خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي عوامل ارتقاء توانايي هاي رواني دراجتماعي نوجوانان در امر پيشگيري يا مقابله با سوء مصرف مواد روان گردان، با رويکردهاي مبتني بر مهارت هاي زندگي تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي عوامل ارتقاء توانايي هاي رواني دراجتماعي نوجوانان در امر پيشگيري يا مقابله با سوء مصرف مواد روان گردان، با رويکردهاي مبتني بر مهارت هاي زندگي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي عوامل ارتقاء توانايي هاي رواني دراجتماعي نوجوانان در امر پيشگيري يا مقابله با سوء مصرف مواد روان گردان، با رويکردهاي مبتني بر مهارت هاي زندگي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي عوامل ارتقاء توانايي هاي رواني دراجتماعي نوجوانان در امر پيشگيري يا مقابله با سوء مصرف مواد روان گردان، با رويکردهاي مبتني بر مهارت هاي زندگي تحت pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مواد روان گردان

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

علی بنی اسدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند (گروه روانشناسی بالینی) مرکز تخصصی مش
سیمین حسینیان – دانشگاه الزهرا (س) گروه روانشناسی و مشاوره- معاونت پژوهشی
سیده منور یزدی – دانشگاه الزهرا (س) گروه روانشناسی و مشاوره
رحیمه تاج الدین – مجمتع بهداشتی درمانی ولی عصر (عج) مشهد

چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی عوامل ارتقاء توانایی های روانی –اجتماعی نوجوانان درامر پیشگیری یا مقابله با سوء مصرف مواد روان گردان، با رویکرد های مبتنی بر مهارت های زندگی بوده است. روش تحقیق پیمایشی (زمینه یاب) بوده و جامعه آماری را کلیه دانش آموزان نوجوان گروه سنی 15 تا 18 سال شاغل به تحصیل در مدارس مقطع متوسطه استان خراسان رضوی (شهرهای مشهد، سبزوار، قوچان، تربت جام، تربت حیدریه، کاشمر) در سال تحصیلی 86-1385 تشکیل داده است که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، تعداد 2000 دانش آموز(1000 دانش آموز پسر و 1000 دانش آموز دختر)، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس لیکرت(با اعتبار 089) بود. داده های حاصل با توسل بر شاخص های آمار توصیفی (اندازه های مرکزی و پراکندگی – خطای معیار) و آزمون های آمار استنباطی(کای اسکوئر- T استودنت- کالموگراف اسمیرنف همراه با برنامه های نرم افزاری spss و Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش با 095 اطمینان خاطر نشان ساختند که : عواملی چون تقویت اعتماد به نفس، انتخاب ها و تصمیم گیری های آگاهانه، افزایش و تقویت مسئولیت پذیری، شناخت توانمندیها و مهارت ها، برقراری روابط مناسب با دیگران و حفظ آن، توانایی ابراز وجود (قاطع بودن) در موقعیت های متفاوت، میل به پیشرفت و موفقیت در نزد نوجوانان – مبتنی بر مهارت های زندگی، زمینه ساز ارتقاء توانایی های روانی – اجتماعی آنان در امر پیشگیری یا مقابله با سوء مصرف مواد می باشد. همچنین آسیب های عمده روانی و اجتماعی ناشی از سوء مصرف مواد در بین نوجوانان عبارتند از : مشکلات جنسی، مشکلات جسمی، اختلالات شخصیتی، اختلافات خلقی، افسردگی، خودکشی- پرخاشگری، بزهکاری، حقارت اجتماعی و طردشدگی اجتماعی.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثير پرايمينگ بذر با منابع و غلظتهاي مختلف پتاسيم بر وزن خشک اندامهاي مختلف و درصد پتاسيم برگ پنبه در آزمايش گلداني تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثير پرايمينگ بذر با منابع و غلظتهاي مختلف پتاسيم بر وزن خشک اندامهاي مختلف و درصد پتاسيم برگ پنبه در آزمايش گلداني تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثير پرايمينگ بذر با منابع و غلظتهاي مختلف پتاسيم بر وزن خشک اندامهاي مختلف و درصد پتاسيم برگ پنبه در آزمايش گلداني تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثير پرايمينگ بذر با منابع و غلظتهاي مختلف پتاسيم بر وزن خشک اندامهاي مختلف و درصد پتاسيم برگ پنبه در آزمايش گلداني تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: 4
نویسنده(ها):
عبدالرضا قرنجیکی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور گرگان

