خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ناگويي خلقي آلکسي تايميا و شاخصهاي روان تني درپيش بيني سلامت عمومي درسوء مصرف کنندگان موادمخدر تحت pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ناگويي خلقي آلکسي تايميا و شاخصهاي روان تني درپيش بيني سلامت عمومي درسوء مصرف کنندگان موادمخدر تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ناگويي خلقي آلکسي تايميا و شاخصهاي روان تني درپيش بيني سلامت عمومي درسوء مصرف کنندگان موادمخدر تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ناگويي خلقي آلکسي تايميا و شاخصهاي روان تني درپيش بيني سلامت عمومي درسوء مصرف کنندگان موادمخدر تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)
تعداد صفحات: 14
نویسنده(ها):
نیلوفر میکاییلی – دانشگاه محقق اردبیلی
فرزاد کریم نژاد – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
فاطمه ایرانی – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
نسیم پیرنبی خواه – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

چکیده:
این پژوهش بررسی ناگویی خلقی آلکسی تایمیا و شاخصهای روان تنی درپیش بینی سلامت عمومی درسوء مصرف کنندگان موادمخدر بود روش انجام پژوهش علی مقایسه ای است جامعه آماری این پژوهش شامل معتادان مراکز سرپایی استان اردبیل بود که بصورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه SCL90 برای سنجش ویژگیهای روان تنی پرسشنامه آلکسی تایمیا برای سنجش ناگویی خلقی و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ GHQ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روشهای آمار توصیفی میانگین انحراف معیار و امار استنباطی شامل همبستگی ساده رگرسیون بدو صورت روش ورود و روش گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که بین آلکسی تایمیا و سلامت عمومی و همچنین بین شاخص روان تنی و سلامت عمومی بیو سوءمصرف کنندگان مواد همبستگی مثبت معناداری وجود دارد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 18 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله رايگان مزايا و معايب ساختمانهاي فلزي تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رايگان مزايا و معايب ساختمانهاي فلزي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رايگان مزايا و معايب ساختمانهاي فلزي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رايگان مزايا و معايب ساختمانهاي فلزي تحت pdf :

احداث ساختمان بمنظور رفع احتیاج انسانها صورت گرفته و مهندسین، معماران مسئولیت تهیه اشکال و اجراء مناسب بنا را برعهده دارند؛ محور اصلی مسئولیت عبارت است از:
الف ) ایمنی ب ) زیبائی ج) اقتصاد

با توجه به اینکه ساختمان های احداثی در کشور ما اکثرا بصورت فلزی یا بتنی بوده و ساختمانهای بنایی غیر مسلح با محدودیت خاص طبق آئین نامه 2800 زلزله ایران ساخته میشود، آشنایی با مزایا و معایب ساختمانها می تواند درتصمیم گیری مالکین ، مهندسین نقش اساسی داشته باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي جريان نشت گيت در ترانزيستورهاي اثر ميدان با تحرک پديري بالاي الکتروني AlGaN/GaN تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي جريان نشت گيت در ترانزيستورهاي اثر ميدان با تحرک پديري بالاي الکتروني AlGaN/GaN تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي جريان نشت گيت در ترانزيستورهاي اثر ميدان با تحرک پديري بالاي الکتروني AlGaN/GaN تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي جريان نشت گيت در ترانزيستورهاي اثر ميدان با تحرک پديري بالاي الکتروني AlGaN/GaN تحت pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

زهرا هاشم پور دکترا در رشته فیزیک و عضو هئا ت علمی واحد خوی
رجب یحیی زاده – دکترا در رشته فیزیک و عضو هئا ت علمی واحد خوی

چکیده:

دراین مدل تحلیلی تاثیر جریان نشت گیت برروی پارامترهای سیگنال کوچک مداربادرنظرگرفتن جریانهای سطحی , جریانهای حجمی ,جریانهای تونل زنی وجریان گسیل گرمایونی درترانزیستورهای اثرمیدان ساختارهای نامتجانس بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهدباافزایش ولتاژگیت-سورس ظرفیت خازن بطورچشمگیری افزایش می یابدواین درصورتی است که پهنای ناحیه تهی کاهش یابد و با کاهش پهنای ناحیه تهی جریان نشت گیت نیز افزایش می یابد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 18 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Analysis of Particle Size Distribution of FluorدرHydroxyapatite Nanopowder Prepared via SolدرGel Method by Zetasizer Measurement تحت pdf دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Analysis of Particle Size Distribution of FluorدرHydroxyapatite Nanopowder Prepared via SolدرGel Method by Zetasizer Measurement تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Analysis of Particle Size Distribution of FluorدرHydroxyapatite Nanopowder Prepared via SolدرGel Method by Zetasizer Measurement تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Analysis of Particle Size Distribution of FluorدرHydroxyapatite Nanopowder Prepared via SolدرGel Method by Zetasizer Measurement تحت pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: 2

