خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من
تاريخ : 17 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بزهکاري اطفال تحت pdf دارای 77 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بزهکاري اطفال تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بزهکاري اطفال تحت pdf

مقدمه    
بخش اول- مسئولیت کیفری اطفال در ادوار مختلف    
الف- تحولات تاریخی    
دوم- شرایط مسئولیت اطفال در مذاهب    
شرایط مسئولیت اطفال در مکتب تحققی    
الف- محدوده سنی از نظر جرم شناسی    
اول- دوره طفولیت    
دوم – دوران نوجوانی    
سوم – دوره جوانی    
بخش سوم – عکس العمل جامعه در قبال اطفال بزهکار پس از پیروزی انقلاب اسلامی    
الف- مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی    
1- حد بلوغ چیست    
2- حد رشد چیست؟    
3- حد تمیز و عدم تمیز در اطفال چگونه است؟    
ب- ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال    
بخش چهارم – کانون اصلاح و تربیت    
الف- سازمان کانون اصلاح و تربیت    
انواع جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان    
بخش دوم – جرائم بر ضد اموال    
الف- سرقت کودکان و نوجوانان    
ب- جرائم خرابکاری و ایجاد خسارات مالی    
بخش سوم- جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه    
الف- اعتیاد به مواد مخدر    
ب- اعتیاد کودکان و نوجوانان    
ج- گدائی و ولگردی    
علل ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان    
عوامل بزه زای خارجی    
بخش اول – مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی    
الف- آلودگی های خانواده    
ب- ناسازگاری و نابسامانی های موجود در خانواده    
ج- قیود خانوادگی    
د- فقدان والدین    
الف- محیط اجتماعی    
ب- تاثیر وسائل ارتباط جمعی    
عوامل بازدارنده بزهکاری اطفال و نوجوانان    
بخش دوم – فرق بین « مجرم » و « غیر مجرم»    
طرق پیشگیری از ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان    
بخش دوم – مقررات مربوط به بعد از تولد طفل    
الف- ایجاد محیطی آرام و سالم در خانواده    
ب- تامین آموزش و پرورش مناسب    
فهرست منابع و مآخذ    

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بزهکاري اطفال تحت pdf

آقائی ( اصغر) و نیازی ( مجتبی ) ، تاثیر ناتوانی یادگیری کودکان و نوجوانان در بروز بزهکاری، خلاصه مقالات دومین همایش سراسری علمی – تخصصی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دیماه 1378

آریان پور ( ح .ا.) ، فرویدیسم، شرکت سهامی کتاب های جیبی ، تهران، سال 1357

پرفسور آنسل ( مارک) ، دفاع اجتماعی ، ترجمه آقایان دکتر محمد آشوری و دکتر محمد علی نجفی ابرند آبادی ، نشر راهنما، سال 1368

الوندی ( مظفر 9 ، جرم و بزهکاری در مرحله ای از دوران جوانی ، ماهنامه اصلاح و تربیت ، شماره پنجاه و هفتم ، مهرماه 1378

بازگیری ( یدا;)، علل نقض آراء محاکم در دیوان عالی کشور در موضوعات احوال شخصیه و مدنی ، تهران ، نشر ققنوس ، سال 1376

باهری ( دکتر محمد) ، تقریرات حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال 1349

بنی حسینی ( حاج سید صادق ) ، قوانین کیفری در اسلام، انتشارات مطبوعات دینی ، بدون تاریخ

خانم بیرجندی ( دکتر پروین)، روان شناسی رفتار غیر عادی، تهران، 1357

پینادل (ژرژ) ، جرم شناسی، ترجمه دکتر محمد علی نجفی ابرند آبادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، سال 1370

10- حانقلی ( مصطفی ) ، طرح ایجاد مرکز مر اقبت پس از ترخیص کودکان و نوجوانان کانون های اصلاح و تربیت ، انتشارات سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی ، اردیبهشت 1378

جعفری لنگرودی( دکتر محمد جعفر )، ترمینولوژی حقوق، انتشارت ابن سینا، تهران، سال 1346

جعفری لنگرودی ( دکتر محمد جعفر ) ، تاریخ حقوق ایران از انقراض ساسانیان تا آغاز مشروطه ، کانون معرفت، بدون تاریخ

حسنی ( علی اکبر ) ، نظری بر قوانین جزائی اسلام، مجله مکتب اسلام ، سال 1362

حکمت ( دکتر سعید ) ، روان پزشکی کیفری، انتشارات گوتنبرگ، چاپ اول، تابستان

خاکپور ( دکتر محمد مهدی ) ، جرم شناسی زنان ناسازگار ، چاپ پیام ، چاپ اول ، سال 154

خانم دانش ( دکتر تاج زمان) ، مجرم کیست- جرم شناسی چیست؟، چاپ موسسه کیهان ، چاپ دوم، بهار 1368

روسو ( ژان ژاک ) ، عقد قراردادهای اجتماعی، ترجمه غلامحسین زیرک زاده، انتشارات چهر، تهران ، سال 1358

ژانورن ( پاتریس ) ، واندالیسم – بیماری جهانی خ رابکاری ، ترجمه فرج ماهان، مجله دانشند ، شماره 6، سال 1367

سدات ( محمد علی ) ، راهنمای پدران و مادران – شیوه های برخورد با نوجوانان،دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، چاپ اول ، پائیز 1371

سادات ( محمد علی ) ، رفتار والدین با فرزندان، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران، چاپ چهارم ، دیماه 1375

ساروخانی ( محمد علی ) ، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده ، انتشارات سروش، چاپ اول، سال 1370

ستوده ( هدایت ا;) ، مقدمه ای بر  آسیب شناسی اجتماعی ، نشر آوای نور، سال 1373

سمیعی ( دکتر حمید) ، حقوق جزا، چاپ افست ،احمدی، تهران ، سال 1348

سیاسی ( دکتر علی اکبر ) ، روان شناسی جنائی ، کتابخانه ابن سینا، چاپ چهارم ، سال 1352

شامبیاتی ( دکتر هوشنگ) ، حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین،  جلد دوم، چاپ هشتم ، سل 1378

شامبیاتی ( دکتر هوشنگ)، حقوق کیفری اختصاصی – جرائم علیه اشخاص ، انتشارات ژوبین ، چاپ چهارم ، سال 1378

شرفی ( دکتر محمد رضا)، مراحل رشد و تحول انسان، انتشارات شرکت سهامی چاپخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ اول ، سال 1364

شرفی ( دکتر محمد رضا )، روان شناسی نوجوانان و جوانان ، انتشارات شرکت سهامی چاپخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاب اول، سال 1368

شفعی آبادی ( دکتر عبدا;) ، فنون تربیت کودک، انتشارات چهر، چاپاول،سال 1358

صالحی ( جواد) و ربیعی ( ناصر ) ، مشاوره نیاز ج امعه امروز، ماهنامه اصلاح و تربیت ، آبان ماه 1378

صفائی ( مسعود) ، ریشه های طلاق و درس های خوشبختی ، چاپ رشدیه ، چاپ دوم ، سال 1372

صلاحی ( دکتر جاوید) ، کودکان ونوجوانان بزهکار و ناسازگار، انتشارات گوتنبرگ، چاپ اول ، سال 1355

فرجاد ( دکتر حسین) ، روان شناسی جنائی ، انتشارات ویستار، چاپ اول، سال 1371

فرجاد ( دکتر حسین)، آسیب شناسی اجتماعی وجامعه شناسی انحرافات، انتشارات دانشگاه شهید بهتشی ، چاپ اول ، سال 1363

فرهادیان ( رضا 9، آنچه والدین و مربیان باید بدانند، انتشارات رئوف ، چاپ چهارم ، اسفند 1370

فرید حسینی ( دکتر رضا ) ، ایمونولوژی، انتشارات فرهنگی آستان قدس رضوی ، چاپ اول ، سال 1368

فیض ( دکتر علیرضا) ، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلامی ، انتشارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، جلد اول، سال 1368

قائم مقام ( دکتر فرهت) ، مقدمه ای بر جامعه شناسی و مسائل ارتباط جمعی ، سازمان نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول ، سال 1370

قربان حسینی ( علی اصغر ) ، مروری بر جرم شناسی سرقت ، ماهنامه اصلاح و تربیت ، سال چهارم، شماره چهل و هفتم ،دیماه 1377

خانم عبادی ( شیرین ) ، حقوق کودک –نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران، انتشارات کانون، پائیز 1375

غفوری غروی ( سید حسین)  ، انگیزه شناسی جنائی – پژوهشی درباره بزهکاری اطفال ونوجوانان در ایران ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، چاپ اول ، سال 1359

کاتوزیان ( دکتر ناصر ) ، حقوق خانواده ، جلد دوم، انتشارات بهنشر، چاپ دوم ، سال 1367

کاتوزیان ( دکتر ناصر ) ، توجیه و نقد رویه قضائی ، مجله کانون وکلاء ، شماره 149-148 ، پائیز و زمستان 1368

کازیتو( ژان )، قدرت تلویزیون ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ اول ، سال 1364

کریمی ( حجت ا;)، اهمیت شورای طبقه بندی و انضباطی در زندان ، ماهنامه اصلح و تربیت ، سال چهارم ، شماره چهل و نهم، مهرماه 1377

شادروان مرحوم کی نیا( دکتر مهدی ) ، مبانی جرم شناسی ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم ف سال 1369

کوراکیوس ( ویلیام سی ) ، بزهکاری نوجوانان- مساله ای برای دنیای مدرن، ترجمه جعفر نجفی زند، انتشارات سازمان علمی و فرهنگی یونسکو، سال 1367

مظلومان ( دکتر رضا)، کروموزوم وجنایت ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، سال 1355

مظلومان ( دکتر رضا ) جرم شناسی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، سال 1355

مظلومان ( دکتر رضا )، جامعه شناسی کیفری، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، سال 1353

منصور ( دکتر محمود ) ، بزهکاری کودکان و نوجوانان ، انتشارات چهر، چاپ اول ، سال 1368

نبوی ( دکتر احمد ) و امینائی ( دکتر احمد)، برگزیده های پزشکی – آنچه باید یک زندان بان بداند، انتشارات مرکز اجتماعی اداره کل زندانهای استان کرمان ، چاپ اول، دیماه 1377

نصری ( عبدا;) ، مبانی انسان شناسی در قرآن ، انتشارات بنیاد تعلیم و تربیت اسلامی ، چاپ اول ،دیماه 1361

نوری ( دکتر مهدی ) ، رشد و تکامل شخصیت ،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرج، چاپ اول، سال 1368

پروفسور هاریس( ل . کولتر) ، ایدز و رابطه آن با سیفلیس، ترجمه دکتر هوشنگ لاهوتی ، انتشارات پاژنگ ، چاپ اول، بهار 1372

مقدمه

یکی از مسائل پیچیده و ناراحت کننده فعلی که توجه بسیاری از محققین، جامعه شناسان، جرم شناسان، روان شناسان و متخصصین امر را به خود معطوف داشته موضوع مجرمین کم سن و سال و یا به اصطلاح « اطفال و نوجوانان بزهکار» می باشد که رز به روز هم گسترش بیشتری می یابد و مخصوصاً باید افزود که این تزاید وگسترش غالباً در کشورهائی از جهان به چشم می خورد که از لحاظ اقتصادی در سطح کاملاً پیشرفته ای قرار دارند

با توجه به وضع موجود، اولین سوالی که مطرح می شود این است که آیا اقدامات کشورهای مختلف در زمینه مبارزه با جرائم اطفال و نوجوان بزهکار، مبتنی بر اصول صحیح و درستی استوار گردیده است یا خیر؟

اگر بخواهیم در دایره ای وسیع تر سخن بگوئیم با توجه به آماریهای منتشره و با نرش به جنایات ارتکابی ملاحظه می شود که میزان اعمال مخرب وجنائی علیه اطفال و نوجوانان در کشورهائی که از لحاظ اصول صاحب بهترین و مدرن ترین تشکیلات اجتماعی هستند بیش از سایر کشورهاست

شاید برخی تعجب نمایند اگر بدانند که تعداد قتل اطفال و نوجوانانی که در کشورهای پیشرفته جهان به وقوع می پیوندد بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است.[1]

بر اساس گزارش تحقیقی هفته برنامه « نیوزویک»شمار نوجوانان و جوانانی که درآمریکا به قتل می رسند, بالغ بر چهار برابر هر کشور صنعتی دیگر است. این تحقیق که بر اساس گزارش نشریه پزشکی آمریکا استوار است, می افزاید که بسیاری از این قتل ها بر اثر اصابت گلوله و یا مواد مخدر می باشد.[2]

بر اساس تحقیقات صورت گرفته, شمار نوجوانانی که در آلمان غربی به قتل می رسند کمتر از  نوجوانان آمریکائی یعنی یک نفر از هر صد هزار نفر است و ژاپن با داشتن نیم درصد برای هر صد هزار نفر دارای جایگاه مناسب تری اس. اما کمترین درصد قتل را کشور اطریش با داشتن  درصد برای هر صد هزار نفر است

در این مورد که چرا جرائم افراد کم سن و سال در حال ازدیاد است , فرضیه های مختلفی ارائه شده است: عده ای ازدیاد جرائم را در سطح جهانی از اختصاصات جوامع متمدن دانسته و معتقدند که بشر به همان سرعتی که به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش می رود از معنویت دور شده و بالنتیجه به تبهکاری و قانون شکنی روی می آرود

عده ای نیز ازدیاد جرائم را محصول سستی اعتقادات دینی و مذهبی دانسته و معتقدند که علم, ایمان و عمل صالح موجبات رشد انسان را فراهم می سازد و آفای نظیر خودپرستی , حب دنیا یا دنیازدگی , غفلت , تکبر و خود برتر بینی, تقلید و شخصت زدگی , اکثریت زدگی و سخن بدون علم, پیروی از ظن و گمان , کتمان حق, مجادله با حق, هوی و هوسهای برونی, قساوت قلب, از خود بیگانگی, عناد جوئی, خودستائی سبب می گردند که انسان از رشد و کمال باز مانده و بالنتیجه به طرف بزهکاری سوق داده شود

برخی نیز معتقدند که جنگ علت اساسی ازدیاد جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان است. جنگ جهانی دوم باعث گردیده که در کلیه کشورهای طرف درگیر اعم از این که فاتح جنگ بوده و یا مغلوب دشمن شده اند, تعداد جرائیم اطفال و نوجوانان را افزایش دهد.اسارت ، خانه به دوشی, کار اجباری در پایگاههای دشمن و بالاخص فاصله عظیم بین توسعه مادیات و ترقی معنویات باعث تضاد فکری اطفال و خانواده آنان شده و اعتراضات اطفال ناشی از این تضادها به عناوین مختلف با رفتار ضد اجتماعی، از قبیل جرائم مختلف ، اخلال در نظم و آرامش ، اجتماعی، حالت بی قیدی، سرکشی، پرخاشگری ، ترک خانواده، اعتیاد و غیره را آشکار سازد

