خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي امکان کشت زراعي و استحصال صمغ از گياه دارويي و صنعتي کما کندل (Dorema ammoniacum ) در مشهد تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي امکان کشت زراعي و استحصال صمغ از گياه دارويي و صنعتي کما کندل (Dorema ammoniacum ) در مشهد تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي امکان کشت زراعي و استحصال صمغ از گياه دارويي و صنعتي کما کندل (Dorema ammoniacum ) در مشهد تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي امکان کشت زراعي و استحصال صمغ از گياه دارويي و صنعتي کما کندل (Dorema ammoniacum ) در مشهد تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

براتعلی غلامی – اعضا هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
مهدی فراوانی – اعضا هیئت عملی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
عبدالکریم نگاری – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

گونه دارویی و صنعتی کندل از مهمترین گیاهان شاخص دارویی در مناطق خشک و بیابانی استان خراسان محسوب می شود. صمغ حاصله از این گونه از نظر دارویی، صنعتی و صادراتی اهمیت فوق العاده دارد. بررسی خصوصیات اکولوژیکی و امکان کشت و زراعت این گیاه زمینه حفظ گیاه و بهره برداری پایدار از آن را فراهم می نماید. و تعیین زمان و تراکم مناسب جهت کاشت زراعی در استقرار و عملکرد صمغ گونه ها مؤثر خواهد بود. پس از جمع آوری بذر از رویشگاه و تعیین قوه نامیه بذور کاشت بذر بصورت کپه ای در زمانهای مختلف (کاشت شامل: آذر، دی، بهمن و اسفند )و در چهار تراکم (25×50 ،40×50 ،55 ×50 ،70×50 سانتی متر) در شرایط مشهد بصورت زراعی و در قالب بلوکهای کامل تصادفی و طرح آماری فاکتوریل در سه تکرار انجام شد. در سال پنجم رشد گیاه روشهای مختلف تیغ زنی ( روش سنتی ، قطع قسمتی از یقه و روش مقعر ) بر روی بوته های انتخابی اعمال گردید. و در نهایت اثرات تیمارها بر میزان عملکرد صمغ ریشه مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج تجزیه داده ها نشان داد که اثرات تاریخ کاشت بر روی عملکرد صمغ نبوده است. اثر تراکم کاشت برپوشش تاجی، تعداد برگ، قطر یقه و عملکرد تجمعی صمغ در سطح 5% معنی دار بود. بین نوبت های تیغ زنی مختلف نیز احتلاف معنی دار ی وجود دارد. در تیغ های 4، 5 و 6 بیشترین میزان عملکرد صمغ در بوته تولید گردید و در نوبت تیغ زنی 5 حداکثر میزان صمغ به مقدار (47 /2 گرم در بوته) تولید شد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله طراحي بهينه شبکه هاي توزيع آب شهري با تکيه بر برنامه زماني بلند مدت توسعه شبکه تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحي بهينه شبکه هاي توزيع آب شهري با تکيه بر برنامه زماني بلند مدت توسعه شبکه تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله طراحي بهينه شبکه هاي توزيع آب شهري با تکيه بر برنامه زماني بلند مدت توسعه شبکه تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طراحي بهينه شبکه هاي توزيع آب شهري با تکيه بر برنامه زماني بلند مدت توسعه شبکه تحت pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

نوید قاجارنیا – گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران،
امید بزرگ حداد – گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران،

چکیده:

در طراحی شبکه های توزیع آب شهری، نیاز در سال آخر دوره طرح به عنوان نیاز شبکه در کلیه سالهای دوران بهره برداری نظر گرفته می شود. لذا در سال های ابتدایی، توان آبرسانی شبکه بیشتر از مقدار مورد نیاز می باشد که به معنای عدم بهره برداری از سرمایه گذاری انجام شده در سال های ابتدایی دوره طرح است. در این تحقیق، طراحی بهینه با نگاه طولانی مدت مورد توجه قرار گرفته است. به این ترتیب قطر لوله ها در سال های اول کمتر از مقادیر آن ها در انتهای دوره بهره برداری در نظر گرفته شده و در سا لهای بعد با افزایش لوله هایی به شبکه ظرفیت لازم تامین می شود. در
این پژوهش یکی از شبکه های توزیع آب شناخته شده دو حلقه ایبا استفاده از الگوریتم بهینه یابی جفت گیری زنبورهای عسل 2 در طول دورهبهره برداری به صورت بهینه طراحی شده است. نتایج حاصل بیانگر میزان قابل توجه صرفه جویی اقتصادی در هزینه سرمایه گذاری اولیه طرح می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تحليل شدتدر مدت وفراواني خشکسالي هاي جنوب حوزه کرخه به روش شاخص استاندارد بارش بازه 24 ماهه (نمونه موردي: عبدالخاندر شوشدر پل زالدر چم گز) تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحليل شدتدر مدت وفراواني خشکسالي هاي جنوب حوزه کرخه به روش شاخص استاندارد بارش بازه 24 ماهه (نمونه موردي: عبدالخاندر شوشدر پل زالدر چم گز) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تحليل شدتدر مدت وفراواني خشکسالي هاي جنوب حوزه کرخه به روش شاخص استاندارد بارش بازه 24 ماهه (نمونه موردي: عبدالخاندر شوشدر پل زالدر چم گز) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحليل شدتدر مدت وفراواني خشکسالي هاي جنوب حوزه کرخه به روش شاخص استاندارد بارش بازه 24 ماهه (نمونه موردي: عبدالخاندر شوشدر پل زالدر چم گز) تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
شوکت مقیمی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
علیرضا شکیبا – هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
سارا بنی نعیمه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:
خشکسالی یکی از پدیده های آب وهوایی ورخدادهای مصیبت باری است که خسارتهای زیادی راباعث می شود.یکی ازراههای تعدیل خشکسالی ارزیابی وپایش آن بر اساس شاخص هایی است که بتواند میزان شدت وتداوم آن را دریک منطقهتعیین نماید. درمقاله حاضر تحلیل خشکسالی (شدت –تداوم – فراوانی) جنوب حوزه کرخه با استفاده ازشاخص بارش استاندارد شده در بازه زمانی 24 ماهه مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور داده های بارندگی ماهانه ا یستگاه ها ی عبدالخان- شوش-پل زال- چم گز به طی دوره 1390-1351 (سال زراعی) بکاررفته است . نتایج بررسیها نشان می دهد خشکسالی دوره 1390-1386 از سایر دوره ه های خشکسالی شدیدتر و بزرگتر بوده است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 17 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تعييه مود پلاسما با استفاده از فرکاkس غالب تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعييه مود پلاسما با استفاده از فرکاkس غالب تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تعييه مود پلاسما با استفاده از فرکاkس غالب تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعييه مود پلاسما با استفاده از فرکاkس غالب تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
پروین استادزاده – دانشگاه ازاداسلامی واحدتهران مرکزی
شروین سعادت – دانشگاه ازاداسلامی واحداهواز

چکیده:
با یافتن عددهای مود پلاسما که در اثر بر هم کنشهای ناشی از سیم پیچهای میرنوف میباشند، می توانیم اطلاعاتی در مورد ساختار پلاسما بدست آوریم. لازم به ذکر است اثرات چنبره ای یعنی تغییرات و نوساناتی که در اثر فشار و عواملی دیگر در جهت سمتی ایجاد می شوند، روی شکل هندسی مود می توانند تأثیر گذار باشند. اما چون در اینجا سیستم ما توکامک IR-T1 میباشد بنابراین بدلیل تقارن و پایداری در جهت سمتی می توانیم از اثرات چنبره ای چشم پوشی کنیم. اساس کار ما در این زمینه بررسی آشفتگیها و تغییراتی است که پلاسمای ما در جهت قطبی با آن روبرو میشود یعنی یافتن پارامتر m در اینجا با داشتن فرکانس غالب که یک کار نرم افزاری می باشد، ما میتوانیم عدد مود را در یک بازه زمانی دلخواه تعیین کنیم