چکیده:
بذر یک گیاه زیر بنای رشد و تولید آن بوده و بذور دارای کیفیت بهتر، عملکرد بیشتری نیز خواهند داشت. پرایمینگ بذر که نوعی پیش تیمار آن است، میتواند به بهبود کیفیت بذر کمک نماید. در این تحقیق، بذر پنبه رقم ساحل با نمکهای کلرور پتاسیم، نیترات پتاسیم و سولفات پتاسیم هر کدام در 3 غلظت 0/15، 0/3 و 0/45 مول بر لیتر پرایمینگ شده و به همراه 2 تیمار شاهد شامل پرایمینگ با آب مقطر و بدون پرایمینگ بذر، در گلدانهایی حاوی 1/5 کیلوگرم خاک مزرعه کشت و در پایان هفته هشتم، وزن تر و خشک تمام برگها و مجموع ریشه+ساقه و درصد پتاسیم در ماده خشک برگ اندازه گیری شدند. نتایج آزمایش، تاثیر تیمارهای پرایمینگ بر وزن خشک برگ، مجموع وزن خشک ریشه+ساقه، نسبت وزن خشک برگ به مجموع وزن خشک ریشه+ساقه و درصد پتاسیم خشک برگ را معنیدار نشان داد. در مقایسه میانگین دادهها، کلرور یا نیترات پتاسیم در تولید اکثر صفات ماده خشک اندامهای مختلف، برتری قابل ملاحظه و بعضاً معنیداری را نسبت به سایر تیمارها نشان دادند. درصد پتاسیم برگ در اکثر تیمارهای پرایمینگ پتاسیم بطور معنیداری بیشتر از تیمارهای شاهد بوده و نیترات پتاسیم 0/30 دارای بیشترین مقدار بود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تهيه پودرAE Distalloy و ساخت نمونه و مقايسه خواص با پودر خارجيHoganas تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تهيه پودرAE Distalloy و ساخت نمونه و مقايسه خواص با پودر خارجيHoganas تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسـطمرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تهيه پودرAE Distalloy و ساخت نمونه و مقايسه خواص با پودر خارجيHoganas تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تهيه پودرAE Distalloy و ساخت نمونه و مقايسه خواص با پودر خارجيHoganas تحت pdf :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

رسول صراف ماموری – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
احمد نجفی مریم نگاری – مدیر تولید مجتمع متالورژی پودر ایران
نرگس فروغی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد – بخش مهندسی مواد – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

Distalloyنام تجـاری پودرهـای اتصـال یافتـه دیفوزیـونی اسـت کـه اولـین بـار توسـط شـرکت سـوئدیHoganas به منظور تولید قطعات زینتر شده با استحکام بالا معرفی شدند . در این تحقیق روش های ساختآلیاژ Distalloy AE مورد بررسی قرار گرفت وخواص مکانیکی وفیزیکی آلیاژهای تهیه شـده، بـاهم و بـا خواص ذکر شده توسط Hoganas مقایسه گردید . برای این منظور سه روش متفاوت جهت تهیه این پـودر به کار گرفته شد و از هر سه روش پودر Distalloy AE تهیه شد . سپس این پودرها با مقادیر مختلف کربن 4 / 0، 6 / 0، 8 / 0 و 2 / 1 درصد به پودر اضافه شد واز نمونه های ساخته شده بـه روش متـالورژی پـودر نمونـه هایی تهیه و تست های وزن مخصوص و سختی قبل و پعد از عملیـات حرارتـی بـر روی آنهـا انجـام شـد . سپس نتایج با هم و همچنین با نتیجه گزارش شده توسط شرکت Hoganas مقایسه شد . در نهایت با توجـه به نتایج حاصل شده مشاهده شد که پودر حاص ل از روش سوم مناسب ترین نـوع پـودر و قابـل رقابـت بـا نمونه خارجی است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي اثر تقويتي نحوه قرارگيري ورقهاي CFRP بر مقاومت جانبي ديوار برشي بتن مسلح با بازشو با استفاده از روش اجزاء محدود تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي اثر تقويتي نحوه قرارگيري ورقهاي CFRP بر مقاومت جانبي ديوار برشي بتن مسلح با بازشو با استفاده از روش اجزاء محدود تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي اثر تقويتي نحوه قرارگيري ورقهاي CFRP بر مقاومت جانبي ديوار برشي بتن مسلح با بازشو با استفاده از روش اجزاء محدود تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي اثر تقويتي نحوه قرارگيري ورقهاي CFRP بر مقاومت جانبي ديوار برشي بتن مسلح با بازشو با استفاده از روش اجزاء محدود تحت pdf :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
سیدوحید رضوی طوسی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
امین شاه کرم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:
دیوار برشی بتنی یکی از اعضای کلیدی برای مقابله با بارهای جانبی در سازه های بلند مرتبه به شمار می آید.در بسیاری از موارد به دلیل محدودیت های معماری و تاسیساتی نیاز به ایجاد بازشو در دیوار برشی به امری اجتناب ناپذیر تبدیل می گردد. از این رو با کاهش ظرفیت نهایی دیوار برشی مواجه هستیم.یکی از روش های تقویت دیوارهای برشی دارای بازشو استفاده از الیافCFRP می باشد که باعث افزایش مقاومت و شکل پذیری سازه می شود و همچنین در مقایسه با روش های دیگر از سرعت اجرای بالاتری برخوردار است.در این مقاله سعی شده است تأثیر نحوه قرارگیری الیاف بر ظرفیت برشی دیوارها مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور با استفاده از نرم افزار ABAQUS مدل یک نمونه دیوار دارای بازشو در وسط با حالات مختلف نصب لایههای CFRP مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج خروجی از نرم افزار نشان می دهد که نصب لایههای CFRP باعث افزایش ظرفیت برشی به میزان قابل توجهی در دیوار برشی تحت اثر بار جانبی می شود. نتایج حاصل از این تحقیق به صورت جداول و نمودارها ارائه گردیده است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله رديابي ژن nptII در دستگاه گوارش موشهاي صحزايي تغذيه شذه با سيب سميني تزاريخته مقاوم به بيذ سيب سميني تحت pdf دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رديابي ژن nptII در دستگاه گوارش موشهاي صحزايي تغذيه شذه با سيب سميني تزاريخته مقاوم به بيذ سيب سميني تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رديابي ژن nptII در دستگاه گوارش موشهاي صحزايي تغذيه شذه با سيب سميني تزاريخته مقاوم به بيذ سيب سميني تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رديابي ژن nptII در دستگاه گوارش موشهاي صحزايي تغذيه شذه با سيب سميني تزاريخته مقاوم به بيذ سيب سميني تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
تعداد صفحات: 3
نویسنده(ها):
قدرت ستارزاده – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران – دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تح
حسن رهنما – پزوهشکده بیوتکنولوزی کشاورزی ایران
مهدی نیکمرد – پروهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
زیبا قسیمی حق – پزوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

