خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من
تاريخ : 21 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله جرايم فرا ملي و سايبر تروريسم در حقوق بين الملل تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جرايم فرا ملي و سايبر تروريسم در حقوق بين الملل تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله جرايم فرا ملي و سايبر تروريسم در حقوق بين الملل تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله جرايم فرا ملي و سايبر تروريسم در حقوق بين الملل تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
منصوره میرزایی – کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ساوه
بهزاد پورنقدی – استادیار، دکترای مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:
رشد سریع و در عین حال نامتوازن ساختار فضای سایبری، این بستر به یکی از نقاط بالقوه آسیبپذیر و خطرناک در جهان بدل شده است که ضرورت توجه و پرداخت سریع و نظاممند، معقول و هدفمند به منظور مصون سازی این بستر از تهدیدهای موجود و پدیده نوظهور سایبر تروریسم را در فضایبینالمللی میطلبد. با مطالعه منابع موجود و دستاوردهای طرحهای تحقیقاتی در حوزه فضای سایبری، تروریسم بینالمللی و سایبر تروریسم به روشغیر آزمایشی، مقایسهای و کتابخانهای، تهدیدها و مخاطرات سایبر تروریسم و نقش آن در برهم زدن امنیت بینالملل مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفت. با وجود نوظهور بودن سایبر تروریسم به مراتب خطرناکتر از تروریسم کلاسیک و سنتی میباشد و تهدیدهای آن برای امنیت ملی دولتها و کشورها به خطری بالقوه تبدیل گردیده که پیشگیری، کشف و مقابله با سایبر تروریسم برای نهادهای پلیسی و امنیتی بسیار پیچیده و مشکلتر از تروریسم سنتیمیباشد. برنامهریزیهای جهانی و تصویب قوانین بینالمللی، افزایش همکاریهای فنی و آموزشی بینالمللی، توجه ویژه به حقوق فردی کاربران در فضای سایبریتوسط نهادهای داخلی و همکاری فی مابین دولتها در سطح بینالمللی از جمله راهکارهای مبارزه با سایبر تروریسم در حوزه حقوق بینالملل میباشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 21 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Outdoor Fire Detection Based on Color and Motion Characteristics تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Outdoor Fire Detection Based on Color and Motion Characteristics تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Outdoor Fire Detection Based on Color and Motion Characteristics تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Outdoor Fire Detection Based on Color and Motion Characteristics تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
Maedeh Jamali – Isfahan University of Technology
Shadrokh Samavi –
Mansour Nejati –
Behzad Mirmahboub –

چکیده:

With due attention to industry deployment and extension of urban zones, early warning systems have critical role in giving emergency response to unexpectedevents. Video-base fire detection is a low cost and effective method for this purpose. Most of available fire detection methods only use color information in detection process thatis inaccurate. This paper intends to increase the accuracy of fire detection in video sequences using motion detection andcombination of two classifiers. Movement of pixels and their color in the YCbCr space are considered for detection. Using this combined method, false alarms due to movements of ordinary objects with fire-like color, are greatly reduced in comparison with other color based fire detection systems


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 21 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله حل مساله برنامه ريزي قطعه قطعه خطي در شرايط فازي تحت pdf دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حل مساله برنامه ريزي قطعه قطعه خطي در شرايط فازي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله حل مساله برنامه ريزي قطعه قطعه خطي در شرايط فازي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله حل مساله برنامه ريزي قطعه قطعه خطي در شرايط فازي تحت pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: 3

نویسنده(ها):

ابوذر نخعی مطلق دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

در این مقاله روشی برای خل مساله برنامه ریزی قطعه قطعه خطی در شرایط فازی ارائه می شود.تابع قطعه قطعه خطی تفکیک پذیر محدب به یک تابع چند ضابطه ای تبدیل می شود،.سپس با فرض ابهام در سطح برآورده کردن تابع هدف و قیود، تابع عضویت هدف با حدود تغییرات در بازه ای خاص وهمچنین توابع عضویت قیودبا حدود تغییرات دلخواه معرفی می شوندودر نهایت با استفاده از مدل برنامه ریزی فازی زیمرمن به حل مساله می پردازیم.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 21 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله طراحي مدل ارتقاء اثر ناوري اطلاعات بر مديريت دانش تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحي مدل ارتقاء اثر ناوري اطلاعات بر مديريت دانش تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله طراحي مدل ارتقاء اثر ناوري اطلاعات بر مديريت دانش تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طراحي مدل ارتقاء اثر ناوري اطلاعات بر مديريت دانش تحت pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش

