خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من
تاريخ : 17 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله فنون آبگيري اسمزي از ميوه تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فنون آبگيري اسمزي از ميوه تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله فنون آبگيري اسمزي از ميوه تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله فنون آبگيري اسمزي از ميوه تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
شیرین احدی سردهایی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، ، پردیس دانشگاه تبریز
میثم صدیق – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم وصناعی غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب

چکیده:
میوه ها منابع مهم ویتامین ها و کانی ها هستند آنها قبل از مصرف نهایی با توجه به فقدان تسهیلات نگهداری و ذخیره کردن از بین می روند. آب گیری اسمزی روشی برای حذف آب از بافت های گیاه به وسیله فروبردن در محلول اسمزی است.این کار باعث طولانی شدن عمر گیاه و کاهش هزینه انرژی می شود. همچنین برای حفظ ویژگی های لیپیدی و آلی و مغذی مواد غذایی مفید می باشد. با استفاده از این روش نسبت به فریزر کردن و خشک کردن کیفیت مواد بهتر حفظ می شود. عطر مواد غذایی با استفاده از این روش نسبت به روش منجمد کردن و خشک نمودن حفظ خواهد شد این فرایند اغلب به عنوان پیش فرایند روش های مختلف خشک کردن مانند خشککردن با هوای گرم، خشک کردن خلائی، خشک کردن انجمادی ، خشک کردن با مایکروویو و; استفاده می شود. در این تحقیق نیز این فرایند به عنوان پیش فرایند خشک کردن میوه بررسی شده است همچنین برای تعیین شرایط بهینه آبگیری اسمزی تاثیر عوامل مختلف بررسی شد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي عوامل موثر در ايجاد تحول ميان مديران ارشد سازمان آموزش و پرورش ( مطالعه موردي: مديران مناطق آموزش و پرورش استان زنجان) تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي عوامل موثر در ايجاد تحول ميان مديران ارشد سازمان آموزش و پرورش ( مطالعه موردي: مديران مناطق آموزش و پرورش استان زنجان) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي عوامل موثر در ايجاد تحول ميان مديران ارشد سازمان آموزش و پرورش ( مطالعه موردي: مديران مناطق آموزش و پرورش استان زنجان) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي عوامل موثر در ايجاد تحول ميان مديران ارشد سازمان آموزش و پرورش ( مطالعه موردي: مديران مناطق آموزش و پرورش استان زنجان) تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
یداله خداوردی – استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد واحد ابهر
فضه امینی – کارشناس ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل ایجاد تحول میان مدیران ارشد سازمان آموزش و پرورش استان زنجان انجام شد. در مسیر تحول در آموزش و پرورش مهمترین نیروی موجود در خط مقدم تغییر و تحول مدیران و مسئولین ارشد سازمان هستند، چرا که پذیرش تحول در وهله اول منوط به نظر و پذیرش مدیران ارشد سازمان است و در مراحل بعدی کارکنان و معلمان را شامل می شود. با مروری بر ادبیات پژوهش و بررسی متون و منابع علمی 11 متغیر موثر بر ایجاد تحول در مدیران آموزش و پرورش شناسایی شد، به منظور تحقق اهداف پژوهشی 11 فرضیه طرح شد وبرای سنجش متغیرهای پژوهش از 49 سوال استفاده شد. با انتخاب 59 نفر از مدیران و معاونان مناطق آموزش و پرورش استان به آنها پرسشنامه طراحی شده ارائه شد و از این میزان تعداد 56 پرسشنامه پاسخ داده شده و جمع آوری گردید. داده های استخراج شده توسط نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و فرضیه های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون آزمون شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بین متغیرهای تعیین جزئیات، فشار هنجاری محیط، عادت و ایجاد تحول همبستگی منفی معنی دار وجود دارد ولی بین متغیرهای درآمد، میزان احساس تهدید توسط متخصصین ، میزان احساس تهدید توسط صاحب منصبان و تخصیص منابع وایجاد تحول همبستگی معنی داری وجود ندارد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله پيش بيني بلندمدت جريان‌هاي سطحي با توجه به اندرکنش آب‌هاي سطحي و زيرزميني: کاربرد شبکه‌هاي عصبي ديناميکي تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پيش بيني بلندمدت جريان‌هاي سطحي با توجه به اندرکنش آب‌هاي سطحي و زيرزميني: کاربرد شبکه‌هاي عصبي ديناميکي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله پيش بيني بلندمدت جريان‌هاي سطحي با توجه به اندرکنش آب‌هاي سطحي و زيرزميني: کاربرد شبکه‌هاي عصبي ديناميکي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پيش بيني بلندمدت جريان‌هاي سطحي با توجه به اندرکنش آب‌هاي سطحي و زيرزميني: کاربرد شبکه‌هاي عصبي ديناميکي تحت pdf :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

