خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي تاثير تمرينات انعطافپذيري و قدرتي بر لوردوز کمري دانشجويان دختر تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تاثير تمرينات انعطافپذيري و قدرتي بر لوردوز کمري دانشجويان دختر تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تاثير تمرينات انعطافپذيري و قدرتي بر لوردوز کمري دانشجويان دختر تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي تاثير تمرينات انعطافپذيري و قدرتي بر لوردوز کمري دانشجويان دختر تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: 12

نویسنده(ها):

رحیمه مهدی زاده – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
ندا آقایی – گروه تربیت بدنی،واحد علی آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،علی آباد،ایران

چکیده:

هدف از این تحقیق، مقایسه تاثیر تمرینات قدرتی و انعطاف پذیری بر زاویه انحنا کمری دانشجویان دختر بود .جامعه آماری تحقیق حاضر دانشجویان دختر سالم دانشگاه صنعتی شاهرود بودند . در تحقیق حاضر ، 163 نفر ازدانشجویان دختر بهطور داوطلبانه در برنامه غربالگری به منظور بررسی لوردوز کمر که توسط صفحه شطرنجی انجام شد، شرکت کردند. نمونه هایی که دارای سابقه ورزشی منظم و علائم پاتولوژیک در ناحیه ستون مهره هابودند، حذف شدند. به منظور محدود کردن و همچنین یکسان سازی آزمودنی ها از نظر زاویه اولیه انحنا کمر ، زاویه لوردوز برابر و بیشتر از 15 درجه ملاک انتخاب آزمودنی ها بود. لذا زاویه انحنا کمر 118 نفر از آزمودنی ها بااستفاده از خطکش منعطف اندازه گیری شد. از بین 56 نفر از آزمودنیها که زاویه لوردوز آنها برابر و بیشتر از 15درجه بود، 10 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند و در سه گروه 10 نفری گروههای تمرین انعطاف پذیری )گروه تجربی 1(، تمرین قدرتی )گروه تجربی 1( و گروه کنترل قرار گرفتند. هر سه گروه به مدت 6 هفته، هفته ای 7روزو هر روز 85 دقیقه تمرین کردند. تمرینات شامل تمرین قدرتی برای تقویت عضلات شکم و بازکننده ران و تمرین کششی برای انعطاف پذیری عضلات خم کننده ران و کمر بود. در پایان 6 هفته زاویه انحنا کمر توسط خطکش منعطف اندازهگیری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها از آزمون تحلیل کو واریانس و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله حليل مفهوم آموزش سلامت درکتاب هاي درسي؛ گامي جهت ارتقاي سطح سواد سلامت درجامعه تحت pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حليل مفهوم آموزش سلامت درکتاب هاي درسي؛ گامي جهت ارتقاي سطح سواد سلامت درجامعه تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله حليل مفهوم آموزش سلامت درکتاب هاي درسي؛ گامي جهت ارتقاي سطح سواد سلامت درجامعه تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله حليل مفهوم آموزش سلامت درکتاب هاي درسي؛ گامي جهت ارتقاي سطح سواد سلامت درجامعه تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: 16
نویسنده(ها):
میمنت عابدینی بلترک – دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان
سیروس منصوری – دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان
یاسر آزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشیارگروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، دانشگاه اصفهان: دانشکده روان- شناسی و علوم تربیتی

