خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من
تاريخ : 24 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی سبک های مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان تحت pdf دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی سبک های مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده:
این پژوهش به منظور بررسی سبک های مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان انجام گرفت برای انجام این پژوهش مدیران و کارکنان مدارس منطقه 7 بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه، پرسشنامه سبک سنج لوتانزکه پایایی آن را با روش آلفای کرانباخ 89/0 و پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور با آلفای کرانباخ 90/0 استفاده شد این پرسشنامه ها بین 252 نفر از کارکنان و مدیران منطقه 7 توزیع شد حاصل تجزیه و تحلیل سوالات با استفاده از نرم افزار SPSS نشان می دهد که بین سبکهای مدیریتی رابطه مداری( 042/3= t با سطح معنی داری 001/0)، ضابطه مداری (226/35= t با سطح معنی داری 001/0) رابطه معنی دار وجود دارد.

مقدمه
با توجه به اینکه در عصر حاضر مدیریت به شدت زیادتری مورد تاکید است این حقیقت روز به روز نمایانتر می گردد که موفقیت سازمانها بستگی کامل به استفاده صحیح و کاربرد موثر نیروی انسانی بر پایه علوم رفتاری دارد (علاقه بند ، 1365- ص 81)
در جامعه ایران نیز مانند سایر نقاط جهان هر مدیر برای اداره سازمان خود از روش یا روشهای خاص استفاده می کند که اگر به صورت کلی به این روشها نگاه کنیم از آنها با اصطلاح سبکهای مدیریت نام می برند. برای مثال مدیریت سنتی، مدیریت روابط انسانی، مدیریت سیستمی سه نمونه از سبکهای شناخت شده مدیریت در دنیا محسوب می شود. هنگامی که مشکلات چالش برانگیز مدیریت را در سازمانهای مختلف در نظر می گیریم در می یابیم که آزمون واقعی ویژگیهای مدیران و رهبران تاچه اندازه اهمیت دارد. ازجمله این ویژگیها که بیش ازهمه موارد مطالعه پژوهشگران قرار گرفته، سبک مدیریت است. این مفهوم یکی از مهمترین عناصر موفقیت رهبری و تعیین کننده جو، فرهنگ و راهبردهای حاکم بر سازمان است.
تقریبا بیشتر متخصصان علم مدیریت بر این نکته توافق دارند که سبک رهبری مجموعه ای از نگرشها، صفات و مهارتهای مدیران است که بر پایه چهار عامل نظام ارزش ها، اعتماد به کارمندان، تمایلات رهبری و احساس امنیت در موقعیتهای مبهم شکل می گیرد (همان منبع ص 56)
سبک مدیر می تواند زمنیه های بلوغ کارکنان را فراهم سازد در واقع او می تواند با اتخاذ سبکی مناسب، زمینه های تشویق آنان به قبول مسئولیتهای بیشتر و سنگین تر را فراهم آورد در این صورت میزان تعلق آنان به سازمان بیشتر و افزون تر شده سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری خواهد کرد. واضح است یکی از مسائل مهم سازمانهای اجتماعی و آموزشی کاستن اثرات مختلف فشار روانی است محیط کار و فعالیتهای آدمی از جمله مواردی است که احساسهای متفاوتی را در انسانهای مختلف به وجود می آورد که یکی از مهمترین آنها احساس رضایت یا عدم رضایت است بنابراین رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است و یکی از عوامل مهم افزایش کارایی و احساس رضایت فردی نیز محسوب می شود. زیرا این عامل عبارت است از نوعی احساس مثبت فرد نسبت به شغل و روابط حاکم بر محیط کاری اش که البته از عوامل متعدد از جمله فرهنگی یا فرهنگ سازمانی متاثر است حال با توجه به اهمیت رضایت شغلی و تاثیر آن بر کارایی و عملکرد افراد می توان به این نتیجه رسید که این فاکتور اساسی نقش مهمی در زندگی افراد شاغل دارد. با عنایت به موارد فوق در پژوهش حاضر سعی بر این است که رابطه بین سبکهای مدیران و رضایت شغلی کارکنان مشخص گردد.

