خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي رابطه ي آماري بين شاخصهاي سايش سرشارCAI) و درصد کوارتز معادل EQC)براي نمونه هايي از سنگهاي ايران تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي رابطه ي آماري بين شاخصهاي سايش سرشارCAI) و درصد کوارتز معادل EQC)براي نمونه هايي از سنگهاي ايران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي رابطه ي آماري بين شاخصهاي سايش سرشارCAI) و درصد کوارتز معادل EQC)براي نمونه هايي از سنگهاي ايران تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي رابطه ي آماري بين شاخصهاي سايش سرشارCAI) و درصد کوارتز معادل EQC)براي نمونه هايي از سنگهاي ايران تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
مسیح مرادی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
محمد غفوری – استاد گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
غلامرضا لشکری پور – استاد گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
صادق طریق ازلی – دانشجوی دکتری زمین شناسی

چکیده:
اگر چه فن تونلبر با ماشین هایTBM در سال ها اخیر رشد قابل توجهی داشته ولی ارزیابی دقیق مخاطرات زمین شناسی مؤثر در روند حفار همانند پیشرفت هایی که درتکنولوژ ساخت ماشین ها مورد استفاده در حفار مکانیزه رخ داده، توسعه نیافته اند. رفتارساینده مصالح تشکیل دهنده زمین یکی از عواملی است که بر رو هزینه و برنامه زمان بند پروژه تونلبر مؤثر می باشد. سایش سنگها به پارامترها زمین شناسی گوناگون از جمله پتروگرافی سازند که شامل ساختمان، بافت و محتوا کانی ها با سختیبالا(مانند کوارتز) می باشد بستگی داردهدف از این مقاله بررسی رابطه آمار میان مقادیر شاخصسایش سرشارCAI)با مقادیر کوارتز معادلEQC)در سنگهای مختلف آذرین،دگرگونی و رسوبی ایران می باشد. برا این منظور 36 نمونه از سازندها مختلف زمین شناسی ایران جمع آوری گردیده و آزمایش سرشار و تحلیل پتروگرافی مقاطع نازکThin Section بر رو آنها انجام شده است. نتایج حاصل از تحلیل آمار بر رو آزمون ها مذکور نشان می دهد که رابطه معنادار (با ضریب فیشرFبالا) بین درصد کوارتز معادل و عددCAI وجود دارد. بنابریان با تحلیل پتروگرافی مقاطع نازکسنگها و برآورد درصد کوارتز معادل، می توان مقدارCAI را برا انواع سنگها رسوبی آوار ، دگرگونی و آذرین و به جزء سنگها آهکی با دقتقابل قبولی تخمین زد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله طراحي يک مدل علي بر مبناي توجه و حضور کامل ذهن، عدم مقاومت وجودي در برابر زندگي و اجتماعي بودن با تمرکز بر معناجويي در زندگي تحت pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحي يک مدل علي بر مبناي توجه و حضور کامل ذهن، عدم مقاومت وجودي در برابر زندگي و اجتماعي بودن با تمرکز بر معناجويي در زندگي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله طراحي يک مدل علي بر مبناي توجه و حضور کامل ذهن، عدم مقاومت وجودي در برابر زندگي و اجتماعي بودن با تمرکز بر معناجويي در زندگي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طراحي يک مدل علي بر مبناي توجه و حضور کامل ذهن، عدم مقاومت وجودي در برابر زندگي و اجتماعي بودن با تمرکز بر معناجويي در زندگي تحت pdf :