چکیده:
مقدمه: یکی ازنعمت های بیکران الهی که به انسان عنایت شده، نعمت سلامتی وتندرستی است از سوی دیگرسلامت از منابع سرمایه گذاری هر کشوری محسوب می گردد. انسان برای سالم نگه داشتن خود بایدتلاش نماید بخصوص درعصرکنونی که زندگی ماشینی رایج شده است.لازم است مردم، به خصوص کودکان به عنوان قشرآسیب پذیر جامعه بدانندکه سلامتی چه اهمیتی درزندگی آنان ایفامیکند، همچنین برای دستیابی به سلامت بیشتر و بهتر چه روش بهداشتی سالمی در زندگی خود انتخاب کنند و چه تغییراتی در خانه و اجتماع و محیط زیست خود بوجود آورند که مؤثر، مفید و میسر باشد، لذا آموزش هایی در این جهت، این سرمایه گذاری را بیش از پیش غنی تر می سازد. مواد وروش: دراین مطالعه کتاب های پایه های دوره ابتدایی؛ درسال تحصیلی 1388-1387 با هفت عنوان فارسی(بخوانیم)، فارسی (بنویسیم)، علوم، هدیه های آسمانی، هدیه های آسمانی(کتاب کار)، قرآن و تعلیمات اجتماعی درشش مؤلفه ی بهداشت پوست، بهداشت دهان و دندان و ورزش وتحرک بدنی، تغذیه، توجه به مسأله بیماری ها(ایدز) وتوجه به مسأله سیگارو موادمخدرمورد بررسی قرارگرفت. روش این پژوهش نیز، تحلیل محتوا از نوع آنتروپی شانون می باشد. نتایج: نتایج حاکی ازآن است که به مؤلفه ی ورزش وتحرک بدنی بیش از سایر مؤلفه ها توجه شده است وکمترین میزان توجه مربوط به مسأله بیماریها(ایدز)میباشد. ضمن اینکه هریک ازشاخص های مؤلفه های مذکور بصورت متوازن مورد توجه قرار نگرفته وکتاب های درسی به یک نسبت مؤلفه های آموزش سلامت را تحت پوشش قرارنداده اند. بحث ونتیجه گیری: توسعه بهداشت وسلامت وآموزش های مرتبط با آن باید ازابتدای زندگی شروع شود و سپس درمدرسه تکوین یابد. آموزش سلامت به عنوان یکی از محورهای سرمایه گذاری، درکتاب های درسی آنطور که باید مورد توجه قرارنگرفته است وتوجه بیشتردراین زمینه احساس می گردد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله پتروگرافي و ژئوشيمي مجموعه نيمه عميق منطقه فريزنوک (شمال باختر بيرجند) و مقايسه آن با منطقه رچ (جنوب باختر بيرجند) تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پتروگرافي و ژئوشيمي مجموعه نيمه عميق منطقه فريزنوک (شمال باختر بيرجند) و مقايسه آن با منطقه رچ (جنوب باختر بيرجند) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله پتروگرافي و ژئوشيمي مجموعه نيمه عميق منطقه فريزنوک (شمال باختر بيرجند) و مقايسه آن با منطقه رچ (جنوب باختر بيرجند) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پتروگرافي و ژئوشيمي مجموعه نيمه عميق منطقه فريزنوک (شمال باختر بيرجند) و مقايسه آن با منطقه رچ (جنوب باختر بيرجند) تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

زهره سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند، بیر
محمدحسین زرین کوب – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند
سیدسعید محمدی – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند

چکیده:

منطقه فریزنوک در فاصله 25 کیلومتری شمال باختر بیرجند و در بخش شمالی زون سیستان قرار گرفته است.در این منطقه مجموعهای از سنگ های نیمه عمیق در درون مجموعه افیولیت ملانژی کرتاسه و نهشته های تیپ فلیش پالئوژن رخ دادهاند. این سنگها شامل دیوریت پورفیری و کوارتز دیوریت پورفیری می باشند . بافت غالب آنها پورفیری با زمین های دانه ریز است. فنوکریستهای این سنگ ها پلاژیوکلاز و هورنبلند م ی باشند .پلاژیوکلازها از نوع آندزین و دارای منطقه بندی اند که بیانگر نبود تعادل کامل بین ماگما و این کانی در حین تبلور است. برخی از پلاژیوکلازها به کربنات کلسیم و کانی رسی دگرسان شده اند . علی رغم شباهت پتروگرافیزیادی که سنگ های نیمه نفوذی دو منطقه فریزنوک و رچ با همدیگر دارند اما خصوصیات ژئوشیمایی آنها کمی متفاوت است. سنگ های منطقه رچ شبه آداکیتی می باشند ولی سنگ های منطقه فریز نوک کالک آلکالن عادی می باشند،بر اساس نتایج ژئوشیمیایی سنگ های منطقه فریزنوک از LREE غنی وازHREE تهی شده اندوازنوع مرتبط با کمانهای پس برخوردی می باشند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله حفاظت از ژئوسايت ها با پديده ي جديد علم زمين شناسي، ژئوکانزرويشن تحت pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حفاظت از ژئوسايت ها با پديده ي جديد علم زمين شناسي، ژئوکانزرويشن تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله حفاظت از ژئوسايت ها با پديده ي جديد علم زمين شناسي، ژئوکانزرويشن تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله حفاظت از ژئوسايت ها با پديده ي جديد علم زمين شناسي، ژئوکانزرويشن تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: 15
نویسنده(ها):
عبدالله یزدی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
افشین اشجع اردلان – عضو هیات علمی و استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:
ژئوسایت ها یا مکانهای زمین شناسی و داشته های آنها، اعم از کانیها، فسیل ها و ; بیانگر تاریخ آن منطقه بوده و در فهم ما ازسیر تکاملیی زمین، کمک شایانی میکند. اینها بخشی از اطلاعات حیاتی مربوط به میلیونها سال حیات زمین را تشکیل می دهدومیراث بین المللی مشترکمان است. مهمترین هدف ژئوکانزرویشن، حفاظت از ژئوسایت ها، به عنوان واحدهای اصلی میراثزمین شناسی، می باشد و از طریق بکارگیری روش های خاصی تأمین میگردد. این روشها شامل تفکیک و لیست کردن پدیده هایزمین شناسی، ارزیابی آنها، محافظت، ارزشگذاری و برآورد میزان اهمیت هر یک از ژئوسایت ها، و نهایتاً نظارت بر این پدیده ها می-باشد. امروزه ژئوکانزرویشن، به عنوان یکی از شاخه های تخصصی و ضروری در علم زمین شناسی معرفی می شود و درحال رشد می-باشد. بنابراین در این نوشت ار ضمن تشریح اهمیت ژئوکانزرویشن، به اصول آن پرداخته و ارتباط آن را با سایر علوم زمین تشریحنموده ایم. همچنین می توان از طریق ترویج آموزشهای علمی و فرهنگی مرتبط با توسعه ی پایدار در حوزه ی علوم زمین، اینآگاهی را به شهروندان داد که عدم حفاظت از منابع طبیعی، باعث کاهش منابع زمینشناسی و از سویی تهدیدی جدی برای میراثزمینشناسی کرهی زمین است. این مهم با در اختیار قرار دادن اطلاعات و آموزش مهارتهایی که از طریق آنها بتوان تصمیماتآینده نگر و درستتری گرفته شود امکان پذیر است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقيق تحقيق وظايف دال و معيارهاي گزينش مسئولين طبقات مختلف اجتماع از ديدگاه نهج البلاغه تحت pdf دارای 135 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق تحقيق وظايف دال و معيارهاي گزينش مسئولين طبقات مختلف اجتماع از ديدگاه نهج البلاغه تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقيق تحقيق وظايف دال و معيارهاي گزينش مسئولين طبقات مختلف اجتماع از ديدگاه نهج البلاغه تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقيق تحقيق وظايف دال و معيارهاي گزينش مسئولين طبقات مختلف اجتماع از ديدگاه نهج البلاغه تحت pdf :

بخشی از فهرست تحقيق تحقيق وظايف دال و معيارهاي گزينش مسئولين طبقات مختلف اجتماع از ديدگاه نهج البلاغه تحت pdf

چکیده
مقدمه
بخش اول:
فصل اول: کلیات بخش
الف: توضیح واژه‌های کلیدی
فصل دوم:
معرفی نهج البلاغه فیض الاسلام
بخش دوم:
فصل اول: اساسی ترین اهداف و وظایف حکومت اسلامی
فصل دوم: صفات و مشخصات و الیان
فصل سوم: وظایف کلی و الیان در برابر مردم
- خطوط اصلی وظایف
- خواص و مشخصات و وظایف دالی در ارتباط درآن
- وظایف والیان درقبال عیوب مردم
فصل چهارم: وزرا و مشاوران حکومت
فصل پنجم: حقوق ملت
- اصول کلی
- شناخت طبقات جامعه
- اهداف و مأموریت‌‌های ارتش اسلامی

