خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من
تاريخ : 21 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اهميت نسبي اعتماد عاطفي و شناختي در تسهيم دانش تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اهميت نسبي اعتماد عاطفي و شناختي در تسهيم دانش تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اهميت نسبي اعتماد عاطفي و شناختي در تسهيم دانش تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اهميت نسبي اعتماد عاطفي و شناختي در تسهيم دانش تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
رامین علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی، ایران
محمد فیضی زنگیر – استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی، ایران

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش بررسی وزن نسبی هریک از متغیرهای اعتماد عاطفی و شناختی در تاثیر بر یادگیری سازمانی در بین کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندر آستارا می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده که جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان شاغل شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندر آستارا به تعداد 413 نفر تشکیل می دادند. از آنجا که روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بوده با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه آماری 199 نفر بدست آمد که در نهایت 198 پرسشنامه مورد ارزیابی واقع شد. ابزار پژوهش دو پرسشنامه شامل پرسشنامه 12 سوالی اعتماد عاطفی و شناختی، و پرسشنامه مدیریت دانش صالحی (1391) می باشد. برای تحلیل آماری داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل، آزمون ضریب همبستگی پیرسون، استفاده شده است. و برای بررسی وزن نسبی هریک از ابعاد متغیرهای مستقل در تاثیر بر R2 رابطه بین متغیر مستقل و وابسته از نرم افزار آماری R استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین اعتماد عاطفی و شناختی رابطه مثبت و معناداری برقرار است که وجود این رابطه برای بررسی اهمیت نسبی ضروری بود. نتایج تکنیک اهمیت نسبی نشان داد که اعتماد عاطفی دارای بیشترین سهم (60/44%) و اعتماد شناختی دارای کمترین سهم (39/55%) در میزان R2 بین متغیر مستقل و وابسته به میزان 0/532 را دارا می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثيرعمليات آبخيزداري برکاهش فرسايش و توليدرسوب درحوضه آبخيز شهري 2تفرش تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثيرعمليات آبخيزداري برکاهش فرسايش و توليدرسوب درحوضه آبخيز شهري 2تفرش تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثيرعمليات آبخيزداري برکاهش فرسايش و توليدرسوب درحوضه آبخيز شهري 2تفرش تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثيرعمليات آبخيزداري برکاهش فرسايش و توليدرسوب درحوضه آبخيز شهري 2تفرش تحت pdf :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

مجتبی مومن – دانشجوی کارشناس ارشدمدیریت مناطق بیابانی
جواد وروانی – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
رضا جعفری نیا – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

دوعامل آب و خاک به عنوان منابع طبیعی اصلی درعرصه های ابخیز دائما درحال تخریب می باشد عملیات اجرایی ابخیزداری اقداماتی هستند که به منظور بهره برداری بهینه ازعوامل حوزه ابخیز و یا حفاظت ویااصلاح منابع طبیعی اجرا میشوند چنانچه عملکرد این طرح ها ازجنبه های مختلف فنی و مهندسی مورد ارزیابی قرارگیرد نتایج حاصله میتواند منجر به یافتن علل شکست عملیات پیشنهادی و ارایه راه کارهای مناسب درجهت رفع آنها شود حوضه ابخیز مورد مطالعه حوضه ابخیز شهری 2تفرش می باشد دراین حوضه جهت براورد میزان فرسایش و رسوب ازمدل تجربی MPSIAC استفاده گردیده است دراین روش با مشاهده نمودارهای مقادیر فرسایش و رسوب ویژه درحوضه چنین نتیجه گیری مشود که میزان فرسایش و تولید رسوب دراثراجرای عملیات مختلف ابخیزداری ازپهنه حوضه کاهش یافته است بطوریکه میزان فرسایش و رسوب ویژه درحوضه قبل ازعملیات ابخیزداری به ترتیب 15/84 و7/75 تندرهکتار درسال بوده ولی بعدازعملیات ابخیزداری با استفاده ازروش MPSIAC 7/64و4/25 تن درهکتار درسال براورد شده است لذا میتوان اقدامات ابخیزداری رادراین حوضه مثبت ارزیابی نمود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 21 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله استفاده از پروبيوتيک ها در دام، طيور و آبزيان تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله استفاده از پروبيوتيک ها در دام، طيور و آبزيان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله استفاده از پروبيوتيک ها در دام، طيور و آبزيان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله استفاده از پروبيوتيک ها در دام، طيور و آبزيان تحت pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