مقاله طراحي يک مدل علي بر مبناي توجه و حضور کامل ذهن، عدم مقاومت وجودي در برابر زندگي و اجتماعي بودن با تمرکز بر معناجويي در زندگي تحت pdf که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1388 در مجله تحقیقات زنان(مجله مطالعات زنان) از صفحه 112 تا 129 منتشر شده است.
نام: طراحی یک مدل علی بر مبنای توجه و حضور کامل ذهن، عدم مقاومت وجودی در برابر زندگی و اجتماعی بودن با تمرکز بر معناجویی در زندگی
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توجه و حضورکامل ذهن
مقاله عدم مقاومت وجودی در برابر زندگی
مقاله اجتماعی بودن
مقاله معناجویی در زندگی
مقاله زنان مطلقه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرقدانی آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: نوابی نژاد شكوه
جناب آقای / سرکار خانم: شفیع آبادی عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر به منظور بررسی روابط ساختاری متغیرهای توجه و حضور کامل ذهن، عدم مقاومت وجودی در برابر زندگی و اجتماعی بودن با یکدیگر و در ارتباط با معناجویی در زندگی (به عنوان مرکز ثقل مدل) 216 نفر از زنان مطلقه 20-45 ساله مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده اند. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته معناجویی در زندگی مبتنی بر توجه و حضور کامل ذهن، عدم مقاومت وجودی در برابر زندگی و اجتماعی بودن می باشد.
با تجزیه و تحلیل داده ها و استفاده از نرم افزار AMOS، مدلی بر اساس 6 مسیر مستقیم و 2 مسیر غیرمستقیم با برازش مناسب تدوین شد. در این راستا، توجه و حضور کامل ذهن با عدم مقاومت وجودی در برابر زندگی، معناجویی در زندگی و اجتماعی بودن، رابطه مستقیم و مثبت و با میانجی گری عدم مقاومت وجودی در برابر زندگی با معناجویی در زندگی رابطه مثبت و غیرمستقیم دارد. عدم مقاومت وجودی در برابر زندگی با معناجویی در زندگی رابطه مثبت و مستقیم و با اجتماعی بودن، رابطه منفی و مستقیم دارد. عدم مقاومت وجودی در برابر زندگی با میانجی گری معناجویی در زندگی با اجتماعی بودن رابطه مثبت و غیرمستقیم دارد و معناجویی در زندگی نیز رابطه مثبت و مستقیمی با اجتماعی بودن دارد.
برازش این مدل در زنان مطلقه می تواند حکایت از تحقق معناجویی در زندگی آن ها به واسطه تاثیراتی که از توجه و حضور کامل ذهن و عدم مقاومت وجودی در برابر زندگی می پذیرد و تاثیری که بر اجتماعی بودن آن ها می گذارد، داشته باشد و امکان طراحی چارچوب های دقیق تر علمی را برای مداخلات درمانی و آموزشی در این گروه از زنان فراهم کند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تحليلي بر امکان بارورسازي ابر در حوزه هاي آبريز مطالعه موردي: حوزه آبريز درياچه اروميه تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحليلي بر امکان بارورسازي ابر در حوزه هاي آبريز مطالعه موردي: حوزه آبريز درياچه اروميه تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تحليلي بر امکان بارورسازي ابر در حوزه هاي آبريز مطالعه موردي: حوزه آبريز درياچه اروميه تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحليلي بر امکان بارورسازي ابر در حوزه هاي آبريز مطالعه موردي: حوزه آبريز درياچه اروميه تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: 13

نویسنده(ها):

سمانه پورمحمدی – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز ملی مطالعات و تحقیقات باروری ابرها
فرید گلکار – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز ملی مطالعات و تحقیقات باروری ابرها

چکیده:

خشکسالی های پی در پی و اثرات سوء بهره برداری های غیر اصولی از منابع آب در بسیاری از کشورهای جهان بویژه ایران باعث کاهش محسوس منابع آب سطحی و زیرزمینی شده است درچنین شرایطی استفاده از روشهای نوین افزایش بارش و استحصال آب بیش از پیش اهمیت می یابد. تکنیک بارورسازی ابر یکی از روشهای اجرایی نوین جهت کاهش اثرات خشکسالی هیدرولوژیکی و افزایش آب در دسترس می باشد حوزه آبریز دریاچه ارومیه از جمله نقاطی در کشور است که در اثربرداشت بیش از اندازه منابع آب کمبودبارش و خشکسالی با خطر خشکیدگی و از بین رفتن اکوسیستمهای طبیعی خودمواجه شده است هدف از تحقیق حاضر بررسی امکان بارورسازی ابر در حوزه آبریز دریاچه ارومیه جهت افزایش بارش و تاثیر گذاری مثبت بر منابع آبی این حوزه می باشد دراین قاله ابتدا به بررسی پارامترهای اقلیمی دما بارش سرعت باد ابرناکی تعداد روزهای یخبندان و مه الودگی درایستگاههای موجوددر حوزه آبریز دریاچه ارومیه پرداخته شد و به این ترتیب زمان های مناسب باررو سازی ابر د رحوزه انتخاب گردید


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 17 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مسيريابي حرکت ربات eدرpuck در محيط شناخته شده و ناشناخته تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مسيريابي حرکت ربات eدرpuck در محيط شناخته شده و ناشناخته تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مسيريابي حرکت ربات eدرpuck در محيط شناخته شده و ناشناخته تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مسيريابي حرکت ربات eدرpuck در محيط شناخته شده و ناشناخته تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
امیررضا کوثری دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران
احسان شرفیان اردکانی – دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران
مرتضی دانشمند – دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران
محمدهادی فرزانه کلورزی – دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

