خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من

برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسي عملکرد سيستم تصفيه خانه فاضلاب کارخانه چوب و کاغذ ايران در چوکا تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي عملکرد سيستم تصفيه خانه فاضلاب کارخانه چوب و کاغذ ايران در چوکا تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي عملکرد سيستم تصفيه خانه فاضلاب کارخانه چوب و کاغذ ايران در چوکا تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي عملکرد سيستم تصفيه خانه فاضلاب کارخانه چوب و کاغذ ايران در چوکا تحت pdf :


سال انتشار : 1391

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تصفيه آب و پساب هاي صنعتي

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

امروزه با توجه به رشد روزافزون جمعیت و نیازبه تولیدات بیشتر همچنین با پیشرفت تکنولوژی تولیدات صنایع چوب و کاغذ بعنوان یکی ازپرمتقاضی ترین محصولات تولیدی درسطح جهان مطرح شده است درعین حال این صنعت به دلیل اثرات سومتعددی که برمحیط زیست اطراف خود میگ ذارد بعنوان یکی از آلاینده ترین صنایع شناخته شده است با منتشرسا ختن آلاینده های متعدد اثرنامطلوبی براب خاک و هوا را برجای میگذارد کارخانه صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا درشمال کشور قرار دارد که درعملکرد کارخانه طی آزمایشاتی که صورت گرفت مشکل وجود دارد ازمایشی COD ، pH ، TDS ، COLOR ٍ TURB از ورودی و خروجی سایت های تصفیه خانه با چهارتکرار درسال 1390 به اجرا درآمد درتمامی نمونه ها مقادیر COD TURB اختلاف معنادار با حد استاندارد محیط زیست برای تخلیه به آبهای سطحی داشتند ولی pH ، TDS COLOR آنها اختلاف معنادار نداشت


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 29 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله توليد طيور ارگانيک با استفاده از فايتوژنيک ها تحت pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله توليد طيور ارگانيک با استفاده از فايتوژنيک ها تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله توليد طيور ارگانيک با استفاده از فايتوژنيک ها تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله توليد طيور ارگانيک با استفاده از فايتوژنيک ها تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: همایش ملی گیاهان دارویی

تعداد صفحات: 1

چکیده:

هدف از این آزمایش ارزیابی گیاهان دارویی به عنوان محرک رشد و سلامت در تولید طیور ارگانیک می باشد تعداد 500 قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه سویه کاب (Cobb 500) به صورت تصادفی در 5 تیمار 5 تکراری که هر تکرار شامل 20 قطعه جوجه بود توزیع گردیدند. تیمارهای آزمایشی شامل جیره کنترل، جیره کنترل مکمل شده با سه سطح از گیاه Euphorbia hirta شامل (2/5، 5 و 7/5 گرم بر کیلوگرم) و جیره کنترل مکمل شده با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین (0/02 گرم بر کیلوگرم) بودند. مقدار خوراک مصرفی ، وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی به صورت هفتگی محاسبه گردید . در روزهای 21 و 42 دوره پرورش نمونه های ایلئوم جهت شمارش باکتری کل، Lactobacillus و E.Coli مورد بررسی قرار گرفتند تغذیه جوجه های گوشتی با تیمارهای آزمایشی باعث بهبود معنی دار در ضریب تبدیل غذایی در 42 روزگی گردید. جوجه های تغذیه شده با جیره مکمل شده با 7/5 گرم بر کیلوگرم گیاه E.hirta بهترین ضریب تبدیل غذایی را داشتند اثر تیمارهای آزمایشی بر فلور میکروبی روده جوجه های گوشتی معنی دار بود. جیره مکمل شده با 7/5 و 5 گرم بر کیلوگرم گیاه E.hirta باعث کاهش معنی داری در تعداد کل باکتری ها گردیدند. بیشترین شمارش Lactobacillus در جوجه های تغذیه شده با جیره مکمل شده با 2/5 گرم بر کیلوگرم گیاه E.hirta مشاهده گردید. به طور خلاصه نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از گیاهان دارویی با خاصیت آنتی باکتریال ممکن است جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک ها و به عنوان محرک رشد و سلامت در تولید طیور ارگانیک به کار روند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله مقايسه شيوههاي مختلف تعيين نرخ دامگذاري در علفزارهاي نيمه استپي (مطالعه موردي مراتع قرخود در خراسان شمالي) تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقايسه شيوههاي مختلف تعيين نرخ دامگذاري در علفزارهاي نيمه استپي (مطالعه موردي مراتع قرخود در خراسان شمالي) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقايسه شيوههاي مختلف تعيين نرخ دامگذاري در علفزارهاي نيمه استپي (مطالعه موردي مراتع قرخود در خراسان شمالي) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقايسه شيوههاي مختلف تعيين نرخ دامگذاري در علفزارهاي نيمه استپي (مطالعه موردي مراتع قرخود در خراسان شمالي) تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی حفاظت و برنامه زیری محیط زیست
تعداد صفحات: 12
چکیده:
اعمال روشهای صحیح و وارد کردن دام متناسب با ظرفیت مرتع یکی از اقدامات اساسی در مدیریت مراتع است. برای مدیریت اصولی چرا و حفاظت مراتع تعیین نرخ دامگذاری اهمیت ویژهای دارد. هدف از این تحقیق تعیین نرخ دامگذاری در شدتهایمختلف چرایی با استفاده از روش وضعیت مرتع و میزان تولید میباشد. در مراتع نیمه استپی قرخود، چهار تیمار به ترتیب مناطق با چرای سبک، متوسط، سنگین و عدم چرا انتخاب گردید. برای تعیین میزان تولید علوفه از روش قطع و توزین به روش تصادفی با تعداد پلات لازم ( 40 پلات) استفاده شد، به طوری که در هر تیمار 10 پلات یک متر مربعی قرار داده شد. نرخ دامگذاری با استفاده از وزن ماده خشک به دست آمده تعیین گردید. همچنین برای تعیین وضعیت مراتع مورد مطالعه از روش چهار فاکتوره استفاده شد و نرخ دامگذاری در هر تیمار با استفاده از ضریبAUMتعیین گردید. برای تجزیه تحلیل آماری از آزمونt دانشآموزی استفاده شد. نتایج نشان داد که اختلاف معنیداریp<0/05بین روشهای تعیین نرخ دامگذاری وجود دارد. به طوری که روشتولید برای برآورد نرخ دامگذاری به دلیل دقت بالا و واقعی بودن دادهها، نرخ منطقی و مطابق با شرایط منطقه ارائه میدهد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 29 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله مدلسازي رياضي سينتيکي پليمريزاسيون محلولي استايرن تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدلسازي رياضي سينتيکي پليمريزاسيون محلولي استايرن تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدلسازي رياضي سينتيکي پليمريزاسيون محلولي استايرن تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدلسازي رياضي سينتيکي پليمريزاسيون محلولي استايرن تحت pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: 7

چکیده:

مدلسازی پلیمرشدن استایرن به روش محلولی با کمک معادلات ممان انجام شده است . در این مدلسازی اثر حلال از طریق واکنش انتقال زنجیر به حلال در معادلات ممان در نظر گرفته شده است . در سیستم های پلیمریزاسیون محلولی با کاهش نسبت حلال به مونومر و بالا رفتن درصد تبدیل واکنش پدیده اثر ژل مشاهده می شود. در پلیمریزاسیون محلولی هدف ارائه مدلها برای توجیه دقیق پلیمر شدن در مجاورت آغازگرآزوبیس ایزوبوتیرو نیتریل می باشد. برای ارزیابی صحت کار انجام شده مقایسه هایی با نتایج مدلسازی با مدل های مارتن هامیلک (MH) 2و 2 ، آشیلاس -کیپاراسیدس(AK) و چو -کارت-سونگ (CCS) صورت گرفته است. نتایج مدل کنترل کننده نفوذ MH در مقایسه با دو مدل دیگر،تطابق نسبتاً خوبی را در نسبت های وزنی مختلف حلال به مونومر با نتایج تجربی نشان داد. این قابلیت مناسب تر مدلMHرا می توان به شکلمناسب تر ثابت های سرعت واکنش به پارامترهایی از جمله غلظت پلیمر، حجم آزاد مخلوط واکنش و سایر مشخصات اجزا واکنش گر نسبت داد. انحراف بین نتایج مدلسازی مشخصه های مولکولی پلی استایرن با نتایج تجربی را می توان به بکارگیری شکل ساده ثابت های انتقال زنجیر به حلال در مدلسازی نسبت داد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تعيين ساعت طرح حجم ترافيک براي محور هاي اصلي استان خراسان جنوبي تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعيين ساعت طرح حجم ترافيک براي محور هاي اصلي استان خراسان جنوبي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تعيين ساعت طرح حجم ترافيک براي محور هاي اصلي استان خراسان جنوبي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعيين ساعت طرح حجم ترافيک براي محور هاي اصلي استان خراسان جنوبي تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 8
چکیده:
انتخاب ساعت سی ام به عنوان ساعت طرح حجم ترافیک در ایالات متحده نتایج رضایت بخشی داشته است و با توجه به اینکه در مراجع معتبرمختلف لزوم تعیین ساعت طرح بر مبنای الگوی تردد محلی مطرح گردیده است لذا در کشور ما نیز لازم است با آمار گیری های کافی و انجام بررسی های لازم ، ساعت مناسب طرح انتخاب شود. در این مقاله ساعت طرح برای راههای اصلی استان خراسان جنوبی تعیین گردیده است. آمارحجم ترافیکی از سایت سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور برای محورهای 6 گانه استان اخذ گردیده است. تغییرات حجم ترافیک ساعتی نزولی از بزرگتر به کوچکتر مربوط به کلیه محور های استان خراسان جنوبی با استاندارد اشتو مقایسه شد و مشخص گردید که بیشتر نمودار ها به حد پایین استاندارد آشتو نزدیک تر هستند. همچنین شیب همه منحنی ها قبل از ساعت ده ام خیلی تند بوده ولی پس از آن نسبتا ملایم تر است.از طرفی می توان پوش منحنی های حجم ترافیک محورهای استان خراسان جنوبی را نسبت به آشتو محدود تر تعریف کرد. نهایتاً با توجه به تحلیلهای مربوطه، برای راههای استان خراسان جنوبی، ساعت بیست ام، ساعت مناسب برای طراحی پیشنهاد می گردد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله علـــل گرايش جوانــان و نوجوانــان به سوء مصرف مـــواد اعتيـــاد آور تحت pdf دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله علـــل گرايش جوانــان و نوجوانــان به سوء مصرف مـــواد اعتيـــاد آور تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله علـــل گرايش جوانــان و نوجوانــان به سوء مصرف مـــواد اعتيـــاد آور تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله علـــل گرايش جوانــان و نوجوانــان به سوء مصرف مـــواد اعتيـــاد آور تحت pdf :

عواملل فردی
– عوامـل خانوادگی
– عوامـل اجتماعی
– اوقـات فراغت و فعالیتـهای جایگزین

عـلل گرایش جوانان و نوجوانان به سؤ مصرف مواد اعتیاد آور (ویژه نوجوانان و جوانان )
ســـلام
تا به حال به این مسئله فکر کردین که چطور یک نفر به مواد مخدر معتاد می شه؟ آیا به نتیجه خاصی هم رسیدین یا نه؟ در اینجا علل مختلف گرایش جوانها را به مواد اعتیادآور بررسی می کنیم. بسیاری از جوانها و حتی پدر و مادرها فکر می کنن که دلیل اعتیاد فرد، اصرار دوستان بوده است. در حالی که این تنها انگیزه سوء مصرف مواد در جوانان نیست. اگر بخواهیم انگیزه های مصرف مواد مخدر جوانها را بشناسیم، فهرست بلند بالایی میشه، نگاه کنین:

کنجکاوی، کسب لذت، تسکین درد، فراموش کردن مشکلات، شوخی و خنده، هیجان طلبی یا میل به خطر کردن، احساس بزرگ شدن، پیوستن به گروهی خاص، و . . . این علل با وجود این که چندان مهم به نظر نمی رسند، باعث اعتیاد میلیونها انسان شده اند. بیشترین لذت اعتیاد جوان در ایران دو عامل کنجکاوی و کسب لذت است.امروزه متخصصین، یک عامل را زمینه اعتیاد نمی دانند و معتقدند عوامل مختلف دست به دست هم میدن و فرد را معتاد می کنن. این عوامل تشکیل شدن از عوامل فردی ( عوامل روانی، زیستی و بیولوژیک )، عوامل خانوادگی و عوامل اجتماعی. هر کدام از این سه عامل به تنهایی نیز قادرند تا موجب گرایش فرد به اعتیاد شوند.

یکــی از مهمتــرین عوامــل گرایــش جوانــان و نوجوانــان به مصــرف مـواد اعتیــاد آور کنجــکاوی و هیجــان طلبــی است .