بدین ترتیب ملاحظه می شود که بروز جنگ و مسائل ناشی از آن نمی تواند به عنوان تنها عامل منحصر به فرد افزایش جرائم اطفال و نوجوانان باشد و مسلماً عوامل مختلف دیگری وجود دارند که در ازدیاد آن بی تاثیر نخواهند بود. علمای جامعه شناسی  و جرم شناسی پیدایش انواع جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان را معلول عواملی نظیر: توسعه ناگهانی صنایع ، وسعت و گسترش غیر اصولی شهرها، برخوردهای ملل و اقوام گوناگون، در هم ریختن و از هم پاشیدگی خانواده ها، سست شدن پایه و مبانی مذهبیف اخلاقی و عوامل دیگری می دانند

از آن گذشته کیفیت جرائم ارتکابی نیز باعث نگرانی و ناراحتی فراوان گردیده و جرائم ارتکابی اطفال علیه اموال روز به روز زیادتر می شود . به هین ترتیب جرائم علیه افراد، جرائم جنسی، هم جنس بازی و فحشاء نیز رو به گسترش است. اخیراً نیز سرقت اتومبیل ، موتور سیکلت و سرقت از فروشگاههای بزرگ و سوپرمارکت ها و حتی سرقت های مسلحانه وبانک زنی نیز بر تعداد جزائم سابق افزوده گردیده است

در قوانین جدید اطفال بزهکار، موضوع قوه تمیز خوب از بد و خیر از شر و اعمال مجازات های عقوبتی و پاداشی به کنار گذاشته شده ، چرا که با مجازات و تنبیه دیگر نمی توان از بزهکاری و تکرار جرم آنان پیشگیری به عمل آورد و چون هدف تعلیم و تربیت، اصلاح اطفال و نوجوانان بزهکار است لذا قانونگذار اکثر کشورها اولاً برای اطفال و نوجوانان بزهکار دادگاههای خاصی به نام « دادگاه اطفال بزهکار» پیش بینی نموده که صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان زیر سن 18 سال را دارد

ثانیاً هدف تصمیمات دادگاه، تعلیم و تربیت ، اصلاح ، درمان و بازسازی مجرمین خردسال است. ثالثاً محل نگهداری اطفال بزهکار نیز مکان جداگانه ای است که به نام « کانون اصلاح و تربیت» خوانده می شود

روش های اتخاذی در این کانون جملگی جنبه اصلاح و تربیت را دارد. باید اذعان نمود که لزوم تشخیص شخصیت طفل به منظور اتخاذ روش های اصلاحی ، تربیتی و درمانی مهمترین انگیزه تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به ریاست قاضی متخصص اطفال بوده و هست. قاضی اطفال که در تشکیل دادگاه اطفال و دادرسی آنان وظایف عمده ای بر عهده دارد، موظف است که با تشکیل پرونده شناسائی شخصیت با همکاری متخصصین منجمله مددکار اجتماعی، روان پزشک، روان شناس، جامعه شناس و پزشک به بررسی شناخت انگیزه ، غرایز و علل جرم ارتکابی پرداخته و سپس روش های اصلاحی ، تربیتی و یا درمانی را توصیه نماید

برای دستیابی به این امر خطیر، قاضی اطفال می بایست به نوبه خود آشنا به علوم اجتماعی، علوم تربیتی و علم روان شناسی بوده و از موقعیت اجتماعی و اقتصادی زمان خود مطلع باشد. قاضی اطفال می بایستی با صبر، متانت، بردباری و شکیبائی نسبت به رفع مشکلات خانوادگی و اجتماعی طفل اقدام و اعتماد و اطمینان او را به عنوان یک شخص هادی، حامی ، دلسوز، خیر خواه و نیک اندیش به خود جلب نماید

هر چند که در اکثر کشورهای جهان، قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار را تنها راه مبارزه با جرائم اطفال و نوجوانان تلقی می کنند، ولی این واقعیت را نباید از خاطر دور داشت که این قوانین کافی به مقصود نمی باشند. چرا که اگر وضع اطفال و نوجوانان مورد امعان نظر قرار گیرد، ملاحظه می شود که اگر طفلی مورد اجحاف بزرگسالان مخصوصاً اولیاء خود قرار گیرد، هیچگونه مقررات خاص کیفری غیر از مقررات قانون مجازات برای حمایت از حقوق اطفال وجود ندارد[3]

یکی از پدیده های شومی که متاسفانه در اکثر کشورهای جهان وجود دارد، موضوع ایذاء و آزار کودکان می باشد که اصطلاحاً آن را کودک آزادی می نامند. کودک آزادی یا بد رفتاری با کودکان از دیدگاه روان شناسی رفتاری است که به نوعی موجب آزار جسمی، ذهنی، عاطفی و روانی کودک می گردد و به رشد و سلامت او آسیب می رساند[4]. نمونه های فراوانی در خصوص ایذاء و آزار به کودکان وجود دارد که از آن جمله می توان به ایراد ضرب و جر، معتاد کردن فرزندان به مواد افیونی، فرو کردن سوزن در بدن طفل توسط نامادری، تجاوز جنسی، غذا ندادن و گرسنه نگهداشتن کودک ، استثمار کودکان جهت به کار گماردن به کارهای سخت و زیان آور، محرومیت های آموزشی – پرورشی و بهداشی و درماین، داغ کردن و سوزاندن ، زندانی نمودن کودک در اطاق فاقد نور و هوا، وادار کردن کودکان به خود فروشی و اجازه دادن به اجاره کردن کودک اشاره نمود

مساله کودک آزادی امروزه در غالب کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته به نحوی که در کنار دادگاههای اطفال سازمان مجهزی جهت کمک و مساعدت نسبت به کودکانی که مورد تعدی و ظلم و جور اولیای، سرپرستان و مربیان خود قرار می گیرند، وجود دارد

در کشور ما آمار چندان دقیقی از این پدیده وجود ندارد و علت عمده آن عبارتند از این که :[5]

الف- عدم امکان آمارگیری از کودکانی که خود قربانی حادثه شده ولی به علت ترس از والدین یا ترس از بازجوئی توسط مقامات قضائی و امکان دستگیری والدین و ضعف در قدرت گفتار و عدم اطلاع از قانون ، حاضر به همکاری و اظهار واقعیت نیستند

ب- نقش مرتکبین چنین اعمالی است که برای فرار از مجازات و یا لعن و نفرین دیگران نه تنها موضوع را با آمارگران و مقامات قضائی در میان نمی گذارند بلکه هنگام کشف اتفاقی این پدیده ها، سعی در مخفی نگهداشتن علت آن و یا گمراه ساختن، صحنه سازی و تراشیدن دلایل ظاهر پسند برای آن می نمایند و تلاش می کنند خود را بی تقصیر و بی گناه جلوه داده و علت آن را بر گردن کودک اندازند

اولین سوالی که متبادر به ذهن می گردد این است که طفل بزهکار کیست و چه نوع اعمالی بزه نوجوانی محسوب می شود؟

وقتی چنین سوالی از بزرگسال جامعه می شود بلافاصله چنان حالت خشم و غیظ نفرت آوری به خود گرفته و با چنان رفتاری درصدد پاسخگوئی بر می آیند که گویا اطفال و نوجوانان در جامعه امروزه، هدفی جز ایذاء و اذیت دیگر مردم را ندارند. در پیش گرفتن چنین رفتاری، اصولاً مردم را از شناختن واقعی اطفال و نوجوانان باز داشته و هیچ وقت درصدد بر نیم آیند تا از خود بپرسند که نوجوان بزهکار کیست؟ کجا زندگی می کند؟ جرم و خطای او چیست؟ عکس العمل اجتماع علیه وی چگونه باید باشد؟ و چه آینده ای در پیش روی دارد؟

در بسیاری از کشورها، اعمال مشخصی که ارتکاب جرایم توسط بزرگسالان موجد بروز بزه می شود، هر اه توسط کودکان صورت گیرد، به منزله بزه تلقی نمی شود به عبارت دیگر، این تعارض با قوانین احوال شخصیه کودکان و نه از ماهیت خود عمل ارتکابی ناشی می شود . این تخلفات شخصیه معمولا مربوط به شرایطی است که کودک از خانه گریخته باشد یا  خارج از کنترل تلقی شده و یا گرفتار فقر باشد

در ایران طفل بزهکار به کسی گفته می شود که مرتکب عملی گردد که قانون ویا شرع ارتکاب آن را منع کرده استو یا ترک عملی که انجام آن را واجب و لازم دانسته است. چنین کسی در اسلام گنهکار و بزهکار شناخته می شود و اگر توبه نکند باید مجازات شود چه برای جرمش حد و حکم مشخصی تعیین شده و یا نشده باشد و در صورت دوم به دستور حاکم شرع و مجتهد جامع الشرایط و مرجع صلاحیتدار تادیب و تعزیر می شود

در صورتی که اعمال و رفتار، وضع محیط تحصیلی، زندگی و معاشرت طفل مخالف مصالح او باشد ، دادگاه اطفال بزهکار صلاحیت دخالت و رسیدگی و اتخاذ تصمیمات لازم را دارد. همچنین افرادی را که بر علیه طفل مرتکب جرمی شوند و یا در مواظبت و مراقبت طفل، کوتاهی و تعلل ورزند، در دادگاه اطفال بزهکار محاکمه می شوند

به هر ترتیب، حدود اعمال و رفتار اطفال و نوجوانان در سرتاسر جهان آن  چنان وسیع است که به سختی می توان در مورد کلیه جرائم حکم کلی داد مگر این که گفته شود که معمولاً این اعمال توسط اطفال و نوجوانانی صورت می گیرد که در محدوده سنی خاص قرار دارند

بخش اول- مسئولیت کیفری اطفال در ادوار مختلف

الف- تحولات تاریخی

تاریخچه اطفال بزهکار و نوجوانان در جوامع اولیه با سرگذشت غم انگیزی همراه بوده است . در این ایام به هیچوجه مسئولیت اخلاقی در بین نبود. مسئولیت آن زمان « مسئولیت مادی» بود، با این توضیح که اگر کسی مرتکب جرم عمدی می شد مستحق مجازات بود.خواه چنین شخصی از سلامت عقل بهره مند باشد یا خیر.و حتی در بسیاری از موارد مجازات جرائم غیر عمدی نیز شبیه جرائم عمدی بود. در مجموعه قوانین حمورابی که یکی از جالب ترین و قدیمی ترین قوانین جزائی است گفته شده که [6]

« اگر جراحی خسارت جسمانی فاحشیبه مریض وارد آورد مقرر است که دست او را قطع کنند و یا اگر فرزند شخص بزرگی را هلاک سازد پسر همان جراح را به عوض باید به قتل برسانند»

اساس مجازاتها در قوانین حمورابی ، اصولاً قصاص است. دندان برای دندان، چشم برای چشم ; ولی در عین حال استثناء نیز وجود داشت.ین توانگران و مستمندان، آزادگان و بردگان، طبقه اشراف و عوام در مجازاتهای تحمیلی فرقهای زیادی به چشم می خورد

مثلا ً اگر کسی از اشراف باعث کور شدن فردی از طبقه عامه یا برده ای می شد ، باید جریمه می پرداخت. ولی اگر دو نفر هم سطح بودند یا کسی از طبقه پائین ، فردی از طبقه برتر را مورد آزار قرار میداد، می بایست به همان نحو مورد شکنجه قرار می گرفت

کوشش در راه سرکوبی جرم که توسط قصاص صورت می گرفت ، باعث شد که هیچگونه توجهی به شخصیت بزهکار نشود و مسئولیت او مطلقاً مورد نظر قرار نگیرد تا بر حسب آن مجازاتی معین و اجرا گردد

به همین جهت اگر شاخه درختی باعث کشته شدن کسی می شد، آن را قطع کرده و از بین می بردند. اگر حیوانی انسانی را به قتل می رساند، آن حیوان را به محکمه می کشاندند و پس از طی جلسات معین و تنظیم محاکمه ، حکم نابودیش را صادر و حکم را به مرحله اجراء گذارده و حیوان را به قتل می رساندند

نوع دیگر قصاص به نام « قصاص کورکورانه» مشهور بو. بدین صورت که همیشه قصاص به طریقه عمل مقابله به مثل با فرد خطاکار انجام نمی شد. یعنی حتماً لازم نبود که کسی که به دیگری لطمه وارد آورده مورد حمله زیان دیده قرار گیرد، بلکه هدف آن بود که صدمه وارده به هر قیمتی که شده جبران گردد وخشم به غلیان آمده فروکش نماید و ترضیه خاطر فراهم شود. بنابراین اهمیتی نداشت که چه کسی مورد آزاد و صدمه زیان دیده و یا خانواده او قرار گیرد

این طرز تفکر با پیدایش ملتهای متمدن تر از بین رفت. طبق قاانون الواح دوازده گانه، سارقین و متجاوزین به محصولات کشاورزی به فجیع ترین وضع مجازات می شدند ولی اطفال بزهکار به بالغ و غیر بالغ تقسیم و در صورت ارتکاب جرائم فوق به جبران خسارت و پرداخت تاوان و جریمه یا تنبیه بدنی محکوم می گردیدند

طفل غیر بالغ به کسی اطلاق می شد که قوه تمیز نداشت. تعیین عدم قوه تمیز از اختیارات دادرس بود و به وسیله آزمایش جنسی توسط کارشناس به عمل می آ مد. قانون مورد بحث اعمال ارتکابی بزرگسالان را به « اعمال ارادی» و « اعمال غیر ارادی» تقسیم کرده بود. مجازات اعمال غیر ارادی بنا به تشخیص دادرس خفیف تر از اعمال ارادی بود. جرائم ارتکابی اطفال غیر بالغ ، غیر ارادی محسوب و وجب تخفیف مجازات می شد

در حقوق روم قدیم، سن اطفال و میزان مسئولیت آنان در ارتکاب جرائم مورد توجه قرار گرفت و در قوانین کیفری، مجازات اطفال بزهکار خفیف تر از مجازات بزرگسالان پیش بینی شد. در این قانون ، تشخیص قوه ممیزه با توجه به سن به قرار زیر تعیین شده بود

کودک کمتر از 7 سال اعم از دختر و پسر غیر مسئول اعلام و در صورت ایجاد ضرر و زیان ، پدر ملزم به جبران خسارت بود

کودک غیر ممیز و غیر بالغ: 7 تا 9 سال برای دختران و 7 تا 10 سال برای پسران

کودک ممیز غیر بالغ: 9 تا 12 سال برای دختران و 10  تا 14 سال برای پسران . کودکان اخیرالذکر، یعنی ممیزان غیر بالغ حق ازدواج داشته و برای آنان مسئولیت کیفری و بدنی قائل بودند. طبق قوانین رم اثبات قوه تمیزه بدون توجه به سن از اختیارات دادرس بوده است