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثرات جريان بر ويژگي هاي فيزيکي محصولات مفتولي به وسيله روش روزن راني اصطکاک تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثرات جريان بر ويژگي هاي فيزيکي محصولات مفتولي به وسيله روش روزن راني اصطکاک تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثرات جريان بر ويژگي هاي فيزيکي محصولات مفتولي به وسيله روش روزن راني اصطکاک تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثرات جريان بر ويژگي هاي فيزيکي محصولات مفتولي به وسيله روش روزن راني اصطکاک تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
تعداد صفحات: 4
نویسنده(ها):
آکو کریمی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مکانیک، تهران، ایران

چکیده:
هدف از این بررسی و آزمون مطالعه پارامترهای جریان بر مفتول های(سیم عادی) تولید شده با استفاده از یک روند جدید روزن رانی تحریکی اصطکاک می باشد. روزن رانی تحریک برمبنای گرمای اصطکاک درونی و تغییر شکل پلاستیکی خارجی تولید شده به وسیله جریان برای تحریک، تحکیم و استخراج پودرها، تراشه ها و مستقیماً تبدیل آنها به اشکال محصولی قابل استفاده در یک مرحله قرار گرفته است، در این اثر تلاش در راستای یافتن اثرات پارامترهای جریان نظیر میزان سرعت مسیر و سرعت چرخش قالب در ویژگی های ساختاری ذره ای و فیزیکی صورت گرفته است. مشاهده شده که عیب و نقص های ترک سرد و ترک گرم در سیم هایی به وجود می آیند که با سرعت چرخشی قالب بسیار بالا یا بسیار پایین ساخته شده باشند. بعلاوه ابعاد و مقادیر عیب و نقص ها نظیر سوراخ ها در سیم ها به طور کلی با افزایش سرعت مسیر قالب افزایش می یابند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 17 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مروري بر روشهاي بازيابي نيکل از کاتاليستهاي مستعمل Ni/Al2O3 تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مروري بر روشهاي بازيابي نيکل از کاتاليستهاي مستعمل Ni/Al2O3 تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مروري بر روشهاي بازيابي نيکل از کاتاليستهاي مستعمل Ni/Al2O3 تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مروري بر روشهاي بازيابي نيکل از کاتاليستهاي مستعمل Ni/Al2O3 تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره سراسری الکترونیکی فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
سیدابوالفضل حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران

چکیده:
کاتالیستهای حاوی نیکل معمولاً بین 2/5 تا 22 درصد نیکل هستند که به طور گسترده در صنایع مختلف مورداستفاده قرار میگیرند. این کاتالیستها عمر کاری مخصوصی دارند و معمولاً به خاطر رسوب مواد مختلفی که روی سطحآنها صورت میگیرد، از خط تولید کنار گذاشته میشوند. چون این کاتالیستها در گروه مواد خطرناک دستهبندی میشوند، دفع آنها از نظر محیطزیست بسیار مهم است. علاوه بر آن چون ایران منابع نیکل محدودی دارد، اهتمام به بازیابی نیکل از این کاتالیستها در اولویت قرار دارد. در این مقاله روشهای بازیابی نیکل از این کاتالیستها مورد بحث قرار گرفته است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي آزمايشگاهي تغيير تراوايي به کمک نانو ذرات اکسيد روي درمخازن نفت سنگين تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي آزمايشگاهي تغيير تراوايي به کمک نانو ذرات اکسيد روي درمخازن نفت سنگين تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي آزمايشگاهي تغيير تراوايي به کمک نانو ذرات اکسيد روي درمخازن نفت سنگين تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي آزمايشگاهي تغيير تراوايي به کمک نانو ذرات اکسيد روي درمخازن نفت سنگين تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
معصومه تاجمیری دانشجوی دکتری مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی اصفهان؛
محمدرضا احسانی – دکتری مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدموسی موسوی میرکلایی – دکتری مهندسی شیمی ، پژوهشکده ازدیاد برداشت شرکت ملی نفت ایران؛