تعداد صفحات: 11

نویسنده(ها):

هدا بهبودی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی و عضوباشگاه پژوهشگران جوا

چکیده:

دانش منبعی ارزشمند جهت توانمند سازی سازمانها به واسطه ایجاد قدرت ارائه نوآوری و رقابت بوده و دربرداشتی کلی، کاربرد دانش، ناشی از ترکیب عناصر محتوایی (سه عنصر میزان اطلاعات، نوع و میزان علم و تجربه کاربر)، عناصر مربوط به سازماندهی دانش (هر روش یا مدلی که در سازمان قادر باشد سطح دانش سازمانی را ارتقاء داده، ذخیره سازی و نگهداری دانش، همچنین توزیع آن) و عناصر تکنولوژیکی است . کسب دانش در سازمان فرآیندی خود بخودی نبوده و تحقیق چنین موفقیتی نیازمند مدیریت دانش می باش د. مدیریت دانش با پیوند و بر هم کنش ایجاد کرده با مدیریت کلان و استراتژی های سازمانی و ایجاد الزام به اجرای فعالیت ها بشکل دانش محور، طی ده ههای اخیر نقش عمده ای در تحولات سازمانهای موفق ایفا کرده است و تابع و فرآیندهای تولیدی را که در گذشته بصورت نقش و ترکیب برابر و همسان عناصر تولید تعریف می شد، به اولویت بخشی به سمت نیروی انسانی سوق داده به گونه ای که قدرت سازمانها در گرو توان آنها در ایجاد توسعه منابع انسانی، توسعه منابع اجتماعی و مدیریت دانش فرض شده و محاسبه می گرد د. بر این اساس، جستجو به منظور یافتن راهی مناسب جهت بهینه سازی مدیریت دانش همواره عاملی محرک در سازمانها بوده و تکنولوژی اطلاعات امکان سودمندی و افزایش کارآمدی را در فرآیند بهینه سازی مدیریت دانش ممکن ساخته است. نوع معماری تکنولوژی اطلاعات، تا حد زیادی متاثر و تاثیرگذار بر اهداف و استراتژیهایی مدیریت دانش بوده و این سیستم از طریق یکپارچه سازی، فعالیتها و روندهای اجرایی سازمانی، ارایه عملکرد مطلوبتر را فراهم می کند به طوری که، اگر در بخشی از برنامه تغییری صورت پذیرد، پیامد آن در سراسر سیستم اعمال شده و مدیریت دانش با توجه به شرایط جدید اقدام به بهینه سازی فرآیند می نمای د. بر این اساس، در مقاله حاضر مباحث مدیریت دانش، فناوری اطلاعات و نقش اطلاعات در بهینه سازی مدیریت دانش در سازمانها و مراکز اطلاع رسانی، بشکل حلقه های متداخل مورد بررسی قرار گرفته و نوشتار حاضر قصد ارائه مدل مفهومی و ارائه پیشنهاداتی در زمینه بهبود عملکرد اثر فناوری در بهینه سازی مدیریت دانش را دارد، ابزار جمع آوری اطلاعات نیز روش کتابخانه ای و تحلیل های مصداق پذیر متاثر از مطالعات تطبیقی خارجی (افق عملیاتی مطلوب) و تجارب داخلی (افق موجود) خواهد بود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 21 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آناليز ريسک و ابزارهايي براي تصميم گيري در سازمان تحت pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آناليز ريسک و ابزارهايي براي تصميم گيري در سازمان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله آناليز ريسک و ابزارهايي براي تصميم گيري در سازمان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آناليز ريسک و ابزارهايي براي تصميم گيري در سازمان تحت pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: 15

نویسنده(ها):