محسن نجیمی – دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل، دانشگاه زابل
احمد راشکی –

چکیده:

امروزه به منظور دستیابی به بازده اقتصادی بالا در صنعت دام و طیور و آبزیان، از سیستم های متراکم استفاده می شود که در آنها تعداد زیادی دام، طیور و یا حیوان آبزی در فضایی محدود نگهداری می شوند . در چنین سیستم های پرورشی متراکمی، عوامل متعددی در رسیدن به این هدف نقش دارند که از جمله آنها می توان به وضعی ت سلامتی حیوان و بویژه دستگاه گوارش آن اشاره نمود. از ویژگیهای دستگاه گوارش طبیعی و سالم ، حضور تعداد گونه بسیار زیاد میکرو ارگانیسم در آن است. در شرایط خاص هم چون استفاده از آنتی بیوتیک ها، استرس و شرایط غذایی نا مناسب شمار این باکتری ها کم می شود. از بین رفتن تعادل فلور میکروبی سبب کاهش کارایی دستگاه گوارش و موجب ضعیف شدن مکانیسم های دفاعی بدن میزبان خواهد شد . مصرف پروبیوتیک ها یا میکرواورگانیسم های مفید به اندازه کافی در برقراری تعادل میکروبی روده کارایی زیادی دارند . امروزه پروبیوتیک های زیادی بصورت تجاری برای انسان ودام تولید میشود در این مطالعه اثر این مواد بر روی دام ، طیور و آبزیان بررسی شده است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 21 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله توليد الکتريسيته به روش بيوماس تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله توليد الکتريسيته به روش بيوماس تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله توليد الکتريسيته به روش بيوماس تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله توليد الکتريسيته به روش بيوماس تحت pdf :

سال انتشار: 1381

محل انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

فرزاد صفایی دانشجوی برق قدرت
عادل اکبری – عضو هیأت علمی

چکیده:

رشد روز افزون مصرف انرژی الکتریکی و همچنین محدودیتهای منابع سوختهای فسیلی استفاده از روشهای جدید را برای تامین نیازهای آینده جهان ضروری می سازد . معرفی منابع اصلی بیوماس , تهیه و روشهای بکارگیری مناسب از آن , همچنین مزایای استفاده از این سوخت درکاهش چشمگیر آلودگی محیط , اطلاعات آماری درباره یک نمونه از پروژه های انجام یافته و مقدارتوان الکتریکی دریافتی از آنها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 21 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله كاشي و سراميك تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله كاشي و سراميك تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله كاشي و سراميك تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله كاشي و سراميك تحت pdf :

كاشی و سرامیك
مقدمه

كاشی وسرامیك از محصولات عمده خاك رس و سفال می باشند كاشی های سرامیكی سطوح مكان های بهداشتی در داخل منازل و همچنین بیماریستانهای را به صورت فراگیر در بر می گیرند امروزه به علت تنوع طرح و اندازه از آنها در سایر فضاهای عمومی و خصوصی استفاده می كنند و به علت تنوع در مقاوت لعاب در محیط های شیمیایی مختلف و فضاهایی مانند كارخانجات دارای محیط شیمیایی و یا آزمایشگاه ها ، كاشی تنها مصالح مورد مصرف می باشد .

سرامیك ها ممكن است لعاب دار و یا بدون لعاب باشند . لعاب كاشی ها در انوع مختلف در دسترس هستند لعاب مات ، نیمه براق ، براق ، سفید یا رنگی وگلدار ، همچنین خشت كاشی نیز در ابعاد ، اشكال متنوع دارای سطحی صاف یا بر جسته ، زبر یا طرحدار می باشد كه بر حسب مورد ومحل مصرف انتخاب می شوند . خشك كاشی را كه به آن بسیكوئیت می گویند به كمك لعاب مورد نظر اندود می كنند و این لعاب به صورت گرد مخلوط شده در آب به صورت معلق ( سوسپانسیون ) می باشد اندود می كنند .