از آنجا که بعد از رسول خدا (ص) از جمع ائمه معصومین (ع) تنها حضرت علی (ع) موفق به تشکیل حکومت اسلامی‌شده است لذا این حکومت نمونه و سرمشق خوب برای همه عدالت خواهان و مدعیان حکومت دینی است تا با اقتدا به آن امام همام بتوانند حداقل در راه آن حضرت هر چند اندک حرکت کنند چرا که ایشان خود فرموده اند « که عمل کردن مانند من ممکن نیست » اما حرکت در مسیر ایشان آرزوی است که بر دل هر عدالت خواهی نقش بسته است لذا در این مقاله تلاش شده است با بهره برداری اندک از آیات کریم قرآن و با اتکای بیشتر بر فرمایشات مولا و اشاره کوتاهی به اساسی ترین اهداف و وظایف حکومت اسلامی‌شامل :
1 – جمع آوری مالیات‌های کشور
2 – جهاد و مبارزه پیگیر با کلیه دشمنان ( ائم از داخلی و خارجی )
3 – تنظیم برنامه و اقدام جدی برای ایجاد جامعه صالح
4 – تنظیم برنامه و اقدام برای عمران و آبادانی شهرها
اشاره برای رسیدن به این اهداف به مشخصات افرادی که باید این مهم را به انجام برسانند شامل 9 صفت از جمله: پروا پیشه بودن در برابر خداوند، مقدم داشتن اطاعت خداوند برهرطاعتی، تسلط برهوای نفس و پیروی از اوامر خداوند که در قرآن آمده است. پیروی کند آنچه را که خداوند در کتابش قرآن به آن امر کرده است. بر هوای نفس مسلط باشد و …. بیان شده است و سپس وظایف والیان در برابر مردم شامل :
خطوط اصلی وظایف از جمله : قلب خود را برای مردم سرشار از رحمت کند .در مورد ایشان ، دوستی و لطف داشته باشد و ….
و سپس وظایف والیان در قبال عیوب مردم از جمله: عدم تلاش برای کشف عیوب و رازهای مردم که پنهان است، دورکردن کینه دشمنی نسبت به مردم از قلب خود، و …. در ادامه درخصوص شناخت طبقات اجتماع شامل:
لشکریان ، امیران و نویسندگان ، قاضیان ، کارمندان ، مالیات دهندگان ، بازرگانان ، طبقه محروم و سپس وظایف والی نسبت به هر یک از طبقات ذکر شده و مشخصات و صفات هر یک از طبقات به طور مشروح ارائه شده ست و سپس به وظایفی که والی شخصاً عهده دار آنهاست به همراه مواردی که لازم است والی مستقیماً نظارت کند و در پایان این بخش وظایف فردی و اجتماعی والی ارائه شده است در بخش دوم با استفاده از قرآن مجید معیارهای گزینش مدیران و فرماندهان در قرآن مجید شامل ایمان به هدف ، علم و قدرت ، امانت داری و درستکاری ، صداقت و راستی ،‌ وراثت صالحه ، سعه صدر ، دلسوزی و عشق به کار ،‌ تجربه و آزمودگی ، شجاعت و قاطعیت عدالت و دادگری ، پایگاه مردمی‌، پای بند بودن به اصول و ضوابط و انتها ویژگیهای پنجگانه فرمانده بزرگ اسلام حضرت ختمی‌مرتبت پیامبر اکرم ( ص) که درآیه 128 سوره توبه آمده است ارائه شده و در پایان نتیجه گیری مبنی بر اینکه مهمترین عامل و موثرترین عامل کارگزاران نظام می‌باشند زیرا احکام الهی فاقد نقص و عیب بوده لذا در صورت اجر سعادت بشری تأمین خواهد شد، لیکن اجرا کنندگان این احکام هستند که می‌توانند در اجرای آن اگر از شرایط لازم برخوردار باشند موفق شده و در غیر اینصورت باید شاهد رخت بر بستن عدالت و برقراری ظلم و تبعیض در جامعه بود . زیرا بی عدالتی نتیجه ای جز دوری مردم از نظام و عدم موفقیت نظام اسلامی‌چیزی به همراه نخواهد داشت با این تفاوت که عدم موفقیت نظام را در این مرحله دیگر به کارگزاران نسبت نداده بلکه ریشه عدم موفقیت ( را با توجه به تبلیغات فعل حاکم بر جهان ) را در ناکارآمدی نظام اسلامی‌خواهند داشت. ضمناً کلید واژه های این بحث شامل :