چکیده:
ژن کد کننده پروتئین Cry1Ab به طور گسترده جهت مقاومت به حشرات و آفات در مهندسی ژنتیک گیاهان استفاده می شود. در مورد سرنوشت دی . ان . ای موجود در غذاهای حاصل از محصولات مهندسی ژنتیک شده (تراریخته) که به مصرف انسان و دام می رسد ملاحظاتی ابراز شده است . برای بررسی میزان پایداری و وجود قطعات نو ترکیب سیب زمینی تراریخته در دتگاه گوارش و احتمال جذب انها از مدل حیوانی موش صحرایی استفاده شد. پس از اتمام یک دوره خوراک دهی 90 روزه نمونه هایی از محتوای دستگاه گوارش از بخش معده و سکوم موشها برداشته شد. پس از استخراج دی ان ا و بررسی کمیت و کیفیت ان اقدام به شناسایی و رد یابی قطعات مختلف ترازن با روش واکنش زنجیره ای پلیمر از و با استفاده از اغازگرهای اختصاصی قطعات داخل زنی شد . بر اساس نتایج به دست آمده قطعات ژن کاروپلاستی cp به عنوان زن شاهد در هر دو گروه از زن های تغذیه شده با سیب زمینی تراریخته و غیر تراریخته شناسایی شد. نتایج واکنش زنجیره ای پلیمر از برای ژن nptII در تعدادی از نمونه های برخی از گروههای تراریخته مثبت بود و در گروه کنترل هیچ قطعه ای مشاهده نشد. نایج این تحقیق نشان داد که سرنوشت مولکول دی ان ا خواه مولکول داخلی یک ماده غذایی باشد و یا مولکول دی ان ا منتقل شده (تراژن) در درون دستگاه گوارش یکسان و طبیعی است و سرنوشت دی ان ا موجود در غذای تراریخته در دستگاه گوارش موش یکسان است و حضور قطعاتی از این ژن ها در بخش های مختلف دستگاه گوارش موش طبیعی است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 18 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله NONCOMMUTATIVE CHARACTER THEORY OF THE SYMMETRIC GROUP تحت pdf دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله NONCOMMUTATIVE CHARACTER THEORY OF THE SYMMETRIC GROUP تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله NONCOMMUTATIVE CHARACTER THEORY OF THE SYMMETRIC GROUP تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله NONCOMMUTATIVE CHARACTER THEORY OF THE SYMMETRIC GROUP تحت pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: 3

نویسنده(ها):

YOUSEF ZAMANI – Faculty of Sciences, Sahand University Of Technology, Tabriz, Iran

چکیده:

In this talk, we present an introduction to noncommutative character theory of the symmetric group by giving everal examples and theorems.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تشخيص پرتوديدگي گوشت مرغ با اندازه گيري ارتو – تيروزين با استفاده از تكنيك كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا و آشكارسازي فلويورسانس تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تشخيص پرتوديدگي گوشت مرغ با اندازه گيري ارتو – تيروزين با استفاده از تكنيك كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا و آشكارسازي فلويورسانس تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تشخيص پرتوديدگي گوشت مرغ با اندازه گيري ارتو – تيروزين با استفاده از تكنيك كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا و آشكارسازي فلويورسانس تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تشخيص پرتوديدگي گوشت مرغ با اندازه گيري ارتو – تيروزين با استفاده از تكنيك كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا و آشكارسازي فلويورسانس تحت pdf :