سید سامان رضوی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران – منابع آب، مهندسین مشاور ری آب
محمود محمدرضاپور طبری – دانشجوی دکتری مهندسی عمران – منابع آب، مهندسین مشاور ری آب
مسعود مرسلی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، مهندسین مشاور ری آب
سجاد اقدامی – کارشناس ارشد منابع آب، مهندسین مشاور ری آب

چکیده:

در این مقاله، رویکردی برای مدل سازی میان مدت و بلندمدت سیستم های منابع آب ( سطحی و زیرزمینی ) به منظور پیش بینی آوردهای سطحی ارائه می شود . مطالعه اندرکنش آب های سطحی و زیرزمینی و جابجایی آنها در مقیاس های زمانی بلندمدت و به تبع آن درک روابط بین حجم منابع ریرزمینی موجود با حجم مشارکت کننده در تولید دبی پایه رودخانه ها، هدف اصلی این تحقیق بوده است . علاوه بر این، از متغیرهای هیدروکلیماتولوژی اصلی مؤثر بر حجم رواناب، نظیر حجم نزولات جوی و دما نیز در مدل سازی سیستم و در نهایت پیش بینی حجم رواناب استفاده می گردد . شبکه های عصبی دینامیکی، در این مطالعه، به عنوان ابزار مورد استفاده برای مدل سازی و کمی نمودن روابط مطرح شده به کار گرفته شده اند . به علت بحران موجود در وضعیت منابع تأمین آب محدوده غربی حوضه عملکرد اداره کل امور آب استان تهران و برداشت بی رویه و غیرمجاز از آبخوان های منطقه و افت قابل توجه آنها، رودخانه های کرج و کردان که سهم قابل توجهی در تأمین آب و حفظ تعادل آبخوان ها دارند، به عنوان مطالعه موردی این تحقیق در نظر گرفته شده اند . با توجه به خصوصیات محدوده مورد مطالعه افق زمانی پیش بینی برابر با یک سال انتخاب شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که حجم ذخیره آب زیرزمینی می تواند به عنوان پیش بینی کننده ای مناسب در برآورد حجم جریان های سطحی در ماه های کم آب آینده رودخانه ها مورد توجه قرار گیرد . نتایج استفاده از این موضوع در مدل شبکه عصبی دینامیکی توسعه داده شده حاکی از دقت و کارایی مناسب رویکرد پیشنهادی می باشد .


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي ساليتون هاي يون آکوستيک با استفاده از کد شبيه سازي ذره اي تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي ساليتون هاي يون آکوستيک با استفاده از کد شبيه سازي ذره اي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي ساليتون هاي يون آکوستيک با استفاده از کد شبيه سازي ذره اي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي ساليتون هاي يون آکوستيک با استفاده از کد شبيه سازي ذره اي تحت pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

آمنه کارگریان مروستی گروه فیزیک دانشگاه الزهرا، تهران ونک
محمودرضا روحانی – گروه فیزیک دانشگاه الزهرا، تهران ونک
حسین حکیمی پژوه – گروه فیزیک دانشگاه الزهرا، تهران ونک

چکیده:

پاسخ پلاسما به عنوان یک محیط پاشنده به اختلالات دامنه بزرگ منجر به بروز اثرات غیرخطی می شود. در حالتی که اثرات پاشندگی این اثرات غیرخطی را خنثی کنند نوعی ساختار پایای غیرخطی به نام سالیتون پدید می آید که در حین انتشار در پلاسما شکل و سرعت خود را حفظ می کند. در این مقاله با استفاده از یک کد شبیه سازی ذره ای انتشار اختلال اولیه ای بررسی شده که جواب معادله کوتوگ – دوریس است. نشان داده شده که این جواب سالیتونی یون اکوستیک برحسب زمان پایدار می ماند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 17 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي عوامل اقليمي کشت کلزا در استان اردبيل با استفاده از GIS تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي عوامل اقليمي کشت کلزا در استان اردبيل با استفاده از GIS تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي عوامل اقليمي کشت کلزا در استان اردبيل با استفاده از GIS تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي عوامل اقليمي کشت کلزا در استان اردبيل با استفاده از GIS تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
امیرحسین حلبیان – استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
جعفر گنجعلی – مدرس دانشگاه پیام نور، گروه جغرافیا، تهران، ایران
حسینعلی خمری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز ابرکوه