نویسنده(ها):

S Joughehdoust – Biomedical engineering Faculty, Islamic Azad University, Science & Research Branch, Tehran, Iran
A Behnamghader – Material and Energy Research Center, P.O. Box 14155-4777, Tehran, Iran

چکیده:

Human bones are composed of highly interconnected inorganic hard tissues (calcium phosphates) and organic soft components (collagen fibers). Synthetic hydroxyapatite [HA, Ca10(PO4)6OH2] has long been recognized as one of the most important bone substitute materials in orthopaedics and dentistry over past few decades because of its chemical and biological similarity to the mineral phase of human bone [1]. Moreover, their direct bonding capability to the surrounding tissues characterized them as excellent biocompatible materials after implantation.Along with HA, fluorapatite [FA, Ca10(PO4)6F2] also interested noticeable attention in long-term chemical and mechanical stability areas[2]. Pure FA is recognized to possess a lower bio-resorption rate than HA, and comparable biocompatibility to HA for fixation to bone and bone ingrowth [3]. Furthermore, FA creats a fluor-hydroxyapatite [FHA, Ca10(PO4)6(OH,F)2] solid solution with HA by replacing F- with OH- [4]. F-practically itself has been widely studied in dental restoration fields, due to it prevents dental caries in a bacteria containing, acidic conditions [4]. Moreover, F- increased the mineralization and crystallization of calcium phosphate in the bone forming process [5]. Recently, the usage of sol–gel techniques for synthesis of fluor-hydroxyapatite became a significant investigation field. The sol–gel technique offers certain advantages, because of fine grain structure, high chemical homogeneity, and low crystallization temperature of the obtained powder, as well as its being both an economical and technically simple procedure to perform [6].


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدلسازي عددي گسترش ترک در اتصالات خورجيني متئاول تحت اثر بارهاي چرخه اي تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدلسازي عددي گسترش ترک در اتصالات خورجيني متئاول تحت اثر بارهاي چرخه اي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدلسازي عددي گسترش ترک در اتصالات خورجيني متئاول تحت اثر بارهاي چرخه اي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدلسازي عددي گسترش ترک در اتصالات خورجيني متئاول تحت اثر بارهاي چرخه اي تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
حمیدرضا امیری – دانشجوی دکتری سازه،دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست،دانشگاه تربیت م
علی اکبر آقا کوچک – استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست،دانشگاه تربیت مدرس
شریف شاه بیک – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
دراین مقاله مدلسازی عددی گسترش ترک نمونه هایی ازمایش شده ازاتصال خورجینی متداول که تحت اثربارهای چرخه ای قرارگرفته اند صورت می پذیرد نخست نحوه انجام ازمایشات و نمونه های ازمایش شده معرفی میگردد سپس روش مدلسازی المان محدود گسترش ترک درفلزات که توسط نگارندگان مقاله براساس روشهای مایکرومکانیکال پیشنهاد شده است ارایه میگردد پساز آن نحوه مدلسازی نمونه ها تشریح شده و نتایج حاصل ازانالیز المان محدود با نتایج حاصل ازازمایشات مقایسه میگردد این مقاله درمواردی همچون میزان ترک خوردگی درجوشهای نمونه پس از انجام ازمایش و انالیز منحنی ممان چرخشی نمونه ها و همچنین منحنی پشتواره حاصل برای منحنیهای مذکور صورت می پذیرد براساس این مقایسه دربیشتر نمونه ها میزان ترک خوردگی نهایی درجوشهای نبشی ها به تیرستون بدست آمده از دو روش بهم نزدیک است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مقايسه بين روش هاي تشخيص هويت افراد به کمک تکنيک هاي بيومتريک تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقايسه بين روش هاي تشخيص هويت افراد به کمک تکنيک هاي بيومتريک تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقايسه بين روش هاي تشخيص هويت افراد به کمک تکنيک هاي بيومتريک تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقايسه بين روش هاي تشخيص هويت افراد به کمک تکنيک هاي بيومتريک تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
تعداد صفحات: 13
نویسنده(ها):
حسین اثباتی – کارشناس ارشد مهندسی برق کنترل، شرکت صنایع سیمان زابل
آتنا عباس زاده – کارشناس ارشد مهندسی برق کنترل، شرکت صنایع سیمان زابل