مقاله تشخيص پرتوديدگي گوشت مرغ با اندازه گيري ارتو – تيروزين با استفاده از تكنيك كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا و آشكارسازي فلويورسانس تحت pdf که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1389 در مجله علوم و فنون هسته ای از صفحه 72 تا 79 منتشر شده است.
نام: تشخیص پرتودیدگی گوشت مرغ با اندازه گیری ارتو تیروزین با استفاده از تكنیك كروماتوگرافی مایع با كارآیی بالا و آشكارسازی فلویورسانس
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتو تیروزین
مقاله مواد غذایی پرتودهی شده
مقاله تشخیص
مقاله كروماتوگرافی مایع با كارایی بالا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افلاكی فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: روزبهانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: صلاحی نژاد مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارتو – تیروزین به عنوان معیاری برای تشخیص مواد غذایی سرشار از پروتئین پرتودهی شده پیشنهاد شده است. در این كار تحقیقاتی، اندازه گیری ارتو – تیروزین با استفاده از تكنیك كروماتوگرافی مایع با كارآیی بالا (HPLC) و آشكارسازی فلورسانس با قابلیت تعیین كمی 01Ng ارتو – تیروزین انجام شده است. این روش شامل یخ زدن و خشك كردن نمونه، هیدرولیز اسیدی و جداسازی از طریق HPLC است. با استفاده از ستونSpherisorb ODS2 امكان جداسازی خط مبنای ارتو – تیروزین از ناخالصی ها فراهم گردید. با اندازه گیری ارتو – تیروزین در نمونه های ران و سینه مرغ نشان داده شد كه مقدار تشكیل شده آن در نمونه ها متناسب با دز پرتودهی بوده ولی به دلیل آن كه مقدار ارتو – تیروزین اندازه گیری شده در نمونه های پرتودهی نشده متغیر بود (042mg/g 0.15)، این روش می تواند تنها برای شناسایی نمونه های مرغ پرتودهی شده با4kGy و بالاتر به كار رود. با توجه به افزایش خطی ارتو– تیروزین تشكیل شده در نمونه های پرتودهی شده تا 50kGy این روش به خصوص برای شناسایی نمونه های پرتودهی شده در دزهای غیرمجاز بالا مناسب است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزيابي کيفي و کمي تناسب اراضي براي محصولات عمده زراعي و باغي منطقه شادگان تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزيابي کيفي و کمي تناسب اراضي براي محصولات عمده زراعي و باغي منطقه شادگان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزيابي کيفي و کمي تناسب اراضي براي محصولات عمده زراعي و باغي منطقه شادگان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزيابي کيفي و کمي تناسب اراضي براي محصولات عمده زراعي و باغي منطقه شادگان تحت pdf :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

گلناز قنواتی – کارشناس ارشد خاکشناسی
احمد لندی – دانشیار و عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
جمال بنی نعمه – کارشناس ارشد

چکیده:

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت بکارگیری اراضی به تناسب پتانسیل آنها برای مناسب ترین نوع بهره وری، از عوامل اصلی توسعه پایدار کشاورزی است هدف از این مطالعه ارزیابی تناسب کیفی و کمی 34000 هکتار از اراضی منطقه شادگان استان خوزستان به منظور تعیین تیپ های ایده آل بهره وری در منطقه می باشد نقاط مطالعاتی بر اساس مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی منطقه انتخاب شدند پس از نمونه برداری از واحدهای خاک ، آنالیز آزمایشگاهی برای تعیین خصوصیات فیریکی، شیمیایی خاک صورت گرفت. پس از جمع آوری داده ها و تطبیق داده های اقلیمی و مشخصات اراضی با نیازهای محصولات ، کلاس های تناسب اراضی به روش های محدودیت و پارامتریک تعیین گردیدند و نقشه های تناسب کیفی و کمی محصولات نیز با استفاده از نرم افزار (GIS) ILWIS تهیه شد تیپ های بهره وری مورد مطالعه شامل گندم، برنج و خرما بوده و طبق نتایج حاصل کلاس تناسب اقلیم برای گندم مناسب و برای برنج و خرما نسبتا مناسب بود کلاس های کیفی تناسب اراضی برای گندم و خرما در اغلب واحد های S2,S3 و N و برای برنج N بدست امد . شوری و قلیائیت زیاد و میزان آهک خاک عمده ترین فاکتورهای محدود کننده رشد در منطقه به حساب می آیند کلاس های کمی تناسب اراضی برای گندم اکثرا نسبتا مناسب و نامناسب و برای برنج نامناسب بودند برای کشت خرما نیز اراضی اکثرا نامناسب و یا دارای تناسب بحرانی بودند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي و مقايسه تجربي انتقال حرارت نانو سيال مس و نقره بر مبناي آب در يک لوله مارپيچ تحت pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي و مقايسه تجربي انتقال حرارت نانو سيال مس و نقره بر مبناي آب در يک لوله مارپيچ تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي و مقايسه تجربي انتقال حرارت نانو سيال مس و نقره بر مبناي آب در يک لوله مارپيچ تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي و مقايسه تجربي انتقال حرارت نانو سيال مس و نقره بر مبناي آب در يک لوله مارپيچ تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
میلاد صادق نژادکلشتری – دانشگاه آزاداسلامی واحدتاکستان،
محمد لایقی – دانشگاه تهران،
کمال عباس پورثانی – دانشگاه آزاداسلامی واحد تاکستان

