خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله سنتز غشاي تبادل کاتيوني جهت جداسازي اورانيوم از پسمان واقعي به روش الکترودياليز تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سنتز غشاي تبادل کاتيوني جهت جداسازي اورانيوم از پسمان واقعي به روش الکترودياليز تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله سنتز غشاي تبادل کاتيوني جهت جداسازي اورانيوم از پسمان واقعي به روش الکترودياليز تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله سنتز غشاي تبادل کاتيوني جهت جداسازي اورانيوم از پسمان واقعي به روش الکترودياليز تحت pdf :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
سهیلا جوشقانی – دانشگاه شهید یهشتی، دانشکده مهندسی هستهای
امیرسعید شیرانی – دانشگاه شهید یهشتی، دانشکده مهندسی هستهای
امیر چرخی – سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، پژوهشکدهی چرخه سوخت هستهای
علیرضا کشتکار – سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، پژوهشکدهی چرخه سوخت هستهای

چکیده:
در مقاله حاضر جداسازی اورانیوم از پسمان واقعی استخر تبخیر تأسیسات فرآوری اورانیوم اصفهان بهروش الکترودیالیز بررسی شده است. برای این منظور غشای تبادل کاتیون بر پایه پلی وینیل کلراید با43/1 درصد وزنی رزین تبادل کاتیون Dowex 50w-x 8 و13/8 درصد وزنی نانو ذرات دی اکسید تیتانیم به ضخامت 60 میکرومتر سنتز شد. همچنین اثر اختلاف پتانسیل بر درصد استخراج اورانیوم بررسی و نتایج با نتایج حاصل از غشای کاتیونی تجاری مقایسه شد. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش ولتاژ از 10 تا 30 ولت، جداسازی اورانیوم در غشای تجاری از حدود 30 % به حدود 72 % و در غشای سنتز شده از 25 % به حدود 81 % افزایش یافت. آنالیز اورانیوم در محفظه- های الکترودی نشان داد که بخش اعظم اورانیوم جدا شده از محلول خوراک وارد محفظه کاتدی شده است بنابراین امکان جداسازی اورانیوم از آنیون های موجود در پساب واقعی وجود دارد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي نمايه فضايي باريکه الکتروني شتابدهنده رودترون با استفاده از ليزر HeدرNe تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي نمايه فضايي باريکه الکتروني شتابدهنده رودترون با استفاده از ليزر HeدرNe تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي نمايه فضايي باريکه الکتروني شتابدهنده رودترون با استفاده از ليزر HeدرNe تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي نمايه فضايي باريکه الکتروني شتابدهنده رودترون با استفاده از ليزر HeدرNe تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
محسن عسکربیوکی – سازمان انرژی اتمی ایران، معاونت توسعه کاربرد پرتوها، مجتمع کاربرد پرتوهای یزد
علی محمد پورصالح – سازمان انرژی اتمی ایران، معاونت توسعه کاربرد پرتوها، مجتمع کاربرد پرتوهای یزد
سعید حاصل طلب – سازمان انرژی اتمی ایران، معاونت توسعه کاربرد پرتوها، مجتمع کاربرد پرتوهای یزد
عباس بهجت – دانشگاه یزد، مجتمع علوم پایه، دانشکده فیزیک، گروه اتمی و مولکولی

چکیده:
در این تحقیق با استفاده از باریکه ی لیزری به مطالعه نمایه ی فضایی الکترون های موجود در باریکه الکترونی شتاب دهندهرودترون می پردازیم. با اندازه گیری توزیع فضایی دز می توان به نمایه ی فضایی الکترون ها پی برد. دریافت دز توسط مادهسبب تغییر بعضی از خواص اپتیکی آن ها از جمله جذب اپتیکی می شود. این تغییرات جذب اپتیکی نیز به راحتی توسط لیزر قابل اندازه گیری است. در این تحقیق با استفاده از روش اپتیکی Z-Scan تغییرات جذب ماده در سطح، یا همان تغییرات دز جذبی، توسط لیزر He-Ne مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه نمایه فضایی باریکه الکترونی تابیده شده بر سطح مواد با دقت بسیار مطلوبی بدست آمد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 24 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Staffing Software Maintenance Projects with Multiple Service Levels in SLA تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Staffing Software Maintenance Projects with Multiple Service Levels in SLA تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Staffing Software Maintenance Projects with Multiple Service Levels in SLA تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Staffing Software Maintenance Projects with Multiple Service Levels in SLA تحت pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