چکیده:
پارامترهای آب و هوایی و اقلیمی و اثرات آنها روی گیاهان زراعی یکی از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش عملکرد تولید است. با بررسی آگروکلیمایی می توان امکانات بالقوه مناطق مختلف را تعیین و از این امکانات حداکثر بهره برداری را نمود. در این تحقیق به منظور ارزیابی اقلیم کشاورزی کشت کلزا در سطح ایستگاه های منتخب استان اردبیل از آمار درجه حرارت های روزانه در یک دوره آ»اری 10 ساله استفاده شد. برای محاسبه و تحلیل آگروکلیمایی از روش های انحراف از شرایط بهینه، شاخص درجه روزهای فعال و گرادیان حرارتی استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که زمان بهینه برای کشت کلزا در استان اردبیل اواخر اکتبر می باشد. تحلیل گ رادیان حرارتی و انحراف از شریط بهینه در ارتفاعات مختلف در منطقه ی مورد مطالعه نشان می دهد به ازای هر 100 متر ارتفاع یک ماه تاخر در انحراف از شرایط بهینه کاشت وجود دارد. این نکته از لحا زمان کشت و تولید محصول تجاری حائز اهمیت است. بر اساس تقویم زراعی به دست آمده مناسب ترین زمانب رای کشت پائیزه در این منطقه اواخر ماه اکتبر و به تبع آن زمان برداشت اواخر ماه آگوست می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي تأثير تأسيس مؤسسه ي سنجش صلاحيت مهارتي مديران بر ارتقاء مهارت هاي ويژه آنان از ديدگاه مديران گروه (مطالعه موردي:گروه هاي آموزشي دانشگاه هاي آزاد اسلامي تهران) تحت pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تأثير تأسيس مؤسسه ي سنجش صلاحيت مهارتي مديران بر ارتقاء مهارت هاي ويژه آنان از ديدگاه مديران گروه (مطالعه موردي:گروه هاي آموزشي دانشگاه هاي آزاد اسلامي تهران) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تأثير تأسيس مؤسسه ي سنجش صلاحيت مهارتي مديران بر ارتقاء مهارت هاي ويژه آنان از ديدگاه مديران گروه (مطالعه موردي:گروه هاي آموزشي دانشگاه هاي آزاد اسلامي تهران) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي تأثير تأسيس مؤسسه ي سنجش صلاحيت مهارتي مديران بر ارتقاء مهارت هاي ويژه آنان از ديدگاه مديران گروه (مطالعه موردي:گروه هاي آموزشي دانشگاه هاي آزاد اسلامي تهران) تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
تعداد صفحات: 14
نویسنده(ها):
نیکا سلامی – فوق لیسانس مدیریت آموزشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات /مدرس مدعو دانشگاه پیام نور تهران جنوب
محمدرضا بهرنگی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم
محمود حقانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تأسیس مؤسسه ی سنجش صلاحیت مهارتی مدیران بر ارتقاء مهارت های ویژه آنان ازدیدگاه مدیران گروه گروه بوده است. بدین منظور از جامعه آماری به حجم 493 نفر از مدیران گروههای آموزشی دانشگاهآزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شهر تهران، نمونه ای 216 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیریتصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی بوده و ابزار اندازه گیری آن، پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی آن =98% بدست آمده است. با توجه به نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف، توزیع متغیرهای تحقیق نرمال بوده، در نتیجه از روش آماری تی تک نمونه ای در تحلیل سؤالات و جهت تعیین اولویت بندی مهارت ها، از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تأسیس مؤسسهی سنجش صلاحیت مهارتی مدیران بر ارتقاء مهارتهای ویژه مدیران گروههای آموزشی تأثیر معنی داری دارد. مهارت های ویژه مدیران گروه های آموزشی در انجام امور محوله و فعالیتهای آنان نیز مؤثر است. همچنین تأسیس مؤسسه ی سنجش صلاحیت مهارتی مدیران بر ارتقاء مهارتهای فنی،ادراکی و انسانی مدیران تأثیر معنی داری دارد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد از بین مهارتها، مهارت های فنی از اولویتبالاتری برخوردار است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 17 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثير فناوري پيشرفته توليد برقابليت هاي توليد تحت pdf دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثير فناوري پيشرفته توليد برقابليت هاي توليد تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثير فناوري پيشرفته توليد برقابليت هاي توليد تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثير فناوري پيشرفته توليد برقابليت هاي توليد تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
تعداد صفحات: 20
نویسنده(ها):
صدیقه خورشید – دانشگاه سمنان
مرضیه نطنج – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:
هدف این پژوهش مطالعه تاثیر فناوری پیشرفته تولیدبرقابلیت تولید است بویژه آن درنظردارد تاثیر فناوری پیشرفته تولیدبرابعاد قابلیت تولید را کاوش و بررسی کند این تحقیق در36شرکت فعال درصنایع غذایی استان فارس انجام شده است که دارای دو مشخصه ذیل بودند فرایند تبدیلی مواد دراین شرکت ها انجام میشود تعدادکل کارکنان آنها بیش از50نفر بوده است از میان این شرکت ها 24شرکت انتخاب شده است جامعه آماری تحقیق را مدیران و کارشناسان این شرکت ها تشکیل میدهند که 200 نفر از آ«ها به عنوان نمونه آماری درتحقیق مشارکت نمودندداده های تحقیق با استفاده ازپرسشنامه جمع آوری شده و بوسیله ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره تحلیل شدند نتایج تحقیق نشان داد که فناوری پیشرفته تولیدبرقابلیت تولید درسطح 0/01-a تاثیرمعنی داری دارد به علاوه سایریافته های تحقیق نشان داد که فناوری پیشرفته تولید برهزینه و قیمت تمام شده محصولات کیفیت انعطاف پذیری تولید تحویل و قابلیت اطمینان و خدمات مشتری درسطح 0/01-a تاثیر معنی داری دارد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله سيستم پيشنهاددهنده هم پژوهشي موردمطالعه: شبکه اجتماعي کوثرنت تحت pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سيستم پيشنهاددهنده هم پژوهشي موردمطالعه: شبکه اجتماعي کوثرنت تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله سيستم پيشنهاددهنده هم پژوهشي موردمطالعه: شبکه اجتماعي کوثرنت تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله سيستم پيشنهاددهنده هم پژوهشي موردمطالعه: شبکه اجتماعي کوثرنت تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
تعداد صفحات: 16
نویسنده(ها):
امید جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه قم.
مهدی اسماعیلی – عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد کاشان.
سیدحسن هانی – عضو هیئتعلمی دانشگاه قم.