چکیده:
در این پژوهش، انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال مس بر مبنای آب درجریان آشفته داخل لوله مارپیچ،بصورت تجربی در یک تونل باد بررسی شده است. تغییرات ضریب انتقال حرارت جابجایی و نرخ گرمای انتقالیافته برای نانوسیال مس، در غلظت های مختلف و در سرعت های متفاوت و در دبی ثابت مورد مطالعه قرارگرفته است. نتیجه بررسی ها بیانگر این بود که با افزودن نانوذرات به آب افزایش قابل توجهی در ضریب انتقال حرارتجابجایی و همچنین نرخ انتقال حرارت رخ می دهد. این میزان افزایش تا یک غلظت بهینه ادامه دارد و افزایش بیشتر از این مقدار غلظت، ضریب انتقال حرارت را کاهش می دهد. این تغییرات و همچنین نقطه بهینه برای تمام سرعت ها یکسان بوده ولی میزان افزایش انتقال حرارت برای سرعت های بالاتر بیشتر است. همچنین در اخر مقایسه ای بین انتقال حرارت این نانوسیال با نانوسیال نقره شده است که برتری نانوسیال نقره در انتقال حرارت بوضوح مشخص است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 18 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقيق در مورد نرخ ارز تحت pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق در مورد نرخ ارز تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقيق در مورد نرخ ارز تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقيق در مورد نرخ ارز تحت pdf :

نرخ ارز
قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.
این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.
عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.

در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت

شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان 1 – و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوت سال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن 10 درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی

آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال 1971 میلادی گروه 10 طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها 5 درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به 38 دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان 25/2 درصد پول ها نیز توافق شد.

در گذشته بحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد نظام قیمت ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمی شود و نوسان آن می تواند تغییرات اساسی در سطح درآمد جوامع پدید آورد. چنین نوسان هایی ممکن است برای تجارت مضر باشد؛ لیکن هرگاه به حال خود گذاشته شوند از بین خواهند رفت. علاوه بر این، به دلیل فشار کوتاه مدت جابجایی های سرمایه و عملیات سفته بازی، نرخ ارز ممکن است در جهت مخالف نیازهای اقتصاد داخلی، که در تراز پرداخت های اصلی انعکاس می یابند، عمل کند.

تاکنون نظام نرخ های ثابت به دلیل انعطاف پذیری و نیز فشاری که بر اقتصاد داخلی وارد می آورد مورد انتقادات مختلف قرار گرفته است. در همین باره راه میانه ای تحت عنوان « برابری متحرک» یا « تثبیت پویا » و تثبیت خزنده مطرح شده است. در « برابری متحرک »، نرخ برابری به طور خودکار بر اساس میانگین متحرک نرخ های چندین ماه گذشته انطباق می یابد. پروفسور مید وجه تعدیل شده نظریه مزبور را تحت عنوان « برابری لغزان » یا « تثبیت خزنده » عرضه داشته است. در این نظریه به جای آنکه ارزش افزایی پول یکباره صورت بگیرد، می توان آن را به مقادیر کوچکتر در خلال چندین ماه به اجرا درآورد. مزیت این نظام در برخورداری از ضوابط معین و اعلام شده آن است و نیز در مقادیر انطباق ماهانه ای که به دلیل کوچک بودن می توانند از عملیات سفته بازی گسترده جلوگیری کنند.
چرا همه اقشار مردم نسبت به نرخ ارز حساس می باشند؟

نظر به اینکه ، در محافل دوستانه ، درجمع کارمندان ادارات دولتی ، درسمینارها و گردهمائیهای علمی وبه ویزه اقتصادی وبازرگانی وحتی درمحافل خانوادگی ، صحبت از ارز ، قیمت روزآن ، کاهش یا افزایش آن ، آینده معیشت ، ارتباط ارز با گرانی وبالاخره ارتباط ارز با سرنوشت این تورم حاد است . به راستی ، چرا همه اقشار مردم ، اعم از ذی نفع وغیر ذی نفع نسبت به نرخ ارز حساس شده اند؟

وقتی نرخ برابری ارز رسما” تغییر می کند (وافزایش می یابد) دارندگان ارز خوشحال می شوند ولی نمی دانند که خوشحالی آنان دیری نمی پاید وپی آمد فوری افزایش نرخ ارز ، افزایش ارزش کلیه کالاهای وارداتی ومصنوعات داخلی وابسته است وریشه این افزایش ، درکاهش ارزش ذاتی پول ملی به دلیل ضعف تولید ، ازنظر کیفی وکمی یا کاهش بهره وری وراندمان درصنایع ، درافزایش هزینه ها ، فرار ازپرداخت مالیات ، اجبار دولت به پرداخت بسیاری از هزینه های انتقالی ، انجام برنامه های توسعه اقتصادی وهزاران نکته باریکتر از مو ودرعین حال بسیار پر اهمیت اقتصادی است.

ارز یعنی چه ؟
درفرهنگ(( معین )) ارز به ارزش ، بهاء ، قیمت ونرخ یا برابری پول داخلی با پولهای بیگانه تعریف شده است . درمکالمات بازرگانی واقتصادی امروز ، ارز به معنی پول رایج خارجی استفاده می گردد. بدین ترتیبب ((ارز)) ذاتا” به معنی پول خارجی است واضافه کردن صفت خارجی به دنبال لغت ارز صحیح نیست واز آنجا که پول یک کشور خارجی نه نه فقط به صورت اسکناس بلکه به صورت مسکوک ، چک بانکی، حواله، سفته، چک مسافرتی وبرات نیز یافت می شود . درنظام بانکی ایران ، کلیه ارزها یعنی تمام پولهای خارجی ، قابل معامله یا تبدیل نیستند . بدین صورت که قسمتی ازآنها قابل معامله وقسمتی غیر قابل معامله شناخته شده اند.