دوم- شرایط مسئولیت اطفال در مذاهب

پس از پیدایش مذاهب ، خاصه مذهب مسیح و مذاهب اسلام موضوع مسئولیت مادی و همچنین مسئولیت کیفری از اعمال دیگران از بین رفت. از نظر مذهب ، مفهوم جرم مترادف با مفهوم گناه است و همانطور که ارتکاب گناه فقط و فقط شخص گناهکار را در معرض عذاب الهی قرار می دهد، به همان ترتیب نیز ارتکاب جرم باید فقط شخص مجرم را در معرض مجازات قرار دهد. سرایت مسئولیت به اقوام و کسان مجرم امری بر خلاف مذهب است

در مورد مقدار و میزان مسئولیت کیفری نیز وضع به همین منوال بود. مذهب معتقد بوده و هست که همان طور که خداوند افراد را متناسب با میزان عقل و شعور و اراده آنان تنبیه می نماید، به همان ترتیب نیز باید میزان مجازات جرائم ارتکابی متناسب با درجه عقل و شعور و اراده مجرمان باشد

1 تجزیه و تحلیلی از285 قتل انجام شده در انگلتسان در سالهای 1989 تا 1991 که قربانیان آن افراد زیر 18 سال بودند, نشان می دهد که فقط 13 درصد از این قتلها توسط افرادی غیر از اعضای خانواده صورت گرفته و60 درصد از جنایات توسط والدین کودکان صورت گرفته است. در آمریکا و استرالیا 56 درصد نتایج مشابه به دست آمده است. در آمار کشورهائی که آمار جنایت بر اساس سن قربانیان تفکیک می شود, نوزادان و کودکان خردسال گروه سنی را تشکیل می دهند که بیش از همه در معرض خطر قرار دارند. در انگلستان کودکان زیر یک سال 4 برابر بیشتر از گروه سنی دیگری احتمال دارد که قربانی جنایت شوند و تقریباً تمام قربانیان توسط والدین آنها به قتل می رسند

2 فردی که مظنون به تیراندازی در مرکز فرهنگی – یهودیان لوس آنجلس بود خود را تسلیم مقامات در لاس و گاس ( ایالت نوادا) کرد. به دنبال حمله این مرد مسلح , پنج پسر بچه مجروح شدند که حال یکی از آنها وخیم است. با این حادثه بار دیگر مساله خشونت علیه کودکان در آمریکا جنجال آفرید و به طوری که رئیس جمهوری آمریکا مجدداً تاکید کرد ضروری است اقدامات قانونی جدی علیه جنایتکاران صورت پذیرد تا آمریکا محل امنی برای زندگی کودکان بشود . در سالهای اخیر تعداد ح ملات خشونت آمیز با اسلحه گرم در مدارس و دبیرستان های آمریکا بالا رفته است

1 مقررات مواد 614 در خصوص ایراد ضرب و جرح بریدن کودک و ماده 633 در مورد رها نمودن طفل در محلهائی که خالی از سکنه است و نیز غذا ندادن و یا در سرما و گرما نگهداشتن طفل و هم چنین ربودن یا مخفی کردن و یا محبوس کردن طفل به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام که به مجازات مقرر در ماده 621 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد

1 قاسم زاده ( دکتر فاطمه ) ، کودک آزادی، علل و راههای پیشگیری از آن، روزنامه سلام

2 فلاح ( احمد علی ) ، مروری بر کودک آزادی، روزنامه سلام

1 حمورابی ششمین پادشاه سلسله اول بابل است. تاریخ زندگی او به درستی معلوم نیست. عده ای تاریخ زندگی او را از 1955 تا 1923 و برخی 1704 تا 1662 و بالاخره دسته ای 2067 تا 2035 قبل از میلاد مسیح می دانند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مطالعه عملکرد، اجزاي عملکرد و کيفيت دانه ژنوتيپهاي جديد تريتيکاله تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه عملکرد، اجزاي عملکرد و کيفيت دانه ژنوتيپهاي جديد تريتيکاله تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مطالعه عملکرد، اجزاي عملکرد و کيفيت دانه ژنوتيپهاي جديد تريتيکاله تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعه عملکرد، اجزاي عملکرد و کيفيت دانه ژنوتيپهاي جديد تريتيکاله تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

مرضیه رشیدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
حسینعلی فلاحی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
عباسعلی نوری نیا – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

به منظور ارزیابی عملکرد دانه و ارتباط آن با اجزای عملکرد دانه و تغییرات کیفیت دانه در تریتیکاله آزمایشی با استفاده از 13 ژنوتیپ تریتیکاله در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال 88 – 1387 در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه ( 6020 کیلوگرم در هکتار) مربوط بهژنوتیپ 15 – ET-82 میباشد. ژنوتیپ 15 – ET-82 دارای بیشترین تعداد سنبله در متر مربع و وزن هزار دانه بود. بیشترین درصد پروتئین( 53 / 11 ) مربوط به ژنوتیپ Juanillo بود. بیشترین عملکرد پروتئین ( 21 / 668 کیلوگرم در هکتار) را ژنوتیپ 15 – ET-82 داشت. با توجه به عملکرد خوب برخی ژنوتی پها با شرایط آب و هوایی گنبدکاووس نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که ژنوتیپ 15 – ET-82 از میان ژنوتی پهای مورد مطالعه به عنوان ژنوتیپ برتر شناخته شد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي ترويجي کيويکاران استان مازندران ( شهرستانهاي تنکابن و چالوس ) تحت pdf دارای 283 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي ترويجي کيويکاران استان مازندران ( شهرستانهاي تنکابن و چالوس ) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي ترويجي کيويکاران استان مازندران ( شهرستانهاي تنکابن و چالوس ) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي ترويجي کيويکاران استان مازندران ( شهرستانهاي تنکابن و چالوس ) تحت pdf :

بخشی از فهرست بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي ترويجي کيويکاران استان مازندران ( شهرستانهاي تنکابن و چالوس ) تحت pdf

چکیده 1
فصل اول: طرح تحقیق
1-1- مقدمه 4
1-2- تعریف مسأله 6
1-3- اهمیت موضوع 9
1-4- دلایل انتخاب موضوع 13
1-5- اهداف تحقیق 15
1-5-1- هدف کلی 15
1-5-2- اهداف اختصاصی 15
1-6- محدوده های تحقیق 15
1-6-1- محدوده موضوعی 15
1-6-2- محدوده مکانی 16
1-6-2-1- سیمای کلی استان مازندران 16
1-6-2-2- سیمای کلی شهرستان تنکابن 17
1-6-2-3- سیمای کلی شهرستان چالوس 19
1-6-3- محدوده زمانی 20
1-7- محدودیتهای تحقیق 20
1-8- تعاریف عملیاتی 21
فصل دوم: مرور ادبیات و مبانی نظری تحقیق
2-1- بخش اول: تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی 23
2-1-1- مقدمه 23
2-1-2- مفهوم نیاز 23
فهرست مطالب
عنوان صفحه

2-1-2-1- ویژگیهای نیازهای انسانی 24
2-1-2-2- طبقه بندی نیازها 25
2-1-3- مفهوم آموزش 26
2-1-3-1- طبقه بندی نظامهای آموزشی 27
2-1-3-2- نقش نظامهای آموزشی 28
2-1-3-3- اصول آموزش 29
2-1-3-4- مزایا و فواید آموزش 30
2-1-4- تعاریف مختلف ترویج کشاورزی 30
2-1-4-1- اهداف آموزش ترویجی 31
2-1-4-2- اصول آموزش ترویجی 31
2-1-4-3- اهمیت و ویژگیهای آموزش ترویج کشاورزی 32
2-1-5- مفهوم نیاز آموزشی- ترویجی 33
2-1-5-1- انواع نیاز آموزشی 34
2-1-5-2- اولویت بندی نیازهای آموزشی 35
2-1-6- نیاز سنجی 37
2-1-6-1- تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی 38
2-1-6-2- ضرورت و مزایای تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی 39
2-1-6-3- قلمرو نیازسنجی در برنامه های آموزشی - ترویجی 40
2-1-6-4- اصول و نکات مهم در تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی 40
2-1-6-5- اهداف تعیین نیازهای آموزشی 42
2-1-6-6- ویژگیهای تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی 42
2-1-6-7- عوامل مؤثر در تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی 43
2-1-6-8- مراحل تعیین نیازهای آموزشی 45
فهرست مطالب
عنوان صفحه

2-1-6-9- روشهای تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی 45
2-2- بخش دوم: کیوی فروت 51
2-2-1- مقدمه 52
2-2-2- مبدأ و تاریخچه کیوی در جهان 53
2-2-3- تولید جهانی کیوی 54
2-2-4- صادرات جهانی کیوی 57
2-2-5- سابقه و موقعیت کیوی در ایران 59
2-2-6- تولید کیوی در ایران 61
2-2-7- صادرات کیوی در ایران 66
2-2-8- مشخصات گیاه شناسی کیوی 67
2-2-8-1- تعداد کروموزومها 68
2-2-8-2- ریشه ها 68
2-2-8-3- ساقه ها و شاخه ها 69
2-2-8-4- برگها 70
2-2-8-5- جوانه ها 70
2-2-8-6- گلها 73
2-2-8-7- میوه و بذر 78
2-2-9- واریته های معروف کیوی 79
2-2-9-1- واریته های ماده 79
2-2-9-2- واریته های نر 80
2-2-10- آب و هوا و شرایط اقلیمی مورد نیاز کیوی 81
2-2-10-1- بارندگی 81
2-2-10-2- نور خورشید 81
فهرست مطالب
عنوان صفحه

2-2-10-3- نیاز سرمایی 82
2-2-10-4- خاک 82
2-2-11- روشهای مختلف تکثیر کیوی 83
2-2-11-1- ازدیاد از طریق بذر 83
2-2-11-2- ازدیاد از طریق قلمه 84
2-2-11-3- ازدیاد از طریق پیوند 84
2-2-11-4- ازدیاد از طریق کشت بافت 85
2-2-12- عملیات احداث باغ کیوی 85
2-2-12-1- شرایط احداث باغ 85
2-2-12-2- باد شکن 86
2-2-12-3- داربست و انواع آن 87
2-2-13- عملیات کاشت کیوی 90
2-2-13-1- آماده سازی خاک 90
2-2-13-2- کود دهی 90
2-2-13-3- طراحی کاشت درختان کیوی فروت 91
2-2-13-4- انتقال نهالها به زمین اصلی 91
2-2-13-5- زمان انتقال نهالها 91
2-2-13-6- فواصل کاشت 92
2-2-14- عملیات داشت کیوی 92
2-2-14-1- هدایت و مراقبت از نهالها 92
2-2-14-2- آبیاری 92
2-2-14-3- هرس 93
2-2-14-4- تغذیه گیاه 95
فهرست مطالب
عنوان صفحه

2-2-14-5- مبارزه با علفهای هرز 96
2-2-15- آفات و بیماریهای مهم کیوی و خسارات ناشی از عوامل طبیعی 96
2-2-15-1- آفات 96
2-2-15-2- بیماریها 98
2-2-15-3- خسارات ناشی از عوامل طبیعی 100
2-2-16- عملیات برداشت و انبار داری کیوی 100
2-2-16-1- برداشت کیوی 100
2-2-16-2- انبارداری کیوی 101
2-2-17- ارزش غذایی و فرآورده های کیوی 102
2-2-17-1- ارزش غذایی کیوی فروت 102
2-2-17-2- فرآورده های کیوی فروت 104
2-2-18- محاسبه اقتصادی برای احداث یک باغ کیوی 104
2-3- بخش سوم: ضرورت شناسایی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران 107
2-3-1- کیویکاران 107
2-3-2- لزوم اهمیت آموزش کیویکاران 108
2-3-3- ضرورت شناسایی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران 108
2-4- بخش چهارم: مروری بر سوابق و مطالعات انجام یافته در زمینه تحقیق 110
2-4-1- مطالعات تحقیقاتی انجام گرفته در جهان 110
2-4-2- مطالعات تحقیقاتی انجام گرفته در ایران 112
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 122
3-2- نوع و روش تحقیق 122
3-3- جامعه آماری 122
3-4- جمعیت مورد مطالعه 123
فهرست مطالب
عنوان صفحه

3-5- تعیین حجم نمونه 123
3-6- روش نمونه گیری 124
3-7- روش جمع آوری اطلاعات 124
3-8- ابزار جمع آوری اطلاعات 124
3-9- روایی 125
3-10- اعتبار علمی 125
3-11- ضریب آلفای کرنباخ 126
3-12- متغیرهای تحقیق 126
3-13- فرضیات تحقیق 127
3-14- روشهای تجزیه و تحلیل آماری 131
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1- مقدمه 135
4-2- آمار توصیفی 135
4-2-1- بخش اول: ویژگیهای فردی، اقتصادی و فعالیتهای باغداری 136
4-2-2- بخش دوم: نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران 147
4-2-3- بخش سوم: عوامل مؤثر بر نیازهای آموزشی 192
4-2-4- بخش جهارم: استفاده از کانالهای ارتباطی آموزشی - ترویجی 195
4-3- آمار استنباطی 203
4-3-1- نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن 203
4-3-2- نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس 208
4-3-3- آزمون من وایت نی 209
4-3-4- معادله خط رگرسیون چند متغیره در ارتباط با تأثیر متغیرهای مستقل بر میزان نیازهای
آموزشی- ترویجی کیویکاران 212

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل پنجم: خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- خلاصه 219
5-2- نتیجه گیری 221
5-2-1- نتایج حاصل از یافته های توصیفی 221
5-2-2- نتایج حاصل از یافته های تحلیلی 225
5-2-2-1- نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن 225
5-2-2-2- نتایج حاصل از تأثیر فردی متغیرهای مستقل برمتغیر وابسته 229
5-2-2-3- نتایج حاصل از تاثیر جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته 230
5-3- پیشنهادات 231
5-4- عناوین پیشنهادی جهت تحقیقات آتی 233
فهرست منابع 234
پیوست ها