M Ghorbalipoor – Computer Engineering Department Amirkabir University of Technology Tehran-Iran
M.R Meybodi – Computer Engineering Department Amirkabir University of Technology Tehran-Iran

چکیده:

Today outsourcing a software system’s maintenance is common in software industry. Softwaremaintenance organizations need to estimate the size of software maintenance team, in order to make decisions about acceptance or rejection of a project. In this paper we present a method to estimate the optimal staffing needed for a project that has multiple service levels with different priority and response time. The priority and response time determined with a SLA. We use results of queuing theory to model the maintenance environment with non-preemptive priority M/M/c queue. We also show that response time of an arbitrary request can not be less than a specified time


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 24 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مديريت تجميعي تقاضاي آب (مطالعه موردي استان اصفهان) تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مديريت تجميعي تقاضاي آب (مطالعه موردي استان اصفهان) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مديريت تجميعي تقاضاي آب (مطالعه موردي استان اصفهان) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مديريت تجميعي تقاضاي آب (مطالعه موردي استان اصفهان) تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

رحمان خوش اخلاق – استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد خمینی شهر
مرضیه سادات سجادی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد خمینی شهر
سحر اقازاده – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد

چکیده:

با توجه به اینکه تلاش های افزایش منابع آب به نقطه کشش ناپذیر عرضه آب رسیده است، می بایستی توجه محققین اقتصادی به ارزیابی دقیق تر تقاضا و عوامل موثر بر آن متمرکز گردد. تقاضای آب در بخش های گوناگون (شرب، کشاورزی و صنعت) که به صورت رقابتی با یکدیگر اتفاق می افتد مورد توجه قرار گرفته است و ادبیات اقتصادی نسبتا قوی در مورد تک تک آنها وجود دارد. اما با توجه به ا ت نقال پذیری آب از یک بخش به بخش دیگر، مطالعات تجمیعی که کل تقاضای آب را مورد توجه قرار دهد انجام نشده است. در این مطالعه ضمن ارزیابی کمی عوامل موثر بر تقاضا در 3 زیر بخش شرب، کشاورزی و صنعت، تقاضای آب به صورت تجمیعی مورد مطالعه قرار گرفته تا کلیت تقاضا و عوامل اثرگذار بر آن شناسایی گردد. تابع تقاضای تجمیعی آب (جمع توابع تقاضای آب در 3 بخش شرب، کشاورزی و صنعت) که متغیرهای مستقلی همچون قیمت آب، درآمد مصرف کنندگان، قیمت نیروی کار، قیمت انرژی، قیمت سرمایه، ارزش محصول و غیره را داراست تحت یک سیستم معادلات همزمان (با در نظر گرفتن تابع عرضه آب و همچنین برابری عرضه و تقاضای آب) و با استفاده از داده های سری زمانی و به صورت مطالعه موردی در استان اصفهان تخمین و مورد ارزیابی قرار گرفته است. در ضمن با استفاده از این تابع تقاضا ی آب تجمیعی مقدار تقاضای آب برای ده سال آینده برای استان اصفهان برآورد می شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 24 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آشنايي با روشهاي بهبود کيفيت عرضه ماهيهاي گرمابي تحت pdf دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آشنايي با روشهاي بهبود کيفيت عرضه ماهيهاي گرمابي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله آشنايي با روشهاي بهبود کيفيت عرضه ماهيهاي گرمابي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آشنايي با روشهاي بهبود کيفيت عرضه ماهيهاي گرمابي تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: 2
نویسنده(ها):
سیروس امیری نیا – استادیار ، محقق و دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
امیررضا صفائی – استادیار ، محقق و دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
شهاب الدین گودرزی – استادیار ، محقق و دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
شراره نگهداری – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرج

چکیده:
هدف این تحقیق که در راستای نقش آبزیپروری در توسعه پایدار و تامین امنیت غذایی جامعه اسلامی می باشد، آشناییبا روشهای مختلف بهبود کیفیت عرضه ماهی های گرمابی می باشد. در مطالعات میدانی شاخص های دارای اهمیت مشتملبر شناسایی منابع آلودگی میکربی ماهی در طی فرآوری اولیه، عملیات بهداشتی پس از صید، جابجایی و عرضه مناسبآبزیان، علائم نامطلوب ناشی از فساد ماهی، اهداف توسعه آکواریوم صنعتی، دستورالعمل اجرایی عرضه زنده ماهیانپرورشی( سردآبی)، تقلبات مربوط به عرضه و فروش ماهی فاسد، ویژگی های ماهی منجمد، مورد بررسی فرار گرفت. نتایجنشان داد که شناسایی روشهای مختلف بهبود کیفیت عرضه ماهی های گرمابی به جهت تامین سلامت انسانها، دارایاهمیت فوق العادهای میباشد. مهمترین شاخص کیفیت در عرضه ماهی، تقلبات مربوط به عرضه و فروش آن شاملشستشو دادن مکرر ماهی تا ظاهری طبیعی و مرطوب داشته باشد، کندن فلس های ماهی، قرار دادن ماهی کهنه در یخچالیا فریزر تا قوام نرم یا شل نداشته باشد، در آوردن چشم ماهی از حدقه، آغشته کردن برنش ماهی با خون گاو ، مرغ یارنگهای مصنوعی قرمز، مالیدن خون حیوانات بر روی سرپوش برنشها یا دهان تا لکه های ناشی از فساد دیده نشود،برداشتن برنش ماهی فاسد، تخلیه امعاء و احشاء ماهی، مخفی کردن بوی تند ماهی های کهنه یا فاسد با شستشوی دائمماهی و نیز قرار دادن در بین آلگها و گیاهان دریایی که بوی تند ماهی فاسد را بپوشاند، عرضه ماهی آغشته به منابع آلودهکننده از جمله شن و ماسه می باشد.به طورکلی برای امر توسعه پایدار و تامین سفره غذای سالم در جوامع اسلامی نیاز مبرم به نظارتهای تخصصی و ویژه بودهکه برای انجام نظارتهای تخصصی و ویژه، احتیاج مبرم به نهادهای نظارتی تخصصی در کنار قوانین جامع و مدون می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مقايسه کارايي نشانگرهايRAPDو نيمهتصادفي در ايجاد چندشکلي وبررسي تنوع ژنتيک بابونه آلماني تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقايسه کارايي نشانگرهايRAPDو نيمهتصادفي در ايجاد چندشکلي وبررسي تنوع ژنتيک بابونه آلماني تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقايسه کارايي نشانگرهايRAPDو نيمهتصادفي در ايجاد چندشکلي وبررسي تنوع ژنتيک بابونه آلماني تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقايسه کارايي نشانگرهايRAPDو نيمهتصادفي در ايجاد چندشکلي وبررسي تنوع ژنتيک بابونه آلماني تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
هادی مهدیخانی – دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمود سلوکی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
عباسعلی امام جمعه – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
حسین زینلی – استادیار بخش گیاهان دارویی و معطر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:
به منظور مقایسه کارایی آغازگرهای تصادفی و نیمهتصادفی در ایجاد چندشکلی و بررسی تنوع ژنتیک بابونه آلمانی Matricaria chamomilla L. 20 توده بومی بابونه آلمانی که از نقاط مختلف کشور جمعآوری شده بود همراه با پنج واریته خارجی مورد استفاده قرار گرفت. 22 آغازگر تصادفی 10 جفت نوکلئوتیدی و 22 آغازگر نیمهتصادفی طراحی شده بر اساس مکانهای هدف اینترون ITواگزون ET با توالیهای 15 و 18 جفت نوکلئوتیدی مورد استفاده قرار گرفت. برای تعیین تشابه بین تودههای بومی از ضریب تشابه جاکارد استفاده شد و گروهبندی تودهها به روشUPGMAبا استفاده از نرمافزارNTSYSانجام شد. دامنه تعداد نوارهای چندشکل تولیدی توسط آغازگرهای تصادفی بین 13-5 و توسط آغازگرهای نیمهتصادفی بین 21-6 بود. تجزیه خوشهای بر اساس هر دو گروه آغازگر، نتیجه مشابهی داشت و تودهها به پنج گروه تقسیم شد. به منظور تعیین ارتباط بین دو دندروگرام از آزمون مانتل استفاده شد که همبستگی معنیداریr=0/6 بین دو گروه آغازگر مشاهده شد. مقایسه آماری بین دو گروه آغازگر تصادفی و نیمهتصادفی نشان داد که اختلاف معنیداری بین دو گروه آغازگر از نظر تشکیل نوار و ایجاد چندشکلی وجود دارد. توانایی و کارایی آغازگرهای نیمه تصادفی درایجاد چندشکلی از آغازگرهای تصادفی بیشتر بود