چکیده:
استفاده از شبکههای اجتماعی در عصر حاضر با رشد چشمگیری همراه بوده است و روزبهروز به مخاطبان این شبکهها افزوده میشود. اما در کنار ویژگیهای مفید موجود در شبکههای اجتماعی درصورتیکه مدیریت صحیح بر این شبکهها حاکم نباشد امکان بروز مشکلات عدیدهای وجود خواهد داشت. شبکه اجتماعی کوثرنت یک شبکه اجتماعی مخصوص طلاب شاغل به تحصیل در حوزه واحد خواهران قم میباشد که ذهنیت ارائهدهندگان این شبکه اجتماعی ایجاد بستر مناسب جهت رشد و پیشرفت کاربران است. یکی از زمینههایی که میتواند در جهتدهی ارتباطات افراد به کار آید ایجاد ارتباط بین افراد در راستای موضوع پژوهش مرتبط با پایاننامه انتخابی کاربر میباشد. از طرفی سیستمهای پیشنهاددهنده میتوانند یک راه حل مناسب جهت کمک به شکلگیری این ارتباطات باشند. در زندگی روزمره ما پیشنهادات نقش مهم و غیر قابل انکاری را ایفا میکنند. پیشنهاداتی که گاها مسیر زندگی افراد را دچار تغییراتی اساسی میکنند. این پیشنهادات ممکن است در هر محیطی و توسط هر کسی ارائه شوند و با توجه به این که در شبکه اجتماعی کوثرنت میتوان کاربران را با اهداف پژوهشی به یکدیگر پیشنهاد داد طراحی و توسعه سیستم پیشنهاددهنده هم پژوهشی قابل توجیه بوده و در این مقاله نیز با استفاده از منابع دادهای موجود سعی در ترکیب روشهای مختلف از قبیل انواع سیستم های پیشنهاددهنده ، روش های خوشه بندی و روش های طبقه بندی در جهت پیادهسازی هر چه بهتر این سیستم شده است. در نهایت تمامی سیستمهای ایجاد شده توسط معیارهای ارزیابی مورد سنجش قرار گرفته و بهترین سیستم انتخاب و معرفی میشود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله معرفي صندوقهاي سرمايه گذاري خطر پذير بررسي فرآيند سرمايه گذاري توسط VC ها و روشهاي متداول در ارزشگذاري سهام شرکتها تحت pdf دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله معرفي صندوقهاي سرمايه گذاري خطر پذير بررسي فرآيند سرمايه گذاري توسط VC ها و روشهاي متداول در ارزشگذاري سهام شرکتها تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله معرفي صندوقهاي سرمايه گذاري خطر پذير بررسي فرآيند سرمايه گذاري توسط VC ها و روشهاي متداول در ارزشگذاري سهام شرکتها تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله معرفي صندوقهاي سرمايه گذاري خطر پذير بررسي فرآيند سرمايه گذاري توسط VC ها و روشهاي متداول در ارزشگذاري سهام شرکتها تحت pdf :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: 35