تحقیق حاضر به بررسی و شناخت نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران استان مازندران (شهرستانهای تنکابن و چالوس) پرداخته است. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی می باشد که شیوه اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل 7132 نفر از کیویکاران شهرستانهای تنکابن وچالوس در سال زراعی 1385-1384 می باشد و در همین راستا جمعیت مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران 360 نفر برآورد شده است و روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده می باشد . برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارspsswin استفاده
شده است .
نتایج نشان می دهد که میزان نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران در کلیه مراحل کشت کیوی؛ اعم از احداث باغ، کاشت، داشت، برداشت و انبارداری درحد متوسط به بالامی باشد. همچنین مهمترین کانال
آموزشی و ترویجی استفاده شده در خصوص کشت کیوی، مشاهده فعالیت سایرکیویکاران می باشد ضمن اینکه استفاده از مجلات و نشریات آموزشی - ترویجی، استفاده از کلاسهای آموزشی، استفاده از برنامه های آموزشی - ترویجی تلویزیون و رادیو، تماس با مروجین و تماس با کارکنان جهاد کشاورزی در حد کم صورت گرفته است.
نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان می دهد که بین متغیر های مستقل؛ سطح تحصیلات، سابقه کشت کیوی، سطح کشت کیوی، تماس با کارکنان جهاد کشاورزی، تماس با مروجان، استفاده از کلاسهای آموزشی و ترویجی، استفاده از مجلات و نشریات آموزشی و مشاهده فعالیت سایر کیویکاران با متغیر وابسته میزان نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران رابطه معکوس وجود دارد ولی بین متغیر دسترسی به مناطق شهری با متغیر میزان نیاز آموزشی رابطه مثبت وجود دارد. ضمن اینکه بین
متغیرهای؛ سن، درآمد، تعداد افراد تحت تکفل، عملکرد محصول کیوی، استفاده از برنامه های آموزشی رادیو و تلویزیون با متغیر میزان نیاز آموزشی رابطه ای مشاهده نمی گردد. نتایج حاصل از تأثیر فردی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته نشان می دهد که جنسیت، تأهل، شغل اصلی، نوع مالکیت،عضویت در تعاونی کیویکاری بر میزان نیاز آموزشی مؤثر است ولی تسهیلات حمایتی بر میزان نیاز آموزشی تأثیری نداشته است.
نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره درخصوص تأثیرات متغیرهای مستقل تحقیق بر میزان نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران بیانگر آن است که به ترتیب متغیرهای سابقه کشت کیوی، استفاده از کلاسهای آموزشی - ترویجی، مشاهده فعالیت سایر کیویکاران و تماس با مروجان تأثیرمنفی بر میزان نیازهای آموزشی داشته اند. ولی متغیر دسترسی به مناطق شهری بر میزان نیازهای آموزشی تأثیر مثبت داشته است.
1-1- مقدمه
رشد وتوسعه بخش کشاورزی از مصادیق بارز توسعه ملی، اقتصادی و در نهایت امنیت ملی هر کشور محسوب می شود. بر مبنای تجربه های به دست آمده از کشورهای توسعه یافته وحتی برخی کشورهای همسایه، رشد بخش کشاورزی را می توان زیربنا و بستر توسعه صنعتی ، بخش خدمات، بهداشت غذائی و ... در اقتصاد ملی هر کشور محسوب نمود، به عبارت دیگر بخش کشاورزی نقش موتور و نیرو دهنده توسعه را برعهده دارد. زیربخش باغبانی نیز به دلیل داشتن مزیتهای خاص نسبت به سایر زیربخشهای کشاورزی و همچنین دیگر بخشهای اقتصادی، دارای ظرفیتهای ویژه ای جهت توسعه بخش کشاورزی در راستای تحقق اهداف توسعه ملی است.
به اعتقاد کارشناسان، مزیت اقتصادی که در فعالیتهای باغداری وجود دارد در بخش زراعی کمتر به چشم
می خورد، قیمت محصولات باغی به مراتب از محصولات زراعی در بازارهای جهانی بیشتر است و از اینرو می توان به درآمدهای ارزی مناسب وبهره گیری بهتر از مزیت های موجود( شرایط اقلیمی، دسترسی به بازارهای خارجی و ...) نائل آمد. تنوع آب وهوا و کشت وپرورش طبیعی انواع میوه و تره بار در ایران با بهره گیری از منابع طبیعی خاک وآب و بهره گیری از تابش مستقیم خورشید سبب شده است که محصولات باغی ایران، از مزیتهای بهداشتی ومرغوبیت در طعم و مزه برخوردار شود.
از اینرو با سرمایه گذاری در ایجاد صنایع تبدیلی و نگهداری، تجهیزات حمل و نقل و حضور موثر در بازارهای جهانی (نمایشگاههای معتبر صنایع غذایی و محصولات کشاورزی در اروپا وشرق آسیا) می توان زمینه گسترش صادرات محصولات باغی کشور را فراهم آورد.
یکی از محصولات بسیار ارزنده و گرانبها که می تواند در صورت ازدیاد تولید و صدور به خارج مقادیری از ارز کشور را تأمین نماید میوه کیوی (کیوی فروت ) است.
نام اصلی این میوه Chinese gooseberry یا انگور فرنگی چینی است. کیوی، میوه بومی مناطق جنوب غربی چین است. در اوائل دهه 1920 تولید آن در مناطق جنوب شرقی آسیا، ژاپن و نیوزیلند آغاز شد ودر اوائل دهه 1960 با صدور اولین محموله انگور فرنگی چینی از سوی نیوزیلند، صادرکنندگان برای این میوه نام کیوی را که در اصل نام پرنده ملی این کشور است برگزیدند. کیوی از جمله گیاهان مناطق نیمه گرمسیری است و در مقابل سرما بسیار مقاوم می باشد. گونه های کیوی به شکلهای زینتی و خوراکی در جهان کشت می شوند. درخت کیوی به درخت انگور شباهت بسیار دارد و دارای ساقه خزنده با برگهای قلبی شکل است. همچنین این میوه گیاهی است دو پایه که با توجه به خصوصیات گلهای نر و ماده آن برای اینکه میوه تشکیل گردد و اختلالات تلقیحی و ریزش پیش نیاید می باید هنگام گرده افشانی تمام سطح کلاله به مقدار کافی دانه گرده دریافت نماید که این عمل در شرایط طبیعی توسط حشرات به ویژه زنبور عسل( تا 96 درصد) و باد (تا 4 درصد ) صورت می گیرد.
لازم به ذکر است که نهال کیوی به رطوبت زیاد ( حداقل بارش سالانه 150 سانتی متر) ، آبیاری مناسب در فصل رشد، نورآفتاب کافی در تابستان، دمای خنک پائیزی برای کامل شدن میوه و زمستانهای نسبتاً سرد برای طعم بخشیدن به میوه نیاز دارد. خاک مناسب جهت کاشت کیوی، خاک عمیق حاصلخیز و دارای هوموس می باشد، که PH آن نباید از 9/6 تجاوز کند. زمان کاشت نهال کیوی در اواخر زمستان یا اوائل بهار است، که پس از 4 سال به بهره دهی می رسد.
این میوه دارای ظاهری کشیده و استوانه شکل بوده، پوست آن بسیار نازک و به رنگ قهوه ای می باشد و از کرکهای کوتاه و پرپشت پوشیده شده است. میوه کیوی سفت اما گوشتی و آبدار است، قسمت گوشتی آن به رنگ سبز و حاوی دانه های ریز و سیاهرنگ خوراکی است که بسیار معطر و خوش طعم وسرشار از ویتامین C بوده و میزان آن 10 برابر ویتامین C موجود در لیموترش است.
بر حسب واریته های مختلف، وزن هر عدد میوه کیوی بین 30 تا 200 گرم می باشد. واریته هایوارد معروفترین و پرمحصول ترین رقم کیوی در جهان است که گرد و تخم مرغی شکل است و در اواسط آبان ماه می رسد. آبوت که فصل برداشت آن در اواخر مهر ماه است نسبتاً کشیده تر از واریته هایوارد است. برونو استوانه ای شکل بوده و قسمت بالا وپایین آن کروی است. مانتی نیز به شکل گلابی است و رنگ آن قهوه ای روشن می باشد که در آذرماه می رسد.
حال به منظور پرورش میوه کیوی در ایران، با توجه به بیان مطالبی در خصوص آب و هوا وشرایط اقلیمی مورد نیاز آن ( آب ، رطوبت ، حرارت، آفتاب و خاک ...) می توان گفت که در ایران بویژه قسمت مهمی از منطقه شمال ( گیلان و مازندران ) یعنی از آستارا تا ساری برای کشت این میوه مساعد و مناسب می باشد. کیوی، این طلای سبز که می تواند هرساله به ما محصول فراوانی دهد، جا دارد که باغداران تولید کننده آن از طریق آموزش در خصوص نحوه صحیح کشت و کار و برداشت و نگهداری این میوه اطلاعاتی بدست آورده تا بتوانند در جهت توسعه هر چه بیشتر این محصول هم از لحاظ کمی و هم کیفی کوشا باشند.
از اینرو به منظور اثربخشی آموزش این افراد(کیویکاران) ، می باید از نیازهای آموزشی – ترویجی آنان در ارتباط با پرورش کیوی آگاه شد. زیرا نیازهای آموزشی - ترویجی یکی از دروندادهای اصلی سیستم آموزشی است که مبنای اساسی طرح ریزی، اجرا و ارزشیابی فعالیتهای سیستم قرار می گیرد. در بسیاری از مواقع فراگیران مجبور می شوند مطالبی را یاد بگیرند که عملاً در موقعیت شغلی شان کاربردی ندارد. این مشکل جدا از تبعاتی که دارد، ناشی از دو دلیل است: عدم دقت در نیازسنجی و یا نبود خود نیازسنجی در فرآیند آموزش.
لازم به توضیح است که شناخت اینگونه نیازها، احتیاج به درک صحیحی از وضع موجود و تعیین اهداف معقولی به عنوان وضع مطلوب دارد تا به واسطه آن بتوان، فاصله میان این دو وضعیت را کاهش داد.
به طور کلی با در نظرگرفتن اهمیت اقتصادی محصول کیوی، از یک سو به عنوان تأمین کننده بخش مهمی از درآمد خانوارهای کیویکار واز سوی دیگر با عنایت به اینکه برخی از مناطق تحت کشت این محصول از جمله شهرستانهای تنکابن و چالوس از استان مازندران به علت دارا بودن پتانسیلهای بالا به عنوان مراکز عمده کشت کیوی که ارزش صادراتی نیز داشته مطرح گردیده اند، لذا این تحقیق درصدد آن شده که به بررسی نیازهای آموزشی- ترویجی کیویکاران این مناطق جهت ارائه برنامه های آموزشی مناسب در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی محصول تولیدی بپردازد.

1-2- تعریف مسأله
بررسی های انجام شده در زمینه بهترین مناطق جهت کشت کیوی در ایران، حاکی از آن است که حاشیه دریای خزر و به ویژه نواحی مرکزی کرانه های دریای خزر، مناسبترین مناطق برای کشت و تولید کیوی در ایران می باشد. وجود رشته کوه البرز همچون سدی در جنوب این ناحیه وموجودیت دریای خزر در شمال کرانه های دریای خزر باعث شده که این مناطق دارای آب و هوا وشرایط اقلیمی بسیار مساعدی برای انواع فعالیتهای گوناگون کشاورزی باشند. رطوبت فراوان، بارش سالانه به میزان 300 تا 2000 میلیمتر پراکنش مناسب، تعداد ساعات آفتابی فراوان،فقدان یخبندان طولانی و زمستانهای بسیار سرد، عدم وزش بادهای شدید و بارش تگرگ و غیره از جمله خصوصیاتی است که نواحی مرکزی دریای خزر را می توان به عنوان بهترین منطقه برای کشت کیوی در جهان قلمداد کرد. درخت کیوی با توجه به شرایطی که برای رشد و نمو نیاز دارد، در نواحی مرکزی کرانه های دریای خزر (غرب استان مازندران و شرق گیلان) وبیشتر در
ماسه زارهای ساحلی به خوبی رشد می کند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثير ريسک جريان نقدي و اجزاي اقلام تعهدي بر هزينه سهام عادي تحت pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثير ريسک جريان نقدي و اجزاي اقلام تعهدي بر هزينه سهام عادي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثير ريسک جريان نقدي و اجزاي اقلام تعهدي بر هزينه سهام عادي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثير ريسک جريان نقدي و اجزاي اقلام تعهدي بر هزينه سهام عادي تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
تعداد صفحات: 14
نویسنده(ها):
حسین دانشمند شیرازی – عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
محسن امینی خوزانی – عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد
اصغر کریمی خرمی – مربی عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابر کوه

چکیده:
در تحقیق حاضر، رابطه بین ریسک جریان نقدی و اجزای اقلام تعهدی و هزینه سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام تحقیق از داده های 76 شرکت، طی دوره زمانی 1388-1383 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش تجزیه و تحلیل پانلی استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آنست که در سطح اطمینان 95 درصد، بین جریان های نقد عملیاتی، تغییر در حساب های دریافتنی و هزینه سهام عادی و در سطح اطمینان 99 درصد، بین تغییر در حساب های پرداختنی و هزینه سهام عادی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین طبق نتایج تحقیق رابطه معنی داری بین تغییر در ارزش موجودی کالا و هزینه سهام عادی وجود ندارد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 17 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي انتقادي معنا و انديشه هاي بيدل در آيينه يک غزل تحت pdf دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي انتقادي معنا و انديشه هاي بيدل در آيينه يک غزل تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي انتقادي معنا و انديشه هاي بيدل در آيينه يک غزل تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي انتقادي معنا و انديشه هاي بيدل در آيينه يک غزل تحت pdf :

مقاله بررسي انتقادي معنا و انديشه هاي بيدل در آيينه يک غزل تحت pdf که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز 1388 در پژوهش زبان و ادبیات فارسی از صفحه 147 تا 171 منتشر شده است.
نام: بررسی انتقادی معنا و اندیشه های بیدل در آیینه یک غزل
این مقاله دارای 25 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غزل
مقاله بیدل
مقاله پارادوکس معنا
مقاله بیدل دهلوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آوازه و بزرگی بیدل تنها به شیوه بیان و پیچ و خم های زبانی او ختم نمی شود، بلکه برخی از شکوه و جلال و جذابیت شعر او به اندیشه اش مربوط است که به مثابه زبانش پر رمز و راز است. اگر بپذیریم که در حوزه معنا و اندیشه بیدل نیز برجستگی و خصوصیت های سبکی هست، می توان پرسید که این دگرگونی ها در قالب غزل چگونه خود را نشان داده است؟ اگر غزل، آیینه تغزل و سخنان غنایی است، عشق و اندیشه در آن چگونه با هم گره خورده است؟ آیا از نظر اندیشه می توان غزل بیدل را نوعی غزل خاص نامید؟ در این مقاله با طرح یکی از غزل های پرآوازه بیدل، به نقد اندیشه های مندرج در این غزل پرداخته ایم. حاصل این پردازش نیز این است که چنان که شعر سبک هندی در قالب گفتار و فرم متحول و دگرگون شده است، از جهت اندیشه و فکر نیز این تحول در نمونه های بارز شعر سبک هندی که سروده های بیدل یکی از نمایندگان پرآوازه آن است، دیده می شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارائه مدلي براي کسب مزيت رقابتي پايدار از سيستم هاي اطلاعاتي با رويکرد مبتني بر منبع تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارائه مدلي براي کسب مزيت رقابتي پايدار از سيستم هاي اطلاعاتي با رويکرد مبتني بر منبع تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارائه مدلي براي کسب مزيت رقابتي پايدار از سيستم هاي اطلاعاتي با رويکرد مبتني بر منبع تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارائه مدلي براي کسب مزيت رقابتي پايدار از سيستم هاي اطلاعاتي با رويکرد مبتني بر منبع تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