چکیده:
هر کدام از روش های تشخیص هویت بیومتریک دارای نقاط ضعف و قدرتی هستند که با ترکیب آن ها با دیگر روش های امنیتی می توان ضعف های موجود را از بین برد . امروزه تعیین هویت قطعی افراد در مبادله اطلاعات یک عنصر حیاتی در ایمنی داده ها است. بنابراین روش های مختلفی برای تعیین هویت افراد وجود دارد از این روش‏ها نه تنها برای تامین امنیت سیستم‏های کامپیوتری بلکه برای افزایش ایمنی شرکت‏ها و مکان‏ها نیز استفاده می‏شود . امروزه در امور مربوط به امنیت اماکنی مانند دانشگاه ها، فرودگاه ها، وزارتخانه ها و حتی شبکه های کامپیوتری استفاده از روش های بیومتریک در تشخیص هویت یا تایید هویت افراد بسیار متداول شده است .سیستم های پیشرفته حضور و غیاب ادارات، سیستم های محافظتی ورود خروج اماکن خاص ، نوت بوک های مجهز به finger print و; از دیگر نمونه هایی است که در آن از روش های مختلف تشخیص هویت بیومتریک استفاده می شود. به این ترتیب سیستم‏های بیومتریک با ارائه کار کرد بهتر، هزینه‏های بالاتر خود را جبران می‏کنند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله باروسازي ابر راهکاري مناسب جهت مقابله با اثرات تغيير اقليم(مطالعه موردي:ايستگاه سينوپتيک همدان تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله باروسازي ابر راهکاري مناسب جهت مقابله با اثرات تغيير اقليم(مطالعه موردي:ايستگاه سينوپتيک همدان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله باروسازي ابر راهکاري مناسب جهت مقابله با اثرات تغيير اقليم(مطالعه موردي:ايستگاه سينوپتيک همدان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله باروسازي ابر راهکاري مناسب جهت مقابله با اثرات تغيير اقليم(مطالعه موردي:ايستگاه سينوپتيک همدان تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
سمانه پورمحمدی – کارشناسان ارشد،مرکز ملی مطالعات و تحقیقات باروی ابرها
مرتضی خلیلی – کارشناسان ارشد،مرکز ملی مطالعات و تحقیقات باروی ابرها

چکیده:
همانگونه که قراین و شواهد نشان می‌دهند، یکی از مشکلات بزرگ امروز، بحران آب می‌باشد که روز به روز بیشتر چهره خود را آشکار کرده و ابعاد مختلف زندگی بشر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. مطابق برخی پیش‌بینی‌های سازمان‌های جهانی جنگهای آینده در دنیا بر سر مسائل آبی و بهره‌مندی از آن خواهد بود و با توجه به محدودیت منابع آبی و تأثیر مستقیم بارندگی بر میزان آبهای سطحی و زیرزمینی قابل استحصال و از سوی دیگر گسترش اجرای پروژه‌های باروری ابرها، در دهه‌های آینده احتمال مطرح شدن مسئله مدیریت ابرها نیز وجود خواهد داشت . از طرفی دیگر اثرات تغییرات اقلیمی و افزایش خشکسالی های دهه های اخیر بویژه در کشور ایران، ضرورت استفاده از تکنیک بارورسازی ابرها بیش از بیش می باشد. لذا در این تحقیق پس از بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر پارامتر بارش در دهه های آتی به بررسی تخفیف اثرات تغییرات اقلیمی در اثر بارور سازی ابرها پرداخته می شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 18 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Microstructure and charpy impact energy of aluminum based composites reinforced with 20% sio2 particles in friction stir welding تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Microstructure and charpy impact energy of aluminum based composites reinforced with 20% sio2 particles in friction stir welding تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Microstructure and charpy impact energy of aluminum based composites reinforced with 20% sio2 particles in friction stir welding تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Microstructure and charpy impact energy of aluminum based composites reinforced with 20% sio2 particles in friction stir welding تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آلومینیوم
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
Afshin habibi eftekhar – Department of Metallurgy, Behbahan Branch, Islamic Azad University, Behbahan, Iran
Asghar habibi eftekhar – Department of Metallurgy, Behbahan Branch, Islamic Azad University, Behbahan, Iran
fr. hedayat – Department of Metallurgy, Behbahan Branch, Islamic Azad University, Behbahan, Iran