منابع و ماخذ:

1. اقتداری، علی محمد، سازمان و مدیریت، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، (1374).
2. از کمپ استوارت، روان شناسی اجتماعی کاربردی، ترجمه فرهاد ماهر مشهد آستان قدس رضوی، (1377).
3. اصلانخانی، محمد علی، توصیف سبکهای مدیریت و جو سازمانی و ارتباط آن با میزان رضایت شغلی از دیدگاه اساتید ورزش دانشگاههای منتخب کشور، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران (1375).
4. اسد نیا، عیسی، رابطه بین سبکهای رهبری و رضایت شغلی کارکنان، پایان نامه ارشد، دانشگاه آزاد (1385).
5. برومند، زهرا، مدیریت رفتار سازمانی، تهران، انتشارات سمت، (1374).
6. پژوهش مشترک، مقیاس سنجش سبک مدیریت مرکز آموزش مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی (1379).
7. پورنبه خلخالی، عبداله، بررسی سبک مدیریت دبیرستانهای پسرانه در پنج منطقه آموزش و پرورش تهران بر اساس سبکهای لیکرت. پایان نامه کارشناسی ارشد (1371).
8. دسلر، گری، مبانی مدیریت (جلد اول) ترجمه: داود مدنی، تهران: پیشرو (1361).
9. دیویس کیت و نیو استورم جان، رفتار انسانی در کار (رفتار سازمانی). ترجمه: محمد علی طوسی تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی (1373).
10. رابینز، استیفن، پی، مدیریت رفتار سازمانی (جلد اول) ترجمه: علی پارسائیان و محمد اعرابی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی (1376).
11. رابینز، استیفن پی، مدیریت رفتاری سازمانی (جلد دوم) ترجمه: علی پارسائیان و محمد اعرابی تهران دفتر پژوهش فرهنگی (1377).
12. ساعتچی، محمود، روان شناسی کاربردی برای مدیران در خانه، مدرسه و سازمان، تهران ویرایش (1375).
13. شفیع آبادی، عبدالله ، راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، (1367).
14. طوسی، محمد علی (رهبری و مدیریت در سازمان) انتشارات مرکز آموزشی مدیریت دولتی (1370).
15. علاقه بند، علی، مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، (1371)، تهران، بعثت.
16. علاقه بند، علی، مدیریت عمومی، تهران: روان (1375).
17. مورهد، جی و گریفین، آر، دبلیو، رفتار سازمانی، ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران، انتشارات مروارید (1376).
18. مقیمی، محمد، سازمان و مدیریت رویکرد پژوهشی (1377) چاپ اول، نشر ترمه.
19. محمدزاده، عباس و مهروژان، آرمن، رفتار سازمانی تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، (1375).
20. مندراس، هانری، مبانی جامعه شناسی ترجمه: باقر پرهام تهران: امیر کبیر (1369).
21. منصوریان، محمد کریم، لهسائی زاده، عبدالعلی (1377) بررسی رضایت مندی شغلی در رابطه با عوامل اقتصادی و اجتماعی استان فارس، نشریه دانشکده ادبیات، شماره 30.
22. مهدوی، مژگان، عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان، مجله تعاون، شماره 107، (1379).
23. مورهد، جی و گریفین، آر، رفتار سازمانی، ترجمه: سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران، مروارید (1374).
24. هنسن مارک، مدیریت آموزشی ورفتار سازمانی، ترجمه: محمدعلی نائلی (1370).
25. هوی وین، ک و میکسل، سیسیل، تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی (جلد اول) ترجمه: میر محمد سید عباس زاده دانشگاه ارومیه (1371).