لیلا نامداریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس تهران
شعبان الهی – استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

امروزه با مطرح شدن بحث اقتصاد دانش محور و حساسیت بالای حفظ جایگاه رقابتی در چنین فضایی، سازمان ها با سرمایه گذاری روی سیستم های اطلاعاتی درگیر کسب مزیت رقابتی پایدار شده اند این مقاله با تاکید بر مزیت اقتصادی و تجاری سیستم های اطلاعاتی به دنبال شناسایی مهمترین منابع سیستم های اطلاعاتی است که در ایجاد مزیت رقابتی پایدار توانمند هستند روابط بین منابع سیستم های اطلاعاتی با مزیت رقابتی پایدار با رویکرد مبتنی بر منبع بحث می شود و این نتایج حاصل می گردد که انعطاف پذیری سیستم های اطلاعاتی ، روابط فناوری اطلاعات واحدهای کسب و کار ، و فرایند همراستایی کسب و کار – فناوری اطلاعات منابع مهمی هستند که شرکت ها را در کسب مزیت رقابتی پایدار از سیستم اطلاعاتی توانمند می کنند و همچنین این توانایی تحت تاثیر میزان شفافیت و قابلیت کاربست منابع سیستم های اطلاعاتی آن شرکت توسط رقبایش است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدولاتوردلتادرسيگما مرتبه دوم با نسبت سيگنال به نويز بالا و ساختار انتگرالگير AlدرAlaoui تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدولاتوردلتادرسيگما مرتبه دوم با نسبت سيگنال به نويز بالا و ساختار انتگرالگير AlدرAlaoui تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدولاتوردلتادرسيگما مرتبه دوم با نسبت سيگنال به نويز بالا و ساختار انتگرالگير AlدرAlaoui تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدولاتوردلتادرسيگما مرتبه دوم با نسبت سيگنال به نويز بالا و ساختار انتگرالگير AlدرAlaoui تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
حاتم محمدی کامروا – عضو هیات علمی گروه برق و الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا، فسا
الهام عباس زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا، فسا،
رضا مصلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا، فسا،

چکیده:
در این مقاله مدولاتور دلتا-سیگما مرتبه دوم با SNRبالا ارائه شده است.که در آن آکومولاتور تاخیری در ساختارهای متداول با انتگرالگیرAl-Alaoui جایگزین گردیده که این انتگرالگیر یک ذخیره کننده ی دیجیتال می باشد که از طریق درونیابی بین قانونهای ذوزنقه ای ومستطیلی پایه گذاری شده استSNR در ساختار جدید از طریق آنالیز حوزه فرکانس بر روی تابع تبدیل نویز بدست می آید. در ورودی یک موج سینوسی گسسته20kHzقرار داده شده وOSR مدولاتور برابر 64 بوده و موج سینوسی دیجیتال 16 بیتی کوانتنیزه در خروجی بدست می آید. نتایج شبیه سازی نشان می دهد کهSNRمدولاتور جدید53db بزرگتر از مدولاتورهای متداول شده است.( نسبت به مقالات پیشین 827 درصد بهبود یافته است) کارایی بهتر آن را نسبت به ساختارهای متداول به خاطر کمتر بودن نویز کوانتیزاسیون دارد. از این مدولاتور می توان درDACو فرکانس ترکیبیfrequency synthesis)استفاده نمود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 17 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نحوه محاسبه ليست حقوق و دستمزد تحت pdf دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نحوه محاسبه ليست حقوق و دستمزد تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نحوه محاسبه ليست حقوق و دستمزد تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نحوه محاسبه ليست حقوق و دستمزد تحت pdf :

مقدمه:
دیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است. از میان اطلاعات گوناگونی كه مدیران برای اخذ تصمیمات خود بدان نیازمندند، اطلاعات مالی جایگاه ویژه ای دارد، چرا كه اكثر قریب به اتفاق تصمیمات مدیران مستقیما آثار و پیامدهای مالی داشته و یا بطور غیر مستقیم وضعیت مالی موسسه را تحت تاثیر قرار می دهند. اطلاعات مالی و حسابداری ابزار ارزشمندی جهت تصمیمات مربوط به تامین، تخصیص و كنترل منابع اقتصادی در اختیار مدیران قرار می دهد.
هر یك از دستگاههای اجرایی كشور عهده دار انجام برخی از وظایف دولت هستند و لذا برای ایفای وظایف محوله، بودجه ای در قالب اعتبار مصوب از محل بودجه كل كشور در اختیار آنها گذاشته می شود تا پس از تخصیص اعتبار و دریافت وجه از خزانه براساس مقررات موضوعه و جهت تحقق اهداف معین دستگاه آن را به مصرف برسانند.
حسابداری فقط با وقایعی كه بتوان آن را با پول اندازه گیری كرد، سروكار دارد. باین ترتیب بسیاری از رویدادها و واقعیتهای مهم یك سازمان كه قابل بیان به زبان پول نیستند در دفاتر مالی آن ثبت و ضبط نمی شوند.
حسابداری یك نظام اطلاعاتی مالی است:
این نظام اطلاعات مالی مجموعه ای از روشها و قواعدی است كه از طریق آن اطلاعات مالی مربوط به یك موسسه، جمع آوری، طبقه بندی و به نحو قابل فهم و ساده ای در قالب گزارشهای مالی خلاصه و گزارش می شود تا بتواند در تصمیم گیریهای مدیران و در تحقق اهداف موسسه مورد استفاده قرار گیرند.
نتیجه آنكه حسابداری ابزار تصمیم گیری و مدیریت است و نظام حسابداری هر سازمان تابع نیازهای اطلاعاتی آن سازمان می باشد.
تعریف حسابداری دولتی:
حسابداری دولتی نظامی است كه اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی را بمنظور تصمیم گیری صحیح مالی و كنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت، جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و گزارش می نماید.
در تعریف بالا تاكید بر برنامه های مصوب سالانه و منابع مالی دولت شده است به دلیل آنكه كنترل بودجه و منابع مالی دولت از اصول بنیادین حساباری دولتی است.
در حسابداری دولتی مراحل حسابداری برای كنترل برنامه مصوب سالانه و نیز جلوگیری از تداخل منابع مالی مورد استفاده به كار گرفته می شود. پس كنترل بودجه از اصول بنیادی حسابداری دولتی است .

فصل اول

مشخصات یك موسسه دولتی:
موسسه دولتی بایستی حتما همه مشخصات ذیل را داشته باشد وگرنه موسسه دولتی نیست:
1- تشكیلات و سازمان مشخصی داشته باشد.
2- به موجب قانون تشكیل شده باشد.
3- زیر نظر یكی از قوا باشد.
4- عنوان وزارتخانه نداشته باشد.
شركت دولتی : به واحد سازمانی مشخصی گفته می شود كه با اجازه قانون تشكیل شده و بیش از پنجاه درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
تفاوت سازمانهای انتفاعی و بازرگانی با سازمانهای غیر انتفاعی دولتی:
1- انگیزه: هدف اصلی تشكیل سازمانهای بازرگانی عموما سود است اما سازمانهای دولتی بنا به ضرورتهای اجتماعی و قانونی تاسیس می شوند و سود نمی تواند انگیزه ای برای تشكیل آنان باشد.
2- مالكیت: مالكیت سازمانهای دولتی اصولا عمومی است و سهامداران آن همه مردم كشور می باشند و مالكیت فردی یا بصورت سهام قابل خرید و فروش در سازمانهای دولتی وجود ندارد.
3- منابع مالی :
در موسسات دولتی عموما از طریق مالیات تامین می شود.
در موسسات بازرگانی از طریق سهامداران خصوصی تامین می شود.
4- در سازمانهای دولتی هزینه ها با درآمدها مربوط نیستند.
5- هدف از وصول مالیات بیشتر توسط دولت تمركز ثروت نیست بلكه هدف توزیع عادلانه ثروت و تقویت بنیه مالی برای خدمات بیشتر به جامعه است.
مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی :

الف- موارد افتراق :
1- صورتهای مالی آنها با هم متفاوت است چون انگیزه تاسیس سازمانهای بازرگانی تحصیل سود است و لذا صورت سودو زیان یكی از صورتهای مالی اساسی موسسات بازرگانی است، در حالیكه در حسابداری موسسات دولتی به صورت دریافت و پرداخت یا صورت درآمد و هزینه اكتفا می شود. همچنین در حسابداری بازرگانی، ترازنامه وضعیت دارائیها و بدهیها و حقوق صاحبان سهام را در یك تاریخ معین نشان می دهد، در حالیكه در حسابداری دولتی دارائیهای ثابت به محض خرید به حساب هزینه منظور می شوند و انعكاس آنها در ترازنامه میسر نیست لذا این ترازنامه نمی تواند وضعیت مالی موسسه را در یك تاریخ معین نشان می دهد.
2- لزوم رعایت كنترل بودجه ای : در حسابداری دولتی نگهداری حساب درآمد و هزینه عمدتا به منظور كنترل بودجه مصوب صورت می گیرد، لذا اهمیت كنترل بودجه در سازمانهای دولتی كمتر از اهمیت اندازه گیری سود ویژه در حسابداری بازرگانی نیست. كنترل بودجه در موسسات بازرگانی به اندازه حسابداری موسسات دولتی قابل ملاحظه نمی باشد.
3- لزوم نگهداری حسابهای مستقل : در حسابداری دولتی هر منبع مالی یك حساب مستقل محسوب و از نقطه نظر حسابداری مانند یك موسسه مستقل با آن برخورد می شود. لزوم نگهداری حسابهای مستقل موجب می شود كه سیستم حسابداری مورد استفاده متناسب با این ضرورت تغییر نماید. بنابراین حسابداری حسابهای مستقل در دولت با حسابداری بازرگانی تفاوتهایی دارد.
4- تفاوت در نحوه ثبت دارائیهای ثابت: در حسابداری دولتی دارائیهای ثابت به محض خرید به حساب هزینه منظور می شوند در حالیكه در حسابداری بازرگانی دارائیها در موقع خرید به بهای تمام شده به حساب دارایی منظور می گردند و سپس به تدریج و براساس عمر مفید به حساب هزینه منعكس می شوند.
5- تفاوت در مبنای حسابداری: در حسابداری دولتی مبنای نقدی یا نقدی تعدیل شده و یا نیمه تعهدی مورد استفاده قرار می گیرد لیكن در حسابداری بازرگانی به لحاظ رعایت اصل وضعیت هزینه های یك دوره از درآمدهای همان دوره فقط از مبنای تعهدی كامل استفاده می شود. در سیستم نقدی دریافت و پرداخت وجه مبنای ثبت درآمد یا هزینه است، در حالیكه در سیستم تعهدی كامل تحصیل درآمد یا تحقق هزینه مبنای ثبت درآمد یا هزینه در دفاتر می باشد و زمان دریافت و پرداخت وجه آنها مورد توجه قرار نمی گیرد.
كاربرد حسابداری دولتی:

1- اطلاعات مفید و قابل اعتمادی را برای تعیین و پیش بینی ورود، خروج و مانده منابع مالی دولت تهیه و در دسترس مسئولین دستگاههای دولتی یا مسئولین ارشد مالی دولت قرار می دهد.
2- اطلاعات مالی معتبری برای تعیین و پیش بینی وضعیت مالی دولت و واحدهای تابعه آن تهیه و در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهد.
3- اطلاعات لازم و مفیدی را برای برنامه ریزی، بودجه بندی، جمع آوری و پس از قابل استفاده نمودن آن در اختیار مسئولین رده های مختلف مدیریت دولتی قرار می دهند تا آثار تحصیل و مصرف منابع مالی را در تحقق اهداف عملیاتی دولت بررسی و مورد ارزیابی قرار دهند.
4- سیستم حسابداری دولتی ابزار قابل ملاحظه ای برای ارزیابی كارائی مدیران اجرایی به حساب می آید. سیستم حسابداری دولتی از سیستم بودجه بندی پیروی می نماید و اطلاعات مالی را با اطلاعات مالی قابل پیش بینی شده در بودجه مقایسه و به افشای انحرافات مطلوب و یا نامطلوب بودجه می پردازد.
به عنوان مثال در سیستم بودجه بندی عملیاتی كه یك سیستم بودجه بندی پیشرفته است، بهای تمام شده یك فعالیت یا پروژه با قیمت ها ی استاندارد پیش بینی و در بودجه سالانه منظور می شود. سیستم حسابداری دولتی به پیروی از سیستم بودجه بندی عملیاتی، اطلاعات مالی واقعی مربوط به بهای تمام شده فعالیت یا پروژه را جمع آوری نموده و پس از طی مراحلی با بهای تمام شده استاندارد مقایسه و انحرافات مطلوب یا نامطلوب را نشان می دهد. لازم به توضیح است كه انحرافات مطلوب در مورد بهای تمام شده طرح یا پروژه و یا فعالیت به پائین بودن بهای تمام شده واقعی در مقایسه با بهای تمام شده پیش بینی شده می گویند، به شرط آنكه در كیفیت طرح، پروژه یا فعالیت تغییری حاصل نشود. در این صورت می توان كاهش بهای تمام شده واقعی را به شرط ثابت بودن قیمت كالاها و خدمات مورد نیاز، نتیجه مدیریت صحیح بر اجرای پروژه ها، طرحها و فعالیتها دانست.
5- یكی دیگر از موارد استفاده حسابداری دولتی، ایجاد ارتباط صحیح بین واحدهای اجرائی دولت می باشد. از طریق سیستم جسابداری دولتی اطلاعات مالی مورد نیاز واحدهای اجرایی دولت تامین می گرددو این اطلاعات بر حسب نیاز بین واحدهای اجرایی دولت مبادله می شود.