خشت آماده شده وارد كوره پیش پخت و سپس كوره اصلی می شود و پس از پخت درجه بندی و بسته بندی می گردد . درجه بندی كاشی ها بر اساس كیفیت آن ، در ابعاد خشمك و لعاب كاری تعیین می گردد . كاشی باید دارای لبه های قائم ، ابعاد دقیق و لعاب یكنواخت و بدون پریدگی و خال باشد كاشی های لعابی با ضخامت 4 تا 12 میلیمتر بر حسب مكان مورد مصرف تهیه می گردند . نوعی از این كاشی ها كه سطح زبر تری دارند منحصرا برای كف استفاده می شوند سرامیك های موزائیكی نیز نوعی از سرامیك ها هستند كه از قطعاتی با شكل هندسی و كوچك كه به صورت شبكه ای بر روی ورقه ای از كاغذ گراف مخصوص در كنار هم قرار گرفته اند ، تشكیل می شوند . این سرامیك ها روی بستری از ملات قرار می گیرند و پس از گرفتن ملات ، روی آن را با آب خیس می كنند تا كاغذ آن جدا شود وسپس با دوغاب دور آنها را پر می كنند . به طور كلی در مورد كاشی و سرامیك باید مندرجات استاندارد شماره 25 ایران رعایت شود .
از دو غاب ماسه سیمان برای چسباندن كاشی لعاب دار و یا بدون لعاب روی سطوح قائم استفاده می شود .

نسبت حجمی این دوغاب 5 :1 است و برا ی پر كردن بندها از دوغاب سیمان و پودر سنگ بهره می برند . دوغاب را می توان با ماده دافع آب مخلوط نمود . در بعضی از موارد برای چسباندن كاشی و سرامیك از چسب های خمیری مخصوص استفاده می كنند . این چسب ها غالبا بر روی دیوارهای بتنی یا گچی استفاده می شوند. این نوع مواد معمولا در مقابل آب ، اسید و مواد نفتی مقاوم می باشند . باید در اجرای كاشی كاری مواردی مثل تراز ، شاقول و قائمه بودن زوایا رعایت شود و به هنگام استفاده از دوغاب ماسه سیمان كه با سایر ملات ها به خصوص گچ و خاك و كاه گل چسبندگی ندارند قبلا باید دیوار به كمك ملات سیمان ساخته و یا اندود شده باشدو در اجرای كاشی كاری باید كلیه نكات آجر چینی مورد نظر قرار گیرد .

كاشی
خاك رس ، نسبت به كانی ذاتی خود ، به گروه كائولین ALO2, 2SO2,2H2O و و هالوزیتها al2o ,2SO2,4h2o ومونت مورفوفیت تشكیل شده است . كاشیها ، بهترین مصالح موافق از نوع سرامیك می باشند كه هم ارزان و هستند و هم استحكام و ظرافت و زیبایی آنها ذخیره كننده است . كاشی ، دارای انواع مختلف ساده ، برای سینه دیوار و انحنا دار برای شروع و انتهای نبشها ونوع مخصوص قرنیز كه كاشی را با حالت زیبایی ، به سرامیك یا موزائیك و سنگ كف می رساند، می باشد .

كاشیها به صورت رنگارنگ و نقاشیها و صور مشبك و برجسته و یا یك طرح یا در كل به صورت تابلو و نوشته و غیره ساخته می شوند . كاشی در كارخانجات كاشی سازی ، با لعاب و رویه زدن و پختن در جا ، با استحكام و اندازه های مختلف ساخته می شود . لعابها معمولا از كائولین ، كوارتز ، فلدسپاتها و با اضافه كردن گچ و اكسید آهن گرفته می شود كه برای لوله های فاضلاب و غیره مصرف و در مورد رنگها از اكسیدهای فلزات استفاده می شود . این مجموعه ها به صورت پودر آهن شده وبا دستگاه روی كاشی كشیده می شود و در كارخانه خشك و پخته می شوند و این عمل كاشی را ضد آب می كند .برای ممكن ساختن چسبندگی كاشی با ملات ، آن را 5/1 تا 2 میلیمتر برجسته می سازند . كاشی با ابعاد 10*10 الی 40*40 برای دیوارهاست .

از جمله سایر موارد ، نمی توان به مواردی نظیر كاربردهای بهداشتی مثل وان و روشویی و موارد دیگر كه پس از لعاب دادن ، بر روی آنهاكارهای اضافه ، انجام می گیرد و به صورت سبك و تمیز در می آیند ، اشاره كرد . كاشیهای دیواری حداقل 6 میلیمتر و حداكثر 10 میلیمتر ضخامت دارند تا انقباض نداشته باشند كاشیها را 100 درجه گرما داده و فورا داخل آب 20-18 درجه قرار می دهند ،

در این قسمت احتمال ترك برداشتن آزمایش می شود كاشیها در دمای 1250- 1200 درجه پخته شده و سپس از دادن لعاب ، آنها را دوباره 260 – 1100 درجه حرارت می دهند . كاشیها طبق بند 7-4-2 – آیین نامه سازمان برنامه ، از لحاظ نداشتن نقص ، درجه یك و با داشتن چند خال 2/1 میلیمتر در رویه ولبه درجه 2 واگر این اشكالات 3-2 میلیمتر باشد درجه 3 خوانده می شوند .