والیان ـ صفات ـ وظایف اهداف ـ فرماندهان ـ مدیران می‌باشد.
یکی از چالشهای اصلی فرا روی ادیان، موضوع کار آمدی آن دین در عصر حاضر است.
امروزه شیوه متخذه در سطح جهان مخصوصاً جوامع غیر اسلامی‌و آن دسته از جوامعی که اسلام را نیز در قالب برداشت های مسیحی پروتستان در آورده و نقش فردی برای دین قائل شده اند اکثراً معتقدند دین قادر به ارائه الگوی مناسب برای اداره جامعه نیست لیکن در مقابل اسلام مدعی است با بیان کردن دستورات اسلام جوامع به تعالی رسیده و قادرند زمینه رشد و کمال انسانها را در عین بهره برداری از رفاه و آسایش فراهم نمایند اما برای پیاده کردن این دستورات نیاز به مجریانی است که بتواند این احکام را بخوبی پیاده کنند در غیر اینصور ت مشکلات جوامع دیگر بروز خواهد کرد که در این راستا بهترین راهنما کُتب آسمانی و دستورات حیات بخش پیامبران الهی و ائمه معصومین (ع) می‌باشد که دراین خصوص فرمایشات مولا امیرالمومنین در انتخاب کارگزاران و بیان صفات و ویژگیهای آنها به تفکیک اقشار و متناسب با مسئولیتها می‌تواند راهنمای مناسبی برای کارگزاران نظام اسلامی‌باشد و چنانچه در انتخاب افراد ملاکهای مربوطه رعایت نشود و روابط بر ضوابط مطروحه حاکم شود دیگر نمی‌توان انتظار داشت افرادی که شایسته انجام کاری نیستند از عهده آن کارها به نحو شایسته برآیند و در نتیجه متأسفانه شاهد ناکارآمدی نظام به جای ناکارآمدی کارگزاران حاکم خواهد شد لذا به دلیل اهمیت این موضع که به کلیت و تمامیت هر نظامی‌بر می‌گردد و مخصوصاً در زمان فعلی که تلاش دشمن بر تبلیغ ناکارآمدی نظام های اسلامی‌است پرداختن به این موضع می‌تواند مشکلات ریشه ای فراروی نظام را دفع کند .
بیانات مولا امیرالمومنین در همه زمینه ها هادی و کارگشاست اما با استفاده تخصصی از آن در موارد مختلف می‌توان این فرمایشات را در جامعه کنونی کاربردی کرده و با خارج کردن آنها از حالت توصیه ، سفارش وصیت بعنوان دستورالعمل زندگی و قانون اجرایی جامعه تبدیل کرد و با استعانت از این فرمایشات مانع از پیروزی دشمن در این نبرد تبلیغاتی شد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي فراواني پليمورفيسم ژن اينترفرون گاما (جايگاه 874+) در افرادمبتلا به بيماري هپاتيت ب مزمن (+) HBsدرAg و جمعيت سالم تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي فراواني پليمورفيسم ژن اينترفرون گاما (جايگاه 874+) در افرادمبتلا به بيماري هپاتيت ب مزمن (+) HBsدرAg و جمعيت سالم تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي فراواني پليمورفيسم ژن اينترفرون گاما (جايگاه 874+) در افرادمبتلا به بيماري هپاتيت ب مزمن (+) HBsدرAg و جمعيت سالم تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي فراواني پليمورفيسم ژن اينترفرون گاما (جايگاه 874+) در افرادمبتلا به بيماري هپاتيت ب مزمن (+) HBsدرAg و جمعيت سالم تحت pdf :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

