایج حاصله از بتوان روند نمایی نموده و زمان بودجه جهت تکمیل پروژه را تخمین زد و کنترل دقیقی بر روی زمان و هزینه پروژه انجام داد. مدیریت ارزش کسب شده (Earned Value Management) تکنیک ارزشمندی در این رابطه است. در این مقاله سعی شده است که مفاهیم اصلی و پارامترهای اساسی این روش و نشان دهد که این تکنیک به مدیر پروژه این امکان را می دهد که کنترلی صحیح بر زمان و هزینه پروژه در مراحل مختلف آن داشته و پیش بینی نزدیک به واقعیت در مورد اتمام پروژه داشته باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي ميزان رشد بادام معمولي در کشت ديم با استفاده از روشهاي مختلف استحصال آب باران تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي ميزان رشد بادام معمولي در کشت ديم با استفاده از روشهاي مختلف استحصال آب باران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي ميزان رشد بادام معمولي در کشت ديم با استفاده از روشهاي مختلف استحصال آب باران تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي ميزان رشد بادام معمولي در کشت ديم با استفاده از روشهاي مختلف استحصال آب باران تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
محمد فرحناک غازانی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

چکیده:
در مناطق خشک و نیمه خشک به علت وجود عوامل محدود کننده رشد از جمله کمبود بارندگی و توزیع نامنظم آن، بالا بودن تبخیر و تعرق، طولانی بودن فصل خشک، زیاد بودن دامنه تغییرات دما در طول سال و شدت باد، فقط با تکیه برامکانات موجود، کشت دیم درختان امکان پذیر نیست لذا ابداع روشهایی که بتواند کارآیی جمع آوری و ذخیره آب را افزایش دهد بسیار مفید خواهد بود. در این بررسی میزان رشد گونه بادام معمولی در کشت دیم با استفاده از روش های مختلفجمع آوری و ذخیره آب باران مورد مقایسه قرار گرفت. محل مورد آزمایش اراضی شیب دار پارک جنگلی و حفاظتی لاله ادارهکل منابع طبیعی آذربایجان شرقی واقع در منطقه آرپادره سی در شمال شرق تبریز میباشد. تیمارهای مورد آزمایش شامل چهار روش استحصال آب باران (بانکت هلالی، بانکت طولی، بانکت طولی + پلاستیک روی چاله و بانکت هلالی +پلاستیک روی چاله) می باشد که در قالب طرح مربع لاتین مورد آزمایش قرار گرفتند. نهال کاری در 22 اسفند سال 1379 انجام گرفت. ارتفاع و قطر یقه نهالها طی سالهای 1380 تا 1382 اندازه گیری گردیده و میزان رشد طولی و قطری آنها محاسبه گردید. تجزیه واریانس داد هها از لحاظ متوسط رشد مطلق و نسبی طولی و متوسط رشد مطلق و نسبی قطریتفاوت معنی داری را در بین چهار نوع روش استحصال آب باران نشان نداد. میانگین سالانه رشد مطلق طولی در روش های مختلف6/9 تا 12 سانتی متر و میانگین سالانه رشد مطلق قطری در روشهای مختلف2/5تا3/3 میلی متر می باشد . باتوجه به اینکه از لحاظ رشد طولی و قطری بین چهار روش استحصال آب باران اختلاف معنی داری وجود نداشت لذا استفاده از بانکت طولی بدون استفاده از پلاستیک به دلیل کم بودن هزینه اجرا وآسان بودن احداث جهت توسعه کشت دیم بادام پیشنهاد میگردد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 17 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تشخيص بيماري هاي تيروئيد با استفاده از روش دسته بندي فازي RFC تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تشخيص بيماري هاي تيروئيد با استفاده از روش دسته بندي فازي RFC تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تشخيص بيماري هاي تيروئيد با استفاده از روش دسته بندي فازي RFC تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تشخيص بيماري هاي تيروئيد با استفاده از روش دسته بندي فازي RFC تحت pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

سعید جلیلی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی، آزمایشگاه یادگیری نمادین ماشین
فاطمه فرجی دانشگر –

چکیده:

هورمو نتیروئید که توسط غده تیروئید ترشح می شود، سوخت وساز بدن را تنظیم می کند و نقش مهمی در سلامت بدن دارد . تفسیر مناسب داد ههای عملکرد تیروئید، نکته بسیار مهمی در تشخیص بیماری های تیروئید است. دسته بندهای مبتنی بر قانون فازی برای کاربردهای پزشکی بسیار مناسب هستند. زیرا آنها حاوی قوانین تفسیرپذیر زبانی ساده و قابل درک برای کاربر هستند . در این مقاله یک روش دسته بندی فازی به نام MMFF، معرفی شده و کاربرد آن در تشخیص بیماری تیروئید بررسی می شود. سپس با رفع نواقص این روش، روشی با نام RFC ارائه می شود . نتایج آزمایشات، نشان داد که روش RFC نسبت به روشMMFFو 12/4% و نسبت به بهترین روش بکاررفته برای تشخیص بیماری تیروئید، 0/72% منجر به بهبود نتایج دسته بندی شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله توزيع احتمال قطر برابر سينه درختان در توده هاي جنگلي (مطالعه موردي: سري 3 آغوزچال) تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله توزيع احتمال قطر برابر سينه درختان در توده هاي جنگلي (مطالعه موردي: سري 3 آغوزچال) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله توزيع احتمال قطر برابر سينه درختان در توده هاي جنگلي (مطالعه موردي: سري 3 آغوزچال) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله توزيع احتمال قطر برابر سينه درختان در توده هاي جنگلي (مطالعه موردي: سري 3 آغوزچال) تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع چوب و کاغذ
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
علی شیخ الاسلامی – استادیار گروه جنگلداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
ابوالفضل پوریزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه آزاد واحد چالوس

چکیده:
نیاز به دانستن چگونگی تغییرات پراکنش تعداد در طبقات قطری درختان در توده های جنگلی از گذشته ذهن متخصصین جنگل را به خود مشغول کرده است. مطالعه حاضر با هدف دستیابی به مناسب ترین مدل پراکنش تعداد در طبقات قطری در توده های ناهمسال و طبیعی شکل گرفته است. از این رو قطعه ای برای مطالعه انتخاب شد که تا حد امکان دست نخورده باشد. نمونه برداری به روش تصادفی سیستماتیک در شبکه ای به ابعاد 100*150 متر و با قطعات نمونه دایره ای شکل به مساحت 10 آر انجام شد. از کلیه درختان موجود در قطعات نمونه با قطر برابر سینه بیشتر از 7/5 سانتی متر اندازه گیری صورت گرفت. در این بررسی از توزیع های آماری متداول شامل توزیع بتا، نمایی ، جانسون (SB)، گاما، لگ نرمال، لگ نرمال سه پارامتری، وایبول، وایبول سه پارامتری و نرمال و برای تعیین برازندگی آنها از نرم افزار آماری Easy fit استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف نشان داد که توزیع جانسون (SB) با 95% اطمینان و توزیع بتا با 98% اطمینان مناسب جهت تبیین و برازش داده ها قطر برابر سینه درختان در توده مورد مطالعه می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آثار فسيلي درياي عميق از واحد انگهران ( اليگوسندرميوسن ) در شمال روستاي کهورکان، حوضه مکران تحت pdf دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آثار فسيلي درياي عميق از واحد انگهران ( اليگوسندرميوسن ) در شمال روستاي کهورکان، حوضه مکران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله آثار فسيلي درياي عميق از واحد انگهران ( اليگوسندرميوسن ) در شمال روستاي کهورکان، حوضه مکران تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آثار فسيلي درياي عميق از واحد انگهران ( اليگوسندرميوسن ) در شمال روستاي کهورکان، حوضه مکران تحت pdf :

سال انتشار: 1381

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: 3

نویسنده(ها):

نصرالله عباسی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان
صفورا شاکری – گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور ابهر

چکیده:

در رخساره فلیشی واحد انگهران در شمال روستای کهورکان آثار فسیلی متنوع زیر یافت شدند:
Helminfhoida crassa, Helminthopsis hieroglyphica, H. tenuis, Lorenzinia isp., Paleodictyon carpathicum, P. majus, P. minimum, P. strozzii, P. tellini, Protopaleodictyon isp., Spirorhaphe isp., Sguamodictyon isp.,
مجموعه آثار فسیلی فوق یکمحیط عمیق را نشان می دهد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,