خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدل رياضي نقش پارامترهاي طرح هندسي راه در ايمني جاده هاي دو خطه برون شهري ( مطالعه موردي محورهاي مواصلاتي استان قم) تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدل رياضي نقش پارامترهاي طرح هندسي راه در ايمني جاده هاي دو خطه برون شهري ( مطالعه موردي محورهاي مواصلاتي استان قم) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدل رياضي نقش پارامترهاي طرح هندسي راه در ايمني جاده هاي دو خطه برون شهري ( مطالعه موردي محورهاي مواصلاتي استان قم) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدل رياضي نقش پارامترهاي طرح هندسي راه در ايمني جاده هاي دو خطه برون شهري ( مطالعه موردي محورهاي مواصلاتي استان قم) تحت pdf :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: 13

نویسنده(ها):

میثم دیرین – کارشناس ارشد راه و ترابری، اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان قم
علی منصور خاکی – دانشیار گروه راه و ترابری دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
قاسم باقری – کارشناس ارشد حمل و نقل، مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان قم

چکیده:

امروزه افزایش ایمنی راه ها به یکی از معضلات مهم کشورهای در حال توسعه در بخش حمل و نقل واقتصاد تبدیل شده است و از این رو در سال های اخیر تحقیقات قابل توجهی در سراسر دنیا برای درکارتباط بین تعداد تصافات، حجم ترافیک عبوری، مشخصات هندسی مسیر و عوامل محیطی در قالب مدل های پیش بینی تعداد تصادفات انجام پذیرفته است. این مدل ها ابزاری قوی در تحلیل تصادفات محسوبمی گردند که در شناسایی و تحلیل نقاط حادثه خیز در جاده های برون شهری به کار گرفته می شوند. استفاده از مدل های پیشبینی که بر اساسروشهای دقیق آماری و اطلاعات راه ها و تصادفات بدست میآیند، نه تنها در ارزیابی اصلاحات هندسی و مدیریتی راه موثر واقع می شوند بلکه شناسایی نقاط حادثه خیز را آسان و قابل بررسی می نماید. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از بانک اطلاعاتی جمعآوری شده، مدلی ارائه شود، تا میزان تاثیر پارامتر های موثر طرح هندسی بر ایمنی جاده های برون شهری بررسی شود. بدین منظور متغیرهای تاثیر گذار جهت مدلسازی انتخاب شده اند. سپسبر اساس آمارگیریو برداشت های میدانی در محورهای مطالعاتی و تکمیل اطلاعات لازم، مدل کالیبره و ارائه شده است. به کمکمدل ارائه شده می توان مقاطع حادثه خیز در سطح راهها را شناسایی کرده و نسبت به رفع نواقصومشکلات مربوطه و در نتیجه ارتقای سطح ایمنی راهها اقدام نمود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 21 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مناطق ويژه اکولوژيک استان تهران از نظر پوشش گياهي تحت pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مناطق ويژه اکولوژيک استان تهران از نظر پوشش گياهي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مناطق ويژه اکولوژيک استان تهران از نظر پوشش گياهي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مناطق ويژه اکولوژيک استان تهران از نظر پوشش گياهي تحت pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: 14

نویسنده(ها):

پژمان رودگرمی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
رضا حبیبی – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

چکیده:

مناطق ویژه اکولوژیک اراضی هستند که بدلیل داشتن شرایط ویژه از نظر خصوصیات وکارکرد از سایر مناطق متمایز میباشند و از نظر کاربری اراضی قابلیت حفاظت دارند.در رابطه با پوشش گیاهی یکسری خصوصیات از نظر نوع گونه ها،تخریب گونه ها و رویشگاه های آنها وخاص بودن آنها می تواند منجر به امر حفاظت برای آنها گردد ودر این حالت جزو مناطق ویژه اکولوژیک قرار می گیرند. در واقع هدف از شناخت مناطق ویژه اکولوژیک شناسائی مناطق مستعد برای کاربری حفاظتی است. در این تحقیق ابتدا به بررسی وضعیت پوشش گیاهی استان تهران بر اساس تیپ های گیاهی پرداخته شد تا شناختی از پوشش گیاهی استان بدست آید.پوشش گیاهی استان تهران در حالت طبیعی عمدتا پوشیده از گیاهان مرتعی است که تراکم وتولید اندکی دارند.وسعت جنگل طبیعی در استان تهران اندک است و پوشش درختی ودرختچه ای باتراکم کم درمناطق جنگلی استان وجوددارد. برای شناسائی مناطق ویژه اکولوژیک استان تهران براساس پوشش گیاهی منابعی از قبیل اطلاعات سازمانهای CITES 2 و IUCN،1FAO ومطالعات سازمان جنگلها ومراتع کشوروموسسه تحقیقات جنگلها ومراتع مد نظر قرارگرفت .در رابطه با گونه های گیاهی که شرایط ویژه اکولوژیک دارنداز منابع ذکر شده استفاده شد تا گونه های در معرضتهدید وحفاظتی استان تهران شناسائی گردند و بر اساس منابع موجود ومطالعات صحرائی رویشگاه های آنها شناسائی شد. از دیگر خصوصیاتی که برای مناطق ویژه اکولوژیک از نظر پوشش گیاهی در نظر گرفته شد، ذخیره گاه های جنگلی در ارتباط با گونه های درختی حفاظتی بود که آخرین رویشگاه های درختان در استان تهران می باشند ونیاز است بطور کامل موردحفاظت قرار بگیرند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شبيه سازي بارندگي سال زراعي استان هرمزگان با استفاده از نرم افزار Spss تحت pdf دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شبيه سازي بارندگي سال زراعي استان هرمزگان با استفاده از نرم افزار Spss تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله شبيه سازي بارندگي سال زراعي استان هرمزگان با استفاده از نرم افزار Spss تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شبيه سازي بارندگي سال زراعي استان هرمزگان با استفاده از نرم افزار Spss تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

تعداد صفحات: 3

نویسنده(ها):

مرضیه سی سی پور – کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی هرمزگان
ارزو پوراصغریان – کارشناس هواشناسی کشاورزی اداره کل هواشناسی هرمزگان
کاوه جعفری میناب – کارشناس تکنولوژی هواشناسی اداره کل هواشناسی هرمزگان

چکیده:

استان هرمزگان در جنوب کشور دارای مناطقی با قطب کشاورزی است علیرغم بارش کم دراین منطقه مرکبات این استان از لحاظ اقتصادی اهمیت فراوانی پیدا کرده است بارندگی درواقع از مهمترین پارامترهای هواشناسی است که مستقیما در امر کشاورزی تاثیر می گذارد با توجه به اینکه پیش بینی میزان بارندگی سال زراعی از اهمیت و کاربرد فراوانی برخوردار است دراین مقاله به کمک نرم افزار SPSS سعی خواهد شد با کمک یک دوره اماری بلندمدت دربندرعباس الگوی مناسبی جهت پیش بینی بارندگی سال زراعی ارائه گردد دراین روش پیش بینی میزان بارندگی سال زراعی با استفاده از بارش شش ماه اول آن بررسی میش ود و میزان خطای آن در دوره های مختلف بررسی می گردد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مطالعه تاثيرات آلودگي بر منابع آبي اطراف تصفيه خانه فاضلاب پرکند آباد(مشهد) و ارائه ي راه حل هاي مديريتي تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه تاثيرات آلودگي بر منابع آبي اطراف تصفيه خانه فاضلاب پرکند آباد(مشهد) و ارائه ي راه حل هاي مديريتي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مطالعه تاثيرات آلودگي بر منابع آبي اطراف تصفيه خانه فاضلاب پرکند آباد(مشهد) و ارائه ي راه حل هاي مديريتي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مطالعه تاثيرات آلودگي بر منابع آبي اطراف تصفيه خانه فاضلاب پرکند آباد(مشهد) و ارائه ي راه حل هاي مديريتي تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
هادی علی پناهی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی,دانشگاه تبریز
اصغر اصغری مقدم – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
کاظم اسحاقی – رئیس گروه تلفیق و بیلان آب منطقه ای خراسان رضوی
فرید فضیله – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، دانشگاه تبریز