اسماعیل میرباقری – دانشجوی مهندسی صنایع ، دانشگاه علم و صنعت ایران
احسان پایندان – دانشجوی مهندسی صنایع ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در اصل آنالیز ریسک روشی است جهت مواجهه با مشکل عدم قطعیت .
عدم قطعیت ، بیشتر معمولاً توابع متغیری را تحت تاثیر قرار میدهد که میخواهیم با ترکیب آنها به برآورد هزینه ، نرخ اقتصادی ، بازده ارزش خالص فعلی و یا هر شاخص دیگری بپردازیم .
مقصود از تجزیه و تحلیل ریسک ، حذف نیازی است که جهت محدودیت تشخیص و قضاوت فرد نسبت به ارزیابی خوش بینانه ، بد بینانه یا بهترین ارزیابی وجود دارد . این کار ضمن تشخیص کامل دامنهی احتمالات مربوط به هر یک از متغیرها و نیز روی احتمالات هر ارزش در این دامنه طی کل آنالیز انجام میگیرد .
تجزیه و تحلیل ( آنالیز ) ریسک ابتدا توسط David Hertz مطرح شد . وی به این مقوله بعنوان تعمیمی منطقی و طبیعی از روش آنالیز حساسیت مینگریست . بوسیلهی آنالیز ریسک مدیران میتوانند محیط نامطمئن آینده را مورد تامل قرار داده و با آن مقابله کنند . در همان حال که یک مدیر روشنفکر اثرات فرضیات نامطمئن آینده را بر تصمیمات مختلف تعیین میکند، روش آنالیز ریسک دریچه های دیگری را برای آزمایش و فهم تصمیمات گوناگون فراهم میآورد . ماهیت این روش کلاسیک ، فراهم آوردن ابزارهایی برای تصمیم گیرنده است . اگر پیشبینی های جریان نقدینگی آینده به صورت احتمالی باشند آنالیزگر میتواند برآوردی از توزیع آماری ارزش مالی پروژه را به تصمیم گیرنده ارائه میدهد .


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدلسازي تزريق دي اکسيد کربن و نيتروژن به صورت غيرامتزاجي دريکي ازمخازن نفتي شکافدار ايران تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدلسازي تزريق دي اکسيد کربن و نيتروژن به صورت غيرامتزاجي دريکي ازمخازن نفتي شکافدار ايران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدلسازي تزريق دي اکسيد کربن و نيتروژن به صورت غيرامتزاجي دريکي ازمخازن نفتي شکافدار ايران تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدلسازي تزريق دي اکسيد کربن و نيتروژن به صورت غيرامتزاجي دريکي ازمخازن نفتي شکافدار ايران تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
عارف هاشمی فتح – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
عبدالرسول پوران فرد –
عطاءالله سید –
سجاد پورهادی –

چکیده:
نیاز روزافزون به نفت ازیک طرف و کاهش ذخایرقابل تولید ازطرف دیگر لزوم استفاده ازروشهای ازدیاد برداشت برای افزایش ذخایرقابل تولید را امری اجتناب ناپذیر ساخته است دراین میان گازهای غیرهیدروکربوری بهدلیل پایین بودن حداقل فشارامتزاج پذیری هزینه پایین فراوانی و قابل دسترس بودن آنها بسار مورد توجه قرارگرفته اند مخزن مورد مطالعه دراین مقاله یک مخزن شکافدار می باشد دراین مقاله یک مدل 10جزئی ازسیال مخزن جهت شبیه سازی رفتارسیال مخزن با استفاده ازنرم افزار PVTi ساخته شد با استفاده ازشبیه ساز لوله قلمی و روابط تجربی حداقل فشارامتزاجی برای تزریق دی اکسید کربن نیتروژن و تزریق همزمان این دو گاز تعیین گردید و سپس سناریوهای مختلف تخلیه طبعیی تزریق دی اکسید کربن نیتروژن و تزریق همزمان این دو گاز جهت کاهش افت فشار و افزایش بازیافت نفت با استفاده از نرم افزار ECLIPSE 300 شبیه سازی گردید و نتایج هریک ازاین سناریوها بایکدیگر مقایسه گردید نتایج شبیه سازی نشان میدهد که تزریق همزمان دی اکسید کربن و نیتروژن دارای ضریب بازیافت بیشتری و افت فشارکمتری نسبت به روش های دیگر میب اشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله برنامه ريزي راهبردي گردشگري روستايي مطالعه موردي: روستاي کوهستاني جواهرده رامسر تحت pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله برنامه ريزي راهبردي گردشگري روستايي مطالعه موردي: روستاي کوهستاني جواهرده رامسر تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله برنامه ريزي راهبردي گردشگري روستايي مطالعه موردي: روستاي کوهستاني جواهرده رامسر تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله برنامه ريزي راهبردي گردشگري روستايي مطالعه موردي: روستاي کوهستاني جواهرده رامسر تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
تعداد صفحات: 17
نویسنده(ها):
داود کیاکجوری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
سیدمحمد میرتقیان رودسری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توسعه جهانگردی