نویسنده(ها):

محمد رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه امام صادق ( علیه السلام )

چکیده:

در بازارهای مالی آمریکا و کشورهای اروپایی و بخشهایی از آسیای شرقی اخیراً نهادهای مالی جدیدی شکل گرفته است که برخی ازآن با است . ظهور این صنعت در 3P TP پذیر T نام این نهادهای پولی سرمایه ای، صنعت سرمایه گذاری خطر 2T . P اند P T عنوان بازگشت به سنت یادکرده ابتدا در کشور آمریکا بوده است . دولت با جذب سرمایه های مربوط به صندوقهای بازنشستگی و بانکهای مختلف ایالتی و ملی توانست زمینه را برای ایجاد فضای تخصصی و حرفه ای برای کارشناسان مربوط به صنایع که به سرمایه گذاری در صنایع مختلف و شکوفا سازی آنها AF8 علاقه مند بودند فراهم آورد . بعد از مدتی دولت ایالات متحده اقدام به خروج از این صندوقها نمود و این در حالی بود که سرمایه گذاران بسیاری با دیدن آثار سودمند و بازدهی بالای این نوع سرمایه – گذاری که از صرفه مالیاتی نیز بر خوردار بودند؛ مایل بودند جای دولت را پر کنند و از تمام بازده این صندوقها که حاصل سرمایه گذاری به صورت مشارکتی در شرکتها بود به نفع خویش بهره مند گردند . کارشناسان و مدیران صندوق باید تمام ابعاد طرح ( فنی – بازار – تیم مدیریت – رقابت و ;) را با محاسبه ضرایب ریسک این طرحها مورد بررسی قرار دهند لذا در برای صاحبان ایده و کارآفرینان از آنها می خواهند به طور مفصل طرح را توصیف کنند تا در 4T PP شغلی T مرحله اول پس از ارسال پرسشنامه ارزشگذاری شرکتها موفق عمل نمایند و سپس از آنها در جلسات آتی می خواهند تا طرح را با توضیحات بیشتر معرفی کنند . دربخش نخست این مقاله، سعی خواهیم کرد تعریف مختصری از سرمایه گذاری خطرپذیر و تاریخچه آن ارائه دهیم و در ادامه به ویژگیهای شرکتهای vc و رویه های جاری در اداره این شرکتها می پردازیم . در بخش دوم، به فرآیند بررسی جهت تأمین مالی vc ها و ارزیابی اولیه و روشهای متداول در ارزشگذاری سهام شرکتها خواهیم پرداخت


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 17 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله REHABILITATION OF ANCIENT DIVERSION DAMS OF KOR RIVER IN FARS PROVINCE, IRAN تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله REHABILITATION OF ANCIENT DIVERSION DAMS OF KOR RIVER IN FARS PROVINCE, IRAN تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله REHABILITATION OF ANCIENT DIVERSION DAMS OF KOR RIVER IN FARS PROVINCE, IRAN تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله REHABILITATION OF ANCIENT DIVERSION DAMS OF KOR RIVER IN FARS PROVINCE, IRAN تحت pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: سمینار بین المللی تاریخ آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

Masomeh Zand – Azad University, Broujerd, Iran
Farshid Morshedi – Mahab Ghodss Consulting Engineers, Tehran, Iran
Mahmud Javan – Water Engineering Dept. Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده:

The ancient hydraulic structures constructed on Kor (Araks) river are examples of the magnificent water engineering works achieved by the old Persian engineers. These structures were built centuries ago, yet some of them are still functioning well in controlling floods and diverting water to the farmlands. In this study some of the stability issues encountered in the rehabilitation process of Tilakan and Feizabad damsare discussed. Scouring depth and materials used for construction are evaluated in this study. The load conditions under which these stability analysis were made are also discussed.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,