استفاده كنندگان حسابداری دولتی:

الف: استفاده كنندگان داخل سازمان مانند:‌

1- مسئولین برنامه ریزی :
مسئولین برنامه ریزی هر سازمان دولتی برای هر چه بهتر تنظیم كردن بودجه سالانه سازمان از اطلاعات مالی واقعی یا عملكرد بودجه استفاده می نمایند. لذا امور مالی سازمان دولتی اطلاعات واقعی در مورد اجرای بودجه سالانه را در اختیار مسئولین برنامه ریز قرار می دهد.
2- وزیر یا رئیس موسسه:
اطلاعات مالی وزارتخانه یا موسسه بصورت خلاصه در اختیار وزیر یا رئیس موسسه قرار می گیرد تا به نحوی از جریان امور مالی سازمان تحت مسئولیت خود مطلع شوند و به ترتیبی بر فعالیتهای مالی و كارائی مدیران اجرایی نظارت نمایند.
3- مدیران سطوح میانی:
این مدیران متناسب با نیاز از اطلاعات حسابداری و مالی برای برنامه ریزی واحد تحت سرپرستی خود استفاده می كنند .
4- بازرسان و حسابرسان داخلی:
بازرسان و حسابرسان داخلی سازمان دولتی برای ارزیابی تاثیر كنترلهای مالی و گزارش آن به مقامات مجاز وزارتخانه یا موسسه دولتی به طریقی از خدمات حسابداری استفاده می كنند.
ب: استفاده كنندگان خارج از سازمان یا وزارتخانه :

1- هیات دولت:
هیات دولت بمنظور نظارت و كنترل سازمانهای دولتی از اطلاعات مالی و حسابداری استفاده می كند.
2- مجلس نمایندگان :
نظارت پارلمانی در ایران از طریق گزارش تفریغ بودجه كه توسط دیوان محاسبات كشور تهیه می شودصورت می گیرد. گزارش تفریغ بودجه براساس صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور تنظیم می شودو صورتحساب عملكرد سالانه بودجه از تلفیق اطلاعات مالی استخراج شده از صورتحسابهای سالانه دستگاه دولتی حاصل می گردد. بنابراین نمایندگان مجلس هر كشور از سیستم حسابداری دولتی برای نظارت بر اجرای بودجه سالانه دولت و در نهایت كنترل برنامه های مصوب دولت استفاده می نمایند.
3- حسابرسان مستقل
طبق اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات كشور مسئول رسیدگی به حسابهای وزارتخانه ها و موسسات و شركتهای دولتی است. و نتیجه این حسابرسیها در گزارش تفریغ بودجه منعكس و به اطلاع نمایندگان مجلس می رسد. بنابراین حسابرسان دیوان محاسبات كشور به عنوان حسابرس مستقل نیز از حسابداری دولتی در جهت پیشبرد اهداف خود كه همان حراست از بیت المال است استفاده می نمایند.
4- مردم:
عموم مردم نیز از طریق دسترسی به گزارش تفریغ بودجه كه حاصل حسابرسیهای انجام شده دیوان محاسبات كشور، از چگونگی اجرای بودجه سالانه دولت مطلع می شوند پس عموم مردم نیز از اطلاعات مالی و حسابداری استفاده می كنند.
مبانی حسابداری

مبانی حسابداری یعنی اینكه درآمدها و هزینه ها را در چه زمانی شناسایی و در دفاتر حسابداری ثبت نمائیم.
به بیانی ساده تر مبنای حسابداری یعنی استفاده از یكی از روشهای زیر برای شناسایی و ثبت درآمد و هزینه در دفاتر حسابداری:
الف- روش شناسایی و ثبت درآمد و هزینه در زمان وصول وجه درآمد یا پرداخت هزینه.
ب- روش شناسایی و ثبت درآمد و هزینه در زمان تحقق یا ایجاد درآمد و یا در زمان تحقق یا ایجاد هزینه، صرفنظر از زمان دریافت وجه درآمد یا پرداخت وجه هزینه.
ج- روش شناسایی و ثبت درآمد در هنگام وصول وجه بدون توجه به زمان تحصیل یا تحقق درآمد و شناسایی و ثبت هزینه در موقع تحقق یا ایجاد هزینه بدون توجه به زمان پرداخت وجه هزینه.
مبنای نقدی
حسابداری نقدی یك سیستم حسابداری است كه اساس آن بر دریافت و یا پرداخت وجه نقد استوار است و هر گونه تغییر در وضعیت مالی موسسه مستلزم مبادله وجه نقد است . درآمد زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می گردد كه وجه نقد آنها دریافت شود و هزینه ها زمانی شناسایی و ثبت می شوند كه وجه آنها به صورت نقد پرداخت گردد.
هزینه **
بانك **
بانك **
درآمد **

مبنای تعهدی :

الف- شناسایی و ثبت درآمدها :
درآمدها در زمانی كه تحصیل می شوند یا تحقق می یابند مورد شناسایی قرار گرفته و در دفاتر حسابداری منعكس می گردند. در این مبنا زمان تحصیل یا تحقق درآمد هنگامی است كه درآمد به صورت قطعی تشخیص می شود و یا بر اثر ارائه خدمات حاصل می گردد. لذا زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی گیرد.
شهریه دریافتنی **
درآمد **
بانك **
شهریه دریافتنی **
ب- شناسایی و ثبت هزینه ها :

در حسابداری تعهدی مبنای شناسایی و ثبت هزینه ها، زمان ایجاد و یا تحقق هزینه هاست به بیانی دیگر زمانی كه كالا تحویل می گردد و یا خدمتی انجام می شود، برای موسسه معادل بهای تمام شده كالای تحویلی و یا خدمت انجام یافته بدهی قابل پرداخت ایجاد می شود.
هزینه **
اسناد هزینه پرداختنی **
اسناد هزینه پرداختنی **
بانك **
مبنای نیمه تعهدی :
در این سیستم حسابداری هزینه ها بر مبنای تعهدی و درآمدها بر مبنای نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند. این سیستم تركیبی از دو مبنای تعهدی و نقدی است. بنابراین با رعایت اصل محافظه كاری در حسابداری توصیه شده است كه در ثبت و شناسایی درآمدها از مبنای نقدی استفاده شود.

بانك **
درآمد **
هزینه **
بانك **
حسابهای پرداختنی **
مبنای تعهدی تعدیل شده :
هزینه ها در هنگام ایجاد، شناسایی و بر مبنای تعهدی كامل در دفاتر ثبت می شوند. لیكن درآمدها در این مبنا بر حسب ماهیت آنها به دو دسته تقسیم می شوند. درآمدهایی كه قابل اندازه گیری بوده و در عین حال در دسترس باشند و لذا در زمان كوتاهی پس از تشخیص قابل وصول خواهد بود. این قبیل درآمدها با استفاده از حسابداری تعهدی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند.
شهریه دریافتنی **
درآمد **
بانك **
شهریه دریافتنی **
دسته ای دیگر از درآمدها فاقد ویژگیهای فوق بوده، لذا اندازه گیری و تشخیص آنها مشكل و عملا غیر ممكن می باشد و یا وصول آنها در مدت كوتاهی پس از تشخیص امكان پذیر نمی باشد، این قبیل درآمدها با استفاده از حسابداری نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می گردند.

مبنای نقدی تعدیل شده :
درآمدها هم در مبنای نقدی كامل و هم در مبنای نقدی تعدیل شده فقط در زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند. تفاوت در شناسایی هزینه هاست . شرط لازم و كافی برای شناسایی و ثبت هزینه در مبنای نقدی كامل منحصرا پرداخت است و این موضوع موجب اشكالاتی در شناسایی دقیق هزینه و تفكیك آن از سایر پرداختها می شود، زیرا هر پرداختی لزوما هزینه نیست، به عنوان مثال در قانون محاسبات عمومی كشور چهار نوع پرداخت شامل هزینه، پیش پرداخت، علی الحساب و تنخواه گردان پرداخت تعریف شده است. در هر یك از تعاریف مشخصاتی ارائه گردیده كه آنها را از هم متمایز می نماید، به این ترتیب در نظام مالی ایران كه پرداختها را از همدیگر تفكیك نموده است استفاده از مبنای حسابداری نقدی كامل در مورد هزینه ها كاربردی قانونی ندارد به همین دلیل مبنای نقدی مختصر اصلاح شده و متناسب با تعریف قانونی هزینه به كار گرفته شده است.
سیستم حسابداری مورد توجه قانون محاسبات عمومی كشور در مورد پرداختها یك سیستم نقدی تعدیل شده است، لیكن در خصوص شناسایی و ثبت دریافتها كاملا نقدی است. بعبارت ساده تر ثبت و شناسایی هزینه یا خرج طبق قانون محاسبات عمومی كشور مستلزم تحقق دوشرط لازم و كافی است:
الف- تحویل كالا یا انجام خدمات
ب- پرداخت به صورت قطعی
این دو شرط دلیل قانع كننده برای اثبات بكارگیری مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده در مورد شناسایی و ثبت هزینه است. عدم تحقق هر یك از شرایط فوق مفهوم هزینه را تغییر خواهد داد. به عنوان مثال اگر كالا تحویل شود یا خدمت انجام گردد لیكن پرداخت صورت نگیرد هیچ هزینه ای شناسایی نمی شودو انعكاسی در دفاتر نیز نخواهد داشت. نیز اگر وجهی پرداخت شود لیكن كالا یا خدمت تحویل نگردد نوع دیگری از پرداختها تحقق یافته است كه در ماده 28 قانون محاسبات عمومی كشور عنوان پیش پرداخت را بخود اختصاص داده است.
با این ترتیب مفهوم هزینه در قانون محاسبات عمومی كشور عبارتست از بهای پرداخت شده كالایی كه تحویل شده و یا خدمتی كه انجام گرفته است. این مفهوم هزینه با سیستم حسابداری نقدی تعدیل شده سازگار است. در صورتیكه مفهوم هزینه در سیستم حسابداری تعهدی كامل یا تعهدی تعدیل شده عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت بابت كالای تحویل شده یا خدمت انجام شده كه لزوما پرداخت آن همزمان صورت نگرفته است.
بودجه بندی :
آنچه كه بعنوان بودجه بندی معروف است، تبدیل برنامه های كوتاه مدت (معمولا یكساله) موسسه یا سازمان به زبان پول می باشد.
كنترل بودجه:
بخش مهمی از وظیفه كنترل بودجه، از طریق مقایسه ارقام بودجه بندی شده با نتایج واقعی عملیات، صورت می گیرد. مقایسه عملكرد واقعی با بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل انحرافات را كنترل بودجه می نامند.صرف مقایسه ارقام بودجه با ارقام ناشی از عملكرد واقعی، نشاندهنده موفقیت یا عدم توفیق واحدهای اجرایی در رسیدن به اهداف تعیین شده نیست. لذا در ارزیابی عملكرد موسسه به دو مفهوم ذیل بایستی توجه كرد:

مفهوم كارایی و اثر بخشی در بودجه :
شاخصی كه عملكرد سازمان را در قیاس با استانداردها و معیارهای از پیش تعیین شده نشان می دهد، در حالی كه اثر بخشی درجه توفیق سازمان را در انجام ماموریت به نحو مطلوب و در راستای اهداف موسسه ، ارزیابی می كند.
امكان تجزیه و تحلیلهای فوق زمانی فراهم می شود كه موسسه دارای یك سیستم مناسب بهای تمام شده بوده و اقلام درآمد و هزینه نه تنها براساس مراكز مسئولیت بلكه براساس فعالیتهای فرعی این مراكز جمع آوری، ثبت و گزارش شود.

مراحل اساسی در تهیه بودجه بر مبنای صفر:
1- شناسایی و تعریف هر یك از فعالیتهای سازمان در یك ” مجموعه تصمیم گیری”
2- تجزیه و تحلیل، ارزیابی و رتبه بندی این ” مجموعه ها” و تعین اولویت آنها براساس تحلیل هزینه و فایده
3- تخصیص منابع با توجه به رتبه بندی و اولویت هر یك از مجموعه ها
تصمیم در ساخت یا خرید:
تصمیم در مورد اینكه كالایی را در داخل موسسه ساخت یا آن را از تولید كنندگان دیگر خریداری كرد به عوامل كیفی و كمی بستگی دارد. عوامل كیفی شامل اطمینان از مرغوبیت كالای تولیدی و همچنین حفظ روابط بلند مدت تجاری با تامین كنندگان كالای مصرفی موسسه است. اما عوامل كمی عمدتا به بهای تمام شده كالای مورد نظر مربوط می شود.

نقطه سر به سر:
بعضی از اقلام بهای تمام شده با افزایش یا كاهش حجم تولید رابطه داشته و متناسب با آن تغییر می كند، این اقلام را هزینه های متغیر می نامند(مانند هزینه مواد اولیه )
برخی دیگر از اقلام كه در مقابل تغییرات سطح فعالیت، ثابت هستند هزینه های ثابت می نامند( مانند هزینه اجاره كارگاه)
نقطه سربه سر، سطحی از تولید و فروش است كه درآن درآمد حاصل از تولید و فروش مساوی هزینه های ثابت و متغیر موسسه است یعنی در این سطح از فعالیت جمع هزینه ها با جمع درآمد مساوی بوده و واحد تجاری سود وزیانی ندارد.

هزینه های ثابت هزینه های متغیر
سطح تولید سطح تولید
حسابداری بهای تمام شده:
چه چیزی را به چه قیمتی به دست آورده ایم؟ پاسخ این سوالات در حسابداری به وسیله تكنیكها و روشهایی داده می شود كه به آن حسابداری بهای تمام شده یا حسابداری صنعتی می گویند.
شناخت و طبقه بندی صحیح هزینه ها، تعیین محل وقوع آنها و تخصیص درستشان به انواع فعالیتهای سازمان و نهایتا تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده را می توان به عنوان هدف اصلی سیستم بهای تمام شده ( صنعتی ) نامید.
– قبول یا عدم قبول سفارش مشتریان
– تعیین قیمت فروش محصولات
– تولید یا عدم تولید یك محصول خاص
– افزایش یا كاهش حجم تولید محصولات
– ایجاد یك خط تولید جدید و یا توسعه واحد صنعتی
– حذف و یا ایجاد تغییر در خط تولید موجود
– تغییر در كیفیت محصولات و یا تغییر در فرآیند تولید
تصمیم گیری در مورد هر یك از موارد فوق و دهها مورد دیگر از این قبیل، بدون داشتن یك سیستم مناسب حسابداری بهای تمام شده، اگر غیر ممكن نباشد، بدون شك خالی از اشكال نخواهد بود. محاسبه بهای تمام شده در بدو امر كاری ساده به نظر می رسد. چرا در هر موسسه تولیدی، حداقل برای محاسبه سود و زیان سال، ناچارند كه هزینه ها را ثبت و در مقابل درآمدها قرار دهند. حال كافی است كه مشخص شود در طی سال چه محصولاتی و با چه كمیتی تولید شده است كه با تخصیص این هزینه ها به تولیدات، قیمت تمام شده هر محصول بدست خواهد آمد. آنچه كه گفتیم، اساس كار حسابداری بهای تمام شده است ولی انجام این كار به مراتب از گفتن آن مشكل تر است!!
در سازمانهای دولتی انجام حسابداری بهای تمام شده بمراتب پیچیده تر است چون ما بایستی به سوالات مشكلی پاسخ دهیم از جمله:
– آیا تاثیر تمام سرمایه گذاریهای سنوات گذشته در اقلام سرمایه ای و منابع انسانی سازمان در تعیین بهای تمام شده كالا یا خدمت سالجاری لحاظ شده است؟
– آیا میزان استهلاك اقلام سرمایه ای و منابع انسانی فوق الذكر در محاسبات ما منظور شده است؟
– آیا تاثیر سرمایه گذاری سالجاری در اقلام سرمایه ای و تكنولوژی و منابع انسانی در بهای تمام شده كالاها و خدمات سالهای آتی بتفكیك مشخص شده است؟
– آیا سازمانهای دولتی رقبایی در بازار برای تولید خدمات و كالاهای مشابه دارند كه بتوان از بهای تمام شده كالا یا خدمات آنها بعنوان مقیاس استفاده كرد؟
– آیا بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در تولید كالا یا خدماتی كه توسط سازمانهای دولتی انجام می شود دارند؟
– آیا دلایل پاسخ مثبت یا منفی بخش خصوصی به سوال فوق بررسی و مشخص شده است یا خیر؟
پاسخ به سوالات فوق و دهها سوال دیگر علاوه بر سوالات مشترك با بخش خصوصی در زمینه تعیین بهای تمام شده باعث پیچیده تر بودن این موضوع در سازمانهای دولتی شده است كه پاسخ به آنها مستلزم هزاران نفر ساعت كار بی وقفه و مستمر كارشناسان خبره دارد.