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 24 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزيابي اقتصادي چاهکها در منطقه سيستان تحت pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزيابي اقتصادي چاهکها در منطقه سيستان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزيابي اقتصادي چاهکها در منطقه سيستان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزيابي اقتصادي چاهکها در منطقه سيستان تحت pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: 18

نویسنده(ها):

ولی ا; سارانی – مربی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
جواد برهانی – دانشجوی کارشناسی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

علیرغم تداوم بحران خشکسالی طی 8 سال اخیر در منطقه سیستان، ساکنان این سرزمین از تلاش برای آبادانی آن دست نکشیده اند . با قطع جریان آب هیرمند، حفر وتجهیز چاهکهای کشاورزی بعنوان راهکاری جدید با توجه به تداوم خشکسالی نقش بسزایی در حاصل خیز کردن بخشی از اراضی منطقه سیستان داشته است . عمق چاهک ها بین 10 تا 14 متر و 1/2 تا 1/5 لیتر در ثانیه آب ازآنها استخراج می شود که طی دوره ی خشکسالی تاکنون نزدیک به 18 هزار هکتار اراضی سیستان تنها با استفاده از این چاهک ها آبیاری وحاصل خیز شده اند . تا سال زراعی 85 – 86 تعداد چاهکهای حفر شده و دایر در حدود 4 هزار حلقه بوده و سطح زیر کشت محصولات کشاورزی به 13 هزار هکتار رسید . این تحقیق در سال 1385 با هدف نشان دادن اثر حفر چاهک ها بر رشد اقتصادی دربحران خشکسالی، در منطقه سیستان انجام شده است . در این تحقیق برای تحلیل سود آوری، ازجنبه اقتصادی، از تحلیل هزینه فایده و نر خ بازدهی داخلی استفاده شده است . داده های تحقیق از طریق پرسشنامه با مراجعه به کشاورزا ن تکمیل گردیده و از سازمان های جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و سازمان امور آب سیستان به دست آمده است . تحلیل سود آوری با استفاده از تکنیک های اقتصاد مهندسی و نرم افزار Excel ، انجام شد . نتایج این بررسی نشان داد که نسبت منفعت به هزینه بیش از یک می باشد لذا طرح توجیه اقتصادی دارد . همچنین با توجه به نر خ بازده داخلی %30 احداث چاهکها جهت آبیاری محصولات گلخانه ای نیز توجیه اقتصادی دارد .


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شبيه سازي هيدروليک جريان در آبگير هاي کفي(در نيروگاه برق –آبي)با استفاده از نرم افزارFLOW 3D تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شبيه سازي هيدروليک جريان در آبگير هاي کفي(در نيروگاه برق –آبي)با استفاده از نرم افزارFLOW 3D تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله شبيه سازي هيدروليک جريان در آبگير هاي کفي(در نيروگاه برق –آبي)با استفاده از نرم افزارFLOW 3D تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شبيه سازي هيدروليک جريان در آبگير هاي کفي(در نيروگاه برق –آبي)با استفاده از نرم افزارFLOW 3D تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: 12

نویسنده(ها):

امیرعباس کمان بدست – استادیار گروه مهندسی آب،دانشکده کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اه
بهرنگ فرج پور – کارشناس ارشد ساز ههای آبی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خو

چکیده:

در بحث آبگیری از رودخان هها رو شهای متعددی وجود دارد که هر یک ویژگ یها و محدودی تهای خاص خود را دارند.آبگیری از جریان آب در رودخان هها معمولا به دو روش پمپاژ و ثقلی صورت م یگیرد. روش ثقلی به دلیل پیوسته بودن و عدم نیاز به صرف انرژی بر روش پمپاژ ارجحیت دارد. رو شهای مختلفی به طریق ثقلی امکان پذیر است که معمولا به سه دسته آبگیرهای جانبی، جلویی و کفی تقسیم بندی م یشوند. با توجه به تجربیات ب هدست آمده در کشو رهای اروپایی برای مناطق کوهستانی و کوهپای های با شیب طولی رودخانه بیش از یک درصد و در حالی که 75 درصد بار بستر دارای ابعاد بزرگتر از 6 میلی متر باشد، آبگیر کفی توصیه شده است. با توجه به اینکه تحلیل هیدرولیکی جریان در آبگیر کفی چندان توسط مد لهای ریاضی مورد بحث قرار نگرفته است و از طرفی بررسی و ساخت مد لهای فیزیکی زمانبر و پر هزینه است، بنابراین در این پژوهش شبیه سازی هیدرولیک جریان در آبگیر کفی توسط نر مافزارFlow3D مورد نظر قرار گرفت. در این پژوهش مشاهده شد که بهترین شیب شبکه آبگیر برای آبگیری شیب 20 درجه م یباشد و از طرفی هر قدر درصد بازشدگی شبکه آبگیر افزایش م ییابد نسبت دبی انحرافی نیز افزایش م ییابد. همچنین تغییرات ضریب شدت جریان در حال تهای مختلف نسبت به عدد فرود، شیب و درصد بازشدگی بررسی شد که با توجه به نمودارهای ب هدست آمده مشخص شد که افزایش عدد فرود و درصد بازشدگی شبکه آبگیر باعث کاهش ضریب تخلیه جریان م یشود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 24 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارتباط صفات موفولوژيک ريشه با مقاومت به خشکي ارقام ديم گندم تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارتباط صفات موفولوژيک ريشه با مقاومت به خشکي ارقام ديم گندم تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارتباط صفات موفولوژيک ريشه با مقاومت به خشکي ارقام ديم گندم تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارتباط صفات موفولوژيک ريشه با مقاومت به خشکي ارقام ديم گندم تحت pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

علی اشرفی دانشجوی دکترای زراعت، دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا عشقی‌زاده – دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به نظر می‌رسد در بین صفات مورفولوژیک مختلف طول کل ریشه ارتباط قوی‌تری با عملکرد دانه و بیولوژیک هر بوته دارد. همچنین تعداد کل ریشه، طول تجمعی ریشه و حجم کل ریشه در رده‌های اهمیت بعدی قرار دارند. در بین ارقام گندم دیم مورد مطالعه رقم کوهدشت با برتری نسبی از نظر ویژگی‌های مورفولوژیک ریشه، عملکردهای دانه و بیولوژیک بیشتری را نیز به خود اختصاص داد. بنابراین شاید بتوان با انجام مطالعات گسترده‌تر و دقیق‌تر و تصدیق این نتایج چشم‌اندازی را جهت اصلاح ارقام گندم دیم بر اساس صفات مورفولوژیک ریشه ترسیم کرد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي ويژگي هاي بافتي و پذيرش پاستيل ميوه اي بر پايه پوره طالبي با استفاده از روش هاي سطح پاسخ و تحليل مولفه هاي اصلي تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي ويژگي هاي بافتي و پذيرش پاستيل ميوه اي بر پايه پوره طالبي با استفاده از روش هاي سطح پاسخ و تحليل مولفه هاي اصلي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي ويژگي هاي بافتي و پذيرش پاستيل ميوه اي بر پايه پوره طالبي با استفاده از روش هاي سطح پاسخ و تحليل مولفه هاي اصلي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي ويژگي هاي بافتي و پذيرش پاستيل ميوه اي بر پايه پوره طالبي با استفاده از روش هاي سطح پاسخ و تحليل مولفه هاي اصلي تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

صفیه خلیلیان دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
فخری شهیدی – اعضا هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محبت محبی –
محمد الهی –

چکیده:

پاستیل طالبی به عنوان فراورده ای نوین از طالبی به منظور کاهش ضایعات طالبی افزایش ارزش افزوده آن و معرفی یک فراورده نوین میوه ای و سلامت زا طراحی و تولید گردید از آنجا که ویژگیهای بافتی نقش مهمی در پذیرش آن دارد و همچنین بر طبق تعریف سازمان بین المللی استاندارد بافت یک ویژگی حسی استکه باید توسط ارزیابان حسی مورد بررسی قرار گیرد اما درصنعت بافت مواد غذایی بصورت دستگاهی مورد آزمون قرارگیرد لذا این پژوهش به منظور بررسی و اگاهی از روابط موجود بین ارزیابی حسی بافت نمونه ها و مقادیر معادل دستگاهی بافت پاستیل طالبی صورت پذیرفت