 

بازار ارز کجاست؟
((ریمون بار)) اقتصاد دان فرانسوی ، تعریف ساده ای از بازار به شرح زیر داده است :
بازار به معنی تجمع گروهی از مصرف کنندگان است که دارای نیازهای مشترکی بوده و وسیله پرداخت معینی را نیز در اختیار داشته باشند . این تعریف هم درمورد بازار کالاها وهم درمورد بازار پول ، سرمایه وارز صادق است. بنابراین بازار ارز، محل فیزیکی مشخصی نیست ، بلکه مکانیسمی است که خریداران وفروشندگان ارز را برای انجام معامله یا دادو ستد ارز با پول ملی به یکدیگر نزدیک می نماید. بدیهی است دراین بازار ، مصرف کنندگان ارز ، یعنی خریداران ارز،

شامل : وارد کنندگان شرکتهای حمل ونقل ، بیماران، دانشجویان مقیم خارج ،مسافرین به کشورهای خارجی، حجاج ، جهانگردان وهرنوع متقاصی ای است که مایل است قسمتی از پول ملی را به هردلیلی با پول خارجی تعویض نماید. دراین بازار فروشندگان ارز را صادرکنندگان ، شرکتهای حمل ونقل دریائی، هوائی وزمینی ، سفرتخانه ها کنسولگریها، شرکتهای خارجی ، دانشجویان ، شرکتهای خدماتی وازهمه مهمتر دولت به عنوان بزرگترین وارد کننده وبزرگترین صادر کننده تشکیل می دهد.

ازجانب دیگر ، دلالان ارز نقش مهمی دراین بازار دارند. دلالان ، خریدار وفروشنده یا تقاضا کننده وعرضه کننده ارز را با یکدیگر نزدیک ساخته ودراین بین حق العمل خودرا دریافت می دارند. معمولا” دلالان به علت محدودیت امکانات مالی، به ندرت مقادیر کلانی ارز را به حساب خود خریده وشخصا” به فروش می رسانند، بلکه فقط برای مشتریان خود اقدام به انجام معامله می نمایند.

نقش و وظیفه بازار ارز ، تبدیل ارزها به یکدیگر ویا انتقال قدرت خرید ازیک کشوربه به کشور دیگر می باشد . بنابراین بازر ارز یک بازار جهانی است ، مکان مشخصی ندارد، دارای نظامهای ارتباطی سریع وپیچیده است . به کمک آن می توان اقتصادی را تهدید کرد ویا اقتصادی را نجات داد وبالاخره می توان درشئونات سیاسی واقتصادی ملتها دخالت نمود.

نرخ ارز یعنی چه؟
نرخ ارز عددی است که ارزش پول کشوری را برحسب ارز یا پول کشورخارجی درزمان معین نشان می دهد.
دربیان نرخ ارز ، معمولا” دوروش وجوددارد: یکی ازروشها این است که پول ملی به عنوان پول پایه وارز به عنوان پول متغیر معرفی ومحاسبه شود که این روش دربازار های ارزی انگلیس واسترالیا مورد استفاده است و در روش دیگر ، ارز یا پول خارجی به عنوان پایه وپول ملی به عنوان متغیر معرفی ومحاسبه می شود. به علت تسلط دلار به عنوان ارز قوی، دراغلب بازار ها ی ارزی دنیا به غیر از انگلیس واسترالیا ، از روش پایه دلار استفاده می شود.
نرخ ارز چگونه تعیین می شود؟

دو روش تعیین نرخ ارز وجود دارد: درکشورهائی که ورود وخروج ارز آزاد می باشد و دولت وبانک مرکزی نوعا” دربازار ارز دخالتی ندارند ، درحقیقت یک بازار جهانی ارز وجود دارد ، ورود وخروج ارزهای مختلف درآن آزاد می باشد و نظام ارزی آن ، نظام آزاد ارز نامیده می شود . درحالت دیگر ، درکشورهائی که ورود وخروج ارز تحت کنترل دولت وبانک مرکزی است ، بازار ارز یک بازار داخلی ، محدود وتحت کنترل است ونظام ارزی ، نظام کنرل ارز نامیده می شود. درنظام آزاد ارز ، نرخ ارز شناور است ، بدین معنی که نوسانات عرضه وتقاضای ارز، قیمت آن را تعیین می کند واین قیمت یا برابری ، تابع تغییرات عرضه وتقاضا واصطلاحا” شناور است.
درنظام کنترل ارز ، نرخ ارز ، ثابت است ، بدین معنی که نرخ ، توسط دولت تعیین ودیکته می شود . دولت عمده ترین خریدار وفروشنده ارز است ونرخ را براساس ملاحظات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی تعیین می کند. درکشورهای پیشرفته صنعتی ، علیرغم ثبات نرخ ارز، دولتها درمواقع ضروری به طور غیر مستقیم دربازار دخالت نموده و نرخ ارز را کاهش یا افزایش می دهند.