عوامـل فـردی
فشــارهای عصبــی و بیــماریــهای روحــی :
کسانی که دائماً در معرض فشارهای عصبی و محیطی قرار دارن، بیشتر از دیگران در معرض خطر گرایش به اعتیاد هستن. موقعیت هایی همانند کنکور، از دست دادن نزدیکان، شکستهای عاطفی، مالی، شغلی، تحصیلی، انتخاب همسر، و . . . ممکن است در زندگی هر جوانی پیش آید و اگر شما راه صحیح مقابله با آن ها را ندانید، امکان دارد برای دستیابی به تسکین و آرامش مقطعی، به مواد اعتیادآور روی آورید. از آن جایی که امروزه رابطه بین بیماریهای روانی و اعتیاد به اثبات رسیده، خیلی خوب است که جوانها به جای راه حلهای مقطعی و نادرست (توسل به مواد اعتیادآور و . . .) به فکر یافتن راه حل های مناسب برای رفع مشکلات خود باشند.
ســن بحـرانی :
سنین شانزده تا بیست و چهار سال، سنین پر خطر برای جوانان محسوب میشوند.
شخصیـت هـای خـاص :
بعضی از افراد با خصوصیات شخصیتی خاص خودشان، بیشتر در معرض خطر اعتیاد قرار
می گیرن. به طور مثال کسی که به خاطر خجالت و رودربایستی، توان نه گفتن به دوشتش را نداره، ممکنه با هر تعارف ساده به مصرف مواد، آلوده بشه. ممکنه یک نفر در نتیجه کمبود اعتماد به نفس سراغ مواد بره و یا برعکس اعتماد به نفس بالایی داشته باشه و فکر کنه که با مصرف مواد به هیچ وجه معتاد نمی شه . حالا فردی را تصور کنین که دائماً تو خودشه و با کسی حرف نمی

زنه. این فرد بدنبال مصرف مواد، اخلاقش عوض میشه و فکر میکنه می تونه مشکل رفتاری خودش را تا آخر عمر با مصرف مواد برطرف کنه، در صورتیکه اعتیاد به مرور زمان مشکلات او را چندین و چند برابر خواهد کرد. جوانی که دائماً نظرش عوض میشه و در تصمیم گیری ضعیفه، در آن لحظه خاص که باید برای یک عمر زندگیش تصمیم بگیره، اشتباه می کنه و همه چیز خراب میشه.
مشـکلات جسمـانی :

بعضی ها برای تسکین درد از مواد مخدر استفاده می کنن، در صورتیکه پزشکان با بهره گیری از داروهای مسکن می تونن طوری درد رو کنترل کنن که فرد به آن داروها وابسته نشه.
عـدم آگاهـی از خطـرات مصـرف مـواد مخـدر :
گروهی دائماً در حال تبلیغ برای مواد مخدر هستن، برای اینکه یا رفتار خودشون رو توجیه کنن
و یا مواد شون رو بفروش برسونن. ولی اگر جوانها از خطرات و عوارض مصرف مواد واقعاً اطلاع درستی داشته باشن، محاله که هر گونه ماده اعتیادآوری را مصرف کنن.
نگـرش مثـبت به مـواد مخـدر :
مجموع اطلاعات غلط و باورهای نادرست، موجب میشه که فرد، نگرش و دیدگاه مثبتی نسبت به مصرف مواد مخدر پیدا کنه و زشتی مصرف برایش از بین بره، اینکه ببینم اطلاعات درست را از کجا بگیریم و از کی بشنویم، اهمیت زیادی داره.

مشاغـل خـاص :
بعضی از مشاغل خاص که فعالیت جسمی سنگین و تغییر ساعتهای خواب و بیداری را بدنبال دارن، فرد را مستعد ابتلا به اعتیاد می کنن. کسانی که این مشاغل رو دارن، باید بیشتر مراقب خودشان باشند.(1)
« اضطراب، افسردگی شدید، پرخاشگری و رفتارهای ضد اجتماعی، زمینه ساز بروز اعتیاد هستند.»
1- مجموعه مهارتهای زندگی – فصل 9
عوامــل خــانوادگی
ممکنه، همه خانواده ها، در همه زمینه ها، کاملاً موفق نباشن. ساختار خانواده ها همیشه یکسان نیست. بعضی خانوادها، بی پرسرپرست یا تک سرپرست هستن. این چنین خانواده هایی، معمولاً با مشکلاتی مواجه می شوند. مشکلات و دشواریهای خانوادگی، در شرایطی دیگری نیز پیش می آید. مثلاً وقتی که در بین افراد خانواده، فردی معتاد است، تعداد اعضاء خانواده زیاد هستن و یا روابط خانوادگی متشنج است. اگر چه همه این عوامل، مشکل آفرین هستن، اما باید بدانی که برای هر مشکلی، یک راه حل درست و منطقی وجود دارد. است

فاده از مواد اعتیادآور، قطعاً راه حل رفع این مشکلات نیست و در این دشواری ها خواهد افزود.
چنانچه تو با یکی از این مشکلات مواجه هستی، به چگونگی رفع آنها فکر کن، با مشاور مدرسه یا یک بزرگتر مورد اعتماد، مشورت کن. مطمئناً راه حل مناسبی برای حل مشکلات خودت پیدا میکنی.(2)
« اعتیاد راه حل رفع مشکلات نیست »
« در خانواده هایی پر تنش روابط عاطفی بین اعضاء کاهش می یابد و احتمال گرایش آنان به اعمال بزه کارانه و مواد اعتیادآور بسیار بیشتر است.»
عوامـل اجتمـاعی
در دستـرس بودن مـواد مـخدر :
یک از عوامل اعتیاد در میان جوانان در دسترس بودن مواد است. اما سؤال اینه که مگر قند و شکر در دسترس بیماران مبتلا به مرض قند نیست؟ پس چرا آن را مصرف نمی کنند؟

2- راهنمای آموزش مهارت زندگی
زنــدگی در محــله های آلــوده :
خواه ناخواه همنشینی با آدمهای معتاد و محله هایی که افراد معتاد و بی بند و بار در آنها زندگی می کنند، انسان را تحت تاثیر قرار میده. ساکنین این محله ها بیشتر از سایرین در معرض خطر هستن اما در این محله ها هم، جوانهایی هستند که معتاد نمیشن !!! آنها چکار می کنن؟
بـاورها و آداب نـادرست فرهنـگی:

بعضی مناطق کشورمان مصرف مواد را کار ناپسندی نمی دونن، این موضوع خطر بزرگی محسوب می شه. چقدر خوبه که این باورها را تغییر دهیم.
ضـعف فرهنـگ مشــاوره :
معمولاً جوانها وقتی با مشکلی مواجه می شن، مایلند خودشان، مشکلاتشان را حل کنند، در حالی که همیشه قادر به این کار نیستند . در اینصورت فرد می تواند از افراد صاحبنظر کمک بگیردکه مسلماً پدر و مادر و یا افراد متخصص در امر مشاوره هستند. اگر چه فرهنگ مشاوره علمی در میان خانواده های ایرانی هنوز آن طور که شایسته است پذیرفته نشده، ولی همه ما باید برای آن اهمیت بسیاری قائل شویم.
مشــکلات اقتصــادی :
بیکاری و فقر از دیگر علل اعتیاد در بین جوانهاست، در حالی که اعتیاد نه تنها درمانی برای فقر و بیکاری نیست بلکه مشکلات بیشتری را ایجاد می کند.
دوستــان نـابـاب :
بیش از نیمی از معتادان کشورمان اولین بار مصرف مواد مخدر را به تعارف دوستانشان آغاز کردن. این رو هم بدونین که همیشه دوستان ناباب نیستن که مواد تعارف میکنن، شاید دوست شما خودش آگاهی نداشته باشه و از شما بخواد که مواد رو با هم تجربه کنین. شما چکار می کنید؟
« چون مـواد هسـت پـس مصـرف کنـم » فقـط یـک بهـانه است.
اوقــات فراغـت و فعـالیتـهای جایـگزیـن:
آیا در زندگیت برنامه ریزی داری؟ اوقات بیکاری ات را چطور می گذرونی؟ اگر برای زندگیت،
برای اوقات کاری و اوقات بیکاری ات برنامه نداری، مواظب باش چون این خودش یک زنگ
خطره. به چیزهایی که علاقه داری فکرکن، استعداد های خودت را بشناس و سعی کن زندگیت را، با چیزهایی که تو را سرگرم می کنند و دوستشون داری، پر کنی. مثلاً عده ای از بچه ها به ورزش روی می یارن، عده ای دیگر مطالعه در کتابخانه ها و فرهنگسراها را ترجیح می دن، بعضی از