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثرکشت گياهان پوششي بر تراکم علفهاي هرز يک ساله و چند ساله در ذرت علوفهاي تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثرکشت گياهان پوششي بر تراکم علفهاي هرز يک ساله و چند ساله در ذرت علوفهاي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثرکشت گياهان پوششي بر تراکم علفهاي هرز يک ساله و چند ساله در ذرت علوفهاي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثرکشت گياهان پوششي بر تراکم علفهاي هرز يک ساله و چند ساله در ذرت علوفهاي تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
علی بابایی قاقلستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه محقق اردبیلی
محمدتقی آل ابراهیم – استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
مهدی جودی – استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
علی صمدزاده – کارشناس ارشد ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی( سامیان) اردبیل

چکیده:
به منظور بررسی تأثیر کشت گیاهان پوششی بر تراکم علفهای هرز یک ساله و چندساله ،در بهار سال 1391 آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای این آزمایش شامل فاکتور اول گیاهان پوششی چاودار، ماشک گل خوشهای، شبدر برسیم ، خلر ، تیمار وجین کامل و اهد(بدون گیاه پوششی) و فاکتور دوم نحوه مدیریت مالچ که شامل سه حالت مالچ زنده، کف بر، و سرزنی از ارتفاع 20-30 سانتی متری گیاه پوششی بودند و این گیاهان پوششی در بین ردیف های ذرت رقم KSC400 کشت شدند. نتایج نشان داد که بیشترین کاهش تراکم علف های هرز به ترتیب در تیمار چاودار، خلر، ماشک و شبدر بود. بطور کلی این پژوهش نشان داد که گیاهان پوششی همراه با مدیریت مناسب می تواند جایگزین مطلوبی برای روش های متداول در کنترل علف های هرز باشد که در نهایتموجب افزایش بهره وری نهاده ها و رسیدن به اهداف کشاورزی پایدار خواهد شد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزيابي و تحليل استراتژي توسعه شهري(CDS)در شهر فريمان بر پايه تکنيکswot تحت pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزيابي و تحليل استراتژي توسعه شهري(CDS)در شهر فريمان بر پايه تکنيکswot تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزيابي و تحليل استراتژي توسعه شهري(CDS)در شهر فريمان بر پايه تکنيکswot تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزيابي و تحليل استراتژي توسعه شهري(CDS)در شهر فريمان بر پايه تکنيکswot تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
تعداد صفحات: 14
نویسنده(ها):
مرتضی غلامزاده خادر – کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
محمد اجزاشکوهی – دانشیار برنامهریزی شهری و منطقه ای ، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده:
یکی از مؤلفههای تأثیرگذار در دوران پستمدرن مشارکت دادن شهروندان و درگیر نمودن تمامی ذینفعان شهر در امرتوسعه شهری میباشد این امر در شهرهای کشورهای درحالتوسعه با پیچیدگی و گستردگی تغییرات سیاسی و اقتصادیو ناکارآمدی طرحهای توسعه شهری موضوع را حائز اهمیت میکند. لذا گذر از برنامهریزی اقتدار محور به برنامهریزی مشارکت محور باهدف تعریف روشنی از آینده شهر برای ساکنان شهری عملاً پویایی محیط شهری را سبب میشود. ازسوی دیگر طرحهای توسعه شهری فعلی، با خصوصیات آمرانه، بالا به پایین، عدم مشارکت اکثریت مردم را به وجود است. در پاسخ به این ناکارآمدی، و کاهش کیفیت و پویایی در شهرها، رویکرد جدیدی تحت عنوان (استراتژی توسعه شهری) توسط (ائتلاف شهرها) به وجود آمده است. در این مقاله با استفاده از تلفیق مدل راهبرد توسعه شهریCDSوهمچنین آنالیزSWOTسعی شده است جایگاه شهر فریمان به لحاظ برخورداری از شاخصهای مدلCDSبدست آمده و استراتژیهای متناسب با این جایگاه ایجاد گردد. قرارگیری شهرستان فریمان در فاصله 80 کیلومتری مشهد مقدس با پیشینه تاریخی و راههای ارتباطی گسترده موقعیت ویژهای به این شهر داده است. برای دستیابی به اهداف تحقیق، روش توصیفی _تحلیلی و برای تجزیهوتحلیل اطلاعات از نرمافزارspss استفادهشده است. ازاینرو پرسشنامهای به حجم نمونهای برابر با 380 نفر از افراد درگیر در امور شهری و همچنین تعداد 50 نفر از کارشناسان و متخصصان سازمانهای ادارهکننده شهر فریمان تکمیل شد. نتایج تحقیق نشان میدهد که شهر فریمان در بدترین وضعیت یعنی در حالت تدافعی قرارگرفته است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله استفاده از بهينه سازي براي کنترل غير خطي نسبت هوا به سوخت در موتور اشتعال جرقه اي تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله استفاده از بهينه سازي براي کنترل غير خطي نسبت هوا به سوخت در موتور اشتعال جرقه اي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله استفاده از بهينه سازي براي کنترل غير خطي نسبت هوا به سوخت در موتور اشتعال جرقه اي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله استفاده از بهينه سازي براي کنترل غير خطي نسبت هوا به سوخت در موتور اشتعال جرقه اي تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