روشهای طبقه بندی هزینه ها:
الف: طبقه بندی هزینه ها به تفكیك عوامل اصلی بهای تمام شده
موسسات تولیدی در جریان عملیات خود، مواد اولیه را با كمك تكنولوژی و كار نیروی انسانی به محصول تبدیل می كنند . پس عوامل تشكیل دهنده بهای تمام شده محصولات یك موسسه تولیدی را می توان در سه بخش كلی هزینه مواد، هزینه كار و هزینه سربار طبقه بندی كرد.
ب: طبقه بندی هزینه ها به مستقیم و غیر مستقیم:
هزینه های مستقیم هزینه های هستند كه بتوان آنها را به سهولت به واحد محصول تخصیص داد مثل هزینه مواد اولیه، هزینه پرسنلی كه مستقیما با مواد و ماشین آلات سازنده محصولات كار می كنند و بقیه هزینه ها غیر مستقیم تلقی می شوند یعنی هزینه های مواد اولیه و پرسنلی كه در تعریف فوق به صورت مستقیم تلقی نمی شوند.

ج: طبقه بندی هزینه های متغیر و ثابت
د: طبقه بندی هزینه ها با توجه به وقایع سازمانی : هزینه های تولیدی – خدماتی – اداری – فروش
ه: طبقه بندی هزینه ها به روش تركیبی: در سطح حسابهای كل از یك روش و در سطح حسابهای معین از دیگر روشهای طبقه بندی هزینه ها استفاده كرد.
مراكز هزینه :
عملیات ساخت محصول در یك موسسه تولیدی ممكن است توسط قسمتهای مختلفی صورت گیرد در این حالت هر قسمت،مسئولیت بخشی از فرآیند تولید را بعهده داشته و محصول با عبور از این قسمتها بتدریج تكمیل شده ونهایتا بصورت محصول آماده برای فروش در می آید. بمنظور كنترل هزینه های تولید ومحاسبه بهای تمام شده محصولات به شكلی كه بتوان مشخص كردكه هر یك از قسمتهای تولید چه مبلغی از عوامل تشكیل دهنده بهای تمام شده را به خود اختصاص داده اند،می بایست این قسمتها به دقت شناسایی شوند. در حسابداری صنعتی هر یك از این قسمتها را مركز هزینه می نامند. تعیین مراكز هزینه باید بنحوی صورت گیرد كه تخصیص هزینه ها به آنها امكان پذیر بوده و حوزه مسئولیت سرپرستان این مراكز مشخص باشد. در حسابداری بهای تمام شده اصطلاح مركز هزینه به هر یك از واحدها و قسمتها اعم از تولیدی، پشتیبانی، اداری و فروش اطلاق می شود. مراكز پشتیبانی، خدماتی- سرویس دهنده مانند مراكز تهیه آب و برق و گاز، تعمیرگاهها و انبارها. این مراكز با خدمت خود عملیات تولید را تسهیل می كنند و بدون وجود آنها اصولا عمل تولید امكان نخواهد داشت .

انواع هزینه ها در هر یك از مراكز هزینه:
اولین گام در جهت محاسبه بهای تمام شده محصولات، جمع آوری هزینه های انجام شده در هر یك از مراكز هزینه است.
الف: هزینه مواد اولیه : هر ماده ای كه در تولید محصول نقش مستقیم داشته و قسمتی از محصول نهایی را تشكیل دهد، ماده اولیه نام دارد. برخی مواد را در فرآیند تولید نقش كمكی و تسهیل كنندگی را دارند نمی توان بعنوان مواد اولیه طبقه بندی كرد بلكه آنها سایر هزینه های تولید محسوب می شوند.
ب: هزینه كار: مثل هزینه های حقوق و دستمزد نیروی انسانی بكار گرفته شده كه می تواند بصورت هزینه كار واقعی ” لیست حقوق” و هزینه كار جذب شده باشد.
ج : هزینه سربار : مثل هزینه استهلاك – سوخت – تعمیرات ماشین آلات – هزینه مواد و كار غیر مستقیم و بطور كلی هزینه های مراكز خدماتی كه مجموعا هزینه های سربار یا بالاسری می نامند.

آشنایی کلی با مکان کار آموزی:
تشکیل وزارت کشاورزی در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ6/10/1379مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 10/10/1379به تایید شورای نگهبان رسید . که در راستای اصلاح وبهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم اوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی ومنابع طبیعی و افزایش کمی وکیفی محصولات کشاورزی در جهت امنیت غذایی ،عمران و توسعه وزاتخانه های کشاورزی و جهادکشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزاتخانه های مذکور به موجب قوانین ومقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل گردید که کلیه مسئولیت ها و اختیارات مربوط به وزیر وزارت کشاورزی ووزیرووزارت جهاد سازندگی به وزیر ووزارت جهاد کشاورزی محول گردید.

قانون ومقررات:
قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی از قبیل گندم ،برنج،شکر،خرما،ذرت،پنبه وسایر محصولات تضمینی را با موافقت وزیر جهاد کشاورزی تعیین نماید .با خرید به موقع تولیدات داخلی موضوع بند (الف)این ماده و جلوگیری از توزیع بی موقع محصولات وارداتی کشاورزی و تنظیم بازار، درحمایت از تولید کنندگان داخلی بخش کشاورزی اقدام نماید.

وظایف اصلی جهاد کشاورزی:
توسعه کشاورزی و امنیت غذایی،خود کفایی در محصولات اصلی کشاورزی توسعه روستایی،حذف وبهره برداری بهینه از منابع طبیعی ،ایجاد اشتغال ،توسعه و مشارکتهای مردمی ،توسعه صادرات غیر نفتی و;

اهداف و استراتژی توسعه کشاورزی:
1-افزایش عملکرد تولید
2-بهبود کیفیت محصولات کشاورزی
3-پایداری در تولیدات کشاورزی
4-ارتقاع سطح سلامت جامعه
5-تامین امنیت غذایی
6-محافظت از محیط زیست
;

مدیریت مالی:
مدیریت مالی که در بعضی از سازمان ها به عنوان ذیحساب ان را میشناسند (مامور است از طرف دارایی در ان سازمان کار کند به نیروی مامور شده دارایی حقوق ومزایای خود از دارایی می گیرد) شامل اداره اعتبارات هزینه (جاری) و اداره اعتبارات تملک سرمایه ای (عمرانی)
اداره اعتبارات جاری :
اداره اعتبارات جاری هزینه های مانند حقوق پرسنل و اب و برق ومواد مصرفی سازمان که بر سند اقتصادی هزینه پرداخت می شود
اداره تملک دارایی وسرمایه (عمرانی):
اداره تملک دارایی وسرمایه پروژه های عمرانی را با توجه به وظیفه ایی که بر عهده سازمان باشد مانند راه سازی ،اداره اموال که مسئولیت حفظ ونگهداری اموال سازمان از قبیل میز وصندلی وسایر وسائل اداری و ماشین آلات.
کار حسابداری (اعتبارات هزینه ،طبقه بندی اقتصادی )بر هفت فصل است که شامل :
فصل اول:حقوق و دستمزد – فوق العاده ومزایای شغلی
نحوه پرداخت حقوق و دستمزد پایان هر ماه توسط امور اداری و گزارش کارکرد پرسنل و کارکنان به امور مالی ارائه میشود امور مالی هم بر اساس کارکرد افراد واحکام کارگزینی حقوق ماهانه پرسنل را صادر میکنند . فوق العاده شغلی هر حکم کارگزینی شامل حقوق مبنا ، فوق العاده شغل ، فوق العاده سختی کار و اب و هوا و فوق العاده محرومیت از تحصیل وزندگی ، کمک هزینه عائله مندی واولاد
فصل دوم: شامل ماموریت ، حمل و نقل ، حمل و نقل کارکنان و اعتبارات (هزینه بیمه کالا – نگهداری دارایی ای ثابت ) چاپ نشریات و مطبوعات ، تصویر برداری وتبلیغات و تشریفات و هزینه های غذایی هزینه های بانکی (آب و برق وسوخت) مواد ولوازم مصرف شدنی – حق الزحمه برای افراد شرکتی :
وقتی این مدارک به دست حسابداری جاری رسید بعد از بررسی مدارک هقدام به صدور حواله جهت گرفتن مجوز میکند و بعد از گرفتن مجوز اقدام به صدور سند حسابداری و صدور چک میکند که ثبت ان به صورت زیر است:
هزینه**
معین از فصل دوم
بانک**
فصل سوم: هزینه های اموال ودارایی که شامل سود و کارمزد وام ها و تسهیلات بانکی (سود و کارمزد وام های داخلی و خارجی – سود اوراق مشارکت ) و اجاره وکرایه (اجاره زمین و اراضی و اجاره ماشین الات و تجهیزات ) کرایه لوازم و ابزار مختلف که بیشتراجاره ساختمان که اگرسازمان از سازمان دیگر محلی رابه عنوان استیجاری اجاره نمایدهزینه ان زان محل پرداخت میشود
هزینه**
معین از محل فصل سوم
بانک **
فصل چهارم :شامل یارانه است که(کمک وزیان شرکت های دولتی وموسسات انتفاعی وابسته است) پرداخت ما به التفاوت قیمت کالا ها(یارانه کالاهای اساسی –یارانه کود شیمیایی وبزر وسموم –یارانه دارو)پرداخت انتقالی غیر سرمایه ای به شرکت های دولتی وموسسات انتفاعی وابسته(شرکت دولتی-موسسات انتفاعی وابسته به دولت)

فصل پنجم:شامل کمک های بلا عوض است (کمک های بلا عوض به دولت های خارجی –سرمایه موسسات انتفاعی وابسته به دولت )کمک بلا عوض به سازمانهای دولتی(سرمایه وغیر سرمایه ای ) کمک بلا عوض به سایر سطوح دولتی (سرمایه ای وغیر سرمایه ای )
توضیح:هزینه های فصل پنج مانند کمک های دولت به کشاورزان بابت خشک سالی وسیل که ثبت ان به صورت بالا میباشد
فصل ششم:شامل(بیمه اجتماعی کارمندان دولت بیمه درمانی کارمندان دولت بیمه درمانی اقشار اسیب پذیر;;)
کمک رفاهی کارمندان دولت (کمک هزینه مواد غذایی ونگهداری-کمک هزینه بیمارستان زایمان-پاداش پایان خدمت)
کمک های رفاهی گروه خاص(متمری اقشار اسیب پذیر-کمک به معلولین جسمی –سالمندان)
کمک رفاهی دانش اموزان دانشجویان(صندوق رفاه دانشجویی کمک هزینه نقدی دانشجویی کمک هزینه تحصیلی)
کمک رفاهی بازنشستگان(حقوق وظیفه ومستمری بازنشستگان موظفین سال 1354 حق عائله مندی اولاد بازنشستگان پرداخت بینه درمانی مکمل بازنشستگان)
سلیر کمک های رفاهی اجتماعی (کمک هزینه ایام بی کاری –هزینه کارکنان فوت شده-کمک هزینه ازدواج و سایر هزینه های رفاهی )

فصل هفتم: شامل هزینه ها (عوارض اجباری مانند عورض شهرداری باز خرید خدمات پرداخت دیون اگر در سالهای گذشته به هر دلیلی یکی از موارد فصل 1تا6 پرداخت نشده باشد ازمحل فصل 7 پرداخت نماید)ثبت ان هزینه**
بانک**
نمونه وظایف حسابدار
1 توانایی تشخیص حسابها در حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری بازرگانی
2 توانایی تنظیم اسناد مالی
3 توانایی تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه
4 توانایی تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه
5 توانایی عملیات حسابداری پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین
6 توانایی عملیات حسابداری سپرده ها
7 توانایی عملیات حسابداری بانک و تهیه صورت مقایرت بانک
8 توانایی تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی
9 توانایی بستن حسابها و تنظیم حسابهای نهایی
10 توانایی تهیه انواع صورتهای مالی طرحهای عمرانی
11 توانایی انجام عملیات مالی ادارات دولتی شهرستانها در ارتباط یا ادارات ذیحسابی
12 توانایی انجام عملیات مالی و حسابداری شهرداریها
13 توانایی تهیه لایحه تفریغ بودجه
14 توانایی تشخیص حسابها در حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری دولتی و مقایسه آن با حسابداری بازرگانی
15 آشنایی با تعریف حسابداری
16 آشنایی با تعریف دفترداری
17 آشنایی با خصوصیات حسابداری دولتی
18 آشنایی با اصول و موازین حسابداری بطور اخص
19 آشنایی با روشهای حسابداری دولتی
20 شناسایی اصول تشخیص حسابها و تنظیم سند حسابداری
21 توانایی تنظیم اسناد مالی
22 آشنایی با اسنادی که در خارج از واحدهای مالی تنظیم می شوند
23 آشنایی با اسنادی که در داخل واحد مالی تنظیم می شود
24 آشنایی با دفاتر مالی
• دفتر صدور برگه
• دفتر روزنامه
• دفتر روزنامه عمومی
• دفتر روزنامه دریافتی صندوق
• دفتر روزنامه پرداختی صندوق
• دفتر ثبت اسناد هزینه
25 شناسایی اصول ثبت فعالیتهای مالی در دفاتر
26 شناسایی وصول تنخواه گردان حسابداری
27 برقراری تنخواه گردان پرداخت
28 عملیات حسابداری مربوط به ثبت رقم تنخواه گردان دردفاتر
29 شناسایی اصول پرداخت های علی الحساب و پیش پرداخت
30 شناسایی اصول پرداخت بهای کالای خریداری شده
31 شناسایی پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان
32 شناسایی اصول واریز اسناد تنخواه گردان پرداخت
33 شناسایی اصول درخواست وجه به خزانه
34 شناسایی اصول واریز اسناد تنخواه گردان پرداخت
35 آشنایی با دفتر معین
36 آشنایی با انواع فرمهای دفاتر معین
37 آشنایی با دفتر کل
• سر فصل های حساب دفتر کل
• حسابهای مستقل برای وجوه عمومی
• تراز عملیات دفتر کل
ابزار و وسایل
1 کتاب حسابداری دولتی
2 اسناد حسابداری مربوطه
3 انواع اسناد حسابداری و انبار
4 فاکتور
5 ماشین حساب
شرایط ارتقاء شغل
شرایط ارتقاء شغل حسابداری دولتی می پردازد و مشغول است تابع میزان تحصیلات و تجربه وی است و حقوق وی طبق جدول تنظیم از طرف سازمان امور استخدامی کشور تعیین می شود.
ویژگی های شخصیتی
به جهت حجم بالای حساب های دولتی، حسابداری دولتی اهمیت دو چندان پیدا می کند.
اگر در این شغل تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی، تهیه ،تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه، عملیات حسابداری سپرده ها، عملیات مالی طرح های عمرانی و عملیات مالی و حسابداری سازمان ها و ادارات و شهرداری ها را جزئی از توانایی های حسابداری دولتی بدانیم می بینیم که امانتداری اعتماد به نفس بالا، معلومات و دانش فراوان، دقت و مدیریت توانمند و انضباط و نظم رفتاری و نوشتاری بسیار