چکیده:
امروزه صنعت گردشگری یکی ازمنابع مهم درامد و ازعوامل موثردرتبادلات فرهنگی بین کشورها محسوب میگردد دراین راستا نخستین گام درتوسعه گردشگری هرمنطقه تعیین جاذبه های گردشگری موجود می باشد درایران روستاها با وجودداشتن مانبع طبیعی با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه می باشند این مسائل لزوم توجه به راهکارهای مکمل اقتصادی چون گردشگری روستایی را مطرح می سازند این تحقیق با تکیه برفرایند برنامهریزی راهبردی و فنون پیشنهادی مرتبط با فعالیت های گرشدگری درروستای جواهر ده شهرستان رامسر صورت گرفت برای این منظور داده ها با روش پیمایشی و مطالعات میدانی جمع آوری و با استفاده از ماتریس سوات کلیه راهبردها تدوین گردید نتایج نشان داد با توجه به ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 357 و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 342 روستای گردشگری جواهرده رامسر می بایست تحت راهبردی هجومی و توسعه سریع مبتنی بربهره گیری ازنقاط قوت و منتفع شدن ازفرصت ها واقع شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 21 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقيق چرخه سوخت هسته اى و اجزاى تشکيل دهنده آن تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق چرخه سوخت هسته اى و اجزاى تشکيل دهنده آن تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقيق چرخه سوخت هسته اى و اجزاى تشکيل دهنده آن تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقيق چرخه سوخت هسته اى و اجزاى تشکيل دهنده آن تحت pdf :

انرژى هسته اى با توجه به ویژگى هاى حیرت انگیزش در آزادسازى حجم بالایى از انرژى در قبال از میان رفتن مقادیر ناچیزى از جرم، به عنوان جایگزین سوخت هاى پیرفسیلى که ناجوانمردانه در حال بلعیده شدن هستند، مطرح شده است. ایران نیز با وجود منابع گسترده نفت و گاز به دلیل کاربردهاى بهترى که سوخت هاى فسیلى نسبت به سوزانده شدن در کوره ها و براى تولید حرارت دارند، براى دستیابى به این نوع از انرژى تلاش هایى را از سال هاى دور داشته است و در سال هاى پس از انقلاب همواره مورد اتهام واقع شده که هدف اصلى اش نه فناورى صلح آمیز که رسیدن به فناورى تسلیحات هسته اى است.

در این گفتار پیش از آن که وارد مباحث متداول دیپلماتیک شویم نگاهى خواهیم انداخت به چرخه سوخت هسته اى و اجزاى تشکیل دهنده آن، همچنین مرز میان کاربرد صلح آمیز و تسلیحاتى را نشان خواهیم داد.چرخه سوخت هسته اى شامل مراحل استخراج، آسیاب، تبدیل، غنى سازى، ساخت سوخت باز تولید و راکتور هسته اى است و به یک معنا کشورى که در چرخه بالا به حد کاملى از خودکفایى و توسعه رسیده باشد با فناورى تولید سلاح هاى هسته اى فاصله چندانى ندارد.

استخراج

در فناورى هسته اى، خواه صلح آمیز باشد یا نظامى، ماده بنیادى موردنیاز، اورانیوم است. اورانیوم از معادن زیرزمینى و همچنین حفارى هاى روباز قابل استحصال است. این ماده به رغم آن که در تمام جهان قابل دستیابى است اما سنگ معدن تغلیظ شده آن به مقدار بسیار کمى قابل دستیابى است.

زمانى که اتم هاى مشخصى از اورانیوم در یک واکنش زنجیره اى دنباله دار که به دفعات متعدد تکرار شده، شکافته مى شود، مقادیر متنابهى انرژى آزاد مى شود، به این فرآیند شکافت هسته اى مى گویند. فرآیند شکاف در یک نیروگاه هسته اى به آهستگى و در یک سلاح هسته اى با سرعت بسیار روى مى دهد اما در هر دو حالت باید به دقت کنترل شوند. مناسب ترین حالت اورانیوم براى شکافت هسته اى ایزوتوپ هاى خاصى از اورانیوم 235 (یا پلوتونیوم 239) است. ایزوتوپ ها، اتم هاى یکسان با تعداد نوترون هاى متفاوت هستند. به هرحال اورانیوم 235 به دلیل تمایل باطنى به شکافت در واکنش هاى زنجیرى و تولید انرژى حرارتى به عنوان «ایزوتوپ شکافت» شناخته شده است. هنگامى که اتم اورانیوم 235 شکافته مى شود دو یا سه نوترون آزاد مى کند این نوترون ها با سایر اتم هاى اورانیوم 235 برخورد کرده و باعث شکاف آنها و تولید نوترون هاى جدید مى شود.براى روى دادن یک واکنش هسته اى به تعداد کافى از اتم هاى اورانیوم 235 براى امکان ادامه یافتن این واکنش ها به صورت زنجیرى و البته خودکار نیازمندیم. این جرم مورد نیاز به عنوان «جرم بحرانى» شناخته مى شود.باید توجه داشت که هر 1000 اتم طبیعى اورانیوم شامل تنها حدود هفت اتم اورانیوم 235 بوده و 993 اتم دیگر از نوع اورانیوم 238 هستند که اصولاً کاربردى در فرآیندهاى هسته اى ندارند.