چکیده:
این مقاله با استفاده از روش کنترل بهینه به طراحی مسیر حرکت برای موبایل ربات e-puck می پردازد و مسیریابی را در دو محیط شناخته شده و ناشناخته انجام می دهد. برای مسیریابی در محیط شناخته شده ابتدا طراحی مسیر و سپس دنبال کردن مسیر توسط ربات مورد بررسی قرار می گیرد. در محیط ناشناخته ربات با استفاده از روش هدایت خط دید موانع را دور زده و به هدف می رسد. در انتها نتایج حرکت ربات و دنبال کردن مسیر بهینه طراحی شده مورد بحث و ارزیابی قرار می گیرد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اهميت رفتارنگاري گسل F6درکنترل پايداري تکيه گاه سد کارون چهار تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اهميت رفتارنگاري گسل F6درکنترل پايداري تکيه گاه سد کارون چهار تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اهميت رفتارنگاري گسل F6درکنترل پايداري تکيه گاه سد کارون چهار تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اهميت رفتارنگاري گسل F6درکنترل پايداري تکيه گاه سد کارون چهار تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

محمدجواد محبی – کارشناس معدن،شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
مجید حسینی ملائی – فوق دیپلم عمران،شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

به دلیل ماهیت خاص پروژ ههای ژئومکانیکی و عدم اطمینان کامل از درستی مشخصات و پارامترهای ژئومکانیکی ارزیابی شده برای تود هسنگ در برگیرنده، تعیین دقیق ضریب اطمینان واقعی در این نوع پروژ هها امکا نپذیرنیست.طراحی و نصب ابزاردقیق مناسب و رفتارنگاری م یتواند علاوه بر کنترل روند اجرایی پروژه و فراهم آوردن زمینه و امکانات بهین هساز ی روش اجرا، متناسب با واقعیات موجود تود هسنگ و عک سالعمل ثبت شده تود هسنگ و سازه، ارزیابی وضعیت واقعی پایدارای را ممکن سازد. در این مقاله ضمن معرفی گسل 6F هعنوان بحران یترین ناپیوستگی تکی هگاه چپ سد کارون 4، به اهمی ت طراحی اجرای شبکه رفتارنگاری ویژ هاین ناپیوستگی پرداخته شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدل‌سازي، تحليل و بهينه‌سازي بيومکانيکي حرکت وزنه‌برداري (حرکت يک ضرب) به کمک الگوريتم فازي تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدل‌سازي، تحليل و بهينه‌سازي بيومکانيکي حرکت وزنه‌برداري (حرکت يک ضرب) به کمک الگوريتم فازي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدل‌سازي، تحليل و بهينه‌سازي بيومکانيکي حرکت وزنه‌برداري (حرکت يک ضرب) به کمک الگوريتم فازي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدل‌سازي، تحليل و بهينه‌سازي بيومکانيکي حرکت وزنه‌برداري (حرکت يک ضرب) به کمک الگوريتم فازي تحت pdf :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

نیما جمشیدی – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
مصطفی رستمی –
احمدرضا عرشی –

چکیده:

در این تحقیق مدل دو بعدی ورزشکار در صفحه ساجیتال، با پنج سگمنت، در فاز کشش حرکت یک ضرب وزنه برداری، به کمک الگوریتم های فازی مدل و بهینه شده است. برای استخراج داده های سینماتیکی نسبی مورد نیاز جهت شبیه سازی از مارکرهایی روی مفاصل در نمای کنار فیلم برداری انجام و سپس داده های سینماتیکی نسبی مربوط به موقعیت مارکرها، به عنوان خروجی از نرم افزار WinAnalyze بدست آمد. با تبدیل داده های سینماتیکی نسبی به مطلق، تغییرات زاویه ای مطلق پنج سگمنت موردنظر استخراج و با حل مدل دو بعدی داده های سینماتیکی موجود در مفاصل، حرکت یک ضرب وزنه برداری شبیه سازی و داده های سینتیکی در مفاصل استخراج گردید. سپس از گرادیان نزولی تئوری فازی برای مدلسازی حرکت به کمک 113 داده سینماتیکی و سینتیکی حاصل از حل مدل دو بعدی بدن ورزشکار در صفحه ساجیتال با روش دینامیک معکوس بهره گرفته و در انتها به کمک مدل فازی ساخته شده با اصلاح مسیر بلندکردن وزنه و حرکت مفاصل گشتاور تولیدی در مفصل هیپ را کاهش داده و در نتیجه توان ورزشکار را بهبود بخشید. ماکزیمم خطای RMS بین خروجی سیستم و مدل فازی در قوزک پا برابر 0،17462 می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مقايسه روشهاي مختلف پايش تغييرکاربري اراضي پوشش – گياهي با استفاده ازسنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ استان ايلام تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقايسه روشهاي مختلف پايش تغييرکاربري اراضي پوشش – گياهي با استفاده ازسنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ استان ايلام تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقايسه روشهاي مختلف پايش تغييرکاربري اراضي پوشش – گياهي با استفاده ازسنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ استان ايلام تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقايسه روشهاي مختلف پايش تغييرکاربري اراضي پوشش – گياهي با استفاده ازسنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ استان ايلام تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
صالح آرخی – استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان
اسماعیل شاهکوئی – استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان،