شفافیت بودجه ایی و نقش حسابداری دولتی
ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگویی
حلقه ارتباطی حسابداری و بودجه، حسابداری دولتی است. حسابداران، استانداردهای حسابداری دولتی را برای ارائه خدمات به بودجه و امور مالی دولت تدوین کرده¬اند. درحال حاضر بودجه در مراحل مختلف تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت وابستگی کامل به اطلا‌عات سیستم حسابداری دولتی دارد، به‌گونه-ای که می¬توان حسابداری دولتی را حسابداری بودجه¬ای نامید.
استاندارد کنترل بودجه¬ای در حسابداری دولتی، حسابداران را موظف می¬کند سیستم اطلا‌عات مالی دولت را به‌گونه¬ای مستقر کنند که اعمال نظارت بر درامدها و هزینه¬های دولت (بودجه) فراهم شود.
چارچوب نظری حسابداری را می¬توان براساس تصمیمگیری یا پاسخگویی تشریح کرد. در چارچوب مبتنی بر تصمیمگیری هدف حسابداری فراهم کردن اطلا‌عات مفید جهت تصمیمهای اقتصادی است یعنی استفاده¬کنندگان از اطلاعات، شامل سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان و دیگران، با استفاده از صورتهای مالی بتوانند تصمیمهای صحیح در جهت بیشینه ساختن منافع خود بگیرند.
درچارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، هدف حسابداری ایجاد سیستم مناسب جریان اطلا‌عات بین حسابده و حسابخواه است، به صورتی که منافع طرفین تامین شود. امروزه در زمینه حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، چارچوب پاسخگویی است که چیرگی کامل دارد و می¬توان گفت:”حسابداری دولتی ابزار پاسخگویی دولت به ملت است.” و اگر در استانداردهای حسابداری دولتی دقت کنیم این مسئله آشکارا مشخص است. اهمیت نقش مسئولیت پاسخگویی عمومی در بیانیه مفهومی شماره 1(GC1) هیئت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) از بندهای تفصیلی بیانیه مذکور به شرح زیر استخراج می¬شود:
“مسئولیت پاسخگویی سنگبنای کلیه گزارشهای مالی دولت است و مفهوم پاسخگویی در کلیه مفاد این بیانیه مورد استفاده قرار گرفته است. مسئولیت پاسخگویی، دولت را ملزم می¬کند در مورد اعمالی که انجام می¬دهد به شهروندان توضیح دهد و براین عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند [بخواهند که] حقایق به صورت علنی و به طریق مطمئن به دست آنها و نمایندگان قانونی آنها برسد. گزارشگری مالی نقش عمدهای در ادای وظیفه پاسخگویی در یک جامعه آزاد ایفا می-کند.”
شرایط لا‌زم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه¬ای
سازمانهای بین¬المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانکهای توسعه منطقه¬ای بر شفافیت مالی تاکید دارند. این سازمانها کنجکاوند که بدانند کمکهای اقتصادی و فنی آنها حتماً در جای صحیح به کار رود و به وسیله افراد صلا‌حیتدار اداره و سیاستگذاری شود. به همین دلیل نسبت به تدوین شرایط شفافیت بودجه¬ای اقدام کرده¬اند. استاندارد زیر توسط صندوق بین¬المللی پول ارائه شده است:
” بخش دولت باید در قالب نظام حسابهای ملی8 یا درقالب ضوابط صندوق بین‌المللی پول در مورد آمارهای مالی دولت9 مشخص شود و تحت همین سیستمها به گزارشگری مالی بپردازد.”
سیستم حسابهای ملی
سیستم حسابهای ملی از یک مجموعه منسجم، سازگار و یکپارچه حسابها، ترازنامه¬ها و جدولهای مبتنی بر تعریفها و مفهومها، طبقه¬بندیها و قواعد حسابداری پذیرفته¬شده در سطح بین¬المللی تشکیل شده است. در این سیستم، چارچوب حسابداری جامعی طراحی شده که در آن داده¬های اقتصادی در قالبی تنظیم می¬شود که برای برنامهریزیها، سیاستگذاریها، تجزیه و تحلیلها و تصمیمگیریهای اقتصادی مورد استفاده قرار می¬گیرد. حسابهای پیشبینی شده در سیستم به‌نوبه خود مجموعه وسیعی از اطلا‌عات تفصیلی و سازمان یافته را درباره عملکرد اقتصادی کشور ارائه می¬دهد. این حسابها اطلا‌عات جامع و مفصلی از فعالیتهای مختلف اقتصادی انجام شده در کل اقتصاد کشور و مبادلا‌ت صورت گرفته بین بنگاههای اقتصادی در بازار یا محل دیگر را فراهم می‌کند.
حسابهای ملی برای یک دوره زمانی معین تنظیم می¬شود و بنابراین عملکرد اقتصاد یک کشور از طریق دادههای حاصل از آن به تصویر کشیده شده و مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می¬گیرد. در فرایند تهیه و تنظیم حسابهای ملی افزون بر ارائه تصویر روشن از عملکرد فعالیتهای اقتصادی، اطلا‌عاتی در زمینه ثروت و داراییهای متعلق به اقتصاد کشور در دوره زمانی مربوط فراهم می¬شود. همچنین اطلا‌عات حاصل از آن ارتباط بین اقتصاد کشور با دنیای خارج را نشان می‌دهد.
سیسم حسابهای ملی برمحور یک سلسله حسابهای متوالی و مرتبط با یکدیگر تنظیم می‌شود، به طوری که داده¬های ثبت شده در آنها را داده¬های مربوط به جریانها و موجودیها تشکیل می-دهند. متغیرهای جریانی اطلا‌عات مربوط به انواع مختلف فعالیتهای اقتصادی انجام شده در طول دوره معینی از زمان را بیان می¬کنند و متغیرهای موجودی ارزش موجودی داراییها و بدهیها را در مقطعی از زمان یعنی آغاز و پایان دوره در قالب ترازنامه¬ها نشان می¬دهند.
هریک از حسابها به نوع خاصی از فعالیتهای اقتصادی نظیر تولید، ایجاد درامد، توزیع درامد، توزیع مجدد درامد و مصرف درامد مربوط می¬شود. دادههای اقتصادی مربوط به هر یک از حسابها به صورت منابع و مصارف در آنها ثبت می¬شود و هرحساب به¬وسیله یک عنصر ترازکننده حاصل از مابه‌التفاوت منابع و مصارف، تراز می¬گردد. این عنصر از یک حساب به حساب دیگر منتقل می¬شود و از نظر اقتصادی دارای اهمیت زیادی است نظیر ارزش افزوده، درامد قابل تصرف، پس‌انداز و; از طرف دیگر بین حسابها و ترازنامه‌ نیز ارتباط قوی وجود دارد. تهیه حسابهای ملی از سال 1373 در برنامه کار مرکز آمار ایران قرار گرفته و فعالا‌نه پیگیری می‌شود.

سیستم آمارهای مالی دولت
مهمترین تغییر و تحول حسابداری دولتی ایران در سالهای اخیر که میتواند زمینه¬ای برای تحقیقات باشد، بحث اعمال سیستم آمارهای مالی دولت است. نظام یادشده می¬تواند هدفهایی را که در حسابداری دولتی کشور دنبال میشود براورده سازد و مراجع بین¬المللی را نیز در مورد صحت و کارایی فعالیتهای اقتصادی و بودجهای دولت متقاعد کند. افزون بر این باعث پشتیبانی تحلیلهای مالی و بالابردن ارزش تجزیه و تحلیل¬پذیری گزارشهای مالی دولتی می¬شود. همچنین می¬تواند شرایط لا‌زم برای حداقل استاندارد شفافیت بودجه¬ای صندوق بین¬المللی پول را ایجاد کند.
در زمینه ارزیابی عملکردها، سیستم آمارهای ملی دولت، آمارهایی ارائه می¬کند که سیاستگذاران و تحلیلگران را قادر می¬سازد تا پیشرفتهای ایجاد شده در فعالیتها، موقعیت مالی و وضعیت نقدینگی بخش دولت را در قالب روشی پایدار و نظام‌مند مطالعه کنند. چارچوب تحلیلی آمارهای مالی دولت، میتواند برای تجزیه و تحلیل فعالیتهای سطح مشخصی از دولت و دادوستدهای بین سطوح دولتی و همچنین کل بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد. “مفاهیم، طبقه¬بندیها و تعاریف پایه¬ای مورد استفاده در سیستم آمارهای مالی دولت، صرفنظر از شرایط کاربرد آن به اصول اقتصادی و استدلا‌لهایی بستگی دارد که از نظر جهانی معتبر است. بنابراین این سیستم برای اقتصاد کلیه کشورها کاربرد پیدا می‌کند. کاربرد عمومی این سیستم توسط کشورهای مختلف باعث ایجاد قابلیت مقایسه بین اقتصاد کشورها شده و استفاده از تجربیات اقتصادی کشورهای دارای شرایط مشابه را تسهیل می¬کند. در این سیستم اقلا‌م آماری به‌گونه¬ای انتخاب شده است که از یک طرف بررسی و تحلیل مالی و اقتصادی جهت تصمیمگیریها فراهم شود و از طرف دیگر این اقلا‌م حالت ترازکننده داشته باشد و دریک نظام حسابداری دو طرفه گنجانده شود.”
استقرار سیستم آمارهای مالی دولت در ایران
ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثر کودهاي بيولوژيک، دامي و شيميايي بر عملکرد کمي و کيفي لوبيا چشم بلبلي (.Vigna unguiculata L) در شرايط آب و هوايي دره شهر تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر کودهاي بيولوژيک، دامي و شيميايي بر عملکرد کمي و کيفي لوبيا چشم بلبلي (.Vigna unguiculata L) در شرايط آب و هوايي دره شهر تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر کودهاي بيولوژيک، دامي و شيميايي بر عملکرد کمي و کيفي لوبيا چشم بلبلي (.Vigna unguiculata L) در شرايط آب و هوايي دره شهر تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر کودهاي بيولوژيک، دامي و شيميايي بر عملکرد کمي و کيفي لوبيا چشم بلبلي (.Vigna unguiculata L) در شرايط آب و هوايي دره شهر تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
رضا اولاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول-نویسنده مسئول
فریدون فتوحی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
سید علاء الله سیادت – استاد گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:
امروزه با مطرح شدن کشاورزی پایدار، استفاده از کودهای حیوانی و زیستی در بسیاری از مناطق دنیا گسترش یافته است.این تحقیق بهمنظور بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک، دامی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی لوبیا چشم بلبلی در مزرعهتحقیقاتی جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر انجام شد. آزمایش بصورت فاکتوریل، در قالب طرح پایه بلوک های کاملتصادفی، با 3 تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل کود دامی در دو سطح (مصرف کود دامی به میزان 35 تن در هکتار و عدم مصرف آن) و فاکتور دوم کود اوره در 3 سطح شامل صفر، 18/5 و 37 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، فاکتور سوم شامل کود بیولوژیک (نیتروکسین)در دو سطح (عدم تلقیح و تلقیح به میزان 1 لیتر به ازای 60 کیلوگرم بذر) بود. نتایج نشان داد که مصرف هر یک از کودهای بیولوژیک، شیمیایی و دامی تأثیر معنی داری بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت،درصد پروتئین و عمکرد پروتئین دانه داشت. با مصرف کود بیولوژیک نیتروکسین، عملکرد دانه، به مقدار 1868 کیلوگرم در هکتار و پروتئین دانه به مقدار 24/98 بدست آمد که نسبت به حالت عدم مصرف بترتیب 21 و 8 درصد افزایش داشت. با مصرف کود دامی، عملکرد دانه به مقدار 1871/2 کیلوگرم در هکتار بدست آمد که نسبت به حالت عدم مصرف 8 درصد افزایش داشت. با مصرف 37 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار، عملکرد دانه به مقدار1914/9 دانه به مقدار 24/2 درصد بدست آمد که نسبت به پایینترین سطح مصرف، بترتیب 25 و 11 درصد افزایش داشت. در مورد اثر متقابل کود نیتروژن و کود بیولوژیک، بیشترین و کمترین عملکرد دانه، بهترتیب در تیمار تلقیح بذور با کود نیتروکسین + مصرف 37 کیلوگرم نیتروژن و عدم تلقیح بذور +عدم مصرف کود نیتروژن، به مقدار 1979/4 و 1361/8 کیلوگرم در هکتار بدست آمد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 17 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله رايگان اتصال زيگزاگ تحت pdf دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رايگان اتصال زيگزاگ تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رايگان اتصال زيگزاگ تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رايگان اتصال زيگزاگ تحت pdf :

اتصال زیگزاگ از لحاظ مداری همان اتصال ستاره می باشد
و از این اتصال در اولیه ی ترانسفورماتور ها استفاده می گردد.
تفاوت این اتصال با اتصال ستاره در توزیع سیم پیچی بر روی هسته می باشد.
مدار اون رو در این پست قرار می دم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,