رابطه نرخ ارز با صادرات و واردات چیست؟
صادرکنندگان کالا یکی از منابع بزرگ عرضه ارز به داخل کشور هستند وصادرات ، فی الواقع به معنی تعویض کالای داخلی با ارز است.
وارد کنندگان نیز به نوبه خود ازمنابع بزرگ تقاضای ارز ویا عامل خروج ارز از کشور محسوب می گردند وبه دیگر سخن ، واردات به معنی خرید یا تهیه کالای خارجی با ارز است.

تعیین نرخ ارز با توجه به نظریه برابری قدرت خرید
نظریه برابری قدرت خرید توسط پروفسور کاسل – اقتصاد دان معروف سوئدی درسال 1924ابراز گردیده است . به موجب این نظریه ، نرخ ارز، یعنی نرخ تبدیل پول دوکشور، درتجارت خارجی براساس مقایسه سطح عمومی قیمتها در دوکشور یا مقایسه قدرت خرید داخلی پولها تعیین می گردد، یعنی درصورتی که تجارت بین دوکشور آزاد باشد ودولتها در امور ارزی دخالت ننمایند ، نرخ ارز درسطحی تعیین می گردد که قدرت خرید پولها درهنگام خرید یک سبد کالا و خدمات در کشور الف با همان سبد کالا و خدمات در کشور ب مساوی باشد.

علل افزایش نرخ ارز درایران چیست؟
افزایش نرخ ارز ، معلول عدم تعادلها، مشکلات ساختاری اقتصاد ، تورم ، کمبود مواد اولیه صنعتی ، کاهش عرضه ارز ( درنتیجه نقصان صادرات) ، تحریم اقتصادی و همچنین تمایل به تبدیل دارائیهای نقدی از حالت ریالی به حالت دلاری است . اصولا” لازم به ذکر است که مشکلات ساختاری اقتصاد، مانند : افزایش هزینه های دولت ، کسر بودجه ، اجرای طرحهای عمرانی ، انتشار اسکناس جدید بدون پشتوانه ، بدهی دولت به بانک مرکزی وبالاخره اسقراض خارجی ، همه وهمه منجر به تورم وترقی نرخ ارز ومآلا” کاهش ارزش پول ملی خواهد گردید . نقصان ارزش پول ملی دارای دوجنبه و دو اثر است : یکی ، اثر بر روی ارزش داخلی پول ، یعنی تورم و گرانی مداوم قیمتها ودیگری اثر بر روی ارزش خارجی پول ، یعنی ترقی نرخ ارز یا به عبارت دیگر کاهش برابری پول ملی در برابر پول خارجی.
تورم یا افزایش مستمر درسطح عمومی قیمتها

اگر علل وموجبات تورم شناخته شوند ، می توان گفت همان علل وموجبات ، باعث کاهش ارزش خارجی پول ملی نیز شده اند.
((تورم)) لغت شناخته شده است ، اما برای افراد غیر اهل فن ، چندان هم روشن نیست . یکی از بهترین و ملموس ترین تعابیر تورم این است که هرگاه مقدار پول منتشر سده ای که برای انجام معاملات دراختیار مردم است به مقدار پولی که منطقا” افراد به آن نیاز دارند ، فزونی یابد، مقدار پول درگردش افزایش می یابد ، ولی تولید کالاها (وانجام خدمات) افزایش نمی یابدو بدین ترتیب تعادل بین پول وتولیدات به هم می خورد وهرواحد تولید ، سهم بیشتری از پول درگردش را می طلبد، یعنی قیمتها افزایش می یابند. تعریف ساده تر دیگر ی تورم را فزونی تقاضا بر عرضه عنوان می کند.ولی به هرحال هروقت، جمیع وسایل پرداخت ، اعم از پول نقد یا اعتبار بانکی ، بیشتر از احتیاجات اقتصادی کشور باشد، وبه موازات افزایش وسایل پرداخت (یعنی پول) ، تولیدات ملی افزایش نیابد، تورم گریبانگیر جامعه می شود.

نتیجه اینکه : اگر تورم درکشورما بیش از تورم جهانی باشد ، برای حفظ توان رقابتی وایجاد تعادل در مبادلات خارجی کشور، باید به تناسب اضافه نرخ تورم داخلی نسبت به تورم جهانی ، از ارزش پول ملی کاسته شود، یعنی نرخ ارز افزایش یابد.
هزینه های سرمایه گذاری

دربسیاری از کشورها ی درحال توسعه، درآمد های دولت محدود وهزینه ها درحال فزونی است ، به ویژه آنکه سرمایه گذاریهای سنگین وزیربنائی ازقبیل : ساختمان ، راهها ، پلها ، اسکله ها ، کارخانجات ذوب فلزات ، کارخانجات ساخت ماشین آلات و ; دربرنامه های دولت وجود داشته است انجام این برنامه ها نیازمند به وجوه منابع مالی است و این منابع درکشور درحال توسعه ، معمولا” به حد کافی وجود ندارد . بنابراین یا باید دولت این منابع را از کشورهای خارجی قرض نماید ، ویا اینکه از بانک مرکزی (که بعضا” تحت امر اوست) وام بگیردودرهردوحال مقادیر زیادی پول به جامعه تزریق شده ولی تولیدی (به فوریت ) صورت نگرفته وبه ناچار تورم وافزایش قیمتها ایجاد می گردد.