چکیده:
پایش زمانی و دقیق تغییر عوارض سطح زمین برای درک روابط و کنشهای متقابل بین انسان و پدیدههای طبیعی به منظور تصمیم-گیری بهتر خیلی مهم است. دادههای سنجش از دور منابع اولیهای هستند که به طور گسترده برای پایش تغییر در دهههای اخیر مورداستفاده واقع شدهاند. در این مطالعه تصاویر لندست( TM ) سال 8811 و لندست( ETM+ ) سال 1008 با استفاده از پنج تکنیک پایش تغییر در منطقه مانشت استان ایلام با مساحت 29241 هکتار آنالیز شدهاند. تکنیکهای پایش تغییر مورد استفاده در این مطالعه شامل تفاضل تصویر، نسبتگیری تصویر، تفاضل 8NDVI و آنالیز برداری تصویر بودهاند. جهت ارزیابی دقت تکنیکهای پایش تغییر پس از برداشت واقعیات زمینی که از طریق بازدید میدانی و تصاویر ماهورهای Google Earth به دست آمد، از دقت کل و ضریب کاپا استفاده شد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله عملکرد شمعهاي فولادي H شکل در پلهاي يکپارچه با کوله کوتاه تحت اثر تغييرات حرارتي تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عملکرد شمعهاي فولادي H شکل در پلهاي يکپارچه با کوله کوتاه تحت اثر تغييرات حرارتي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله عملکرد شمعهاي فولادي H شکل در پلهاي يکپارچه با کوله کوتاه تحت اثر تغييرات حرارتي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله عملکرد شمعهاي فولادي H شکل در پلهاي يکپارچه با کوله کوتاه تحت اثر تغييرات حرارتي تحت pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

مجید برقیان – استادیار گروه سازه دانشکده عمران دانشگاه تبریز
مرتضی ابراهیمی بهنام – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

شمعهای بکار رفته درپلهای یکپارچه اکثرا شمعهای فولادی H شکل می باشد. تحت اثر تغییرات حرارتی این شمعها دچار جابه جایی های چرخه ای خواهد شد که میزان تحمل شمعها در برابر این جابجایی ها بستگی به کمانش موضعی صفحات بال و جان و نیز گسیختگی ناشی از خساگی خواهد داشت. در ابتدا با استفاده از ظرفیت کمانش موضعی، مقطعی از شمعهای فولادی H شکل که قادر به تحمل تغییر شکلهای پلاستیک هستند، تعیین گردید و رابطه لنگر – انحنا برای این شمعها بدست آمد. سپس مدل گسیختگی ناشی از خستگی در چرخه های پایین برای تعیین حداکثر انها چرخه ای چنان شمعهایی بکارگرفته شد. رابطه لنگر – انحنا و نیز انحنا گسیختگی به عنوان مد گسیختگی در تحلیل بار افزون استاتیکی مورد استفاده قرار گرفت تا حداکثر جابجایی قابل تحمل شمعها حاصل شود. با استفاده از تحلیل بار افزون استاتیکی معادله جبری مشتق گردید که به وسیله آنها ظرفیت جابجایی شمعهای فولادی H شکل قابل تخمین خواهد شد و نتایج حاصل از این معادله با نتایج تحلیل بار افزون استاتیکی مقایسه گردید.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي تاثير آبياري محدود بر خصوصيات زراعي و عملکرد ارقام آفتابگردان تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تاثير آبياري محدود بر خصوصيات زراعي و عملکرد ارقام آفتابگردان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تاثير آبياري محدود بر خصوصيات زراعي و عملکرد ارقام آفتابگردان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي تاثير آبياري محدود بر خصوصيات زراعي و عملکرد ارقام آفتابگردان تحت pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