نادیا قاسمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
مجید شهبازی – استادیار ژنتیک مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

چکیده:

مقدمه: بر اساس پاسخ ایمنی افراد به ویروس هپاتیت ب، بین 5-10% از بیماران به طور پایدار به این ویروس مبتلا شده و مبتلا به بیماری هپاتیت ب مزمن می شوند. سایتوکاین ها نظیر اینترفرون گاما، پروتئین های ترشحی می باشند که نقش مهمی را در پاسخ ایمنی ذاتی و اکتسابی ایفا می کنند. هدف: بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم جایگاه 874+ ژن اینترفرون گاما و استعداد ابتلا به بیماری هپاتیت ب مزمن می باشد. روش: DNA ژنومی 282 بیمار مبتلا به هپاتیت ب مزمن و 316 فرد کنترل سالم از خون محیطی کامل استخراج شده و سپس پلی مورفیسم تک نوکلوئتیدی در جایگاه 874+ ژن اینترفرون گاما توسط روش SSR-PCR بررسی شد. نتیجه تحقیق: در این مطالعه فراوانی ژنوتیپ های AT,AA و TT در جایگاه 874+ اینترفرون گاما در نمونه افراد مبتلا به هپاتیت ب مزمن به ترتیب 364%، 468% و 168% و در افراد کنترل سالم 309%، 511% و 181 بوده و بین پلی مورفیسم جایگاه 874+ و بیماری هپاتیت ب مزمن هیچگونه همراهی دیده نشد. نتیجه گیری: این مطالعه برای اولین بار در ایران ارتباط بین پلی مورفیسم ژن اینترفرون گاما (874+) را با بیماری هپاتیت ب بررسی نموده و بیانگر عدم وجود تفاوت معنی دار بین پلی مورفیسم های ژن ایترفرون گاما (A/T+874) و بیماری هپاتیت ب مزمن می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 24 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارتباط پايداري اجتماعي با پايداري محلات تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارتباط پايداري اجتماعي با پايداري محلات تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارتباط پايداري اجتماعي با پايداري محلات تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارتباط پايداري اجتماعي با پايداري محلات تحت pdf :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
اسرا خوشنویسان – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد خمین
پریسا سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد خمین

چکیده:
در شکل شهر سه مؤلفه منظر شهری، فرم شهری و قلمرو عمومی به عنوان هسته اصلی طراحی شهری به حساب میآیند. مفهوم پایداری اجتماعی، بیشترناظر بر کاهش تمرکز بر ساخت و سازها و معماری بناها و توجه بیشتر به فضای عمومی، خیابانها و مسیرهای پیاده بوده است که تحت عنوان فرم شهری و قلمروی عمومی مورد بحث قرار میگیرند. در این میان شکل شهری روابط ابعادی فضاهای شهری را در بر میگیرد، یعنی آنچه مرتبط با کالبد شهر است، مانند: تراکم، فضای باز، طرح چیدمان، توده گذاری و مقیاس فرم ساختمانی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 24 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله برسي نقش فناوري هاي نوين در انبارداري آنلاين تحت pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله برسي نقش فناوري هاي نوين در انبارداري آنلاين تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله برسي نقش فناوري هاي نوين در انبارداري آنلاين تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله برسي نقش فناوري هاي نوين در انبارداري آنلاين تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: 16
نویسنده(ها):
اسماعیل عطایی صالحی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان،گروه علوم و صنایع غذایی، قوچان، ایران
مصطفی مشهدی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، قوچان، ایران

چکیده:
استفاده از روشهای سنتی با توجه به بالا رفتن ارزش فاکتور زمان در تجارت نوین و نیاز به سرعت بخشیدن فرآیند تخلیه،بارگیری و ترخیص کالا در دروازه های تجاری سازمان ها،به مرور در حال برچیده شدن است. تحول در دانش بشری وتمایل مصرف کنندگان نهایی به تنوع در محصولات سبب شده تا بسیاری از شرکتها برای بقا د ر عرصه رقابت وحفظ موقعیت در بین مشتریان،وهمچنین تأثیر عوامل داخلی وفشارهای خارجی به سمت راهبرد تنوع محصولی سوق داد شوند.برای رقابت در این محیط متغیر پیوسته،سازمان ها باید به دنبال روش های جدیدی باشند که به آنها اجازه دهد تا در رقابت وانعطاف پذیری باقی بمانند وشرکت را قادر به واکنش سریع به نیازهای جدید سازند.انبارها محل نگهداری و ذخیره بخش اعظمی از سرمایه سازمان شامل مواد اولیه،قطعات،محصولات تولید شده و کالاهای در جریان ساخت است. علاوه بر ارزش فیزیکی خود انبارها به عنوان فضای نگهداری کالا،تجهیزات موجود و تاسیسات آنها از نظر اجرایی و نقشی که در زنجیره تامین دارند،اهمیت می یابد.انجام عملیات انبارداری با در اختیار داشتن تجهیزات رایانه ای قابل حمل باعث تسهیل روند کار و تسریع در عملیات بارگیری و ارسال کالا می شود.هدف از این مقاله معرفی روش های آنلاین و نوین انبار داری به صنایع در مقابل انبارداری سنتی و پر هزینه فعلی است.سطوح مختلف انبارداری نوین ،معرفی روش های نوین وتجهیزات پیشرفته انبارداری از جمله تکنولوژی شناسایی با امواج رادیویی و سیستم های مدیریت انبارمی باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 24 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بازارايراني، تجسم انديشه پايدارنمونه موردي، بازارمهاباد تحت pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بازارايراني، تجسم انديشه پايدارنمونه موردي، بازارمهاباد تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بازارايراني، تجسم انديشه پايدارنمونه موردي، بازارمهاباد تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بازارايراني، تجسم انديشه پايدارنمونه موردي، بازارمهاباد تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
تعداد صفحات: 17
نویسنده(ها):
لاله تدین – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی جلفا
لاوین تدین – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم تحقیقات زنجان
فرزانه اقبال لشکر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحدعجب شیر