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي کاربرد ضرايب تعديل کننده تصادفات (AMFs) در مديريت تصادفات انحراف از مسير تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي کاربرد ضرايب تعديل کننده تصادفات (AMFs) در مديريت تصادفات انحراف از مسير تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي کاربرد ضرايب تعديل کننده تصادفات (AMFs) در مديريت تصادفات انحراف از مسير تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي کاربرد ضرايب تعديل کننده تصادفات (AMFs) در مديريت تصادفات انحراف از مسير تحت pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: 12

نویسنده(ها):

غلامعلی شفابخش – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان
میررحیم موسوی – کارشناس ارشدمهندسی عمران – راه و ترابری، دانشگاه سمنان

چکیده:

تصادفات انحراف از مسیر زمانی اتفاق می افتد که وسیله نقلیه ازجاده اصلی منحرف می گردد و راننده قادر نمی باشد به صورت ایمن وسیله نقلیه را به مسیر اصلی جاده بر گرداند. سه هدف اصلی درزمینه طراحی حاشیه جاده وبزرگراه ها وجود دارد که باعث کاهش تعداد تصادفات انحراف از مسیر میگردد. اولین هدف در طراحی بزرگراه ایجاد وضعیتی مناسبجهت نگه داشتن وسیله نقلیه در مسیر اصلی می باشد دومین هدف مهندسی کمک به رانندگان به منظور برگشت به جاده و کنترل مجدد وسیله نقلیه می باشد. بعلاوه بازگرداندن وسیله می بایست بگونه ای کنترل شده صورت پذیرد که رانندگان دچار سردرگمی نشده و به خط مخالف مسیر رفت و آمد و یا به میانه بزرگراه ها منحرف نگردند. هدف سوم، کاهش شدت تصادفات انحراف از مسیر در صورت برآورده نشدن دو هدف قبلی می باشد. تنوع اعمال تدابیر می بایست به گونه ای در نظر گرفته شودکه این سه هدف را مورد توجه قرار دهد. به منظور تصمیم گیری در زمینه اینکه کدام تدابیر می بایست اعمال شود با استفاده از ضرایب تعدیل کننده تصادفات می توان ایمنی مورد انتظار را براورد نمود. در این مقاله ضمن معرفی ضرایب تعدیل کننده تصادفات (AMFs) کاربرد انها در زمینه اهداف مدیریت تصافات انحراف از مسیر تشریح گردیده است و شش رفتار مهندسی که اعمال انها می تواند باعث کاهش شدت و توالی تصادفات حاشیه راه گردد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مقايسه ناحيه Dدرloop و ژن Cytدرb ژنوم ميتوکندريايي قوچ و ميش وحشي مناطق حفاظت شده تنگ صياد چهارمهال بختياري و کرايي خوزستان تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقايسه ناحيه Dدرloop و ژن Cytدرb ژنوم ميتوکندريايي قوچ و ميش وحشي مناطق حفاظت شده تنگ صياد چهارمهال بختياري و کرايي خوزستان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقايسه ناحيه Dدرloop و ژن Cytدرb ژنوم ميتوکندريايي قوچ و ميش وحشي مناطق حفاظت شده تنگ صياد چهارمهال بختياري و کرايي خوزستان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقايسه ناحيه Dدرloop و ژن Cytدرb ژنوم ميتوکندريايي قوچ و ميش وحشي مناطق حفاظت شده تنگ صياد چهارمهال بختياري و کرايي خوزستان تحت pdf :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

صابر خدرزاده – دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
سیامک یوسفی سیاهکلرودی – دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
شهاب الدین منتظمی – دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی، سازمان حفاظت محیط زیست

چکیده:

به منظور مطالعه تنوع نوکلئوتیدی موجود در جمعیت های قوچ و میش دو منطقه حفاظت شده تنگ صیاد استان چهارمحال بختیاری و کرایی خوزستان، از سرگین افراد موجود در دو جمعیت به طور تصادفی نمونه گیری به عمل آمد. سپس DNA نمونه ها استخراج و جهت بررسی و مقایسه ژنتیکی دو جمعیت مذکور از ناحیه D-loop و ژن Cyt-b ژنوم میتوکندری استفاده شد. پس از تکثیر هر جایگاه به وسیله PCR، نمونه ها مورد توالی یابی قرار گرفت. سپس، بررسی توالی ها در راستای وجود و یا عدم وجود هاپلوتیپ، با استفاده از نرم افزار MEGA4 انجام پذیرفت. در این پژوهش، در دو جمعیت مذکور ناحیه D-loop دارای 552 جفت نوکلئوتید و ژن Cyt-b نیز واحد 589 جفت نوکلئوتید بوده و هیچ فاوت ژنتیکی معنی داری در بین دو جمعیت قوچ و میش مورد مطالعه وجود نداشت.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 21 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ميکروپمپ فروفلوئيد يک ديفيوزري تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ميکروپمپ فروفلوئيد يک ديفيوزري تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ميکروپمپ فروفلوئيد يک ديفيوزري تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ميکروپمپ فروفلوئيد يک ديفيوزري تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات: 4
نویسنده(ها):
حامد قهرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
مانی گلشنی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مجید عشوری – دانشجوی دکتری
محمدبهشاد شفیعی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:
دراین مقاله طراحی و ساخت نمونه ای میکروپمپ پیستونی بدون دریچه که درآن از تحریک سیال مغناطیسی فروفلوئید توسطمیدان مغناطیسی خارجی استفاده میگردد ارایه شده است محرکمغناطیسی بکارگرفته شده یک آهنربای دائمی است که حرکت آن از طریق استپ موتور تامین می شود توده سیال مغناطیسی به عنوان پیستون محرک جریان عمل می نماید و دو المان نازل – دیفیوزر درورودی و خروجی میکروپمپ منجر به ایجاد اختلاف فشار و دبی خالص می شود درنتیجه درون میکروکانال نیاز به بخش مکانیکی متحرک نمی باشد نتیجه این تحقیق طراحی ساخت سرهم بندی و تست تجرب یمیکروپمپ فروفلوئیدیک دیفیوزری است که قابلیت استفاده برای پمپ نمودن سیالهای مایع و یا گاز را دارا است. برای سیال عامل آب حداکثر هد و دبی برای یک نمونه از این میکروپمپ به ترتیب برابر 12 میلی متر آب و 200 میکرولیتر دردقیقه بدست آمده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 21 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدل ديناميکي ربات زيرآبي خودکار SUT1 تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدل ديناميکي ربات زيرآبي خودکار SUT1 تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدل ديناميکي ربات زيرآبي خودکار SUT1 تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدل ديناميکي ربات زيرآبي خودکار SUT1 تحت pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: 12

نویسنده(ها):

میلاد وزیریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
ابوالفضل محمدی جو – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه علم و صنعت
رضا اسعدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه امیرکبیر
محمدسعید سیف – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

رباتهای زیرسطحی کاربردهای مختلفی داشته و طی سالهای اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته اند در مقاله حاضر طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی ربات SUT-1 AUT برای موقعیت یابی در زیرآب و رسیدن به موقعیت از پیش تعیین شده تشریح شده است. در این راستا مراحل طراحی و ساخت و خرید تجهیزات مورد نیاز و مدلسازی آن به پایان رسیده و پیاده سازی الگوریتم کنترلی آن در مراحل پایانی قرار دارد هدف از ساخت SUT-1 AUV ایجاد امکان حرکت صفحه ای تا عمق 5 متر و رسیدن به نقطه از پیش تعیین شده در شعاع در حدود یک کیلومتری می باشد. از این رو از چهار عدد تراستر برای حرکت در جهات پیشروی (Surge)، عمقی (Heave) و دورانی (Yaw) استفاده شده است. در این مقاله به فرایند مدلسازی دینامیکی SUT-1 AUV با استفاده از Marine gnc Toolbox که قابل نصب برروی نسخه های Matlab 2006b و بالاتر است پرداخته شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 21 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي روش استخراج مواد فرار در بهسازي خاکهاي آلوده تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي روش استخراج مواد فرار در بهسازي خاکهاي آلوده تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي روش استخراج مواد فرار در بهسازي خاکهاي آلوده تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي روش استخراج مواد فرار در بهسازي خاکهاي آلوده تحت pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

مصطفی محمدی اکبرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی، دانشکده فنی، دانشگاه تربیت مدر
شیوا هاشمی نمین –
محمد علی حسین پور –
میلاد خوش نشین لنگرودی –