چکیده:

Friction stir welding (FSW) is a fairly recent technique that utilizes a non-consumable rotating welding tool to generate frictional heat and plastic deformation at the welding location, thereby affecting the formation of a joint while the material is in the solid state. The aim of the present research is to investigate the effect of friction stir welding processes on the microstructure and impact toughness of the aluminium composited reinforced with 20% sio2. Because of the severe deformation during this process the size of both reinforced particles and aluminium grain are affected. The result of impact test shows that the total energy is increased in the friction stir welding composites comparing with the base material.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شبيه سازي سه بعدي جريان بر روي يک موتور پيستوني ملخي يک پرنده دوزيسته و طراحي يک COWLING بر روي موتور مذکور تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شبيه سازي سه بعدي جريان بر روي يک موتور پيستوني ملخي يک پرنده دوزيسته و طراحي يک COWLING بر روي موتور مذکور تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله شبيه سازي سه بعدي جريان بر روي يک موتور پيستوني ملخي يک پرنده دوزيسته و طراحي يک COWLING بر روي موتور مذکور تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شبيه سازي سه بعدي جريان بر روي يک موتور پيستوني ملخي يک پرنده دوزيسته و طراحي يک COWLING بر روي موتور مذکور تحت pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

علیرضا مستوفی زاده – استادیار دانشکده مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده م
مسعود صنیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا، شرکت صنایع هواپیما سازی ایران
فیروز مومن زاده – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا، شرکت صنایع هواپیماسازی ایران

چکیده:

در این مقاله هدف طراحی یک Cowling برای یک موتور پیستونی ملخی است. در این راستا در ابتدا موتور با ابعاد کلی بدون هیچ پوششی در شرایط سرعت طراحی (CRUSE) و سرعت بیشینه در نرم‌افزار FLUENT به صورت سه‌بعدی شبیه‌سازی شده است و نیروی پسا بترتیب 22 نیروی تراست و 35 نیروی تراست حاصل شد. برای اعتبار سنجی روش حل و مدل اغتشاشی از مقایسه نتایج تجربی و نتایج بدست آمده از شبیه‌سازی جریان بر روی یک وسیله نقلیه که با سرعتی در حدود سرعت کروز پرنده‌ ما در حرکت است استفاده نمودیم که شبیه‌سازی با استفاده از مدلهای اغتشاشیSK-وRK- شبیه‌سازی شده و نیروی پسا 15 کاهش در Cowling شماره 1 و 10 کاهش در Cowling شماره 2 و 3/35 کاهش در Cowling شماره 3 و 67% کاهش در Cowling شماره 4 را بهمراه داشت به بترتیب معادل 5 و 3 و 115 و 24 کل نیروی تراست است. بنابراین به علت کاهش چشمگیر پسا در Cowling شماره چهار و یکنواختی جریان بر روی آن و کاهش اغتشاشات و جریان ورودی به ملخ مطلوب‌تر می‌شود و راندمان ملخ و همچنین کاهش اتلاف قدرت موتور و انرژی را در پی دارد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 18 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله TPM,5S عوامل بهبود ايمني درسالنهاي توليدي تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله TPM,5S عوامل بهبود ايمني درسالنهاي توليدي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله TPM,5S عوامل بهبود ايمني درسالنهاي توليدي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله TPM,5S عوامل بهبود ايمني درسالنهاي توليدي تحت pdf :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

محمدصادق نجدی – کارشناس تولید مدیریت تولید قطعات پرسی شرکت ایران خودرو
سباتای عسگری – رئیس اداره انبارها

چکیده:

تعمیرات بهره ور فراگیر با TPM از ابزارهای مهم مورد استفاده درصنایع تولیدی بجهت افزایش قابلیت اطمینان دستگاه ها حداکثر نمودن اثربخشی دستگاه ها و افزایش طول عمر آنها و ; می باشد این تکنیک و یا هرتکنیک جدید دیگری به لحاظ اجرایی و زیرمجموعه تکنیکهای مورد استفاده دارای مشترکاتی با تکنیکهایدیگر می باشد دراین مقاله به بررسی کلیات TPM و 5S و نقاط مشترک و تاثیر آنها بربهبود ایمنی با ذکر مورد درتوضیح 5S خواهیم پرداخت


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,