علی امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک
مهدی میرزایی – استادیار، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی مکانیک
رحیم خوشبختی سرای – استادیار دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

روش معمول در کنترل نسبت هوا به سوخت در موتور اشتعال جرقه ای، محاسبه مقدار هوای گذرنده از دریچه گاز به کمک حسگرهای فشار چندراهه، زاویه دریچه گاز و دور موتور است که بایک قانون کنترلی، دبی سوخ ت (ورودی کنترل ی) محاسبه شده و توسط عملگر افشانه سوخت به موتور اعمال می گردد. ب ا کنترل و تصحیح نسبت هوا به سوخت، عملکرد کاتالیست سه راهه بهتر شده و نشر آلاینده ها در گازهای خروجی از اگزوز کاهش می یابد. در این مقاله یک کنترل کننده غیر خطی جدید به شکل بهینه و تحلیلی برای کنترل نسبت هوا به سوخت در حد نسبت صحیح شیمیایی طراحی می گردد. برای این کار ابتدا پاسخ غیر خطی سیستم توسط بسط تیلور پیش بینی شده و سپس قانون کنترلی از طریق حداقل کردن اختلاف پاسخ مطلوب و پاسخ واقعی به دست می آید. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که نسبت هوا به سوخت در سیستم کنترل شده به مقدار صحیح شیمیایی کاملا نزدیک است. این در حالی است که در حالت کنترل نشده، این نسبت دارای نوسان شدید است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تبيين سياستها و نتايج حاصله از برنامه هاي توسعه از لحاظ مشارکت جوامع محلي درطرحهاي منابع آب خوزستان تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تبيين سياستها و نتايج حاصله از برنامه هاي توسعه از لحاظ مشارکت جوامع محلي درطرحهاي منابع آب خوزستان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تبيين سياستها و نتايج حاصله از برنامه هاي توسعه از لحاظ مشارکت جوامع محلي درطرحهاي منابع آب خوزستان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تبيين سياستها و نتايج حاصله از برنامه هاي توسعه از لحاظ مشارکت جوامع محلي درطرحهاي منابع آب خوزستان تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
فرهاد خدری –
فتح اله داوری دهکردی –
عبدالحسین دلفی –
مسلم سروستانی –