جوانها به کارهای هنری مثل تئاتر، موسیقی و . . . می پردازن و یا به کلاسهای مختلف می رن، تو چکار می کنی؟ پرداختن به کوه نوردی، شنا، اردو، مسابقات فرهنگی، ورزشی و مطالعه می تونه تو را از خطر حفظ کنه.
« خیلی خوبه که برای هر روزمان، یک برنامه مشخص داشته باشیم و آن را همان روز انجام بدهیم. »

منـابع :
مجموعه مهارتهای زندگی – فصل 9 – چگونه می توان مراقب سلامت خود بود. صفحات 236 الی 240 راهنمای آموزش مهارت زندگی – انتشارات صندوق کودکان سازمان ملل متحد ( یونیسیف )
نویـسنده و مؤلـف: ابوالقاسم ریاحی
مـأخذ : ماهنامه ژرفای تربیت- شماره 27

پیـشگیـــری از اعتیـــاد

– مقـدمه
– هـدف از پیـشگیـری
– پیـشگیـری در پزشکـی
– پیـشگیـری از اعتیـاد
– سطـوح پیـشگیـری
– ارزش سطـح بنـدی اقـدام هـای پیـشگیـری
– جمعیـت هـدف
– نحـوه انتخـاب گـروه هـدف
– روشهـای اجرائـی در پیـشگیـری
– مکانهـای ارائـه آمـوزش و اطـلاع رسانـی
– استفـاده از روشهـای جایـگزینـی در جهـت تغیـیر شرایـط محیـط کـار

مقدمـه
تجربیات سالهای گذشته در ایران وجهان در رابطه با تولید و عرضه مواد مخدر و همچنین درمان معتادان نشانگر این است که این نوع مبارزه همه جانبه بوده و نتایج حاصل از آن اثر بخشی لازم را ندارد.
لذا برخورد با معضل اعتیاد باید فراگیر باشد به نحوی که این تلاشها علاوه بر مبارزه با تولید و عرضه بر پیشگیری متمرکز گردد.
لذا با توجه به خلاء موجود در زمینه پیشگیری و وجود دیدگاهی جامع در برخورد با معضل اعتیاد نیست به ترجمه کتاب پیشگیری و کنترل اعتیاد تألیف M.GRANT M.GOSSOP اقدام نمودم که مقاله حاضر چکیده بخشی از کتاب مذکور است امیدوارم که مورد استفاده سیاستگزاران و دست اندرکاران امر مبارزه با مواد مخدر قرار گیرد.
به طور کلی مفهوم اقدام های مداخله ای به منظور پیشگیری در نتیجه پیشرفت علم پزشکی گسترش یافت و کشف عوامل بیماری زا، واکسیناسیون و آموزش، همگی نمونه هایی از موفقیت علم پزشکی در پیشگیری از بیماریهای می باشند.

هـدف از پیـشگیـری :
در رابطه با سوء استفاده از داروها و مواد یا موضوع اعتیاد، هدف از پیشگیری این است که جمعیت هدف به هیچ وجه از داروهای اعتیادآور استفاده نکند و خود را در معرض خطرارت ناشی از اعتیاد و آسیب های ناشی از آن قرار نداده و مانع از بروز آسیب های اجتماعی پیامد آن گردد. به علاوه هدف دیگر پیشگیری می تواند کنترل عوارض وحشتناک مربوط به اعتیاد باشد.
پیـشگیـری در پـزشـکی :
مهمترین موفقیت بشر در پیشگیری حاصل تجربه ارزشمندی است که از کنترل بیماری های عفونی به دست آمده است، به نحوی که این اصل موجب کاهش مرگ و میر میلیونها انسان در جهان شده است. در پیشگیری از بیماریهای عفونی مهمترین راهبردی که باعث موفقیت گردید این بود که برای کنترل این بیماریها سه هدف جداگانه در نظر گرفته شد که این سه هدف شامل عامل بیماری زا ( میکروب )، میزبان ( فرد بیمار ) و محیط ( شرایط محیطی ) می باشند. دز این روش برای ایجاد بیماری و گسترش آن فقط عامل بیماری زا ( میکروب ) کافی نیست و لازمه شیوع بیماریها وجود میزبان ( فرد بیمار ) و شرایط محیطی مناسب لازم است. لذا این حقیقت مورد توجه همه پزشکان قرار گرفت که برای برخورد با بیماری ریشه کن کردن آن تنها برخورد با عامل بیماری زا کافی نبوده و باید آسیب پذیری افراد را کاهش داد. همچنین شرایط محیطی را به نحوی تغییر داد که امکان گسترش نداشته باشد و از افرادی به فرد دیگر منتقل نگردد.
پیـشگیـری از اعتیـاد :
موفقیت الگوی پیشگیری از بیماریهای عفونی بسیاری از دانشمندان علوم رفتاری و اجتماعی را بر آن داشت که امکان استفاده از الگوی بالا در معضلات اجتماعی – روانی را بررسی کنند. هر چند که پیچیدگی موضوع در اینگونه معضلات بیشتر است.
یکی از معضلات اجتماعی – روانی موجود، مربوط به مواد مخدر است. بر اساس این الگو تنها برخورد با عامل بیماری زا ( تولید و توزیع مواد مخدر ) کافی نیست و لازم است که میزبان (افراد در معرض اعتیاد ) نیز واکسینه شده و شرایط محیطی (اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی ) نیز به گونه ای تغییر یافته تا امکان بروز اعتیاد منتفی گردد. هر چند که برنامه ریزی برای هدفهای

سه گانه، عامل بیماری زا، میزبان و محیط در اعتیاد بسیار پیچیده تر از الگوی پزشکی است.
در الگوی اجتماعی – روانی کنترل اعتیاد عوامل گسترده ای شامل وضعیت قوانین مربوط به اعتیاد، منابع تولید مواد، میزبان دسترسی، هزینه مواد، میزبان پذیرش مصرف مواد در جامعه، عادات سنتی و بومی، عوامل اقتصادی و فرهنگی و موارد دیگری نقش دارند و از طرفی میزبان با فرد بیمار به صورت فعالانه اقدام به دریافت مواد می نماید.
سطــوح پیـشگیـری :
1- پیـشگیــری اولیـــه : آن دسته از سیاستها و برنامه هایی که در راستای جلوگیری از وقوع بروز مشکلات طراحی می شوند را پیشگیری اولیه می نامند. از نمونه های موفق پیشگیری اولیه، استفاده از واکسیناسیون بر علیه بیماری آبله و فلج اطفال را می توان نام برد.
برای موفقیت در پیشگیری اولیه باید ساز و کارهای ایجاد کننده بیماری و عوامل خطر ساز را شناخت و با روشهای مؤثر نسبت به کنترل آنها اقدام نمود البته در پیشگیری اولیه اگر امکان شناخت علمی عوامل ایجاد کننده اعتیاد وجود نداشته باشد، ولی می توان با شناخت برخی از عوامل مهم حرکت را شروع کرد.