چکیده:
با توجه به اهمیت گستردهی آبها زیرزمینی و حفاظت و نگهداری منابع آبی، ما را برآن داشت تا با مطالعه ی تاثیرات آلودگی تصفیه خانه پرکندآباد بر آبخوان منطقه و شناسایی عوامل تاثیرگذار و ارائه راهکارهای مدیریتی مناسب در برون رفت ازاین مشکل راه گشا باشد . بدین منظور تعداد 10 نمونه آب از منطقه مورد نظر که در شمال غربی شهرستان مشهد قرار گرفته برداشت و نمونه ها بصورت حفاظت شده در یخ و افزودن مواد نگهدارنده به آزمایشگاه سم شناسی دانشکده علوم پزشکی مشهد منتقل گردید تا غلظت فلزات سنگین (Cd-Cr-Al-Mn-Pb-As-Hg) هر نمونه تعیین گردد . نتایج بدست آمده نشان میدهد که مقادیر Hg در آب شرب بیش از حدمجاز میباشد . برای حصول اطمینان بیشتر تعیین این مق ادیر در آزمایشگاه آب منطقه ای خراسان رضوی نیز صورت گرفت که مهر تاییدی برآنومالی های فوق بود . علاوه بر این مقادیرنیترات و سیانید در منطقه در دو نوبت اسفند و خرداد ماه آنالیز گردید تا به سهولت مقایسه شود که خوشبختانه بجز در چند چاه کشاورزی که مقادیر نیترات ا فزایش چشمگیرداشت، آنومالی دیگری دیده نشده است. همچنین همبستگی بین جیوه و سرب و کادمیم با روش کمی پیرسون نشان داده شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 21 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله فرهنگ ايمني تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فرهنگ ايمني تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله فرهنگ ايمني تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله فرهنگ ايمني تحت pdf :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: اولین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

حسین صمدیار – کارشناس مهندسی شیمی _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

هر ساله میلیونها حادثه ناشی از کار در دنیا اتفاق می افتد . برخی از این حوادث باعث مرگ و برخی دیگر موجب از آارافتادگی دائم و یا موقت می گردند . تعریف حادثه در دایره المعارف سازمان بین المللی کار I.L.O چنین بیان شده است:
حادثه عبارتست از یک اتفاق پیش بینی نشده و خارج از انتظار که سبب صدمه و آسیب گردد . حادثه ناشی از کار در ماده 60 قانون تامین اجتماعی چنین تعریف شده است : حادثه ناشی از کار عبارتست از حادثه ای که در حین انجاموظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد . مقصود از حین انجام وظیفه تمامی اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه ، مؤسسات وابسته ، ساختمانها و محوطه آن مشغول کار می باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مامور انجام کاری می شود . ضمنا تمام اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل به کارگاه و به عکس جزء این اوقات
محسوب می شود. ایمنی (safety) به معنی در امان بودن از ریسک غیر قابل قبول یک خطر می باشد و یا به عبارتی: "میزان و درجه دور بودن از خطرات"
کارشناسان معتقدند که بیش از 80 % حوادث و بیماریهای ناشی از کار با روشهای بسیار ساده و کم هزینه قابل پیشگیری هستند . همچنین بر اساس بررسی ها و تحقیقات انجام شده هزینه جبران حادثه حدود 4 برابر بیشتر از هزینه پیشگیری از بروز حادثه می باشد . در کارخانه هایی که به صورت سنتی اداره می شوند ایمنی به عنوان بخشی از هزینه ها در نظر گرفته می شود ؛ اما کشورهای پیشرفته ، ایمنی را به صورت یک سرمایه گذاری با سود برگشتی زیاد چه از نظر انسانی و چه از نظر اقتصادی می بینند و اینگونه با آن برخورد می کنند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 21 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نقش صنعت گردشگري بر اقتصاد تحت pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش صنعت گردشگري بر اقتصاد تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نقش صنعت گردشگري بر اقتصاد تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش صنعت گردشگري بر اقتصاد تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
تعداد صفحات: 14
نویسنده(ها):
مرضیه کیانی صبا – دانشجوی مدیریت جهانگردی موسسه آموزش عالی گنجنامه