مهرداد عطایی کچویی –
مهدی کریمی –
بهرام مجدنصیری –
سمانه متقی –

چکیده:

به منظور بررسی اثر آبیاری محدود بر خصوصیات زراعی و عملکرد چهار رقم افتابگردان، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و طی دوسال در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از : دورآبیاری به عنوان فاکتور اصلی شامل سه سطح، آبیاری مطلوب، محدودیت متوسط آب، و محدودیت شدید آب، ( به ترتیب آبیاری پس از 60، 90 ، 120 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) و همچنین رقم به عنوان فاکتور فرعی شامل 4 رقم بود. نتایج تجزیه مرکب آزمایش نشان داد که اثرات آبیاری محدود بر تمامی صفات از قبیل ارتفاع گیاه، قطر طبق، عملکرد دانه و عملکرد روغن در سطح یک درصد معنی دار بود و تنها صفت تعداد کل دانه در طبق تحت تاثیر این تیمار قرار نگرفت. دلیل کاهش 26 و 40درصدی عملکرد دانه به ترتیب در تیمارهای 90 و 120 میلیمتر تبخیر نسبت به تیمار شاهد را می توان به کاهش اجزاء عملکرد از جمله وزن هزاردانه و تعداد دانه پر در طبق نسبت داد.همچنین به دلیل وجود همبستگی بین عملکرد روغن با عملکرد دانه و درصد روغن، عملکرد روغن به ترتیب با کاهش 33و53 درصدی در تیمارهای 90 و 120 میلی متر تبخیر مواجه شد. اثر رقم نیز بر تمامی صفات به استثنای درصد روغن در سطح یک درصد معنی داربود بیشترین عملکرد دانه و روغن در شرایط ابیاری مطلوب و تیمار 90 میلی متر تبخیر، در رقم Master مشاهده شد. ولی در تیمار آبیاری بعد از 120 میلیمتر بالاترین عملکرد دانه و روغن در رقم Lakumka دیده شد. همچنین در هر سه سطح آبیاری پایین ترین عملکرد دانه و روغن از رقم Berezanski به دست آمد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 17 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اولين جداسازي باکتري تجزيه کننده آگاروز از درياي خزر تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اولين جداسازي باکتري تجزيه کننده آگاروز از درياي خزر تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اولين جداسازي باکتري تجزيه کننده آگاروز از درياي خزر تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اولين جداسازي باکتري تجزيه کننده آگاروز از درياي خزر تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
مسعود دلیریونسی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتنکابن، ایران
علی ناظمی – استادیار ژنتیک، گروه سلولی و مولکولی، دانشگاه آزاداسلامی واحدتنکابن، ایران
سیدمنصور میبدی – استادیار میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتنکابن ایران

چکیده:
مقدمه و هدف: آگاراز آنزیمی است که عمدتا توسط باکتری های تجزیه کننده آگار تولید شده و اکثر این باکتری ها جز میکروارگانیسم های دریایی هستند. هدف از این مطالعه جداسازی باکتری تولید کننده آگاراز از دریای خزر می باشد. موادو روش ها: ازآب ساحلی خزر در منطقه تنکابن نمونه گیری صورت گرفت. نمونه های رقیق شده بروی محیط SWPagar کشت و کلونی های باهاله ی شفاف تجزیه کننده آگار جداشد. به منظور شناسایی مولکولی DNA ژنومی استخراج و آزمایش 16 Sr-DNA روی آن صورت گرفت. فعالیت آنزیمی از طریق روش DNS (دی نیتروسالیسیلیک اسید) ووزن مولکولی توسط SDS- PAGE اندازه گیری شد. نتایج: درغربالگری اولیه یک ایزوله با شکل ظاهری متفاوت و باقابلیت تولیدهاله شفاف تخریب کننده آگار شناسایی شد. نتیجه رنگ آمیزی گرم یک باسیل گرم مثبت را نشان داد. وزن مولکولی آگاراز باکتری باسیل F7،ا25 کیلو دالتون می باشد. بحث: به دلیل ضرورت کاربردی محصولات بدست آمده از این آنزیم طی تجزیه آگاروز توسط این میکرواگانیسم در صنایع غذایی، داروسازی و پزشکی، ونیز استفاده از خود آنزیم در محیط های میکروبیولوژی، فیزیولوژیکی و آزمایشگاهی ، تولید صنعتی آن حائز اهمیت است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,