چکیده:
استان خوزستان با وسعت3/4میلیون هکتار اراضی کشاورزی و دارا بودن پنج رودخانه دائمی کارون ، دز جراحی، کرخه ، هندیجان و بیش از یک سوم آب های سطحی کشور می تواند نقش مهمی در توسعه کشاورزی کشور ایفا نماید. اجرای پروژه های آبیاری و زهکشی به منظور ایجاد توسعه پایدار با استفاده از الگوی مشارکت بهره برداران از تجارب موفق سازمان آب و برق خوزستان بوده که در برنامه های دوم و سوم و چهارم توسعه مورداستفاده قرار گرفته است . به منظور توسعه طرح های آبیاری و زهکشی با این سازوکار، بر اساس تبصره 62 قانون بودجه عمومی کشور درسال 26 و تبصره 22 و ماده 602 قانون برنامه های دوم و سوم توسعه و متعاقب با آن بندط ماده 62 در برنامه چهارم ، جلب مشارکت کشاورزان در طرح های آبیاری وزهکشی توسط سازمان آب و برق خوزستان، مورد توجه ویژه قرار گرفت .اساس کار بر بهره گیری از مشارکت بهره برداران در برنامه ریزی،تامینمنابع مالی و مدیریت شبکه ها می باشد. در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی ،انتقالمدیریت آبیاری از دستاوردهای مهم مشارکت مردم در پروژه های آبیاری و زهکشی می باشد که در دستور کار قرار گرفته است. اجرای طرح های آبیاری و زهکشی گام بزرگی درجهت استفاده بهینه و پایدار ازمنابع آب کشور میباشد .این امر درصورتی که با مشارکت بهره برداران صورت گیرد، می تواند علاوه برکاهش بارمالی دولت، تصدی گری دولت در بخش آب را کاهش داده و به مرور زمان مدیریت حفظ ، نگهداری و بهره برداری از منابع آب را به خود مردم واگذار نماید که با این رویکرد کلیه اهداف مورد نظر در سند چشم انداز توسعه در بخش مشارکتمردمی محقق خواهد شد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزيابي سياست هاي مديريت منابع آب با استفاده از مدل تصميم گيري PPOC و تئوري FCM تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزيابي سياست هاي مديريت منابع آب با استفاده از مدل تصميم گيري PPOC و تئوري FCM تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزيابي سياست هاي مديريت منابع آب با استفاده از مدل تصميم گيري PPOC و تئوري FCM تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزيابي سياست هاي مديريت منابع آب با استفاده از مدل تصميم گيري PPOC و تئوري FCM تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
عباس روزبهانی – استادیار گروه مهندسی آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:
برنامه ریزی و مدیریت بهینه طرح های توسعه و در حال بهره برداری تامین آب مانند سدها، شبکه های آبیاری و زهکشی، طرح های انتقال آب و غیره از مهمترین دغدغه های تصمیم گیرندگان صنعت آب کشور است. جهت مقابله با مشکلات و بحران های کم آبی ناشی از خشکسالی، تغییر اقلیم، افزایش تقاضا و غیره تدوین سناریوهایی جهت تحقق سیاست های توسعه پایدار و مدیریت جامع منابع آب ضروری می باشد. ارزیابی و بهگزینی این سناریوها با اهداف گاها متضاد بدون استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره با در نظر گرفتن معیارهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فنی ممکن نیست. در این تحقیق مدل نوین تصمیم گیری PPOC با قابلیت مشارکت کلیه تصمیم گیرندگان جهت ارزیابی و رتبه بندی گزینه های مدیریت منابع آب و بر اساس اولولیت بندی ارجحیت معیارها و بدون تخصیص عددی وزن معیارها ارائه می شود که این مسئله کمک شایانی به کاهش عدم قطعیت ها خواهد نمود. همچنین جهت تعیین میزان قدرت نسبی تصمیم گیرنگان از قابلیت های تئوری کاربردی FCM استفاده شده است. در همین راستا و جهت تبیین مدل،مطالعه موردی بر روی یک سیستم ساده تلفیقی آب سطحی و زیرزمینی برگرفته از حوضه آبریز زاینده رود صورت گرفته است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,