تبدیل اورانیوم

سنگ معدن اورانیوم استخراج شده در آسیاب خرد و ریز شده و به پودر بسیار ریزى تبدیل مى شود. پس از آن طى فرآیند شیمیایى خاصى خالص سازى شده و به صورت یک حالت جامد به هم پیوسته که از آن به عنوان «کیک زرد» (yellow cake) یاد مى شود، درمى آید. کیک زرد شامل 70 درصد اورانیوم بوده و داراى خواص پرتوزایى (radioactive) است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تجزيه و تحليل آماري پتانسيل انرژي باد جهت نصب توربين باد در جزيره کيش تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تجزيه و تحليل آماري پتانسيل انرژي باد جهت نصب توربين باد در جزيره کيش تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تجزيه و تحليل آماري پتانسيل انرژي باد جهت نصب توربين باد در جزيره کيش تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تجزيه و تحليل آماري پتانسيل انرژي باد جهت نصب توربين باد در جزيره کيش تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی های نو و پاک
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
فتاح نظری – کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
آناهیتا یاراحمدی – کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
پتانسیل باد برای تولید انرژی پاک، در بسیاری از نقاط ایران قابل توجه است. در این مقاله، یک تحلیل آماری روی داده های بادی جزیره کیش انجام شده است. ابتدا سرعت باد در ارتفاع 10، 30 و 40 متری در ماه های مختلف مطالعه شده است. این ایستگاه دارای میانگین سرعت به ترتیب 4/95، 5/96 و 6/48 متر بر ثانیه در ارتفاع های یاد شده است. با تخمین پتانسیل انرژی باد توسط تابع توزیع احتمال ویبول برای دوره مورد بررسی، چگالی توان باد به دست آورده شده و با انتخاب سه توربین باد متفاوت در حالت واقعی انرژی که سالانه از این سایت حاصل می شود برآورد شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 21 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله سياست تقليل روحانيون در دوره‌ي رضاشاه تحت pdf دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سياست تقليل روحانيون در دوره‌ي رضاشاه تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله سياست تقليل روحانيون در دوره‌ي رضاشاه تحت pdf

چکیده:  
مقدمه :  
1 مروری بر واکنش علما به اتحاد شکل لباس و جواز عمامه :  
2 کشف حجاب ، عامل تشدید تمدید روحانیون  
. 3 افزایش صدور مجوزهای اجتهاد و محدثی از سوی مراجع و واکنش دولت  
4 برخی مصلحت اندیشی ها در صدور جواز عمامه  
5 ماجرای مخالفت شیخ حسینعلی راشدخراسانی با اتحاد شکل لباس و پیامدهای آن :  
6 بررسی عرایض برخی روحانیون در خصوص لزوم صدور جواز عمامه برای آنان  
7 اتحاد شکل لباس در سالهای آخر پادشاهی رضاشاه  
8 سرنوشت اتحاد شکل لباس بعد از سقوط رضاشاه  
نتیجه گیری :  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله سياست تقليل روحانيون در دوره‌ي رضاشاه تحت pdf

1- واقعه کشف حجاب : اسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجاب در عصر رضاخان ، گردآورنده ، مرتضی جعفری و ;. تهران ، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی و مؤسسه پژوهشی و مطالعات فرهنگی ، 1371 ، سند شماره 7 ، صص 44-
2- همان ، صص 46-
3- سیاست و لباس : گزیده اسناد متحدالشکل شدن البسه 1307 -1318 ، به کوشش سیدمحمدحسین منظورالاجداد ، تهران ، انتشارات سازمان اسناد ملی ایران ، 1380 ، سند شماره 4 ، صص 9-
4- تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد ، پیشین ، سند پیوست ، شماره 26 و 27 ، صص 616، 618
5- واقعه کشف حجاب : ;. پیشین ، سند شماره 65 ، 160-162 ، همچنین : تغییر لباس و کشف حجاب روایت اسناد ، پیشین ، سند شماره 188 ، صص 377 – 378
6- همان ، سند شماره 176 ، ص
7- همان ، اسناد شماره 146 -149 ، صص 306-
8- سیاست و لباس ;. اسناد شماره 138-141 ، صص 105-
9- واقعه کشف حجاب ; اسناد شماره 151 و 155 ، صص 320 و
10- حکایت کشف حجاب ، گردآوری و تدوین : مؤسسه فرهنگی قدر ولایت ، تهران ، مؤسسه فرهنگی قدر ولایت ، 1380 ، سند شماره 4 ، ص
11- سیاست و لباس ; ، اسناد شماره 250 – 253 ، صص 189-