چکیده:
از آنجایی که کشور های درحال توسعه با مشکلاتی نظیر بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و تک محصولی بودن اقتصاد مواجه می باشند لذا توجه به توسعه صنعت گردشگری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از آنجایی که اقتصاد ایران به درآمدهای حاصلاز صادرات نفت وابستگی بالایی دارد و نوسانات قیمت جهانی نفت در طول زمان متغیر های کلان اقتصادی نظیر تولید ملی، سرمایه گذاری های ناخالص، اشتغال و درآمدهای ارزی را تحت تاثیر قرار داده است. لذا به منظور تنوع بخشیدن به منابع رشداقتصادی، درآمدهای ارزی و همچنین ایجاد فرصت های مختلف شغلی در کشور، توسعه صنعت گردشگری از اهمیت دو چندانیبرخوردار می باشد. با توجه به این شرایط و با توجه به اینکه ایران طبق آمار سازمان جهانی جهانگردی دارای رتبه پنجم جاذبه های طبیعی و رتبه دهم جاذبه های باستانی و تاریخی است و همچنین جمعیت جوان روبه گسترش، نرخ بالای بیکاری، لزوم افزایشدرآمد ارزی و سرمایه گذاری خارجی، توجه بیش از پیش به این بخش می تواند زمینه رسیدن به اشتغال کامل، افزایش درآمدارزی، معرفی تمدن و فرهنگ ایرانی به جهانیان، تعامل گسترده و سازنده با کشورهای دنیا، در هم شکستن مرزهای قومی و اقلیتی، را فراهم کند. در کنار روش های پرهزینه، روش های کم هزینه، ولی پرباری نیز برای جذب توریست در اکثر کشورهایصنعتی دنبال می شود. از طرفی دیگر با توجه به اینکه یکی از دلایل موقیت همه شرکتهای بزرگ توجه آنها به تحقیقات بازاریابیدر همه ی ابعاد بوده است و نمی توان از آن چشم پوشی کرد بنابراین ضروری به نظر می رسد که درباره ی جذب توریست باید از بازاریابی استفاده شود. مطالعات زیادی در مورد تاثیر گردشگری بر رشد اقتصادی انجام شده که در ذیل به چند مورد آن اشارهشده است، ولی تابحال حداقل در ایران مطالعه ای در مورد تاثیر بازاریابی و اتخاذ استراتژیهای بازاریابی بر رشد گردشگری انجام نشده است،این تحقیق به بررسی نقش صنعت گردشگری بر متغیرهای اقتصادی پرداخته است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 21 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي مشکلات آموزش هاي زيست محيطي برگزار شده در استان زنجان تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي مشکلات آموزش هاي زيست محيطي برگزار شده در استان زنجان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي مشکلات آموزش هاي زيست محيطي برگزار شده در استان زنجان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي مشکلات آموزش هاي زيست محيطي برگزار شده در استان زنجان تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
آیلار زینالی گرگری – دانش آموخته کارشناسی رشته ترویج و آموزش کشاورزی
جعفر یعقوبی – استادیار دانشگاه زنجان
پریسا نجفلو – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
هدف این پژوهش ارزیابی مشکلات آموزش های زیست محیطی برگزار شده در استان زنجان از دیدگاه کارشناسان ادارات محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان بود. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کارشناسان شاغل در اداره کل محیط زیست و منابع طبیعی استان زنجان بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برآورد گردید (n=60) که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه بود که پس از تأئید روایی آن با استفاده از نظرات اعضای هیئت علمی و کارشناسان صاحب نظر مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد از دیدگاه کارشناسان از میان 24 مورد مشکل مورد بررسی بیشترین مشکلات آموزشی در آموزش های زیست محیطی جذاب نبودن کلاس های آموزشی برای فراگیران، نبودن آموزش های کافی در زمینه حفاظت زیست محیطی، به روزن بودن مطالب آموزشی، هماهنگ نبودن کلاس های آموزشی با ساعات کاری فراگیران، استفاده نکردن از تکنولوژی روز در آموزش، عدم دسترسی مدرسان به منابع اطلاعاتی روزآمد، غیرکاربردی بودن مباحث آموزشی و عدم سازگاری محتوای آموزشی با نیازهای فراگیران و کمبود آموزشگران مجرب بود. با استفاده از نتایج تحلیل عاملی، مشکلات رایج در کلاس های آموزش زیست محیطی از دیدگاه کارشناسان به ترتیب اهمیت در شش عامل مشکلات هزینه ها و شرایط فیزیکی و ایاب و ذهاب، مشکلات زمانی کلاس ها و عدم توجه به نیاز فراگیران، بکارگیری روش های سنتی در آموزش و عدم توجه به کارهای عملی، مشکلات محتوایی دوره ها مشکلات مرتبط با آموزشگران و تکنولوژ، مشکلات برنامه های درسی و روش تدریس خلاصه شدند که در مجموع 65/79 درصد از مشکلات رایج در کلاس های آموزش زیست محیطی را تبیین کردند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله عومل موثر بر نگرش کشاورزان شهرستان ايوان نسبت به مديريت پايدار خاک تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عومل موثر بر نگرش کشاورزان شهرستان ايوان نسبت به مديريت پايدار خاک تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله عومل موثر بر نگرش کشاورزان شهرستان ايوان نسبت به مديريت پايدار خاک تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله عومل موثر بر نگرش کشاورزان شهرستان ايوان نسبت به مديريت پايدار خاک تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
محمدرضا صیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرووه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران
امیر افضلی گروه – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران
علی مشایخی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده:
استفاده نادرست از خاک زراعی باعث تخریب خاک و مشکلات زراعی عدیده‌ای شده است. هدف پژوهش حاضر سنجش نگرش گندم‌کاران شهرستان ایوان در زمینه مدیریت پایدار خاک زراعی و تحلیل رگرسیونی عوامل تأثیرگذار بر آن بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 168 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مورد سنجش قرار گرفتند. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب توسط پانل متخصصان و محاسبه آلفای کرونباخ (>0/7) مورد تأیید قرار گرفت. نتایج تحلیل رگرسیونی چند متغیره نشان داد که متغیر مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، میزان تماس با بخش ترویج، درآمد سالیانه، در مجموع قادرند 81/. از تغییرات نگرش کشاورزان گندم‌کاران نسبت به مدیریت پایدار خاک را پیش‌بینی کنند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آناليز و تحليل فشار جانبي خاک بر ديوارهاي حائل انعطافدرپذير((Cut off Wall در حالت پاسيو(مقاوم) تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آناليز و تحليل فشار جانبي خاک بر ديوارهاي حائل انعطافدرپذير((Cut off Wall در حالت پاسيو(مقاوم) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله آناليز و تحليل فشار جانبي خاک بر ديوارهاي حائل انعطافدرپذير((Cut off Wall در حالت پاسيو(مقاوم) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آناليز و تحليل فشار جانبي خاک بر ديوارهاي حائل انعطافدرپذير((Cut off Wall در حالت پاسيو(مقاوم) تحت pdf :