چکیده:
بازار درشهرسنتی ایرانی یک رودخانه است مانند یک رشته عاطفی همانطور که جریان صاف وزلال آب دررودبه بالا دست چشم دوخته بازار ایرانی چشم درچشم شرایط اجتماعی و اقتصادی وسیاسی جامعه دوخته است بازارهای سنتی ایران نقطه تقاطع جامعه شهری و روستایی و عشایری بابافت یکسانی درزمینه اجتماعی درایران روبرو بوده و هرچند که درنقش ها و صورت ها متفاوت اعجاب انگیز هستند اقلیم و فرهنگ بومی دراین میان نقشی جاودانه دارد اقلیم سردوکوهستانی نمونه های بارزی ازتطابق معماری با شرایط طاقت فرسای طبیعت بوجود اورده است شهرمهاباد بابازاری که ریشه ای چهارصدساله دارد با نقشهای ماندگاری ازگذشته درطرح و رنگ و درفرم و کارکرد نمونه بارزی ازاین نوع معماری است دراین مقاله سعی گشته است که درکنار بررسی و تحلیل میدانی بازار مهاباد به نقش های آن درگذشته های دورونزدیک پرداخته شود تا بتوان با تحلیلی مناسب و با اموختن درسهای تلخ گذشته خطراتی را که با توسعه مدرنیسم درکمین شهرسنتی و بازار ایرانی است مرتفع نمود خطراتی همچون قطع رشته زلال بازار و نقش اجتماعی پیونددهنده آن و جایگزینی آن با فضاهایی فاقد اصالت و روح معماری ایرانی و همینطور خطرتهدید جامعه سنت گرای ایرانی و جایگزینیآن با بی محتوایی و اصالت های بدون مفهوم .


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 24 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Quasi Static Investigation of Squeeze Film Damping on a Fully Clamped MicroدرBeam تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Quasi Static Investigation of Squeeze Film Damping on a Fully Clamped MicroدرBeam تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Quasi Static Investigation of Squeeze Film Damping on a Fully Clamped MicroدرBeam تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Quasi Static Investigation of Squeeze Film Damping on a Fully Clamped MicroدرBeam تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

Ali Asghar keyvani – Ms Student, Tabriz University/Mechanical Engineering Faculity, & Research Center for Pharmaceutical Nano
Rasool shabani – Assistant professor, Urmia University/ Mechanical Engineering Department

چکیده:

In this article a clamped-clamped type micro beam has been considered in an interaction with a thin film of air underneath the beam and its dynamic characteristics such as natural frequency and damping ratio have been discussed. Most important priority is to solve the dynamic motionof the beam due to electrical actuation considering pressure distribution of air within the gap. So a distributed model for both flexural deflection and pressure distribution has bean considered using Euler- Bernoulli beam model and ideal gas Reynolds equation. In that way a set of coupled nonlinear partial differential equations have been obtained that must be solved simultaneously. Because there is no analytic solution for any of equations some simplifications have been considered to linearize both of them. Assuming the actuation voltage to be compound of a finite DC component and an infinitesimally low AC component the quasi static conditions took place and the equations became linear. Application of Galerkin based reduced order model mass, spring and damping matrixes has been found so root locus, frequency and damping ratio diagrams of the system have been plotted and discussed in terms of some defined dimensionless parameters that are very reasonable and useful in designof MEMS.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,