چکیده

جواز عمامه گواهی بود که در عصر رضاشاه ( 1320-1304 ش) طبق قانون اتحاد شکل لباس به مجتهدان ، مدرسین دینی و محدثین داده می‌شد و آنان با ارائه این مجوز به شهربانی محل ، اجازه ملبس شدن به لباس روحانیت را بدست می‌آوردند . این قانون در اواخر سال 1307 تصویب و در سالهای 1322-1308 به مورد اجرا گذاشته شد . در این نوشتار با استناد به اسناد جدید منتشره شده ، واکنش علما نسبت به این مصوبه مورد بررسی قرار می‌گیرد

مقدمه

جواز عمامه گواهی بود که در عصر رضاشاه ( 1320-1304 ش) طبق قانون اتحاد شکل لباس به مجتهدان ، مدرسین دینی و محدثین داده می‌شد و آنان با ارائه این مجوز به شهربانی محل ، اجازه ملبس شدن به لباس روحانیت را بدست می‌آوردند . این قانون در اواخر سال 1307 تصویب و در سالهای 1322-1308 به مورد اجرا گذاشته شد . در این نوشتار با استناد به اسناد جدید منتشره شده ، واکنش علما نسبت به این مصوبه مورد بررسی قرار می‌گیرد

بر اساس قانون اتحاد شکل لباس اتحاد شکل لباس اتباع ایران ،‌که به تاریخ دهم دی ماه 1307 از تصویب مجلس شورای ملی گذشت بجز هشت گروه از روحانیون

1-مجتهدین مجاز از مراجع تقلید

2-‌مراجع امور شرعیه دهات بعد از برآمدن از عهده امتحانات

3-مفتیان اهل سنت

4-ائمه جماعت ، پیشنمازان دارای محراب

5-محدثین مجاز به روایت از سوی دو تن از مجتهدین

6-طلاب مشتغل به فقه اصول پس از برآمدن از عهده امتحان ‌

7-مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی

8-روحانیون ایرانی غیر مسلمان

بقیه اتباع ذکور ایران مکلف شدند « ملبس به لباس متحدالشکل بشوند» در ادامه درباره مجتهدین مجاز از مراجع تقلید اضافه شده است ، به اشخاص گفته می‌شود که اجازه نامه اجتهاد از مراجع تقلید یعنی : « اشخاصی که مرجعیت و قبول عامه آنها حیا و میتا مسلم باشد از قبیل مرحومین آیات‌الله : شیرازی ، خراسانی ، مازندرانی و یزدی و حضرات آیات‌الله : نائینی ، اصفهانی و شیخ عبدالکریم حائری » داشته باشند . همچنین درباره محدثین آمده است : « کسانیکه قوه تشخیص حدیث صحیح از تصمیم را داشته و دارا بودن این قوه تشخیص بوسیله دو نفر از مجتهدین مجاز تصدیق شده باشد » در پایان نیز وزارت معارف عهده‌دار تنظیم نظامنامه اجرایی آن معرفی شده است . البته در یک تغییر جزئی بعدا محدثین و طلاب مشتغل به فقه و اصول را نیز مکلف به برآمدن از عهده امتحان وزارت معارف برای دریافت مجوز لباس روحانیت نمودند

برای اجرائی کردن این قانون ، مقررات در نظامنامه امتحان طلاب در اسفند ماه 1307 در هیأت دولت به تصویب رسید . بر اساس این مصوبه ، همه ساله در فروردین ماه در تهران و مراکز ایالات و ولایات مجلس امتحان طلاب علوم فقه و اصول منعقد خواهد شد . افراد قبول شده می‌توانند از وزارت معارف تصدیق نامه مدرسی در یکی از علوم دریافت نمایند و بایستی همه ساله آنرا تجدید کنند . در سالهای بعد که دانشکده معقول و منقول به همین منظور تأسیس شد در تغییراتی که در این نظامنامه به تاریخ 15 بهمن 1315 بعمل آمد ، مقررات جدیدی تحت عنوان : « نظامنامه امتحان طلاب و تشخیص مدرسین معقول و منقول» تدوین گردید که بر اساس آن امتحان از فروردین به خرداد ماه تغییر یافت و تمام مراحل اجرایی آن به دانشکده مذکور واگذار گردید