چکیده:

در این مقاله به بررسی و تحلیل فشار جانبی خاک بر دیوارهای حائل انعطافپذیر در حالت پاسیو پرداخته شده است. همانطوری که میدانیم حالت پاسیو یکی از حالتهای فشار جانبی خاک است که بر سازهها به خصوص دیوارهای حائل اعمال میگردد،در تحقیق حاضر با انجام عمل صحت سنجی لازمه پیرامون این موضوع و مطابقت داشتن نتایج با تحقیقات دیگران به بررسی راجعبه این تحقیق پرداخته می شود، آنچه در این مقاله حائز اهمیت است این است که با افزایش عمق فشار جانبی کم میشود تا به کمترین مقدار خود، در رنج %5H الی %15H برسد که از این مرحله به بعد با افزایش عمق فشار جانبی خاک افزایش مییابد. که این امر را میتوان به چرخش پای دیوار حائل انعطافپذیر نسبت داد، نتایج حاصله توسط آنالیز و تحلیل سه بعدی که توسط نرمافزار FLAC 3D صورت گرفته به انجام رسیده است.

واژه های کلیدی: فشار جانبی خاک، دیوار حائل انعطافپذیر، حالت پاسیو(مقاوم)، نرمافزار FLAC 3D

International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development 18 &19 December 2013, Tabriz , Iran

-1 مقدمه

در تحقیق حاضر بعد از انجام صحتسنجیهای صورت گرفته با تحقیقات در داخل و خارج کشور، مدل مورد نظر در نرم-افزار FLAC 3D، مدلسازی و تحلیل شده است و نیز در این راستا تحقیقات گوناگونی چه در داخل و چه در خارج از کشور صورت گرفته که هم این تحقیقات را میتوان به:


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله سرمايه گذاري فناوري اطلاعات با رويکرد بها يابي بر مبناي فعاليت فازي تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سرمايه گذاري فناوري اطلاعات با رويکرد بها يابي بر مبناي فعاليت فازي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله سرمايه گذاري فناوري اطلاعات با رويکرد بها يابي بر مبناي فعاليت فازي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله سرمايه گذاري فناوري اطلاعات با رويکرد بها يابي بر مبناي فعاليت فازي تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

مهدی علی نژاد سارو کلائی – دانجوی دکترای حسابداری،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
سیما قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محسن ساویز – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

امروزه با تکامل پیوسته اینترنت و تجارت الکترونیکی سرمایه گذاری در سامانه های فناوری اطلاعات به طور پیوسته افزایش یافته است.سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات نیازمند ارزیابی دقیق پیامدهای آن برای سازمان می باشد.روش های گوناگونی جهت ارزیابی تاثیر عملکرد سرمایه گذاری فن آوری اطلاعات هم در سطح واحد تجاری و هم فرایند های آن وجود دارد.بهایابی بر مبنای فعالیت یکی از این روشهاست که برای ارزیابی صحیح بهای فعالیت هاو فرایند ها مفید است.اما ایراد اساسی این سیستم اتکای به بر اوردها است.برای رفع ایراد عدم اطمینان و عدم صحت داده ها در تخمین ها تئوری منطق فازی ارائه شده است.این مقاله یک چار چوبی برای ارزیابی سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و بررسی تجزیه تحلیل داده زنجیره با بهایابی بر مبنای فعالیت و منطق فازی ارائه نموده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,