کسر بودجه
کسر بودجه به معنی تفاوت درآمدها از هزینه های دولت است . یکی از علل اصلی کسر بودجه ، کاهش درآمدهای داخلی ، از قبیل : انواع مالیات و فرار مردم وشرکتها از پرداخت مالیات وعامل دیگر وجود یا افزایش هزینه های مربوط به برنامه های توسعه اقتصادی است وچون این گونه هزینه ها به کمک انتشار اسکناس یا به عبارت دیگر وام گرفتن دولت از بانک مرکزی تامین مالی می شود ، تورم به وجود می آید.
نقدینگی
نقدینگی جامعه از تجمع پول و شبه پول به وجود می آید . حجم پول جامعه مرکب از اسکناسها و مسکوکات در دست افراد و موسسات وسپرده های دیداری ( حسابهای جاری است ) وشبه پول مرکب از انواع سپرده های مدت دار وسپرده های پس انداز است .

گاهی اوقات ، دولتها به منظور پرداختهای عاجل خود ، متوسل به نظام بانکی شده و موجب می شوند تا مقادیری اسکناس جدید منتشر گردد. بدین ترتیب به حجم نقدینگی جامعه افزوده می گردد ، به تعبیر دیگر افزایش بدهی دولت به نظام بانکی ، باعث افزایش نقدینگی می شود. گاهی اوقات نیز بخش خصوصی به کمبود نقدینگی دچار می گردد که برای تامین مالی برنامه های خود به نظام بانکی بدهکار می شود ود این حالت نیز نقدینگی کل جامعه افزایش می یابد.
به هرحال افزایش نقدینگی درجامعه می تواند با عث افزایش تقاضا وبروز تورم گرددوبا توجه به اینکه افزایش نقدینگی لزوما” با افزایش تولید ناخالص داخلی ملازمه ندارد ، این عدم تعادل ، از ارزش داخلی پول خواهد کاست.

پس اندازهای غیر پولی
دریک جامعه اقتصادی ، درهرسال یا درهر دوره مالی، باید مقداری از ارزش تولیدات(یعنی درآمد) مصرف شده ومقداری نیز پس انداز گردد. این پس اندازها به صورت وام واعتبار ، مجددا” به سوی تولید برگردد وموجبات سرمایه گذاری جدید را فراهم آورد.پس اندازهائی ، به صورت خرید فرش اضافی، خرید اتومبیل اضافی ، خرید طلا وارز وسایر انواع دارائی که ماهیت پولی قابل برگشت به تولید را ندارند ، تورم زا هستند.
روحیه واحساس عدم امنیت

یکی از مهمترین علل تورم ، روحیه بی اعتمادی ، بی علاقگی ، عدم حمیت ، بی ثباتی اقتصادی وبالاخره عدم همکاری با نظام اقتصادی است . درچنین شرایطی ، افراد دچار نوعی حالت ولع، شده وبا نگرانی از آینده به خرید های حریصانه ، احتکار و تبدیل دارائیها ازحالت نقدی به صورت ارز وطلا می پردازند . درنظام آزاد ، عوامل فوق نه فقط باعث کاهش ارزش داخلی پول ، بلکه موجب کاهش ارزش خارجی آن نیز می گردند. بنابراین ضرورت دارد از هرعملی که موجب تورم می شود، احتراز گردد.

ذخیره ارزی
هرقدر ذخایر ارزی یک کشور بیشتر باشد ، نرخ ارز دربازار ارزی آن کشور ، پائین تر است وهرقدر ذخایر ارزی یک کشور ، کاهش یابد، نرخ ارز، افزایش پیدا می کند . البته رابطه عددی دقیقی دراین مورد وجود ندارد ، ولی معمولا” چنین ارتباطی دیده می شود.
فرار سرمایه ها

سرمایه به جائی می رود که سود آوری آن بیشترباشد یا خطر کمتری آن را تهدید کند.

جمع بندی
با عنایت به علل اقتصادی ، مانند : تورم ، کسری تراز بازرگانی ، هزینه های دولت وبالاخره عامل روانی ، می توان نتیجه گرفت که برای مقابله با تهدید دائمی کاهش ارزش پول ملی ، یعنی افزایش نرخ ارز ، باید نوعی بسیج ملی درجهت افزایش تولیدات ، صرفه جوئی در مصرف ، تزریق پس اندازها به تولید (یعنی سرمایه گذاری درواحدهای تولیدی) ، جلوگیری از اسراف وتجمل گرائی ، افزایش کیفیت تولیدات ، کاهش ضایعات وپرداخت صادقانه مالیات به وجود می آید.
برگرفته از:
1- پول ، ارز وبانداری- مجتبی زمانی فراهانی
2- نرخ ارز واصلاحات اقتصادی – سید محمد حسین عادلی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,