چکیده:
ذرات نانویی به دلیل کوچک بودن اندازه به داخل حفرات محیط متخلخل نفوذ کرده و بخوبی بر روی سطح سنگ می نشینند و با ایجاد یک سطح یکنواخت و آب – دوست بر روی سنگ، نفت را از سطح سنگجدا میکنند. این مقاله ایده اثر نانو ذرات اکسید روی بر تغییر تراوایی سنگ از طریق مکانیسم آشام خودبخودی را بصورت آزمایشگاهی معرفی می کند. آزمایشات در دو مرحله بر روی سه مغزه ماسه ای و یک مغزه کربناته صورت می گیرد. در اولین مرحله مغزه ها با نفت خام و در مرحله دوم ابتدا مغزه ها با نانو ذرات اکسید روی و سپس با نفت خام به مدت دو هفته اشباع می گردند و برای هر دو آزمایش، داخل سل آموت همراه با آب مقطر به مدت 33 روز قرار میگیرند. نتایج نشان می دهد میزان بازیافت نفت برای مغزه های ماسه ای از20/74و4/3و3/5درصد به ترتیب به 36/2و17/57و20/68درصد وبرای مغزه کربناته ازصفربه 8/89درصد از حجم نفت اولیه می رسد. همچنین رسم نمودارهای تراوایی نسبی حاکی از قابلیت نانو ذرات اکسید روی در تغییر تراوایی به سمت آب دوستی بیشتر و افزایش بازیافت نفت را نشان می دهد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مشکلات و راه حل هاي پيشنهاي جهت بازسازي مناطق زلزله زده ي لرستان تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مشکلات و راه حل هاي پيشنهاي جهت بازسازي مناطق زلزله زده ي لرستان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مشکلات و راه حل هاي پيشنهاي جهت بازسازي مناطق زلزله زده ي لرستان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مشکلات و راه حل هاي پيشنهاي جهت بازسازي مناطق زلزله زده ي لرستان تحت pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

علی بشاش – کارشناسی ارشد رشته سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهارن
ایرج رسولان – دانشجوی دکتری سازه عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده:

پیشگیری از بروز سوانح طبیعی همچون ززله، سیل، رانش و ; امکان پذیر نیست ولی با رعایت استانداردها و آیین نامه های معتبر تدوین شده، می توان مقاومت در برابر سوانح را بالا برده و از شدت تلفات و صدمات وارده کاست. تاریخچه زلزله های اخیر ایران نشان می دهد که تقریبا هر ده سال، یک زلزله مخرب در کشور به وقوع می پیوندد که، منجر به وارد شدن خسارتهای بسیار می شود. از جمله این زلزله ها می توان به زلزله های گیلان، زنجان، بم، زرند، قشم، و اخیرا هم لرستان اشاره نمود. گستردگی تلفات و خسارات مالی و جانی ناشی از این سواحل در ساختمانهای قدیمی و جدید نشان از این واقعیت دارد که شهرها و روستاهای ما همچنان بدون رعایت کامل ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی ساخته می شوند. نحوه مقابله با حوادث اثرات مهمی در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دارد که با توجه به تجربیات به دست آمده از زلزه های گذشته می توان در هر چه بهتر ارائه دادن شیوه های مدیریتی و اجرایی گام برداشت. هدف ازاین مقاله ارائه پیشنهاداتی جهت اجرای هر چه سریعتر و بهتر بازسازی لرستان می باشد که ذیلا اشاره می شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 17 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نقش فناوري اطلاعات در رشد اقتصادي تحت pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش فناوري اطلاعات در رشد اقتصادي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نقش فناوري اطلاعات در رشد اقتصادي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش فناوري اطلاعات در رشد اقتصادي تحت pdf :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: 17

نویسنده(ها):

نصیر سالاری – کارشناس بازرگانی شرکت تولیدی : صنعتی لنت پارس، کارشناس مدیریت بازرگان
محمدحسین جراحی – فوق لیسانی فناوری اطلاعات از دانشگاه LSE لندن