در همین راستا همچنین مرکزی برای آموزش وعاظ تحت عنوان « مؤسسه وعظ و خطابه » تأسیس شد .این مؤسسه وابسته به دانشکده فوق الذکر بوده و وظیفه داشت که اهل منبر را بعد از امتحان ورودی به مدت دو سال آموزشی وعظ و خطابه دهد در گزارش برخی از جزوات منتشره از سوی این مؤسسه تحت عناوین : معرفه النفس ، فارسی ، شیمی ، تاریخ اسلام و اخلاق آمده است . وزارت معارف نیز موظف شد که فارغ التحصیلان این مؤسسه را برای ایراد سخنرانی در کنفرانس‌های عمومی که در مکانهای خاصی در شهرهای کشور تعیین می‌شد به کار گیرد . موضوع خطابه‌ها می‌بایست در زمینه مسایل تاریخی ، اخلاقی ، صحی ، ادبی ، اجتماعی ، اصول تجدد خواهی ، میهن پرستی ، شاه پرستی و آشنا ساختن عموم به ترقیات روز افزون کشور در عصر جدید باشد . گفتنی است که چون شرایط سنی این وعاظ 25 تا 45 سال بود ، مدتی بعد این ماده مورد اعتراض اهل منبر دارای سنی بالای 45 سال قرار گرفت

چنانچه در عریضه‌ای از سوی جمعی از وعاظ بوشهری با اشاره به اینکه آنان راهی برای تأمین هزینه زندگی « الا وسیله منبر رفتن » ندارند ، خواستار تجدید نظر در این قانون شده‌اند . گزارشهای چندی نیز از خودداری وعاظ جهت ثبت نام و تحصیل در مؤسسه مذکور حکایت می‌کند . که مجموع این مقاومتها باعث شد در فاصله کمتر از دو سال عمر « مؤسسه وعظ و خطابه » خاتمه یابد . اما گزارشهای متعدد دیگری نیز از واکنشهای پراکنده علما به این محدودیتها حکایت می‌کند به شرح ذیل مورد باز کاوی قرار می‌گیرد

1 مروری بر واکنش علما به اتحاد شکل لباس و جواز عمامه

اسناد نشان می‌دهد که از همان بدو اجرای قانون مذکور ، بسیاری از روحانیونی در صدد برآمدند که به انحاء مختلف به مقابله با آن پرداخته و از اجرای قانون مزبور شانه خالی کنند . یکی از نخستین گزارشها مربوط به حکومت قم و خلجستان به تاریخ 7/12/1307 ( آستانه اجرای رسمی قانون ) حاکی است که برخی علما که مشمول مستثنیات قانون مذکور نیستند : « من جمله چند نفر که تا به حال به هیچ وجه صاحب محراب نبوده و سابقه به این جریان نداشته‌اند ، حالیه به دسایس مسجدی تهیه و مشغول نماز شده‌اند »

اما سایر اقدامات تأثیر گذار به شرح ذیل می باشد

قیام اهالی جهرم : اعلام ناگهانی و بدون تمهیدات قبلی قانون مذکور و تدابیر اجرایی آن در بسیاری از شهرها با حیرت و نگرانی اهالی و بخصوص علما مواجه شد از آن جمله در جهرم ، اهالی ، اعلانات دولتی درباره این قانون را ، شبانه از دیوارها کنده و پاره نمودند . اولین روز اجرای رسمی آن نیز : « عده زیادی مرد و زن مسلح و غیر مسلح با فریادهای حیدر حیدر به ادارات دولتی حمله‌ور ;. شدند » در گزارش تکمیلی از این واقعه ، خبر از کشته شدن دو نفر و مجروح گردیدن سه نفر دیگر سخن به میان آمده است . در پایان نیز حکمران جهرم ، خواستار اعزام نیروی کمکی شده است . گزارش دیگر از خاتمه قیام در روز سوم فروردین حکایت می‌کند