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نگاهي به اکوتوريسم در ايران و ارائه راهکارهايي در جهت برنامه ريزي براي گسترش و توسعه پايدار اکوتوريسم در ايران تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نگاهي به اکوتوريسم در ايران و ارائه راهکارهايي در جهت برنامه ريزي براي گسترش و توسعه پايدار اکوتوريسم در ايران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نگاهي به اکوتوريسم در ايران و ارائه راهکارهايي در جهت برنامه ريزي براي گسترش و توسعه پايدار اکوتوريسم در ايران تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نگاهي به اکوتوريسم در ايران و ارائه راهکارهايي در جهت برنامه ريزي براي گسترش و توسعه پايدار اکوتوريسم در ايران تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

میثم سلوکی – عضوباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مرضیه بردبار – عضوباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مهرنوش رافعی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دا

چکیده:

یکی از بخش هایی که در صنعت گردشگری مورد توجه گردشگران و جهانگردان قرار گرفته است صنعت اکوتوریسم است. گردشگری سبز، گردشگری پایدار و بیوتوریسم واژ ههای متنوعی است که برای گردشگری طبیعت یا اکوتوریسم به کار برده می شود. اکوتوریسم در فارسی با عنوان طبیع تگردی معنی م یشود. اکوتوریسم گرایشی نوین در صنعت جهانگردی است.اگرچه اهمیت نسبی اکوتوریسم در مقایسه با گردشگری سنتی هنوز پائین است اما توجه به آن از اهم موضوعات می باشد.در این مقاله برآنیم تا با معرفی اکوتوریسم به بررسی زیرشاخه های اکوتوریسم، ارائه نکاتی در جهت برنامه ریزی برای گسترش اکوتوریسم، مشکلات اکوتوریسم در ایران و مؤلفه های اکولوژیکی مهم در توسعه پایدار اکوتوریسم بپردازیم.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي روند تغييرات آلاينده هاي هوا و تأثير پارامترهاي هواشناسي در شهر شيراز تحت pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي روند تغييرات آلاينده هاي هوا و تأثير پارامترهاي هواشناسي در شهر شيراز تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي روند تغييرات آلاينده هاي هوا و تأثير پارامترهاي هواشناسي در شهر شيراز تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي روند تغييرات آلاينده هاي هوا و تأثير پارامترهاي هواشناسي در شهر شيراز تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای گاز، تکنولوژی و توسعه
تعداد صفحات: 16
نویسنده(ها):
سها نزهت – کارشناس ارشد مهندسی آلودگیهای محیط زیست
حسین صادقی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:
زمینه و هدف:یکی از بحران هایی که در حال حاضر شهرهای بزرگ کشور به ویژه شیراز و سایر شهرها را در برگرفته است، بحران آلودگی هواست. امروزه برنامه های مدیریتی برای کنترل و کاهش آلودگی هوا از مهمترین راهکارها محسوب می شوند و این جز از طریق در دست داشتن یک منبع اطلاعاتی صحیح و دقیق از وضعیت هوای محیط امکانپذیر نخواهد بود. ایستگاه های سنجش آلودگی هوا مهمترین منبع برای تأمین این اطلاعات به شمار می روند. روش بررسی:در تحقیق حاضر داده های سه آلاینده ، گرد وغبار( CO, SO2, (Dust از ایستگاه سنجش وپایش آلودگی هوا در میدان امام حسین (ع) گرفته شده و با استفاده از نرم افزار SPSS میانگین فصلی آنها محاسبه شده و میانگین این سه آلاینده و میانگین های رطوبت،بارندگی و دما در فصول مختلف سه سال به صورت مشهود مورد مقایسه قرار گرفته و رابطه معنی داری آنها مشخص شده است،و راهکارهایی برای مقابله با آلودگی بیش از حد هوا ارائه شده است.یافته ها:نتایج نشان می دهد که در بررسی تغییرات سالیانه،آلاینده SO2 از روند افزایشی بیشتری برخوردار بوده که موجب بروز بیماریهای تنفسی و قلبی-عروقی می شود.همچنین بررسی تغییرات فصلی نشان می دهد که میزان آلاینده COدر فصل پاییز ومیزان SO2 در فصل تابستان و Dust در فصل تابستان و زمستان از بیشترین میزان آلودگی برخوردار بوده اندو در مناطق شهری بیشتر از حد مجاز تعیین شده می باشند که یکی از مهمترین علل این آلودگی ها وسایل نقلیه موتوری (منابع متحرک) می باشند.بحث و نتیجه گیری:آلودگی هوا یک معضل جهانی است که هر روز روند افزایشی داشته و مهار آن با دشواریهای زیادی همراه است. قطعا بکارگیری برنامه های زیست محیطی و توجه به بهداشت محیطی و انسانی می تواند در کاهش آلاینده ها نقش اساسی داشته باشد.تقویت ناوگان حمل و نقل همگانی،گازسوز کردن خودروها،گازرسانی به واحدهای مسکونی،تجاری و صنعتی،معاینه فنی خودروها،اصلاح کیفیت سوخت ورعایت استانداردهای جدید از جمله راهکارها برای پیشگیری از بروز شرایط بحرانی آلودگی هوا می تواند باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ظرفيت و مزيت ايجاد نيروگاه تلمبه ايدرذخيره اي در طرح جايگزين تونل انتقال آب بهشت آباد تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ظرفيت و مزيت ايجاد نيروگاه تلمبه ايدرذخيره اي در طرح جايگزين تونل انتقال آب بهشت آباد تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ظرفيت و مزيت ايجاد نيروگاه تلمبه ايدرذخيره اي در طرح جايگزين تونل انتقال آب بهشت آباد تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ظرفيت و مزيت ايجاد نيروگاه تلمبه ايدرذخيره اي در طرح جايگزين تونل انتقال آب بهشت آباد تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
سمیرا رضاپوریان – کارشناس ارشد سازه های آبی، دانشگاه
احمدرضا فتاحی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختی

چکیده:
انتقال بین حوضه ای آب از راهکارهایی است که امروزه به منظور رفع کمبود آب در مناطق خشک و کم باران به کار گرفته شده و تجربیات فراوانی توسط کشورهای مختلف در این زمینه به دست آمده است. در کشور ما نیز به علت عدم توزیع یکنواخت مکانی و زمانی بارش، مشکلات اساسی در تهیه منابع آب برای توسعه پایدار وجود دارد. پروژه های انتقال آب باید براساس لحاظ کردن معیارهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، احترام به حقوق نسل آتی، مسائل سیاسی و ; صوردت پذیرد. طرح های انتقال آب بین حوضه ای به دلیل تغییر در رژیم طبیعی دو حوضه مبدا و مقصد از اهمیت و حساسیت بالاتری نسبت به سایر طرح های آبی برخوردارند و تجارب مثبت و منفی زیادی در سطح کشور و دنیا در مورد اینگونه طرح ها وجود دارد. طرح انتقال آب رودخانه بهشت آباد به فلات مرکزی ایران از جمله طرح های چالش برانگیزی است که به لحاظ ابعاد و به ویژه طول تونل انتقال 65 کیلومتری، در سال های اخیر منشاء چالش های جدی متخصصین و سیاست گذاران بخش آب گردیده است. یکی از راهکارهای اجرایی در کاهش تنش های موجود در این بین حذف گزینه تونل زیرزمینی و استفاده از خط لوله برای انتقال آب می باشد که دراین بین پتانسیل ایجاد یک نیروگاه تلمبه-ذخیره ای در طرح جایگزین بوجود خواهد آمد. در ایم مقاله پتانسیل احداث یک نیروگاه تلمبه-ذخیره ای در طرح جایگزین انتقال آب بین حوضه ای بهشت آباد مورد توجه قرار گرفته است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 24 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نقش شرکتهاي پيمانکار تامين نيروي انساني در توليد و بهروري تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش شرکتهاي پيمانکار تامين نيروي انساني در توليد و بهروري تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نقش شرکتهاي پيمانکار تامين نيروي انساني در توليد و بهروري تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش شرکتهاي پيمانکار تامين نيروي انساني در توليد و بهروري تحت pdf :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: هفتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

جاوید سلوکی – مدیر امور اداری و منابع انسانی

چکیده:

دو اتفاق قابل تامل به آرامی و به تدریج محیطهای کسب و کار را تحت تاثی ر خود قرار می دهد یکی حضورکارکنانی است که از طریق شرکت های پیمانکار نیروی انسانی به فعالیت اشتغال دارند و رخداد دوم توسعه شرکت های پیمانکار نیروی انسانی است . تنظیم ارتباطات سازمانی که بتواند کارکنانی با دانشهای سطح بالا را به عنوان سرمایه های سازمان با بهره وری مناسب در جهت تامین اهداف سازمان جذب و هدایت نماید و شرایط تغییر فرهنگ اشتغال را به درستی پیش برد به مطالعه دقیق و سپس تدوین را هکارهای متناسب با فضای جدید پیش آمده نیاز دارد این تحقیق برآنستکه به این نیاز پاسخی مناسب و در خور بدهد .


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,