برای انجام پیشگیری اولیه باید با استفاده از روشهای سه گانه حذف بیماری زا ( مواد مخدر ) کنترل شرایط محیطی ( شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ) و تقویت مقاومت در میزبان ( فرد معتاد ) اقدام نمود که انتخاب شیوه های مناسب بستگی کامل به واقعیتهای موجود جامعه دارد. آموزش و اطلاع رسانی به جامعه یکی از مهمترین اقدام های به منظور تغییر اعتقاد و نگرش مردم نسبت به مواد مخدر است.

2- پیـشگیـری ثـانویـه : هدف از انجام پیشگیری ثانویه این است که میزان شیوع مشکل و
بیماری را در جامعه کاهش داد و از طرفی نسبت به تشخیص و درمان معتادان اقدام نمود. هدف از
انجام پیشگیری سطح دوم این است که میزان آسیب وارده به فرد یا جامعه تا اندازه امکان محدود شود. برای رسیدن به موفقیت در مرحله دوم باید با ساز و کارهایی نسبت به شناسایی افراد معتاد اقدام نموده و به درمان مناسب کم هزینه و سهل الوصول آنان اقدام کرد.
3-پیــشگیـری ثالثـه : هدف از انجام سطح سوم پیشگیری آن است که بتوان به تأمین، حفظ و ارتقای فعالیت معتاد و نوتوانی او دست پیدا کرد. ایجاد شبکه حمایتی از افراد معتاد درمان شده، سازمان دهی برنامه های گسترده و مؤثر پیشگیری این افراد، جلوگیری از ایجاد اثرات منفی ناشی از محل نگهداری از معتادان، جلوگیری از بر چسب خوردن افراد معتاد در جامعه و سرانجام سازماندهی امکانات و بازتوانی شغلی این افراد در این مرحله لازم است. در حقیقت در این مرحله به افرادی که ترک اعتیاد کرده اند کمک می شود تا به اعتیاد باز نگردند.
ارزش سطـح بنـدی اقـدام های پیـشگیـری :
سطح بندی اقدام های پیشگیری در سه سطح اولیه، ثانویه و ثالثه بسیار مفید است. این امر می تواند باعث سهولت در انتخاب اهداف، تقسیم کار صحیح و در نهایت تعریف جمعیت هدف در سطح گردد، هر چند که گاهی تقسیم بندی و برقراری مرز مطلق بین این سه سطح عملی نیست. به طور مثال مهمترین سیاستها در پیشگیری اولیه، آموزش و اطلاع رسانی به جامعه است که هرچند جمعیت هدف در پیشگیری اولیه افراد غیر معتاد هستند، اما بر جمعیت هدف سطح دوم یعنی معتادان نیز اثر مثبت دارد.

برخی از نویسندگان برای تفکیک سطوح پیشگیری میزان مداخله ای هر برنامه را در زمینه مصرف دارو توسط جمعیت هدف مبنا قرار داده اند. بر طبق این تقسیم بندی، اقدام های پیشگیری اولیه معمولاً آن دسته از اقدام هایی هستند که جمعیت هدف آن افراد غیر معتاد بوده و یا افرادی که گهگاه و موردی از مواد استفاده می کنند. همچنین جمعیت هدف در سطح پیشگیری اولیه گروهها هستند و برای تک تک افراد به طور فردی برنامه ریزی انجام نمی گیرد.
در پیشگیری سطح دوم فن آوری مناسب در مورد کسانی به کار گرفته می شود که بطور پیوسته و با مقدار زیاد از مواد استفاده می کنند. در حالی که در پیشگیری سطح سوم، جمعیت هدف افرادی است که مورد درمان قرار گرفته و نیاز به باز توانی دارند.
نکته مهم این است که همه اقدام ها در سطوح سه گانه باید هماهنگ و با وحدت مدیریت انجام شود. لذا باید تلاش نمود تا کلیه اقدام های شامل پیشگیری، درمان و نوتوانی همسو شده تا بهره وری افزایش یابد. زیرا سطوح سه گانه پیشگیری بر ضد اعتیاد با یکدیگر ارتباط قطعی داشته و غیر قابل تفکیک می باشد.
جمعیـت هـدف :
اجرای پیشگیری صحیح، طراحی برنامه و ارائه الگوی اجرایی نیازمند تعریف مشخص از جمعیت هدف می باشد. استفاده بجا و استفاده نابجا از داروهای روان گردان بر اساس تغییرات مختلف در جنس، گروه سنی، سطح اقتصادی، شغل، اعتقادات مذهبی، محل سکونت، وضعیت فرهنگی و نژادی جامعه و در نهایت، سایر خصوصیات اجتماعی و دموگرافیک جامعه تفاوت خواهد داشت. به طور مثال ممکن است در یک برنامه پیشگیری از اعتیاد جمعیت هدف، جوانان ساکن در منطقه الف باشند.

در برخی موارد نمی توان پیشگیری را تنها به یک گروه جمعیتی خاص محدود کرد بلکه تمام جامعه را باید زیر پوشش اقدام ها قرار داد که به عنوان نمونه ارائه برنامه ها از طریق رسانه های ملی و گروهی را می توان نام برد.
نحـوه انتخـاب گـروه هـدف :
اعضای گروه هدف بر اساس دو اصل انتخاب می شوند. اصل اول اینکه جمعیت هدف تا چه اندازه در معرض خطر ابتلا به اعتیاد هستند و اصل دوم اینکه در صورت اعتیاد گروه هدف، تا چه اندازه عوارض ناشی از اعتیاد در گروه مذکور گسترده و مخرب است. برنامه های پیشگیری اولیه می تواند بر جمعیتهایی معطوف شود که در برخی از زمینه های خاص مثل ژنتیکی، بیولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی، شغلی در معرض خطر باشند. علاوه بر این، گاه ممکن است برنامه پیشگیری گروههای خاصی را نه به دلیل اینکه در معرض خطر اعتیاد هستند، به عنوان جمعیت هدف قرار دهد بلکه به این دلیل که گروه هدف در صورت ابتلا باعث شیوع گسترده معضل اعتیاد می شوند، انتخاب نمود. به عنوان مثال کارکنان صنایع داروسازی و تولید کنندگان و توزیع کنندگان دارو از جمله گروههای هدف هستند.
از طرفی برخی گروها در صورت اعتیاد نه تنها سلامت خود را در معرض خطر قرار می دهد، بلکه اعتیاد آنها، سلامت دیگران را به خطر می اندازد که از این جمعیت به عنوان نمونه می توان مادر باردار، خلبان خطوط هوایی، رانندگان اتوبوس، مسئولان آموزشی و آموزگاران را نام برد.
روشـهای اجـرائی در پیـشگیـری :
روشهای اجرایی برای پیشگیری در جهان عمدتاً بر عامل بیماری زا ( مواد مخدر ) و تا اندازه ای محیط متمرکز است و متأسفانه به عامل میزبان (جمعیت در معرض خطر) کمتر توجه می شود. روشهای پیشگیری بسیار متنوع هستند که در ادامه به مواردی از آنها اشاره می شود:

الف ) کنتـرل تولیـد و توزیـع:
تقریباً در اکثر کشورها اقدام های گسترده ای در کنترل تولید و توزیع مواد مخدر به منظور کاهش دسترسی به مواد انجام می شود. عمدتاً اقدام هایی در این زمینه قانونگذاری به وسیله دولتها و رعایت کنوانسینهای بین المللی است و برای اجرای قوانین، سازمانهای اجرایی متعددی طراحی شده اند تا از قوانین حمایت و موجبات اجرای آنرا فراهم آورند. بسیاری دولتها این حرکت را بهترین پاسخ دولت ها از جهت اقدام های پیشگیری از اعتیاد می دانند.

ممانعت از تولید و عرضه داروها یک اقدام پیشگیرانه قابل توجه می باشد. هر چند که انجام این کار به علت تعدد منابع تهیه، مراکز کشت و تولید غیر قانونی، مراکز تولید قانونی مثل کارخانه های داروسازی تولید کننده داروهای روان گردان و وجود آزمایشگاههای زیر زمینی بسیار پیچیده و مشکل است.
ب ) اقـدام ها در جهـت کـاهش مصـرف و تمـرکز بـر عـامـل میـزبان :
آمــوزش : روشهای آموزشی علاوه بر آموزش افراد در زمینه مشکلات ناشی از مصرف داروها باید بر اصلاح برخی از کمبودهای شخصی و عوامل زمینه ساز اعتیاد تأکید داشته باشد تا بدین وسیله بتوان کمبودها را در افراد بر طرف نموده تمایل به استفاده از داروها را کاهش داد. عمده موضوعات مطرح شده در این روش عبارتند از ایجاد اعتماد به نفس در افراد، مشخص کردن و تعریف نمودن ارزشهای انسانی و شخصیتی برای افراد، ایجاد قدرت تصمیم گیری، آموزش مهارتهای مربوط به قدرت تطابق با محیط و کاهش اضطراب، آموزش مهارتهای مربوط به حل مشکل، آموزش مهارتهای مربوط به ایجاد روابط سالم با دیگران و در نهایت آموزش شناخت فشارهای اجتماعی و نحوه پاسخگویی به این قبیل فشارها.
مکانـهای ارائـه آمـوزش و اطـلاع رسـانی:
آمـوزش در مـدارس : کلاس درس یک محیط مناسب برای ایجاد ارتباط میان افراد جوان بوده و از بسیاری جهات محیطی مناسب برای ارائه اطلاعات است. در این ارتباط لازم است علاوه بر تعلیم آموزگاران مدارس از روشهای آموزشی استاندارد و مناسب استفاده نمود. همچنین استفاده از افرادی که در گذشته معتاد بوده و اکنون ترک اعتیاد کرده اند و یا افرادی که برای دانش آموزان در حکم الگو هستند ( مثل قهرمانان ورزشی ) دارای اثر بخشی بیشتری می باشد.
آمـوزش در محیط کـار : علاوه بر مدارس، محیط کار نیز فضای مناسبی برای ایجاد ارتباط با عده قابل توجهی از افراد بزرگسال است. البته محیط کار در حقیقت محیط بزرگی است که حتی مراکز نظامی و فنی حرفه ای را هم شامل می شود. در این مراکز می توان از شیوه های مختلفی مثل استفاده از پوسترها، بروشورها، نمایش فیلم، ارائه اطلاعات با سیستم پستی، برگزاری سخنرانی، سمینارها، کارگاهها و بحث در گروههای کوچک استفاده نمود. بدون شک محتوای برنامه های آموزشی چه در مدارس و چه در محیط کار علاوه بر افزایش میزان دانش و اطالاعات در مورد اعتیادآور و خطرات ناشی از آن می تواند در رابطه با عوامل خطر ساز، ارائه الگوی زندگی مثبت و مفید و تقویت مهارتهای مواجه با استرس و فشارهای زندگی نیز مؤثر باشد.

آمـوزش در خـانه و جـامعه : بر خلاف برنامه های آموزشی در کلاس و محیط کار، مخاطبان در جامعه و خانه مجبور به حضور در برنامه های آموزشی نیستند و لذا باید با اقدامهای ویژه ای مشارکت عمومی جامعه و خانواده ها را جلب کرد. به عنوان مثال می توان به صورت مکاتبه ای و به طور پیوسته اطلاعات لازم در مورد مواد اعتیادآور، نحوه شناخت و برخورد با معتاد و علایم اعتیاد را به پدر و مادر، مراکز مذهبی و مساجد، باشگاههای ورزشی و جلسات اولیاء و مربیان در مدارس ارائه کرد. به ویژه در صورت سازماندهی گروههای داوطلب این اقدام ها مؤثرتر خواهد بود. به نحوی که امروزه نقش گروههای داوطلب در مبارزه با اعتیاد به ویژه سازمانهای جوان، از خانواده ها بیشتر است. در برخی کشورها در مواردی که جوانان نیاز به گواهینامه های خاص مثل گواهینامه رانندگی دارند، صدور گواهینامه را منوط به گذراندن دوره آموزشی مربوط به اعتیاد کرده اند.
آمـوزش از طـریق رسـانـه ها : استفاده از رسانه ها این امکان را فراهم می آورد تا بتوان به افرادی دسترسی پیدا کرد که دسترسی به آنها با سایر روشها ممکن نیست.

این روش دارای بیشترین هزینه اثر بخشی است و هیچ روشی قادر نیست تا این اندازه مخاطب داشته باشد. هر چند که نقطه ضعف آن است که پیامها عمدتاً یکطرفه و از طرف گوینده ارسال می شود و امکان ارتباط دو طرفه بین گوینده و شنونده وجود ندارد. لذا این روش قادر به افزایش دانش مخاطبان شده ولی توانایی آن در ایجاد تغییرات در رفتار و نگرش مخاطبان در مورد مواد اعتیادآور جای تردید است. به هر حال نتایج خوبی در زمینه مبارزه با مصرف سیگار در بسیاری از کشورها مشاهده شده است. لازم است جهت اثر بخشی هر چه بیشتر ارسال پیام، از طریق رسانه ها به ویژه صدا و سیما مواردی از قبیل شناخت مخاطبان، عدم تبلیغات بیش از اندازه، تنوع در برنامه ها و استفاده از افراد الگو اعم از شخصیتهای علمی، مذهبی، ورزشی و سینمایی را رعایت نمود.