چکیده:

برای سالهای متمادی بحث های مختلفی در مورد تاثیر انقلاب اطلاعات بر بهره وری وجود داشته است، اگرچه در مطالعات اولیه رابطه روشنی بین این دو مورد مشاهده نشد، ولی پژوهشهای آتی نظریه های متفاوتی درباره تکنولوژی اطلاعات وتاثیر آن بر بهره وری و در نهایت رشد اقتصادی، ارائه کردند. در این مقاله سعی می شود، ابتدا از طریق چارچوبی ، عوامل و اجزای مختلف یک سیستم اقتصادی تبیین گردیده و نقش IT به طور خاص در فرایند تولید مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این نقش IT و سرمایه گذاری های مرتبط با آن را در سه سطح موسسات، صنعت و کشور ارزیابی می شود و از این منظور در سطح موسسات اثر IT بر بهره وری و عملکرد مالی موسسات و همچنین تفاوتها میان موسسات مختلف، در زمینه استفاده از IT مورد کنکاش قرار می گیرد و صنایع مصرف کنندهبیشتر بررسی می شوند. در آخرین سطح بررسی (کشور) این مقاله رابطه رشد بهره وری و به تبع آن رشد اقتصادی با IT و سرمایه گذاری های مرتبط با آن را ارزیابی می کندو از طریق بررسی کشورهای مختلف، تفاوت میان کورهای توسعه یافته و در حال توسعه در این زمینه را روشن می سازد و در نهایت با ارائه اطلاعات گوناگون عوامل تعیین کننده در سرمایه گذاری موفقدر IT و همچنین پیش نیازهای استفاده از IT رابیان میدارد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثيرات عوامل آلاينده محل دفن پسماندهاي شهر شيراز برآلودگي فيزيکوشيميايي منابع آب زيرزميني تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثيرات عوامل آلاينده محل دفن پسماندهاي شهر شيراز برآلودگي فيزيکوشيميايي منابع آب زيرزميني تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثيرات عوامل آلاينده محل دفن پسماندهاي شهر شيراز برآلودگي فيزيکوشيميايي منابع آب زيرزميني تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثيرات عوامل آلاينده محل دفن پسماندهاي شهر شيراز برآلودگي فيزيکوشيميايي منابع آب زيرزميني تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
منصوره دهقانی –
محمدحسین ابجدیان –
زهرا زمانیان –

چکیده:
درمیان روشهای مختلف دفع مواد زاید جامدلندفیل مهمترین روش دفن چه درایران و چه درسایر کشورها می باشد عدم به کارگیری روشهای صحیح دفن مواد زاید جامد آلودگی منابع آب زیرزمینی توسط نشت از این مواد را به همراه دارد این موضوع از آن لحاظ حائز اهمیت تر است که بدانیم ایران با آب و هوای خشک و نیمه خشک همواره با کمبود آب بخصوص درفصول خشک مواجه است لذا حفظ ذخایر آبی از نظر کمی و کیفی اهمیت شایان توجهی دارد دراین تحقیق با نمونه گیری به عمل آمده از چهارچاه اطراف لندفیل شیراز درفصول مختلف و سنجش کمی وکیفی عناصر شیمیایی موجود در آنها میزان تاثیر این لندفیل به عنوان یک منبع آلاینده برآبهای زیرزمینی بررسی شد نتایج نشان میدهد که درسه حلقه چاه مقدار غلظت برخی آنیونها و کاتیونها به صورت قابل ملاحظه ای بیشتر از حدمجاز است و درچاه دیگر آلودگی به مقدار بسیار جزئی است با توجه به نتایج بدست آمده از آنجا که چاه های 1و2 و غیاثی در حد فاصل مناسبی از محل لندفیل قرارنگرفته است می توان دلیل عمده بروز آلودگی را دراین چاه ها نفوذ و تراوش شیرابه و گازهای لندفیل نسبت داد که لازم است روشهایی که اثرات آلودگی را کاهش میدهد مدد جست


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,