چکیده:

امروزه با توسعه صنایع، بر حجم و تنوع محصولات آنها نیز افزوده شده است. و از آنجا که هنگام تولید بسیاری از آنها مقداری پسماند نیز تولید می شود، همواره با افزایش باطله ها و پساب های صنعتی مواجه هستیم. در نتیجه عدم تصفیه و مدیریت پسماندهای خطرناک، علاوه بر آلودگی خاک، هنگام نزولات جوی که آلاینده های موجود در خاک یا پسماند شسته می شوند، وارد آبهای زیرزمینی و سطحی شده، و موجب پراکندگی بیشتر آلودگی می شود. به منظور کنترل این فرآیند روشهای مختلفی ابداع شده است که به دو دسته بیولوژیکی و فیزیکی- شیمیایی تقسیم می شوند. از میان این دو دسته، روشهای فیزیکی- شیمیایی کاربرد و اثر بیشتری دارند. فرآیندهای فیزیکی عبارتند از: استخراج مواد فرار از خاک، شستشوی خاک، حفاری و خاک برداری، دفن کردن، پوشش دادن، جداسازی روغن و آب، دفن توسط هوا، جذب کربنی، رفع آلودگی از خاک به روش الکتریکی، جداسازی آلاینده ها بر اساس اندازه ذرات، استخراج توسط سیالات فوق بحرانی، فیلتراسیون (فیلتر خلاء)، اولترا فیلتراسیون ممبران ها. از میان این روشها، روش SVE از خاک از اهمیت و کارایی ویژه ای برخوردار است. به طور خلاصه روش SVE دفع مواد فرار از ناحیه ی بالای سطح آب زیرزمینی می باشد. این روش شامل به کارگیری خلاء در طول چاههای استخراجی است که ایجاد گرادیان فشار منفی کرده و باعث حرکت بخارات به سوی چاهها می شود. این بخارات استخراج شده از چاهها در روی سطح زمین با تکنیک های استاندارد تصفیه هوا همچون فیلترهای کربنی یا احتراق، تصفیه می شوند. از این روش برای دفع ترکیبات فرار آلی و سوخت موتور در خاک استفاده می شود. این تکنولوژی تحت عناوین aeration, soil venting, vacuum extraction، ; نیز شناخته می شود.
برای انجام SVE چاههای استخراج در نواحی آلوده را تا جائیکه به آبهای زیرزمینی نرسند، حفاری کرده و همزمان با حفر چاهها تجهیزاتی نیز برای ایجاد خلاء و بیرون کشیدن هوا و بخارات از درون خاک و آوردن آنها به سطح زمین فراهم می کنند. در کنار این چاهها، چاههای تزریق هوا به منظور تسریع روند پاکسازی احداث می گردد. از طریق این چاهها، هوا به درون خاک پمپاژ شده و در نتیجه آلودگی سریع تر به بخار تبدیل می شود. تعداد چاههای استخراجی و تزریق هوا بستگی به مساحت ناحیه ی آلوده دارد. هنگامی که هوا و بخارات از طریق چاههای استخراجی از زمین خارج شدند، تجهیزات ویژه ای جهت جمع آوری آنها مورد نیاز است که بخارات را از هوای تمیز جدا کرده، سپس این بخارات به مصالح جامد چسبیده یا جذب شده و یا اینکه به مایع تبدیل می شوند. هوای تزریق شده باعث تسریع رشد میکروارگانیسم هایی می شود که به طور طبیعی در خاک وجود داشته و از آلودگی به عنوان غذا استفاده می کنند. هنگامی که این میکروارگانیسم ها آلودگی را به طور کامل هضم کردند، آنها را به آب یا بخارات غیر مضر تبدیل می کنند. تکنولوژی SVE زمانی کاربرد دارد که آلودگی های موجود در زیر سطح زمین از نوع بخار شدنی و همچنین لایه های خاک همگن و با نفوذ پذیری بالا باشند.
در این مقاله سعی بر این است که اساس روش SVE شاملک روش کلی طراحی، فرآیندهای بنیادینی که حین انجام پروسه صورت می گیرد، انواع روش های اجرا و مزایا و معایب آنها و در نهایت تکنولوژیهای کامل کننده ی این پروسه مورد بررسی قرار گیرند. حال با توجه به تکنولوژی موجود و نوع آلاینده ها در خاکهای کشور بهترین و اجرایی ترین برای بهسازی خاکهای آلوده از بین تمامی روش ها روش SVE می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,