استفـاده از روشهـای جایگزینـی در جهـت تغییـر شرایـط محیط کـار :
در این روش آن گروه از رفتارها و شرایط اجتماعی که در تضاد با مصرف مواد اعتیادآور هستند، مورد حمایت قرار می گیرند. به عنوان نمونه راه اندازی یک مرکز ورزشی و تفریحی برای پر کردن اوقات فراغت در مناطق آسیب پذیر، سازمان دهی مسابقات ورزشی در مدارس آسیب دیده و با ایجاد الگوهای شغلی و فرصتهای اجتماعی برای افرادی که ترک تحصیل کرده اند را می توان نام برد.
علاوه بر این با استفاده از برنامه های گسترده توسعه اجتماعی، پروژه های بزرگ عمرانی، توسعه و دسترسی همگان به امکانات آموزشی و اجباری کردن تحصیلات عمومی و افزایش دسترسی به مراقبتهای بهداشتی می توان اقدام های مؤثری را برای پیشگیری از اعتیاد تدارک دید و در نهایت در بسیاری از موارد ارائه الگوهای جدید در زندگی و توسعه در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به ویژه افزایش اشتغال قادر به تغییر شرایط عامل محیط و پیشگیری از اعتیاد هستند.
امید است مدیران و دست اندرکاران امر مبارزه با اعتیاد با نگرشی فراگیر و با تمرکز بیشتر بر پیشگیری از اعتیاد به ویژه پیشگیری از مصرف، جوانان کشور را مقابله با این خطر بزرگ ایمن نمایند.

عنـوان مقــاله : پیشگیری از اعتیاد
نویــسنده و مؤلـف : دکتر حمیدرضا جمشیدی
مــأخذ : مجموعه مقالات برگزیده همایش بین المللی علمی – کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ( جلد سوم ). تهران : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران – 1379

ایــدز و هپــاتیـت، دو بیـــماری عفــونی خطـرنـاک و شایــع بیـن معتادین و زندانیـان

– اعتیــاد در ایــران
– ایـــدز
– هپـــاتیـت
– زنـــدان
– اقدامــات صحیـــح
– استــراتژیـهای کــاهش آسیــب
– خلاصـــه

اعتیاد، سالها تنها به عنوان یک « جرم » شناخته می شده و فرد معتاد را صرفاً یک «مجرم» می شناختند. تحقیقات جامعی که به ویژه در دانشگاه «یل » انجام گرفت بروز تغییرات شیمیایی و حتی، فیزیکی در بافت مغز افراد معتاد را به اثبات رساند و کارشناسان، امروزه اعتیاد را یک بیماری مزمن و عود کننده می شناسند که به صورت حمله های متناوب « احساس نیاز » و « مصرف » ماده مخدر تظاهر می یابد. متأسفانه به نظر می رسد که در برخورد با معضلات و مشکلاتی که اهمیتی به مراتب کمتر از اعتیاد دارند منطقی تر برخورد می شود.

عذر یک فرد سیگاری که با قیافه حق به جانب ادعا می کند که « مجبور است » سیگار بکشد؛ به راحتی پذیرفته می شود و خیلی مؤدبانه از او می خواهند که در محل مجزایی به استعمال دخانیات مشغول شود. این در حالی است که نگاه صرفاً مجرمانه به شخص معتاد، از او تنها و تنها انتظار «ترک » و آن هم « خیلی فوری » دارد. دکتر آلن لشنر «LAN LESHNER » دبیر انستیتو ملی مبارزه با مواد مخدر معتقد است که هیچ نیازی در انسان، قوی تر و شدیدتر از احساس نیاز یک معتاد به مصرف مواد مخدر نیست.
اعتیــاد در ایــران

کشور اسلامی ایران به علت قرار داشتن در شاهراه ترانزیت مواد مخدر و نیز جایگاه نسبتاً موجه مصرف تریاک در فرهنگ ایرانی، همواره با خطر و عوارض اجتماعی روبرو بوده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 29 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

پرسشنامه ناپیروی تكانشی تحت pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه ناپیروی تكانشی تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه ناپیروی تكانشی تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه ناپیروی تكانشی تحت pdf :

توضیحات:
پرسشنامه ناپیروی تكانشی، در قالب فایل Word، شامل 17 گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره دهی و تفسیر، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده.