بررسی مجموع گزارشهای تفصیلی مربوط به این قیام حاکی است ، قیام در عصر روز اول فروردین منجر به درگیری و شلیک گلوله میان نظامیان و قیام کنندگان شده که در پی آن قیام کنندگان به مسجد نو عقب نشینی نموده و مقارن غروب آفتاب قیام خاتمه یافته است . در جریان تظاهرات نیز قریب پانصد تن از زنان جهرم نیز حضور داشتند . در جلسه منعقده در پی این قیام به نقل از حاکم جهرم آمده است : « شش ماه است هر چه به اهالی نصیحت می‌کنم تغییر لباس بدهند [ نه تنها عمل نکردند] بلکه مشاهده می‌کنم اغلب اهالی لباس نو دوخته و در بر می‌نمایند » . در گزارش پایانی از تقاضای « چند نفر از علما و محترمین » جهرم برای استمهال [درخواست مهلت برای ملبس شدن به اتحاد شکل لباس ]‌ سخن به میان آمده است . گزارشها حاکی از حضور : علما ، بازاریان با تعطیل مغازه‌های خود – زمان و سایر اقشار مردم در این قیام می‌باشد

2 کشف حجاب ، عامل تشدید تمدید روحانیون

تصویب و اجرای قانون اتحاد شکل لباس ضربه اساسی به نهاد روحانیت و بخصوص گرایش به زی طلبگی وارد ساخت صدور جواز عمامه نه تنها برای جمع اندکی از علما امکان‌پذیر بود بلکه همین امتیاز نیز با رفت و آمدهای مقرر به ادارات مربوطه و غالبا با تحقیر علما همراه می‌شد . در چنین شرایطی هنوز قریب هفت سال از اجرای قانون مذکور نگذشته بود که در اواخر سال 1314 تصویب و ابلاغ قانون دیگری با عنوان کشف حجاب بیش از پیش جامعه روحانیت را دچار محدودیت و محذوریت قرار داد . اگر چه تعداد اسناد و گزارشهای دوره نخست اجرای قانون اتحاد شکل لباس ( 1314-1308) اندک بود ، و گزارشهای کمی از ایالات و ولایات در خصوص بازتاب اجرای این قانون در میان طبقات مختلف و اصولا افکار عمومی وجود دارد ولی دور ، دوم اجرای این قانون که بگونه‌ای در ادامه قانون جدید کشف حجاب قرار گرفت ، این معادله تغییر یافت و در گزارشهای ارسال از ایالات و ولایات به نسبت تشدید سختگیری برای اجرای دو قانون مذکور سخنی از اعتراضات پراکنده در اقصی نقاط کشور به این قانون به میان آمد گفتنی است که در این اسناد بعضا در ضمن گزارشهای مربوط به کشف حجاب ، اشاره‌ای نیز به مسأله اتحاد شکل لباس شده بود که بررسی آنها می‌تواند . زوایای اتحاد شکل لباس در دوره دوم را آشکار سازد . بعنوان نمونه قیام بزرگ مسجد گوهرشاد مشهد به تاریخ 23 تیر ماه 1314 در واقع در اعتراض به اتحاد شکل لباس وکلا انجام شد ، حال آنکه بعضا به خطا از آن به قیام علیه کشف حجاب تعبیر می‌شود که باز کاوی آن مجالی دیگر می‌طلبد

در یکی از این گزارش‌ها به تاریخ آذر ماه 1314 ضمن اعتراف به اینکه : « در اثر عطف مأمورین ، قانون البسه متحد الشکل یا وجود اینکه هفت سال از تاریخ تصویب آن می‌گذرد ، هنوز کاملا در ایالات و ولایات مخصوصا در قراء و قصبات اجرا نشده » که ، تغییر کلاه بدان اضافه گردیده :« حالیه که در تمام کشور اقسام کلاهای لبه دار برمی‌گذارند : پوشیدن لباس های بلند و عبا وشال به هیچ وجه مناسبت نیست و جدا باید جلوگیری شود » در پایان نیز به تشویق مردم برای خرید کت و شلوار در آستانه سال 1315 توصیه شده است . گفتنی است که چون با کشف حجاب ، کلاه پهلوی نیز تبدیل به کلاه شاپو (تمام لبه) شده ، چنانچه در گزارش فوق تصریح شده، لازمه بر سر گذاشتن کلاه‌های جدید پوشیدن کت و شلوار بود که در اینصورت حتی روحانیونی که فاقد جواز عمامه بود ، و خود را راضی به پوشیدن لباسهای بلند (پالتو) کرده بودند نیز دیگر نمی‌توانستند چنین لباسهایی بپوشند و می‌بایست کت و شلوار بر تن می‌کردند

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله سياست تقليل روحانيون در دوره‌ي رضاشاه تحت pdf

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,