به منظور نمره گذاری پرسشنامه به هر گزینه بلی 1 امتیاز و به هر گزینه خیر 0 امتیاز دهید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه امتیاز همه سوالات پرسشنامه را با هم جمع نمائید. این عدد دامنه ای از 0 تا 17 خواهد داشت و بدیهی است که هر چه این امتیاز بالاتر باشد،‌ بیانگر میزان ناپیروی تكانشی بالاتر فرد خواهد بود و برعکس. لازم به ذکر است که ناپیروی تكانشی یکی از علایم غیربالینی ابتلا به اسکیزوتایپی می باشد.دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تاثير اعتماد الکترونيک بر وفاداري نام تجاري مشتريان در صنعت بيمه الکترونيک (مطالعه موردي : بيمه ايران) تحت pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثير اعتماد الکترونيک بر وفاداري نام تجاري مشتريان در صنعت بيمه الکترونيک (مطالعه موردي : بيمه ايران) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثير اعتماد الکترونيک بر وفاداري نام تجاري مشتريان در صنعت بيمه الکترونيک (مطالعه موردي : بيمه ايران) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثير اعتماد الکترونيک بر وفاداري نام تجاري مشتريان در صنعت بيمه الکترونيک (مطالعه موردي : بيمه ايران) تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: 15
چکیده:
بیمه الکترونیک به ارائه و مبادله محصولات و خدمات بیمه ای با بهای اندک از طریق کانال های الکترونیکی گفته می شود. هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر ایجاد در صنعت بیمه الکترونیک در ایران می باشد. اعتماد محرک اصلی مشتریان به خرید محصولات و استفاده از خدمات سازمان ها می باشد. اینترنت در اقتصاد جدید باعث شد که شرکت های بسیاری در سراسر جهان به ارائه محصولات و خدمات به صورت الکترونیکی بپردازند. در این مثاله از پرسشنامه استانداردی استفاده شده است که برای بررسی پایاپی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. در این مثاله جامعه ی آماری به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است به این معنی که پرسشنامه ها بین 70 نفر از مشتریان شرکت بیمه ایران به صورت تصادفی ساده توزیع گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مشتریان، نکات مثبت زیادی در رابطه با بیمه الکترونیک را، به سایر افراد انتقال می دهند و مایل به ادامه کسب و کار با سازمان هستند و همچنین رابطه ای قوی بین اعتماد درک شده و استفاده از خدمات الکترونیک وجود دارد. در این مقاله اعتماد الکترونیک و اهمیت آن در تجارت الکترونیک و استراتژیهای ایجاد اعتماد در مشتریان مورد بررسی قرار گرفته است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله وارون سازي مشترک داده هاي مگنتوتلوريک و لرزه براي اکتشاف ساختارهاي زمي نشناسي تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله وارون سازي مشترک داده هاي مگنتوتلوريک و لرزه براي اکتشاف ساختارهاي زمي نشناسي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله وارون سازي مشترک داده هاي مگنتوتلوريک و لرزه براي اکتشاف ساختارهاي زمي نشناسي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله وارون سازي مشترک داده هاي مگنتوتلوريک و لرزه براي اکتشاف ساختارهاي زمي نشناسي تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین
تعداد صفحات: 9
چکیده:
امروزه تفسیرهای بدست آمده از مدلهای ژئوفیزیکی که از طریق وارون سازی داده ها بدست امده اند به طور خاص بخش چشمگیری از مطالعات زمین شناسی را شامل می شوند. روشهای مگنتوتلوریک و لرزه اطلاعات جامع و مکملی از مقاومت ویژه و سرعت امواج در ساختارهای زیرسطحی با مقیاس و رزولوشن مشابه فراهم میکنن د . مدلهای وارون سازی شده بدست آمده از روشهای مذکور میتوانند به منظور به نقشه درآوردن ساختارهای زمین شناسی ترکیب شوند . اطلاعات کسب شده از داده های مگنتوتلوریک می توا ند اطلاعات کامل و جامعی را در کنار اکتشافات لرزه ای به ما بدهند . به طور مثال، توزیع و پراکندگی امواج در روش مگنتوتلوریک برای محیطهایی با شکستگیهای فراوان مفید است . لذا سیگنالهای مگنتوتلوریک خصوصیات حجمی مانند تخلخل را با دقت بالایی آشکار می کنند . پس همانند روش لرزه ای، ژئوفیزیک الکترومغناطیسی نیز میتواند به گونه ای موثر در اکتشافات زمین شناسی و اکتشافات هیدروکربنی دخیل باشد . به عنوان یک تفسیر پایه ای، باید بدانیم مقاومت ویژه در ساختارهای زمین شناسی با نوع سنگهای موجود در منطقه ارتباط مستقیمی دارد . لایه های زمین شناسی که در پاسخ به امواج لرزه ای سرعت بالایی از خود نشان داده اند مقاومت ویژه بالاتری دارند درحالیکه رسوبات متخلخل و تراوا معمولا مقاومت ویژه کمتری دارند . اگرچه لایه های با سرعت بالا موانع اکوستیک و صوتی هستند و باعث می شود روش لرزه ای بی تاثیر شود، اما مقاومت ویژه الکتریکی باعث میشود که سیگنالهای مغناطیسی بتوانند تقریباً از یک مانع بگذرند و این خصوصیت به مگنتوتلوریک این اجازه را می دهد که لایه های زیرین این موانع آکوستیک را آشکار سازد و اطلاعات ارزنده ای را ارائه کند و به تفسیر نیز کمک نماید . در این مقاله علاوه بر شرح مفصل راجع به روش تفسیر مشترک داده های مگنتوتلوریک و لرزه ، مثالهای متعددی نیز به منظور نشان دادن کاربرد موثر این روش در اکتشافات زمین شناسی نیز آورده شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 29 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي اثر مقدار و دور آبياري بر عملکرد چغندر قند و کيفيت آن تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي اثر مقدار و دور آبياري بر عملکرد چغندر قند و کيفيت آن تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي اثر مقدار و دور آبياري بر عملکرد چغندر قند و کيفيت آن تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي اثر مقدار و دور آبياري بر عملکرد چغندر قند و کيفيت آن تحت pdf :

سال انتشار: 1377

محل انتشار: نهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: 13

چکیده:

رابطه مدیریت آبیاری و عملکرد چغندر قند (ریشه، قند خالص و ناخالصیهای غیر قندی) در طی دو فصل زراعی 75-1374 در ایستگاه تحقیقاتی اسلام آباد غرب بررسی شد. آبیاری پس از 50، 70، 100، 120 میلی متر تبخیر تجمعی از تشتک کلاس A انجام و رطوبت خاک تا عمق موثر ریشه (60 سانتیمتر) به حد ظرفیت مزرعه رسانیده شد. قبل از هر آبیاری و دو روز پس از آن رطوبت وزنی خاک تا عمق حدود 80 سانتیمتری تعیین گردید. مقدار کود بر اساس تجزیه خاک و توصیه منطقه در هر دو سال ، شامل 480 کیلوگرم اوره و 130 کیلوگرم فسفات آمونیوم در هکتار بود که تمام فسفر و نیمی از ازت هنگام کشت و بقیه در مرحله 6-4 برگی شدن، مصرف شد. ابیاری به روش کرتی انجام گردید.
نتایج نشان می دهد که اثر ابیاری بر محصول ریشه چغندر قند (در سطح بیش از 5 درصد) معنی دار بوده و بیشترین مقدار عملکرد حدود 58010 کیلوگرم در هکتار با ابیاری پس از 50 میلیمتر تبخیر تجمعی بدست آمده است و تیمارهای آبیاری پس از 70، 100 و 120 میلیمتر تبخیر با عملکرد به ترتیب حدود 53780، 48960 و 42900 کیلوگرم در هکتار بعد از آن قرار دارند.
اثر آبیاری بر درصد قندخالص معنی دار نبوده ولی بر عملکرد قند خالص معنی دار می باشد که برای تیمارهای فوق به ترتیب برابر 9425، 8255، 7810 و 6755 کیلوگرم در هکتار بوده است. میانگین آب مصرفی (مجموع آبیاری، بارندگی و تغییرات ذخیره آب خاک) بطور متوسط به ترتیب حدود 1570، 1440، 1450 و 1390 میلیمتر و تعداد دفعات آبیاری 24، 19، 14 و 12 مرتبه می باشد. بطور متوسط در طی دو سال تیمارهای آبیاری پس از 50، 70، 100 و 120میلیمتر تبخیر تجمعی معادل آبیاری پس از 55، 70، 80 و 90 درصد کاهش رطوبت خاک می باشد. اثر آبیاری بر ناخالصیهای غیر فندی و عوامل کیفی ریشه چون سدیم، پتاسیم، ؟؟؟ آمینه، قلیائیت ، خلوص عصاره و قند ملاس و همچنین بر مقادیر ازت، پتاسیمو فسفر دمبرگ چغندل قند معنی دار نبوده است.
با بررسی نتایج آماری و توجه به تعداد دفعات آبیاری، تیمار آبیاری پس از 100 میلیمتر تبخیر تجمعی در 14 نوبت توصیه می گردد. این میزان تبخیر تجمعی معادل ؟؟ کاهش رطوبت خاک (حدود 80 درصد) می باشد. دور آبیاری در ماههای تیر و مرداد و نیمه اول شهریور برابر 10-8 روز و در ماههای اردیبهشت (نیمه دوم)، خرداد، و از نیمه دوم شهریور تا اواسط مهر که ابیاری ادامه دارد، 13-10 روز است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,